Tīkla migrācija: vairāku Yammer tīklu apvienošana

Svarīgi!:  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Jūs varat migrēt vienu vai vairākus Yammer tīklus ar saviem e-pasta domēniem (“meitas” tīklus) uz lielāku Yammer Enterprise tīklu (“vecāktīklu”). Meitas tīkli var būt Yammer Basic vai Yammer Enterprise tīkli, bet vecāktīklam ir jābūt aktivizētam uzņēmumā. Piemēram, varam pieņemt, ka jūsu uzņēmumā ir vairākas struktūrvienības jeb apakšvienības, un katrā no tam ir savs Yammer tīkls. Arī mātes uzņēmumā ir Yammer tīkls, un jūs vēlaties, lai visi jūsu darbinieki sadarbotos vecāktīklā. Citiem vārdiem sakot, jūs vēlaties apvienot meitas tīklus. To var paveikt, migrējot meitas tīklus uz vecāktīklu.

Piezīme.: Migrēšana Yammer tīklus visā Office 365 nomniekiem netiek atbalstīta.

Tālāk ir norādīts piemērs — uzņēmums Contoso, Ltd. ar apakšvienībām. Katrai no tām ir savs Yammer tīkls.

 • Contoso.com    Contoso, Ltd. vecāktīkls; apkalpo lietotājus, kuru e-pasta adreses beidzas ar @contoso.com.

 • Contoso_Sub.com    Meitas tīkls, kas paredzēts Contoso, Ltd. struktūrvienībai; apkalpo lietotājus, kuru e-pasta adreses beidzas ar @contoso_sub.com.

 • ContosoPharmaceuticals.com    Meitas tīkls farmācijas nodaļas darbiniekiem; apkalpo lietotājus, kuru e-pasta adreses beidzas ar @contosopharmaceuticals.com.

Contoso, Ltd. vēlas atstāt farmācijas nodaļas darbiniekus pašu tīklā, bet vēlas pārvietot darbiniekus no Contoso_Sub.com uz Contoso.com. Contoso, Ltd. migrēs lietotājus no meitas tīkla Contoso_Sub.com uz vecāktīklu Contoso.com.

Tālākajā attēlā parādīts Contoso_Sub meitas tīkls pirms migrācijas uz Contoso vecāktīklu.

Yammer meitas tīkls un vecākelementa Yammer tīkls pirms migrācijas veikšanas lietotājus no meitasuzņēmuma konsolidēt vecāktīklā

Tālākajā attēlā ir parādīts stāvoklis pēc migrācijas — lietotāji un visi ārējie tīkli un lietotāji ir migrēti no Contoso_Sub uz Contoso, Ltd. tīklu. Kā redzat, meitas uzņēmums un tā saturs pēc migrācijas nav pieejams.

Pēc Yammer tīkla migrēšanas lietotāji no meitasuzņēmuma tīkla ir apvienoti vecākuzņēmuma tīklā. Ir migrēti arī visi ārējie tīkli (ar lietotājiem). Meitasuzņēmuma tīkls (ieskaitot visu saturu) vairs nav pieejams.

Ja vēlaties tikai pievienot vieslietotājus vai nodrošināt sadarbību visā uzņēmumā, migrācijas vietā ieteicams izvēlēties ārējo ziņapmaiņu vai ārējos tīklus.

Brīdinājums.: 

 • Tīkla migrācijas laikā tiek migrēti tikai lietotāji.    Tiek migrēti ne tikai lietotāji, bet arī informācija par tiem, piemēram, vārds un profila attēls. Jebkāds tīkla saturs, ieskaitot grupas, netiek migrēts.

 • Tīkla migrāciju nevar atsaukt.    Pēc migrācijas jūs nevarēsit piekļūt savam meitas tīklam un tā saturam. Tāpēc ir ieteicams rūpīgi apsvērt migrācijas nepieciešamību.

Pirms darba sākšanas

Ievērojiet:

 • Tīkla migrāciju var veikt tikai lietotāji, kuriem ir piešķirta Office 365 globālā administratora loma. Iemesls — veicot tīkla migrāciju, ir jāatrod Office 365 nomnieka pārbaudīto domēnu saraksts, kam nepieciešamas globālā administratora atļaujas.

 • Varat veikt vairākas tīkla migrācijas vienlaikus, negaidot iepriekšējās migrācijas beigas.

 • Ja lietotājs pastāv abos tīklos, lietotāja konts vecāktīklā tiks saglabāts un, ja nepieciešams, paaugstināts no viesa konta uz galveno kontu, un konts meitas tīklā tiks izdzēsts.

 • Tīkla migrāciju var sākt tikai Yammer tīklos, kas ir aktivizēti uzņēmumā no pakalpojuma Office 365 (papildinformāciju skatiet rakstā Yammer aktivizēšanas ceļvedis).

Ir būtiski laicīgi informēt visus lietotājus par apjomīgām izmaiņām tīklā, piemēram, migrāciju, lai lietotāji varētu tai sagatavoties, sākt izmantot šīs izmaiņas un to priekšrocības. Pirms tīkla migrācijas sākuma ieteicams veikt tālāk norādītās darbības.

 • Pārskatiet saturu un darbības meitas tīklā, eksportējiet nepieciešamos datus un pēc migrācijas manuāli pārvietojiet visu saturu, ko vēlaties paturēt, tostarp manuāli atkārtoti izveidojiet svarīgas grupas. Papildinformāciju par Yammer datu eksportēšanu skatiet sadaļā Datu eksportēšana. Ņemiet vērā, ka migrācijas laikā tiks zaudēts viss avota tīkla saturs.

 • Tā kā tīkla migrācija būtiski ietekmē jūsu tīkla lietotājus, plānojiet saziņu ar ietekmēto tīklu lietotājiem. Pārskatiet Yammer saziņas ceļvedi Office 365 klientu panākumu centra resursu lapā. Pirms migrācijas beigām informējiet lietotājus, uz kuriem tas attiecas, par migrācijas datumu, laiku un sekām, kā arī par migrācijas iemeslu. Iesakiet migrējamā tīkla lietotājiem pirms migrācijas sākuma datuma saglabāt svarīgu informāciju, piemēram, privātos ziņojumus, piezīmes un failus, jo pēc migrācijas lietotāji vairs nevarēs piekļūt savam saturam vai informācijai.

 • Informējiet vecāktīkla lietotājus par to, ka tīklam tiks pievienoti jauni lietotāji.

Tīkla migrācijas veikšana

Tīkla migrācija tiek veikta trīs posmos, par kuriem tiks sniegti norādījumi. Varat veikt vairākas tīkla migrācijas vienlaikus, negaidot iepriekšējās migrācijas beigas. Sāciet ar vecāktīklu (tīklu, kurā vēlaties migrēt citu tīklu).

 1. Vecāktīklā dodieties uz Iestatījumi > Tīkla administrators.

  Ekrānuzņēmums ar Yammer administrēšanas izvēlni — Tīkla migrēšana atrodas sadaļā Saturs un drošība
 2. Izvēlieties tīkla migrācija.

  Ekrānuzņēmums ar izvēlnes elementu Tīkla migrēšana Yammer administratoriem

  Jūs sāksit darbu lapā ar nosaukumu 1. darbība no 3 — pārbaudiet/pievienojiet pārbaudītos domēnus. Šajā lapā ir uzskaitīti pārbaudītie domēni, kas jau ir pievienoti šī Yammer tīkla Office 365 nomniekam. Ja neredzat vajadzīgo tīklu, atveriet saiti uz Office 365, lai pievienotu papildu pārbaudītos domēnus, un pēc tam atgriezieties šajā lapā.

  Ekrānuzņēmums ar 1. darbība no 3 — izvēles/pievienot pārbaudīt domēnu pirms migrēšana Yammer tīklā
 3. Pēc visu vajadzīgo pārbaudīto domēnu pievienošanas izvēlieties Tālāk.

  Jūs nokļūsit lapā 2. darbība no 3 — izvēlieties Yammer tīklu, kuru migrēt. Šajā lapā ir uzskaitīti visi tīkli, kas ir piemēroti migrācijai. Ņemiet vērā: visiem domēniem Yammer tīklā, kurus vēlaties migrēt, jābūt pievienotiem kā pārbaudītiem domēniem pakalpojumā Office 365. Šajā lapā ir uzskaitīti tikai Yammer tīklu pārbaudītie domēni. Ja neredzat vajadzīgo tīklu, izvēlieties pogu Atpakaļ un pievienojiet pārbaudītos domēnus.

  Ekrānuzņēmums ar 2. darbība no 3 — izvēlieties Yammer tīklu, kuru migrēšana
 4. Lapā 2. darbība no 3 — izvēlieties Yammer tīklu, kuru migrēt atlasiet Yammer tīklu, kuru vēlaties migrēt šajā tīklā, un pēc tam izvēlieties Tālāk.

 5. Jūs nokļūsit lapā ar nosaukumu 3. darbība no 3 — eksportējiet datus un sāciet migrāciju. Šajā lapā ir sniegta informācija par tīklu, kuru vēlaties migrēt, piemēram, tīkla nosaukums un ziņojumu skaits. Tādējādi varat pārbaudīt, vai esat atlasījis pareizo tīklu. Ņemiet vērā, ka tiks migrēti tikai lietotāji. Viss pārējais saturs tiks neatgriezeniski izdzēsts. Pirms migrācijas sākuma ir ieteicams eksportēt datus no meitas tīkla.

  3. darbība no 3 — datu eksportēšana un sākt migrāciju ekrānuzņēmums
 6. Kad esat eksportējis vajadzīgos datus un esat gatavs sākt migrāciju, izvēlieties Sākt migrāciju.

  Tiek parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš.

  Ekrānuzņēmums ar dialoglodziņu, lai apstipriniet, ka vēlaties migrēt Yammer tīklā
 7. Lodziņā Vai esat pilnīgi pārliecināts, ka vēlaties migrēt tīklu? sadaļā Es apstiprinu tālāk norādītā tīkla migrāciju: Network Name ievadiet tā tīkla nosaukumu, kuru vēlaties migrēt, lai to apstiprinātu, un pēc tam izvēlieties Migrēt.

  Brīdinājums.: Migrāciju nevar apturēt vai atsaukt. Tāpēc, pirms izvēlaties Migrēt, pārliecinieties, vai esat eksportējis visus vajadzīgos datus un izvēlējies pareizo tīklu. Ja neesat pārliecināts, izvēlieties Atcelt un atgriezieties kādā no iepriekšējiem posmiem, lai eksportētu datus vai pārbaudītu tīkla nosaukumu.

 8. Lapā Tīkla migrāciju statuss varat skatīt migrācijas statusu. Šajā lapā ir uzskaitīti ar migrētajiem tīkliem saistītie domēni, norādīta persona, kura sākusi migrāciju, datums un laiks, kurā migrācija sākta un pabeigta, kā arī migrācijas statuss. Varat skatīt detalizētu informāciju par tīklu, piemēram, aktīvo lietotāju skaitu, ziņojumu skaitu un ārējos tīklus.

  Ekrānuzņēmums, kurā redzams tīkla migrēšanas statuss — notiek Yammer tīkla migrēšana

  Ņemiet vērā, ka varat veikt vairākas tīkla migrācijas vienlaikus, negaidot iepriekšējās migrācijas beigas. Tāpēc jūs varat uzreiz sākt nākamo migrāciju, vēlreiz veicot darbības vednī.

Tīkla migrācijas statuss

Tālākajā attēlā ir parādīts tīkla migrācijas process.

Blokshēma, kurā parādīts, ka vispirms tiek migrēti domēni no meitasuzņēmuma Yammer tīkla un tīkla lietošana tiek pārtraukta, un pēc tam paralēli tiek migrēti lietotāji un ārējie tīkli.

1. darbības laikā meitas tīkla domēni tiek migrēti, un meitas tīkla darbība tiek apturēta. Pēc tam — 2. darbības laikā — lietotāji un ārējie tīkli tiek migrēti paralēli. Pat ja lietotāju vai ārējo tīklu apakškopa netiek migrēta, pati migrācija tiks turpināta un pabeigta, un papildu detalizētu informāciju vai informāciju par kļūdām varēsit skatīt statusa lapā.

Migrācijas statusa lapā var tikt parādīti tālākie kļūdas ziņojumi.

Kļūdas ziņojums

Ko tas nozīmē

Neizdevās migrēt source network name

Meitas tīkla migrācija neizdevās.

Neizdevās migrēt user email

Ja neizdevās migrēt vienu vai vairākus lietotājus, tiks parādīts viens vai vairāki kļūdas ziņojumi. Jūs varat manuāli pievienot lietotāju vecāktīklam. Ņemiet vērā, ka šajā posmā meitas tīkls jau ir migrēts.

Neizdevās migrēt external network name

Ja neizdevās migrēt vienu vai vairākus ārējos tīklus, tiks parādīts viens vai vairāki kļūdas ziņojumi. Ņemiet vērā, ka šajā posmā meitas tīkls jau ir migrēts.

Lai novērstu citas problēmas, sazinieties ar Yammer atbalsta dienestu.

Piezīme.: Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×