Saraksta elementu pievienošana, rediģēšana vai dzēšana

Vietnē var būt iekļauti dažādi saraksti — no kontaktpersonu un kalendāru līdz paziņojumu un problēmu izsekošanas sarakstiem. Neatkarīgi no tā, kādu sarakstu atjaunināt, saraksta elementu pievienošanas, rediģēšanas un dzēšanas process ir līdzīgs. Varat izveidot sarakstu ar daudzām dažādām kolonnām, tostarp Teksts, Skaitlis, Izvēle, Valūta, Datums un laiks, Uzmeklēšana, Jā/nē un Aprēķināts. Varat arī saraksta elementam pievienot vienu vai vairākus failus, lai nodrošinātu papildinformāciju, piemēram, izklājlapu ar atbalsta numuriem vai dokumentu ar fona informāciju.

Piezīmes   

 • Lai sarakstam pievienotu elementus, rediģētu tos un dzēstu, ir jābūt saraksta veicināšanas atļaujai.

 • Sarakstu elementu pievienošanas, rediģēšanas un dzēšanas process datu lapas skatā ir izklāstīts SharePoint palīdzībā.

Iespējamās darbības

Elementa pievienošana sarakstam

Elementa pievienošana, izmantojot veidlapu

Elementa iekļautā pievienošana vai rediģēšana

Elementu pievienošana sarakstam, nosūtot e-pastu

Elementa rediģēšana sarakstā

Elementa rediģēšana, izmantojot veidlapu

Viena vai vairāku elementu dzēšana no saraksta

Elementa pievienošana sarakstam

Elementu var pievienot sarakstam divējādi. To var pievienot, izmantojot veidlapu (noklusējuma metode) vai iekļauto pievienošanu (elements tiek pievienots tieši saraksta lapā).

Piezīme    Daži saraksti var tikt rādīti tīmekļa daļās, kas ir vietnes lapu veidošanas pamata bloki. Piemēram, paziņojumu, kalendāra un saišu saraksti tiek rādīti noklusējuma sākumlapas tīmekļa daļās. Ja saraksts tiek rādīts tīmekļa daļā, iespējams, varat pievienot tam elementus, sarakstu tieši pat neatverot. Tomēr, ja netiek rādīta jauna saraksta elementa pievienošanas saite, saraksts jāatver tieši.

Elementa pievienošana, izmantojot veidlapu

 1. Naviģējiet uz vietni, kur atrodas saraksts, kam vēlaties pievienot elementu.

 2. Ātrās palaišanas joslā (kreisajā navigācijas rūtī) noklikšķiniet uz saraksta nosaukuma vai noklikšķiniet uz Iestatījumi SharePoint Online publiskās vietnes iestatījumu poga, uz Vietnes saturs un pēc tam atbilstošajā saraksta sadaļā uz saraksta nosaukuma.

  Piezīme    Vietnes izskatu un navigācijas iespējas var modificēt, un tās var būtiski atšķirties. Ja nevarat atrast kādu opciju, piemēram, komandu, pogu vai saiti, sazinieties ar administratoru.

 3. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Elementi un pēc tam grupā Jauns noklikšķiniet uz Jauns elements.

  Ja sarakstam ir pievienoti papildu satura tipi, noklikšķiniet uz bultiņas blakus elementam Jauns lai parādītu citas izvēles iespējas, piemēram, Jauna atbalsta problēma vai Jauns piegādātājs.

 4. Ievadiet saraksta elementa informāciju. Ņemiet vērā:

  • Sarkana zvaigznīte pie kolonnas etiķetes norāda, ka jāievada informācija.

  • Lai saraksta elementam pievienotu failu, lentes cilnes Rediģēšana grupā Darbības noklikšķiniet uz Pievienot failu, noklikšķiniet uz Pārlūkot, lai atrastu failu, un pēc tam uz Labi. Katram saraksta elementam var pievienot vairākus failus. Ja komanda Pievienot failu nav pieejama, jūsu sarakstā, iespējams, netiek atbalstīti pielikumi.

  • Atkarībā no saraksta lentes cilnē Pielāgotas komandas var būt pieejamas papildu komandas.

 5. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Kad esat pabeidzis ievadīt informāciju, veidlapas apakšdaļā noklikšķiniet uz Saglabāt.

  • Lai atmestu visu ievadīto informāciju, veidlapas apakšdaļā noklikšķiniet uz Atcelt.

Uz lapas sākumu

Elementa iekļautā pievienošana vai rediģēšana

 1. Naviģējiet uz vietni, kur atrodas saraksts, kam vēlaties pievienot elementu.

 2. Ātrās palaišanas joslā noklikšķiniet uz saraksta nosaukuma vai noklikšķiniet uz Iestatījumi SharePoint Online publiskās vietnes iestatījumu poga, uz Vietnes saturs un pēc tam atbilstošajā saraksta sadaļā uz saraksta nosaukuma.

  Piezīme    Vietnes izskatu un navigācijas iespējas var modificēt, un tās var būtiski atšķirties. Ja nevarat atrast kādu opciju, piemēram, komandu, pogu vai saiti, sazinieties ar administratoru.

 3. Saraksta augšdaļā noklikšķiniet uz rediģēt.

  Elementa iekļautā pievienošana sarakstam

 4. Ievadiet saraksta elementa informāciju. Ņemiet vērā:

  • Ja kolonnās, kurās jāievada informācija, nekas netiek ievadīts, tām blakus tiek parādīts kļūdas ziņojums.

  • Veicot iekļauto rediģēšanu, saraksta elementam nevar pievienot failu. Tomēr joprojām varat pievienot saraksta elementu, izmantojot veidlapu.

 5. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Kad esat pabeidzis ievadīt informāciju, noklikšķiniet uz Apturēt šī saraksta rediģēšanu.

  • Lai atmestu visu ievadīto informāciju, noklikšķiniet uz daudzpunktes blakus elementam, un nolaižamajā izvēlnē uz Dzēst elementu.

Uz lapas sākumu

Elementu pievienošana sarakstam, nosūtot e-pastu

Ja vietnē ir iespējota satura saņemšana pa e-pastu, iestatījumus var konfigurēt tā, lai lietotāji varētu pievienot elementus diskusiju dēļiem, paziņojumiem un kalendāriem, nosūtot e-pastu. Pa e-pastu var iesniegt emuāra ziņas, bet nevar iesniegt emuāra komentārus. Citiem sarakstiem e-pasta ziņojumu saņemšanu var iestatīt, izmantojot pielāgotus risinājumus, kas tiek saukti par e-pasta apdarinātājiem.

Uzziniet saraksta e-pasta adresi, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

 • Ieskatieties e-pasta programmas adrešu grāmatā. Ja tajā nav e-pasta adreses, uzziniet to no personas, kas iestatījusi sarakstu. Pēc tam šo adresi varat pievienot e-pasta programmas kontaktpersonu sarakstam, lai vēlāk to viegli varētu atrast.

 • Skatiet saraksta aprakstu, kas tiek rādīts tieši zem saraksta nosaukuma. Vietnes īpašnieks e-pasta adresi, iespējams, ir pievienojis saraksta aprakstam.

 • Ja e-pasta adrese saraksta aprakstā netiek rādīta un jums ir atļauja skatīt saraksta iestatījumus, skatiet saraksta e-pasta adreses iestatījumus:

  1. Naviģējiet uz vietni, kurā atrodas saraksts, kam vēlaties nosūtīt failus pa e-pastu.

  2. Ātrās palaišanas joslā noklikšķiniet uz saraksta nosaukuma vai noklikšķiniet uz Iestatījumi SharePoint Online publiskās vietnes iestatījumu poga, uz Skatīt vietnes saturu un pēc tam atbilstošajā saraksta sadaļā uz saraksta nosaukuma.

   Piezīme    Vietnes izskatu un navigācijas iespējas var modificēt, un tās var būtiski atšķirties. Ja nevarat atrast kādu opciju, piemēram, komandu, pogu vai saiti, sazinieties ar administratoru.

  3. Lentes cilnes Saraksts grupā Iestatījumi noklikšķiniet uz Saraksta iestatījumi.

   Poga Saraksta iestatījumi

 • Ja sarakstam ir iespējota e-pasta ziņojumu saņemšana, lapā Saraksta iestatījumi attiecīgā e-pasta adrese tiek rādīta sadaļā Sakari, pie e-pasta adreses.

Piezīme    Vietnē ir jābūt iespējotai e-pasta lietošanai. Ja lapā Saraksta iestatījumi nav redzama opcija E-pasta adrese , vietnē nav iespējots e-pasta lietošana.

Failu pievienošana, nosūtot e-pastu

 • Lai saraksta elementu nosūtītu kā e-pasta ziņojumu, izmantojiet savas SharePoint grupas e-pasta adresi. Iespējams, ka jūsu uzņēmumam ir savs e-pasta adrešu saraksts ar nosaukumu "SharePoint grupa", kas ļauj tās dalībniekiem savstarpēji sūtīt e-pasta ziņojumus. SharePoint grupas adresē var būt iekļautas sarakstu adreses, tādējādi, sūtot grupas dalībniekiem e-pasta ziņojumus, ziņojuma pielikumi tiek automātiski pievienoti jūsu SharePoint vietnei.

E-pasta nosūtīšana sarakstam

 1. Vienumu, ko vēlaties nosūtīt, e-pasta lietojumprogrammā sagatavojiet, veicot kādu no šīm darbībām:

  • Lai nosūtītu diskusijas vienumu vai publicētu vienumu grupas grupas emuārā, tā saturu ievietojiet ziņojuma pamattekstā.

  • Lai sūtītu kalendāra vienumu, no savas e-pasta vai kalendāra lietojumprogrammas nosūtiet sapulces pieprasījumu vai tikšanos.

  • Lai nosūtītu attēlu, veidlapu vai dokumentu, pievienojiet šo vienumu kā ziņojuma pielikumu.

  • Lai nosūtītu standarta e-pasta ziņojumu vai atbildētu, saturu iekļaujiet ziņojuma pamattekstā, kā to darāt jebkurā e-pasta ziņojumā.

 2. Lodziņā Kam vai Kopija ievadiet saraksta adresi. Ja saraksts jau ir iekļauts SharePoint grupā, šeit ievadiet SharePoint grupas e-pasta adresi.

 3. Nosūtiet ziņojumu. Lielākajā daļā e-pasta lietojumprogrammu ziņojumu var nosūtīt, noklikšķinot uz Nosūtīt.

 4. Elements ir pievienots sarakstam, un tam jātiek parādītam sarakstā. Ja elements sarakstā uzreiz netiek parādīts, atsvaidziniet pārlūkprogrammu.

Atkarībā no jūsu e-pasta servera iestatījumiem saraksta elements, iespējams, tiks parādīts pēc kāda laika.

Piezīme   Ja sūtāt kalendāra vienumu uz vietni pa e-pastu, sapulces dalībnieki jāinformē par sapulces izmaiņām. Ja vietnē maināt detalizēto informāciju par sapulci, sapulces atjauninājumi un atcelšana no vietnes automātiski nosūtīti netiek.

Uz lapas sākumu

Elementa rediģēšana sarakstā

Saraksta elementu var rediģēt divējādi. Var rediģēt elementu, izmantojot veidlapu (noklusējuma metode) vai iekļauto rediģēšanu (elements tiek rediģēts tieši saraksta lapā).

Piezīme    Ja sarakstā ir iestatīta izsekošana versijām, jauna saraksta elementa versija tiek izveidota ikreiz, kad rediģējat saraksta elementu. Var skatīt saraksta elementa mainīšanas vēsturi un, ja jaunajā versijā pieļauta kļūda, atjaunot iepriekšējo versiju.

Uz lapas sākumu

Elementa rediģēšana, izmantojot veidlapu

 1. Naviģējiet uz vietni, kur atrodas saraksts, kura elementu vēlaties rediģēt.

 2. Ātrās palaišanas joslā noklikšķiniet uz saraksta nosaukuma vai noklikšķiniet uz Iestatījumi SharePoint Online publiskās vietnes iestatījumu poga, pēc tam noklikšķiniet uz Vietnes saturs un pēc tam atbilstošajā saraksta sadaļā uz saraksta nosaukuma.

  Piezīme    Vietnes izskatu un navigācijas iespējas var modificēt, un tās var būtiski atšķirties. Ja nevarat atrast kādu opciju, piemēram, komandu, pogu vai saiti, sazinieties ar administratoru.

 3. Noklikšķiniet uz atzīmes blakus rediģējamam elementam.

 4. Lentes cilnes Elementi grupā Pārvaldīt noklikšķiniet uz Rediģēt elementu.

Piezīme    Varat arī noklikšķināt uz daudzpunktes blakus elementam un izvēlnē atlasīt Rediģēt elementu.

Elementa rediģēšana

 • Rediģējiet saraksta elementa informāciju. Ņemiet vērā:

 • Sarkana zvaigznīte pie kolonnas etiķetes norāda, ka jāievada informācija.

 • Lai saraksta elementam pievienotu failu, lentes cilnes Elementi grupāDarbības noklikšķiniet uz Pievienot failu, uz Pārlūkot, lai atrastu failu, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Katram saraksta elementam var pievienot vairākus failus. Ja komanda Labi nav pieejama, jūsu sarakstā, iespējams, netiek atbalstīti pielikumi.

 • Lai no saraksta elementa izdzēstu pielikumu, atlasiet Rediģēt elementu un pēc tam veidlapas sadaļā Pielikumi blakus pielikumam, kuru vēlaties noņemt, noklikšķiniet uz Dzēst.

  Pielikuma dzēšana

 1. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Kad informācijas ievadīšana ir pabeigta, lentes cilnes Rediģēšana grupā Izpilde noklikšķiniet uz Saglabāt vai arī uz Saglabāt veidlapas apakšā.

 2. Lai atmestu visu ievadīto informāciju, lentes cilnes Rediģēšana grupā Izpilde noklikšķiniet uz Atcelt.

 3. Uz lapas sākumu

Viena vai vairāku elementu dzēšana no saraksta

Svarīgi!    Dzēšot elementus, rīkojieties uzmanīgi. Elementi var tikt izdzēsti neatgriezeniski, un jūs nevarēsit tos atkopt. Apsveriet iespēju elementus nevis izdzēst, bet gan pārvietot vai arhivēt. Atkarībā no vietnes konfigurācijas elementus un to saturu, iespējams, varēsit atkopt no atkritnes.

 1. Naviģējiet uz vietni, kur atrodas saraksts, kura elementus vēlaties izdzēst.

 2. Ātrās palaišanas joslā noklikšķiniet uz saraksta nosaukuma vai noklikšķiniet uz Iestatījumi SharePoint Online publiskās vietnes iestatījumu poga, uz Vietnes saturs un pēc tam atbilstošajā saraksta sadaļā uz saraksta nosaukuma.

  Piezīme    Vietnes izskatu un navigācijas iespējas var modificēt, un tās var būtiski atšķirties. Ja nevarat atrast kādu opciju, piemēram, komandu, pogu vai saiti, sazinieties ar administratoru.

  Atzīmju slejā noklikšķiniet uz atzīmēm, kas atbilst rediģējamajiem elementiem, un noklikšķiniet uz Dzēst elementu.

  Elementa dzēšana

Uz lapas sākumu

Attiecas uz: SharePoint Server 2013, Office 365 End User, SharePoint Online, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Foundation 2013Vai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Mainīt valodu