Saderības ar tīmekli pārbaude: vaicājumu kļūdas

Svarīgi!:  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Šajā rakstā norādītas vaicājumu kļūdas, kuras var tikt atklātas saderības pārbaudītāja darbības laikā, un sniegta informācija, kuru izmantojot, var novērst šīs kļūdas.

Vispārīgu informāciju par saderības pārbaudītāja kļūdas, skatiet rakstu tīmekļa saderības pārbaude vispārīgām kļūdām.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Kļūdas teksts.    Vaicājums nav saderīgs ar tīmekli.

Nozīme.    Vaicājumā jāpārbauda problēmas, kas izraisa nesaderību ar tīmekli.

Kā rīkoties    Atkārtoti izveidojiet vaicājumu, izmantojot vaicājumu noformētāju. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot vaicājumu noformētāja, lai izveidotu web vaicājumu, skatiet rakstā iepazīšanās ar vaicājumiem.

Uz lapas sākumu

ACCWeb102014

Kļūdas teksts.    SQL kods nav saderīgs ar tīmekli.

Nozīme.    Pastāv vairāki šī kļūdas ziņojuma parādīšanas iemesli. Iespējams, ka veicat kādu no šīm darbībām:

 • Atsaukšanās uz objektiem, kas nav saderīgi ar tīmekli.

 • Atsaukšanās uz izteiksmēm, kas nav saderīgas ar tīmekli.

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izveidot izteiksmes, skatiet rakstā Izteiksmes izveide.

Kā rīkoties     Apsveriet iespēju izmantot web vaicājumu noformētājs vaicājumi, kas ir saderīgi web izveidei. Lai iegūtu papildinformāciju par projektēšana vaicājumu tīmeklim, skatiet rakstā iepazīšanās ar vaicājumiem.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103013

Kļūdas teksts.    Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī, jo vaicājuma rezultātos ir iekļauti vairāki vienāda nosaukuma lauki.

Nozīme.    Vairākiem laukiem ir vienāds nosaukums.

Risinājums.    Pārbaudiet, vai nav dublētu lauku nosaukumu un dublētos nosaukumus nomainiet pret atšķirīgiem lauku nosaukumiem.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103079

Kļūdas teksts.    Izteiksmē ir tipu sajaukums.

Nozīme.    Kādā no savienojuma pusēm vai salīdzinātajos laukos izmantoti nesaderīgi tipi. Piemēram, nevar salīdzināt vai savienot teksta lauku ar skaitļa lauku.

Risinājums.    Nodrošiniet savienojuma daļu saderību. Piemēram, savienojiet teksta lauku ar teksta lauku un skaitļa lauku ar skaitļa lauku. Ja neveicat savienošanu, pārbaudiet, vai nesalīdzināt nesaderīgu tipu laukus.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103900

Kļūdas teksts.    Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī.

Nozīme.    Programmai Access neizdevās publicēt vaicājumu, jo vaicājumā ir lietots neatbalstīts vaicājuma tips, neatbalstītas izteiksmes, neatbalstīti kritēriji vai citi tīmeklī neatbalstīti līdzekļi.

Risinājums.    Izmantojiet Access vaicājumu noformētāju, lai vēlreiz izveidotu vaicājumu.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103901

Kļūdas teksts.    Vaicājuma definīcija ir nederīga, tādēļ nevar izveidot vaicājuma objektu.

Nozīme.    Serverim neizdevās parsēt vaicājumu, jo vaicājuma definīcijā pastāv neparedzēta kļūda.

Risinājums.    Izmantojiet Access noformētājus, lai vēlreiz noformētu vaicājumu.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103902

Kļūdas teksts.    Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī, jo vaicājumā ir lietots neatbalstīts vaicājuma tips, neatbalstītas izteiksmes, neatbalstīti kritēriji vai citi tīmeklī neatbalstīti līdzekļi.

Nozīme.    Vaicājumā ir iekļautas ar tīmekli nesaderīgas izteiksmes. Šo kļūdu var izraisīt serverī noteikts ierobežojums vai gadījums, kad izteiksmi nevar pārvietot uz serveri.

Kā rīkoties    Noņemiet izteiksmes, kas nav tīmekļa saderīgi. Lai iegūtu papildinformāciju par izteiksmēm ir spēkā attiecībā uz vaicājumiem skatiet rakstā Izteiksmes izveide.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103903

Kļūdas teksts.    Vaicājuma definīcija ir nederīga, tādēļ nevar izveidot vaicājuma objektu.

Nozīme.    Viena no atribūtu vērtībām nav saderīga ar tīmekli.

Risinājums.    Nodrošiniet, lai šie nosacījumi būtu iestatīti pareizi:

 • Nosaukuma atribūtā nav lietota neviena no šīm rakstzīmēm:

Vienādības zīme sākumā

=

Punkts

.

Izsaukuma zīme

!

Kvadrātiekavas

[]

Tukšums, sākuma atstarpe

Nedrukājama rakstzīme

Piemēram, <Enter> vai <TAB>

Jebkurš no šiem simboliem

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Nosaukuma atribūta garums ir no 1 līdz 64 rakstzīmēm.

 • Uzraksta atribūts: jebkāda virkne, kuras garums nepārsniedz 1024 rakstzīmes.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103904

Kļūdas teksts.    Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī, jo vaicājumā ir iekļauts apakšvaicājums.

Nozīme.    Vaicājumā ir iekļauts apakšvaicājums. Apakšvaicājumi serverī netiek atbalstīti.

Risinājums.    Modificējiet vaicājumu tā, lai tajā nebūtu apakšvaicājuma.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103905

Kļūdas teksts.    Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī, jo šis vaicājums ir atkarīgs no cita, ar tīmekli nesaderīga vaicājuma.

Nozīme.    Vai nu vaicājumā ievades vajadzībām ir iekļauts ligzdots vaicājums, kuru nevar attēlot serverī, vai tajā ir ievades avots, kuru nevar atrast.

Kā rīkoties   

 • Nodrošiniet, lai ligzdotais vaicājums būtu derīgs.

 • Izmantojiet Access vaicājumu noformētājus, lai izveidotu derīgu ligzdoto vaicājumu.

 • Nodrošiniet, lai datu bāzē būtu pieejama vaicājuma ievades avota tabula vai vaicājums.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103906

Kļūdas teksts.    Vaicājuma definīcija ir nederīga, tādēļ nevar izveidot vaicājuma objektu.

Nozīme.    Nevar atrast atlasītās vai ORDER BY kolonnas avota tabulu vai vaicājumu.

Risinājums.    Nodrošiniet, lai Access datu bāzē būtu pieejama kolonnas ievades avota tabula vai vaicājums.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103907

Kļūdas teksts.     Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī, jo vaicājuma rezultātos nav iekļauts neviens lauks.

Nozīme.    Vaicājumā nav atlasīta neviena kolonna.

Risinājums.    Atlasiet vai norādiet vaicājumā vismaz vienu izvades kolonnu.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103908

Kļūdas teksts.     Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī, jo vaicājuma rezultātos tiek parādīts pārāk daudz lauku.

Nozīme.     Vaicājuma avotā ir pārāk daudz kolonnu.

Risinājums.     Šīs problēmas novēršana var būt sarežģīta un, iespējams, jāpārbauda avota tabulas. Tabulā nevar būt vairāk kā:

 • JET_ccolFixedMost fiksētas kolonnas.

 • JET_ccolVarMost mainīga garuma kolonnas.

 • JET_ccolTaggedMost atzīmētas kolonnas.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103916

Kļūdas teksts.    Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī, jo vaicājums ir atkarīgs no tīmeklī neatbalstītas klauzulas ORDER BY.

Nozīme.    Ir piepildījies vismaz viens no šiem nosacījumiem:

 • ORDER BY elementa nosaukums ir nederīgs.

 • Avota tabulas nosaukums ir nederīgs.

 • Ir iestatīta kārtošanas secības opcija, kas nav augoša vai dilstoša.

 • Izteiksme ir nederīga.

Risinājums.    Nodrošiniet, lai šie nosacījumi būtu iestatīti pareizi:

 • Nosaukuma atribūtā nav iekļauta neviena no šīm rakstzīmēm:

Vienādības zīme sākumā

=

Punkts

.

Izsaukuma zīme

!

Kvadrātiekavas

[]

Tukšums, sākuma atstarpe

Nedrukājama rakstzīme

Piemēram, <Enter> vai <TAB>

Jebkurš no šiem simboliem

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Nosaukuma atribūta garums ir no 1 līdz 64 rakstzīmēm.

 • Izteiksme ir derīga izteiksme.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103918

Kļūdas teksts.     Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī, jo vaicājumā ir norādīts tīmeklī neatbalstīts JOIN tips.

Nozīme.    Serverī netiek atbalstīti vaicājumi, kuros starp divām tabulām pastāv vairāki savienojumi (vairāklauku savienojumi).

Risinājums.    Nodrošiniet, lai savienojumos būtu izmantots tikai viens tabulas lauks.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103926

Kļūdu pārbaude    Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī, jo vaicājuma priekšrakstā SELECT FROM nav norādīta tabula.

Nozīme.     Vaicājumā nav ievades tabulu (trūkst klauzulas FROM).

Risinājums.    Nodrošiniet, lai vaicājumā būtu norādīta ievades kolonna.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103927

Kļūdas teksts.    Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī, jo vaicājuma rezultātos ir iekļauti vairāki vienāda nosaukuma lauki.

Nozīme.    Vairākiem laukiem esat norādījis vienu nosaukumu.

Risinājums.    Pārbaudiet, vai nav dublētu lauku nosaukumu un dublētos nosaukumus nomainiet pret atšķirīgiem lauku nosaukumiem.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103928

Kļūdas teksts.    Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī, jo neizdevās konvertēt dažus vaicājuma parametrus, lai tos varētu izmantot tīmeklī.

Nozīme.    Parametra nosaukums vai tips ir nederīgs.

Risinājums.    Nodrošiniet, lai parametra nosaukums un tips būtu derīgs.

 • Nosaukuma atribūtā nav iekļauta neviena no šīm rakstzīmēm:

Vienādības zīme sākumā

=

Punkts

.

Izsaukuma zīme

!

Kvadrātiekavas

[]

Tukšums, sākuma atstarpe

Nedrukājama rakstzīme

Piemēram, <Enter> vai <TAB>

Jebkurš no šiem simboliem

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Nosaukuma atribūta garums ir no 1 līdz 64 rakstzīmēm.

Derīgi ir šādi tipi:

Teksts (ne vairāk kā 255 rakstzīmes):

Skaitļi

Boolean

DateTime

Currency

Uz lapas sākumu

ACCWeb103930

Kļūdas teksts.    Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī, jo daži tā parametri tiek parādīti kā rezultātu lauki vai izmantoti priekšrakstos ORDER BY.

Nozīme.    Vaicājumā ir parametrs, kas vai nu ir veidots kā skalārs elements, vai tiek izmantots priekšrakstā ORDER BY.

Tas var notikt, ja parametrs tiek izmantots vai nu kā projektēta kolonna (piemēram, SELECT parametrs_1 FROM Tabula_1), vai kā priekšraksta ORDER BY elements (piemēram, SELECT * FROM tabula_1 AND ORDER BY lauks_1= parametrs).

Risinājums.    Neizmantojiet parametrus, kas tiek izmantoti kā projektēta vai priekšraksta ORDER BY kolonna.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103938

Kļūdas teksts.    Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī.

Nozīme.    Pastāv divi vienāda nosaukuma lauki, un programma Access tiem nevar izveidot derīgus aizstājvārdus.

Risinājums.    Pārbaudiet, vai nav dublētu lauku nosaukumu un dublētos nosaukumus nomainiet pret atšķirīgiem lauku nosaukumiem.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103939

Kļūdas teksts.    Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī.

Nozīme.    Vaicājuma aizstājvārda garums ir lielāks nekā 64 rakstzīmes.

Risinājums.    Nodrošiniet, lai vaicājumā izmantoto aizstājvārdu garums būtu mazāks vai vienāds ar 64 rakstzīmēm.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103940

Kļūdas teksts.    Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī, jo vaicājumā ir norādīts tīmeklī neatbalstīts JOIN tips.

Nozīme.    Serverī netiek atbalstīti vaicājumi, kuros tajās pašās divās tabulās pastāv vairāki savienojumi (vairāklauku savienojumi).

Risinājums.    Nodrošiniet, lai lietotajos savienojumos būtu izmantots tikai viens tabulas lauks.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103942

Kļūdas teksts.     Programmai Access neizdevās konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī, jo vaicājumā ir iekļauts ciklisks savienojums.

Nozīme.    Starp vaicājuma tabulām izveidotie savienojumi izraisa ciklisku savienojumu starp tabulām, kas programmai Access neļauj konvertēt vaicājumu, lai to varētu izmantot tīmeklī.

Risinājums.     Noņemiet savienojumus starp tabulām, lai noņemtu cikliskos savienojumus.

Uz lapas sākumu

Piezīme.: Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×