Redaktors — rakstīšanas palīgs

Redaktors pārbauda, vai jūsu dokumentā vai e-pasta ziņojumā nav pareizrakstības un gramatikas kļūdu, un sniedz ieteikumus dokumenta precizēšanai.

Redaktors var pamanīt pareizrakstības un gramatikas kļūdas, kā arī rakstīšanas stila problēmas, kamēr rakstāt programmā Word vai Outlook. Redaktors atzīmē kļūdas rakstīšanas laikā: sarkans salocīts pasvītrojums apzīmē pareizrakstības kļūdas, zils dubults pasvītrojums — gramatikas kļūdas, bet zeltainas punktotas līnijas norāda, ka redaktoram ir rakstīšanas uzlabošanas ieteikumi.

Redaktora pilna funkcionalitāte ir pieejama tikai tad, ja jums ir Office 365 abonements.

Redaktora pārskata rūts ir nesen pievienota jauna funkcionalitāte, kas pašlaik ir pieejama tikai Office Insider lietotājiem.

Redaktors pārbauda pareizrakstības kļūdas, kamēr jūs rakstāt, vai sniedz pārskatu, kurā iezīmētas visas dokumentā nepieciešamās pareizrakstības korekcijas, kamēr pārlasāt visu dokumentu (taustiņš F7). Lai labotu dokumentā esošās pareizrakstības kļūdas, redaktora rūtī atlasiet pareizrakstības korekcijas. Kad zem vārda tiek parādīts sarkans salocīts pasvītrojums, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vārda un izvēlieties vienu no ieteikumiem kļūdas labošanai.

Tiek rādīta pareizrakstības kļūda Word dokumentā

 • Pareizrakstības ieteikumiem ir pievienoti sinonīmi (ja pieejami), lai palīdzētu jums izvēlēties savam vēstījumam vispiemērotākos vārdus. 

 • Kontekstizvēlnē noklikšķinot uz bultiņas, tiek parādītas šādas opcijas:

  1. Izvēlieties Lasīt balsī, ja vēlaties dzirdēt pašreizējo ieteikumu.

  2. Izvēlieties Mainīt visus, ja vēlaties pašreizējo ieteikumu izmantot aizstāšanai ikreiz, kad tāda pati pareizrakstības kļūda tiek parādīta pašreizējā dokumentā.

  3. Atlasiet Pievienot automātiskajai koriģēšanai, ja vēlaties, lai redaktors ar izvēlēto ieteikumu vienmēr aizstātu atrasto vārdu. (Varat arī atvērt automātiskās koriģēšanas opcijas no kontekstizvēlnes. Lai iegūtu papildinformāciju par opciju izmantošanu, izvēlieties automātiskās koriģēšanas opcijas.)

 • Lai pievienotu vārdu noklusējuma vārdnīcai un redaktors to pārtrauktu atzīmēt kā nepareizu, izvēlieties Pievienot vārdnīcai.

 • Lai izlaistu vārdu šajā dokumentā vai e-pasta ziņojumā bez pievienošanas pareizrakstības vārdnīcai, izvēlieties Ignorēt visu.

 • Lai skatītu papildinformāciju un visas pieejamās pareizrakstības kļūdu labošanas darbības, izvēlieties Skatīt vairāk, lai atvērtu redaktora rūti. Redaktora rūtī

  1. Gramatikas problēmas detalizētu aprakstu var skatīt redaktora rūts augšdaļā.

  2. Varat noklausīties teikumu ar gramatikas kļūdu, atlasot skaļruņa ikonu. Atlasot teikuma daļu šajā tekstlodziņā pirms skaļruņa ikonas atlasīšanas, tiks nolasīta tikai šī daļa.

  3. Katrs gramatikas ieteikums rūtī ir dalīta poga. Atlasiet dalītās pogas galveno pogu, lai izvēlētos ieteikumu un ievietotu to dokumentā. Varat arī atlasīt dalītās pogas bultiņas pogu, lai atvērtu apakšizvēlni, kurā ir šādas papildu darbības, kuras var veikt attiecīgajam ieteikumam: varat atskaņot katru ieteikumu (izvēlieties Lasīt balsī), kā arī klausīties izrunu pa burtiem (izvēlieties Nosaukt pa burtiem).

Redaktors pārbauda gramatikas problēmas, kamēr jūs rakstāt, vai sniedz pārskatu, kurā iezīmētas visas dokumentā nepieciešamās gramatikas korekcijas, kamēr pārlasāt visu dokumentu (taustiņš F7). Lai labotu dokumentā esošās gramatikas problēmas, redaktora rūtī atlasiet gramatikas korekcijas. Ja redzat zilu dubultu pasvītrojumu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vārda vai vārdu savienojuma, lai uzzinātu vairāk.

Tiek rādīta gramatikas kļūda

 • Gramatikas ieteikumiem ir pievienots īss apraksts, lai palīdzētu jums pieņemt pārdomātu lēmumu par problēmas novēršanu.

 • Kontekstizvēlnē noklikšķinot uz bultiņas, tiek parādītas šādas opcijas:

  1. Izvēlieties Lasīt balsī, ja vēlaties dzirdēt atlasīto ieteikumu.

  2. Lai ignorētu vārdu vai frāzi un pārietu tālāk, izvēlieties Ignorēt vienreiz

  3. Lai šoreiz ignorētu šo kļūdu visā dokumentā, izvēlieties Nepārbaudīt šo problēmu.

  4. Lai skatītu detalizētu skaidrojumu par gramatikas problēmu, kā arī rakstīšanas piemērus, izvēlieties Skatīt vairāk, lai atvērtu redaktora rūti. Redaktora rūtī

   • Gramatikas problēmas detalizētu aprakstu var skatīt rūts augšdaļā.

   • Varat noklausīties teikumu ar gramatikas kļūdu, atlasot skaļruņa ikonu. Atlasot teikuma daļu šajā tekstlodziņā pirms skaļruņa ikonas atlasīšanas, tiks nolasīta tikai šī daļa.

   • Katrs gramatikas ieteikums rūtī ir dalīta poga. Atlasiet dalītās pogas galveno pogu, lai izvēlētos ieteikumu un ievietotu to dokumentā. Varat arī atlasīt dalītās pogas bultiņas pogu, lai atvērtu apakšizvēlni, kurā ir šādas papildu darbības, kuras var veikt attiecīgajam ieteikumam: varat atskaņot katru ieteikumu (izvēlieties Lasīt balsī), kā arī klausīties izrunu pa burtiem (izvēlieties Nosaukt pa burtiem).

Redaktors pārbauda, vai tekstā nav stila un citu rakstīšanas problēmu, un iezīmē vārdu vai vārdu savienojumu, to pasvītrojot ar zeltainu punktētu līniju. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pasvītrotā vārda vai vārdu savienojuma un izvēlieties vienu no vairākiem ieteikumiem vai iegūstiet pārskatu, kurā iezīmēti visi dokumentā nepieciešamie rakstīšanas precizējumi, kamēr pārlasāt visu dokumentu (taustiņš F7).

Piezīme.: Zeltainās punktotās līnijas pašlaik ir pieejamas tikai tekstam angļu un spāņu valodā.

Tiek rādīta rakstīšanas stila kļūda

Rakstīšanas stila ieteikumiem ir pievienots īss apraksts, lai palīdzētu jums pieņemt pārdomātu lēmumu par problēmas novēršanu.

Redaktors pārbauda šādus elementus:

 • Salikteņi*

 • Kontrakcijas*

 • Klišejas*

 • Neformāla valoda*

 • Dubultais noliegums*

 • Žargons*

 • Nominalizācija

 • Ciešamā kārta*

 • Ciešamā kārta ar nezināmu darītāju (Nav ieteikumu)*

 • Liekvārdība

 • Vārdi starp nenoteiksmes daļām* (vairāk par vienu)

 • Dzimtei specifiska valoda*

 • Vārdi, kas izsaka neskaidrību*

 • Slengs*

 • Oksfordas komats*

 • Interpunkcija, lietojot pēdiņas*

 • Atstarpe starp teikumiem*

Svarīgi!: Iespējojiet stila opcijas, atverot korektūras opcijas un izvēloties Gramatika un vēl nolaižamajā izvēlnē Rakstīšanas stils. Skatiet tālāk tēmu Redaktora korektūras iestatījumu maiņa.

 • Katrs rakstīšanas stila ieteikums labās pogas izvēlnē ir dalīta poga. Atlasiet dalītās pogas galveno pogu, lai izvēlētos ieteikumu un ievietotu to dokumentā. Varat arī atlasīt dalītās pogas bultiņas pogu, lai atvērtu apakšizvēlni, kurā ir šādas papildu darbības, kuras var veikt attiecīgajam ieteikumam.

  1. Izvēlieties Lasīt balsī, ja vēlaties dzirdēt atlasīto ieteikumu.

  2. Lai ignorētu stila problēmu un pārietu tālāk, izvēlieties Ignorēt vienreiz.

  3. Lai šoreiz ignorētu šo kļūdu visā dokumentā, izvēlieties Nepārbaudīt šo problēmu.

 • Lai skatītu detalizētu skaidrojumu par rakstīšanas stila problēmu, kā arī rakstīšanas piemērus, izvēlieties Skatīt vairāk, lai atvērtu redaktora rūti. Redaktora rūtī

  1. Rakstīšanas stila ieteikuma detalizētu skaidrojumu var skatīt rūts augšdaļā.

  2. Varat noklausīties teikumu ar rakstīšanas stila ieteikumu, atlasot skaļruņa ikonu. Atlasot teikuma daļu šajā tekstlodziņā pirms skaļruņa ikonas atlasīšanas, tiks nolasīta tikai šī daļa.

  3. Katrs rakstīšanas stila ieteikums rūtī ir dalīta poga. Atlasiet dalītās pogas galveno pogu, lai izvēlētos ieteikumu un ievietotu to dokumentā. Varat arī atlasīt dalītās pogas bultiņas pogu, lai atvērtu apakšizvēlni, kurā ir šādas papildu darbības, kuras var veikt attiecīgajam ieteikumam.

  4. Varat atskaņot katru ieteikumu (izvēlieties Lasīt balsī), kā arī klausīties izrunu pa burtiem (izvēlieties Nosaukt pa burtiem).

Lai sīkāk uzzinātu par rakstīšanas stila kļūdām un ieteikumiem, skatiet tēmu Gramatikas un rakstīšanas stila opciju atlasīšana.

Visa dokumenta pārlasīšana, izmantojot redaktora pārskatu

Redaktora pārskatā redzams dokumentā esošo kļūdu sadalījums pa veidiem, un tajā varat labot kļūdas, kurām nepieciešama korekcija.

 1. Ja izmantojat Word, pārlasiet visu dokumentu, nospiežot taustiņu F7 vai cilnē Pārskatīšana atlasot Pārbaudīt dokumentu.

  Tiek rādīta cilnes Pārskatīšana sadaļa Pārbaudīt dokumentu
 2. Redaktora rūtī tiek rādīts dokumentā konstatēto kļūdu un to veidu (pareizrakstības, gramatikas un stila kļūdu) pārskats.

  Tiek rādīts korektūras problēmu pārskats
 3. Noklikšķiniet uz jebkuras kategorijas, lai dokumentā labotu tikai šīs kategorijas problēmas.

Kamēr rakstāt programmā Word vai Outlook 2016, varat apskatīt pareizrakstības un gramatikas kļūdas, kā arī rakstīšanas stila problēmas. Redaktors atzīmē kļūdas rakstīšanas laikā: sarkans salocīts pasvītrojums apzīmē pareizrakstības kļūdas, zils dubults pasvītrojums apzīmē gramatikas kļūdas un rakstīšanas stilu.

Redaktors pārbauda, vai nav pareizrakstības kļūdu, kamēr jūs rakstāt. Kad zem vārda parādās sarkans salocīts pasvītrojums, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vārda un izvēlieties vienu no ieteikumiem kļūdas labošanai.

Tiek rādīta pareizrakstības kļūdas kontekstizvēlne
 • Pareizrakstības ieteikumiem ir pievienoti sinonīmi (ja pieejami), lai palīdzētu jums izvēlēties savam vēstījumam vispiemērotākos vārdus. 

 • Kontekstizvēlnē noklikšķinot uz bultiņas, tiek parādītas šādas opcijas:

  1. Izvēlieties Lasīt balsī, ja vēlaties dzirdēt pašreizējo ieteikumu.

  2. Atlasiet Pievienot automātiskajai koriģēšanai, ja vēlaties, lai redaktors ar izvēlēto ieteikumu vienmēr aizstātu atrasto vārdu. (Varat arī atvērt automātiskās koriģēšanas opcijas no kontekstizvēlnes. Lai iegūtu papildinformāciju par opciju izmantošanu, izvēlieties automātiskās koriģēšanas opcijas.)

 • Lai pievienotu vārdu noklusējuma vārdnīcai un redaktors to pārtrauktu atzīmēt kā nepareizu, izvēlieties Pievienot vārdnīcai.

 • Lai izlaistu vārdu šajā dokumentā vai e-pasta ziņojumā bez pievienošanas pareizrakstības vārdnīcai, izvēlieties Ignorēt visu.

 • Lai skatītu papildinformāciju un visas pieejamās pareizrakstības kļūdu labošanas darbības, izvēlieties Skatīt vairāk, lai atvērtu redaktora rūti.

  Piezīme.: Redaktora rūts ir pieejama tikai programmā Word.

Redaktors pārbauda gramatikas problēmas, kamēr jūs rakstāt, vai sniedz pārskatu, kurā iezīmētas visas dokumentā nepieciešamās gramatikas korekcijas, kamēr pārlasāt visu dokumentu (taustiņš F7).

Tiek rādīta gramatikas kļūdas kontekstizvēlne

 • Gramatikas ieteikumiem ir pievienots īss apraksts tieši virs tiem labās pogas izvēlnē, lai palīdzētu jums pieņemt pārdomātu lēmumu par problēmas novēršanu.

 • Kontekstizvēlnē noklikšķinot uz bultiņas, tiek parādītas šādas opcijas:

  1. Izvēlieties Lasīt balsī, ja vēlaties dzirdēt atlasīto ieteikumu.

  2. Lai ignorētu vārdu vai frāzi un pārietu tālāk, izvēlieties Ignorēt vienreiz

  3. Lai skatītu detalizētu skaidrojumu par gramatikas problēmu, kā arī rakstīšanas piemērus, izvēlieties Skatīt vairāk, lai atvērtu redaktora rūti.

   Piezīme.: Redaktora rūts ir pieejama tikai programmā Word.

Skatiet arī

Pareizrakstības un gramatikas pārbaudītāja manuāla palaišana

 • Pareizrakstības pārbaude ir pieejama 89 valodām.

 • Kontekstjutīgā pareizrakstības pārbaude ir pieejama 7 valodām (angļu, spāņu, franču, vācu, portugāļu, itāliešu, norvēģu)

 • Gramatikas pārbaude ir pieejama 22 valodās (7 iepriekš minētajās valodās, kā arī krievu, japāņu, holandiešu, dāņu, somu, zviedru portugāļu [Eiropas], poļu, arābu, čehu un turku valodā. Korejiešu, ķīniešu [vienkāršotā], ķīniešu [tradicionālā], ungāru)

 • Rakstīšanas palīdzība (zeltainā punktotā līnija) ir pieejama tikai angļu un spāņu valodai.

Programmā Word mainiet korektūras iestatījumus dialoglodziņā Gramatikas iestatījumi. Varat izvēlēties dažādus gramatikas un stila iestatījumus atkarībā no tā, kurš iestatījums vislabāk atbilst jūsu dokumentam.

Piezīme.: Pēc noklusējuma redaktora korektūras opcijas ir iestatītas kā Gramatika un vēl un ir atlasītas liekvārdības un nominalizācijas stila opcijas.

 1. Izvēlieties Fails > Opcijas > Korektūra, lai atvērtu korektūras opcijas.

 2. Sadaļā Labojot pareizrakstību un gramatiku programmā Word izvēlieties Iestatījumi.

  Izvēlnē Rakstīšanas stils, kas pieejama dialoglodziņā Gramatikas iestatījumi, redzamas divas opcijas: Gramatika vai Gramatika un vēl. Varat izvēlēties jebkuru opciju atkarībā no iestatījumiem, kurus vēlaties izmantot.

 3. Izvēlieties Gramatika un vēl, lai izmantotu stila opcijas.

  Ritiniet uz leju, lai redzētu visas pieejamās opcijas, un atlasiet vai notīriet kārtulas, kas jāpārbauda vai jāignorē gramatikas pārbaudītājam. Jebkuras šajos iestatījumos veiktās izmaiņas tiks lietotas visos rediģējamos dokumentos vai vienumos — ne tikai dokumentā, ar kuru pašlaik strādājat.

  Padoms.: Lai dotos atpakaļ uz noklusējuma redaktora korektūras iestatījumiem, izvēlieties Atiestatīt visu.

Programmā Outlook redaktors var atzīmēt vārdus vai vārdu savienojumus, ja tajās ir gramatikas vai stila problēmas, kamēr rakstāt e-pasta ziņojumu, un sniegt ieteikumus problēmas novēršanai. Lai izmantotu redaktora korektūras pakalpojumus,

 1. Izveidojiet vai atveriet e-pasta ziņojumu.

 2. Izvēlieties cilni Fails un atlasiet Opcijas.

 3. Atlasiet Pasts un pēc tam izvēlieties Redaktora opcijas....

 4. Izvēlieties Korektūra.

 5. Sadaļā Labojot pareizrakstību programmā Outlook, rīkojieties šādi:

  • Atlasiet Atzīmēt gramatikas kļūdas rakstīšanas laikā. Tādējādi rakstīšanas laikā tiek iezīmētas gramatikas (zila) un stila (zeltaina) kļūdas.

  • Izvēlieties Iestatījumi.

   Izvēlnē Rakstīšanas stils, kas pieejama dialoglodziņā Gramatikas iestatījumi, redzamas divas opcijas: Gramatika vai Gramatika un vēl. Varat izvēlēties jebkuru opciju atkarībā no iestatījumiem, kurus vēlaties izmantot.

  • Izvēlieties Gramatika un vēl, lai izmantotu stila opcijas.

   Ritiniet uz leju, lai redzētu visas pieejamās opcijas, un atlasiet vai notīriet kārtulas, kas jāpārbauda vai jāignorē gramatikas pārbaudītājam. Jebkuras šajos iestatījumos veiktās izmaiņas tiks lietotas visos rediģējamos dokumentos vai vienumos — ne tikai dokumentā, ar kuru pašlaik strādājat.

   Padoms.: Lai dotos atpakaļ uz noklusējuma redaktora korektūras iestatījumiem, izvēlieties Atiestatīt visu.

 6. Izvēlieties Labi.

Īsinājumtaustiņi

Dokumentā izmantojiet kombināciju Alt + pasvītrotais burts, lai sarakstā atlasītu komandu.

Redaktora rūtī izmantojiet tikai pasvītroto burtu, lai atlasītu komandu.

Skatiet arī

Gramatikas un rakstīšanas stila opciju atlasīšana sistēmā Office 2016

Pareizrakstības un gramatikas pārbaude sistēmā Office 2010 un jaunākās versijās

Gramatikas un stila opciju atlasīšana sistēmā Office 2013 un vecākās versijās

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×