Tastatūras īsinājumtaustiņi programmā PowerPoint 2007

Tastatūras īsinājumtaustiņu ceļvedis

Šajā palīdzības rakstā aprakstītie tastatūras īsinājumtaustiņi atbilst ASV tastatūras izkārtojumam. Citu izkārtojumu taustiņi var precīzi neatbilst šim izkārtojumam.

Tastatūras īsinājumtaustiņi, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, ir atdalīti ar plus zīmi (+). Tastatūras īsinājumtaustiņ, kur vairāki taustiņi jānospiež secīgi, ir atdalīti ar komatu (,).

Piezīme : Lai izdrukātu šo tēmu, nospiediet taustiņu TAB, lai atlasītu Rādīt visu, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

Tiešsaistes palīdzība

Tastatūras īsinājumtaustiņi palīdzības loga izmantošanai

Palīdzības logā var piekļūt Office palīdzības saturam. Palīdzības logā redzamas rakstu tēmas un cits palīdzības saturs.

Palīdzības logā

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Palīdzības loga atvēršana.

F1

Palīdzības loga aizvēršana.

ALT+F4

Pārslēgšanās no palīdzības loga uz aktīvo lietojumprogrammu un pretēji.

ALT+TAB

Atgriešanās programmas PowerPoint sākumā.

ALT+HOME

Palīdzības logā tiek atlasīts nākamais vienums.

TAB

Palīdzības logā tiek atlasīts iepriekšējais vienums.

SHIFT+TAB

Atlasītajam vienumam paredzētās darbības veikšana.

ENTER

Attiecīgi iepriekšējā vai nākamā vienuma atlasīšana palīdzības loga sadaļā Pārlūkot programmas PowerPoint palīdzību.

TAB vai SHIFT+TAB

Atlasītā vienuma izvēršana vai sakļaušana palīdzības loga sadaļā Browse PowerPoint Help.

ENTER

Nākamā paslēptā teksta vai hipersaites atlasīšana, ieskaitot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas augšā.

TAB

Iepriekšējā paslēptā teksta vai saites atlasīšana.

SHIFT+TAB

Darbību veikšana atlasītajām komandām Rādīt visu, Paslēpt visu, paslēptajam tekstam vai hipersaitei.

ENTER

Atgriešanās uz iepriekšējo palīdzības tēmu (poga Atpakaļ).

ALT+KREISAS BULTTAUSTIŅŠ vai BACKSPACE

Pāriešana uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu).

ALT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Ritināšana nedaudz uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Ritināšana ar lielāku soli uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā.

PAGE UP, PAGE DOWN

Palīdzības loga komandu izvēlnes parādīšana. Palīdzības logā jābūt aktīvam fokusam (noklikšķiniet palīdzības logā uz kāda vienuma).

SHIFT+F10

Pēdējās darbības pārtraukšana (poga Pārtraukt).

ESC

Loga atsvaidzināšana (poga Atsvaidzināt).

F5

Pašreizējās palīdzības tēmas drukāšana.

Piezīme : Ja kursors neatrodas pašreiz atvērtajā palīdzības tēmā, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

CTRL+P

Savienojuma stāvokļa maiņa. Iespējams, taustiņu F6 vajadzēs nospiest vairākas reizes.

F6 (kamēr fokuss atrodas lodziņā Ievadiet meklējamos vārdus), TAB, LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Teksta ievadīšana lodziņā Ievadiet meklējamos vārdus.. Iespējams, taustiņu F6 vajadzēs nospiest vairākas reizes.

F6

Pārslēgšanās starp palīdzības loga daļām, piemēram, pārslēgšanās starp rīkjoslu, lodziņu Ievadiet meklējamos vārdus un sarakstu Meklēt.

F6

Attiecīgi nākamā vai iepriekšējā vienuma atlasīšana satura rādītāja koka skatā.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Attiecīgi nākamā vai iepriekšējā vienuma izvēršana vai sakļaušana satura rādītāja koka skatā.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Microsoft Office pamati

Logu lietošana un parādīšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārslēgšanās uz nākamo logu.

ALT+TAB

Pārslēgšanās uz iepriekšējo logu.

ALT+SHIFT+TAB

Aktīvā loga aizvēršana.

CTRL+W vai CTRL+F4

Aktīvā loga izmēru atjaunošana pēc tā maksimizēšanas.

CTRL+F5

Pārvietošanās uz uzdevumrūts no citas šīs programmas loga rūts (pulksteņrādītāja virzienā). Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

Piezīme : Ja, nospiežot taustiņu F6, netiek parādīta vajadzīgā uzdevumrūts, nospiediet taustiņu ALT, lai pārvietotu fokusu uz lenti, kas ir Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss daļa, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TAB, lai pārvietotos uz uzdevumrūti. Lente ir jaunā Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss daļa. Tā apvieno vairākas izvēlnes un rīkjoslas vienuviet, un tajā var atrast visas nepieciešamās komandas.

F6

Pārvietošanās programmas logā no rūts uz rūti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Pārslēgšanās uz nākamo logu, ja atvērts vairāk nekā viens logs.

CTRL+F6

Pārslēgšanās uz iepriekšējo logu.

CTRL+SHIFT+F6

Komandas Pārvietot izpilde, ja dokumenta logs nav maksimizēts (šī loga vadības izvēlnē). Lai pārvietotu logu, izmantojiet bulttaustiņus un nospiediet taustiņu ESC, kad šī darbība ir pabeigta.

CTRL+F7

Komandas Mainīt izmērus izpilde, ja dokumenta logs nav maksimizēts (šī loga vadības izvēlnē). Lai mainītu loga izmērus, izmantojiet bulttaustiņus un nospiediet taustiņu ESC, kad šī darbība ir pabeigta.

CTRL+F8

Loga minimizēšana par ikonu (darbojas tikai dažās Microsoft Office programmās).

CTRL+F9

Atlasītā loga maksimizēšana vai tā izmēru atjaunošana.

CTRL+F10

Ekrāna attēla kopēšana starpliktuvē.

PRINT SCREEN

Atlasītā loga attēla kopēšana starpliktuvē.

ALT+PRINT SCREEN

Fontu vai to lieluma mainīšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Fonta maiņa.

CTRL+SHIFT+F

Fonta lieluma maiņa.

CTRL+SHIFT+P

Atlasītā teksta fonta lieluma palielināšana.

CTRL+SHIFT+>

Atlasītā teksta fonta lieluma samazināšana.

CTRL+SHIFT+<

Pārvietošanās tekstā vai šūnās

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rindu augstāk.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rindu zemāk.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu vārdu pa labi.

CTRL+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz rindas beigām.

END

Pārvietošanās uz rindas sākumu.

HOME

Pārvietošanās vienu rindkopu uz augstāk.

CTRL+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rindkopu zemāk.

CTRL+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz tekstlodziņa beigām.

CTRL+END

Pārvietošanās uz tekstlodziņa sākumu.

CTRL+HOME

Pārvietošanās līdz nākamā virsraksta vai pamatteksta vietturim programmā Microsoft Office PowerPoint. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Pēdējās darbības Meklēt atkārtošana.

SHIFT+F4

Atrašana un aizstāšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Atrašana atvēršana.

CTRL+F

Dialoglodziņa Aizstāšana atvēršana.

CTRL+H

Pēdējās darbības Atrast atkārtošana

SHIFT+F4

Darbs un pārvietošanās tabulās

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz nākamo šūnu.

TAB

Pārvietošanās uz iepriekšējo šūnu.

SHIFT+TAB

Pārvietošanās uz nākamo rindu.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz iepriekšējo rindu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Tabulatora ievietošana šūnā.

CTRL+TAB

Sākšana jaunā rindkopā.

ENTER

Jaunas rindas pievienošana tabulas apakšā.

TAB pēdējās rindas beigās

Piekļūšana rūtīm un to lietošana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās programmas logā no vienas uzdevumrūts uz citu. Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

F6

Nākamās vai iepriekšējās opcijas atlasīšana, ja uzdevumrūts ir aktīva.

TAB, SHIFT+TAB

Visu komandu kopas parādīšana uzdevumrūts izvēlnē.

CTRL+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās pa atlasītās apakšizvēlnes izvēlēm; pārvietošanās starp noteiktām opciju grupas opcijām dialoglodziņā.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasītās izvēlnes atvēršana vai atlasītajai pogai piešķirtās darbības veikšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Īsinājumizvēlnes vai atlasītā galerijas vienuma nolaižamās izvēlnes atvēršana.

SHIFT+F10

Pirmās vai pēdējās izvēlnes vai apakšizvēlnes komandas atlasīšana, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.

HOME, END

Atlasītā galerijas saraksta ritināšana attiecīgi uz augšu vai uz leju.

PAGE UP, PAGE DOWN

Pārvietošanās attiecīgi uz atlasītā galerijas saraksta sākumu vai beigām.

HOME, END

Uzdevumrūts aizvēršana.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, C

Starpliktuves atvēršana.

ALT+H, F, O

Piekļūšana viedtagiem un to lietošana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Viedtaga izvēlnes vai ziņojuma parādīšana. Ja dokumentā ir vairāki viedtagi, notiek pārslēgšanās uz nākamo viedtagu un tiek parādīta tā izvēlne vai ziņojums.

ALT+SHIFT+F10

Nākamā vienuma atlasīšana viedtaga izvēlnē.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Iepriekšējā vienuma atlasīšana viedtaga izvēlnē.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasītajam vienumam paredzētās darbības veikšana viedtaga izvēlnē.

ENTER

Viedtaga izvēlnes vai ziņojuma aizvēršana.

ESC

Padomi

 • Ikreiz, kad tiek parādīts viedtags, var likt atskanēt skaņas signālam. Lai dzirdētu audio norādījumus, nepieciešama skaņas karte. Datorā jābūt instalētām arī Microsoft Office skaņām.

 • Ja no jūsu datora var piekļūt internetam, Microsoft Office skaņas var lejupielādēt no Microsoft Office tiešsaistes vietnes. Pēc skaņas failu instalēšanas programmā Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 vai Microsoft Office Word 2007 rīkojieties šādi:

  1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F, lai tiktu parādīta Microsoft Office poga Pogas attēls , un pēc tam nospiediet burtu I, lai tiktu parādītas Programmas opcijas.

  2. Nospiediet A, lai pārvietotos uz Papildu, vai izmantojiet AUGŠUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU vai LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai tos atrastu.

  3. Sadaļā Vispārīgi kategorijā Papildu nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Reaģēt ar skaņu, nospiediet taustiņu TAB, līdz nokļūstat pie pogas Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

   Piezīme : Atzīmējot vai notīrot šo izvēles rūtiņu, atbilstošais iestatījums ietekmē visas Office programmas, kuras atbalsta skaņu.

Uzdevumrūts izmēru maiņa

 1. uzdevumrūts nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu papildu komandu izvēlni.

 2. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai atlasītu komandu Mainīt izmērus, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus. Izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš, lai izmēru mainītu pa vienam pikselim.

Piezīme : Pēc izmēru maiņas pabeigšanas nospiediet taustiņu ESC.

Dialoglodziņu izmantošana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz nākamo opciju vai opciju grupu.

TAB

Pārvietošanās uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu.

SHIFT+TAB

Pārslēgšanās uz nākamo dialoglodziņa cilni.

CTRL+TAB

Pārslēgšanās uz iepriekšējo dialoglodziņa cilni.

CTRL+SHIFT+TAB

Atlasītā nolaižamā saraksta atvēršana.

ALT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Saraksta atvēršana, ja tas ir aizvērts, pārvietošanās sarakstā uz atbilstošo opciju.

Nolaižamā saraksta opcijas pirmais burts

Pārvietošanās no vienas opcijas uz citu atvērtā nolaižamajā sarakstā vai opciju grupā.

Bulttaustiņi

Atlasītā nolaižamā saraksta aizvēršana, komandas atcelšana un dialoglodziņa aizvēršana.

ESC

Atlasītajai pogai piešķirtās darbības veikšana, atlasītās izvēles rūtiņas atzīmēšana vai notīrīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Opcijas atlasīšana, atlasītās izvēles rūtiņas atzīmēšana vai notīrīšana.

ALT+ opcijā pasvītrotais burts

Dialoglodziņa noklusējuma pogai piešķirtās darbības veikšana.

ENTER

Dialoglodziņu rediģēšanas lodziņu izmantošana

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā var ievadīt vai ielīmēt ievadni, piemēram, savu lietotājvārdu vai ceļu uz mapi.

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz ievadnes sākumu.

HOME

Pārvietošanās uz ievadnes beigām.

END

Pārvietošanās attiecīgi par vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu vārdu pa labi.

CTRL+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Vienas rakstzīmes pa kreisi atlasīšana vai atlases atcelšana.

SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana vai atlases atcelšana.

SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Viena vārda pa kreisi atlasīšana vai atlases atcelšana.

CTRL+SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Viena vārda pa labi atlasīšana vai atlases atcelšana.

CTRL+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasīšana no kursora līdz ievadnes sākumam.

SHIFT+HOME

Atlasīšana no kursora līdz ievadnes beigām.

SHIFT+END

Dialoglodziņu Atvēršana un Saglabāšana kā izmantošana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pāriešana uz iepriekšējo mapi. Pogas attēls .

ALT+1

Poga Vienu līmeni augstāk Pogas attēls — mapes, kas atrodas vienu līmeni augstāk nekā atvērtā mape, atvēršana.

ALT+2

Poga Dzēst Pogas attēls — atlasītās mapes vai faila dzēšana.

ALT+3 vai DELETE

Poga Izveidot jaunu mapi Pogas attēls — jaunas mapes izveidošana.

ALT+4

Poga Skati Poga Mapju saraksts navigācijas rūtī — pārslēgšanās starp pieejamiem mapes skatiem.

ALT+5

Poga Rīki — izvēlnes Rīki parādīšana.

ALT+L

Atlasītā vienuma, piemēram, mapes vai faila, īsinājumizvēlnes, parādīšana.

SHIFT+F10.

Pārvietošanās no vienas opcijas vai dialoglodziņa apgabala uz citu.

TAB

Saraksta Skatīt atvēršana.

F4 vai ALT+I

Failu saraksta atsvaidzināšana.

F5

Navigācija lentē, kas ir jaunā Office Fluent lietotāja interfeiss daļa

Piekļuve komandām, izmantojot taustiņus un to kombinācijas

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

  Katrā skatā virs katra pieejamā līdzekļa tiek parādīti taustiņu padomi. Attēlā redzams piemērs no programmas Microsoft Office Word.

  Lente ar redzamajiem taustiņu padomiem

  Redzamais attēls ir no raksta Apmācība Microsoft Office tiešsaistes vietnē.

 2. Nospiediet taustiņu, kas redzams taustiņu padomā, virs vajadzīgā līdzekļa.

 3. Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva un tiek nospiests taustiņš N, tiek parādīta cilne Ievietot kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.

 4. Turpiniet spiest vajadzīgo komandu vai vadīklu pogas. Dažreiz vispirms jānospiež komandu saturošās grupas burts. Piemēram, taustiņu kombinācija ALT+H, F, S grupā Fonti novedīs pie sarakstlodziņa Lielums.

  Piezīme : Lai atceltu uzsākto darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet taustiņu ALT.

Tastatūras fokusa maiņa, neizmantojot peli

Cits veids, kā darbā ar lenti izmantot tastatūru, ir pārvietot fokusu pa cilnēm un komandām, kamēr atrodat vajadzīgo līdzekli. Tabulā redzami dažādi vaidi, kā pārvietot tastatūras fokusu, neizmantojot peli.

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Aktīvās cilnes atlasīšana lentē un piekļuves taustiņš aktivizēšana.

ALT vai F10. Nospiediet vienu no šīm pogām atkārtoti, lai dotos atpakaļ uz dokumentu vai atceltu piekļuves pogas.

Pārvietošanās attiecīgi pa kreisi vai pa labi uz citu lentes cilni.

F10, lai atlasītu aktīvo cilni un pēc tam KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Lentes paslēpšana vai rādīšana.

CTRL+F1

Atlasītās komandas īsinājumizvēlnes rādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana, lai logā atlasītu šādas daļas:

 • Lentes aktīvā cilne;

 • Jebkura atvērta uzdevumrūts;

 • Dokuments.

F6

Fokusa pārvietošana uz katru lentes komandu, attiecīgi uz priekšu vai atpakaļ.

TAB, SHIFT+TAB

Pārvietošanās pa lentes vienumiem attiecīgi uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ, AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ, KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasītās lentes komandas vai vadīklas aktivizēšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Atlasītās lentes izvēlnes vai galerijas aktivizēšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Komandas vai vadīklas aktivizēšana lentē, lai mainītu tās vērtību.

ENTER

Vadīklas vērtības maiņas beigšana lentē un fokusa pārvietošana atpakaļ dokumentā.

ENTER

Palīdzība par atlasīto lentes komandu vai vadīklu. (Ja ar atlasīto komandu nav saistīts neviens palīdzības raksts, tiek parādīts vispārīgs programma palīdzības raksts.)

F1

Bieži lietoti uzdevumi programmā Microsoft Office PowerPoint

Pārvietošanās no rūts uz rūti

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pulksteņrādītāja virzienā.

F6

Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Pārslēgšanās starp cilnēm Slaidi un Struktūra normālskata rūtī Struktūra un Slaidi.

CTRL+SHIFT+TAB

Darbs struktūrā

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rindkopas paaugstināšana.

ALT+SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Rindkopas pazemināšana.

ALT+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasīto rindkopu pārvietošana augšup.

ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasīto rindkopu pārvietošana lejup.

ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Virsraksta 1. līmeņa parādīšana.

ALT+SHIFT+1

Teksta zem virsraksta izvēršana.

ALT+SHIFT+PLUSZĪME

Teksta zem virsraksta sakļaušana.

ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME

Darbs ar formām, attēliem, lodziņiem, objektiem un WordArt

Formas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, nospiediet taustiņu N, taustiņu S un pēc tam taustiņu H, lai atlasītu Formas.

 2. Ar bulttaustiņu palīdzību pārvietojieties pa formām un atlasiet nepieciešamo formu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu atlasīto formu.

Lodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT un pēc tam nospiediet taustiņu N.

 2. Nospiediet taustiņu TAB, lai dotos uz Tekstlodziņš, kas atrodas cilnes Ievietot grupā Teksts.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu tekstlodziņu.

Objekta ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu J, lai atlasītu Objekts.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa objektiem.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu vajadzīgo objektu.

WordArt objekta ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu W, lai atlasītu WordArt.

 2. Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet nepieciešamo WordArt stilu un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

Formas atlasīšana

Piezīme : Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Lai atlasītu vienu formu, nospiediet taustiņu TAB, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai pārvietotos atpakaļ) pa objektiem, līdz tiek parādīti atlasāmā objekta izmēru maiņas turi.

 • Lai atlasītu vairākus vienumus, izmantojiet atlases rūti.

Formu, attēlu un WordArt objektu grupēšana vai atgrupēšana.

 • Lai grupētu formas, attēlus vai WordArt objektus, atlasiet grupējamos vienumus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+G.

 • Lai atgrupētu grupu, atlasietgrupu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+G.

Režģa vai palīglīniju parādīšana vai paslēpšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Režģa parādīšana vai paslēpšana

SHIFT+F9

Palīglīniju parādīšana vai paslēpšana.

ALT+F9

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

  Ja tiek atlasīta forma ar pievienotu tekstu, tiks nokopēti gan formas atribūti, gan teksta izskats un stils.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+C, lai kopētu objekta atribūtus.

 3. Nospiediet taustiņu TAB vai taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai atlasītu objektu, kura atribūtus vēlaties kopēt.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

Tekstu un objektu atlasīšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana.

SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Vienas rakstzīmes pa kreisi atlasīšana.

SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Visu rakstzīmju līdz vārda beigām atlasīšana.

CTRL+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Visu rakstzīmju līdz vārda sākumam atlasīšana.

CTRL+SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Iepriekšējās rindas atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Nākamās rindas atlasīšana.

SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu).

ESC

Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu).

TAB vai SHIFT+TAB, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Teksta atlasīšana objektā (ar atlasītu objektu).

ENTER

Visu objektu atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Slaidi)

Visu slaidu atlasīšana.

CTRL+A (slaidu kārtotāja skatā)

Visa teksta atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Struktūra)

Teksta un objektu dzēšana un kopēšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienas rakstzīmes pa kreisi dzēšana.

BACKSPACE

Viena vārda pa kreisi dzēšana.

CTRL+BACKSPACE

Vienas rakstzīmes pa labi dzēšana.

DELETE

Viena vārda pa labi dzēšana.

CTRL+DELETE

Atlasītā objekta izgriešana.

CTRL+X

Atlasītā objekta kopēšana.

CTRL+C

Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana.

CTRL+V

Pēdējās darbības atsaukšana.

CTRL+Z

Pēdējās darbības atsaukšanas atcelšana.

CTRL+Y

Formatējuma kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Īpašā ielīmēšana.

CTRL+ALT+V

Pārvietošanās tekstā

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rindu augstāk.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rindu zemāk.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu vārdu pa labi.

CTRL+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz rindas beigām.

END

Pārvietošanās uz rindas sākumu.

HOME

Pārvietošanās vienu rindkopu augstāk.

CTRL+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rindkopu zemāk.

CTRL+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz tekstlodziņa beigām.

CTRL+END

Pārvietošanās uz tekstlodziņa sākumu.

CTRL+HOME

Pārvietošanās līdz nākamā virsraksta vai pamatteksta vietturim. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Pārvietošanās, lai atkārtotu pēdējo darbību Meklēt.

SHIFT+F4

Darbs un pārvietošanās tabulās

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz nākamo šūnu.

TAB

Pārvietošanās uz iepriekšējo šūnu.

SHIFT+TAB

Pārvietošanās uz nākamo rindu.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz iepriekšējo rindu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Tabulatora ievietošana šūnā.

CTRL+TAB

Sākšana jaunā rindkopā.

ENTER

Jaunas rindas pievienošana tabulas apakšā.

TAB pēdējās rindas beigās

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.

 3. Nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai atlasītu darblapas objektu, un pēc tam atlasiet Rediģēt.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana un līdzināšana

Fontu vai to lieluma mainīšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu.

CTRL+SHIFT+F

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu lielumu.

CTRL+SHIFT+P

Fonta lieluma palielināšana.

CTRL+SHIFT+>

Fonta lieluma samazināšana.

CTRL+SHIFT+<

Rakstzīmju formatējumu lietošana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu rakstzīmju formatējumu.

CTRL+T

Teikuma burtu reģistra maiņa starp lielajiem un mazajiem burtiem.

SHIFT+F3

Treknraksta lietošana.

CTRL+B

Pasvītrojuma lietošana.

CTRL+U

Slīpraksta lietošana.

CTRL+I

Apakšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

CTRL+VIENĀDĪBAS ZĪME

Augšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

CTRL+SHIFT+PLUS ZĪME

Manuālā rakstzīmju formatējuma, piemēram, apakšraksta un augšraksta, noņemšana.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Hipersaites ievietošana.

CTRL+K

Tekstu formātu kopēšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Formātu kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formātu ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Rindkopu līdzināšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rindkopas centrēšana.

CTRL+E

Rindkopas līdzināšana.

CTRL+J

Rindkopas līdzināšana pa kreisi.

CTRL+L

Rindkopas līdzināšana pa labi.

CTRL+R

Prezentācijas rādīšana

Rādot prezentāciju pilnekrāna režīmā, var izmantot šādus tastatūras īsinājumtaustiņus.

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Prezentācijas sākšana no sākuma.

F5

Nākamās animācijas veikšana vai pāriešana uz nākamo slaidu.

Taustiņš N, ENTER, PAGE DOWN, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ, LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai ATSTARPES TAUSTIŅŠ.

Iepriekšējās animācijas veikšana vai atgriešanās iepriekšējā slaidā.

Taustiņš P, PAGE UP, KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai BACKSPACE.

Iešana uz slaidu Nr. numurs.

Numurs+ENTER.

Melna ekrāna rādīšana vai atgriešanās no melnā ekrāna slaidrādē.

B vai PUNKTS

Balta ekrāna rādīšana vai atgriešanās no baltā ekrāna slaidrādē.

W vai KOMATS

Automātiskās slaidrādes apturēšana vai atsākšana.

S

Slaidrādes beigšana.

ESC vai PĀRNESUMZĪME

Ekrāna anotāciju dzēšana.

E

Iešana uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts.

H

Jaunas hronometrāžas iestatīšana izmēģinājuma laikā.

T

Sākotnējās hronometrāžas izmantošana izmēģinājuma laikā.

O

Pāriešana ar peles klikšķi izmēģinājuma laikā.

M

Atgriešanās pirmajā slaidā.

1+ENTER

Slēptā rādītāja parādīšana atkārtoti vai tā pārveidošana par zīmuli.

CTRL+P

Slēptā rādītāja parādīšana atkārtoti vai tā pārveidošana par bultiņu.

CTRL+A

Rādītāja un navigācijas pogas tūlītēja paslēpšana.

CTRL+H

Rādītāja un navigācijas pogas paslēpšana 15 sekunžu laikā.

CTRL+U

Īsinājumizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Pāriešana uz pirmo vai nākamo slaida hipersaiti.

TAB

Pāriešana uz pēdējo vai iepriekšējo slaida hipersaiti.

SHIFT+TAB

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER, ja tiek atlasīta hipersaite

Padoms : Lai prezentācijas laikā apskatītu vadīklu sarakstu, nospiediet taustiņu F1.

Web prezentāciju pārlūkošana

Ar šiem taustiņiem var veikt Web prezentācijas apskati programmā Microsoft Internet Explorer 4.0 vai jaunākā tās versijā.

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz priekšu pa hipersaitēm Web prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

TAB

Pārvietošanās atpakaļ pa hipersaitēm Web prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

SHIFT+TAB

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER

Pāriešana uz nākamo slaidu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Pāriešana uz iepriekšējo slaidu.

BACKSPACE

Līdzekļa Atlases rūts izmantošana

Izmantojiet šos tastatūras īsinājumtaustiņus rūtī Atlase.

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rūts Atlase atvēršana.

ALT, J, D, A un pēc tam P

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Kontekstizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa vienuma atlasīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai SHIFT+ENTER

Atlasītā vienuma pārvietošana uz priekšu.

CTRL+SHIFT+F

Atlasītā vienuma pārvietošana atpakaļ.

CTRL+SHIFT+B

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

CTRL+SHIFT+S

Fokusa vienuma pārdēvēšana.

F2

Tastatūras fokusa pārslēgšana starp koka skatu un pogām Rādīt visu un Paslēpt visu.

TAB vai SHIFT+TAB

Visu grupu sakļaušana.

ALT+SHIFT+1

Visu grupu izvēršana.

ALT+SHIFT+9

Lai piešķirtu pielāgotus tastatūras īsinājumtaustiņus izvēlnes vienumiem, ierakstītiem makro un Visual Basic for Applications (VBA) kodam programmā Office PowerPoint 2007, jāizmanto pievienojumprogramma, piemēram, Shortcut Manager for PowerPoint, kas ir pieejama vietnē OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

Kopīgot Facebook Facebook Twitter Twitter E-pasts E-pasts

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×