Relācijas izveide, rediģēšana vai dzēšana

Svarīgi!:  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Relācija ir palīdz apvienot datus no divām dažādām tabulām. Relācija sastāv tādiem laukiem divās tabulās, kuros ir atbilstoši dati. Piemēram, lauks ProduktaID ir gan tabulā Produkti, gan tabulā Pasūtījumu_dati. Katram tabulas Pasūtījumu_dati ierakstam ir ProduktaID, kas atbilst ierakstam tabulā Produkti ar tādu pašu ProduktaID.

Kad saistītas tabulas izmantojat vaicājumā, relācija programmai Access ļauj noteikt, kuri dati no katras tabulas jāapvieno rezultātu kopā. Relācija var arī palīdzēt novērst datu pazušanu, jo izdzēstiem datiem tā uztur sinhronizāciju.

Šajā rakstā ir aprakstīta secīga relāciju izveides, rediģēšanas un dzēšanas procedūra. Ir aprakstīts arī, kā ieviest attiecinošo integritāti, lai novērstu bāreņierakstu veidošanos, kā iestatīt savienojuma tipu, lai noteiktu, kuri katras relācijas puses ieraksti jāiekļauj vaicājuma rezultātā, un, kā iestatīt kaskādes opcijas, lai atsauces būtu sinhronizētas.

Šajā rakstā

Pārskats

Tabulas relācijas izveide, izmantojot logu Relācijas

Tabulas relācijas izveide, lauka pievienošanai izmantojot rūti Lauku saraksts

Relācijas izveide vai modificēšana tīmekļa datu bāzē

Relācijas rediģēšana

Referenciālās integritātes ieviešana

Tabulas relācijas dzēšana

Pārskats

Parastā Access datu bāzē tabulas relāciju var izveidot, izmantojot kādu no šīm metodēm:

 • Relāciju logā pievienojiet saistāmās tabulas un pēc tam velciet saistāmo lauku no vienas tabulas uz otru.

 • Velciet lauku uz tabulas datu lapu no rūts Lauku saraksts.

Veidojot relācijas starp tabulām, kopējiem laukiem nav jābūt ar vienādiem nosaukumiem, lai gan parasti tie ir vienādi. Kopējiem laukiem jābūt vienādam datu tipam. Ja primārā atslēga ir AutoNumber lauks, tad ārējās atslēgas lauks var būt arī skaitļu lauks, ja abiem laukiem rekvizīts FieldSize ir vienāds. Piemēram, var saistīt lauku AutoNumber un skaitļu lauku, ja abiem laukiem rekvizīts FieldSize ir garš vesels skaitlis. Ja abi kopējie lauki ir skaitļu lauki, tiem jābūt vienādam rekvizīta FieldSize iestatījumam.

Tīmekļa datu bāzu relācijas

Svarīgi!: Relāciju logs nav pieejams tīmekļa datu bāzē.

Tīmekļa datu bāzē relāciju var izveidot, izmantojot Uzmeklēšanas un relāciju vedni. Pievienojiet jaunu lauku vienai no tabulām, un jaunajā laukā parādāmās vērtības tiek uzmeklētas esošā tabulā.

Ja vēlaties mainīt relāciju tīmekļa datu bāzē, atlasiet saistīto lauku un pēc tam vēlreiz palaidiet Uzmeklēšanas vedni, lai modificētu relāciju.

Uz lapas sākumu

Tabulas relācijas izveide, izmantojot logu Relācijas

 1. Cilnes Datu bāzes rīki grupā relācijas noklikšķiniet uz relācijas.

 2. Ja nav definēta neviena relācija, tiek automātiski parādīts dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Ja tas netiek parādīts, cilnes Noformējums grupā Relācijas noklikšķiniet uz Rādīt tabulu.

  Dialoglodziņš Tabulas rādīšana rāda visas datu bāzes tabulas un vaicājumus. Lai skatītu tikai tabulas, noklikšķiniet uz Tabulas. Lai skatītu tikai vaicājumus, noklikšķiniet uz Vaicājumi. Lai skatītu abus, noklikšķiniet uz Abi.

 3. Atlasiet vienu vai vairākas tabulas vai vaicājumus un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot. Pēc tabulu un vaicājumu pievienošanas dokumentu cilnei Relācijas, noklikšķiniet uz Aizvērt.

 4. Velciet lauku (parasti primāro atslēgu) no vienas tabulas uz kopējo lauku (ārējā atslēga) citā tabulā. Lai vilktu vairākus laukus, nospiediet taustiņu CTRL, noklikšķiniet uz katra lauka un pēc tam tos velciet.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Relāciju rediģēšana.

  dialoglodziņš relāciju rediģēšana

 5. Pārliecinieties, vai parādītie lauku nosaukumi ir relācijas kopējie lauki. Ja lauka nosaukums nav pareizs, noklikšķiniet uz lauka nosaukuma un atlasiet atbilstošu lauku no saraksta.

  Lai relācijai ieviestu referenciālo integritāti, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ieviest referenciālo integritāti. Papildinformāciju par referenciālo integritāti skatiet sadaļā Referenciālās integritātes ieviešana.

 6. Noklikšķiniet uz Izveidot.

  Access izveido relāciju līniju starp divām tabulām. Ja atzīmējāt izvēles rūtiņu Ieviest referenciālo integritāti, līnija abos galos ir biezāka. Turklāt, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Ieviest referenciālo integritāti, skaitlis 1 tiek parādīts virs relācijas līnijas biezās daļas vienā pusē un bezgalības zīme () tiek parādīta otrajā līnijas pusē, kā parādīts šajā attēlā.

Lauka vilkšana no tabulas atbilstošā citas tabulas laukā

Piezīmes.: 

 • Lai izveidotu relāciju viens pret vienu.    Gan biežāk izmantotie lauki (parasti primārās atslēgas un ārējās atslēgas laukiem) ir jābūt unikālam indeksam. Tas nozīmē, ka šie lauki rekvizītā indeksēts jābūt iestatītam uz (Bez dublikātiem). Ja abiem laukiem ir unikāls indekss, programma Access izveido relāciju viens pret vienu.

 • Lai izveidotu relāciju viens pret daudziem    Lauks relācijas pusē viens (parasti primāro atslēgu) ir jābūt unikālam indeksam. Tas nozīmē, ka šī lauka rekvizītā indeksēts jābūt iestatītam uz (Bez dublikātiem). Lauks pusē daudzi būtu nav jābūt unikālam indeksam. Tas var būt indekss, bet tas ir jāatļauj dublikāti. Tas nozīmē, ka šī lauka rekvizītā indeksēts jābūt iestatītam vai Jā (ar dublikātiem). Ja vienam laukam ir unikāls indekss un otram nav, programma Access izveido relāciju viens pret daudziem.

Uz lapas sākumu

Tabulas relācijas izveide, lauka pievienošanai izmantojot rūti Lauku saraksts

Skatā Datu lapa atvērtai tabulai var pievienot lauku, to velkot no rūts Lauku saraksts. Rūtī Lauku saraksts ir parādīti saistītās tabulās pieejamie lauki, kā arī citās datu bāzes tabulās pieejamie lauki.

Ja velkat lauku no "citas" (nesaistītas) tabulas un pēc tam pabeidzot Uzmeklēšanas vedni, starp tabulu rūtī Lauku saraksts un tabulu, kurai vilktu lauku, tiek automātiski izveidota jauna viens pret daudziem relācija. Access izveidotā relācija nav ieviest attiecinošo integritāti pēc noklusējuma. Lai uzspiestu attiecinošo integritāti, relācija ir jārediģē. Skatiet sadaļā tabulas relācijas rediģēšana , lai iegūtu papildinformāciju.

Tabulas atvēršanas datu lapas skatā

 • Navigācijas rūtī veiciet dubultklikšķi uz tabulas.

Rūts Lauku saraksts atvēršana

 • Nospiediet ALT+F8. Tiek parādīta rūts Lauku saraksts.

  Lauku saraksta rūts

Rūtī Lauku saraksts ir parādītas visas datu bāzē pieejamās tabulas, kas sagrupētas kategorijās. Ja strādājat ar tabulu datu lapas skatā, Access parāda laukus kādā no divām kategorijām rūtī Lauku saraksts: Saistītajās tabulās pieejamie lauki un Citās tabulās pieejamie lauki. Pirmajā kategorijā ir uzskaitītas visas tabulas, ar kurām tabulai, kurā pašlaik strādājat, ir relācijas. Otrā kategorijā ir uzskaitītas visas tabulas, ar kurām tabulai nav relāciju.

Rūtī Lauku saraksts, noklikšķinot blakus tabulas nosaukumam uz plus zīmes (+), tiek parādīts visu tabulā pieejamo lauku saraksts. Lai tabulai pievienotu lauku, velciet vajadzīgo lauku no rūts Lauku saraksts uz tabulu datu lapas skatā.

Lauka pievienošana un relācijas izveide no rūts Lauku saraksts

 1. Kad tabula ir atvērta datu lapas skatā, nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F8. Tiek parādīta rūts Lauku saraksts.

 2. Sadaļā Citās tabulās pieejamie lauki noklikšķiniet blakus tabulas nosaukumam uz plus zīmes (+), lai tabulā rādītu lauku sarakstu.

 3. Velciet vajadzīgo lauku no rūts Lauku saraksts uz tabulu, kas atvērta datu lapas skatā.

 4. Kad tiek parādīta ievietošanas rinda, nometiet lauku pozīcijā.

  Tiek sākts Uzmeklēšanas vednis.

 5. Izpildiet instrukcijas, lai pabeigtu Uzmeklēšanas vedni.

  Lauks tiek parādīts tabulā, kas atvērta datu lapas skatā.

Ja velkat lauku no “citas” (nesaistītas) tabulas un pēc tam pabeidzat Uzmeklēšanas vedni, starp tabulu rūtī Lauku saraksts un tabulu, kurā vilkāt lauku, tiek automātiski izveidota jauna viens pret daudziem relācija. Pēc noklusējuma šī Access izveidotā relācija neievieš referenciālo integritāti. Lai ieviestu referenciālo integritāti, relācija ir jārediģē. Papildinformāciju skatiet sadaļā Tabulas relācijas rediģēšana.

Uz lapas sākumu

Relācijas izveide vai modificēšana tīmekļa datu bāzē

Lai izveidotu relāciju tīmekļa datu bāzē, ir jāizmanto Uzmeklēšanas vednis. Relāciju logs nav pieejams tīmekļa datu bāzē. Vienā tabulā esošs lauks tiek izmantots kā vērtību avots saistītajā laukā citā tabulā.

Piezīme.: Laukam, ko izmantojat kā vērtību avotu, jābūt izveidotam jau pirms Uzmeklēšanas vedņa lietošanas.

Relācijas izveide, izmantojot Uzmeklēšanas vedni

 1. Atveriet tabulu, kurā jāiegūst vērtības no otras tabulas.

 2. Pa labi no pēdējā lauka noklikšķiniet uz Noklikšķiniet, lai pievienotu un pēc tam uz Uzmeklēšana un relācijas.

  Lai tiktu parādīta iespēja Noklikšķiniet, lai pievienotu, iespējams, ir jāritina horizontāli.

 3. Uzmeklēšanas vedņa pirmajā lapā atlasiet Es vēlos, lai uzmeklēšanas lauka vērtības tiktu iegūtas no citas tabulas vai vaicājuma un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 4. Atlasiet tabulu, kurā ir avota vērtības, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 5. Lodziņā Pieejamie lauki veiciet dubultklikšķi uz lauka, kurā ir avota vērtības, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 6. Varat arī norādīt uzmeklēšanas lauka kārtošanas secību. Noklikšķiniet uz Tālāk.

 7. Varat arī pielāgot uzmeklēšanas lauka platumu; tas var būt noderīgi, ja vērtības ir garas. Noklikšķiniet uz Tālāk.

 8. Ievadiet jaunā lauka nosaukumu. Lai nodrošinātu, ka vērtības abās tabulās vienmēr ir vienādas, atzīmējiet izvēles rūtiņu Iespējot datu integritāti un pēc tam noklikšķiniet uz kādas no šīm iespējām:

  • Kaskadētā dzēšana — šī opcija nozīmē, ka, izdzēšot ierakstu no vienas tabulas, tiek izdzēsti arī atbilstošie ieraksti no otras tabulas;

  • Ierobežotā dzēšana — šī opcija nozīmē, ka, mēģinot dzēst ierakstu no vienas tabulas, dzēšanas darbība netiek atļauta, ja šim ierakstam ir atbilstošs ieraksts otrā tabulā.

   Piezīme.:  Uzmeklēšanas vednī neatlasiet iespēju Atļaut vairākas vērtības, ja vedni izmantojat relācijas izveidei.

Relācijas modificēšana tīmekļa datu bāzē

 1. Atveriet tabulu, kurā vērtības tiek iegūtas no citas tabulas.

 2. Atlasiet lauku, kurā vērtības tiek iegūtas no citas tabulas.

 3. Cilnes Lauki grupā Rekvizīti noklikšķiniet uz Modificēt uzmeklēšanas.

 4. Izpildiet vedņa darbības, lai veiktu vajadzīgās izmaiņas. Var mainīt šādas iespējas:

  • lauku, kas ir vērtību avots;

  • vērtību kārtošanas secību;

  • lauka platumu un to, vai atslēgas kolonna ir jāpaslēpj;

  • uzmeklēšanas lauka etiķeti;

  • datu integritātes iespējošanas statusu;

  • ja datu integritāte ir iespējota, to, vai dzēšana ir kaskadēta vai ierobežota.

Uz lapas sākumu

Relācijas rediģēšana

Relāciju var mainīt, atlasot to relāciju logā un pēc tam rediģējot.

 1. Uzmanīgi novietojiet kursoru tā, lai tas norāda uz relācijas līniju un pēc tam noklikšķiniet uz līnijas, lai to atlasītu.

  Ja relācijas rinda ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 2. Veiciet dubultklikšķi uz atlasītās relācijas līnijas.

  -vai-

  Cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Relāciju rediģēšana.

Tiek parādīts dialoglodziņš Relāciju rediģēšana.

Dialoglodziņa Relāciju rediģēšana atvēršana

 1. Cilnes Datu bāzes rīki grupā relācijas noklikšķiniet uz relācijas.

  Parādās logs Relācijas.

  Ja relācijas vēl nav definētas un logu Relācijas atverat pirmo reizi, parādās dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Ja tas parādās, noklikšķiniet uz Aizvērt.

 2. Cilnes Noformējums grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

  Tiek parādītas visas tabulas ar relācijām, parādot relāciju līnijas. Slēptās tabulas (tabulas, kurām dialoglodziņā Rekvizīti atzīmēta izvēles rūtiņa Paslēpts) un to relācijas netiek rādītas, ja dialoglodziņā Navigācijas opcijas ir atzīmēta izvēles rūtiņa Parādīt paslēptos objektus.

 3. Noklikšķiniet uz relācijas līnijas relācijai, ko vēlaties mainīt. Ja relācijas rinda ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 4. Veiciet dubultklikšķi uz relācijas līnijas.

  -vai-

  Cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Relāciju rediģēšana.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Relāciju rediģēšana.

  dialoglodziņš relāciju rediģēšana

 5. Veiciet vajadzīgās izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  Dialoglodziņā Relāciju rediģēšana var mainīt tabulas relāciju. Var mainīt tabulas, vaicājumus vai laukus abās relācijas pusēs. Var arī iestatīt savienojuma tipu vai ieviest referenciālo integritāti un izvēlēties kaskādes opciju. Papildinformāciju par savienojuma tipu un tā iestatīšanu skatiet sadaļā Savienojuma tipa iestatīšana. Papildinformāciju par referenciālās integritātes ieviešanu un kaskādes opcijas izvēlēšanos skatiet sadaļā Referenciālās integritātes ieviešana.

Savienojuma tipa iestatīšana

Definējot tabulas relāciju, fakti par relāciju informē vaicājuma noformējumus. Piemēram, definējot relāciju starp divām tabulām un pēc tam izveidojot vaicājumu, kas izmanto šīs tabulas, Access automātiski atlasa noklusējumā atbilstošus laukus, kuru pamatā ir relācijā norādītie lauki. Šīs sākotnējās noklusējuma vērtības vaicājumā var ignorēt, bet bieži vien relācijas nodrošinātās vērtības ir pareizas. Tā kā visās datu bāzēs, izņemot vienkāršākās, bieži ir jāveic datu saskaņošana un apkopošana no vairākām tabulām, noklusējumu iestatīšana, izveidojot relācijas, var ietaupīt laiku.

Vaicājums ar vairākām tabulām kombinē informāciju no vairākām tabulām, saskaņojot vērtības kopējos laukos. Operācija, kas veic saskaņošanu un kombinēšanu, tiek saukta par savienošanu. Piemēram, jāparāda klientu pasūtījumi. Izveidojiet vaicājumu, kas laukā Customer ID savieno tabulu Customers un tabulu Orders. Vaicājuma rezultātā ir klienta informācija un pasūtījuma informācija tikai tām rindām, kurām tika atrasta atbilstība.

Viena no vērtībām, ko var norādīt relācijai, ir savienojuma tips. Savienojuma tips norāda programmai Access, kurus ierakstus jāiekļauj vaicājuma rezultātā. Piemēram, vaicājums kopējā laukā, kas apzīmē Customer ID, savieno tabulu Customers un tabulu Orders. Izmantojot noklusējuma savienojuma tipu (iekšējais savienojums), vaicājums atgriež tikai rindas Customer un Order, kur kopējie lauki (apvienotie lauki) ir vienādi.

Taču, lai iekļautu visus klientus — pat tos, kas vēl nav ievietojuši pasūtījumus, savienojuma tips no iekšējā savienojuma jāmaina uz kreiso ārējo savienojumu. Kreisais ārējais savienojums atgriež visas tabulas rindas relācijas kreisajā pusē un tikai tās, kas atbilst tabulai pa labi. Labais ārējais savienojums atgriež visas rindas labajā relācijas pusē un tikai tās, kas atbilst tabulai pa kreisi.

Šajā gadījumā "kreisā puse" un "labā puse" attiecas uz dialoglodziņā esošo tabulu pozīcijuRediģēt relācijas, nevis uz logu Relācijas.

Pirms savienojuma tipa iestatīšanas jāizlemj, kāds rezultāts ir visbiežāk nepieciešamas no vaicājuma, kas šajā relācijā savieno tabulas.

Savienojuma tipa iestatīšana

 1. Dialoglodziņā Relāciju rediģēšana noklikšķiniet uz Savienojuma tips.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Savienot rekvizītus.

 2. Noklikšķiniet uz izvēlētā un pēc tam uz Labi.

Tabulā (izmantojot tabulas Customers un Orders) ir redzamas trīs izvēles, kas parādītas dialoglodziņā Savienot rekvizītus, to izmantotais savienojuma tips un tas, vai katrai tabulai tiek atgrieztas visas rindas vai atbilstošās rindas.

Izvēle

Relāciju savienojums

Tabula pa kreisi

Tabula pa labi

1. Pievienot tikai tās rindas, kurās abu tabulu apvienotie lauki ir vienādi.

Iekšējais savienojums

Atbilstošās rindas

Atbilstošās rindas

2. Ietvert VISUS “Klienti” ierakstus un tikai tos “Pasūtījumi” ierakstus, kuriem ir vienādi apvienotie lauki.

Kreisais ārējais savienojums

Visas rindas

Atbilstošās rindas

3. Ietvert VISUS “Pasūtījumi” ierakstus un tikai tos “Klienti” ierakstus, kuriem ir vienādi apvienotie lauki.

Labais ārējais savienojums

Atbilstošās rindas

Visas rindas

Izvēloties 2. vai 3. opciju, virs relācijas līnijas tiek parādīta bultiņa. Šī bultiņa norāda uz relācijas pusi, kurā parādītas tikai atbilstošas rindas.

Izmaiņu veikšana dialoglodziņā Savienojuma rekvizīti

 1. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Relācijas noklikšķiniet uz Relācijas.

  Piezīme.: Ja relācijas vēl nav definētas un logu Relācijas atverat pirmo reizi, parādās dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Ja tas parādās, noklikšķiniet uz Aizvērt.

 2. Cilnes Noformējums grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

 3. Tiek parādītas visas tabulas ar relācijām, parādot relāciju līnijas. Slēptās tabulas (tabulas, kurām dialoglodziņā Rekvizīti atzīmēta izvēles rūtiņa Paslēpts) un to relācijas netiek rādītas, ja dialoglodziņā Navigācijas opcijas ir atzīmēta izvēles rūtiņa Parādīt paslēptos objektus.

 4. Noklikšķiniet uz relācijas līnijas relācijai, ko vēlaties mainīt. Ja relācijas rinda ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 5. Veiciet dubultklikšķi uz relācijas līnijas. Tiek parādīts dialoglodziņš Relāciju rediģēšana.

 6. Noklikšķiniet uz savienojuma tips.

 7. Dialoglodziņā Savienojuma rekvizīti noklikšķiniet uz opcijas un pēc tam uz Labi.

  1. Dialoglodziņš Savienojuma rekvizīti

 8. Veiciet relācijai papildu izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Referenciālās integritātes ieviešana

Attiecinošās integritātes mērķis ir novērst pamesto elementu ierakstu veidošanos; tie ir ieraksti, kuros ir atsauce uz citiem, vairs neesošiem ierakstiem. Attiecinošo integritāti var ieviest, to iespējojot tabulas relācijai. Pēc ieviešanas programma Access noraida visas operācijas, kas attiecīgās tabulas relācijā pārkāptu attiecinošo integritāti. Tas nozīmē, ka programma Access noraida gan atsauces mērķi mainošus atjauninājumus, gan atsauces mērķi noņemošu dzēšanu. Kā programmā Access ieviest attiecinošos atjauninājumus un dzēšanas tā, lai visas saistītās rindas tiktu atbilstoši mainītas, skatiet sadaļā Kaskādes opciju iestatīšana.

Referenciālās integritātes ieslēgšanas un izslēgšana

 1. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Relācijas noklikšķiniet uz Relācijas.

 2. Cilnes Noformējums grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

  Tiek parādītas visas tabulas ar relācijām, parādot relāciju līnijas. Slēptās tabulas (tabulas, kurām dialoglodziņā Rekvizīti atzīmēta izvēles rūtiņa Paslēpts) un to relācijas netiek rādītas, ja dialoglodziņā Navigācijas opcijas ir atzīmēta izvēles rūtiņa Parādīt paslēptos objektus.

 3. Noklikšķiniet uz relācijas līnijas relācijai, ko vēlaties mainīt. Ja relācijas rinda ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 4. Veiciet dubultklikšķi uz relācijas līnijas. Tiek parādīts dialoglodziņš Relāciju rediģēšana.

 5. Atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Ieviest attiecinošo integritāti.

 6. Veiciet relācijai papildu izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Ieviešot attiecinošo integritāti, stājas spēkā šādi noteikumi:

 • Saistītās tabulas arējās atslēgas laukā nevar ievadīt vērtību, ja primārās tabulas primārās atslēgas laukā šādas vērtības nav — to izdarot, tiek izveidots bāreņieraksts.

 • Nevar dzēst primārās tabulas ierakstu, ja saistītā tabulā ir atbilstoši ieraksti. Piemēram, nevar dzēst darbinieka ierakstu no tabulas Employees, ja tabulā Orders darbiniekam ir piešķirts pasūtījums. Taču var izvēlēties dzēst primāro ierakstu un visus saistītos ierakstus vienā operācijā, atzīmējot izvēles rūtiņu Kaskadēt ar dzēšanu saistītus ierakstus.

 • Nevar mainīt primārās atslēgas vērtību primārajā tabulā, ja tā rezultātā tiek izveidots bāreņieraksts. Piemēram, tabulā Orders nevar mainīt pasūtījuma numuru, ja pasūtījumam tabulā Order Details ir piešķirti rindu vienumi. Taču var izvēlēties atjaunināt primāro ierakstu un visus saistītos ierakstus vienā operācija, atzīmējot izvēles rūtiņu Kaskadēt ar atjaunināšanu saistītus laukus.

  Piezīmes.: Ja nevar iespējot referenciālo integritāti, lai to izdarītu, jābūt šādiem nosacījumiem:

  • Primārās tabulas kopējam laukam jābūt primārai atslēgai vai unikālam indeksam.

  • Kopējiem laukiem jābūt vienādam datu tipam. Vienīgi lauks AutoNumber var būt saistīts ar lauku Number, kura rekvizītā FieldSize ir iestatīts Long Integer.

  • Abas tabulas ir vienā Access datu bāzē. Referenciālo integritāti nevar ieviest saistītās tabulās. Taču, ja avota tabulas ir Access formātā, var atvērt datu bāzi, kurā tās tiek glabātas, un iespējot tajā referenciālo integritāti.

Kaskādes opciju iestatīšana

Var rasties situācija, kad nepieciešams mainīt vērtību "vienā" relācijas pusē. Šādā gadījumā programmai Access vienā operācijas daļā jāatjauno visas ietekmētās rindas. Tādējādi atjaunināšana tiek pabeigta pilnībā un datu bāzē netiek atstātas neatbilstības — dažas rindas atjauninātas un dažas ne. Access palīdz izvairīties no šīs problēmas, nodrošinot opciju Kaskadēt ar atjaunināšanu saistītus laukus. Ieviešot referenciālo integritāti un izvēloties opciju Kaskadēt ar atjaunināšanu saistītus laukus un pēc tam atjauninot primāro atslēgu, Access automātiski atjaunina visus laukus, kuriem ir atsauce uz primāro atslēgu.

Iespējams, ir nepieciešams dzēst rindu un visus saistītos ierakstus — piemēram, ierakstu Piegādātājs un visus ar piegādātāju saistītos pasūtījumus. Šim gadījumam Access nodrošina opciju Kaskadēt ar dzēšanu saistītus ierakstus. Ieviešot referenciālo integritāti un atzīmējot izvēles rūtiņu Kaskadēt ar dzēšanu saistītus ierakstus, Access automātiski dzēš visus ierakstus, kuriem ir atsauce uz primāro atslēgu, ja dzēšat ierakstu, kurā ir primārā atslēga.

Kaskādes atjaunināšanas ieslēgšana un kaskādes dzēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Relācijas noklikšķiniet uz Relācijas.

 2. Cilnes Noformējums grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

  Tiek parādītas visas tabulas ar relācijām, parādot relāciju līnijas. Slēptās tabulas (tabulas, kurām dialoglodziņā Rekvizīti atzīmēta izvēles rūtiņa Paslēpts) un to relācijas netiek rādītas, ja dialoglodziņā Navigācijas opcijas ir atzīmēta izvēles rūtiņa Parādīt paslēptos objektus.

 3. Noklikšķiniet uz relācijas līnijas relācijai, ko vēlaties mainīt. Ja relācijas rinda ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 4. Veiciet dubultklikšķi uz relācijas līnijas.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Relāciju rediģēšana.

 5. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Ieviest attiecinošo integritāti.

 6. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Kaskadēt ar atjaunināšanu saistītus laukus vai Kaskadēt ar dzēšanu saistītus ierakstus, vai abas.

 7. Veiciet relācijai papildu izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme.: Ja primārā atslēga ir AutoNumber lauks, atzīmējot izvēles rūtiņu Ar atjaunināšanu saistītu lauku kaskadēšana, neiegūsit nekādu rezultātu, jo nevar mainīt AutoNumber lauka vērtību.

Uz lapas sākumu

Tabulas relācijas dzēšana

Svarīgi!: Noņemot relāciju, tiek noņemts arī attiecinošās integritātes atbalsts šai relācijai, ja tāds bijis iespējots. Tādējādi programma Access vairs automātiski nenovērš pamesto elementu ierakstu veidošanos relācijas pusē "daudzi".

Lai noņemtu tabulas relāciju, logā Relācijas ir jāizdzēš relācijas līnija. Novietojiet kursoru tā, lai tas norādītu uz relācijas līniju, un pēc tam noklikšķiniet uz līnijas. Ja relācijas līnija ir atlasīta, tā izskatās platāka. Kad relācijas līnija ir atlasīta, nospiediet taustiņu DELETE.

 1. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Relācijas noklikšķiniet uz Relācijas.

 2. Cilnes Noformējums grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

  Tiek parādītas visas tabulas ar relācijām, parādot relāciju līnijas. Slēptās tabulas (tabulas, kurām dialoglodziņā Rekvizīti atzīmēta izvēles rūtiņa Paslēpts) un to relācijas netiek rādītas, ja dialoglodziņā Navigācijas opcijas ir atzīmēta izvēles rūtiņa Parādīt paslēptos objektus.

 3. Noklikšķiniet uz tās relācijas relācijas līnijas, ko vēlaties dzēst. Ja relācijas rinda ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 4. Nospiediet taustiņu DELETE.

 5. Access var parādīt ziņojumu Vai tiešām vēlaties neatgriezeniski dzēst atlasītās relācijas no datu bāzes?. Ja šīs apstiprinājuma ziņojums tiek parādīts, noklikšķiniet uz .

Piezīme.: Ja kāda no tabulām, kas tiek izmantotas tabulu relācijā, tiek izmantota iespējams, to izmanto cita persona vai process, vai tā ir tādā atvērtā datu bāzes objektā kā veidlapa — relāciju nevar izdzēst. Pirms relācijas noņemšanas, jāaizver visi atvērtie objekti, kas izmanto šīs tabulas. 

Uz lapas sākumu

Piezīme.: Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×