Tastatūras saīšņu pielāgošana

Jūs varat pielāgot tastatūras īsinājumtaustiņi, piešķirot īsinājumtaustiņus komandām, makro, fontiem, stiliem vai parasti lietotiem simboliem. Varat īsinājumtaustiņus arī noņemt.

Īsinājumtaustiņa piešķiršana vai noņemšana, izmantojot tastatūru

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu TAB, lai pārietu uz ātrās piekļuves rīkjoslas un īsinājumtaustiņu pielāgošana rūti.

 2. Nospiediet taustiņu TAB atkārtoti, līdz ir atlasīta Pielāgot, un tad nospiediet ENTER.

 3. Lodziņā Kategorijas nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU vai AUGŠUPVĒRSTO BULTIŅU, lai izvēlētos kategoriju, kas satur komandu vai citu vienumu, kam vēlaties piešķirt vai noņemt īsinājumtaustiņu, un tad nospiediet ATSTARPES TAUSTIŅU.

 4. Nospiediet taustiņu TAB, lai pārietu uz lodziņu Komandas.

 5. Nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU vai AUGŠUPVĒRSTO BULTIŅU, lai izvēlētos komandas vai cita vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piešķirt vai noņemt īsinājumtaustiņu, un tad nospiediet ATSTARPES TAUSTIŅU.

  Jebkurš īsinājumtaustiņš, kas pašlaik ir piešķirts komandai vai vienumam, būs redzams lodziņā Pašreizējie taustiņi.

 6. Veiciet vienu no šādām darbībām:

  Piešķiriet īsinājumtaustiņu

  Īsinājumtaustiņus sāciet ar CTRL vai funkcijas taustiņu.

  1. Nospiediet atkārtoti taustiņu TAB, līdz kursors nonāk lodziņā Nospiediet jauno īsinājumtaustiņu.

  2. Nospiediet taustiņu kombināciju, ko vēlaties piešķirt. Piemēram, nospiediet CTRL un taustiņu, ko vēlaties lietot.

  3. Apskatieties Pašreiz piešķirti, lai redzētu, vai taustiņu kombinācija jau nav piešķirta komandai vai citam vienumam. Ja kombinācija jau ir piešķirta, ievadiet citu kombināciju.

   Svarīgi! : Atkārtota taustiņu kombinācijas piešķiršana nozīmē, ka jūs vairs nevarēsiet izmantot šo kombināciju tās oriģinālajam mērķim. Piemēram, nospiežot CTRL+B, atlasītais teksts mainās uz treknrakstu. Ja jūs atkārtoti piešķirsiet CTRL+B jaunai komandai, tad vairs nevarēsiet tekstu pārveidot treknrakstā, nospiežot CTRL+B, ja vien neatjaunosiet īsinājumtaustiņu piešķires uz to sākotnējiem iestatījumiem, noklikšķinot uz Atiestatīt visus.

  4. Nospiediet taustiņu TAB atkārtoti, līdz ir atlasīta Piešķirt, un tad nospiediet ENTER.

   Piezīme : Ja lietojat programmējamu tastatūru, tad taustiņu kombinācija CTRL+ALT+F8 varētu jau būt rezervēta tastatūras programmēšanas uzsākšanai.

  Noņemiet īsinājumtaustiņu

  1. Nospiediet atkārtoti taustiņu TAB, līdz kursors nonāk lodziņā Pašreizējie taustiņi.

  2. Nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU vai AUGŠUPVĒRSTO BULTIŅU, lai izvelētos īsinājumtaustiņu, ko vēlaties noņemt, un tad nospiediet ATSTARPES TAUSTIŅU.

  3. Nospiediet taustiņu TAB atkārtoti, līdz ir atlasīta Noņemt, un tad nospiediet ENTER.

 7. Nospiediet atkārtoti taustiņu TAB, līdz ir atlasīts lodziņš Saglabāt izmaiņas.

 8. Nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU vai AUGŠUPVĒRSTO BULTIŅU, lai izceltu pašreizējo dokumenta vai veidnes nosaukumu, kurā vēlaties saglabāt īsinājumtaustiņu izmaiņas, un tad nospiediet ENTER.

Īsinājumtaustiņa piešķiršana vai noņemšana, izmantojot peli

 1. Ātrās piekļuves rīkjoslas un īsinājumtaustiņu pielāgošana rūtī noklikšķiniet uz Pielāgot.

 2. Lodziņā Saglabāt izmaiņas noklikšķiniet uz pašreizējā dokumenta vai veidnes nosaukuma, kurā saglabāt īsinājumtaustiņa izmaiņas.

 3. Lodziņā Kategorijas noklikšķiniet uz kategorijas, kas satur komandu vai citu vienumu, kam vēlaties piešķirt vai noņemt īsinājumtaustiņu.

 4. Lodziņā Komandas noklikšķiniet uz komandas vai cita vienuma nosaukuma, kuram vēlaties piešķirt vai noņemt īsinājumtaustiņu.

  Jebkurš īsinājumtaustiņš, kas pašlaik ir piešķirts komandai vai vienumam, būs redzams lodziņā Pašreizējie taustiņi.

 5. Veiciet vienu no šādām darbībām:

  Piešķiriet īsinājumtaustiņu

  Īsinājumtaustiņus sāciet ar CTRL vai funkcijas taustiņu.

  1. Lodziņā Nospiediet jauno īsinājumtaustiņu nospiediet taustiņu kombināciju, ko vēlaties piešķirt. Piemēram, nospiediet CTRL un taustiņu, ko vēlaties lietot.

  2. Apskatieties Pašreiz piešķirti, lai redzētu, vai taustiņu kombinācija jau nav piešķirta komandai vai citam vienumam. Ja kombinācija jau ir piešķirta, ievadiet citu kombināciju.

   Svarīgi! : Atkārtota taustiņu kombinācijas piešķiršana nozīmē, ka jūs vairs nevarēsiet izmantot šo kombināciju tās oriģinālajam mērķim. Piemēram, nospiežot CTRL+B, atlasītais teksts mainās uz treknrakstu. Ja jūs atkārtoti piešķirsiet CTRL+B jaunai komandai, tad vairs nevarēsiet tekstu pārveidot treknrakstā, nospiežot CTRL+B, ja vien neatjaunosiet īsinājumtaustiņu piešķires uz to sākotnējiem iestatījumiem, noklikšķinot uz Atiestatīt visus.

  3. Noklikšķiniet uz Piešķirt.

   Piezīme : Ja lietojat programmējamu tastatūru, tad taustiņu kombinācija CTRL+ALT+F8 varētu jau būt rezervēta tastatūras programmēšanas uzsākšanai.

  Noņemiet īsinājumtaustiņu

  1. Lodziņā Pašreizējie taustiņi noklikšķiniet uz īsinājumtaustiņa, ko vēlaties noņemt.

  2. Noklikšķiniet uz Noņemt.

Kopīgot Facebook Facebook Twitter Twitter E-pasts E-pasts

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×