Tastatūras īsinājumtaustiņi programmā PowerPoint 2007

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Tastatūras īsinājumtaustiņu ceļvedis

Šajā palīdzības rakstā aprakstītie tastatūras īsinājumtaustiņi atbilst ASV tastatūras izkārtojumam. Citu izkārtojumu taustiņi var precīzi neatbilst šim izkārtojumam.

Tastatūras īsinājumtaustiņi, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, ir atdalīti ar plus zīmi (+). Tastatūras īsinājumtaustiņ, kur vairāki taustiņi jānospiež secīgi, ir atdalīti ar komatu (,).

Piezīme : Lai izdrukātu šo tēmu, nospiediet taustiņu TAB, lai atlasītu Rādīt visu, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

Tiešsaistes palīdzība

Īsinājumtaustiņi palīdzības loga izmantošanai

Palīdzības logā var piekļūt Office palīdzības saturam. Palīdzības logā redzamas rakstu tēmas un cits palīdzības saturs.

Palīdzības logā

Veicamā darbība

Nospiediet

Atvērt palīdzības logu.

F1

Palīdzības loga aizvēršana.

ALT+F4

Pārslēgties no palīdzības loga uz aktīvo programmu.

ALT+TAB

Atgriešanās programmas PowerPoint sākumā.

ALT+HOME

Palīdzības logā tiek atlasīts nākamais vienums.

TAB

Palīdzības logā tiek atlasīts iepriekšējais vienums.

SHIFT+TAB

Atlasītajam vienumam paredzētās darbības veikšana.

ENTER

Attiecīgi iepriekšējā vai nākamā vienuma atlasīšana palīdzības loga sadaļā Pārlūkot programmas PowerPoint palīdzību.

TAB vai SHIFT+TAB

Atlasītā vienuma izvēršana vai sakļaušana palīdzības loga sadaļā Browse PowerPoint Help.

ENTER

Atlasīt nākamo slēpto tekstu vai hipersaiti, ieskaitot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas sākumā.

TAB

Atlasīt iepriekšējo slēpto tekstu vai hipersaiti.

SHIFT+TAB

Veikt darbību atlasītajam Rādīt visu, Paslēpt visu, slēpts teksts vai hipersaite.

ENTER

Pāriet atpakaļ uz iepriekšējo palīdzības tēmu (poga Atpakaļ).

ALT+KREISĀ BULTIŅA vai ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Pāriet uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu).

ALT+labā bultiņa

Ritināt nelielu apjomu augšup vai lejup pašreiz rādītajā palīdzības tēmā.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināt lielāku apjomu augšup vai lejup pašreiz rādītajā palīdzības tēmā.

PAGE UP, PAGE DOWN

Palīdzības loga komandu izvēlnes parādīšana. Palīdzības logā jābūt aktīvam fokusam (noklikšķiniet palīdzības logā uz kāda vienuma).

SHIFT+F10

Pārtraukt pēdējo darbību (poga Pārtraukt).

ESC

Atsvaidzināt logu (poga Atsvaidzināt).

F5

Drukāt pašreizējo palīdzības tēmu.

Piezīme : Ja kursors neatrodas pašreiz atvērtajā palīdzības tēmā, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

CTRL+P

Savienojuma stāvokļa maiņa. Iespējams, taustiņu F6 vajadzēs nospiest vairākas reizes.

F6 (kamēr fokuss atrodas lodziņā Ievadiet meklējamos vārdus), TAB, LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Teksta ievadīšana lodziņā Ievadiet meklējamos vārdus.. Iespējams, taustiņu F6 vajadzēs nospiest vairākas reizes.

F6

Pārslēgšanās starp palīdzības loga daļām, piemēram, pārslēgšanās starp rīkjoslu, lodziņu Ievadiet meklējamos vārdus un sarakstu Meklēt.

F6

Attiecīgi nākamā vai iepriekšējā vienuma atlasīšana satura rādītāja koka skatā.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Attiecīgi nākamā vai iepriekšējā vienuma izvēršana vai sakļaušana satura rādītāja koka skatā.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Microsoft Office pamati

Logu rādīšana un lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz nākamo logu

ALT+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

ALT+SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Aizvērt aktīvo logu

CTRL+W vai CTRL+F4

Aktīvā loga izmēru atjaunošana pēc tā maksimizēšanas.

CTRL+F5

Pārvietošanās uz uzdevumrūts no citas šīs programmas loga rūts (pulksteņrādītāja virzienā). Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

Piezīme : Ja, nospiežot taustiņu F6, netiek parādīta vajadzīgā uzdevumrūts, nospiediet taustiņu ALT, lai pārvietotu fokusu uz lenti, kas ir Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss daļa, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TAB, lai pārvietotos uz uzdevumrūti. Lente ir jaunā Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss daļa. Tā apvieno vairākas izvēlnes un rīkjoslas vienuviet, un tajā var atrast visas nepieciešamās komandas.

F6

Pārvietošanās programmas logā no rūts uz rūti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Ja atvērts vairāk nekā viens logs, pārslēgt uz nākamo logu.

CTRL+F6

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

CTRL+SHIFT+F6

Komandas Pārvietot izpilde, ja dokumenta logs nav maksimizēts (šī loga vadības izvēlnē). Lai pārvietotu logu, izmantojiet bulttaustiņus un nospiediet taustiņu ESC, kad šī darbība ir pabeigta.

CTRL+F7

Komandas Mainīt izmērus izpilde, ja dokumenta logs nav maksimizēts (šī loga vadības izvēlnē). Lai mainītu loga izmērus, izmantojiet bulttaustiņus un nospiediet taustiņu ESC, kad šī darbība ir pabeigta.

CTRL+F8

Loga minimizēšana par ikonu (darbojas tikai dažās Microsoft Office programmās).

CTRL+F9

Maksimizēt vai atjaunot atlasīto logu.

CTRL+F10

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē

PRINT SCREEN

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

ALT+PRINT SCREEN

Fonta mainīšana vai tā lieluma mainīšana

Veicamā darbība

Nospiediet

Fonta maiņa.

CTRL+SHIFT+F

Fonta lieluma maiņa.

CTRL+SHIFT+P

Atlasītā teksta fonta lieluma palielināšana.

CTRL+SHIFT+>

Atlasītā teksta fonta lieluma samazināšana.

CTRL+SHIFT+<

Pārvietošanās tekstā vai šūnās

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi.

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindu augstāk.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindu zemāk.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz rindas beigām.

END

Pārvietošanās uz rindas sākumu.

HOME

Pārvietošanās vienu rindkopu augstāk.

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Pārvietošanās vienu rindkopu zemāk.

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārvietošanās uz tekstlodziņa beigām.

CTRL+END

Pārvietošanās uz tekstlodziņa sākumu.

CTRL+HOME

Pārvietošanās līdz nākamā virsraksta vai pamatteksta vietturim programmā Microsoft Office PowerPoint. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Pēdējās darbības Meklēt atkārtošana.

SHIFT+F4

Atrašana un aizstāšana

Veicamā darbība

Nospiediet

Dialoglodziņa Atrašana atvēršana.

CTRL+F

Dialoglodziņa Aizstāšana atvēršana.

CTRL+H

Pēdējās darbības Atrast atkārtošana

SHIFT+F4

Pārvietošanās un darbs tabulās

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietošanās uz nākamo šūnu.

TAB

Pārvietošanās uz iepriekšējo šūnu.

SHIFT+TAB

Pārvietošanās uz nākamo rindu.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās uz iepriekšējo rindu.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Tabulatora ievietošana šūnā.

CTRL+TAB

Sākšana jaunā rindkopā.

ENTER

Jaunas rindas pievienošana tabulas apakšā.

TAB pēdējās rindas beigās

Piekļūšana uzdevumrūtīm un to lietošana

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietošanās programmas logā no vienas uzdevumrūts uz citu. Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

F6

Nākamās vai iepriekšējās opcijas atlasīšana, ja uzdevumrūts ir aktīva.

TAB, SHIFT+TAB

Visu komandu kopas parādīšana uzdevumrūts izvēlnē.

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārvietošanās pa atlasītās apakšizvēlnes izvēlēm; pārvietošanās starp noteiktām opciju grupas opcijām dialoglodziņā.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasītās izvēlnes atvēršana vai atlasītajai pogai piešķirtās darbības veikšana.

Atstarpes taustiņš vai ENTER

Īsinājumizvēlnes vai atlasītā galerijas vienuma nolaižamās izvēlnes atvēršana.

SHIFT+F10

Pirmās vai pēdējās izvēlnes vai apakšizvēlnes komandas atlasīšana, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.

HOME, END

Atlasītā galerijas saraksta ritināšana attiecīgi uz augšu vai uz leju.

PAGE UP, PAGE DOWN

Pārvietošanās attiecīgi uz atlasītā galerijas saraksta sākumu vai beigām.

HOME, END

Uzdevumrūts aizvēršana.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, C

Starpliktuves atvēršana.

ALT+H, F, O

Piekļuve viedtagiem un to izmantošana

Veicamā darbība

Nospiediet

Viedtaga izvēlnes vai ziņojuma parādīšana. Ja dokumentā ir vairāki viedtagi, notiek pārslēgšanās uz nākamo viedtagu un tiek parādīta tā izvēlne vai ziņojums.

ALT+SHIFT+F10

Atlasīt nākamo vienumu viedtagu izvēlnē.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīt iepriekšējo vienumu viedtagu izvēlnē.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Veikt darbību atlasītajam vienumam viedtagu izvēlnē.

ENTER

Aizvērt viedtagu izvēlni vai ziņojumu.

ESC

Padomi

 • Varat pieprasīt brīdinājumu ar skaņu, ja parādās viedtags. Lai dzirdētu audio norādes, ir jābūt skaņas kartei. Datorā ir jābūt instalētai arī programmai Microsoft Office Sounds.

 • Ja jums ir piekļuve tīmeklim, varat lejupielādēt programmu Microsoft Office Sounds no Microsoft Office Online vietnes. Pēc skaņas failu instalēšanas programmā Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 vai Microsoft Office Word 2007 rīkojieties šādi:

  1. Microsoft Office pogas pogas attēls , nospiediet taustiņu kombināciju ALT + F un pēc tam nospiediet burtu man par Programmas opcijas.

  2. Nospiediet A, lai pārvietotos uz Papildu, vai izmantojiet AUGŠUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU vai LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai tos atrastu.

  3. Sadaļā Vispārīgi kategorijā Papildu nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Reaģēt ar skaņu, nospiediet taustiņu TAB, līdz nokļūstat pie pogas Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

   Piezīme : Atzīmējot vai notīrot šo izvēles rūtiņu, atbilstošais iestatījums ietekmē visas Office programmas, kuras atbalsta skaņu.

Uzdevumrūts izmēru mainīšana

 1. uzdevumrūts nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu papildu komandu izvēlni.

 2. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai atlasītu komandu Mainīt izmērus, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus. Izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš, lai izmēru mainītu pa vienam pikselim.

Piezīme : Pēc izmēru maiņas pabeigšanas nospiediet taustiņu ESC.

Dialoglodziņu izmantošana

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietot uz nākamo opciju vai opciju grupu.

TAB

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz nākamo cilni dialoglodziņā

CTRL+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā

CTRL+SHIFT+TAB

Atlasītā nolaižamā saraksta atvēršana.

ALT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Saraksta atvēršana, ja tas ir aizvērts, pārvietošanās sarakstā uz atbilstošo opciju.

Nolaižamā saraksta opcijas pirmais burts

Pārvietošanās no vienas opcijas uz citu atvērtā nolaižamajā sarakstā vai opciju grupā.

Bulttaustiņi

Atlasītā nolaižamā saraksta aizvēršana, komandas atcelšana un dialoglodziņa aizvēršana.

ESC

Atlasītajai pogai piešķirtās darbības veikšana, atlasītās izvēles rūtiņas atzīmēšana vai notīrīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Atlasīt opciju; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu.

ALT+ opcijā pasvītrotais burts

Dialoglodziņa noklusējuma pogai piešķirtās darbības veikšana.

ENTER

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā ieraksta vai ielīmē ierakstu, piemēram, lietotājvārdu vai ceļu uz mapi.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz ieraksta sākumu.

HOME

Pāriet uz ieraksta beigām.

END

Pārvietošanās attiecīgi par vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Vienas rakstzīmes pa kreisi atlasīšana vai atlases atcelšana.

SHIFT+kreisā bultiņa

Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana vai atlases atcelšana.

SHIFT+labā bultiņa

Viena vārda pa kreisi atlasīšana vai atlases atcelšana.

CTRL+SHIFT+kreisā bultiņa

Viena vārda pa labi atlasīšana vai atlases atcelšana.

CTRL+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasīšana no kursora līdz ievadnes sākumam.

SHIFT+HOME

Atlasīšana no kursora līdz ievadnes beigām.

SHIFT+END

Dialoglodziņu Atvēršana un Saglabāšana kā izmantošana

Veicamā darbība

Nospiediet

Doties uz iepriekšējo mapi. Pogas attēls

ALT+1

Vienu līmeni augstāk Pogas attēls poga: atveriet mapi vienu līmeni virs atvērtās mapes.

ALT+2

Poga Dzēst Pogas attēls : dzēst atlasīto mapi vai failu.

ALT+3 vai DELETE

Poga Izveidot jaunu mapi Pogas attēls : izveidot jaunu mapi.

ALT+4

Poga Skati Poga Mapju saraksts navigācijas rūtī : pārslēgt starp pieejamajiem mapes skatiem.

ALT+5

Poga Rīki — izvēlnes Rīki parādīšana.

ALT+L

Atlasītā vienuma, piemēram, mapes vai faila, īsinājumizvēlnes, parādīšana.

SHIFT+F10

Pārvietot starp opcijām vai apgabaliem dialoglodziņā.

TAB

Atvērt sarakstu Skatīt.

F4 vai ALT+I

Failu saraksta atsvaidzināšana.

F5

Navigācija lentē, kas ir jaunā Office Fluent lietotāja interfeiss daļa

Piekļuve jebkurai komandai ar dažu taustiņu nospiešanu

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

  Katrā skatā virs katra pieejamā līdzekļa tiek parādīti taustiņu padomi. Attēlā redzams piemērs no programmas Microsoft Office Word.

  Lente ar redzamajiem taustiņu padomiem

 2. Nospiediet burtu, kas parādīts taustiņa padomā virs līdzekļa, kuru vēlaties izmantot.

 3. Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva un tiek nospiests taustiņš N, tiek parādīta cilne Ievietot kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.

 4. Turpiniet spiest vajadzīgo komandu vai vadīklu pogas. Dažreiz vispirms jānospiež komandu saturošās grupas burts. Piemēram, taustiņu kombinācija ALT+H, F, S grupā Fonti novedīs pie sarakstlodziņa Lielums.

  Piezīme : Lai atceltu veicamo darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet ALT.

Tastatūras fokusa mainīšana, neizmantojot peli

Cits veids, kā darbā ar lenti izmantot tastatūru, ir pārvietot fokusu pa cilnēm un komandām, kamēr atrodat vajadzīgo līdzekli. Tabulā redzami dažādi vaidi, kā pārvietot tastatūras fokusu, neizmantojot peli.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus.

ALT vai F10. Nospiest vēlreiz kādu no šiem taustiņiem, lai pārvietotos atpakaļ dokumentā un atceltu piekļuves taustiņus.

Pārvietošanās attiecīgi pa kreisi vai pa labi uz citu lentes cilni.

F10, lai atlasītu aktīvo cilni un pēc tam KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Lentes paslēpšana vai rādīšana.

CTRL+F1

Parādīt atlasītās komandas īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10

Pārvietot fokusu, lai atlasītu katru no šiem loga apgabaliem:

 • Lentes aktīvā cilne

 • Visas atvērtā uzdevuma rūtis

 • Jūsu dokuments

F6

Fokusa pārvietošana uz katru lentes komandu, attiecīgi uz priekšu vai atpakaļ.

TAB, SHIFT+TAB

Pārvietošanās pa lentes vienumiem attiecīgi uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ, AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ, KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasītās lentes komandas vai vadīklas aktivizēšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Atlasītās lentes izvēlnes vai galerijas aktivizēšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Komandas vai vadīklas aktivizēšana lentē, lai mainītu tās vērtību.

ENTER

Vadīklas vērtības maiņas beigšana lentē un fokusa pārvietošana atpakaļ dokumentā.

ENTER

Saņemt palīdzību par lentē atlasīto komandu vai vadīklu. (Ja ar atlasīto komandu nav saistīta palīdzības tēma, tiek rādīta vispārīga palīdzības tēma par programmu.)

F1

Bieži lietoti uzdevumi programmā Microsoft Office PowerPoint

Pārvietošanās no rūts uz rūti

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pulksteņrādītāja virzienā.

F6

Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Pārslēgšanās starp cilnēm Slaidi un Struktūra normālskata rūtī Struktūra un Slaidi.

CTRL+SHIFT+TAB

Darbs struktūrā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rindkopas paaugstināšana.

ALT+SHIFT+kreisā bultiņa

Rindkopas pazemināšana.

ALT+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasīto rindkopu pārvietošana augšup.

ALT+SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasītās rindkopas uz leju.

ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Virsraksta 1. līmeņa parādīšana.

ALT+SHIFT+1

Teksta zem virsraksta izvēršana.

ALT+SHIFT+PLUSZĪME

Teksta zem virsraksta sakļaušana.

ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME

Darbs ar formām, attēliem, lodziņiem, objektiem un WordArt

Formas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, nospiediet taustiņu N, taustiņu S un pēc tam taustiņu H, lai atlasītu Formas.

 2. Ar bulttaustiņu palīdzību pārvietojieties pa formām un atlasiet nepieciešamo formu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu atlasīto formu.

Lodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT un pēc tam nospiediet taustiņu N.

 2. Nospiediet taustiņu TAB, lai dotos uz Tekstlodziņš, kas atrodas cilnes Ievietot grupā Teksts.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu tekstlodziņu.

Objekta ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu J, lai atlasītu Objekts.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa objektiem.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu vajadzīgo objektu.

WordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu W, lai atlasītu WordArt.

 2. Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet nepieciešamo WordArt stilu un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

Formas atlasīšana

Piezīme : Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Lai atlasītu vienu formu, nospiediet taustiņu TAB, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai pārvietotos atpakaļ) pa objektiem, līdz tiek parādīti atlasāmā objekta izmēru maiņas turi.

 • Lai atlasītu vairākus vienumus, izmantojiet atlases rūti.

Formu, attēlu un WordArt objektu grupēšana vai atgrupēšana

 • Lai grupētu formas, attēlus vai WordArt objektus, Atlasiet vienumus, kurus vēlaties grupēt un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + G.

 • Lai atgrupētu grupu, Atlasietgrupu un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + G.

Režģa vai palīglīniju parādīšana vai paslēpšana

Veicamā darbība

Nospiediet

Režģa parādīšana vai paslēpšana

SHIFT+F9

Palīglīniju parādīšana vai paslēpšana.

ALT+F9

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

  Ja tiek atlasīta forma ar pievienotu tekstu, tiks nokopēti gan formas atribūti, gan teksta izskats un stils.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+C, lai kopētu objekta atribūtus.

 3. Nospiediet taustiņu TAB vai taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai atlasītu objektu, kura atribūtus vēlaties kopēt.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

Tekstu un objektu atlasīšana

Veicamā darbība

Nospiediet

Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana.

SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Vienas rakstzīmes pa kreisi atlasīšana.

SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Visu rakstzīmju līdz vārda beigām atlasīšana.

CTRL+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Visu rakstzīmju līdz vārda sākumam atlasīšana.

CTRL+SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Iepriekšējās rindas atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Nākamās rindas atlasīšana.

SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu).

ESC

Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu).

TAB vai SHIFT+TAB, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Teksta atlasīšana objektā (ar atlasītu objektu).

ENTER

Visu objektu atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Slaidi)

Visu slaidu atlasīšana.

CTRL+A (slaidu kārtotāja skatā)

Visa teksta atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Struktūra)

Teksta un objektu dzēšana un kopēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst vienu rakstzīmi pa labi.

DELETE

Dzēst vienu vārdu pa labi.

CTRL+DELETE

Atlasītā objekta izgriešana.

CTRL+X

Atlasītā objekta kopēšana.

CTRL+C

Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana.

CTRL+V

Pēdējās darbības atsaukšana.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Formatējuma kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Īpašā ielīmēšana.

CTRL+ALT+V

Pārvietošanās tekstā

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi.

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindu augstāk.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindu zemāk.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz rindas beigām.

END

Pārvietošanās uz rindas sākumu.

HOME

Pārvietošanās vienu rindkopu augstāk.

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Pārvietošanās vienu rindkopu zemāk.

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārvietošanās uz tekstlodziņa beigām.

CTRL+END

Pārvietošanās uz tekstlodziņa sākumu.

CTRL+HOME

Pārvietošanās līdz nākamā virsraksta vai pamatteksta vietturim. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Pārvietošanās, lai atkārtotu pēdējo darbību Meklēt.

SHIFT+F4

Darbs un pārvietošanās tabulās

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietošanās uz nākamo šūnu.

TAB

Pārvietošanās uz iepriekšējo šūnu.

SHIFT+TAB

Pārvietošanās uz nākamo rindu.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās uz iepriekšējo rindu.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Tabulatora ievietošana šūnā.

CTRL+TAB

Sākšana jaunā rindkopā.

ENTER

Jaunas rindas pievienošana tabulas apakšā.

TAB pēdējās rindas beigās

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.

 3. Nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai atlasītu darblapas objektu, un pēc tam atlasiet Rediģēt.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana un līdzināšana

Fonta vai tā lieluma mainīšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt dialoglodziņu Fonts, lai mainītu fontu.

CTRL+SHIFT+F

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu lielumu.

CTRL+SHIFT+P

Fonta lieluma palielināšana.

CTRL+SHIFT+>

Samazināt fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+<

Rakstzīmju formatējumu lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt dialoglodziņu Fonts, lai mainītu rakstzīmju formatējumu.

CTRL+T

Teikuma burtu reģistra maiņa starp lielajiem un mazajiem burtiem.

SHIFT+F3

Treknraksta lietošana.

CTRL+B

Pasvītrojuma lietošana.

CTRL+U

Slīpraksta lietošana.

CTRL+I

Apakšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

CTRL+vienādības zīme

Augšraksta formatējuma lietošana (automātiska atstarpe).

CTRL+SHIFT+PLUS ZĪME

Manuālā rakstzīmju formatējuma, piemēram, apakšraksta un augšraksta, noņemšana.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Ievietot hipersaiti.

CTRL+K

Tekstu formātu kopēšana

Veicamā darbība

Nospiediet

Kopēt formatējumu

CTRL+SHIFT+C

Ielīmēt formatējumu.

CTRL+SHIFT+V

Rindkopu līdzināšana

Veicamā darbība

Nospiediet

Rindkopas centrēšana.

CTRL+E

Rindkopas līdzināšana.

CTRL+J

Rindkopas līdzināšana pa kreisi.

CTRL+L

Rindkopas līdzināšana pa labi.

CTRL+R

Prezentācijas rādīšana

Izpildot savu prezentāciju pilnekrāna režīmā, var izmantot šādus īsinājumtaustiņus.

Veicamā darbība

Nospiediet

Prezentācijas sākšana no sākuma.

F5

Nākamās animācijas veikšana vai pāriešana uz nākamo slaidu.

Taustiņš N, ENTER, PAGE DOWN, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ, LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai ATSTARPES TAUSTIŅŠ.

Iepriekšējās animācijas veikšana vai atgriešanās iepriekšējā slaidā.

Taustiņš P, PAGE UP, KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai BACKSPACE.

Pāriešana uz slaidu ar norādīto numuru.

numurs+ENTER

Melna ekrāna rādīšana vai atgriešanās no melnā ekrāna slaidrādē.

Taustiņš B vai PUNKTS.

Balta ekrāna rādīšana vai atgriešanās no baltā ekrāna slaidrādē.

Taustiņš W vai KOMATS.

Automātiskās slaidrādes apturēšana vai atsākšana.

S

Slaidrādes beigšana.

Taustiņš ESC, taustiņu kombinācija CTRL+BREAK vai PĀRNESUMZĪME.

Ekrāna anotāciju dzēšana.

E

Pāriešana uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts.

H

Jaunas hronometrāžas iestatīšana izmēģinājuma laikā.

T

Sākotnējās hronometrāžas izmantošana izmēģinājuma laikā.

O

Pāriešana ar peles klikšķi izmēģinājuma laikā.

M

Atgriešanās pirmajā slaidā.

1+ENTER

Slēptā rādītāja parādīšana atkārtoti vai tā pārveidošana par zīmuli.

CTRL+P

Slēptā rādītāja parādīšana atkārtoti vai tā pārveidošana par bultiņu.

CTRL+A

Rādītāja un navigācijas pogas tūlītēja paslēpšana.

CTRL+H

Rādītāja un navigācijas pogas paslēpšana 15 sekunžu laikā.

CTRL+U

Īsinājumizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Pāriešana uz pirmo vai nākamo slaida hipersaiti.

TAB

Pāriešana uz pēdējo vai iepriekšējo slaida hipersaiti.

SHIFT+TAB

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER, ja tiek atlasīta hipersaite

Padoms : Lai prezentācijas laikā apskatītu vadīklu sarakstu, nospiediet taustiņu F1.

Tīmekļa prezentāciju pārlūkošana

Ar šiem taustiņiem var veikt Web prezentācijas apskati programmā Microsoft Internet Explorer 4.0 vai jaunākā tās versijā.

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietošanās uz priekšu pa hipersaitēm Web prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

TAB

Pārvietošanās atpakaļ pa hipersaitēm Web prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

SHIFT+TAB

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER

Pāriešana uz nākamo slaidu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Pāriešana uz iepriekšējo slaidu.

BACKSPACE

Līdzekļa atlases rūts izmantošana

Izmantojiet šos tastatūras īsinājumtaustiņus rūtī Atlase.

Veicamā darbība

Nospiediet

Rūts Atlase atvēršana.

ALT, J, D, A un pēc tam P

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Kontekstizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa vienuma atlasīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai SHIFT+ENTER

Atlasītā vienuma pārvietošana uz priekšu.

CTRL+SHIFT+F

Atlasītā vienuma pārvietošana atpakaļ.

CTRL+SHIFT+B

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

CTRL+SHIFT+S

Fokusa vienuma pārdēvēšana.

F2

Tastatūras fokusa pārslēgšana starp koka skatu un pogām Rādīt visu un Paslēpt visu.

TAB vai SHIFT+TAB

Visu grupu sakļaušana.

ALT+SHIFT+1

Visu grupu izvēršana.

ALT+SHIFT+9

Lai pielāgotu īsinājumtaustiņu piešķiršana izvēlnes elementus, ierakstīto makro un Visual Basic for Applications (VBA) kods Office PowerPoint 2007, ir jāizmanto trešās puses pievienojumprogrammu, piemēram, saīsne Manager PowerPoint, kas ir pieejams OfficeOne pievienojumprogrammas programmai PowerPoint.

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Kopīgot Facebook Facebook Twitter Twitter E-pasts E-pasts

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×