TalkBack izmantošana, lai programmā Outlook darbam ar Android pārvaldītu kalendāru un pasākumus

Izmantojiet TalkBack ekrāna lasītāju un programmu Outlook darbam ar Android, lai plānotu kalendāra notikumus un saņemtu atgādinājumus Android mobilajā ierīcē.

Piezīmes : 

 • Ja jums vēl nav programmas Outlook darbam ar Android, lejupielādējiet un instalējiet Outlook darbam ar Android pakalpojumā Google Play.

 • Īsinājumtaustiņi un navigācija programmā Outlook var atšķirties no Outlook tīmeklī, ko izmantojat ierīces tīmekļa pārlūkprogrammā.

 • Lai naviģētu un ievadītu informāciju un komandas, varat izmantot žestus, ārēju tastatūru vai diktēšanu.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack.

Šajā tēmā

Lietojumprogrammas Outlook darbam ar Android startēšana

 1. Atveriet Outlook darbam ar Android.

 2. Ja jums ir vairāki Outlook konti, tiek atvērts noklusējuma konts.

 3. Pēc noklusējuma Outlook lietojumprogramma atver iesūtni. Lai pārietu uz kalendāru, velciet lejup līdz ekrāna lejasdaļai, pārvietojiet fokusu pa kreisi vai pa labi, līdz atskan “Calendar tab” (Cilne Kalendārs), un pēc tam veiciet dubultskārienu. Tiek atvērts kalendāra skats.

Kalendāra skata izmantošana

Programmas Outlookkalendāra skatā virsrakstā ietilpst, no kreisās uz labo pusi, navigācijas zīmētāja atvēršanas poga, pašreizējā mēneša dienu atlasītāja izvēršanas poga, pārslēgšanās no pašreizējā skata poga un iestatījumu poga.

Lai mainītu kalendāra skatu, pārvietojiet fokusu uz pogu Pārslēgt un veiciet dubultskārienu. Tiek atvērta izvēlne. Velciet uz leju, lai atlasītu kādu no trim opcijām.

 • Darba kārtība maina kalendāra skatu uz secīgu dienu un datumu sarakstu, kurā ietilpst arī visi dienas kārtības vienumi.

 • Diena maina kalendāra skatu uz atvērtu šodienas tikšanos skatu ar stundu laika skalu kreisajā malā un notikumiem blakus to plānotajiem laikiem.

 • 3 dienas vai Nedēļa maina kalendāra skatītu uz atvērtu tabulu ar trim vai septiņām dienām kolonnās ar stundu grafiku kā rindām kreisajā malā. Šis skats parāda trīs dienas Android tālrunī un septiņas dienas planšetdatorā. Pasākumi katrā dienā ir blakus to ieplānotajam laikam.

Atlasītais skats tiek atvērts zem kalendāra skata virsraksta.

Ekrāna apakšdaļā izvēļņu joslā ir tālāk norādītās četras komandas.

 • Pasts ļauj pāriet uz iesūtni.

 • Kalendārs attiecas uz skatu Kalendārs.

 • Faili attiecas uz skatu Faili, kur varat pārlūkot failus no saviem e-pasta kontiem, pakalpojumā OneDrive saglabātos un citus.

 • People (Personas) ļauj pāriet uz personu skatu, kur tiek rādītas jūsu kontaktpersonas.

Tieši virs komandas Personaskalendāra skatā ir poga Pievienot jaunu notikumu.

Pārvietošanās kalendārā

Noklusējuma datums ir pašreizējās dienas datums.

Lai izvēlētos citu dienu vai mēnesi, ar kuru strādāt šajā skatā, kalendāra skata virsrakstā pārvietojiet fokusu uz dienu atlasītāja izvēršanas pogu un veiciet dubultskārienu. Tiek atvērts šī mēneša nolaižamā saraksta kalendārs.

 • Lai atlasītu citu dienu, velciet uz leju vai pāri kalendāram, līdz tiek nosaukts vajadzīgais datums. Lai pārvietotu kalendāra skatu uz atlasīto datumu, veiciet dubultskārienu.

 • Lai atlasītu agrāku mēnesi, izmantojiet divus pirkstus, lai pavilktu pa labi.

 • Lai atlasītu vēlāku mēnesi, izmantojiet divus pirkstus, lai pavilktu pa kreisi.

 • Lai aizvērtu kalendāru, pārvietojiet fokusu uz dienu atlasītāja pogu, līdz atskan, piemēram, “September 2016, Day Picker collapse button” (2016. gada septembris, dienu atlasītāja sakļaušanas poga), un veiciet dubultskārienu. Nolaižamais kalendārs tiek aizvērts, pašreizējais skats (piemēram, Darba kārtība vai Diena) ir fokusā un skats atspoguļo nolaižamā saraksta kalendārā atlasīto datumu.

Ja izmantojat pārslēgšanās pogu, lai pārslēgtos uz citu skatu, piemēram, darba kārtības skatu vai dienas skatu, atlasītais mēnesis un datums tiek atvērts šajā skatā.

Lai pārietu uz iepriekšējām vai nākošām dienām jebkurā skatā, izmantojiet divus pirkstus, lai ritinātu, veicot tālāk norādītās darbības.

 • Lai pārietu uz iepriekšējām dienām darba kārtības skatā, izmantojiet divus pirkstus, lai ritinātu lejup. Lai pārietu uz nākošajām dienām, izmantojiet divus pirkstus, lai ritinātu augšup. Ekrānā velciet lejup, līdz tiek nosaukti virsraksti, datumi un notikumu laiki.

 • Lai pārietu uz iepriekšējām dienām dienas skatā, 3 dienu skatā vai nedēļas skatā, izmantojiet divus pirkstus, lai ritinātu pa labi. Lai pārietu uz nākošajām dienām, izmantojiet divus pirkstus, lai ritinātu pa kreisi. Velciet pāri ekrānam, līdz tiek nosaukti virsraksti, datumi un notikumu laiki.

Pasākuma plānošana

 1. Ekrāna apakšējā labā stūra tuvumā pārvietojiet fokusu uz pogu Pievienot jaunu notikumu un veiciet dubultskārienu. Fokuss ir vērsts uz tekstlodziņu Virsraksts.

 2. Ierakstiet vai diktējiet notikuma nosaukumu.

 3. Iestatiet notikuma datumu un laiku.

  1. Lai izveidotu notikumu konkrētā dienā un periodā, velciet lejup, līdz tiek atskaņots “Starts on” (Sākums) un veiciet dubultskārienu. Tiek atvērts uznirstošais kalendāra logs.

  2. Velciet kalendārā, līdz tiek nosaukts datums, un veiciet dubultskārienu.

  3. Uznirstošā loga apakšējā labā stūra tuvumā pārvietojiet fokusu uz pogu Labi un veiciet dubultskārienu.

  4. Pārvietojiet fokusu uz sākuma laiku un veiciet dubultskārienu. Tiek atvērts pulkstenis uznirstošajā logā ar fokusu uz stundu.

  5. Velciet pa pulksteni, lai atlasītu stundu, un veiciet dubultskārienu.

  6. Velciet pa pulksteni, lai iestatītu minūtes, un veiciet dubultskārienu.

  7. Velciet pa labi no atlasītā laika, līdz atskan "AM" vai "PM". Lai pārslēgtos starp AM un PM, veiciet dubultskārienu.

  8. Pārvietojiet fokusu uz pogu Labi un veiciet dubultskārienu.

  9. Bīdiet uz leju, līdz atskan “Ends on” (Beigas) un veiciet dubultskārienu. Lai iestatītu notikuma beigu laiku, izmantojiet to pašu metodi kā sākuma lodziņā.

  Padoms : Lai izveidotu pasākumu visai dienai, velciet uz leju uznirstošajā logā Jauns notikums, līdz atskan “All day event” (Visas dienas pasākums). Lai pārslēgtu slēdzi, veiciet dubultskārienu.

 4. Lai iestatītu sapulces atrašanās vietu, piemēram, Sapulču telpa vai Northwind konferenču centrs, pārvietojiet fokusu uz atrašanās vietas tekstlodziņu un veiciet dubultskārienu. Ierakstiet vai diktējiet izmantojamās atrašanās vietas nosaukumu.

 5. Ja izmantojat vairākus kalendārus, varat norādīt, kurā kalendārā jābūt ietvertam jaunajam notikumam. Pārvietojiet fokusu uz lodziņu Kalendārs un veiciet dubultskārienu. Lai noklausītos dažādo kalendāru nosaukumus, velciet lejup, atlasiet kalendāru, ko vēlaties lietot šim pasākumam, un veiciet dubultskārienu.

 6. Brīdinājuma noklusējuma iestatījums ir 15 minūtes pirms pasākuma. Lai mainītu noklusējuma brīdinājuma laiku, pārvietojiet fokusu uz brīdinājuma lodziņu un veiciet dubultskārienu. Lai atskaņotu dažādas paziņojumu opcijas, piemēram, Nav vai 1 stundu pirms, velciet uz leju. Lai atlasītu vajadzīgo opciju, veiciet dubultskārienu.

 7. Lai uzaicinātu personas uz pasākumu, pārvietojiet fokusu uz tekstlodziņu Personas un veiciet dubultskārienu. Ierakstiet to cilvēku vārdus, kurus vēlaties uzaicināt. Kamēr rakstāt, Outlookmeklē un parāda atbilstošus vārdus jūsu kontaktpersonu sarakstā. Lai noklausītos to vārdus, velciet uz leju. Lai atlasītu kontaktpersonu, veiciet dubultskārienu.

  Kad esat pabeidzis personu pievienošanu pasākumam, augšējā labajā stūrī pārvietojiet fokusu uz pogu Gatavs un veiciet dubultskārienu.

 8. Lai pievienotu papildinformāciju par pasākumu, pārvietojiet fokusu uz lodziņu Apraksts un veiciet dubultskārienu. Ierakstiet detalizētu informāciju par pasākumu. Kad esat pabeidzis, uznirstošā loga Description augšējā labajā stūrī pārvietojiet fokusu uz pogu Gatavs un veiciet dubultskārienu.

 9. Norādiet, vai vēlaties saglabāt vai atmest pasākumu.

  • Lai pasākumu atmestu, augšējā kreisajā stūrī velciet uz pogu Aizvērt un veiciet dubultskārienu. Tiek atskaņots “Discard event, Cancel, Discard” (Atmest pasākumu, Atcelt, Atmest). Pārvietojiet fokusu uz pogu Atmest un veiciet dubultskārienu.

  • Lai saglabātu pasākumu, augšējā labajā stūrī pārvietojiet fokusu uz pogu Saglabāt un veiciet dubultskārienu. Saglabājot pasākumu, uzaicinājuma e-pasta ziņojumi tiek automātiski nosūtīti visiem dalībniekiem.

Pasākuma atvēršana un rediģēšana

 1. Jebkurā kalendāra skatā (darba kārtības, dienas, 3 dienu vai nedēļas skatā), velciet pa pasākumiem. Kad atskan tā pasākuma nosaukums, kuru vēlaties atvērt, veiciet dubultskārienu. Pasākums tiek atvērts uznirstošajā logā.

 2. Lai tiktu atskaņots nosaukums, diena, datums, laiks, atrašanās vieta un cita informācija, velciet uz leju notikuma uznirstošajā logā.

 3. Lai rediģētu pasākumu, uznirstošā loga augšējā labajā stūrī pārvietojiet fokusu uz pogu Rediģēt un veiciet dubultskārienu. Tiek atvērts uznirstošais logs Rediģēt notikumu. Velciet logā uz leju līdz atskan tā lodziņa nosaukums, kurā vēlaties rediģēt, un veiciet dubultskārienu. Veiciet vajadzīgās izmaiņas. Kad esat pabeidzis, uznirstošā loga augšējā labajā stūrī pārvietojiet fokusu uz pogu Saglabāt un veiciet dubultskārienu.

 4. Lai aizvērtu pasākuma logu, loga augšējā kreisajā stūrī pārvietojiet fokusu uz pogu Aizvērt un veiciet dubultskārienu.

Atbildēšana uz notikumu atgādinājumiem

Ja jūsu Outlook pasākumiem ir ieslēgti paziņojumi un TalkBack ir ieslēgts, pasākumu atgādinājumi tiek atskaņoti definētajā laikā pirms pasākuma. Pasākuma atgādinājums uznirst ekrānā. Velciet lejup uznirstošajā atgādinājumā, lai noklausītos papildinformāciju par pasākumu.

Ja lietojat Android tālruni, uznirstošajā atgādinājumā ietilpst pogas ar opcijām reaģēšanai uz atgādinājumu. Lai gan pogas var atšķirties atkarībā no tā, kāda veida e-pasta kontu izmantojat, ir pieejamas vismaz abas tālāk norādītās pogas.

 • Detalizēti atver notikumu.

 • Atlikt aizver atgādinājumu līdz pasākuma laikam.

 • Aizvērt aizver atgādinājumu, neveicot nekādas darbības.

Ja lietojat Android planšetdatorā, atgādinājumā neietilpst pogas, bet tiek nosaukts virsraksts un pasākuma laiks.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×