Sway lietošana ar ekrāna lasītāju

Izmantojot tastatūru, ekrāna lasītāju un organizācijas kontu (piemēram, Microsoft kontu, mācību iestādes vai darba kontu), varat lietot programmu Sway interaktīvu pārskatu, prezentāciju, personisku stāstījumu un cita satura izveidei. Sway darbojas kopā ar līdzekli Diktors, sistēmā Windows iebūvēto ekrāna lasītāju, un arī trešo pušu ekrāna lasītājiem, piemēram, JAWS.

Piezīmes.: 

 • Kad izmantojat Sway Online, ieteicams lietot Microsoft Edge kā pārlūkprogrammu un rīku Diktors kā ekrāna lasītāju.

 • Ja veicat autorēšanu programmā Sway, izmantojot Diktoru, izslēdziet skenēšanas režīmu.

 • Ja veicat autorēšanu programmā Sway, izmantojot JAWS, pārliecinieties, vai virtuālais kursors ir izslēgts. JAWS būtu automātiski jāizslēdz virtuālais kursors. Ja virtuālais kursors ir ieslēgts, nospiediet taustiņu kombināciju Insert+Z, lai to izslēgtu.

Šajā tēmā

Sway startēšana

Programma Sway ir pieejama kā tīmekļa lietojumprogramma, universāla programma un iOS programma. Atkarībā no izmantotās versijas programmas Sway atvēršana notiek dažādi

Sway startēšana tiešsaistē

 1. Pārlūkprogrammā atveriet www.sway.com. Tiek atskaņots: “Office Sway. Dash. Create and share amazing stories, presentations, and more. Get started button” (Office Sway. Svītra. Izveidojiet un kopīgojiet apbrīnojamus stāstus, prezentācijas un citu saturu. Darba sākšanas poga). Līdzeklī Diktors tiks atskaņots teksts “Office Sway. Create and share amazing stories, presentations, and more” (Office Sway. Izveidojiet un kopīgojiet apbrīnojamus stāstus, prezentācijas un citu saturu). Fokuss ir uz pogas Darba sākšana.

 2. Nospiediet taustiņu Enter.

  • Ja neesat pierakstījies savā Microsoft kontā, tiek atvērts dialoglodziņš Esiet sveicināts lietojumprogrammā Sway!. Tiks atskaņots teksts “Pierakstīšanās dialogs. E-pasta adreses rediģēšana. Ierakstiet tekstu.” Līdzeklī Diktors tiks atskaņots teksts “Pierakstīšanās dialogs. Fokuss uz e-pasta adreses rediģēšanu.”

   a) Ierakstiet sava Office 365 organizācijas vai mācību iestādes vai arī bezmaksas Microsoft konta e-pasta adresi.

   b) Nospiediet taustiņu Enter. Tiks atskaņots teksts “Office Sway. Dash. Create and share amazing stories, presentations, and more. Looking for account. Sign in to your Microsoft account. Password. Password edit” (Office Sway. Svītra. Izveidojiet un kopīgojiet apbrīnojamus stāstus, prezentācijas un citu saturu. Notiek konta meklēšana. Pierakstieties savā Microsoft kontā. Parole. Paroles rediģēšana).

   c) Ierakstiet savu paroli.

   d) Nospiediet taustiņu Enter. Fokuss ir uz pogas Izveidot jaunu.

  • Ja esat pierakstījies savā Microsoft kontā, fokuss ir uz pogas Izveidot jaunu.

Darba sākšana ar Sway Universal sistēmā Windows 10

 1. Atveriet izvēlni Sākt un ierakstiet “Sway”.

 2. Nospiediet taustiņu Enter. Tiks atskaņots teksts “Iziešana no izvēlnēm. Sway.” Fokuss ir uz Sway pogas Izveidot jaunu.

Darba sākšana ar Sway no citas Microsoft tiešsaistes programmas

Ja esat pierakstījies pakalpojumā Office 365, varat ātri atvērt Sway.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiks atskaņots teksts “Office programmu pārslēdzēja poga” vai “Microsoft pakalpojumu saraksta poga”.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots teksts “Iet uz Sway saiti. Sway.”

 3. Nospiediet taustiņu Enter. Tiks atskaņots pirmais nosaukums Microsoft programmu sarakstā. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots teksts “Sway.”

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots “Office Sway. Dash. Create and share amazing stories, presentations, and more” (Office Sway. Svītra. Izveidojiet un kopīgojiet apbrīnojamus stāstus, prezentācijas un citu saturu). Fokuss ir uz pogas Izveidot jaunu.

Sway īsinājumtaustiņi

Informāciju par īsinājumtaustiņiem skatiet sadaļā Sway īsinājumtaustiņi.

Sway lietotāja interfeisa iepazīšana

Izmantojot Sway, varat izveidot interaktīvus pārskatus, prezentācijas, personiskus stāstījumus un citus vienumus. Jūs nodrošināt saturu, piemēram, tekstu, attēlus, video un iegultus vienumus. Sway ir atbildīga par to, lai pabeigtais izkārtojums izskatītos brīnišķīgi dažādās ierīcēs.

Sway ir tīmekļa programma, kurā iekļautas šīs augstākā līmeņa lapas:

 • Sākumlapa (http://www.sway.com), kur varat iegūt apmācības, piemērus un saites. Jums nav jāpierakstās Sway, lai skatītu sākumlapu.

 • Mani Sway, kur norādītas visas Sway instances, kas saistītas ar jūsu izmantoto kontu. Tas ietver arī jūsu izveidotās Sway instances un jebkuras Sway instances, kuras jums ir atļauts koplietot.

 • Autorēšanas skats, kur varat izveidot vai rediģēt atlasītu Sway.

 • Atskaņošanas skats, kur varat skatīt savas Sway instances kā slaidrādi.

Izmantojot autorēšanu programmā Sway, strādājat četrās galvenajās zonās:

 • Augšējā navigācijas joslā iekļautas autorēšanas komandas un programmu līmeņa opcijas.

 • Izvēļņu joslā redzama cilne Sižets, Noformējums un poga Ievietot.

 • Sadaļā Sižets, kur tiek pievienots, importēts, rediģēts, formatēts un sakārtots atlasītā Sway saturs. Lai pievienotu satura fragmentu, ievietojiet karti. Lai attēlotu noteiktas kartes kopā pabeigtajā Sway, izveidojiet grupu.

 • Noformējuma cilnē redzams, kā izskatās pabeigtā Sway.

Programmā Sway bieži veicami uzdevumi

Sway strukturē saturu kā atsevišķas kartes. Katra karte apzīmē dokumenta elementu, piemēram, virsrakstu, attēlu vai video. Izveidojot jaunu Sway instanci, tai ir virsraksta karte. Jūs pievienojat pārējo informāciju.

Kartes ievietošana

 1. Nospiediet taustiņu CAPS un turiet nospiestu. Spiediet bultiņu, līdz tiek atskaņots “Insert Content. Button.” (Poga Ievietot saturu.)

 2. Nospiediet atstarpes taustiņu (vai Enter). Tiek atskaņots “Selected. Show Suggested card types tab item. One of four.” (Atlasīts. Kartīšu tipa izvēlnes elements Rādīt ieteiktos. Viens no četriem.)

 3. Nospiediet taustiņu CAPS un turiet nospiestu. Spiediet bultiņu, lai pārvietotos pa cilnēm. Tiek atskaņots “Not selected. Show Text|Media|Group card types tab item. Two|Three|Four of four.” (Nav atlasīts. Kartīšu tipa izvēlnes elements Rādīt tekstu|Multividi|Grupu. Divi|Trīs|Četri no četriem.)

 4. Nospiediet atstarpes taustiņu (vai Enter), lai pārslēgtu cilni, ja nepieciešams. Tiek atskaņots zvana signāls.

 5. Lai uzzinātu katras cilnes aprakstu, vispirms to atlasiet un pēc tam nospiediet un turiet nospiestu taustiņu CAPS. Spiediet bultiņu, līdz tiek atskaņots “Insert <type> card. Button.” (Poga Ievietot <tips> kartīti.) (Piemēram, “Insert Heading 1 card. Button.” (Poga Ievietot kartīti Virsraksts 1.))

 6. Nospiediet atstarpes taustiņu (vai Enter), lai ievietotu kartīti zem iepriekšējās kartītes. Kartīte tiek pievienota.

Sway saglabāšana

Sway automātiski saglabā jūsu saturu darba gaitā.

Sway koplietošana

Varat kopīgot Sway, izmantojot opciju izvēlni vai nokopējot vietrādi URL no pārlūkprogrammas un nosūtot to kādam.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Shift+S Tiks atskaņots teksts “Kopīgot” un frāze “Kopīgošanas poga ir atzīmēta” vai “Kopīgot. Sway kopīgošanas poga. Lai aktivizētu, nospiediet atstarpes taustiņu.” Līdzeklī Diktors pēc teksta “Kopīgot”tiek atskaņots teksts “Kopīgošanas pārslēgs. Nospiesta Sway poga. Nosaka, vai jūsu Sway instance ir redzama citiem lietotājiem.” vai “Ieslēgts. Kopīgot. Šīs Sway instances kopīgošanas poga. Nosaka, vai jūsu Sway ir redzama citiem lietotājiem.”

 2. Ja poga Kopīgot nav atzīmēta, nospiediet atstarpes taustiņu.

 3. Varat izvēlēties opciju “Kopīgot ar visu pasauli”, publicējot to vietnē docs.com, vai arī “Kopīgot ar draugu”, izmantojot Facebook, Twitter vai iegulšanas kodu. Ar tabulācijas taustiņu aizkļūstiet līdz savai izvēlei un nospiediet taustiņu Enter.

Satura atrašana programmā Sway

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctl+F6, līdz tiks atskaņots teksts: “Meklēšanas atvēršanas poga. Lai aktivizētu, nospiediet atstarpes taustiņu.”

 2. Nospiediet atstarpes taustiņu un ievadiet meklēto terminu.

 3. Nospiediet taustiņu Enter. Tiks atskaņots teksts: “Meklē punkts-punkts-punkts.” Pēc tam tiks nosauks jūsu meklētā termina atrasto instanču skaits. Fokuss ir uz pirmās instances.

 4. Lai pārietu uz nākamo instanci, nospiediet taustiņu Enter.

Sway lasīšana

Lai vienkārši lasītu Sway instanci ar ekrāna lasītāju, vispirms ir jāpārslēdzas uz pieejamības skatu.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctl+F6, līdz tiks atskaņots teksts “Office programmu pārslēdzēja pogas izvēlne.” Fokuss tiek pārvietots uz rīkjoslu.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiks atskaņots teksts “Papildu opciju pogas izvēlne.”

 3. Nospiediet taustiņu Enter. Tiks atskaņots teksts “Sway papildu opciju saite.” Līdzeklī Diktors tiks atskaņots teksts “Papildu opciju poga.”

 4. Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiks atskaņots teksts “Poga Parāda šo Sway augsta kontrasta noformējumā ar pilnu tastatūras funkcionalitāti un ekrāna lasītāja piekļuvi visam saturam.” Nospiediet taustiņu Enter.

 5. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Ekrānā lasītājā JAWS ieslēdziet virtuālo kursoru, nospiežot taustiņu kombināciju Insert+Z. Ritiniet programmā Sway, izmantojot augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu.

  • Līdzeklī Diktors ritiniet programmā Sway, nospiežot taustiņu Caps Lock un labo vai kreiso bulttaustiņu.

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×