Tīmekļa lapas parādīšana SharePoint lapā, pievienojot lapu skatītāja tīmekļa daļu

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Lai SharePoint lapā parādītu tīmekļa lapu, failu vai mapi, varat izmantot lapu skatītāja tīmekļa daļu. Lai izveidotu saiti uz saturu, ievadiet hipersaiti, faila ceļu vai mapes ceļu.

Piezīmes : 

 • Lapu skatītāja Web daļu var lietot tikai pārlūkprogrammā, kas atbalsta HTML IFRAME elementu.

 • Lai parādītu failu vai mapi, ir nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer.

Šajā rakstā

Veidi, kādos var lietot lapu skatītāja Web daļu

Kā lapu skatītāja tīmekļa daļa parāda tīmekļa lapu SharePoint lapā

Web daļas pievienošana lapai

Tīmekļa lapas, mapes vai faila norādīšana (pielāgotie rekvizīti)

Tīmekļa daļu kopējo rekvizītu konfigurēšana

Izskats

Izkārtojums

Papildu instalācija

Veidi, kādos var lietot lapu skatītāja Web daļu

Var lietot lapu skatītāja Web daļu:

 • Lai parādītu izlases interneta ziņu avotu SharePoint lapas atvēlētajā ziņu apkopojuma daļā.

 • Lai serverī parādītu aktīvo darba grupu failu sarakstu, kuru vēlaties skatīt regulāri.

 • Lai parādītu bieži lietotu dokumentu vai izklājlapu.

Kā lapu skatītāja tīmekļa daļa parāda tīmekļa lapu SharePoint lapā

Lapu skatītāja tīmekļa daļu saistītais saturs tiek nošķirts no pārējā lapas satura, izmantojot HTML IFRAME elementu. Šis elements nodrošina, ka jebkurš HTML elements, kas tiek parādīta kā satura lapu skatītāja tīmekļa daļā nekonfliktē ar citiem HTML elementiem lapā. Piemēram, lapas jau var būt HTML FORM elements, un lapu var parādīt nepareizi, ja saistītajā saturā ir HTML FORM elements, kas nav HTML IFRAME elementā.

Lapu skatītāja Web daļa parāda saturu asinhroni no pārējās lapas. Tas nozīmē, ka varat skatīt un lietot citas Web daļas lapā, ja saitei vajadzīgs ilgāks laiks, lai atgrieztu saturu.

Web daļas pievienošana lapai

Lai rediģētu lapu, jums ir jābūt vismaz grupas Noformētāji atļaujām, kas paredzētas šai vietnei.

 1. Lapā, lentē noklikšķiniet uz cilnes lapa un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt komandas.
  attēls: cilnes rediģēšana komanda rediģēt

  Piezīme : Ja komanda Rediģēt ir atspējota, iespējams, jums nav lapas rediģēšanas atļauju. Sazinieties ar savu administratoru.

 2. Noklikšķiniet lapā, kurā vēlaties pievienot tīmekļa daļu, noklikšķiniet uz cilnes Ievietot un pēc tam noklikšķiniet uz Citas tīmekļa daļas.
  noklikšķiniet uz citas tīmekļa daļas

 3. Sadaļā Kategorijas atlasiet kategoriju, piemēram, Multivide un saturs, atlasiet, ko vēlaties pievienot lapai, piemēram, Satura redaktoratīmekļa daļu un pēc tam noklikšķiniet uz pievienot.
  dialoglodziņš citas tīmekļa daļas

  atlasot tīmekļa daļu, tiek rādīta informācija par tīmekļa daļu.

 4. Kad esat pabeidzis rediģēt lapu, noklikšķiniet uz cilnes Lapa un pēc tam uz Saglabāt.

  Piezīmes : 

  • SharePoint Foundation 2010, lapu skatītāja tīmekļa daļa ir iekļauta kategorijā Multivide un saturs .

  • Microsoft SharePoint Server 2010lapu skatītāja tīmekļa daļa ir autorēšanas kategorijas.

Tīmekļa lapas, mapes vai faila norādīšana (pielāgotie rekvizīti)

Lai rediģētu lapu skatītāja tīmekļa daļas rekvizītus

 • Ja vēl neesat konfigurējis lapu skatītāja tīmekļa daļu lapu skatītāja tīmekļa daļas, noklikšķiniet uz Atvērt rīku rūti.

 • Norādiet uz tīmekļa daļu, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt tīmekļa daļu.

Tīmekļa daļas rekvizīti tiek rādīti rīku rūtī. Šādi apraksti var izmantot, lai palīdzētu tīmekļa daļas pielāgoto rekvizītu konfigurēšana:

Rekvizīts

Apraksts

Grupa Web lapa, Mape vai Fails

Norāda satura veidu, kas jāparāda lapu skatītāja tīmekļa daļā.

Atlasiet vienu no šīm opcijām:

 • Tīmekļa lapa     Atlasiet šo opciju, ja tīmekļa lapa ir jāparāda kā lapu skatītāja tīmekļa daļas saturs. Izmantojot šo opciju, tekstlodziņā Saite tiek automātiski ievadīts hiperteksta pārsūtīšanas protokols (http://). Šī ir noklusējuma vērtība.

 • Mape     Atlasiet šo opciju, ja ir jāparāda mapes failu saraksts.

 • Fails     Atlasiet šo opciju, lai parādītu faila saturu. Fails tiek atvērts atsevišķā pārlūkprogrammas logā vai tīmekļa daļā, ja lietojumprogramma, kas atver failu, atbalsta iekļauto aktivizāciju failam pārlūkprogrammas logā.

Saite.

Norāda hipersaiti, mapi vai failu, lai sasaistītos ar saturu, kas jāparāda lapu skatītāja Web daļā:

 • Ja iepriekš šajā sadaļā atlasījāt rekvizītu Tīmekļa lapa, ir jāievada derīga hipersaite. Divi derīgi hipersaišu protokoli, kurus varat izmantot, ir šādi:

  • hiperteksta pārsūtīšanas protokols (http://);

  • hiperteksta pārsūtīšanas protokols ar konfidencialitāti, kas lieto drošligzdu slāņa (SSL) kodēšanu.

   Var lietot absolūto URL vai relatīvo URL, taču nevar lietot faila ceļu.

 • Ja iepriekš šajā sadaļā atlasījāt rekvizītu Mape, ir jāievada derīga vietējā vai tīkla mape. Lai parādītu mapi, ir nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer.

 • Ja atlasāt failu iepriekš šajā sadaļā ir jāievada derīgu faila ceļu. Lai parādītu failu, ir nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer. Varat arī noklikšķināt uz Pārlūkot , lai atrastu failu.

Tīmekļa daļu kopējo rekvizītu konfigurēšana

Tīmekļa daļām ir kopēju rekvizītu kopa, kas kontrolē to izskatu, izkārtojumu un papildu raksturīgās iezīmes. Tīmekļa daļu rekvizītus var mainīt rīku rūtī.

Piezīme : Rīku rūtī redzamie tīmekļa daļu kopējie rekvizīti var atšķirties no šajā sadaļā raksturotajiem rekvizītiem, un tam ir vairāki iemesli.

 • Lai rīku rūtī skatītu sadaļu Papildu, nepieciešama atbilstoša atļauja.

 • Tīmekļa daļas izstrādātājs var izvēlēties nerādīt vienu vai vairākus kopējos rekvizītus. Tīmekļa daļas izstrādātājs var arī izveidot un parādīt papildu rekvizītus. Šie pielāgotie rekvizīti var nebūt norādīti rīku rūts sadaļā Izskats, Izkārtojums vai Papildu.

 • Iespējams, tīmekļa daļas rekvizītus atspējo vai paslēpj atsevišķi atļauju un rekvizītu iestatījumi.

Izskats

Rekvizīts

Apraksts

Nosaukums

Norāda tīmekļa daļas virsrakstu, kas redzams tīmekļa daļas virsrakstjoslā.

Augstums.

Norāda tīmekļa daļas augstumu.

Platums.

Norāda tīmekļa daļas platumu.

Papildelementu stāvoklis

Norāda, vai lapā tiek parādīta visa tīmekļa daļa, kad lietotājs atver lapu. Pēc noklusējuma papildelementu stāvokļa iestatījums ir Parasts, un tiek parādīta visa tīmekļa daļa. Ja stāvokļa iestatījums ir Minimizēts, tiek parādīta tikai virsrakstjosla.

Papildelementu tips

Norāda, vai tiks parādīta virsrakstjosla un tīmekļa daļas rāmja apmale.

Izkārtojums

Rekvizīts

Apraksts

Slēpts

Norāda, vai tīmekļa daļa ir redzama, kad lietotājs atver lapu. Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tīmekļa daļa ir redzama tikai tad, ja lietotājs izstrādā lapas noformējumu un virsrakstam ir pievienots sufikss (Slēpts).

Tīmekļa daļu var paslēpt. Piemēram, iespējams, vēlēsities to izmantot, lai nodrošinātu datus citas tīmekļa daļas vajadzībām, izmantojot tīmekļa daļu savienojumu, ja pašu tīmekļa daļu nevēlaties parādīt.

Virziens.

Norāda teksta virzienu tīmekļa daļas saturu. Piemēram, arābu ir ar lasīšanas virzienu no labās uz kreiso valodu; Angļu un lielākā daļa citu Eiropas valodu ir no kreisās puses uz labo valodas. Šis iestatījums var nebūt pieejamas visu veidu tīmekļa daļu.

Zona

Norāda, kurā lapas daļā atrodas tīmekļa daļa.

Piezīme : Ja lietotājam nav atļaujas modificēt zonu, lapā esošās zonas nav norādītas sarakstā.

Zonas indekss

Norāda tīmekļa daļas pozīciju zonā, ja zonā ir vairāk par vienu tīmekļa daļu.

Lai norādītu secību, tekstlodziņā ievadiet pozitīvu veselu skaitli.

Ja zonā esošās tīmekļa daļas ir sakārtotas no augšas uz leju, vērtība 1 nozīmē, ka tīmekļa daļa tiek parādīta zonas augšdaļā. Ja zonās esošās tīmekļa daļas ir sakārtotas no kreisās uz labo pusi, vērtība 1 nozīmē, ka tīmekļa daļa tiek parādīta zonas kreisajā pusē.

Piemēram, pievienojot tīmekļa daļas tukšai zonai, kas ir izkārtota no augšas uz leju, zonas indekss ir 0. Pievienojot otro Web daļu zonas apakšā, tā zonas indekss ir 1. Lai pārvietotu otro Web daļu zonā sākumu, ierakstiet 0un pēc tam ierakstiet 1 pirmo tīmekļa daļas.

Piezīme :  Katrai zonā esošajai tīmekļa daļai jābūt unikālai zonas indeksa vērtībai. Tāpēc, mainot pašreizējās tīmekļa daļas zonas indeksa vērtību, var tikt mainīta arī citu zonā iekļauto tīmekļa daļu zonas indeksa vērtība.

Papildu instalācija

Rekvizīts

Apraksts

Minimizēšanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var minimizēt.

Aizvēršanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var noņemt no lapas.

Paslēpšanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļa var būt slēpta.

Zonas maiņas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var pārvietot uz citu zonu.

Savienojumu atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļa var piedalīties savienojumos ar citām tīmekļa daļām.

Rediģēšanas personiskajā skatā atļaušana

Norāda, vai personiskajā skatā var modificēt tīmekļa daļas rekvizītus.

Eksportēšanas režīms

Norāda datu līmeni, ko atļauts eksportēt no šīs tīmekļa daļas. Atkarībā no konfigurācijas šis iestatījums var nebūt pieejams.

Virsraksta URL

Norāda URL failu, kurā ir papildinformācija par tīmekļa daļu. Fails tiek parādīts atsevišķā pārlūkprogrammas logā, noklikšķinot uz tīmekļa daļas virsrakstu.

Apraksts.

Norāda ekrāna padomu, kas tiek parādīts, novietojot peles rādītāju uz tīmekļa daļas virsraksta vai tīmekļa daļas ikonas. Šī rekvizīta vērtību lieto, kad tiek meklētas tīmekļa daļas, izmantojot rīku rūts izvēlnes Atrast tīmekļa daļas komandu Meklēt.

Palīdzības URL

Norāda faila atrašanās vietu, kurā iekļautas palīdzības informāciju par tīmekļa daļu. Palīdzības informācija tiek parādīta atsevišķā pārlūkprogrammas logā, noklikšķinot uz komandas palīdzība tīmekļa daļas izvēlnē.

Palīdzības režīms

Norāda, kā pārlūkprogramma parādīs tīmekļa daļas palīdzības saturu.

Atlasiet vienu no šīm opcijām.

 1. Modāls. Ja pārlūkprogrammā ir tāda iespēja, tiek atvērts atsevišķs pārlūkprogrammas logs. Pirms atgriešanās tīmekļa lapā lietotājam šis logs ir jāaizver.

 2. Bez režīma. Ja pārlūkprogrammā ir tāda iespēja, tiek atvērts atsevišķs pārlūkprogrammas logs. Pirms atgriešanās tīmekļa lapā lietotājam šis logs nav jāaizver. Šī ir noklusējuma vērtība.

 3. Naviģēt. Atver tīmekļa lapu esošajā pārlūkprogrammas logā.

Piezīme : Lai arī pielāgotajās Microsoft ASP.NET tīmekļa daļās šis rekvizīts tiek atbalstīts, SharePoint palīdzības noklusējuma tēmas tiek atvērtas tikai atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Kataloga ikonas attēla URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā ir attēls, kas tīmekļa daļu sarakstā ir lietojams kā tīmekļa daļas ikona. Attēla lielumam ir jābūt 16 x 16 pikseļi.

Virsraksta ikonas attēla URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā ir attēls, ko lietot tīmekļa daļas virsrakstjoslā. Attēla lielumam ir jābūt 16 x 16 pikseļi.

Importēšanas kļūdas ziņojums

Norāda ziņojumu, kas tiek parādīts, ja, importējot tīmekļa daļu, rodas problēma.

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×