Tīmekļa lapas, mapes vai faila parādīšana SharePoint lapā

Tīmekļa lapas, mapes vai faila parādīšana SharePoint lapā

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Lai SharePoint lapā parādītu tīmekļa lapu, failu vai mapi, varat izmantot lapu skatītāja tīmekļa daļu. Lai izveidotu saiti uz saturu, ievadiet hipersaiti, faila ceļu vai mapes ceļu.

Piezīmes : 

 • Lapu skatītāja tīmekļa daļu var lietot tikai pārlūkprogrammā, kas atbalsta HTML IFRAME elementu.

 • Lai parādītu failu vai mapi, ir nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer.

Lapu skatītāja tīmekļa daļu var izmantot tālāk norādītajiem mērķiem.

 • Lai parādītu izlases interneta ziņu avotu SharePoint lapas atvēlētajā ziņu apkopojuma daļā.

 • Lai serverī parādītu aktīvo darba grupu failu sarakstu, kuru vēlaties skatīt regulāri.

 • Lai parādītu bieži lietotu dokumentu vai izklājlapu.

Tīmekļa daļas pievienošana lapai

Lai rediģētu lapu, jums ir jābūt vismaz grupas Noformētāji atļaujām, kas paredzētas šai vietnei.

 1. Lapā, kurā vēlaties pievienot tīmekļa daļu lapas augšējā labajā stūrī atlasiet Rediģēt .

  Piezīme : Ja komanda Rediģēt ir atspējota, iespējams, jums nav lapas rediģēšanas atļauju. Sazinieties ar administratoru.

Rediģēšanas saite

 1. Atlasiet cilni Ievietot un pēc tam atlasiet Tīmekļa daļa.

Tīmekļa daļa

Uz lapas sākumu

 1. Sadaļā Kategorijas atlasiet kategoriju, piemēram, Multivide un saturs, atlasiet tīmekļa daļu, piemēram, Lapu skatītāja tīmekļa daļu un pēc tam atlasiet pievienot.

Tīmekļa daļas pievienošana

 1. Kad esat pabeidzis rediģēt lapu, atlasiet Saglabāt.

Tīmekļa lapas, mapes vai faila norādīšana (pielāgotie rekvizīti)

Lai rediģētu lapu skatītāja tīmekļa daļas rekvizītus, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 • Ja pirms labojumu saglabāšanas vēl neesat konfigurējis lapu skatītāja tīmekļa daļu, atlasiet Atvērt rīku rūti.

Atvērt rīku rūti

Uz lapas sākumu

Tīmekļa daļas rekvizīti tiek parādīti rīku rūtī. Lai būtu vienkāršāk konfigurēt tīmekļa daļas pielāgotos rekvizītus, varat izmantot tālāk sniegtos aprakstus.

Rekvizīts

Apraksts

Grupa Tīmekļa lapa, Mape vai Fails

Norāda satura veidu, kas jāparāda lapu skatītāja tīmekļa daļā.

Atlasiet vienu no tālāk norādītajām opcijām.

 • Tīmekļa lapa     Atlasiet šo opciju, ja tīmekļa lapa ir jāparāda kā lapu skatītāja tīmekļa daļas saturs. Izmantojot šo opciju, tekstlodziņā Saite tiek automātiski ievadīts hiperteksta pārsūtīšanas protokols (http://). Šī ir noklusējuma vērtība.

 • Mape     Atlasiet šo opciju, ja ir jāparāda mapes failu saraksts.

 • Fails     Atlasiet šo opciju, lai parādītu faila saturu. Fails tiek atvērts atsevišķā pārlūkprogrammas logā vai tīmekļa daļā, ja lietojumprogramma, kas atver failu, atbalsta iekļauto aktivizāciju failam pārlūkprogrammas logā.

Saite

Norāda hipersaiti, mapi vai failu, lai saistītu ar saturu, kas jāparāda lapu skatītāja tīmekļa daļā.

 • Ja iepriekš šajā sadaļā atlasījāt rekvizītu Tīmekļa lapa, ir jāievada derīga hipersaite. Divi derīgi hipersaišu protokoli, kurus varat izmantot, ir šādi:

  • hiperteksta pārsūtīšanas protokols (http://);

  • hiperteksta pārsūtīšanas protokols ar konfidencialitāti, kas lieto drošligzdu slāņa (SSL) šifrēšanu.

   Var lietot absolūto vietrādi URL vai relatīvo vietrādi URL, taču nevar lietot faila ceļu.

 • Ja iepriekš šajā sadaļā atlasījāt rekvizītu Mape, ir jāievada derīga vietējā vai tīkla mape. Lai parādītu mapi, ir nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer.

 • Ja iepriekš šajā sadaļā atlasījāt rekvizītu Fails, ir jāievada derīgs faila ceļš. Lai parādītu failu, ir nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer. Lai atrastu failu, var arī noklikšķināt uz Pārlūkot.

Tīmekļa daļu kopējo rekvizītu konfigurēšana

Tīmekļa daļām ir kopēju rekvizītu kopa, kas kontrolē to izskatu, izkārtojumu un papildu raksturīgās iezīmes. Tīmekļa daļu rekvizītus var mainīt rīku rūtī.

Piezīme : Rīku rūtī redzamie tīmekļa daļu kopējie rekvizīti var atšķirties no šajā sadaļā raksturotajiem rekvizītiem, un tam ir vairāki iemesli.

 • Tīmekļa daļas izstrādātājs var izvēlēties nerādīt vienu vai vairākus kopējos rekvizītus. Tīmekļa daļas izstrādātājs var arī izveidot un parādīt papildu rekvizītus. Šie pielāgotie rekvizīti var nebūt norādīti rīku rūts sadaļā Izskats, Izkārtojums vai Papildu.

 • Iespējams, tīmekļa daļas rekvizītus atspējo vai paslēpj atsevišķi atļauju un rekvizītu iestatījumi.

Uz lapas sākumu

Izskats

Rekvizīts

Apraksts

Virsraksts

Norāda tīmekļa daļas virsrakstu, kas redzams tīmekļa daļas virsrakstjoslā.

Augstums

Norāda tīmekļa daļas augstumu.

Platums

Norāda tīmekļa daļas platumu.

Papildelementu stāvoklis

Norāda, vai lapā tiek parādīta visa tīmekļa daļa, kad lietotājs atver lapu. Pēc noklusējuma papildelementu stāvokļa iestatījums ir Parasts, un tiek parādīta visa tīmekļa daļa. Ja stāvokļa iestatījums ir Minimizēts, tiek parādīta tikai virsrakstjosla.

Papildelementu tips

Norāda, vai tiks parādīta tīmekļa daļas virsrakstjosla un ietvara apmale.

Izkārtojums

Rekvizīts

Apraksts

Slēpts

Norāda, vai tīmekļa daļa ir redzama, kad lietotājs atver lapu. Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tīmekļa daļa ir redzama tikai tad, ja lietotājs izstrādā lapas noformējumu un virsrakstam ir pievienots sufikss (Slēpts).

Tīmekļa daļu var paslēpt. Piemēram, iespējams, vēlēsities to izmantot, lai nodrošinātu datus citas tīmekļa daļas vajadzībām, izmantojot tīmekļa daļu savienojumu, ja pašu tīmekļa daļu nevēlaties parādīt.

Zona

Norāda, kurā lapas daļā atrodas tīmekļa daļa.

Piezīme : Ja lietotājam nav atļaujas modificēt zonu, lapā esošās zonas nav norādītas sarakstā.

Zonas indekss

Norāda tīmekļa daļas pozīciju zonā, ja zonā ir vairāk par vienu tīmekļa daļu.

Lai norādītu secību, tekstlodziņā ierakstiet pozitīvu veselu skaitli.

Ja zonā esošās tīmekļa daļas ir sakārtotas no augšas uz leju, vērtība 1 nozīmē, ka tīmekļa daļa tiek parādīta zonas augšdaļā. Ja zonās esošās tīmekļa daļas ir sakārtotas no kreisās uz labo pusi, vērtība 1 nozīmē, ka tīmekļa daļa tiek parādīta zonas kreisajā pusē.

Piemēram, pievienojot tīmekļa daļu tukšai zonai, kas izkārtota no augšas uz leju, zonas indekss ir 0. Pievienojot otro tīmekļa daļu zonas apakšā, tās zonas indekss būs 1. Lai pārvietotu otro tīmekļa daļu uz zonas augšpusi, ierakstiet 0 un pēc tam ierakstiet 1 pirmajai tīmekļa daļai.

Piezīme : Katrai zonā esošajai tīmekļa daļai ir nepieciešama unikāla zonas indeksa vērtība. Tāpēc, mainot pašreizējās tīmekļa daļas zonas indeksa vērtību, var tikt mainīta arī citu zonā iekļauto tīmekļa daļu zonas indeksa vērtība.

Uz lapas sākumu

Papildu

Svarīgi! : Lai rīku rūtī skatītu sadaļu Papildu, nepieciešama atbilstoša atļauja.

Rekvizīts

Apraksts

Atļaut minimizēt

Norāda, vai tīmekļa daļu var minimizēt.

Aizvēršanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var noņemt no lapas.

Paslēpšanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļa var būt slēpta.

Atļaut mainīt zonu

Norāda, vai tīmekļa daļu var pārvietot uz citu zonu.

Atļaut savienojumus

Norāda, vai tīmekļa daļa var piedalīties savienojumos ar citām tīmekļa daļām.

Atļaut rediģēšanu personiskajā skatā

Norāda, vai personiskajā skatā var modificēt tīmekļa daļas rekvizītus.

Eksportēšanas režīms

Norāda datu līmeni, ko atļauts eksportēt no šīs tīmekļa daļas. Atkarībā no konfigurācijas šis iestatījums var nebūt pieejams.

Virsraksta URL

Norāda vietrādi URL failam, kurā ir papildinformācija par tīmekļa daļu. Atlasot tīmekļa daļas virsrakstu, fails tiek parādīts atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Apraksts

Norāda ekrāna padomu, kas tiek parādīts, novietojot peles rādītāju uz tīmekļa daļas virsraksta vai tīmekļa daļas ikonas. Šī rekvizīta vērtību lieto, kad tiek meklētas tīmekļa daļas, izmantojot rīku rūts izvēlnes Atrast tīmekļa daļas komandu Meklēt.

Palīdzības URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā ir palīdzības informācija par tīmekļa daļu. Tīmekļa daļas izvēlnē atlasot komandu Palīdzība, palīdzības informācija tiek parādīta atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Palīdzības režīms

Norāda, kā pārlūkprogramma parādīs tīmekļa daļas palīdzības saturu.

Atlasiet vienu no šīm opcijām.

Modāls. Ja pārlūkprogrammā ir tāda iespēja, tiek atvērts atsevišķs pārlūkprogrammas logs. Pirms atgriešanās tīmekļa lapā lietotājam šis logs ir jāaizver.

Bez režīma. Ja pārlūkprogrammā ir tāda iespēja, tiek atvērts atsevišķs pārlūkprogrammas logs. Pirms atgriešanās tīmekļa lapā lietotājam šis logs nav jāaizver. Šī ir noklusējuma vērtība.

Naviģēt. Tīmekļa lapa tiek atvērta pašreizējā pārlūkprogrammas logā.

Piezīme : Lai arī pielāgotajās Microsoft ASP.NET tīmekļa daļās šis rekvizīts tiek atbalstīts, SharePoint palīdzības noklusējuma tēmas tiek atvērtas tikai atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Kataloga ikonas attēla URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā ir attēls, kas tīmekļa daļu sarakstā ir lietojams kā tīmekļa daļas ikona. Attēla lielumam ir jābūt 16 x 16 pikseļi.

Virsraksta ikonas attēla URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā ir attēls, ko lietot tīmekļa daļas virsrakstjoslā. Attēla lielumam ir jābūt 16 x 16 pikseļi.

Importēšanas kļūdas ziņojums

Norāda ziņojumu, kas tiek parādīts, ja, importējot tīmekļa daļu, rodas problēma.

Mērķauditorijas

Auditoriju var noteikt, izmantojot SharePoint grupu, adresātu sarakstu, drošības grupu vai globālo auditoriju. Tīmekļa daļas tiek rādītas tikai tām personām, kuras ir šeit norādīto auditoriju dalībnieki.

Kā lapu skatītāja tīmekļa daļa parāda tīmekļa lapu SharePoint lapā

Lapu skatītāja tīmekļa daļas saistītais saturs ir izolēts no cita šīs lapas satura, izmantojot HTML IFRAME elementu. Lapu skatītāja tīmekļa daļā saturs tiek rādīts asinhroni no pārējās lapas. Tas nozīmē, ka citas tīmekļa daļas lapā varat skatīt un lietot arī tad, ja saitei ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai atgrieztu saturu.

Šis elements nodrošina, ka jebkurš HTML elements, kas lapu skatītāja tīmekļa daļā tiek rādīts kā saturs, nekonfliktē ar citiem HTML elementiem šajā lapā. Piemēram, ja lapā jau ir HTML FORM elements un arī saistītajā saturā ir HTML FORM elements, kas neatradās HTML IFRAME elementā, iespējams, lapa tiks rādīta nepareizi.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×