Sadaļas ievietošana

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Saistītu vadīklu grupas Microsoft Office InfoPath veidlapā var organizēt, izmantojot sadaļas.

Šajā rakstā

Sadaļas izmantošana

Sadaļas ievietošana

Uz vērtībām balstītas sadaļas slēpšana veidlapā

Izkārtojuma tipi

Sadaļas izmantošana

Var izmantot sadaļu, ja vēlaties veidlapas veidnē organizēt saistītu vadīklu grupas. Piemēram, apdrošināšanas summas pieprasījuma veidlapas veidnē var izmantot sadaļu, lai grupētu polises turētāju kontaktinformācijas apkopošanai izmantoto tekstlodziņu kopu.

Sekcijā, kas satur teksta lodziņi

Lai parādītu vai paslēptu sadaļas, kas balstītas uz lietotāju ievadītajām vērtībām veidlapā, var izmantot arī nosacījumformatēšana. Piemēram, izdevumu atskaites veidlapā var izmantot nosacījumformatēšanu, lai lietotājiem parādītu vadītāja apstiprinājuma sadaļu, kad to izmaksas pārsniedz 1000 LVL. Ja izdevumi netiek pārsniegti, sadaļa veidlapā nav redzama.

Ievietojot sadaļu veidlapas veidnē, būtībā tajā tiek ievietots tukšs konteiners. Lai sadaļa būtu noderīga, tajā jāievieto citas vadīklas. Šīs vadīklas var būt tekstlodziņi, sarakstlodziņi vai pat citas sadaļas.

Padoms : Pēc noklusējuma sadaļas apmales veidlapā nav redzamas. Ja vēlaties, lai ap sadaļu būtu redzamas apmales, kā parādīts apdrošināšanas summas pieprasījuma piemērā, tās sadaļai var iestatīt lietot dialoglodziņā Apmales un ēnojums.

Saistītās vadīklas

InfoPath iekļauj citas vadīklas, kas ir līdzīgas sadaļām, bet paredzētas citiem nolūkiem. Lai izlemtu, kuras vadīklas ir nepieciešamas veidlapas veidnē, skatiet šo sarakstu:

Atkārtota sadaļa.    Lai izveidotu sadaļu, ko lietotāji var ievietot veidlapas veidnē vairākas reizes, izmantojiet atkārtotu sadaļu vai citu atkārtotu vadīklu.

Neobligāta sadaļa.    Ja veidlapas veidnei ir pievienota sadaļa, tā parādīsies veidlapā, kad tā tiks atvērta. Savukārt neobligātas sadaļas pēc noklusējuma ir slēptas. Lietotāji var izvēlēties, vai ievietot neobligātu sadaļu veidlapā.

Izvēles grupa.    Lai ievietotu sadaļu, ko var aizvietot ar citu sadaļu, izmantojiet izvēles grupu. Izvēles grupā ir viena vai vairākas sadaļas. Pēc noklusējuma viena no šīm sadaļām tiek parādīta veidlapā. Lietotāji var izvēlēties to aizvietot ar citu sadaļu.

Uz lapas sākumu

Sadaļas ievietošana

Sadaļas ievietošanas procedūra ir atkarīga no tā, vai tiek noformēta jauna, tukša veidlapas veidne, vai tās noformējums tiek balstīts uz datu bāzi vai citu ārēju datu avotu.

Šajā attēlā ir redzams, kā sadaļa tiek parādīta noformējuma režīms.

Tukšu sadaļu, kas atlasīts noformējuma režīmā

Vadīklas var būt saistītas vai nesaistītas. Ja vadīkla ir saistīta, tā ir savienota ar lauku vai grupu datu avotā, lai vadīklā ievadītie dati tiktu saglabāti pamatā esošās veidlapas (.xml) failā. Ja vadīkla ir nesaistīta, tā nav savienota ar lauku vai grupu, un vadīklā ievadītie dati netiek saglabāti. Atlasot vai pārvietojot rādītāju virs vadīklas, tās augšējā labajā stūrī parādās teksts un saistīšanas ikona. Teksts norāda grupu vai lauku, kuram vadīkla ir piesaistīta datu avotā. Ikona norāda, vai vadīkla ir pareizi saistīta ar šo grupu vai lauku. Ja saistījums ir pareizs, redzama zaļa ikona. Ja ar saistījumu ir radušās problēmas, tā vietā būs redzama zila vai sarkana ikona.

Veidlapas veidnes datu avots sastāv no laukiem un grupām, kas parādās hierarhiskā izkārtojumā uzdevumrūtī Datu avots . Sadaļas vienmēr tiek saistītas ar grupām veidlapas veidnes datu avotā. Katra vadīkla sadaļā piesaistīta lauks , kas ir daļa no no sadaļu grupas.

Šajā piemērā sadaļa Polises turētāja informācija veidlapas veidnē ir saistīta ar grupu Polises turētāja adrese uzdevumrūtī Datu avots.

relācija starp veidlapas veidnes sadaļā un attiecīgo datu avota grupu

Sadaļas ievietošana jaunā, tukšā veidlapas veidnē

Izveidojot jaunu, tukšu veidlapas veidni, izvēles rūtiņa Automātiski izveidot datu avotu uzdevumrūtī Vadīklas ir atzīmēta pēc noklusējuma. Tādējādi InfoPath var automātiski izveidot laukus un grupas datu avotā, kad pievienojat vadīklas veidlapas veidnē. Šos laukus un grupas attēlo mapju un failu ikonas uzdevumrūtī Datu avots.

 1. Veidlapas veidnē novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ievietot vadīklu.

 2. Ja uzdevumrūts Vadīklas nav redzama, noklikšķiniet uz Papildu vadīklas izvēlnē Ievietot vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT+I, C.

 3. Sadaļā Ievietot vadīklas noklikšķiniet uz Sadaļa.

 4. Lai sadaļai pievietotu vadīklas, velciet vajadzīgās vadīklas no uzdevumrūts Vadīklas uz sadaļu veidlapas veidnē.

  Piezīme : Būtu nevar pārvietot vadīklu, kas jau ir veidlapas veidnē, uz sadaļu, ja vien vadīklas lauks jau ir daļa no sekcijas grupas datu avotā. Pretējā gadījumā var bojāt sasaiste vadīklas.

 5. Lai pievienotu vadīklai etiķeti, ievadiet virs tās tekstu.

Sadaļas ievietošana veidlapas veidnē, kas ir balstīta uz esošu datu avotu

Ja jums balstītu esošu paplašināmā iezīmēšanas valoda (XML) failu, datu bāzes vai tīmekļa pakalpojuma veidlapas veidni, InfoPath iegūst lauku un grupu no šī esošā datu avota uzdevumrūts Datu avots . Šajā scenārijā jūs varat pievienot sadaļu, velkot atkārtojošos grupu no uzdevumrūts Datu avots veidlapas veidnē vai ievietojot sadaļu, izmantojot uzdevumrūti vadīklas , kā aprakstīts šajā procedūrā:

 1. Veidlapas veidnē novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ievietot vadīklu.

 2. Ja uzdevumrūts Vadīklas nav redzama, noklikšķiniet uz Papildu vadīklas izvēlnē Ievietot vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT+I, C.

 3. Sadaļā Ievietot vadīklas noklikšķiniet uz Sadaļa.

 4. Dialoglodziņā Section Binding atlasiet grupu, kurā jāsaglabā sadaļas dati, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 5. Pievienojiet sadaļai vadīklas un pēc tam piesaistiet tās atbilstošajiem laukiem datu avotā.

Uz lapas sākumu

Uz vērtībām balstītas sadaļas slēpšana veidlapā

Nosacījumformatēšana nav paredzēta tikai formatējuma izmaiņu lietošanai vadīklās. Viens no nosacījumformatēšanas piemērotākajiem izmantošanas veidiem ir tādas vadīklas rādīšana vai paslēpšana, kas ir balstītas uz citā vadīklā ievadītu vērtību. Parasti tas tiek panākts, noformējot veidlapu ar izvēles rūtiņu virs sadaļas, lai, atlasot izvēles rūtiņu, sadaļa tiktu rādīta vai paslēpta.

Lai turpinātu darbības, sadaļai jābūt pievienotai veidlapas veidnei.

 1. Veidlapas veidnē noklikšķiniet uz sadaļas, ko vēlaties paslēpt.

 2. Izvēlnē Formāts noklikšķiniet uz Nosacījumformatēšana.

 3. Dialoglodziņā Nosacījumformatēšana noklikšķiniet uz Pievienot.

 4. Sadaļā Ja ir patiess šis nosacījums iestatiet vajadzīgo nosacījumu. Piemēram, lai paslēptu 1. darbībā atlasīto sadaļu, ja tiek atzīmēta noteikta izvēles rūtiņa, pirmajā lodziņā atlasiet lauku, kuram izvēles rūtiņa ir piesaistīta, un pēc tam norādiet vērtību, kas nosaka, vai sadaļa jāpaslēpj.

  Padoms : Pēc noklusējuma izvēles rūtiņām vērtība TRUE nozīmē “atlasīts” vai “atzīmēts”, bet vērtība FALSE nozīmē “notīrīts” vai “neatzīmēts”.

 5. Sadaļā Tad lietot šādu formatējumu noklikšķiniet uz Paslēpt šo vadīklu.

 6. Lai nosacījumu saglabātu un atgrieztos veidlapas veidnē, noklikšķiniet uz Labi divas reizes.

 7. Lai pārbaudītu izmaiņas, standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz Priekšskatīt vai nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+B.

Uz lapas sākumu

Izkārtojuma tipi

Pirms vadīklu ievietošanas veidlapas veidnes sadaļā, izlemiet, kā šīs vadīklas sakārtot. Tekstlodziņus un citas vadīklas var pievienot jebkurā laikā, velkot tos sadaļā. Ja vēlaties labāk pārvaldīt izkārtojumu, sadaļai var pievienot izkārtojuma tabula un pēc tam atsevišķās šūnās var ievietot etiķetes un vadīklas, lai tās būtu vienmērīgi līdzinātas. Šajā piemērā, lai sadaļā sakārtotu vadīklas, veidlapu noformētājs izkārtojuma tabulu ar divām rindām un trīs kolonnām.

Sadaļas ar izkārtojuma tabula, kurā ir teksta lodziņi

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×