Tīkla pieprasījumi sistēmā Office 2016 for Mac

Office 2016 for Mac lietojumprogrammas nodrošina vietējo programmu pieredzi macOS platformā. Katra programma ir paredzēta darbam dažādos scenārijos, tostarp situācijās, kad nav piekļuves tīklam. Ja datorā ir izveidots savienojums ar tīklu, lietojumprogrammas automātiski veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem, lai nodrošinātu uzlabotu funkcionalitāti. Šajā dokumentā aprakstīts, kādus galapunktus un vietrāžus URL mēģina sasniegt lietojumprogrammas, kā arī aprakstīti nodrošinātie pakalpojumi. Šī informācija ir noderīga, novēršot tīkla konfigurācijas problēmas un iestatot tīkla starpniekserveru politiku. Detalizētā informācija šajā dokumentā papildina rakstu par Office 365 vietrāžu URL un adrešu diapazonu.

Office klienta galapunkti: Windows | Mac

Šo dokumentu lielākoties veido tabulas ar detalizētu informāciju par tīkla vietrāžiem URL, kā arī attiecīgā galapunkta nodrošinātā pakalpojuma vai līdzekļa tips un apraksts. Katras Office programmas pakalpojumu un galapunktu lietojums var atšķirties. Tālākajās tabulās ir definētas tālāk norādītās programmas.

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Vietrāža URL tips ir definēts, kā norādīts tālāk.

 • ST: statisks — vietrādis URL ir iekodēts klienta lietojumprogrammā

 • SS: daļēji statisks — vietrādis URL ir kodēts kā tīmekļa lapas vai novirzītāja daļa

 • CS: konfigurācijas pakalpojums — vietrādis URL tiek atgriezts kā Office konfigurācijas pakalpojuma daļa

Office 2016 for Mac noklusējuma konfigurācija

Instalēšana un atjauninājumi

Tālāk norādītie tīkla galapunkti tiek izmantoti, lai lejupielādētu Office 2016 for Mac instalēšanas programmu no Microsoft satura piegādes tīkla (Content Delivery Network — CDN).

Vietrādis URL

Tips

Apraksts

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Office 365 instalēšanas portāla pārsūtīšanas saišu pakalpojums uz jaunākajām instalēšanas pakotnēm.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Instalēšanas pakotņu atrašanās vieta satura piegādes tīklā.

Pirmā programmas palaišana

Office programmas pirmās palaišanas reizē notiek saziņa ar tālāk norādītajiem tīkla galapunktiem. Šie galapunkti nodrošina uzlabotu Office funkcionalitāti lietotājiem, un saziņa ar vietrāžiem URL notiek neatkarīgi no licences tipa (tas attiecas arī uz lielapjoma licencēšanas instalācijām).

Vietrādis URL

Programmas

Tips

Apraksts

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

“Izsniegšanas” konfigurācija — nodrošina līdzekļu izcelšanu un eksperimentēšanu.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

“Izsniegšanas” tīkla konfigurācijas pārbaude

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Office konfigurācijas pakalpojums — pakalpojumu galapunktu pamatsaraksts.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Office kārtulu telemetrijas datu lejupielāde — informē klientu par to, kādi dati un notikumi jāaugšupielādē telemetrijas datu pakalpojumā.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Office telemetrijas datu augšupielādes atskaišu veidošana — “periodisko kontrolziņojumu” un kļūdu notikumi, kas notiek klientā, tiek augšupielādēti telemetrijas datu pakalpojumā.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

Office Online veidņu pakalpojums — nodrošina lietotājiem tiešsaistes dokumentu veidnes.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

Office veidņu lejupielādes — PNG veidņu attēlu krātuve.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Office programmu veikala konfigurācija.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Office dokumentu integrācijas pakalpojumu katalogs (pakalpojumu un galapunktu saraksts).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Microsoft automātiskās atjaunināšanas manifesti — atjauninājumu pārbaudes.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Wikipedia lietojumprogramma darbam ar Office konfigurāciju un resursiem.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Bing karšu lietojumprogramma darbam ar Office konfigurāciju un resursiem.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

People Graph lietojumprogramma darbam ar Office konfigurāciju un resursiem.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

OneNote satura jaunumi.

Piezīme : Ir svarīgi saprast, ka Office konfigurācijas pakalpojums (http://officeclient.microsoft.com) darbojas kā automātiskās atklāšanas pakalpojums visiem Microsoft Office klientiem (ne tikai Mac datoros). Atbildē atgrieztie galapunkti ir daļēji statiski — izmaiņas ir ļoti retas, tomēr ir iespējamas.

Pierakstīšanās

Pierakstoties mākonī izvietotā krātuvē, notiek saziņa ar tālāk norādītajiem tīkla galapunktiem. Atkarībā no konta tipa var notikt saziņa ar atšķirīgiem pakalpojumiem.

 • MSA: Microsoft konts — parasti tiek izmantots patērētāju un mazumtirdzniecības scenārijos

 • OrgID: organizācijas konts — parasti tiek izmantots tirdzniecības scenārijos

Vietrādis URL

Programmas

Tips

Apraksts

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

MSA un OrgID pierakstīšanās palīgs

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Windows autorizācijas pakalpojums

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Office 365 pieteikšanās pakalpojums (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

Microsoft konta pieteikšanās pakalpojums (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Microsoft konta pieteikšanās pakalpojuma palīgs (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Office 365 pieteikšanās marķējums (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

Dokumentu un vietu krātuves vietrādis

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

Nesen lietoto (Most Recently Used — MRU) dokumentu pakalpojums

Piezīme : Ja izmantojat licences, kuru pamatā ir abonements, vai mazumtirdzniecības licences, pierakstoties tiks gan aktivizēts produkts, gan iespējota piekļuve mākoņa resursiem, piemēram, pakalpojumam OneDrive. Ja izmantojat lielapjoma licencēšanas instalācijas, lietotāji tik un tā saņems aicinājumu pierakstīties (pēc noklusējuma), bet tas ir nepieciešams tikai piekļuvei mākoņresursiem, jo produkts jau ir aktivizēts.

Produkta aktivizēšana

Tālāk norādītie tīkla galapunkti attiecas uz Office 365 abonementu un mazumtirdzniecības licenču aktivizācijām. Tie NEATTIECAS uz lielapjoma licencēšanas instalācijām.

Vietrādis URL

Programmas

Tips

Apraksts

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

Office licencēšanas pakalpojums

Satura jaunumi

Tālāk norādītie tīkla galapunkti attiecas tikai uz Office 365 abonementiem.

Vietrādis URL

Programmas

Tips

Apraksts

https://support.content.office.net

WXPN

CS

Jaunumu HTML lapas saturs

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

Atbalstītās JavaScript bibliotēkas

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

Atbalstītie JSON dati

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

Atbalstītie JSON dati

https://c.bing.net

WXPN

CS

Atbalstītie JSON dati

Viedā uzmeklēšana

Tālāk norādītie tīkla galapunkti attiecas uz Office 365 abonementu un mazumtirdzniecības/lielapjoma licenču aktivizācijām.

Vietrādis URL

Programmas

Tips

Apraksts

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

Ieskatu tīmekļa pakalpojums

https://www.bing.com

WXPN

CS

Ieskatu satura nodrošinātājs

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

Ieskatu satura nodrošinātājs

Man patīk

Tālāk norādītie tīkla galapunkti attiecas uz Office 365 abonementu un mazumtirdzniecības/lielapjoma licenču aktivizācijām.

Vietrādis URL

Programmas

Tips

Apraksts

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

Pakalpojums Man patīk

Saglabāšana PDF un OpenDocument formātā

Tālāk norādītie tīkla galapunkti attiecas uz Office 365 abonementu un mazumtirdzniecības/lielapjoma licenču aktivizācijām.

Vietrādis URL

Programmas

Tips

Apraksts

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

Word dokumentu konvertēšanas pakalpojums (PDF un OpenDocument teksts)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

Excel izklājlapu konvertēšanas pakalpojums (OpenDocument izklājlapa)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

CS

PowerPoint prezentāciju konvertēšanas pakalpojums (OpenDocument prezentācija)

Office programmas (jeb pievienojumprogrammas)

Tālāk norādītie tīkla galapunkti attiecas uz Office 365 abonementu un mazumtirdzniecības/lielapjoma licenču aktivizācijām, ja Office programmu pievienojumprogrammas ir uzticamas.

Vietrādis URL

Programmas

Tips

Apraksts

https://store.office.com

WX

CS

Office programmu veikala konfigurācija

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Wikipedia programmu resursi

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Bing kartes programmu resursi

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

People Graph programmu resursi

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

Office JavaScript bibliotēkas

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Office programmu telemetrijas datu un atskaišu veidošanas pakalpojums

https://ajax.microsoft.com

W

SS

Microsoft Ajax JavaScript bibliotēka

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

Microsoft Ajax JavaScript bibliotēka

https://*.wikipedia.org

W

SS

Wikipedia lapu resursi

https://upload.wikimedia.org

W

SS

Wikipedia multivides resursi

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Wikipedia smilškastes ietvars

https://*.virtualearth.net

X

SS

Karšu veidnes

Avārijas atskaišu veidošana

Tālāk norādītais tīkla galapunkts attiecas uz visām Office 2016 lietojumprogrammām un licenču tipiem. Kad process negaidīti avarē, tiek ģenerēta atskaite, kas tiek nosūtīta pakalpojumam Watson.

Vietrādis URL

Tips

Apraksts

https://watson.microsoft.com

ST

Microsoft kļūdu atskaišu veidošanas pakalpojums

Tīkla pieprasījumu skaita un trafika samazināšanas opcijas

Office 2016 for Mac noklusējuma konfigurācija nodrošina vislabākās lietotāju ērtības attiecībā uz funkcionalitāti un datora atjaunināšanu. Dažos scenārijos, iespējams, vēlēsities neļaut lietojumprogrammām sazināties ar tīkla galapunktiem. Šajā sadaļā ir aprakstītas šādu darbību opcijas.

Telemetrijas dati

Sistēma Office 2016 for Mac regulāros intervālos nosūta telemetrijas datu informāciju korporācijai Microsoft. Dati tiek augšupielādēti “Nexus” galapunktā. Tehniskā grupa izmanto telemetrijas datus, lai novērtētu visu Office programmu darbspēju un jebkādu neparedzētu darbību. Telemetrijas datus var iedalīt divās tālāk norādītajās kategorijās.

 • Periodiskais kontrolziņojums — šie dati ietver informāciju par versiju un licenci un tiek nosūtīti uzreiz pēc programmas palaišanas.

 • Lietojums — šie dati ietver informāciju par programmu lietojumu, kā arī nekritiskas kļūdas. Šie dati tiek nosūtīti ik pēc 60 minūtēm.

Lai neļautu lietojumprogrammām sūtīt telemetrijas datus par lietojumu, varat pielāgot preferenci SendAllTelemetryEnabled. Preferenci var norādīt katrai lietojumprogrammai un iestatīt, izmantojot macOS konfigurācijas profilus vai manuāli no termināļa, veicot tālāk norādītās darbības.

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Periodisko kontrolziņojumu telemetrijas dati vienmēr tiek sūtīti, un tos nevar atspējot.

Atsauksmes un aptaujas

Office 2016 for Mac nodrošina iespēju sniegt atsauksmes par pieredzi darbā ar Office. Mēs izmantojam šīs atsauksmes, lai veiktu produktu uzlabojumus, saprastu jaunu līdzekļu pieprasījumus un novērtētu, kā laika gaitā mūsu klientus apmierina šīs izmaiņas. Ir divu veidu atsauksmes: lietotāju atsauksmes un aptauja.

 • Lietotāju atsauksmes uzsāk lietotājs, kas izmanto Office. Viņš var iesniegt komentāru, neobligātu ekrānuzņēmumu un papildu e-pasta adresi.

 • Aptauju uzsāk Office, un tā tiek rādīta kā noraidāms paziņojums. Varat iesniegt novērtējumu kopā ar neobligātu komentāru. Aptaujas tiek pieprasītas ne biežāk kā vienreiz trīs mēnešos.

Katrai Office lietojumprogrammai var atspējot atsauksmes un aptauju. Preferenci SendASmileEnabled var iestatīt, izmantojot macOS konfigurācijas profilus vai manuāli no termināļa:

defaults write -app "AppName" SendASmileEnabled -bool FALSE
    Example:
defaults write com.microsoft.Word SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendASmileEnabled -bool FALSE

Uzziniet vairāk par mūsu datu apkopošanas un konfidencialitātes politiku

Avārijas atskaišu veidošana

Ja notiek fatāla lietojumprogrammas kļūda, lietojumprogrammas darbība tiks neparedzēti pārtraukta un pakalpojumā Watson tiks augšupielādēta avārijas atskaite. Avārijas atskaite sastāv no izsaukuma steka jeb saraksta ar darbībām, ko lietojumprogramma apstrādāja pirms avārijas. Tehniskā grupa var izmantot šīs darbības, lai precīzi identificētu funkciju, kurā radās kļūme, kā arī šīs kļūmes cēloni.

Dažos gadījumos lietojumprogrammas avāriju izraisa dokumenta saturs. Ja programma identificēs dokumentu kā cēloni, tā lūgs lietotājam atļauju nosūtīt dokumentu kopā ar izsaukuma steku. Lietotāji var sniegt apzinātu atbildi uz šo jautājumu. IT administratoriem var būt stingras prasības par dokumentu pārsūtīšanu, un administratori var lietotāja vietā pieņemt lēmumu nekad nesūtīt dokumentus. Varat iestatīt tālāk norādīto preferenci, lai neļautu sūtīt dokumentus un rādīt lietotājam attiecīgo uzvedni.

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Piezīme : Ja opcija SendAllTelemetryEnabled ir iestatīta pozīcijā FALSE, visa avārijas atskaišu veidošana attiecīgajam procesam tiks atspējota.

Atjauninājumi

Microsoft izlaiž Office 2016 for Mac atjauninājumus regulāros intervālos (parasti reizi mēnesī). Mēs stingri iesakām lietotājiem un IT administratoriem atjaunināt datorus, lai nodrošinātu jaunāko drošības labojumu instalēšanu. Ja IT administratori vēlas rūpīgi vadīt un pārvaldīt datoru atjaunināšanu, var iestatīt tālāk norādīto preferenci, lai neļautu automātiskās atjaunināšanas procesam automātiski noteikt un piedāvāt produktu atjauninājumus.

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Lai atgrieztos, izmantojiet šādu īso saiti: https://aka.ms/macofficeendpoints

Skatiet arī

Tīkla pieprasījumi sistēmā Office 2016 for Mac

Office 365 vietrāžu URL un IP adrešu diapazoni

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×