Skaitļu kā procentu parādīšana

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Šajā rakstā aprakstīts, kā programmā Excel skaitļus parādīt kā procentus, kā arī tiek piedāvāti vairāki vienkārši paņēmieni procentuālo vērtību aprēķināšanai darblapā.

Šajā rakstā

Kā programma Excel apstrādā procentuālās vērtības

Skaitļu kā procentu parādīšana

Padomi par procentuālo vērtību rādīšanu

Procentuālo vērtību aprēķināšanas piemēri

Kā programma Excel apstrādā procentuālās vērtības

Lai arī skaitļu formatēšana procentuālu vērtību veidā ir vienkārša, pēc formāta lietošanas iegūtie rezultāti var atšķirties atkarībā no tā, vai darbgrāmatā jau pastāv skaitļi.

 • Šūnu, kurās jau ir skaitļi, formatēšana    Ja formāts Procenti tiek lietots darbgrāmatā esošiem skaitļiem, Excel šos skaitļus reizina ar 100, lai pārvērstu par procentuālajām vērtībām. Piemēram, ja šūnā ir skaitlis 10 , Excel to reizina ar 100, tas ir, pēc formāta Procenti lietošanas tiek rādīts 1000,00% . Tas var neatbilst cerētajam. Lai precīzi parādītu procentuālās vērtības, pirms skaitļu formatēšanas procentuālo vērtību formātā, pārliecinieties, vai tie ir aprēķināti kā procentuālās vērtības un vai tiek rādīti decimāldaļskaitļu formātā. Procentuālās vērtības tiek aprēķinātas, izmantojot vienādojumu daudzums/kopējais skaits=procentuālā vērtība. Piemēram, ja šūnā ir formula =10/100, šāda aprēķina rezultāts ir 0,1. Ja skaitlis 0,1 tiek formatēts kā procentuālā vērtība, tas tiek pareizi rādīts kā 10%. Papildinformāciju par procentuālo vērtību aprēķināšanu skatiet sadaļā Procentuālo vērtību aprēķināšanas piemēri.

 • Tukšu šūnu formatēšana    Ja formāts Procenti tiek lietots šūnām, un pēc tam tajās tiek ierakstīti skaitļi, darbība ir citāda. Skaitļi, kas vienādi vai lielāki par 1, pēc noklusējuma tiek pārvērsti par procentiem, bet skaitļi, kas mazāki par 1, tiek reizināti ar 100 un pārvērsti par procentiem. Piemēram, rakstot 10 vai 0.1, abos gadījumos tiek rādīts 10,00%. (Ja nevēlaties rādīt divas nulles aiz komata, no tām var atbrīvoties, kā izskaidrots nākamajā procedūrā.)

Uz lapas sākumu

Skaitļu kā procentu parādīšana

Lai atlasītajām šūnām ātri lietotu procentu formatējumu, cilnes Sākums grupā Skaitlis noklikšķiniet uz Procentu stils Pogas attēls vai nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+%. Ja vēlaties plašākas iespējas kontrolēt formātu vai mainīt citus atlases formatējuma aspektus, veiciet šīs darbības.

 1. Atlasiet formatējamās šūnas.

  Kā atlasīt šūnas, diapazonus, rindas vai kolonnas

  Jāatlasa

  Veiciet šo darbību

  Vienu šūnu

  Noklikšķiniet uz šūnas vai pārvietojieties uz to, spiežot bulttaustiņus.

  Šūnu diapazonu

  Noklikšķiniet uz pirmās šūnas diapazonā un velciet līdz pēdējai šūnai vai arī, turot nospiestu taustiņu SHIFT, spiediet bulttaustiņus, lai paplašinātu atlasi.

  Varat arī atlasīt pirmo šūnu diapazonā un pēc tam nospiest taustiņu F8, lai paplašinātu atlasi, izmantojot bulttaustiņus. Lai pārtrauktu atlases paplašināšanu, vēlreiz nospiediet taustiņu F8.

  Plašs šūnu diapazons

  Noklikšķiniet uz pirmās šūnas diapazonā un turiet nospiestu taustiņu SHIFT, līdz noklikšķināt uz pēdējās šūnas diapazonā. Lai pēdējā šūna būtu redzama, var ritināt.

  Visas šūnas darblapā

  Noklikšķiniet uz pogas Atlasīt visu.

  poga Atlasīt visu

  Lai atlasītu visu darblapu, var arī nospiest taustiņu kombināciju CTRL+A.

  Piezīme : Ja veidlapā ir dati, CTRL+A atlasa pašreizējo apgabalu. Nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+A otru reizi, tiek atlasīta visa darblapa.

  Blakus neesošas šūnas vai šūnu diapazoni

  Atlasiet pirmo šūnu vai šūnu diapazonu un turiet nospiestu taustiņu CTRL, kad atlasāt citas šūnas vai apgabalus.

  Var arī atlasīt pirmo šūnu vai šūnu apgabalu un nospiest taustiņu kombināciju SHIFT+F8, lai atlasei pievienotu citu blakus neesošu šūnu vai šūnu diapazonu. Lai pārtrauktu šūnu vai diapazonu pievienošanu atlasei, vēlreiz nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F8.

  Piezīme : Šūnas vai šūnu diapazona atlasi blakus neesošā atlasē nevar atcelt, neatceļot visu atlasi.

  Visa rinda vai kolonna

  Noklikšķiniet uz rindas vai kolonnas virsraksta.

  Darblapa, kurā redzami rindas un kolonnas virsraksti

  1. Rindas virsraksts

  2. Kolonnas virsraksts

  Var arī atlasīt šūnas rindā vai kolonnā, atlasot pirmo šūnu un pēc tam nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+bulttaustiņi (labais vai kreisais bulttaustiņš rindām, augšupvērstais vai lejupvērstais bulttaustiņš kolonnām).

  Piezīme : Ja rindā vai kolonnā ir iekļauti dati, tad, nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+bulttaustiņš, tiek atlasīta rinda vai kolonna līdz pēdējai izmantotajai šūnai. Vēlreiz nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+bulttaustiņš, tiek atlasīta visa rinda vai kolonna.

  Blakus esošas rindas vai kolonnas

  Velciet pa rindu vai kolonnu virsrakstiem. Var arī atlasīt pirmo rindu vai kolonnu un turēt nospiestu taustiņu SHIFT, līdz atlasīta pēdējā rinda vai kolonna.

  Blakus neesošas rindas vai kolonnas

  Noklikšķiniet uz tās kolonnas vai rindas virsraksta, kas būs pirmā kolonna vai rinda atlasē, pēc tam turiet nospiestu taustiņu CTRL, kamēr noklikšķināt uz citu kolonnu vai rindu virsrakstiem, kas jāpievieno atlasei.

  Pirmā vai pēdējā šūna rindā vai kolonnā

  Rindā vai kolonnā atlasiet šūnu un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš (labais vai kreisais bulttaustiņš rindām, augšupvērstais vai lejupvērstais bulttaustiņš kolonnām).

  Pirmā un pēdējā šūna darblapā vai Microsoft Office Excel tabulā

  Lai atlasītu pirmo šūnu darblapā vai Excel sarakstā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+HOME.

  Lai atlasītu darblapas vai Excel saraksta pēdējo šūnu, kurā ir dati vai formatējums, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+END.

  Šūnas līdz pēdējai darblapā izmantotajai šūnai (apakšējā labajā stūrī)

  Atlasiet pirmo šūnu un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+END, lai paplašinātu šūnu atlasi līdz pēdējai darblapā izmantotajai šūnai (apakšējā labajā stūrī).

  Šūnas līdz darblapas sākumam

  Atlasiet pirmo šūnu un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+HOME, lai šūnu atlasi paplašinātu līdz darblapas sākumam.

  Vairāk vai mazāk šūnu nekā aktīvajā atlasē

  Turiet nospiestu taustiņu SHIFT un noklikšķiniet uz pēdējās šūnas, kuru vēlaties iekļaut jaunajā atlasē. Taisnstūra diapazons starp aktīva šūna un šūnu uz kuras noklikšķināsit, kļūs par jauno atlasi.

  Padoms : Lai atceltu šūnu atlasi, noklikšķiniet uz jebkuras šūnas datu lapā.

 2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas, kas atrodas blakus sadaļai Skaitlis.

  lentes attēls

 3. Dialoglodziņa Šūnu formatēšana sarakstā Kategorija noklikšķiniet uz Procenti.

  dialoglodziņa šūnu formatēšana kategorija procenti

 4. Lodziņā Decimālvietas ievadiet rādāmo decimālvietu skaitu. Piemēram, ja vēlaties redzēt 10%, nevis 10,00%, lodziņā Decimālvietas ievadiet 0.

Uz lapas sākumu

Padomi par procentuālo vērtību rādīšanu

 • Lai atiestatītu atlasīto šūnu formatējumu, sarakstā Kategorija noklikšķiniet uz Vispārīgs. Šūnās, kuru formatējums ir Vispārīgs, nav īpaša skaitļu formāta.

 • Ja vēlaties izcelt negatīvās procentuālās vērtības (piemēram, vēlaties, lai tās būtu sarkanā krāsā), varat izveidot pielāgotu skaitļu formātu (dialoglodziņš Šūnu formatēšana, cilne Skaitlis, kategorija Pielāgots). Formātam ir jāizskatās šādi: 0,00%;[Sarkana]-0,00%. Lietojot šūnām, šajā formātā pozitīvās procentuālās vērtības tiek rādīta noklusējuma teksta krāsā, bet negatīvās — sarkanā. Tā daļa, kas ir aiz semikola, norāda negatīvajām vērtībām lietojamo formātu.

  pielāgots skaitļu formāts

  Līdzīgi, izveidojot šādu pielāgotu formātu, negatīvās procentuālās vērtības var rādīt iekavās: 0,00%_);(0,00%). Papildinformāciju par pielāgotu formātu izveidi skatiet rakstā Pielāgota skaitļu formāta izveide vai dzēšana.

 • Lai darbgrāmatā pielāgotu negatīvo procentuālo vērtību attēlojumu, var lietot arī nosacījumformatēšanu (cilne Sākums, grupa Stili, Nosacījumformatēšana). Izveidotajai nosacījumformatēšanas kārtulai ir jālīdzinās nākamajā piemērā redzamajai kārtulai. Šī konkrētā kārtula programmai Excel liek šūnai, ja tās vērtība ir mazāka par nulli, lietot noteiktu formātu (sarkans teksts). Papildinformāciju par nosacījumformatēšanu, skatiet rakstā Nosacījumformātu pievienošana, mainīšana, atrašana un notīrīšana.

  Nosacījumformatēšanas kārtula, kas skaitļus, kuri mazāki par 0, rāda sarkanā krāsā

Uz lapas sākumu

Procentuālo vērtību aprēķināšanas piemēri

Šajā sadaļā parādīti vairāki vienkārši procentuālo vērtību aprēķināšanas paņēmieni.

1. piemērs. Skaitļa procentuālā palielināšana vai samazināšana

Scenārijs    Ja pārtikai nedēļā tērējat vidēji EUR 25, bet vēlaties samazināt iknedēļas izdevumus pārtikai par 25%, cik lielu summu var tērēt? Vai arī, ja vēlaties palielināt iknedēļas izdevumus pārtikai par 25%, kas pašlaik ir EUR 25, kādi ir jaunie iknedēļas izdevumi pārtikai?

Ja šūnā B2 ir pārtikai tērējamā summa, bet šūnā C2 ir procentuālā vērtība, par kuru vēlaties šo summu samazināt, lai uzzinātu rezultātu, šūnā D2 varat ievadīt =B2*(1-C2):

procentuālās vērtības aprēķina formulas piemērs

Šajā formulā skaitlis 1 tiek izmantots 100% norādīšanai. Līdzīgi, ja vēlaties palielināt summu par noteiktu procentuālo vērtību, šūnā D2 var ievadīt =B2*(1+C2):

procentuālās vērtības aprēķina formulas piemērs

2. piemērs. Summas aprēķināšana atkarībā no procentuālās vērtības

Scenārijs    Ja pērkat datoru, kura cena ir EUR 800, un PVN ir 8,9%, kāda summa ir jāmaksā kā PVN? Šajā piemērā jūs vēlaties atrast, cik ir 8,9% no 800.

Ja šūnā B2 ir cena, bet šūnā C2 ir PVN, šūnā D2 varat ierakstīt formulu =B2*C2:

procentuālās vērtības aprēķina formulas piemērs

Šī formula 800 reizina ar 0,089 (procentuālā vērtība decimālskaitļa formātā), lai atrastu maksājamo PVN.

3. piemērs. Procentuālās vērtības aprēķināšana, izmantojot divus skaitļus

Scenārijs    Piemēram, ja pārbaudē students no 50 punktiem ieguvis 42 punktus, kāda ir pareizo atbilžu procentuālā attiecība?

Šajā scenārijā, ja šūnā B2 norādītais skaitlis ir pareizo atbilžu punktu skaits, bet šūnā C2 norādītais skaitlis ir iespējamo punktu kopskaits, novērtējuma uzzināšanai šūnā D2 var ierakstīt formulu =B2/C2.

procentuālās vērtības aprēķina formulas piemērs

Šī formula 42 dala ar 50, lai uzzinātu pareizo atbilžu procentuālo vērtību. (Šeit redzamajā piemērā novērtējums ir formatēts kā procentuālā vērtība bez cipariem aiz komata.)

4. piemērs. Summas aprēķināšana atkarībā no citas summas un procentuālās vērtības

Scenārijs    Piemēram, krekla pārdošanas cena ir USD 15, kas ir par 25% mazāk par krekla sākotnējo cenu. Kāda ir krekla sākotnējā cena? Šajā piemērā jūs vēlaties atrast skaitli, kuram 75% ir 15.

Ja šūnā B2 ir pārdošanas cena, bet šūnā C2 ir 0,75, kas ir 100% mīnus 25% atlaide (decimāldaļskaitļa formātā), šūnā D2 var ievadīt formulu =B2/C2, lai uzzinātu sākotnējo cenu:

procentuālās vērtības aprēķina formulas piemērs

Šī formula pārdošanas cenu dala ar samaksāto procentuālo vērtību, lai iegūtu sākotnējo cenu.

5. piemērs. Divu skaitļu starpības aprēķināšana un attēlošana procentos

Scenārijs    Piemēram, jūsu nodaļas ienākumi novembrī ir EUR 2342, bet decembrī EUR 2500. Kādas ir ienākumu izmaiņas procentos, salīdzinot šos divus mēnešus? Lai veiktu šo uzdevumu, vienā formulā izmantojiet atņemšanas (-) un dalīšanas (/) operatorus.

Ja šūnā B2 ir novembra ienākumi, bet šūnā C2 ir decembra ienākumi, šūnā D2 var izmantot formulu =(C2-B2)/ (B2), lai uzzinātu starpību:

procentuālās vērtības aprēķina formulas piemērs

Šī formula pirmā un otrā skaitļa starpību izdala ar pirmā skaitļa vērtību, lai iegūtu izmaiņas procentos. (Šeit redzamajā piemērā atšķirība ir formatēta kā procentuālā vērtība ar diviem cipariem aiz komata.)

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Kopīgot Facebook Facebook Twitter Twitter E-pasts E-pasts

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×