Sway īsinājumtaustiņi

Sway īsinājumtaustiņi

Lai izveidotu vēstījumu, izmantojiet Sway ar tastatūras īsinājumtaustiņiem. Sway darbojas visās jūsu ierīcēs — varat skatīt un rediģēt saturu tīmekļa pārlūkprogrammā savā personālajā datorā, Mac datorā vai kādā citā ierīcē, kurai ir tastatūra un piekļuve tīmeklim.

Piezīmes

  • Šie tastatūras īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos tastatūras izkārtojumos var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

  • Tastatūras īsinājumtaustiņi, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, ir atdalīti ar pluszīmi (+).

Šajā tēmā

Sway tastatūras īsinājumtaustiņi darbam ar Windows

Ja savā Windows personālajā datorā izmantojat tādas tīmekļa pārlūkprogrammas kā Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome vai Firefox, varat skatīt, rediģēt un kopīgot savu Sway saturu. Skatiet arī Sway programmu darbam ar Windows 10.

Piezīme.: Šajā tēmā tiek pieņemts, ka JAWS lietotāji ir izslēguši līdzekli Virtual Ribbon Menu.

Bieži lietotie Sway īsinājumtaustiņi Windows personālajos datoros

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriešana no augšējās navigācijas joslas uz sekundāro navigācijas joslu uz Sižets vai Noformējums uz uzdevumrūti

Ctrl+F6

Pašreizējās darbības atcelšana, pašreizējās atlases noņemšana vai iziešana no atskaņošanas režīma

Esc

Teksta kopēšana

Ctrl+C

Izgriezt tekstu

Ctrl+X

Ielīmēt tekstu

Ctrl+V

Atlasītās kartītes un visa tās satura izdzēšana

Del

Atsauktu pēdējo darbību

Ctrl+Z

Pēdējās darbības atkārtošana

Ctrl+Y

Pārslēgšana uz pieejamības skatu

Alt+Shift+V

Atskaņošanas režīma ieslēgšana

Alt+Shift+P

Pašreizējā Sway vienuma kopīgošana

Alt+Shift+S

Tuvināšana/Tālināšana

Ctrl +/-

Pārvietošanās programmā Sway Windows PC datorā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriešana no augšējās navigācijas joslas uz sekundāro navigācijas joslu uz Sižets vai Noformējums uz uzdevumrūti

Ctrl+F6

Pāriešana no uzdevumrūts uz Sižets vai Noformējums uz sekundāro navigācijas joslu uz augšējo navigācijas joslu

Shift+Ctrl+F6

Ievietošanas rūts atvēršana

Alt+Shift+I

Rūts Stili Atvēršana

Alt+Shift+G

Teksta un kartīšu formatēšana programmā Sway Windows personālajā datorā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izcēluma lietošana tekstā

Ctrl+B

Akcenta lietošana tekstā

Ctrl+I

Virsraksta stila lietošana tekstā

Ctrl+Alt+1

Sākt vai turpināt sarakstu ar aizzīmēm

Ctrl+punkts

Numurēta saraksta sākšana vai turpināšana

Ctrl+slīpsvītra

Hipersaites pievienošana vai rediģēšana

Ctrl+K

Sekošana hipersaitei

Ctrl+klikšķis

Visu kartīšu grupēšana kartīšu atlasē

Ctrl+G

Visu kartīšu atgrupēšana kartīšu atlasē

Ctrl+Shift+G

Visu kartīšu kopēšana kartīšu atlasē

Ctrl+C

Visu kartīšu izgriešana kartīšu atlasē

Ctrl+X

Visu kartīšu ielīmēšana kartīšu atlasē

Ctrl+V

Teksta atlase un pārvietošanās tekstā programmā Sway Windows personālajā datorā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rakstzīmes pa kreisi atlasīšana

Shift+kreisā bultiņa

Rakstzīmes pa labi atlasīšana

Shift+labā bultiņa

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi

Ctrl+Shift+kreisā bultiņa

Atlasīt vienu vārdu pa labi

Ctrl+Shift+labā bultiņa

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz augšu

Shift+augšupvērstā bultiņa

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz leju

Shift+lejupvērstā bultiņa

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz augšu

Ctrl+Shift+augšupvērstā bultiņa

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz leju

Ctrl+Shift+lejupvērstā bultiņa

Pāriet uz iepriekšējo vārdu

Ctrl+kreisā bultiņa

Pāriet uz nākamo vārdu

Ctrl+labā bultiņa

Doties uz rindkopas sākumu

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Doties uz nākamās rindkopas sākumu

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Mijiedarbība ar kartītēm programmā Sway Windows personālajā datorā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt pašreizējo kartīti

Atstarpes taustiņš

Fokusa pārvietošana uz nākamo kartīti

Lejupvērstā bultiņa

Fokusa pārvietošana uz iepriekšējo kartīti

Augšupvērstā bultiņa

Atlasītās grupas vai sadaļas sakļaušana

Labā bultiņa

Atlasītās grupas vai sadaļas izvēršana

Kreisā bultiņa

Pašreizējās kartītes pārvietošana uz augšu sižetā

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Pašreizējās kartītes pārvietošana uz leju sižetā

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Sway atskaņošana Windows personālajā datorā

Ja priekšskatāt vai atskaņojat savu Sway objektu izveidi, kā pārvietošanās līdzekli izmantojiet šīs komandas.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz iepriekšējo attēlu

Kreisā bultiņa

Pāriet uz nākamo attēlu

Labā bultiņa

Iziet

Esc vai Alt+kreisā bultiņa

Salīdzinājuma skatīšana programmā Sway Windows personālajā datorā

Atskaņojot saturu programmā Sway, izmantojiet šīs komandas, lai kontrolētu salīdzinājumā esošo atdalītāju.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Fokusa pārvietošana uz atdalītāja līniju

Tabulēšanas taustiņš

Slidināt mazliet pa kreisi

Kreisā bultiņa

Slidināt mazliet pa labi

Labā bultiņa

Slidināt pa kreisi viena pikseļa attālumā

Alt+kreisā bultiņa

Slidināt pa labi viena pikseļa attālumā

Alt+bultiņa pa labi

Fiksēt pa kreisi

Ctrl+kreisā bultiņa

Fiksēt pa labi

Ctrl+labā bultiņa

Sway tastatūras īsinājumtaustiņi darbam ar Mac

Ja savā Mac datorā izmantojat tādas tīmekļa pārlūkprogrammas kā Safari, Chrome vai Firefox, varat skatīt, rediģēt un kopīgot savu Sway saturu. Programmā Sway palīdz to padarīt lielisku.

Piezīmes

  • Mac tastatūras taustiņš Command ir apzīmēts ar simbolu KOMANDA .

  • Rakstot šo tēmu, tika pieņemts, ka funkciju taustiņi darbojas standarta veidā. Ja maināt šo sistēmas preferenci, lai izmantotu Sway saīsni, kopā ar funkciju taustiņiem nespiediet taustiņu Fn.

Bieži lietoti Mac īsinājumtaustiņi

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriešana no augšējās navigācijas joslas uz sekundāro navigācijas joslu uz Sižets vai Noformējums uz uzdevumrūti

Control+Fn+F6

Pašreizējās darbības atcelšana, pašreizējās atlases noņemšana vai iziešana no atskaņošanas režīma

Esc

Teksta kopēšana

Command+C

Teksta izgriešana

Command+X

Teksta ielīmēšana

Command+V

Atlasītās kartītes un visa tās satura izdzēšana

Del

Atsauktu pēdējo darbību

Command+Z

Pēdējās darbības atkārtošana

Command+Y

Pārslēgšana uz pieejamības skatu

Option+Shift+V

Atskaņošanas režīma ieslēgšana

Option+Shift+P

Pašreizējā Sway vienuma kopīgošana

Option+Shift+S

Pārvietošanās Mac datorā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriešana no augšējās navigācijas joslas uz sekundāro navigācijas joslu uz Sižets vai Noformējums uz uzdevumrūti

Control+Fn+F6

Pāriešana no uzdevumrūts uz Sižets vai Noformējums uz sekundāro navigācijas joslu uz augšējo navigācijas joslu

Control+Shift+Fn+F6

Palīdzības padoma vai Sway dialoglodziņa aizvēršana

Esc

Ievietošanas rūts atvēršana un aizvēršana

Option+Shift+I

Rūts Stili atvēršana un aizvēršana

Option+Shift+G

Atgriešanās no atskaņošanas uz sižetu; atgriešanās no sižeta uz Sway sākumlapu

Alt+kreisā bultiņa

Teksta un kartīšu formatēšana Mac datorā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izcēluma lietošana tekstā

Command+B vai Control+B

Akcenta lietošana tekstā

Command+I vai Control+I

Virsraksta stila lietošana tekstā

Control+Option+1

Saraksta ar aizzīmēm izveide

Control+punkts

Numurēta saraksta izveide

Control+slīpsvītra

Hipersaites pievienošana vai rediģēšana

Control+K

Sekošana hipersaitei

Control+kreisais taustiņš-klikšķis ar peli

Visu kartīšu grupēšana kartīšu atlasē

Control+G

Visu kartīšu atgrupēšana kartīšu atlasē

Control+Shift+G

Visu kartīšu kopēšana kartīšu atlasē

Control+C

Visu kartīšu izgriešana kartīšu atlasē

Control+X

Visu kartīšu ielīmēšana kartīšu atlasē

Control+V

Teksta atlase un pārvietošanās tekstā Mac datorā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rakstzīmes pa kreisi atlasīšana

Shift+kreisā bultiņa

Rakstzīmes pa labi atlasīšana

Shift+labā bultiņa

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi

Shift+Option+kreisā bultiņa

Atlasīt vienu vārdu pa labi

Shift+Option+labā bultiņa

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz augšu

Shift+augšupvērstā bultiņa

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz leju

Shift+lejupvērstā bultiņa

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz augšu

Shift+Option+augšupvērstā bultiņa

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz leju

Shift+Option+lejupvērstā bultiņa

Pāriet uz iepriekšējo vārdu

Option+kreisā bultiņa

Pāriet uz nākamo vārdu

Option+labā bultiņa

Doties uz iepriekšējās rindkopas sākumu

Option+augšupvērstā bultiņa

Doties uz nākamās rindkopas beigām

Option+lejupvērstā bultiņa

Mijiedarbība ar kartītēm Mac datorā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt pašreizējo kartīti

Atstarpes taustiņš

Fokusa pārvietošana uz nākamo kartīti

Lejupvērstā bultiņa

Fokusa pārvietošana uz iepriekšējo kartīti

Augšupvērstā bultiņa

Atlasītās grupas vai sadaļas sakļaušana

Labā bultiņa

Atlasītās grupas vai sadaļas izvēršana

Kreisā bultiņa

Pašreizējās kartītes pārvietošana uz augšu sižetā

Option+Shift+augšupvērstā bultiņa

Pašreizējās kartītes pārvietošana uz leju sižetā

Option+Shift+lejupvērstā bultiņa

Sway atskaņošana Mac datorā

Kad nospiedīsit pogu Atskaņot, izmantojiet šīs komandas, lai pārvietotos.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz iepriekšējo attēlu

Kreisā bultiņa

Pāriet uz nākamo attēlu

Labā bultiņa

Iziet no slaidrādes

Esc vai Option+kreisā bultiņa

Salīdzinājuma skatīšana Mac datorā

Ja atskaņojat Sway, kurā ir iekļauts salīdzinājums, izmantojiet šīs komandas, lai kontrolētu atdalītāja līniju.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Fokusa pārvietošana uz atdalītāja līniju

Tabulēšanas taustiņš

Slidināt mazliet pa kreisi

Kreisā bultiņa

Slidināt mazliet pa labi

Labā bultiņa

Slidināt pa kreisi viena pikseļa attālumā

Option+kreisā bultiņa

Slidināt pa labi viena pikseļa attālumā

Option+labā bultiņa

Fiksēt pa kreisi

Command+kreisā bultiņa

Fiksēt pa labi

Command+labā bultiņa

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×