Programmas Microsoft Word īsinājumtaustiņi

Šajā palīdzības tēmā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos, iespējams, precīzi neatbilst taustiņiem ASV izkārtojumā.

Piezīmes : 

 • Šajā rakstā nav izklāstīta ne īsinājumtaustiņu pielāgošana, ne īsinājumtaustiņu izveide makro vai automātiskā teksta vajadzībām. Lai saņemtu plašāku informāciju, noklikšķiniet uz saites sadaļā Skatiet arī.

 • Ja lietojat programmu Microsoft Word Starter, ievērojiet, ka daži programmai Word norādītie līdzekļi programmā Word Starter netiek atbalstīti. Papildinformāciju par programmā Word Starter pieejamajiem līdzekļiem skatiet rakstā Word Starter līdzekļu atbalsts.

Šajā rakstā

Īsinājumtaustiņu atrašana un izmantošana

Programmas Microsoft Office pamati

Navigācija lentē

Programmas Microsoft Word ātrā atsauce

Funkcijas taustiņa atsauce

Īsinājumtaustiņu atrašana un izmantošana

Microsoft Word 2010 palīdzībā par īsinājumtaustiņiem, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāk taustiņi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar plusa zīmi (+). Palīdzībā par īsinājumtaustiņiem, kur vispirms jānospiež viens taustiņš un pēc tam nekavējoties — otrs, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Sadaļu izvēršana, izmantojot tastatūru

 • Lai izvērstu visas raksta sadaļas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atlasīts Rādīt visu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Lai visas sadaļas sakļautu, atkal nospiediet ENTER.

 • Lai izvērstu tikai vienu raksta sadaļu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz ir atlasīts šīs sadaļas virsraksts un plusa zīme, pēc tam nospiediet ENTER. Lai sadaļu sakļautu, atkal nospiediet ENTER.

Meklēšana šajā rakstā

Svarīgi! : Lai sāktu meklēšanu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atlasīts Rādīt visu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+F.

  Tiek atvērts dialoglodziņš Meklēšana ar kursoru vietā, kur sākt rakstīt.

 2. Lodziņā ierakstiet meklējamo tekstu.

 3. Nospiediet taustiņu ENTER.

Šī raksta drukāšana

Lai drukātu šo tēmu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atlasīts Rādīt visu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam CTRL+P.

Uz lapas sākumu

Programmas Microsoft Office pamati

Logu rādīšana un lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz nākamo logu

ALT+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

ALT+SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Aizvērt aktīvo logu

CTRL+W vai CTRL+F4

Atjaunot aktīvā loga lielumu pēc tā maksimizēšanas.

ALT+F5

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (pulksteņrādītāja kustības virzienā). Iespējams, taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

F6

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam).

SHIFT+F6

Ja atvērts vairāk nekā viens logs, pārslēgt uz nākamo logu.

CTRL+F6

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

CTRL+SHIFT+F6

Maksimizēt vai atjaunot atlasīto logu.

CTRL+F10

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē

PRINT SCREEN

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

ALT+PRINT SCREEN

Dialoglodziņu izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu

Tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz nākamo cilni dialoglodziņā

CTRL+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā

CTRL+SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Pārvietot starp opcijām atvērtā nolaižamā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā.

Bulttaustiņi

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību; atzīmēt vai notīrīt atzīmēto izvēles rūtiņu.

Atstarpes taustiņš

Atlasīt opciju; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu.

ALT+ opcijā pasvītrotais burts

Atvērt atlasītu nolaižamo sarakstu.

ALT+lejupvērstā bultiņa

Atlasīt opciju no nolaižamā saraksta.

Pirmais opcijas burts nolaižamā sarakstā

Aizvērt atlasītu nolaižamu sarakstu; anulēt komandu un aizvērt dialoglodziņu.

ESC

Palaist atlasīto komandu.

ENTER

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā ieraksta vai ielīmē ierakstu, piemēram, lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz ieraksta sākumu.

HOME

Pāriet uz ieraksta beigām.

END

Pārvietot vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi.

Kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Pārvietot vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Atlasīt vai neatlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi.

SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīt vai neatlasīt vienu rakstzīmi pa labi.

SHIFT+labā bultiņa

Atlasīt vai neatlasīt vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīt vai neatlasīt vienu vārdu pa labi.

CTRL+SHIFT+labā bultiņa

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ieraksta sākumam.

SHIFT+HOME

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ieraksta beigām.

SHIFT+END

Dialoglodziņu Atvēršana un Saglabāšana kā izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Parādīt dialoglodziņu Atvērt.

CTRL+F12 vai CTRL+O

Parādīt dialoglodziņu Saglabāt kā.

F12

Dzēst atlasīto mapi vai failu.

ENTER

Atvērt mapi, kas atrodas vienu līmeni augstāk nekā atlasītā mape.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst atlasīto mapi vai failu.

DELETE

Rādīt īsinājumizvēlni atlasītajam vienumam, piemēram, mapei vai failam.

SHIFT+F10

Pārvietoties uz nākamo opciju.

Tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju.

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Atvērt sarakstu Skatīt.

F4 vai ALT+I

Darbību atsaukšana un atkārtošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Anulēt darbību.

ESC

Atsaukt darbību.

CTRL+Z

Atcelt atsaukšanu vai atkārtot darbību.

CTRL+Y

Piekļuve uzdevumrūtīm un galerijām un to izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā. (Varbūt taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.)

F6

Ja izvēlne ir aktīva, pāriet pie uzdevumrūts. (Varbūt CTRL+tabulēšanas taustiņš būs jānospiež vairākas reizes.)

CTRL+tabulēšanas taustiņš

Ja uzdevumrūts ir aktīva, atlasīt nākamo vai iepriekšējo opciju uzdevumrūtī.

TAB vai SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Rādīt pilnu komandu kopu uzdevumrūts izvēlnē.

CTRL+atstarpes taustiņš

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību.

Atstarpes taustiņš vai ENTER

Atvērt nolaižamo izvēlni atlasītajam galerijas vienumam.

SHIFT+F10

Atlasīt pirmo vai pēdējo galerijas vienumu.

HOME vai END

Ritināt uz augšu un uz leju atlasītajā galerijas sarakstā.

PAGE UP vai PAGE DOWN

Aizvērt uzdevumrūti.

 1. Nospiest taustiņu F6, lai pārvietotos uzdevumrūtī, ja nepieciešams.

 2. Nospiest CTRL+atstarpes taustiņš.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērt, un pēc tam nospiediet ENTER.

Uzdevumrūts pārvietošana

 1. Nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uzdevumrūtī, ja nepieciešams.

 2. Nospiediet CTRL+atstarpes taustiņš.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Pārvietot, un pēc tam nospiediet ENTER.

 4. Lietojiet bulttaustiņus, lai pārvietotu uzdevumrūti, un pēc tam nospiediet ENTER.

Uzdevumrūts lieluma mainīšana

 1. Nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uzdevumrūtī, ja nepieciešams.

 2. Nospiediet CTRL+atstarpes taustiņš.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Lielums, un pēc tam nospiediet ENTER.

 4. Lietojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus, un pēc tam nospiediet ENTER.

Piekļuve pieejamajām darbībām un to izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rādīt atlasītā elementa īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10

Rādīt izvēlni vai ziņojumu pieejamajai darbībai vai pogai AutoCorrect opcijas Pogas attēls , vai pogai Ielīmēšanas opcijas Pogas attēls . Ja ir vairākas darbības, pārslēgties uz nākamo darbību un rādīt tās izvēlni vai ziņojumu.

ALT+SHIFT+F10

Pieejamo darbību izvēlnē pārvietoties starp opcijām

Bulttaustiņi

Veikt pieejamo darbību izvēlnē atlasītā elementa darbību

ENTER

Aizvērt pieejamo darbību izvēlni vai ziņojumu

ESC

Padomi

 • Varat pieprasīt brīdinājumu ar skaņu ikreiz, kad ir pieejama kāda darbība (nav pieejama Word Starter). Lai dzirdētu audio norādes, nepieciešama skaņas karte. Datorā ir jābūt instalētām arī Microsoft Office skaņām.

 • Ja ir piekļuve internetam, Microsoft Office skaņas var lejupielādēt no Office.com. Pēc skaņas failu instalēšanas rīkojieties šādi:

  1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F, O, lai atvērtu Word opcijas.

  2. Nospiediet A, lai atlasītu Papildu, un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz Papildu opcijas darbam ar programmu Word.

  3. Divreiz nospiediet taustiņu kombināciju ALT+S, lai pārvietotos uz izvēles rūtiņu Reaģēt ar skaņu, kas atrodas sadaļā Vispārīgi, un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

  4. Atkārtoti nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai atlasītu Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

   Piezīme : Atzīmējot vai notīrot šo izvēles rūtiņu, iestatījums ietekmē visas Office programmas, kas atbalsta skaņu.

Uz lapas sākumu

Navigācija lentē

Piekļuve jebkurai komandai ar dažu taustiņu nospiešanu

Piekļuves taustiņi ļauj jebkurā programmas vietā ātri lietot komandu, nospiežot dažus taustiņus. Katrai komandai programmā Word 2010 var piekļūt, izmantojot piekļuves taustiņu. Lielāko daļu komandu var izpildīt ar diviem līdz pieciem taustiņsitieniem. Lai izmantotu piekļuves taustiņu:

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

  Padomi par taustiņiem tiek parādīti virs katra līdzekļa, kas pieejams pašreizējā skatā.

 2. Nospiediet burtu, kas parādīts taustiņa padomā virs līdzekļa, kuru vēlaties izmantot.

 3. Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva un tiek nospiests taustiņš N, tiek parādīta cilne Ievietošana kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.

 4. Turpiniet nospiest burtus, līdz nospiežat izmantojamās komandas vai vadīklas burtu. Dažos gadījumos vispirms ir jānospiež tās grupas burts, kura satur komandu.

  Piezīme : Lai atceltu veicamo darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet ALT.

Tastatūras fokusa mainīšana, neizmantojot peli

Cits veids, kā izmantot tastatūru darbā ar programmām, kurās ir Office lente, ir pārvietot fokusu pa cilnēm un komandām, līdz atrodat vajadzīgo līdzekli. Nākamajā tabulā uzskaitīti dažādi veidi, kā pārvietot tastatūras fokusu, neizmantojot peli.

Lai to izdarītu

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus.

ALT vai F10. Nospiest vēlreiz kādu no šiem taustiņiem, lai pārvietotos atpakaļ dokumentā un atceltu piekļuves taustiņus.

Pārvietoties uz citu lentes cilni.

F10, lai atlasītu aktīvo cilni, un pēc tam kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Izvērst vai sakļaut lenti.

CTRL+F1

Parādīt atlasītā elementa īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10

Pārvietot fokusu, lai atlasītu katru no šiem loga apgabaliem:

 • Lentes aktīvā cilne

 • Visas atvērtā uzdevuma rūtis

 • Statusa josla loga lejasdaļā

 • Jūsu dokuments

F6

Pārvietojiet fokusu uz katru lentes komandu atbilstīgi uz priekšu vai atpakaļ.

Tabulēšanas taustiņš vai SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Atbilstīgi pārvietojiet uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi starp lentes vienumiem.

Lejupvērstā bultiņa, augšupvērstā bultiņa, kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Aktivizēt lentē atlasīto komandu vai vadīklu.

Atstarpes taustiņš vai ENTER

Atvērt lentē atlasīto izvēlni vai galeriju.

Atstarpes taustiņš vai ENTER

Aktivizēt lentē komandu vai vadīklu, lai var modificēt vērtību.

ENTER

Pabeigt lentes vērtības modificēšanu vadīklā un pārvietot fokusu atpakaļ uz dokumentu.

ENTER

Saņemt palīdzību par lentē atlasīto komandu vai vadīklu. (Ja ar atlasīto komandu nav saistīta palīdzības tēma, tiek rādīta vispārīga palīdzības tēma par programmu.)

F1

Uz lapas sākumu

Programmas Microsoft Word ātrā atsauce

Programmā Microsoft Word bieži veicamie uzdevumi

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidot nepārtrauktu tukšumu.

CTRL+SHIFT+atstarpes taustiņš

Izveidot nepārtrauktu pārnesumzīmi.

CTRL+SHIFT+pārnesumzīme

Pārvērst burtus treknrakstā.

CTRL+B

Pārvērst burtus slīprakstā.

CTRL+I

Pasvītrot burtus.

CTRL+U

Samazināt fonta lielumu par vienu vērtību.

CTRL+SHIFT+<

Palielināt fonta lielumu par vienu vērtību.

CTRL+SHIFT+>

Samazināt fonta lielumu par vienu punktu.

CTRL+[

Palielināt fonta lielumu par vienu punktu.

CTRL+]

Noņemt rindkopas vai rakstzīmju formatējumu.

CTRL+atstarpes taustiņš

Kopēt atlasīto tekstu vai objektu.

CTRL+C

Izgriezt atlasīto tekstu vai objektu.

CTRL+X

Ielīmēt tekstu vai objektu.

CTRL+V

Īpašā ielīmēšana

CTRL+ALT+V

Tikai ielīmējuma formatēšana

CTRL+SHIFT+V

Atsaukt pēdējo darbību.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Atvērt dialoglodziņu Vārdu skaits.

CTRL+SHIFT+G

Darbs ar dokumentiem un tīmekļa lapām

Izveidot, skatīt un saglabāt dokumentus

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidot jaunu dokumentu.

CTRL+N

Atvērt dokumentu.

CTRL+O

Aizvērt dokumentu.

CTRL+W

Sadalīt dokumenta logu.

ALT+CTRL+S

Noņemt dokumenta loga sadalījumu.

ALT+SHIFT+C vai ALT+CTRL+S

Dokumenta saglabāšana

CTRL+S

Meklēt, aizstāt un pārlūkot tekstā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt uzdevumrūti Navigācija (lai meklētu dokumentā).

CTRL+F

Atkārtoti meklēt (pēc loga Meklēt un aizstāt aizvēršanas).

ALT+CTRL+Y

Aizstāt tekstu, specifisku formatējumu un speciālus vienumus.

CTRL+H

Doties uz lappusi, grāmatzīmi, vēri, tabulu, komentāru, grafiku vai citu vietu.

CTRL+G

Pārslēgt starp pēdējām četrām rediģētajām vietām.

ALT+CTRL+Z

Atvērt pārlūkošanas opciju sarakstu. Nospiest bulttaustiņus, lai atlasītu opciju, un pēc tam nospiest taustiņu ENTER, lai pārlūkotu dokumentu, izmantojot atlasīto opciju.

ALT+CTRL+HOME

Pārvietoties uz iepriekšējo pārlūkošanas objektu (pārlūkošanas opciju kopu).

CTRL+PAGE UP

Pārvietoties uz nākamo pārlūkošanas objektu (pārlūkošanas opciju kopu).

CTRL+PAGE DOWN

Pārslēgties uz citu skatu

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz drukas izkārtojuma skatu.

ALT+CTRL+P

Pārslēgties uz struktūrskatu.

ALT+CTRL+O

Pārslēgties uz melnraksta skatu.

ALT+CTRL+N

Struktūrskats

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rindkopas paaugstināšana.

ALT+SHIFT+kreisā bultiņa

Rindkopas pazemināšana.

ALT+SHIFT+labā bultiņa

Pamatteksta pazemināšana.

CTRL+SHIFT+N

Pārvietot atlasītās rindkopas uz augšu.

ALT+SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasītās rindkopas uz leju.

ALT+SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Izvērst tekstu zem virsraksta.

ALT+SHIFT+pluszīme

Sakļaut tekstu zem virsraksta.

ALT+SHIFT+mīnuszīme

Izvērst vai sakļaut visu tekstu vai virsrakstus.

ALT+SHIFT+A

Paslēpt vai parādīt rakstzīmju formatējumu.

Slīpsvītras (/) taustiņš cipartastatūrā

Rādīt pamatteksta pirmo rindu vai visu pamattekstu.

ALT+SHIFT+L

Rādīt visus virsrakstus ar 1. virsraksta stilu.

ALT+SHIFT+1

Rādīt visus virsrakstus līdz n virsrakstam.

ALT+SHIFT+n

Ievietot cilnes rakstzīmi.

CTRL+tabulēšanas taustiņš

Dokumentu drukāšana un priekšskatīšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Dokumenta drukāšana.

CTRL+P

Pārslēgties uz drukas priekšskatījumu.

ALT+CTRL+I

Samazinot pārvietojiet ap priekšskatījuma lapu.

Bulttaustiņi

Palielinot pārvietojiet par vienu priekšskatījuma lapu.

PAGE UP vai PAGE DOWN

Palielinot pārvietojiet uz pirmo priekšskatījuma lapu.

CTRL+HOME

Palielinot pārvietojiet uz pēdējo priekšskatījuma lapu.

CTRL+END

Dokumentu pārskatīšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Komentāra ievietošana.

ALT+CTRL+M

Izmaiņu reģistrēšanas ieslēgšana vai izslēgšana.

CTRL+SHIFT+E

Pārskatīšanas rūts aizvēršana, ja tā ir atvērta.

ALT+SHIFT+C

Pilnekrāna lasīšanas skats

Piezīme : Daži ekrāna lasītāji, iespējams, nav saderīgi ar pilnekrāna lasīšanas skatu.

Lai to izdarītu

Īsinājumtaustiņi

Doties uz dokumenta sākumu.

HOME

Doties uz dokumenta beigām.

END

Doties uz lapu n.

n, ENTER

Iziet no lasīšanas izkārtojuma skata.

ESC

Atsauces, vēres un beigu vēres

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Satura rādītāja ievadnes iezīmēšana.

ALT+SHIFT+O

Izmantotās literatūras saraksta ievadnes (citāta) iezīmēšana.

ALT+SHIFT+I

Alfabētiskā rādītāja ievadnes iezīmēšana.

ALT+SHIFT+X

Vēru ievietošana.

ALT+CTRL+F

Beigu vēru ievietošana.

ALT+CTRL+D

Darbs ar tīmekļa lapām

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot hipersaiti.

CTRL+K

Iet atpakaļ par vienu lapu.

ALT+kreisā bultiņa

Doties uz priekšu par vienu lapu.

ALT+labā bultiņa

Atsvaidzināt.

F9

Teksta un grafiku rediģēšana un pārvietošana

Teksta un grafiku dzēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst vienu rakstzīmi pa labi.

DELETE

Dzēst vienu vārdu pa labi.

CTRL+DELETE

Izgriezt atlasīto tekstu un novietot to Office starpliktuvē.

CTRL+X

Atsaukt pēdējo darbību.

CTRL+Z

Izgriezt un novietot savāktuvē.

CTRL+F3

Teksta un grafiku kopēšana vai pārvietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt Office starpliktuvi.

Nospiest ALT+H, lai pārvietotos uz cilni Sākums, un pēc tam nospiest F,O.

Kopēt atlasīto tekstu vai grafikas un novietot to Office starpliktuvē.

CTRL+C

Izgriezt atlasīto tekstu vai grafikas un novietot to Office starpliktuvē.

CTRL+X

Ielīmēt jaunāko papildinājumu vai ielīmēto vienumu no Office starpliktuves.

CTRL+V

Vienreiz pārvietot tekstu vai grafiku.

F2 (pēc tam pārvietot kursoru un nospiest taustiņu ENTER)

Vienreiz kopēt tekstu vai grafiku.

SHIFT+F2 (pēc tam pārvietot kursoru un nospiest taustiņu ENTER)

Ja atlasīts teksts vai objekts, atvērt dialoglodziņu Izveidot jaunu veidošanas bloku.

ALT+F3

Ja atlasīts veidošanas bloks,  piemēram, SmartArt grafika , rādiet īsinājumizvēlni, kas ir ar to saistīta.

SHIFT+F10

Izgriezt un novietot savāktuvē.

CTRL+F3

Ielīmēt savāktuves saturu.

CTRL+SHIFT+F3

Kopēt dokumenta iepriekšējā sadaļā izmantoto galveni vai kājeni.

ALT+SHIFT+R

Speciālo rakstzīmju ievietošana

Lai ievietotu šo

Īsinājumtaustiņi

A lauks

CTRL+F9

Rindiņas pārtraukums

SHIFT+ENTER

Lapas pārtraukums

CTRL+ENTER

Kolonnas pārtraukums

CTRL+SHIFT+ENTER

Domuzīme

ALT+CTRL+mīnuszīme

Defise

CTRL+mīnuszīme

Pārnesumzīme nav obligāta

CTRL+pārnesumzīme

Nepārtraukta pārnesumzīme

CTRL+SHIFT+pārnesumzīme

Nepārtraukta tukšumzīme

CTRL+SHIFT+atstarpes taustiņš

Autortiesību simbols

ALT+CTRL+C

Reģistrētas preču zīmes simbols

ALT+CTRL+R

Preču zīmes simbols

ALT+CTRL+T

Elipse

ALT+CTRL+punkts

Atverošā vienpēdiņa

CTRL+`(vienpēdiņa), `(vienpēdiņa)

Noslēdzošā vienpēdiņa

CTRL+' (vienpēdiņa), ' (vienpēdiņa)

Atverošās dubultpēdiņas

CTRL+` (vienpēdiņa), SHIFT+' (vienpēdiņa)

Noslēdzošās dubultpēdiņas

CTRL+' (vienpēdiņa), SHIFT+' (vienpēdiņa)

Automātiska teksta ievadne

ENTER (pēc dažu pirmo automātiskā teksta ievadnes nosaukuma rakstzīmju ierakstīšanas un kad parādās Ekrāna padoms)

Rakstzīmju ievietošana, izmantojot rakstzīmju kodus

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot unikoda rakstzīmi noteiktam unikoda (heksadecimālajam) rakstzīmes kodam. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu ( eiro valūtas simbols ), ierakstiet 20AC un pēc tam turiet nospiestu taustiņu ALT un nospiediet X.

Rakstzīmes kods, ALT+X

Atrast unikoda rakstzīmes kodu atlasītajai rakstzīmei

ALT+X

Ievietot ANSI rakstzīmi noteiktam ANSI (decimālajam) rakstzīmes kodam. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu, turiet nospiestu taustiņu ALT un nospiediet 0128 cipartastatūrā.

ALT+rakstzīmes kods (skaitļu papildtastatūrā)

Teksta un grafiku atlasīšana

Atlasiet tekstu, turot nospiestu taustiņu SHIFT un izmantojot bulttaustiņus, lai pārvietotu kursoru.

Atlasīšanas izvēršana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ieslēgt paplašināto režīmu.

F8

Atlasīt tuvāko rakstzīmi.

F8 un pēc tam nospiediet kreiso bultiņu vai labo bultiņu

Palielināt atlases lielumu.

F8 (nospiediet vienreiz, lai atlasītu vārdu, divreiz, lai atlasītu teikumu, utt.)

Samazināt atlases lielumu.

SHIFT+F8

Izslēgt paplašināto režīmu.

ESC

Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa labi.

SHIFT+labā bultiņa

Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa kreisi.

SHIFT+kreisā bultiņa

Izvērst atlasi līdz vārda beigām.

CTRL+SHIFT+labā bultiņa

Izvērst atlasi līdz vārda sākumam.

CTRL+SHIFT+kreisā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindiņas beigām.

SHIFT+END

Izvērst atlasi līdz rindiņas sākumam.

SHIFT+HOME

Izvērst atlasi vienu rindiņu uz leju.

SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi vienu rindiņu uz augšu.

SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindkopas beigām.

CTRL+SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindkopas sākumam.

CTRL+SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi vienu ekrānu uz leju.

SHIFT+PAGE DOWN

Izvērst atlasi vienu ekrānu uz augšu.

SHIFT+PAGE UP

Izvērst atlasi līdz dokumenta sākumam.

CTRL+SHIFT+HOME

Izvērst atlasi līdz dokumenta beigām.

CTRL+SHIFT+END

Izvērst atlasi līdz loga beigām.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Izvērst atlasi, lai iekļautu visu dokumentu.

CTRL+A

Atlasīt vertikālu teksta bloku

CTRL+SHIFT+F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu

Izvērst atlasi līdz noteiktai vietai dokumentā.

F8+bulttaustiņi; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu

Teksta un grafiku atlasīšana tabulā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt nākamās šūnas saturu.

Tabulēšanas taustiņš

Atlasīt iepriekšējās šūnas saturu.

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Izvērst atlasi līdz blakus esošajām šūnām.

Turiet nospiestu taustiņu SHIFT un atkārtoti nospiediet bulttaustiņu

Atlasīt kolonnu.

Lietojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz kolonnas augšējo vai apakšējo šūnu, un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Nospiediet SHIFT+ALT+PAGE DOWN, lai atlasītu kolonnu no augšas līdz lejai.

 • Nospiediet SHIFT+ALT+PAGE UP, lai atlasītu kolonnu no apakšas līdz augšai.

Izvērst atlasi (vai bloku).

CTRL+SHIFT+F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu

Atlasīt visu tabulu.

ALT+5 cipartastatūrā (ar izslēgtu taustiņu NUM LOCK)

Pārvietošanās pa dokumentu

Lai pārvietotos

Īsinājumtaustiņi

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

CTRL+kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Vienu šūnu pa kreisi (tabulā)

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Vienu šūnu pa labi (tabulā)

Tabulēšanas taustiņš

Vienu rindiņu augstāk

Augšupvērstā bultiņa

Vienu rindiņu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Līdz rindiņas beigām

END

Līdz rindiņas sākumam

HOME

Līdz loga sākumam

ALT+CTRL+PAGE UP

Līdz loga beigām

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Vienu ekrānu augstāk (ritināt)

PAGE UP

Vienu ekrānu zemāk (ritināt)

PAGE DOWN

Līdz nākamās lapas sākumam

CTRL+PAGE DOWN

Līdz iepriekšējās lapas sākumam

CTRL+PAGE UP

Līdz dokumenta beigām

CTRL+END

Līdz dokumenta sākumam

CTRL+HOME

Līdz iepriekšējam pārskatījumam

SHIFT+F5

Pēc dokumenta atvēršanas līdz atrašanās vietai, kur strādājāt, kad dokuments pēdējo reizi tika aizvērts

SHIFT+F5

Pārvietošanās tabulā

Lai pārvietotos

Īsinājumtaustiņi

Uz nākamo šūnu rindiņā

Tabulēšanas taustiņš

Uz iepriekšējo šūnu rindiņā

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Uz pirmo šūnu rindiņā

ALT+HOME

Uz pēdējo šūnu rindiņā

ALT+END

Uz pirmo šūnu kolonnā

ALT+PAGE UP

Uz pēdējo šūnu kolonnā

ALT+PAGE DOWN

Uz iepriekšējo rindiņu

Augšupvērstā bultiņa

Uz nākamo rindiņu

Lejupvērstā bultiņa

Vienu rindu uz augšu

ALT+SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu uz leju

ALT+SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Rindkopu un tabulēšanas rakstzīmju ievietošana tabulā

Lai ievietotu

Īsinājumtaustiņi

Jaunas rindkopas šūnā

ENTER

Cilnes rakstzīmes šūnā

CTRL+tabulēšanas taustiņš

Pārrakstīšanas režīma izmantošana

Lai mainītu pārrakstīšanas iestatījumus tā, lai pārrakstīšanas režīmam varētu piekļūt, nospiežot taustiņu INSERT, rīkojieties šādi:

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F, O, lai atvērtu Word opcijas.

 2. Nospiediet taustiņu A, lai izvēlētos PAPILDU, un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+O, lai pārvietotos uz izvēles rūtiņu Pārrakstīšanas režīma kontrolei izmantot taustiņu Insert.

 4. Nospiediet atstarpes taustiņu, lai atzīmētu izvēles rūtiņu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu pārrakstīšanas režīmu, nospiediet taustiņu INSERT.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana

Formatējuma kopēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Formatējuma kopēšana no teksta

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma attiecināšana uz tekstu.

CTRL+SHIFT+V

Fonta mainīšana vai tā lieluma mainīšana

Piezīme : Pilnekrāna lasīšanas režīmā nedarbojas šādas tastatūras īsinājumtaustiņi.

Lai to izdarītu

Īsinājumtaustiņi

Atvērt dialoglodziņu Fonts, lai mainītu fontu.

CTRL+SHIFT+F

Palielināt fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+>

Samazināt fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+<

Palielināt fonta lielumu par 1 punktu.

CTRL+]

Samazināt fonta lielumu par 1 punktu.

CTRL+[

Rakstzīmju formatējumu lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt dialoglodziņu Fonts, lai mainītu rakstzīmju formatējumu.

CTRL+D

Burtu reģistra maiņa.

SHIFT+F3

Visu burtu formatēšana par lielajiem burtiem.

CTRL+SHIFT+A

Treknraksta formatējuma lietošana.

CTRL+B

Pasvītrojuma lietošana.

CTRL+U

Vārdu, nevis atstarpju pasvītrošana.

CTRL+SHIFT+W

Teksts ar dubulto pasvītrojumu.

CTRL+SHIFT+D

Paslēpta teksta formatējuma lietošana.

CTRL+SHIFT+H

Slīpraksta formatējuma lietošana.

CTRL+I

Burtu formatēšana par maziem burtiem.

CTRL+SHIFT+K

Apakšraksta formatējuma lietošana (automātiska atstarpe).

CTRL+vienādības zīme

Augšraksta formatējuma lietošana (automātiska atstarpe).

CTRL+SHIFT+pluszīme

Noņemt manuālu rakstzīmju formatējumu.

CTRL+atstarpes taustiņš

Mainīt atlasi uz simbolu fontu.

CTRL+SHIFT+Q

Teksta formātu skatīšana un kopēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rādīt nedrukājamās rakstzīmes.

CTRL+SHIFT+* (zvaigznīte papildtastatūrā nedarbojas)

Pārskatīt teksta formatējumu.

SHIFT+F1 (pēc tam noklikšķiniet uz teksta ar formatējumu, kuru vēlaties priekšskatīt).

Kopēt formatējumu

CTRL+SHIFT+C

Ielīmēt formatējumu.

CTRL+SHIFT+V

Rindstarpu iestatīšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienas rindiņas atstarpes.

CTRL+1

Divu rindiņu atstarpes.

CTRL+2

1,5 rindiņu atstarpju iestatīšana.

CTRL+5

Vienas rindiņas atstarpes pievienošana vai noņemšana pirms rindkopas.

CTRL+0 (nulle)

Rindkopu līdzināšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgt rindkopu no centrētas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ.

CTRL+E

Pārslēgt rindkopu no taisnotas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ.

CTRL+J

Pārslēgt rindkopu no līdzinātas pa labi uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ.

CTRL+R

Rindkopas līdzināšana pa kreisi.

CTRL+L

Rindkopas atkāpe no kreisās puses.

CTRL+M

Noņemt rindkopas atkāpi no kreisās puses.

CTRL+SHIFT+M

Pārkaru atkāpes izveide.

CTRL+T

Pārkaru atkāpes samazināšana.

CTRL+SHIFT+T

Rindkopas formatējuma noņemšana.

CTRL+Q

Rindkopas stilu lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt uzdevumrūti Lietot stilus.

CTRL+SHIFT+S

Atvērt uzdevumrūti Stili.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Automātiska formatējuma sākšana.

ALT+CTRL+K

Parastā stila lietošana.

CTRL+SHIFT+N

1. virsraksta stila lietošana.

ALT+CTRL+1

2. virsraksta stila lietošana.

ALT+CTRL+2

3. virsraksta stila lietošana.

ALT+CTRL+3

Uzdevumrūts Stili aizvēršana

 1. Ja uzdevumrūts Stili nav atlasīta, nospiediet F6, lai to atlasītu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+atstarpes taustiņš.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērt, un pēc tam nospiediet ENTER.

Objektu ievietošana un rediģēšana

Objekta ievietošana

 1. Nospiediet ALT, E, OO un pēc tam B, lai atvērtu dialoglodziņu Objekts.

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu objekta tipu, un pēc tam nospiediet ENTER, lai izveidotu objektu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+tabulēšanas taustiņš, lai pārslēgtos uz cilni Izveide no faila, nospiediet tabulēšanas taustiņu un ierakstiet tā objekta faila nosaukumu, kuru vēlaties ievietot, vai pārlūkojot atrodiet failu.

Objekta rediģēšana

 1. Ar kursoru, kas novietots pa kreisi no objekta dokumentā, atlasiet objektu, nospiežot SHIFT+labā bultiņa.

 2. Nospiediet SHIFT+F10.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai nonāktu pie objekta nosaukums, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam vēlreiz nospiediet taustiņu ENTER.

SmartArt grafiku ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, E un pēc tam MM, lai atlasītu SmartArt.

 2. Nospiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo grafikas tipu.

 3. Nospiediet TAB un pēc tam nospiediet bulttaustiņus, lai atlasītu grafiku, kuru vēlaties ievietot.

 4. Nospiediet taustiņu ENTER.

WordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, E un pēc tam RR, lai atlasītu WordArt.

 2. Nospiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo WordArt stilu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

 4. Nospiediet taustiņu ESC, lai atlasītu WordArt objektu, un izmantojiet bulttaustiņus, lai to pārvietotu.

 5. Vēlreiz nospiediet taustiņu ESC, lai atgrieztos dokumentā.

Pasta sapludināšana un lauki

Pasta sapludināšanas veikšana

Piezīme : Lai izmantotu šīs tastatūras īsinājumtaustiņi, jums jāatrodas cilnē Pasta sūtījumi.

Lai to izdarītu

Īsinājumtaustiņi

Priekšskatīt pasta sapludināšanu

ALT+SHIFT+K

Sapludināt dokumentu.

ALT+SHIFT+N

Drukāt sapludinātu dokumentu.

ALT+SHIFT+M

Rediģēt pasta sapludinātu datu dokumentu.

ALT+SHIFT+E

Ievietot sapludinātu lauku.

ALT+SHIFT+F

Darbs ar laukiem

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot lauku DATUMS.

ALT+SHIFT+D

Ievietot lauku SARAKSTA NUM.

ALT+CTRL+L

Ievietot lauku LAPPUSE.

ALT+SHIFT+P

Ievietot lauku LAIKS.

ALT+SHIFT+T

Ievietot tukšu lauku.

CTRL+F9

Atjaunināt saistītu informāciju programmas Microsoft Word avota dokumentā.

CTRL+SHIFT+F7

Atjaunināt atlasītos laukus.

F9

Noņemt saites laukam.

CTRL+SHIFT+F9

Pārslēgties starp atlasītu lauka kodu un tā rezultātu.

SHIFT+F9

Pārslēgties starp visiem lauku kodiem un to rezultātiem.

ALT+F9

Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti.

ALT+SHIFT+F9

Doties uz nākamo lauku.

F11

Doties uz iepriekšējo lauku.

SHIFT+F11

Aizslēgt lauku.

CTRL+F11

Atslēgt lauku.

CTRL+SHIFT+F11

Valodas josla

Rokraksta pazīšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties starp valodām vai tastatūras izkārtojumiem.

Kreisais ALT+SHIFT

Parādīt korekciju alternatīvu sarakstu.

Pasvītrojuma stila izvēlēšanās, izmantojot tiešo priekšskatījumu +C

Ieslēgt vai izslēgt rokrakstu.

Pasvītrojuma stila izvēlēšanās, izmantojot tiešo priekšskatījumu +H

Ieslēgt vai izslēgt japāņu valodas Ievades metodes redaktoru (IME) 101 tastatūrā.

ALT+~

Ieslēgt vai izslēgt korejiešu valodas IME 101 tastatūrā.

Labais ALT

Ieslēgt vai izslēgt ķīniešu valodas IME 101 tastatūrā.

CTRL+atstarpes taustiņš

Padomi

 • Dialoglodziņā Papildu taustiņu iestatījums var izvēlēties taustiņu kombināciju, lai pārslēgtos starp valodām vai tastatūras izkārtojumiem. Lai atvērtu dialoglodziņu Papildu taustiņu iestatījums, Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz joslas Valoda un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi. Zem Preferences noklikšķiniet uz Taustiņu iestatījumi.

 • Windows logotipa taustiņš Pasvītrojuma stila izvēlēšanās, izmantojot tiešo priekšskatījumu lielākajā daļā tastatūru ir pieejams apakšējā taustiņu rindā.

Uz lapas sākumu

Funkcijas taustiņa atsauce

Funkcijas taustiņi

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Saņemt palīdzību vai apmeklēt Microsoft Office.com.

F1

Pārvietot tekstu vai grafiku.

F2

Atkārtot pēdējo darbību.

F4

Izvēlēties komandu Doties uz (izvēlne Sākums).

F5

Doties uz nākamo rūti vai rāmi.

F6

Izvēlēties komandu Doties uz (cilne Pārskatīt).

F7

Izvērst atlasi.

F8

Atjaunināt atlasītos laukus.

F9

Rādīt taustiņu padomus.

F10

Doties uz nākamo lauku.

F11

Izvēlēties komandu Saglabāt kā.

F12

SHIFT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Sākt kontekstam atbilstošu palīdzību vai atklāt formatējumu.

SHIFT+F1

Kopēt tekstu.

SHIFT+F2

Burtu reģistra maiņa.

SHIFT+F3

Atkārtot darbību Meklēt vai Doties uz.

SHIFT+F4

Pāriet pie pēdējām izmaiņām.

SHIFT+F5

Doties uz iepriekšējo rūti vai rāmi (pēc F6 nospiešanas).

SHIFT+F6

Izvēlēties komandu Tēzaurs (cilnes Pārskats grupa Koriģēšana).

SHIFT+F7

Samazināt atlases lielumu.

SHIFT+F8

Pārslēgties starp lauka kodu un tā rezultātu.

SHIFT+F9

Pārādīt īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10

Doties uz iepriekšējo lauku.

SHIFT+F11

Izvēlēties komandu Saglabāt.

SHIFT+F12

CTRL+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izvērst vai sakļaut lenti.

CTRL+F1

Izvēlēties komandu Drukas priekšskatījums.

CTRL+F2

Izgriezt un novietot savāktuvē.

CTRL+F3

Aizvērt logu.

CTRL+F4

Doties uz nākamo logu.

CTRL+F6

Ievietot tukšu lauku.

CTRL+F9

Maksimizēt dokumenta logu.

CTRL+F10

Aizslēgt lauku.

CTRL+F11

Izvēlēties komandu Atvērt.

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot Savāktuves saturu.

CTRL+SHIFT+F3

Rediģēt grāmatzīmi.

CTRL+SHIFT+F5

Doties uz iepriekšējo logu.

CTRL+SHIFT+F6

Atjaunināt saistītu informāciju Word 2010 avota dokumentā.

CTRL+SHIFT+F7

Izvērst atlasi vai bloku.

CTRL+SHIFT+F8 un pēc tam nospiest bulttaustiņu

Noņemt saites laukam.

CTRL+SHIFT+F9

Atslēgt lauku.

CTRL+SHIFT+F11

Izvēlēties komandu Drukāt.

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz nākamo lauku.

ALT+F1

Izveidot jaunu Veidošanas bloku.

ALT+F3

Iziet no Word 2010.

ALT+F4

Atjaunot programmas loga lielumu.

ALT+F5

Pārvietoties no atvērta dialoglodziņa atpakaļ dokumentā (dialoglodziņiem kas atbalsta šo darbību).

ALT+F6

Atrast nākamo pareizrakstības vai gramatikas kļūdu.

ALT+F7

Makro izpildīšana.

ALT+F8

Pārslēgšana starp visiem lauku kodiem un to rezultātiem.

ALT+F9

Parādīt uzdevumrūti Atlasīšana un redzamība

ALT+F10

Parādīt Microsoft Visual Basic kodu.

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz iepriekšējo lauku.

ALT+SHIFT+F1

Izvēlēties komandu Saglabāt.

ALT+SHIFT+F2

Parādīt uzdevumrūti Izpēte.

ALT+SHIFT+F7

Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti.

ALT+SHIFT+F9

Parādīt pieejamās darbības izvēlni vai ziņojumu

ALT+SHIFT+F10

Satura rādītāja konteinerā izvēlēties pogu Satura rādītājs, ja konteiners ir aktīvs.

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Parādīt Microsoft System Information.

CTRL+ALT+F1

Izvēlēties komandu Atvērt.

CTRL+ALT+F2

Uz lapas sākumu

Kopīgot Facebook Facebook Twitter Twitter E-pasts E-pasts

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×