Skaitļu kā procentu parādīšana

Šajā rakstā aprakstīts, kā programmā Excel skaitļus parādīt kā procentus, kā arī piedāvāti vairāki vienkārši paņēmieni procentuālo vērtību aprēķināšanai darblapā.

Šajā rakstā

Kā programma Excel apstrādā procentuālās vērtības

Skaitļu kā procentu parādīšana

Padomi par procentuālo vērtību rādīšanu

Procentuālo vērtību aprēķināšanas piemēri

1. piemērs. Skaitļa procentuālā palielināšana vai samazināšana

2. piemērs. Summas aprēķināšana atkarībā no procentuālās vērtības

3. piemērs. Procentuālās vērtības aprēķināšana, izmantojot divus skaitļus

4. piemērs. Summas aprēķināšana atkarībā no citas summas un procentuālās vērtības

5. piemērs. Divu skaitļu starpības aprēķināšana un attēlošana procentos

Kā programma Excel apstrādā procentuālās vērtības

Lai arī skaitļu formatēšana procentuālu vērtību veidā ir vienkārša, pēc formāta lietošanas iegūtie rezultāti var atšķirties atkarībā no tā, vai darbgrāmatā jau pastāv skaitļi.

 • Skaitļus saturošu šūnu formatēšana    Ja formāts Procenti tiek lietots darbgrāmatā esošiem skaitļiem, Excel šos skaitļus reizina ar 100, lai pārvērstu par procentuālajām vērtībām. Piemēram, ja šūnā ir skaitlis 10, Excel to reizina ar 100, tas ir, pēc formāta Procenti lietošanas tiek rādīts 1000,00%. Tas var neatbilst cerētajam. Lai precīzi parādītu procentuālās vērtības, pirms skaitļu formatēšanas procentuālo vērtību formātā, pārliecinieties, vai tie ir aprēķināti kā procentuālās vērtības un vai tiek rādīti decimāldaļskaitļu formātā. Procentuālās vērtības tiek aprēķinātas, izmantojot vienādojumu daudzums/kopējais skaits=procentuālā vērtība. Piemēram, ja šūnā ir formula =10/100, šāda aprēķina rezultāts ir 0,1. Ja skaitlis 0,1 tiek formatēts kā procentuālā vērtība, tas tiek pareizi rādīts kā 10%. Papildinformāciju par procentuālo vērtību aprēķināšanu skatiet sadaļā Procentuālo vērtību aprēķināšanas piemēri.

 • Tukšu šūnu formatēšana    Ja formāts Procenti tiek lietots šūnām, un pēc tam tajās tiek ierakstīti skaitļi, darbība ir citāda. Skaitļi, kas vienādi vai lielāki par 1, pēc noklusējuma tiek pārvērsti par procentiem, bet skaitļi, kas mazāki par 1, tiek reizināti ar 100 un pārvērsti par procentiem. Piemēram, rakstot 10 vai 0,1, abos gadījumos tiek rādīts 10,00%. (Ja nevēlaties rādīt divas nulles aiz komata, no tām var atbrīvoties, kā izskaidrots nākamajā procedūrā.)

Uz lapas sākumu

Skaitļu kā procentu parādīšana

Lai atlasītajām šūnām ātri lietotu procentu formatējumu, cilnes Sākums grupā Skaitlis noklikšķiniet uz Procentu stils Pogas attēls vai nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+%. Ja vēlaties plašākas iespējas kontrolēt formātu vai mainīt citus atlases formatējuma aspektus, veiciet šīs darbības.

 1. Atlasiet formatējamās šūnas.

  Kā atlasīt šūnas, diapazonus, rindas vai kolonnas

  Lai atlasītu

  Veiciet šo darbību

  Vienu šūnu

  Noklikšķiniet uz šūnas vai dodieties uz to, spiežot bulttaustiņus.

  Šūnu diapazonu

  Noklikšķiniet uz pirmās diapazona šūnas un velciet līdz pēdējai, vai turiet nospiestu taustiņu SHIFT un spiediet bulttaustiņus, lai paplašinātu atlasi.

  Jūs varat arī atlasīt pirmo diapazona šūnu un pēc tam, lai paplašinātu atlasi, izmantojot bulttaustiņus, nospiest taustiņu F8. Lai atlases paplašināšanu pārtrauktu, atkal nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F8.

  Lielu šūnu diapazonu

  Noklikšķiniet uz diapazona pirmās šūnas un pēc tam, turot nospiestu taustiņu SHIFT, noklikšķiniet uz pēdējās diapazona šūnas. Lai pēdējā šūna būtu redzama, varat arī ritināt.

  Visas darblapas šūnas

  Noklikšķiniet uz pogas Atlasīt visu.

  Poga Atlasīt visu

  Lai atlasītu visu darblapu, jūs varat arī nospiest taustiņu kombināciju CTRL+A.

  Piezīme   Ja darblapa satur datus, nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+A, tiks atlasīts patreizējais apgabals. Nospiežot CTRL+A otro reizi, tiks atlasīta visa darblapa.

  Šūnas vai šūnu diapazonus, kas neatrodas līdzās

  Atlasiet pirmo šūnu vai šūnu diapazonu un pēc tam, turot nospiestu taustiņu CTRL, atlasiet pārējās šūnas vai diapazonus.

  Jūs varat atlasīt arī pirmo šūnu vai šūnu diapazonu un pēc tam, lai pievienotu citu šūnu vai šūnu diapazonu, kas neatrodas līdzās atlasei, nospiest taustiņu kombināciju SHIFT+F8. Lai atlases paplašināšanu pārtrauktu, atkal nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F8.

  Piezīme   Atšķirtu šūnu vai šūnu diapazonu atlasi nav iespējams atcelt, neatceļot visu atlasi.

  Visu rindu vai kolonnu

  Noklikšķiniet uz rindas vai kolonnas virsraksta.

  Darblapa, kurā redzami rindas un kolonnas virsraksti

  1. remarka Rindas virsraksts

  2. remarka Kolonnas virsraksts

  Jūs varat arī atlasīt rindas vai kolonnas šūnas, atlasot pirmo šūnu un pēc tam nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+BULTTAUSTIŅŠ (LABAIS vai KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ rindām, BULTTAUSTIŅŠ AUGŠUP vai LEJUP kolonnām).

  Piezīme   Ja rinda vai kolonna satur datus, taustiņu kombinācija CTRL+SHIFT+BULTTAUSTIŅŠ atlasa rindu vai kolonnu līdz tās pēdējai izmantotajai šūnai. Nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+BULTTAUSTIŅŠ atkārtoti, tiks atlasīta visa rinda vai kolonna.

  Līdzās esošas rindas vai kolonnas

  Velciet pāri rindu vai kolonnu virsrakstiem, vai atlasiet pirmo rindu vai kolonnu, pēc tam, turot nospiestu taustiņu SHIFT, atlasiet pēdējo rindu vai kolonnu.

  Rindas vai kolonnas, kas neatrodas līdzās

  Noklikšķiniet uz atlases pirmās kolonnas vai rindas virsraksta, pēc tam, turot nospiestu taustiņu CTRL, noklikšķiniet uz citu kolonnu vai rindu virsrakstiem, kurus vēlaties pievienot atlasei.

  Pirmā vai pēdējā šūna rindā vai kolonnā

  Rindā vai kolonnā atlasiet šūnu, pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+BULTTAUSTIŅŠ (LABAIS vai KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ rindām, BULTTAUSTIŅŠ AUGŠUP vai LEJUP kolonnām).

  Pirmā vai pēdējā šūna darblapā vai Microsoft Office Excel tabulā

  Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+HOME, lai atlasītu pirmo šūnu darblapā vai Excel sarakstā.

  Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+END, lai atlasītu pēdējo šūnu darblapā vai Excel sarakstā, kas satur datus vai formatējumu.

  Šūnas līdz pēdējai darblapā izmantotajai šūnai (apakšējā labajā stūrī)

  Atlasiet pirmo šūnu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+END, lai atlasi paplašinātu līdz pēdējai darblapā izmantotajai šūnai (apakšējā labajā stūrī).

  Šūnas līdz darblapas sākumam

  Atlasiet pirmo šūnu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+HOME, lai atlasi paplašinātu līdz pirmajai darblapas šūnai.

  Vairāk vai mazāk šūnu nekā aktīvajā atlasē

  Turot nospiestu taustiņu SHIFT, noklikšķiniet uz pēdējās šūnas, kuru vēlaties pievienot jaunajai atlasei. Taisnstūra diapazons starp aktīva šūna un šūnu, uz kuras noklikšķināsiet, kļūs par jauno atlasi.

  Padoms   Lai šūnu atlasi atceltu, noklikšķiniet uz jebkuras šūnas darblapā.

 2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas, kas atrodas blakus sadaļai Skaitlis.

  Dialoglodziņa ikonas poga grupā Skaitlis

 3. Dialoglodziņa Šūnu formatēšana sarakstā Kategorija noklikšķiniet uz Procenti.

  Dialoglodziņa Šūnu formatēšana kategorija Procenti

 4. Lodziņā Decimālvietas ievadiet rādāmo decimālvietu skaitu. Piemēram, ja vēlaties redzēt 10%, nevis 10,00%, lodziņā Decimālvietas ievadiet 0.

Uz lapas sākumu

Padomi par procentuālo vērtību rādīšanu

 • Lai atiestatītu atlasīto šūnu formatējumu, sarakstā Kategorija noklikšķiniet uz Vispārīgs. Šūnās, kuru formatējums ir Vispārīgs, nav īpaša skaitļu formāta.

 • Ja vēlaties izcelt negatīvās procentuālās vērtības (piemēram, vēlaties, lai tās būtu sarkanā krāsā), varat izveidot pielāgotu skaitļu formātu (dialoglodziņš Šūnu formatēšana, cilne Skaitlis, kategorija Pielāgots). Formātam ir jāizskatās šādi: 0,00%;[Sarkana]-0,00%. Lietojot šūnām, šajā formātā pozitīvās procentuālās vērtības tiek rādīta noklusējuma teksta krāsā, bet negatīvās — sarkanā. Tā daļa, kas ir aiz semikola, norāda negatīvajām vērtībām lietojamo formātu.

  Pielāgots skaitļu formāts

  Līdzīgi, izveidojot šādu pielāgotu formātu, negatīvās procentuālās vērtības var rādīt iekavās: 0,00%_);(0,00%). Papildinformāciju par pielāgotu formātu izveidi skatiet rakstā Pielāgota skaitļu formāta izveide vai dzēšana.

 • Lai darbgrāmatā pielāgotu negatīvo procentuālo vērtību attēlojumu, var lietot arī nosacījumformatēšanu (cilne Sākums, grupa Stili, Nosacījumformatēšana). Izveidotajai nosacījumformatēšanas kārtulai ir jālīdzinās nākamajā piemērā redzamajai kārtulai. Šī konkrētā kārtula programmai Excel liek lietot formātu (sarkans teksts) šūnai, ja tās vērtība ir mazāka par nulli. Papildinformāciju par nosacījumformatēšanu, skatiet rakstā Nosacījumformātu pievienošana, mainīšana, atrašana un notīrīšana.

  Nosacījumformatēšanas kārtula, kas skaitļus, kuri mazāki par 0, rāda sarkanā krāsā

Uz lapas sākumu

Procentuālo vērtību aprēķināšanas piemēri

Šajā sadaļā parādīti vairāki vienkārši procentuālo vērtību aprēķināšanas paņēmieni.

1. piemērs. Skaitļa procentuālā palielināšana vai samazināšana

Scenārijs    Ja pārtikai nedēļā tērējat vidēji 25 €, bet vēlaties samazināt iknedēļas izdevumus pārtikai par 25%, cik lielu summu var tērēt? Vai arī, ja vēlaties palielināt iknedēļas izdevumus pārtikai par 25%, kas pašlaik ir 25 €, kādi ir jaunie iknedēļas izdevumi pārtikai?

Ja šūnā B2 ir pārtikai tērējamā summa, bet šūnā C2 ir procentuālā vērtība, par kuru vēlaties šo summu samazināt, lai uzzinātu rezultātu, šūnā D2 varat ievadīt =B2*(1-C2):

Procentuālās vērtības aprēķina formulas piemērs

Šajā formulā skaitlis 1 tiek izmantots 100% norādīšanai. Līdzīgi, ja vēlaties palielināt summu par noteiktu procentuālo vērtību, šūnā D2 var ievadīt =B2*(1+C2):

Procentuālās vērtības aprēķina formulas piemērs

2. piemērs. Summas aprēķināšana atkarībā no procentuālās vērtības

Scenārijs    Ja pērkat datoru, kura cena ir 800 €, un PVN ir 8,9%, kāda summa ir jāmaksā kā PVN? Šajā piemērā jūs vēlaties atrast, cik ir 8,9% no 800.

Ja šūnā B2 ir cena, bet šūnā C2 ir PVN, šūnā D2 varat ierakstīt formulu =B2*C2:

Procentuālās vērtības aprēķina formulas piemērs

Šī formula 800 reizina ar 0,089 (procentuālā vērtība decimālskaitļa formātā), lai atrastu maksājamo PVN.

3. piemērs. Procentuālās vērtības aprēķināšana, izmantojot divus skaitļus

Scenārijs    Piemēram, ja pārbaudē students no 50 punktiem ieguvis 42 punktus, kāda ir pareizo atbilžu procentuālā attiecība?

Šajā scenārijā, ja šūnā B2 norādītais skaitlis ir pareizo atbilžu punktu skaits, bet šūnā C2 norādītais skaitlis ir iespējamo punktu kopskaits, novērtējuma uzzināšanai šūnā D2 var ierakstīt formulu =B2/C2.

Procentuālās vērtības aprēķina formulas piemērs

Šī formula 42 dala ar 50, lai uzzinātu pareizo atbilžu procentuālo vērtību. (Šeit redzamajā piemērā novērtējums ir formatēts kā procentuālā vērtība bez cipariem aiz komata.)

4. piemērs. Summas aprēķināšana atkarībā no citas summas un procentuālās vērtības

Scenārijs    Piemēram, krekla pārdošanas cena ir 15 €, kas ir par 25% mazāk par krekla sākotnējo cenu. Kāda ir krekla sākotnējā cena? Šajā piemērā jūs vēlaties atrast skaitli, no kura 75% ir 15.

Ja šūnā B2 ir pārdošanas cena, bet šūnā C2 ir 0,75, kas ir 100% mīnus 25% atlaide (decimāldaļskaitļa formātā), šūnā D2 var ievadīt formulu =B2/C2, lai uzzinātu sākotnējo cenu:

Procentuālās vērtības aprēķina formulas piemērs

Šī formula pārdošanas cenu dala ar samaksāto procentuālo vērtību, lai iegūtu sākotnējo cenu.

5. piemērs. Divu skaitļu starpības aprēķināšana un attēlošana procentos

Scenārijs    Piemēram, jūsu nodaļas ienākumi novembrī ir 2342 €, bet decembrī 2500 €. Kādas ir ienākumu izmaiņas procentos, salīdzinot šos divus mēnešus? Lai veiktu šo uzdevumu, vienā formulā izmantojiet funkciju ABS un atņemšanas (-) un dalīšanas (/) operatorus.

Ja šūnā B2 ir novembra ienākumi, bet šūnā C2 ir decembra ienākumi, šūnā D2 var izmantot formulu =(C2-B2)/ABS(B2), lai uzzinātu atšķirību:

Procentuālās vērtības aprēķina formulas piemērs

Šī formula pirmā un otrā skaitļa starpību izdala ar pirmā skaitļa absolūto vērtību, lai iegūtu izmaiņas procentos. (Šeit redzamajā piemērā atšķirība ir formatēta kā procentuālā vērtība ar diviem cipariem aiz komata.) Šajā formulā ir svarīgi izmantot pirmā skaitļa absolūto vērtību. Citādi iespējams, ka nepareizi tiks atgriezta negatīva procentuālā vērtība. Piemēram, ja nodaļas ienākumi novembrī bija negatīvi, bet decembrī pozitīvi, funkcijas ABS lietošana nodrošina to, ka vērtība atšķirības kolonnā ir pozitīva procentuālā vērtība.

Uz lapas sākumu

Attiecas uz: Excel 2010Vai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Atbalsta resursi

Mainīt valodu