Satura meklēšana

Pastāv vairāki veidi, kā meklēt Microsoft SharePoint Server 2010 saturu. Varat izmantot meklēšanas lodziņu, kas atrodas katrā SharePoint vietnes lapā, meklēšanas centra vietni vai izveidot detalizētu vaicājumu, izmantojot detalizētās meklēšanas lapu. Saturu varat meklēt pēc atslēgvārdiem, noteiktas frāzes, iekļaujot to pēdiņās, vai vērtībām, kas ir piešķirtas rekvizītiem.

Iespējamās darbības

Teksta vai failu meklēšana vietnē

Teksta vai failu meklēšana sarakstā vai bibliotēkā

Satura atrašana no meklēšanas centra vietnes

Efektīvu vaicājumu rakstīšana

Darbs ar meklēšanas rezultātiem

Satura atrašana, izmantojot detalizēto meklēšanu

Teksta vai failu meklēšana vietnē

Kad meklējat saturu, bet neesat pārliecināts, kur tas atrodas, sāciet meklēšanu hierarhijā visaugstākajā vietnē, kurā, jūsuprāt, informācija varētu atrasties. Pēc tam varat precizēt rezultātus, lai atrastu informāciju. Saturu varat meklēt, ievadot atslēgvārdus vai noteiktu frāzi, kas iekļauta pēdiņās. Papildinformāciju par vaicājumu izveidi skatiet sadaļā Efektīvu vaicājumu rakstīšana.

 1. Dodieties uz vietni, kurā vēlaties meklēt. Vietnes meklēšanas rezultāti neietver saturu no vecākvietnes vai blakus esošajām vietnēm. Pārliecinieties, vai esat augšējā līmeņa vietnē atbilstoši nepieciešamajiem meklēšanas rezultātiem.

 2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Meklēt.

 3. Pēc noklusējuma meklēšanas rezultāti tiek parādīti pēc atbilstības. Lai rezultātus sakārtotu citādi, noklikšķiniet uz kādas opcijas sadaļā Rezultātu precizēšana. Varat arī ievadīt jaunu atslēgvārdu meklēšanu, lai mainītu tvērumu uz Šis saraksts. Tādējādi turpmākos vaicājumus ierobežosit ar pirmo rezultātu kopu. Ja ievadāt jaunu meklēšanu ar iestatītu tvērumu Šī vietne, jauna meklēšana tiks veikta tajā pašā vietnē vai vietnēs, kas atbilst sākotnējam vaicājumam. Lai iegūtu papildinformāciju par darbu ar meklēšanas rezultātiem, skatiet sadaļu Darbs ar meklēšanas rezultātiem.

  Piezīmes.: 

  • Saraksta elementu pielikumi meklēšanas rezultātos netiek parādīti.

  • Meklēšanas lodziņa ierobežojums ir 255 rakstzīmes.

Uz lapas sākumu

Teksta vai failu meklēšana sarakstā vai bibliotēkā

Ja esat pārliecināts, ka meklējamais saturs atrodas sarakstā vai bibliotēkā, sāciet meklēšanu tajā lapā, kur atrodas šis saraksts vai bibliotēka. Meklēšanas rezultāti ļauj precizēt meklēšanu pēc metadatiem, piemēram, dokumenta autora vai uzrakstīšanas datuma. Saturu varat meklēt, ievadot atslēgvārdus vai noteiktu frāzi, kas iekļauta pēdiņās. Papildinformāciju par vaicājumu izveidi skatiet sadaļā Efektīvu vaicājumu rakstīšana. Ja nevarat atrast nepieciešamo saturu, mēģiniet meklēt no kādas vietnes vai izmantojot citus atslēgvārdus.

 1. Dodieties uz sarakstu vai bibliotēku, kurā vēlaties meklēt.

 2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Meklēt.

 3. Pēc noklusējuma meklēšanas rezultāti tiek parādīti pēc atbilstības. Lai rezultātus sakārtotu citādi, noklikšķiniet uz kādas opcijas sadaļā Rezultātu precizēšana. Lai iegūtu papildinformāciju par darbu ar meklēšanas rezultātiem, skatiet sadaļu Darbs ar meklēšanas rezultātiem.

  Piezīmes.: 

  • Saraksta elementu pielikumi meklēšanas rezultātos netiek parādīti.

  • Meklēšanas lodziņa ierobežojums ir 255 rakstzīmes.

Uz lapas sākumu

Satura atrašana no meklēšanas centra vietnes

Jūsu organizācija var izmantot meklēšanas centra vietni. Meklēšanas centra vietne ir vieta, kur doties, ja vēlaties atrast rezultātus, meklējot visā uzņēmumā. Noklusējuma meklēšanas centra vietne parāda meklēšanas lodziņu, kurā varat ierakstīt savu vaicājumu.

 1. Lai atvērtu meklēšanas centra vietni, noklikšķiniet uz Meklēšanas centrs vai Uzņēmuma meklēšanas centrs, izmantojot navigācijas saites, kas atrodas vairākuma lapu augšdaļā.

 2. Ja meklēšanas centra vietnē ir saites, noklikšķiniet uz kādas saites, lai meklētu noteiktā atrašanās vietā vai lai atrastu personas. Piemēram, noklikšķiniet uz Visas vietnes, lai saturu meklētu visās pieejamajās vietnēs.

 3. Ierakstiet vaicājumu meklēšanas lodziņā.

  Piezīme.: Papildinformāciju par vaicājumu rakstīšanu skatiet sadaļā Efektīvu vaicājumu rakstīšana.

 4. Lai parādītu meklēšanas rezultātus, noklikšķiniet uz Doties meklēt.

Uz lapas sākumu

Efektīvu vaicājumu rakstīšana

Vai meklējat no kādas vietnes, vai no meklēšanas centra, efektīva vaicājuma izveide ļauj ātri atrast nepieciešamo informāciju. Varat izmantot brīva teksta, frāžu, loģisko operatoru un rekvizītu ierobežojumu kombināciju, lai meklētu informāciju vai personas.

Lūk, dažas lietas, kas jāpatur prātā, rakstot vaicājumu:

 • Meklējamos terminus atdaliet ar atstarpēm   . Meklēšanas rezultātu sarakstā tiks iekļauts viss saturs, kurā ir visi norādītie vārdi jebkādā secībā.

 • Meklēšana ignorē lielo burtu lietojumu   . Meklējot Author:Jānis, tiek iegūti tie paši rezultāti, kas tiek iegūti, meklējot Author:jānis.

 • Izmantojiet pēdiņas, lai iegūtu precīzu rezultātu   . Ja esat pārliecināts, ka nepieciešamajā dokumentā ir precīzi vaicājumā norādītie vārdi tieši tādā secībā, ievietojiet vaicājumu pēdiņās. Pretējā gadījumā ieteicams atstāt frāzi bez pēdiņām. Piemēram, vaicājums par šo rakstu, Satura meklēšana atradīs tikai tos rakstus vietā, kur kopā ir “satura” UN “meklēšana”.

 • Rakstzīmju skaits   . Vaicājumā nedrīkst būt vairāk par 255 rakstzīmēm.

Būla loģikas pievienošana vaicājumam

Tagad, kad zināt meklēšanas pamatiespējas, varat pievienot dažus parametrus, lai konkretizētu meklēšanas rezultātus. SharePoint atslēgvārdiem un rekvizītiem ļauj izmantot Būla loģiku, kas nozīmē to savienošanu ar operatoriem AND, OR, NOT, + (PLUSS) un - (MĪNUSS), lai izveidotu jēgpilnu vaicājumu. Izmantojiet nākamos piemēros, kas palīdzēs sekmīgi izveidot vaicājumus.

Loģiskais operators

Apraksts un piemērs

AND

Izmantojiet, lai atrastu dokumentos ar visiem vārdiem neatkarīgi no to saistības. Piemēram, āboli AND apelsīni atrod visus dokumentus, kuros ir gan “āboli”, gan “apelsīni”, bet abi šie termini dokumentos var nebūt blakus.

OR

Izmantojiet OR, lai atrastu visus dokumentus, kuros ir jebkurš no norādītajiem vārdiem. Piemēram, meklējot C++ OR C#, tiek atrasti visi dokumenti, kuros ir lietota jebkura no šīm programmēšanas valodām.

NOT

Izmantojiet NOT, lai izslēgtu noteiktus rezultātus. Piemēram, mārketings AND prognoze NOT budžets atgriezīs dokumentus, kas satur atslēgvārdus “mārketings” un “prognoze”, bet kuros nav vārda “budžets”.

+ (PLUSS)

Vaicājums SharePoint+Excel atgriezīs visus dokumentus, kurs ir abi atslēgvārdi.

- (MĪNUSS)

Vaicājums SharePoint+Excel -Excel 2007 -Excel 2003 atgriezīs visus dokumentus, kuros ir atslēgvārdi Excel 2007 un Excel 2003.

Papildus loģiskajiem operatoriem SharePoint ļauj izmantot relāciju operatorus. Varat izveidot vaicājumu, izmantojot šādas vērtības:

Relāciju operators

Apraksts un piemērs

: kols

Izmantojiet ar rekvizītu, lai norādītu vienādību. Piemēram, Author: Zariņš nozīmē, ka autors ir vienāds ar Zariņš.

= vienāds ar

Izmantojiet ar rekvizītu, lai norādītu vienādību. Piemēram, Author: Zariņš nozīmē, ka autors ir vienāds ar Zariņš.

< mazāks nekā

Izmantojiet ar datumiem un veseliem skaitļiem, lai norādītu “mazāks nekā”. Piemēram, meklēšanas specifikācija modificēts<08.07.2009. atgriezīs meklēšanas specifikācijas, kas modificētas pirms 2009. gada 8. jūlija.

> lielāks nekā

Izmantojiet ar datumiem un veseliem skaitļiem, lai norādītu “lielāks nekā”. Piemēram, meklēšanas specifikācija modificēts>08.07.2009. atgriezīs meklēšanas specifikācijas, kas modificētas pēc 2009. gada 8. jūlija.

<= mazāks nekā vai vienāds ar

Izmantojiet ar datumiem un veseliem skaitļiem, lai norādītu “mazāks nekā vai vienāds ar”. Piemēram, meklēšanas specifikācija modificēts<08.07.2009. atgriezīs meklēšanas specifikācijas, kas modificētas pirms 2009. gada 8. jūlija (ieskaitot).

>= lielāks nekā vai vienāds ar

Izmantojiet ar datumiem un veseliem skaitļiem, lai norādītu “lielāks nekā vai vienāds ar”. Piemēram, meklēšanas specifikācija modificēts>08.07.2009. atgriezīs meklēšanas specifikācijas, kas modificētas pēc 2009. gada 8. jūlija (ieskaitot).

.. divi punkti

Piemēram, rekvizīts: vērtība 1..vērtība 2 norāda, ka rekvizīts ir lielāks nekā vai vienāds ar vērtību 1 un mazāks nekā vai vienāds ar vērtību 2.

<> (nav vienāds ar)

Izmantojiet ar datumiem un veseliem skaitļiem, lai tos izslēgtu. Piemēram, meklēšanas specifikācija modificēts<>08.07.2009. atgriezīs meklēšanas specifikācijas, kas nav modificētas 2009. gada 8. jūlijā.

Vaicājumi, izmantojot rekvizītus

Varat veidot vaicājumus, izmantojot rekvizītus, kas ir SharePoint vidē saglabāto dokumentu metadati. Rekvizīta piemērs ir dokumenta autors vai saglabāšanas datums. Satura rekvizīti un to vērtības tiek saglabāti, kad notiek vietņu indeksēšana. Ja jums ir konkrēta informācija par vienuma rekvizītiem, varat to izmantot, lai veidotu vaicājumu un atrastu vienumu.

Veidojot meklēšanu, izmantojot rekvizītus, nelietojiet atstarpes starp rekvizītu un vērtību.

Rekvizītu vērtību meklēšana

Izmantojiet sintaksi rekvizīts:vērtība. Piemēram, author:Bērziņš atrod visus dokumentus, kuru autors ir persona, kuras uzvārds ir Bērziņš.

Meklēšana pēc faila nosaukuma

Ierakstiet filename:"Budžets" (ar pēdiņām), lai atrastu failu ar nosaukumu “Budžets.xlsx”, vai ierakstiet filename:budžets (bez pēdiņām), lai atrastu “Budžets_pašreizējais.xlsx” un “Budžets_nākamais.xlsx”.

Meklēšana pēc faila tipa

Pieņemsim, ka meklējat budžeta izklājlapas, kas ir sagatavotas programmā Excel 2007. Vaicājumam pievienojiet filetype:xlsx, lai parādītu tikai tos meklēšanas rezultātus, kas ir Excel 2007 darbgrāmatas.

Aizstājējzīmes

Lietojiet zvaigznīti * prefiksa atbilstībai ar atslēgvārdu vai rekvizītu, lai atrastu dokumentus. Piemēram, meklējot Author:Jān, tiks atgriezti visi dokumenti, kuru autora vārds sākas ar burtiem “Jān”.

Atšķirīgu rekvizītu meklēšana

Meklēšanas pakalpojums atstarpi starp terminiem, kuros tiek izmantoti atšķirīgi rekvizīti, interpretē kā AND. Piemēram, ja meklējat title: budžets filetype:xlsx, meklēšana atgriezīs tikai Excel 2007 darbgrāmatas ar virsrakstiem, kas sākas ar vārdu “Budžets”.

Noteiktu meklēšanas rezultātu izslēgšana

Lai izslēgtu meklēšanas rezultāti, kuros ir noteikti termini, izmantojiet mīnuszīmi (-) pirms tā termina, kuru vēlaties izslēgt. Piemēram, ja vēlaties atrastu vienumus, kas ietver vārdu “izdevumi”, bet neietver vārdu “nodokļi”, meklēšanas lodziņā ierakstiet izdevumi -nodokļi.

Failu rekvizītu pievienošana

Izmantojiet rekvizītus, lai atgriežamā faila nosaukumu vai faila tipu. Piemēram, ja vēlaties atrast Microsoft Office Word 2007 failus, kuros ir vārds “grafiks”, meklēšanas lodziņā ierakstiet grafiks filetype:docx.

Alternatīvo vērtību meklēšana tam pašam rekvizītam

Meklēšanas pakalpojums atstarpi starp terminiem, kuros tiek izmantots viens un tas pats rekvizīts, interpretē kā OR. Piemēram, ja meklējat author:"Jānis Bērziņš" author:"Kārlis Ozols", meklēšana atgriež vienumus, kurus izveidojusi kāda no šīm personām.

Rekvizītu vērtību izslēgšana

Lai izslēgtu saturu, kas ir atzīmēts ar noteiktu rekvizīta vērtību, izmantojiet mīnuszīmi (-) pirms rekvizīta nosaukuma.

Pievēršanās konkrētam serverim

Ja meklēšanai ir pieejams rekvizīts site, vaicājumam varat pievienot site:servera_nosaukums, lai meklētu tikai saturā, kas ir saglabāts noteiktā serverī.

Piezīme.: Atpakaļvērstās slīpsvītras rakstzīmes (\) vaicājumos nedarbojas. Tāpēc nelietojiet atpakaļvērstās slīpsvītras servera ceļam, kad rakstāt site:\\servera_nosaukums.

Datums/laiks

Jebkuru datuma/laika rekvizītu jebkurā formātā var izmantot ar relācijas vai loģiskajiem operatoriem, lai veidotu vaicājumu. Piemēram, meklēšanas specifikācija modificēts=08.07.2009. atgriezīs meklēšanas specifikācijas, kas ir modificētas 2009. gada 8. jūlijā.

Piezīmes.: 

 • Vaicājumā ir jāiekļauj vismaz viens atrodamais termins. Ja vaicājumā ir iekļauti tikai izslēdzamie termini, tiks parādīts kļūdas ziņojums.

 • Ja administrators ir kartējis tādus rekvizītus kā writer vai e-mail uz pārvaldīto rekvizītu author, tad rezultātos var tikt iekļauts arī saturs, kas ietver šos rekvizītus.

Ja nevarat atrast dokumentus, par kuriem zināt, ka tie ir jūsu organizācijā, var būt nepieciešams sadarboties ar meklēšanas pakalpojumu administratoru, lai šos dokumentus pievienotu meklēšanas indeksam, iespējotu atļaujas izmantot dokumentus, vai pievienotu vai mainītu dokumentu atslēgvārdus vai rekvizītus.

Darbs ar meklēšanas rezultātiem

Pēc noklusējuma pamata meklēšanas rezultāti tiek kārtoti pēc to atbilstības vaicājumam. Atslēgvārdu definīcijas un labākā minējuma saites (ja tādas ir) tiek rādītas meklēšanas rezultātu saraksta sākumā. Varat precizēt rezultātus, noklikšķinot uz kādas no saitēm precizēšanas panelī.

Administrators var mainīt opcijas, kas tiek rādītas precizēšanas panelī, bet tas, kā varat precizēt meklēšanas rezultātus, ir, piemēram, pēc vietnes, kurā, jūsuprāt, atrodas dokuments, autora vai autoriem, kuru darbi jūs interesē, vai datuma vai datumu diapazona, kad dokuments vai dokumenti ir rakstīti. Vienu reizi noklikšķinot uz kāda vienuma precizēšanas panelī, uzreiz tiek rādīta rezultātu kopa atbilstoši izvēlētajam precizēšanas paņēmienam.

Vēl viens veids, kā precizēt meklēšanu, ir izmantot tvērumus. Ja meklēšanas rezultātu lapā nonākat, izmantojot meklēšanas centru vai meklējot no kādas vietnes, tad redzat opciju rezultātu precizēšanai pēc Šī vietne vai Šis saraksts. Izvēloties Šis saraksts, varat papildus precizēt rezultātus ar jaunu atslēgvārdu kopu vai frāzi. Iespējams, ka izvēlei būs pieejams arī tvērums Personas vai Visas vietness.

Meklējot tiek ieteikts arī saistītu meklējumu saraksts. Vienkārši noklikšķiniet uz vienas no šīm saitēm, lai nekavējoties izpildītu vaicājumu sākotnējai meklēšanai līdzīga vai ar to saistīta teksta vai frāzes atrašanai.

Ja jūsu organizācijā ir iespējota personu meklēšana un līdzeklis Mana vietne, jums tiek piedāvāts to personu saraksts jūsu organizācijā, kuras savā profilā ir iekļāvušas meklēto vārdu vai frāzi. Noklikšķiniet uz personas vārda, lai dotos uz šīs personas vietni. Lai iegūtu papildinformāciju par personu meklēšana, skatiet rakstu Personu meklēšana.

Meklēšanas rezultātu lapā virs jūsu meklēšanas rezultātiem tiek rādīti arī ieteikumi Vai domājāt?. Šis līdzeklis iesaka alternatīvus vaicājumus, kurus varat izmēģināt. Katrs ieteikums ir formatēts kā saite. Lai meklētu vēlreiz, izmantojot alternatīvu vaicājumu, vienkārši noklikšķiniet uz tā.

Uz lapas sākumu

Satura atrašana, izmantojot detalizēto meklēšanu

Ja vēlaties izveidot precīzāku vaicājumu, varat izmantot lapu Detalizētā meklēšana, kas ir pieejama no meklēšanas rezultātu lapas. Izmantojot detalizēto meklēšanu, varat iekļaut vai izslēgt rezultātus, kas ietver noteiktus vārdus, filtrēt meklēšanas rezultātus pēc valodas vai tipa, kā arī meklēt pēc satura rekvizītiem. Detalizētās meklēšanas trūkums ir tas, ka, izmantojot pārāk daudz parametru vai ierobežojumu, vaicājuma izpilde var palēnināt veiktspēju. Kā jebkurā meklēšanas vaicājumā izmantojiet pēc iespējas mazāk vārdu vai ierobežojumu, lai paplašinātu rezultātus, un pēc tam sašauriniet rezultātus, tos precizējot.

 1. Lai skatītu lapu Detalizētā meklēšana, noklikšķiniet uz saites Papildu, kas meklēšanas rezultātu lapā atrodas blakus lodziņam Meklēt.

 2. Zem teksta Atrast dokumentus ar ierakstiet vārdus vai frāzes laukos, kas ir parādīti nākamajā attēlā. Varat izvēlēties, vai meklēt pēc atbilstības noteiktam vārdam, visiem vārdiem, precīzai frāzei vai arī izslēgt rezultātus, kuros ietverti noteikti vārdi.

  Detalizētā meklēšana — atrast dokumentus ar

 3. Lai sašaurinātu meklēšanas rezultātus pēc valodas, atzīmējiet vienu vai vairākas izvēles rūtiņas blakus tekstam Tikai šajās valodās.

  Detalizētā meklēšana — tikai valodā(s)

 4. Lai sašaurinātu meklēšanas rezultātus pēc dokumenta formāta, noklikšķiniet uz opcijas sarakstā Rezultātu tips.

  detalizētā meklēšana — rezultātu tips

 5. Lai atrastu saturu, kas ir atzīmēts ar noteiktām vērtībām, izmantojiet laukus blakus virsrakstam Kur rekvizīts. Noklikšķiniet uz sarakstā Izvēlieties rekvizītu esošā rekvizīta, izvēlieties loģisko operatoru un ierakstiet vērtību, kuru vēlaties meklēt. Lai meklētu pēc vairākiem rekvizītiem vai pēc citas vērtības tam pašam rekvizītam, noklikšķiniet uz Pievienot rekvizītu. Tālāk norādītajā piemērā meklēšanas rezultātos tiks parādīti vienumi, kuru autors ir Guntars Smits un kuru nosaukumā ietverts vārds “Budžets”.

  Detalizētā meklēšana - Pievienot rekvizītu

 6. Lai parādītu meklēšanas rezultātus, noklikšķiniet uz Meklēt.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×