Tabulas relāciju ceļvedis

Svarīgi!:  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Viena no labas datu bāzes noformējuma vērtībām ir datu pārpalikuma (dublikāta datu) noņemšana. Lai iegūtu šo vērtību, sadaliet datus uz daudzām tēmām pamatotās tabulās, lai katrs fakts tiek attēlots tikai vienu reizi. Pēc tam nodrošiniet Microsoft Office Access 2007 ar līdzekļiem, ar kuriem sadalīto informāciju atkal pārvietot kopā — to var izdarīt, novietojot izplatītākos laukus saistītās tabulās. Taču, lai veiktu šo darbību pareizi, vispirms ir jāizprot starp tabulām esošās relācijas un pēc tam jānorāda šīs relācijas Office Access 2007 datu bāzē.

Šajā rakstā

Ievads

Tabulu relāciju veidi

Kādēļ ir jāveido tabulu relācijas?

Attiecinošā integritāte

Tabulas relācijas skatīšana

Tabulas relācijas izveide

Tabulas relācijas dzēšana

Tabulas relācijas maiņa

Attiecinošās integritātes ieviešana

Ievads

Pēc tam, kad katrai tēmai datu bāzē izveidojāt tabulu, ir jānodrošina Office Access 2007 ar līdzekļiem, ar kuriem, ja nepieciešams, var vēlreiz informāciju pārvietot atpakaļ. To var izdarīt, novietojot izplatītākos laukus saistītajās tabulās un definējot starp tām relācijas. Pēc tam var izveidot vaicājumus, veidlapas un atskaites, kas vienlaikus parāda vairāku tabulu informāciju. Piemēram, šeit redzamajā veidlapā ir informācija, kas iegūta no vairākām tabulām:

Pasūtījumu forma, kurā parādīta saistīta informācija no piecām tabulām uzreiz

1. Šajā veidlapā informācija tiek iegūta noklientu tabula...

2. ...tabulas Orders...

3. ...preču tabula...

4. ...un pasūtījumu informācijas tabula.

Lodziņā Kam nosūtīt rēķinu klienta vārds tiek izgūts no klientu tabula, Pasūtījuma ID un Pasūtījuma datums vērtības tiek izgūtas no pasūtījumu tabulas, produkta nosaukums tiek iegūts no preču tabulas un vienības cena, kā arī daudzuma vērtības, tiek iegūtas no pasūtījumu informācijas tabulas. Lai veidlapai no katras tabulas iegūtu informāciju, šīs tabulas ir savā starpā dažādi saistītas.

Iepriekšējā piemērā tabulas laukiem ir jābūt koordinētiem, lai būtu redzama informācija par vienu un to pašu pasūtījumu. Šī koordinācija tiek veikta, izmantojot tabulas relācijas. Tabulas relācija darbojas, saskaņojot atslēglauku datus — bieži vien lauku ar vienādu nosaukumu abās tabulās. Vairumā gadījumu šie saskaņošanas lauki ir vienas tabulas primārā atslēga, kas katram ierakstam nodrošina unikālu identifikatoru, un otrajā tabulā ārējā atslēga. Piemēram, izveidojot tabulas relāciju starp sadaļas Darbinieki laukiem Darbinieka ID un tabulām Orders, darbinieki var būt piesaistīti pasūtījumiem, par kuriem tie ir atbildīgi.

employeeid ir izmantots kā primārā atslēga tabulā darbinieki un ārējā atslēga tabulā pasūtījumi.

1. Darbinieka ID abās tabulās parādās kā primārā atslēga... 

2. ... un kā ārējā atslēga.

Uz lapas sākumu

Tabulas relāciju tipi

Tabulas relācijām ir trīs tipi.

 • Relācija viens pret daudziem

  Apsveriet pasūtījuma izsekošanas datu bāzi, kurā ir tabula Customers un pasūtījumu tabula. Klients var ievietot neierobežotu pasūtījumu skaitu. Tas nosaka to, ka jebkuram klientu tabulā esošajam klientam var būt daudz pasūtījuma tabulā esošu pasūtījumu. Tādējādi relācija starp tabulu Customers un tabulu Orders, ir relācija viens pret daudziem.

  Lai iekļautu datu bāzes noformējumā relāciju viens pret daudziem, paņemiet primāro atslēgu relācijas "vienā" pusē un pievienojiet to kā papildu lauku vai laukus relācijas "daudziem" puses tabulai. Šajā gadījumā, piemēram, pievienojiet jaunu lauku — tabulas Customer lauku ID tabulai Orders un nosauciet to par Klienta ID. Programma Access tad var izmantot pasūtījuma tabulas Klienta ID numuru, lai katram pasūtījumam atrastu pareizo klientu. 

 • Relācija daudzi pret daudziem

  Apsveriet relāciju starp tabulu Products un tabulu Orders. Vienā pasūtījumā var būt vairāk nekā viens produkts. No otras puses— viens produkts var parādīties daudzos pasūtījumos. Tādēļ katram tabulas Orders ierakstam var būt daudz ierakstu tabulā Products. Turklāt katram preču tabula ierakstam var būt daudz ierakstu tabulā Orders. Šis relācijas tips tiek saukts par relāciju daudzi pret daudziem, jo katram produktam var būt daudz pasūtījumu un katrā pasūtījumā var būt daudz produktu. Ņemiet vērā, ka, nosakot starp tabulām esošās relācijas daudzi pret daudziem, ir svarīgi apsvērt relācijas abas puses.

  Lai iekļautu relāciju daudzi pret daudziem, ir jāizveido trešā tabula, bieži dēvētu par savienojuma tabulu, kas sadala relāciju daudzi pret daudziem divās relācijās viens pret daudziem. Ievietojiet abu tabulu primāro atslēgu trešajā tabulā. Rezultātā trešā tabula ieraksta katru relācijas gadījumu vai piemēru. Piemēram, tabulai Orders un tabulai Products ir relācija daudzi pret daudziem, kas tiek definēta, tabulā Order Details izveidojot divas relācijas viens pret daudziem. Vienā pasūtījumā var būt daudz produktu, un katrs produkts var parādīties daudzos pasūtījumos.

 • Relācija viens pret vienu

  Relācijā viens pret vienu katram ierakstam pirmajā tabulā var būt tikai viens saskaņots ieraksts otrajā tabulā, un katram ierakstam otrajā tabulā var būt tikai viens saskaņots ieraksts pirmajā tabulā. Šis relācijas veids nav tik izplatīts, jo visbiežāk šādi saistīta informācija tiek saglabāta vienā un tajā pašā tabulā. Iespējams, ka izmantosit relāciju viens pret vienu, lai sadalītu tabulu ar daudziem laukiem, lai izolētu tabulas daļu drošības iemeslu dēļ vai lai saglabātu informāciju, ko lieto tikai galvenās tabulas apakškopai. Nosakot šādu relāciju, abām tabulām ir jākoplieto biežāk izplatītais lauks.

Uz lapas sākumu

Kādēļ ir jāveido tabulas relācijas?

Tabulas relāciju var izveidot tieši, izmantojot logu Relācijas vai velkot lauku no rūts Lauku saraksts . Office Access 2007 izmanto tabulu relāciju, kā savienot tabulas, ja jums ir nepieciešams, lai tos izmantot datu bāzes objektu. Ir vairāki iemesli, kādēļ jāizveido tabulas relācijas pirms veidojat citus datu bāzes objektus, piemēram, formas, vaicājumus, makro un atskaites.

 • Tabulas relācijas informē vaicājuma noformējumus

  Lai strādātu ar vairāku tabulu ierakstiem, bieži vien ir jāizveido vaicājums, kas savieno tabulas. Vaicājums darbojas, saskaņojot pirmās tabulas primārās atslēgas lauka vērtības ar otrās tabulas ārējās atslēgas lauku. Piemēram, lai atgrieztu rindas, kurās parādīts katra klienta pasūtījumu saraksts, izveidojiet vaicājumu, kas tabulu Customers savieno ar tabulu Orders, pamatojoties uz lauku Klienta ID. Logā Relācijas var manuāli norādīt savienojamos laukus. Taču, ja starp tabulām jau ir definēta relācija, Office Access 2007 nodrošina noklusējuma savienojumu, pamatojoties uz esošo tabulu relāciju. Turklāt, ja izmantojat vienu no vaicājuma vedņiem, programma Access izmanto no jau definētām tabulu relācijām savākto informāciju, lai parādītu iespējas un lai rekvizītu iestatījumus iepriekš aizpildītu ar atbilstošām noklusējuma vērtībām.

 • Tabulu relācijas informē veidlapas un atskaišu noformējumus

  Noformējot veidlapu vai atskaiti, Office Access 2007 izmanto informāciju, ko savāc no jau definētām tabulu relācijām, lai iepazīstinātu ar iespējām un lai iepriekšēji aizpildītu rekvizītu iestatījumus ar atbilstošām noklusējuma vērtībām.

 • Tabulu relācijas ir pamats, uz kura var ieviest attiecinošo integritāti bāreņierakstu nepieļaušanai datu bāzē. Bāreņieraksts ir ieraksts ar atsauci uz citu neesošu ierakstu — piemēram, pasūtījuma ierakstu, kas atsaucas uz neesošu klienta ierakstu.

  Noformējot datu bāzi, sadaliet informāciju tabulās, kurām ir katrai sava primārā atslēga. Pēc tam pievienojiet ārējās atslēgas saistītām tabulām ar atsauci uz šīm primārajām atslēgām. Šis ārējās atslēgas primārās atslēgas pāris veido pamatu tabulu relācijām un daudzu tabulu vaicājumiem. Tādēļ ir svarīgi, lai šīs ārējo atslēgu primāro atslēgu atsauces paliek sinhronizētas. Attiecinošā integritāte palīdz nodrošināt to, ka atsauces paliek sinhronizētas un tās ir atkarīgas no tabulu relācijām.

Uz lapas sākumu

Attiecinošā integritāte

Noformējot datu bāzi, sadalāt informāciju daudzās uz tēmu pamatotās tabulās, lai samazinātu datu pārpalikumu. Pēc tam nodrošināt Office Access 2007 ar līdzekļiem, ar kuriem pārvietot datus atpakaļ, novietojot saistītajās tabulās visizplatītākos laukus. Piemēram, lai radītu relāciju viens pret daudziem, izmantojiet tabulas "viens" primāro atslēgu un pievienojiet to kā papildu lauku tabulai "daudziem". Lai pārvietotu datus atpakaļ, programma Access paņem tabulas "daudziem" vērtību un uzmeklē atbilstošo tabulas "viens" vērtību. Tādējādi tabulas "daudziem" vērtības atsaucas uz atbilstošajām tabulas "viens" vērtībām.

Pieņemsim, ka starp Ekspeditori un Orders ir relācija viens pret daudziem un vēlaties dzēst Shipper. Ja izdzēšamajam Shipper ir pasūtījumi tabulā Orders, šie pasūtījumi, dzēšot Shipper ierakstu, kļūs par "bāreņiem". Pasūtījumos vēl arvien būs Ekspeditora ID, taču ID nebūs derīgs, jo ieraksts, uz kuru tas atsaucas, vairs nepastāv.

Attiecinošās integritātes nolūks ir nepieļaut bāreņus un paturēt atsauces sinhronizācijā, lai šī hipotētiskā situācija nekad nerastos.

Jūs ieviest attiecinošo integritāti, iespējojot tabulas relācijas (skatiet realizēt attiecinošās integritātes pakāpeniskus norādījumus). Pēc ieviešanas Access noraida jebkuru operāciju, kas varētu pārkāpt šīs tabulas relācijas attiecinošo integritāti. Tas nozīmē, ka Access noraida atjauninājumus, kas maina target atsauce un dzēsumi, kas noņem atsauces mērķi. Tomēr ir iespējams, ka pamatota nepieciešamība mainīt primāro atslēgu piegādātājs, kas ir pasūtījumi tabulā Orders. Šādos gadījumos, jums vajadzētu ir programma Access automātiski atjaunina visas ietekmētās rindas kā vienas operācijas daļu. Tādā veidā, Access nodrošina, ka atjaunināšana ir pabeigta pilna tā, lai datu bāzē nav atstāta nekonsekventu stāvoklī, ar dažām rindām, atjaunināt un daži ne. Šī iemesla dēļ Access atbalsta opciju Kaskadēt ar atjaunināšanu saistītus laukus. Ieviešot attiecinošo integritāti un izvēloties opciju Kaskadēt ar atjaunināšanu saistītus laukus un pēc tam atjauninot primāro atslēgu, programma Access automātiski atjaunina visus laukus, kuriem ir atsauce uz primāro atslēgu.

Ir arī iespējams, ka ir pamatota nepieciešamība dzēst rindu un visus saistītos ierakstus, piemēram, Shipper ierakstu un visus ar to saistītos pasūtījumus. Šim nolūkam programma Access atbalsta opciju Kaskadēt ar dzēšanu saistītos ierakstus. Ieviešot attiecinošo integritāti un izvēloties opciju Kaskadēt ar dzēšanu saistītos ierakstus, un pēc tam dzēšot relācijas primārās atslēgas puses ierakstu, programma Access automātiski dzēš visus ierakstus, kuriem ir atsauce uz primāro atslēgu. 

Uz lapas sākumu

Tabulas relāciju apskate

Lai skatītu tabulas relācijas, cilnē Datu bāzu rīki noklikšķiniet uz Relācijas. Logs Relācijas atveras un parāda esošās relācijas. Ja tabulas relācijas vēl nav definētas un atverat logu Relācijas pirmo reizi, programma Access iesaka pievienot logam tabulu vai vaicājumu.

Loga Relācijas atvēršana

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet un atveriet datu bāzi.

 3. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Relācijas.

 4. Ja datu bāzē ir relācijas, parādās logs Relācijas. Ja datu bāzē nav relāciju un atverat logu Relācijas pirmo reizi, parādās dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Lai aizvērtu dialoglodziņu, noklikšķiniet uz Aizvērt.

 5. Cilnes Noformējums grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

  Tas parāda visas datu bāzē definētās relācijas. Ņemiet vērā, ka paslēptās tabulas (tabulas, kurām dialoglodziņā Rekvizīti ir atzīmēta izvēles rūtiņa Slēpts) un to relācijas netiks rādītas, līdz dialoglodziņā Navigācijas opcijas netiks atzīmēta izvēles rūtiņa Rādīt slēptos objektus.

  Lai iegūtu papildinformāciju par opciju parādīt paslēptos objektus, skatiet rakstā navigācijas rūts ceļvedis.

Logs Relācijas

1. Primārā atslēga

2. Šajā rindā ir relācija

3. Ārējā atslēga

Tabulas relācija tiek attēlota, izmantojot relāciju rindu starp tabulām logā Rindas. Relācija, kas neievieš attiecinošo integritāti, starp relāciju atbalstošajiem laukiem parādās kā tieva līnija. Kad atlasāt relāciju, noklikšķinot uz tās līnijas, līnija kļūst biezāka, norādot, ka tā ir atlasīta. Ja šai relācijai ieviešat attiecinošo integritāti, līnija abos tās galos kļūst biezāka. Turklāt vienā relācijas pusē virs līnijas biezākās daļas parādās skaitlis 1, un virs otrās puses biezās līnijas daļas parādās bezgalības simbols ().

Kad logs Relācijas ir aktīvs, var atlasīt tālāk minētās Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss lentes komandas:

Grupas Rīki cilnē Noformējums:

 • Relāciju rediģēšana    Atveras dialoglodziņš Relāciju rediģēšana. Kad relācijas rinda atlasīta, lai mainītu tabulas relāciju, noklikšķiniet uz Rediģēt relācijas. Var veikt arī dubultklikšķi uz relācijas rindas.

 • Izkārtojuma notīrīšana    Noņem visas logā Relācijas esošās tabulas un relācijas. Ņemiet vērā, ka šī komanda tikai paslēpj tabulas un relācijas — tās netiek nodzēstas.

 • Relāciju atskaite    Izveido atskaiti, kas rāda tikai datu bāzē esošas tabulas un relācijas. Atskaite rāda tikai logā Relācijas nepaslēptās tabulas un relācijas.

Grupas Relācijas cilnē Noformējums:

 • Rādīt tabulu    Tiek atvērts dialoglodziņš Tabulas rādīšana, lai jūs varētu atlasīt tabulas un vaicājumus, ko skatīt logā Relācijas.

 • Slēpt tabulu    Logā Relācijas tiek slēpta atlasītā tabula.

 • Tiešās relācijas    Logā Relācijas tiek parādītas visas atlasītās tabulas relācijas un saistītās tabulas, ja tās vēl nav parādītas.

 • Visas relācijas    Parāda visas relācijas un saistītās tabulas datu bāzē relāciju logā. Ņemiet vērā, ka slēptās tabulas (tabulas, kurām dialoglodziņā izvēles rūtiņu paslēpts tabulas Rekvizīti ir atzīmēta) un to relācijas nebūs redzamas, ja vien parādīt slēptās tabulās ir atlasīta dialoglodziņā Navigācijas opcijas.

  Papildinformāciju par opciju Rādīt slēptos tabulām skatiet rakstā navigācijas rūts ceļvedis.

 • Aizvēršana    Aizver logu Relācijas. Ja maināt loga Relācijas izkārtojumu, tiek vaicāts, vai šīs izmaiņas ir jāsaglabā.

Uz lapas sākumu

Tabulas relācijas izveide

Tabulas relāciju var izveidot, izmantojot logu Relācijas vai velkot lauku uz datu lapu no rūts Lauku saraksts . Izveidojot relāciju starp tabulām, vienu un to pašu nosaukumu iegūšanai visbiežāk izmantojamie lauki nav nepieciešami, kaut arī tas tiek bieži darīts. Drīzāk šiem laukiem ir nepieciešams viens un tas pats datu tips. Ja primārās atslēgas lauks ir AutoNumber lauks, ārējās atslēgas lauks var būt Number lauks, ja abu lauku rekvizīts FieldSize ir viens un tas pats. Piemēram, var saskaņot AutoNumber lauku un Number lauku, ja abu lauku rekvizīts FieldSize ir Long Integer. Ja abi visbiežāk izmantojamie lauki ir Number lauki, tiem jābūt ar vienādu rekvizīta FieldSize iestatījumu.

Tabulas relācijas izveide, izmantojot logu Relācijas

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet un atveriet datu bāzi.

 3. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Relācijas.

 4. Ja vēl nav definēta neviena relācija, automātiski parādās dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Ja tas neparādās, grupas Relācijas cilnē Noformējums noklikšķiniet uz Tabulas rādīšana.

  Dialoglodziņš Tabulas rādīšana parāda visas datu bāzē esošās tabulas un vaicājumus. Lai redzētu tikai tabulas, noklikšķiniet uz Tabulas. Lai redzētu tikai vaicājumus, noklikšķiniet uz Vaicājumi. Lai redzētu gan tabulas, gan vaicājumus, noklikšķiniet uz Abus.

 5. Atlasiet vienu vai vairākas tabulas vai vaicājumus un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot. Pabeidzot tabulu un vaicājumu pievienošanu logam Relācijas, noklikšķiniet uz Aizvērt.

 6. Velciet lauku (parasti primāro atslēgu) no vienas tabulas uz otras tabulas visbiežāk izmantoto lauku (ārējo atslēgu). Lai vilktu vairākus laukus, nospiediet taustiņu CTRL, noklikšķiniet uz katra lauka un pēc tam velciet tos.

  Parādās dialoglodziņš Relāciju rediģēšana.

 7. Pārbaudiet, vai redzamie lauku nosaukumi ir relācijas visbiežāk izmantojamie lauki. Ja lauka nosaukums ir nepareizs, noklikšķiniet uz lauka nosaukuma un sarakstā atlasiet jaunu lauku.

  Lai relācijai uzspiestu attiecinošo integritāti, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ieviest attiecinošo integritāti . Papildinformāciju par attiecinošās integritātes skatiet rakstā Dalība Attiecinošā integritāte un Ieviest attiecinošo integritāti sadaļām.

 8. Noklikšķiniet uz Izveidot.

  Relācijas līnija ir novilkta starp divām tabulām. Ja atzīmējāt izvēles rūtiņu Ieviest attiecinošo integritāti, līnija abos galos ir biezāka. Turklāt, ja atzīmējāt tikai izvēles rūtiņu Ieviest attiecinošo integritāti, vienā relācijas pusē virs līnijas biezākās daļas parādās skaitlis 1 un virs otrās puses biezās līnijas daļas parādās bezgalības simbols ().

Lauka vilkšana no tabulas atbilstošā citas tabulas laukā

Piezīmes.: 

 • Relācijas viens pret vienu izveide    Abiem visbiežāk izmantojamajiem laukiem (parasti primārās atslēgas un ārējās atslēgas laukiem) ir jābūt unikālajam indeksam. Tas nozīmē, ka abu lauku rekvizīts Indeksēts ir jāiestata uz Jā (bez dublikātiem). Ja abiem laukiem ir unikālais indekss, programma Access izveido relāciju viens pret vienu.

 • Relācijas viens pret daudziem izveide    Relācijas puses "viens" laukam (parasti primārā atslēga) ir jābūt unikālajam indeksam. Tas nozīmē, ka šī lauka rekvizīts Indeksēts ir jāiestata uz Jā (bez dublikātiem). Puses "daudziem" laukam nav jābūt unikālajam indeksam. Tam var būt indekss, taču tam jāatļauj dublikāti. Tas nozīmē, ka šī lauka rekvizīts Indeksēts ir jāiestata vai nu uz , vai Jā (ar dublikātiem). Ja vienam laukam ir unikālais indekss un otram tāda nav, programma Access izveido relāciju viens pret daudziem.

Relācijas izveide, izmantojot rūti Lauku saraksts

Office Access 2007, lauku var pievienot esošai tabulai, kas atvērta datu lapas skatā, velkot to no rūts Lauku saraksts . Rūts Lauku saraksts tiek rādīts saistītajās tabulās pieejamie lauki un arī laukiem citās tabulās pieejamie. Ja velkat lauku no "citas" (nesaistītas) tabulas un pēc tam pabeidzot Uzmeklēšanas vedni, starp tabulu rūtī Lauku saraksts un tabulu, kurai vilktu lauku, tiek automātiski izveidota jauna viens pret daudziem relācija. Access izveidotā relācija nav ieviest attiecinošo integritāti pēc noklusējuma. Lai uzspiestu attiecinošo integritāti, relācija ir jārediģē. Skatiet sadaļā tabulas relācijas maiņa papildinformāciju.

Tabulas atvēršanas datu lapas skatā

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvērt atlasiet un atveriet datu bāzi.

 3. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, kurai vēlaties pievienot lauku, un izveidojiet relāciju, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Datu lapas skats.

Rūts Lauku saraksts atvēršana

 • Cilnes Datu lapa grupā Lauki un kolonnas noklikšķiniet uz Pievienot esošus laukus.

  access lentes attēls

  Parādās rūts Lauku saraksts.

Rūts Lauku saraksts rāda visas citas datu bāzē esošās tabulas, sagrupētas kategorijās. Strādājot ar tabulu datu lapas skatā, programma Access parāda laukus kādā no rūts Lauku saraksts divām kategorijām: Saistītajās tabulās pieejamie lauki un Citās tabulās pieejamie lauki. Pirmajā kategorijā ir uzskaitītas visas tabulas, kurām ir relācija ar pašreiz izmantoto tabulu. Otrajā kategorijā ir uzskaitītas visas tabulas, ar kurām pašreiz izmantotajai tabulai nav relācijas.

Ja rūtī Lauku saraksts blakus tabulas nosaukumam noklikšķināt uz plus zīmes (+), var redzēt visu tabulā pieejamo lauku sarakstu. Lai pievienotu lauku tabulai, velciet vajadzīgo lauku no rūts Lauku saraksts uz datu lapas skatā esošo tabulu.

Lauka pievienošana un relācijas izveide no rūts Lauku saraksts

 1. Cilnes Datu lapa grupā Lauki un kolonnas noklikšķiniet uz Pievienot esošus laukus.

  access lentes attēls

  Tiek parādīta rūts Lauku saraksts.

 2. Sadaļā Citās tabulās pieejamie lauki noklikšķiniet blakus tabulas nosaukumam uz plus zīmes (+), lai tabulā rādītu lauku sarakstu.

 3. Velciet vajadzīgo lauku no rūts Lauku saraksts uz tabulu, kas atvērta datu lapas skatā.

 4. Parādoties ievietošanas rindai, nometiet lauku tam paredzētajā pozīcijā.

  Tiek sākts Uzmeklēšanas vednis.

 5. Izpildiet instrukcijas, lai pabeigtu Uzmeklēšanas vedni.

  Lauks tiek parādīts tabulā, kas atvērta datu lapas skatā.

Ja velkat lauku no "citas" (nesaistītas) tabulas un pēc tam pabeidzot Uzmeklēšanas vedni, starp tabulu Lauku saraksts un tabulu, kurai vilktu lauku, tiek automātiski izveidota jauna viens pret daudziem relācija. Access izveidotā relācija nav ieviest attiecinošo integritāti pēc noklusējuma. Lai uzspiestu attiecinošo integritāti, relācija ir jārediģē. Skatiet sadaļā tabulas relācijas maiņa papildinformāciju.

Uz lapas sākumu

Tabulas relācijas dzēšana

Lai noņemtu tabulas relāciju, logā Relācijas ir jādzēš relācijas rinda. Uzmanīgi novietojiet kursoru, lai tas norādītu uz relācijas rindu, un pēc tam noklikšķiniet uz tās. Atlasot relācijas rindu, tā kļūst biezāka. Kad relācijas rinda ir atlasīta, nospiediet taustiņu DELETE. Ņemiet vērā, ka, noņemot relāciju, tiek noņemts arī relācijas attiecinošās integritātes atbalsts. Rezultātā programma Access vairs turpmāk automātiski nenovērsīs bāreņierakstu izveidi relācijas "daudziem" pusē.

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet un atveriet datu bāzi.

 3. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Relācijas.

Parādās logs Relācijas.

Ja relācijas vēl nav definētas un logu Relācijas atverat pirmo reizi, parādās dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Ja tas parādās, noklikšķiniet uz Aizvērt.

 1. Cilnes Noformējums grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

Tiek parādītas visas tabulas, kurām ir relācijas, rādot relācijas rindas.

 1. Noklikšķiniet uz relācijas rindas relācijai, kas jādzēš. Atlasot relācijas rindu, tā kļūst biezāka.

 2. Nospiediet taustiņu DELETE.

  -vai-

  Noklikšķiniet ar peles labo pogu un pēc tam noklikšķiniet uz Dzēst.

 3. Programma Access, iespējams, var parādīt ziņojumu Vai tiešām vēlaties no datu bāzes neatgriezeniski dzēst atlasītās relācijas?. Ja šis apstiprināšanas ziņojums parādās, noklikšķiniet uz .

Piezīme.: Ja kādu no tabulas relācijas izmantojamajām tabulām izmanto cita persona vai process, vai kāda no tabulām ir atvērta datu bāzes objektā (piemēram, veidlapā), relāciju nevarēsit dzēst. Pirms relācijas noņemšanas vispirms ir jāaizver atvērtie objekti, kas izmanto šīs tabulas.

Uz lapas sākumu

Tabulas relācijas maiņa

Tabulas relāciju var mainīt, atlasot to logā Relācijas un pēc tam rediģējot. Uzmanīgi novietojiet kursoru, lai tas norādītu uz relācijas rindu, un pēc tam noklikšķiniet uz tās, lai to atlasītu. Atlasot relācijas rindu, tā kļūst biezāka. Kad relācijas rinda ir atlasīta, veiciet uz tās dubultklikšķi vai cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Rediģēt relācijas. Parādās dialoglodziņš Relāciju rediģēšana.

Izmaiņu veikšana dialoglodziņā Relāciju rediģēšana

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet un atveriet datu bāzi.

 3. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Relācijas.

Parādās logs Relācijas.

Ja relācijas vēl nav definētas un logu Relācijas atverat pirmo reizi, parādās dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Ja tas parādās, noklikšķiniet uz Aizvērt.

 1. Cilnes Noformējums grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

Tiek parādītas visas tabulas ar relācijām, parādot relāciju līnijas. Slēptās tabulas (tabulas, kurām dialoglodziņā Rekvizīti atzīmēta izvēles rūtiņa Paslēpts) un to relācijas netiek rādītas, ja dialoglodziņā Navigācijas opcijas ir atzīmēta izvēles rūtiņa Parādīt paslēptos objektus.

Lai iegūtu papildinformāciju par opciju parādīt paslēptos objektus, skatiet rakstā navigācijas rūts ceļvedis.

 1. Noklikšķiniet uz relācijas līnijas relācijai, ko vēlaties mainīt. Ja relācijas rinda ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 2. Veiciet dubultklikšķi uz relācijas līnijas.

  -vai-

  Cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Relāciju rediģēšana.

  Tiek atvērts dialoglodziņš Relāciju rediģēšana.

  dialoglodziņš relāciju rediģēšana

 3. Veiciet vajadzīgās izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  Dialoglodziņš Relāciju rediģēšana ļauj tabulas relācijas maiņa. Konkrēti, varat mainīt tabulu vai vaicājumu, vai relācijas abās pusēs laukus. Varat arī iestatīt savienojuma tipu vai attiecinošās integritātes ieviešana un izvēlēties kaskādes opciju. Lai iegūtu papildinformāciju par savienojuma tipa un kā to iestatīt, skatiet sadaļā savienojuma tipa iestatīšanas. Papildinformāciju par to, kā ieviest attiecinošo integritāti un izvēlēties kaskādes opciju skatiet sadaļā realizēt attiecinošo integritāti.

Saistīšanas tipa iestatīšana

Definējot tabulas relāciju, relācijas fakti informē vaicājuma noformējumus. Piemēram, definējot relāciju starp divām tabulām un pēc tam izveidojot vaicājumu, kas izmanto šīs tabulas, programma Access automātiski atlasa uz relācijā noteiktajiem laukiem pamatotus saskaņotos noklusējuma laukus. Šīs sākotnējās vaicājuma noklusējuma vērtības var ignorēt, taču relācijas atbalstītās vērtības bieži vien būs pareizās. Tā kā datu saskaņošana un iegūšana no vairāk nekā vienas tabulas ir tas, ko pastāvīgi veiksit visās datu bāzēs, izņemot visvienkāršākās datu bāzes, noklusējumu iestatīšana, izmantojot relācijas, var palīdzēt ietaupīt laiku un būt izdevīga.

Vairāku tabulu vaicājums kombinē informāciju no vairāk nekā vienas tabulas, saskaņojot vērtības visbiežāk izmantojamajos laukos. Operācija, kas veic saskaņošanu un kombinēšanu, tiek dēvēta par saistīšanu. Piemēram, iedomāsimies, ka vēlaties parādīt klientu pasūtījumus. Izveidojat vaicājumu, kas laukā Klienta ID saista tabulu Customers un tabulu Orders. Vaicājuma rezultātā ir klienta informācija un pasūtījuma informācija tikai tām rindām, kurās ir atrasts atbilstošs saskaņojums.

Viena no vērtībām, ko var noteikt katrai relācijai, ir saistīšanas tips. Saistīšanas tips informē programmu Access, kuri ieraksti jāiekļauj vaicājuma rezultātā. Piemēram, vēlreiz apsveriet vaicājumu, kas saista tabulu Customers un tabulu Orders visplašāk izmantotajos laukos, kas savukārt pārstāv Klienta ID. Izmantojot noklusējuma saistīšanas tipu (tiek dēvēts arī par iekšējo saistīšanu), vaicājuma rezultāts atgriež tikai rindas Customer un Order, kurās visbiežāk izmantotie lauki (tiek dēvēti arī par saistītajiem laukiem) ir vienādi.

Taču pieņemsim, ka vēlaties ietvert visus Customers — pat tos, kas vēl nav ievietojuši nevienu pasūtījumu. Lai to pabeigtu, jāmaina saistīšanas tips no iekšējās saistīšanas uz to, kas tiek dēvēta par kreiso ārējo saistīšanu. Kreisā ārējā saistīšana atgriež visas tabulas rindas relācijas kreisajā pusē un tikai tās, kas ir saskaņotas ar tabulu labajā pusē. Labā ārējā saistīšana atgriež visas labās puses rindas un tikai tās, kas saskaņotas kreisajā pusē.

Piezīme.: Šajā gadījumā "kreisā puse" un "labā puse" attiecas uz dialoglodziņā esošo tabulu pozīcijuRediģēt relācijas, nevis uz logu Relācijas.

Pirms savienojuma tipa iestatīšanas jāizlemj, kāds rezultāts ir visbiežāk nepieciešamas no vaicājuma, kas šajā relācijā savieno tabulas.

Savienojuma tipa iestatīšana

 1. Dialoglodziņā Relāciju rediģēšana noklikšķiniet uz Savienojuma tips.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Savienot rekvizītus.

 2. Noklikšķiniet uz izvēlētā un pēc tam uz Labi.

Tālāk norādītajā tabulā (izmantojot tabulu Customers un Orders) tiek rādītas trīs dialoglodziņā Rekvizītu piesaiste esošās iespējas, izmantojamais saistīšanas tips, un tas, vai tabulā ir iekļautas visas rindas vai saskaņotās rindas.

Izvēle

Attiecinošā saistīšana

Kreisā tabula

Labā tabula

1. Pievienot tikai tās rindas, kurās abu tabulu apvienotie lauki ir vienādi.

Iekšējais savienojums

Atbilstošās rindas

Atbilstošās rindas

2. Ietvert VISUS “Klienti” ierakstus un tikai tos “Pasūtījumi” ierakstus, kuriem ir vienādi apvienotie lauki.

Kreisais ārējais savienojums

Visas rindas

Atbilstošās rindas

3. Ietvert VISUS “Pasūtījumi” ierakstus un tikai tos “Klienti” ierakstus, kuriem ir vienādi apvienotie lauki.

Labais ārējais savienojums

Atbilstošās rindas

Visas rindas

Izvēloties 2. vai 3. opciju, virs relācijas līnijas tiek parādīta bultiņa. Šī bultiņa norāda uz relācijas pusi, kurā parādītas tikai atbilstošas rindas.

Izmaiņu veikšana dialoglodziņā Savienojuma rekvizīti

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet un atveriet datu bāzi.

 3. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Relācijas.

Parādās logs Relācijas.

Ja relācijas vēl nav definētas un logu Relācijas atverat pirmo reizi, parādās dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Ja tas parādās, noklikšķiniet uz Aizvērt.

 1. Cilnes Noformējums grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

Tiek parādītas visas tabulas, kurām ir relācijas, rādot relācijas rindas. Ņemiet vērā, ka slēptās tabulas (tabulas, kurām tabulas dialoglodziņā Rekvizīti ir atzīmēta izvēles rūtiņa Slēpts) un to relācijas nebūs redzamas, līdz dialoglodziņā Navigācijas opcijas netiks atlasīta opcija Rādīt slēptos objektus..

Lai iegūtu papildinformāciju par opciju parādīt paslēptos objektus, skatiet rakstā navigācijas rūts ceļvedis.

 1. Noklikšķiniet uz relācijas līnijas relācijai, ko vēlaties mainīt. Ja relācijas rinda ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 2. Veiciet dubultklikšķi uz relācijas līnijas.

  -vai-

  Cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Relāciju rediģēšana.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Relāciju rediģēšana.

 3. Noklikšķiniet uz Savienojuma tips.

 4. Dialoglodziņā Savienojuma rekvizīti noklikšķiniet uz opcijas un pēc tam uz Labi.

  Dialoglodziņš Savienojuma rekvizīti

 5. Veiciet relācijai papildu izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Referenciālās integritātes ieviešana

Izmantojot attiecinošās integritātes mērķis ir nepieļaut bāreņu ierakstus un uzturēt atsauču sinhronizēts, jums nav ierakstu, kas atsaucas uz citu ierakstu, kas vairs nepastāv. Jūs ieviest attiecinošo integritāti, iespējojot tabulas relācijas. Pēc ieviešanas Access noraida jebkuru operāciju, kas varētu pārkāpt šīs tabulas relācijas attiecinošo integritāti. Programma Access noraida atjauninājumus, kas maina target atsauce, kā arī dzēšana, kas noņem atsauces mērķi. Lai ir piekļuve izplatīt attiecinošās atjauninājumus un dzēšanas tā, lai attiecīgi tiek mainīti visas saistītās rindas, skatiet sadaļu kaskādes opciju iestatīšana.

Referenciālās integritātes ieslēgšanas un izslēgšana

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet un atveriet datu bāzi.

 3. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Relācijas.

Parādās logs Relācijas.

Ja relācijas vēl nav definētas un logu Relācijas atverat pirmo reizi, parādās dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Ja tas parādās, noklikšķiniet uz Aizvērt.

 1. Cilnes Noformējums grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

Tiek parādītas visas tabulas ar relācijām, parādot relāciju līnijas. Slēptās tabulas (tabulas, kurām dialoglodziņā Rekvizīti atzīmēta izvēles rūtiņa Paslēpts) un to relācijas netiek rādītas, ja dialoglodziņā Navigācijas opcijas ir atzīmēta izvēles rūtiņa Parādīt paslēptos objektus.

Lai iegūtu papildinformāciju par opciju parādīt paslēptos objektus, skatiet rakstā navigācijas rūts ceļvedis.

 1. Noklikšķiniet uz relācijas līnijas relācijai, ko vēlaties mainīt. Ja relācijas rinda ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 2. Veiciet dubultklikšķi uz relācijas līnijas.

  -vai-

  Cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Relāciju rediģēšana.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Relāciju rediģēšana.

 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Ieviest attiecinošo integritāti.

 4. Veiciet relācijai papildu izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Pēc referenciālās integritātes ieviešanas stājas spēkā šādi noteikumi:

 • Saistītās tabulas arējās atslēgas laukā nevar ievadīt vērtību, ja primārās tabulas primārās atslēgas laukā šādas vērtības nav — to izdarot, tiek izveidots bāreņieraksts.

 • Nevar dzēst primārās tabulas ierakstu, ja saistītajā tabulā ir saskaņoti ieraksti. Piemēram, nevar tabulā Darbinieki dzēst darbinieka ierakstu, ja šim darbiniekam tabulā Orders ir piešķirti pasūtījumi. Taču var izvēlēties dzēst primāro ierakstu un visus saistītos ierakstus vienlaikus, atzīmējot izvēles rūtiņu Kaskadēt ar dzēšanu saistītus ierakstus.

 • Nevar mainīt primārās tabulas primārās atslēgas vērtību, ja tā rezultātā izveidojas bāreņieraksti. Piemēram, nevar mainīt tabulas Orders pasūtījuma numuru, ja rindas vienumi, kas saistīti ar šo pasūtījumu, ir tabulā Order Details. Taču var izvēlēties atjaunināt primāro ierakstu un visus saistītos ierakstus vienlaikus, atzīmējot izvēles rūtiņu Kaskadēt ar atjaunināšanu saistītus laukus.

  Piezīmes.: Ja ir grūti iespējot attiecinošo integritāti, ņemiet vērā, ka attiecinošās integritātes ieviešanai ir nepieciešami tālāk minētie nosacījumi:

  • Primārās tabulas kopējam laukam ir jābūt primārai atslēgai vai tam nepieciešams unikāls indekss.

  • Kopējiem laukiem ir jābūt ar vienādu datu tipu. Izņēmums ir AutoNumber lauks, ko var saistīt ar Number lauku, kuram rekvizīta FieldSize iestatījums ir Long Integer.

  • Abām tabulām ir jābūt vienā un tajā pašā Access datu bāzē. Attiecinošo integritāti nevar ieviest saistītās tabulās. Taču, ja avota tabulas ir Access formātā, var atvērt datu bāzi, kurā tās ir saglabātas, un iespējot šajā datu bāzē attiecinošo integritāti.

Kaskādes opciju iestatīšana

Var rasties situācija, kurā ir pamatota nepieciešamība mainīt relācijas puses "viens" vērtību. Šajā gadījumā programmai Access nepieciešams automātiski atjaunināt visas iesaistītās rindas kā vienas operācijas daļu. Tādējādi atjauninājums tiek pilnībā pabeigts, lai datu bāze nepaliktu neskaidrā stāvoklī — ar dažām atjauninātām rindām un dažām ne. Programma Access palīdz izvairīties no šīs problēmas, atbalstot opciju Ar atjaunināšanu saistītu lauku kaskadēšana. Ieviešot attiecinošo integritāti un izvēloties opciju Ar atjaunināšanu saistītu lauku kaskadēšana, un pēc tam atjauninot primāro atslēgu, programma Access automātiski atjaunina visus laukus, kuriem ir atsauce uz primāro atslēgu.

Iespējams, ka nepieciešams dzēst arī rindu un visus saistītos ierakstus — piemēram, preču nosūtītāja ierakstu un visus šīm preču nosūtītājam saistītos ierakstus. Šim nolūkam Access atbalsta saistīto ierakstu kaskadētās dzēšanas opciju. Ieviešot attiecinošo integritāti un izvēloties saistīto ierakstu kaskadētās dzēšanas opciju, programma Access automātiski dzēš visus ierakstus, kuriem ir atsauce uz primāro atslēgu, dzēšot ierakstu, kurā ir primārā atslēga.

Kaskadētās atjaunināšanas un/vai kaskadētās dzēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet un atveriet datu bāzi.

 3. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Relācijas.

Parādās logs Relācijas.

Ja relācijas vēl nav definētas un logu Relācijas atverat pirmo reizi, parādās dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Ja tas parādās, noklikšķiniet uz Aizvērt.

 1. Cilnes Noformējums grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

Tiek parādītas visas tabulas ar relācijām, parādot relāciju līnijas. Slēptās tabulas (tabulas, kurām dialoglodziņā Rekvizīti atzīmēta izvēles rūtiņa Paslēpts) un to relācijas netiek rādītas, ja dialoglodziņā Navigācijas opcijas ir atzīmēta izvēles rūtiņa Parādīt paslēptos objektus.

Lai iegūtu papildinformāciju par opciju parādīt paslēptos objektus, skatiet rakstā navigācijas rūts ceļvedis.

 1. Noklikšķiniet uz relācijas līnijas relācijai, ko vēlaties mainīt. Ja relācijas rinda ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 2. Veiciet dubultklikšķi uz relācijas līnijas.

  -vai-

  Cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Relāciju rediģēšana.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Relāciju rediģēšana.

 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Ieviest attiecinošo integritāti.

 4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Ar atjaunināšanu saistītu lauku kaskadēšana vai Ar atjaunināšanu saistītu ierakstu dzēšana vai arī atzīmējiet abus.

 5. Veiciet relācijai papildu izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme.: Ja primārā atslēga ir AutoNumber lauks, atzīmējot izvēles rūtiņu Ar atjaunināšanu saistītu lauku kaskadēšana, neiegūsit nekādu rezultātu, jo nevar mainīt AutoNumber lauka vērtību.

Uz lapas sākumu

Piezīme.: Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×