Programmas Microsoft Word īsinājumtaustiņi

Šajā palīdzības tēmā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos, iespējams, precīzi neatbilst taustiņiem ASV izkārtojumā.

Piezīmes   

 • Šajā rakstā nav izklāstīta ne īsinājumtaustiņu pielāgošana, ne īsinājumtaustiņu izveide makro vai automātiskā teksta vajadzībām. Lai saņemtu plašāku informāciju, noklikšķiniet uz saites sadaļā Skatiet arī.

 • Ja lietojat programmu Microsoft Word Starter, ievērojiet, ka daži programmai Word norādītie līdzekļi programmā Word Starter netiek atbalstīti. Papildinformāciju par programmā Word Starter pieejamajiem līdzekļiem skatiet rakstā Word Starter līdzekļu atbalsts.

Šajā rakstā

Īsinājumtaustiņu atrašana un izmantošana

Sadaļu izvēršana, izmantojot tastatūru

Meklēšana šajā rakstā

Šī raksta drukāšana

Microsoft Office pamati

Uzdevumrūts aizvēršana

Uzdevumrūts pārvietošana

Uzdevumrūts izmēru mainīšana

Padomi

Navigācija lentē

Programmas Microsoft Word ātrā atsauce

Darbs ar dokumentiem un tīmekļa lapām

Teksta un grafiku rediģēšana un pārvietošana

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana

Uzdevumrūts Stili aizvēršana

Objektu ievietošana un rediģēšana

Pasta sapludināšana un lauki

Valodu josla

Padomi

Funkciju taustiņu atsauce

Īsinājumtaustiņu atrašana un izmantošana

Microsoft Word 2010 palīdzībā par īsinājumtaustiņiem, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāk taustiņi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar plusa zīmi (+). Palīdzībā par īsinājumtaustiņiem, kur vispirms jānospiež viens taustiņš un pēc tam nekavējoties — otrs, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Sadaļu izvēršana, izmantojot tastatūru

 • Lai izvērstu visas raksta sadaļas, spiediet taustiņu TAB, līdz tiek atlasīts Rādīt visu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Lai visas sadaļas sakļautu, atkal nospiediet ENTER.

 • Lai izvērstu tikai vienu raksta sadaļu, spiediet taustiņu TAB, līdz ir atlasīts šīs sadaļas virsraksts un plusa zīme, pēc tam nospiediet ENTER. Lai sadaļu sakļautu, atkal nospiediet ENTER.

Meklēšana šajā rakstā

Svarīgi!   Lai sāktu meklēšanu, spiediet taustiņu TAB, līdz tiek atlasīts Rādīt visu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+F.

  Tiek atvērts dialoglodziņš Meklēšana ar kursoru vietā, kur sākt rakstīt.

 2. Lodziņā ierakstiet meklējamo tekstu.

 3. Nospiediet taustiņu ENTER.

Šī raksta drukāšana

Lai drukātu šo tēmu, spiediet taustiņu TAB, līdz tiek atlasīts Rādīt visu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam CTRL+P.

Uz lapas sākumu

Microsoft Office pamati

Logu rādīšana un lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz nākamo logu

ALT+TAB

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

ALT+SHIFT+TAB

Aizvērt aktīvo logu

CTRL+W vai CTRL+F4

Atjaunot aktīvā loga lielumu pēc tā maksimizēšanas

ALT+F5

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (pulksteņrādītāja kustības virzienā). Iespējams, taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

F6

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam)

SHIFT+F6

Ja atvērti vairāki logi, pārslēgties uz nākamo logu

CTRL+F6

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

CTRL+SHIFT+F6

Maksimizēt vai atjaunot atlasīto logu

CTRL+F10

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē

PRINT SCREEN

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

ALT+PRINT SCREEN

Dialoglodziņu izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu

TAB

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

SHIFT+TAB

Pārslēgties uz nākamo cilni dialoglodziņā

CTRL+TAB

Pārslēgties uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā

CTRL+SHIFT+TAB

Pārvietoties starp opcijām atvērtā nolaižamā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā

Bulttaustiņi

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību; atzīmēt vai notīrīt atzīmēto izvēles rūtiņu

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Atlasīt opciju; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu

ALT+opcijā pasvītrotais burts

Atvērt atlasītu nolaižamo sarakstu

ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Nolaižamajā sarakstā atlasīt kādu opciju

Pirmais nolaižamā saraksta opcijas burts

Aizvērt atlasītu nolaižamu sarakstu; anulēt komandu un aizvērt dialoglodziņu

ESC

Izpildīt atlasīto komandu

ENTER

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā ieraksta vai ielīmē ierakstu, piemēram, lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz ieraksta sākumu

HOME

Pāriet uz ieraksta beigām

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi

KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt vai noņemt atlasi vienu rakstzīmi pa kreisi

SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīt vai noņemt atlasi vienu rakstzīmi pa labi

SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt vai noņemt atlasi vienu vārdu pa kreisi

CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīt vai noņemt atlasi vienu vārdu pa labi

CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ieraksta sākumam

SHIFT+HOME

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ieraksta beigām

SHIFT+END

Dialoglodziņu Atvēršana un Saglabāšana kā izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Parādīt dialoglodziņu Atvēršana

CTRL+F12 vai CTRL+O

Parādīt dialoglodziņu Saglabāšana kā

F12

Atvērt atlasīto mapi vai failu

ENTER

Atvērt mapi, kas atrodas vienu līmeni augstāk nekā atlasītā mape

ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Dzēst atlasīto mapi vai failu

DELETE

Rādīt īsinājumizvēlni atlasītajam vienumam, piemēram, mapei vai failam

SHIFT+F10

Pārvietoties uz nākamo opciju

TAB

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju

SHIFT+TAB

Atvērt sarakstu Skatīt

F4 vai ALT+I

Darbību atsaukšana un atkārtošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atcelt darbību

ESC

Atsaukt darbību

CTRL+Z

Atcelt atsaukšanu vai atkārtot darbību

CTRL+Y

Piekļuve uzdevumrūtīm un galerijām un to izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā. (Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.)

F6

Ja izvēlne ir aktīva, pāriet pie uzdevumrūts. (Iespējams, CTRL+TAB būs jānospiež vairākas reizes.)

CTRL+TAB

Ja uzdevumrūts ir aktīva, atlasīt nākamo vai iepriekšējo opciju uzdevumrūtī

TAB vai SHIFT+TAB

Rādīt pilnu komandu kopu uzdevumrūts izvēlnē

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Atvērt nolaižamo izvēlni atlasītajam galerijas vienumam

SHIFT+F10

Atlasīt pirmo vai pēdējo galerijas vienumu

HOME vai END

Ritināt uz augšu vai uz leju atlasītajā galerijas sarakstā

PAGE UP vai PAGE DOWN

Uzdevumrūts aizvēršana

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uzdevumrūtī.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērt, un pēc tam nospiediet ENTER.

Uzdevumrūts pārvietošana

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uzdevumrūtī.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Pārvietot, un pēc tam nospiediet ENTER.

 4. Lietojiet bulttaustiņus, lai pārvietotu uzdevumrūti, un pēc tam nospiediet ENTER.

Uzdevumrūts izmēru mainīšana

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uzdevumrūtī.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Lielums, un pēc tam nospiediet ENTER.

 4. Lietojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus, un pēc tam nospiediet ENTER.

Piekļuve pieejamajām darbībām un to izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rādīt atlasītā elementa īsinājumizvēlni

SHIFT+F10

Rādīt izvēlni vai ziņojumu pieejamajai darbībai vai pogai AutoCorrect opcijas Pogas attēls, vai pogai Ielīmēšanas opcijas Pogas attēls. Ja ir vairākas darbības, pārslēgties uz nākamo darbību un rādīt tās izvēlni vai ziņojumu.

ALT+SHIFT+F10

Pieejamo darbību izvēlnē pārvietoties starp opcijām

Bulttaustiņi

Veikt pieejamo darbību izvēlnē atlasītā elementa darbību

ENTER

Aizvērt pieejamo darbību izvēlni vai ziņojumu.

ESC

Padomi

 • Varat pieprasīt brīdinājumu ar skaņu ikreiz, kad ir pieejama kāda darbība (nav pieejams programmā Word Starter). Lai dzirdētu audio norādes, nepieciešama skaņas karte. Datorā ir jābūt instalētām arī Microsoft Office skaņām.

 • Ja ir piekļuve internetam, Microsoft Office skaņas var lejupielādēt no Office.com. Pēc skaņas failu instalēšanas rīkojieties šādi:

  1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F, T, lai atvērtu Word opcijas.

  2. Nospiediet A, lai atlasītu Papildu, un pēc tam nospiediet TAB, lai pārvietotos uz Papildu opcijas darbam ar programmu Word.

  3. Divreiz nospiediet taustiņu kombināciju ALT+S, lai pārvietotos uz izvēles rūtiņu Reaģēt ar skaņu, kas atrodas sadaļā Vispārīgi, un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

  4. Atkārtoti nospiediet TAB, lai atlasītu Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

   Piezīme   Atzīmējot vai notīrot šo izvēles rūtiņu, iestatījums ietekmē visas Office programmas, kas atbalsta skaņu.

Uz lapas sākumu

Navigācija lentē

Piekļuve jebkurai komandai ar dažu taustiņu nospiešanu

Piekļuves taustiņi ļauj jebkurā programmas vietā ātri lietot komandu, nospiežot dažus taustiņus. Katrai komandai programmā Word 2010 var piekļūt, izmantojot piekļuves taustiņu. Lielāko daļu komandu var izpildīt ar diviem līdz pieciem taustiņsitieniem. Lai izmantotu piekļuves taustiņu:

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

  Taustiņu padomi tiek rādīti virs katra līdzekļa, kas pieejams pašreizējā skatā.

 2. Nospiediet burtu, kas parādīts taustiņa padomā virs līdzekļa, kuru vēlaties izmantot.

 3. Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva un tiek nospiests taustiņš N, tiek parādīta cilne Ievietot kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.

 4. Turpiniet spiest burtus, līdz nospiežat izmantojamās komandas vai vadīklas burtu. Dažos gadījumos vispirms ir jānospiež tās grupas burts, kura satur komandu.

  Piezīme   Lai atceltu veicamo darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet ALT.

Tastatūras fokusa mainīšana, neizmantojot peli

Cits veids, kā izmantot tastatūru darbā ar programmām, kurās ir Office lente, ir pārvietot fokusu pa cilnēm un komandām, līdz atrodat vajadzīgo līdzekli. Nākamajā tabulā uzskaitīti dažādi veidi, kā pārvietot tastatūras fokusu, neizmantojot peli.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus

ALT vai F10. Nospiest vēlreiz kādu no šiem taustiņiem, lai pārvietotos atpakaļ dokumentā un atceltu piekļuves taustiņus.

Pārvietoties uz citu lentes cilni

F10, lai atlasītu aktīvo cilni, un pēc tam KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA

Izvērst vai sakļaut lenti

CTRL+F1

Rādīt atlasītā elementa īsinājumizvēlni

SHIFT+F10

Pārvietot fokusu, lai atlasītu katru no šiem loga apgabaliem:

 • Lentes aktīvā cilne

 • Visas atvērtā uzdevuma rūtis

 • Statusa josla loga lejasdaļā

 • Jūsu dokuments

F6

Pārvietot fokusu uz katru lentes komandu atbilstīgi uz priekšu vai atpakaļ

TAB vai SHIFT+TAB

Atbilstīgi pārvietoties uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi starp lentes vienumiem

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA, AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA

Aktivizēt lentē atlasīto komandu vai vadīklu

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Atvērt lentē atlasīto izvēlni vai galeriju

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Aktivizēt lentē komandu vai vadīklu, lai var modificēt vērtību

ENTER

Pabeigt lentes vērtības modificēšanu vadīklā un pārvietot fokusu atpakaļ uz dokumentu

ENTER

Saņemt palīdzību par lentē atlasīto komandu vai vadīklu. (Ja ar atlasīto komandu nav saistīta palīdzības tēma, tiek rādīta vispārīga palīdzības tēma par programmu.)

F1

Uz lapas sākumu

Programmas Microsoft Word ātrā atsauce

Programmā Microsoft Word bieži veicamie uzdevumi

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidot nedalāmo atstarpi

CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Izveidot nedalāmo pārnesumzīmi

CTRL+SHIFT+PĀRNESUMZĪME

Pārvērst burtus treknrakstā

CTRL+B

Pārvērst burtus slīprakstā

CTRL+I

Pasvītrot burtus

CTRL+U

Samazināt fonta lielumu par vienu vērtību

CTRL+SHIFT+<

Palielināt fonta lielumu par vienu vērtību

CTRL+SHIFT+>

Samazināt fonta lielumu par vienu punktu

CTRL+[

Palielināt fonta lielumu par vienu punktu

CTRL+]

Noņemt rindkopas vai rakstzīmju formatējumu

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Kopēt atlasīto tekstu vai objektu

CTRL+C

Izgriezt atlasīto tekstu vai objektu

CTRL+X

Ielīmēt tekstu vai objektu

CTRL+V

Īpašā ielīmēšana

CTRL+ALT+V

Ielīmēt tikai formatējumu

CTRL+SHIFT+V

Atsaukt pēdējo darbību

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību

CTRL+Y

Atvērt dialoglodziņu Vārdu skaits.

CTRL+SHIFT+G

Darbs ar dokumentiem un tīmekļa lapām

Dokumentu izveide, skatīšana un saglabāšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidot jaunu dokumentu

CTRL+N

Atvērt dokumentu

CTRL+O

Aizvērt dokumentu

CTRL+W

Sadalīt dokumenta logu

ALT+CTRL+S

Noņemt dokumenta loga sadalījumu

ALT+SHIFT+C vai ALT+CTRL+S

Saglabāt dokumentu

CTRL+S

Teksta atrašana, aizstāšana un pārlūkošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt uzdevumrūti Navigācija (lai meklētu dokumentā).

CTRL+F

Atkārtoti meklēt (pēc loga Meklēt un aizstāt aizvēršanas).

ALT+CTRL+Y

Aizstāt tekstu, specifisku formatējumu un speciālus vienumus.

CTRL+H

Doties uz lappusi, grāmatzīmi, vēri, tabulu, komentāru, grafiku vai citu vietu.

CTRL+G

Pārslēgties starp pēdējām četrām rediģētajām vietām

ALT+CTRL+Z

Atvērt pārlūkošanas opciju sarakstu. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu opciju, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai pārlūkotu dokumentu, izmantojot atlasīto opciju.

ALT+CTRL+HOME

Pārvietoties uz iepriekšējo pārlūkošanas objektu (iestatīts pārlūkošanas opcijās)

CTRL+PAGE UP

Pārvietoties uz nākamo pārlūkošanas objektu (iestatīts pārlūkošanas opcijās)

CTRL+PAGE DOWN

Pārslēgšanās uz citu skatu

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz drukas izkārtojuma skatu

ALT+CTRL+P

Pārslēgties uz struktūrskatu

ALT+CTRL+O

Pārslēgties uz melnraksta skatu

ALT+CTRL+N

Struktūrskats

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rindkopas paaugstināšana

ALT+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Rindkopas pazemināšana

ALT+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Pamatteksta pazemināšana

CTRL+SHIFT+N

Pārvietot atlasītās rindkopas uz augšu

ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietot atlasītās rindkopas uz leju

ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Izvērst tekstu zem virsraksta

ALT+SHIFT+PLUSZĪME

Sakļaut tekstu zem virsraksta

ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME

Izvērst vai sakļaut visu tekstu vai virsrakstus

ALT+SHIFT+A

Paslēpt vai parādīt rakstzīmju formatējumu

Slīpsvītras (/) taustiņš cipartastatūrā

Rādīt pamatteksta pirmo rindu vai visu pamattekstu

ALT+SHIFT+L

Rādīt visus virsrakstus ar 1. virsraksta stilu

ALT+SHIFT+1

Rādīt visus virsrakstus līdz n. virsrakstam.

ALT+SHIFT+n

Ievietot tabulācijas rakstzīmi

CTRL+TAB

Dokumentu drukāšana un priekšskatīšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Drukāt dokumentu

CTRL+P

Pārslēgties uz drukas priekšskatījumu

ALT+CTRL+I

Tuvinot lappusi, pārvietoties priekšskatījuma lappusē

Bulttaustiņi

Tālinot lappusi, pārvietoties par vienu priekšskatījuma lappusi

PAGE UP vai PAGE DOWN

Tālinot lappusi, pārvietoties uz pirmo priekšskatījuma lappusi

CTRL+HOME

Tālinot lappusi, pārvietoties uz pēdējo priekšskatījuma lappusi

CTRL+END

Dokumentu pārskatīšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Komentāra ievietošana

ALT+CTRL+M

Izmaiņu reģistrēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

CTRL+SHIFT+E

Pārskatīšanas rūts aizvēršana, ja tā ir atvērta

ALT+SHIFT+C

Pilnekrāna lasīšanas skats

Piezīme   Daži ekrāna lasītāji, iespējams, nav saderīgi ar pilnekrāna lasīšanas skatu.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz dokumenta sākumu

HOME

Doties uz dokumenta beigām

END

Doties uz n. lappusi

n, ENTER

Iziet no lasīšanas izkārtojuma skata

ESC

Atsauces, vēres un beigu vēres

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Satura rādītāja ievadnes iezīmēšana

ALT+SHIFT+O

Izmantotās literatūras saraksta ievadnes (citāta) iezīmēšana

ALT+SHIFT+I

Alfabētiskā rādītāja ievadnes iezīmēšana

ALT+SHIFT+X

Vēru ievietošana

ALT+CTRL+F

Beigu vēru ievietošana

ALT+CTRL+D

Darbs ar tīmekļa lapām

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot hipersaiti

CTRL+K

Atgriezties iepriekšējā lapā

ALT+KREISĀ BULTIŅA

Doties uz nākamo lapu

ALT+LABĀ BULTIŅA

Atsvaidzināt

F9

Teksta un grafiku rediģēšana un pārvietošana

Teksta un grafiku dzēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi

ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Dzēst vienu vārdu pa kreisi

CTRL+ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Dzēst vienu rakstzīmi pa labi

DELETE

Dzēst vienu vārdu pa labi

CTRL+DELETE

Izgriezt atlasīto tekstu un novietot to Office starpliktuvē

CTRL+X

Atsaukt pēdējo darbību

CTRL+Z

Izgriezt un novietot savāktuvē

CTRL+F3

Teksta un grafiku kopēšana vai pārvietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt Office starpliktuvi

Nospiediet ALT+H, lai pārvietotos uz cilni Sākums, un pēc tam nospiediet F,O.

Kopēt atlasīto tekstu vai grafikas, ievietojot Office starpliktuvē

CTRL+C

Izgriezt atlasīto tekstu vai grafikas, ievietojot Office starpliktuvē

CTRL+X

Ielīmēt jaunāko papildinājumu vai pēdējo ielīmēto vienumu no Office starpliktuves

CTRL+V

Vienreiz pārvietot tekstu vai grafiku

F2 (pēc tam pārvietojiet kursoru un nospiediet taustiņu ENTER)

Vienreiz kopēt tekstu vai grafiku

SHIFT+F2 (pēc tam pārvietojiet kursoru un nospiediet taustiņu ENTER)

Ja atlasīts teksts vai objekts, atvērt dialoglodziņu Jauna veidošanas bloka izveide

ALT+F3

Ja atlasīts veidošanas bloks,  piemēram, SmartArt grafika,  rādīt ar to saistīto īsinājumizvēlni

SHIFT+F10

Izgriezt un novietot savāktuvē

CTRL+F3

Ielīmēt savāktuves saturu

CTRL+SHIFT+F3

Kopēt dokumenta iepriekšējā sadaļā izmantoto galveni vai kājeni

ALT+SHIFT+R

Speciālo rakstzīmju ievietošana

Lai ievietotu šo

Nospiediet

Lauks

CTRL+F9

Rindiņas pārtraukums

SHIFT+ENTER

Lappuses pārtraukums

CTRL+ENTER

Slejas pārtraukums

CTRL+SHIFT+ENTER

Domuzīme

ALT+CTRL+MĪNUSZĪME

Defise

CTRL+MĪNUSZĪME

Neobligātā pārnesumzīme

CTRL+PĀRNESUMZĪME

Nedalāmā pārnesumzīme

CTRL+SHIFT+PĀRNESUMZĪME

Nedalāmā atstarpe

CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Autortiesību simbols

ALT+CTRL+C

Reģistrētas preču zīmes simbols

ALT+CTRL+R

Preču zīmes simbols

ALT+CTRL+T

Daudzpunkte

ALT+CTRL+PUNKTS

Atverošā vienpēdiņa

CTRL+`(vienpēdiņa), `(vienpēdiņa)

Noslēdzošā vienpēdiņa

CTRL+' (vienpēdiņa), ' (vienpēdiņa)

Atverošās dubultpēdiņas

CTRL+` (vienpēdiņa), SHIFT+' (vienpēdiņa)

Noslēdzošās dubultpēdiņas

CTRL+' (vienpēdiņa), SHIFT+' (vienpēdiņa)

Automātiska teksta ievadne

ENTER (pēc dažu pirmo automātiskā teksta ievadnes nosaukuma rakstzīmju ierakstīšanas un kad parādās ekrāna padoms)

Rakstzīmju ievietošana, izmantojot rakstzīmju kodus

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot unikoda rakstzīmi noteiktam unikoda (heksadecimālajam) rakstzīmes kodam. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu (Eiro valūtas simbols), ierakstiet 20AC un pēc tam turiet nospiestu taustiņu ALT un nospiediet X.

Rakstzīmes kods, ALT+X

Atrast atlasītās rakstzīmes unikoda rakstzīmes kodu

ALT+X

Ievietot ANSI rakstzīmi noteiktam ANSI (decimālajam) rakstzīmes kodam. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu, turiet nospiestu taustiņu ALT un nospiediet 0128 cipartastatūrā.

ALT+rakstzīmes kods (cipartastatūrā)

Teksta un grafikas atlasīšana

Atlasiet tekstu, turot nospiestu taustiņu SHIFT un izmantojot bulttaustiņus, lai pārvietotu kursoru.

Atlases izvēršana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ieslēgt izvēršanas režīmu

F8

Atlasīt tuvāko rakstzīmi

F8 un pēc tam nospiediet KREISO BULTIŅU vai LABO BULTIŅU

Palielināt atlases lielumu

F8 (nospiediet vienreiz, lai atlasītu vārdu, divreiz, lai atlasītu teikumu, utt.)

Samazināt atlases lielumu

SHIFT+F8

Izslēgt izvēršanas režīmu

ESC

Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa labi

SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa kreisi

SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Izvērst atlasi līdz vārda beigām

CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Izvērst atlasi līdz vārda sākumam

CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Izvērst atlasi līdz rindiņas beigām

SHIFT+END

Izvērst atlasi līdz rindiņas sākumam

SHIFT+HOME

Izvērst atlasi vienu rindiņu uz leju

SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Izvērst atlasi vienu rindiņu uz augšu

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Izvērst atlasi līdz rindkopas beigām

CTRL+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Izvērst atlasi līdz rindkopas sākumam

CTRL+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Izvērst atlasi vienu ekrānu uz leju

SHIFT+PAGE DOWN

Izvērst atlasi vienu ekrānu uz augšu

SHIFT+PAGE UP

Izvērst atlasi līdz dokumenta sākumam

CTRL+SHIFT+HOME

Izvērst atlasi līdz dokumenta beigām

CTRL+SHIFT+END

Izvērst atlasi līdz loga beigām

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Izvērst atlasi, lai iekļautu visu dokumentu

CTRL+A

Atlasīt vertikālu teksta bloku

CTRL+SHIFT+F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu

Izvērst atlasi līdz noteiktai vietai dokumentā

F8+bulttaustiņi; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu

Teksta un grafikas atlasīšana tabulā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt nākamās šūnas saturu

TAB

Atlasīt iepriekšējās šūnas saturu

SHIFT+TAB

Izvērst atlasi līdz blakus esošajām šūnām

Turiet nospiestu taustiņu SHIFT un atkārtoti spiediet bulttaustiņu

Atlasīt kolonnu

Lietojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz kolonnas augšējo vai apakšējo šūnu, un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Nospiediet SHIFT+ALT+PAGE DOWN, lai atlasītu kolonnu no augšas līdz lejai.

 • Nospiediet SHIFT+ALT+PAGE UP, lai atlasītu kolonnu no apakšas līdz augšai.

Izvērst atlasi (vai bloku)

CTRL+SHIFT+F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu

Atlasīt visu tabulu

ALT+5 cipartastatūrā (ar izslēgtu taustiņu NUM LOCK)

Pārvietošanās pa dokumentu

Lai pārvietotos

Nospiediet

Vienu rakstzīmi pa kreisi

KREISĀ BULTIŅA

Vienu rakstzīmi pa labi

LABĀ BULTIŅA

Vienu vārdu pa kreisi

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Vienu vārdu pa labi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Vienu rindkopu augstāk

CTRL+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Vienu rindkopu zemāk

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Vienu šūnu pa kreisi (tabulā)

SHIFT+TAB

Vienu šūnu pa labi (tabulā)

TAB

Vienu rindiņu augstāk

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Vienu rindiņu zemāk

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Uz rindiņas beigām

END

Uz rindiņas sākumu

HOME

Uz loga sākumu

ALT+CTRL+PAGE UP

Uz loga beigām

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Vienu ekrānu augstāk (ritināt)

PAGE UP

Vienu ekrānu zemāk (ritināt)

PAGE DOWN

Uz nākamās lappuses sākumu

CTRL+PAGE DOWN

Uz iepriekšējās lappuses sākumam

CTRL+PAGE UP

Uz dokumenta beigām

CTRL+END

Uz dokumenta sākumu

CTRL+HOME

Uz iepriekšējo pārskatījumu

SHIFT+F5

Pēc dokumenta atvēršanas uz atrašanās vietu, kur strādājāt, kad dokuments pēdējo reizi tika aizvērts

SHIFT+F5

Pārvietošanās tabulā

Lai pārvietotos

Nospiediet

Uz nākamo rindas šūnu

TAB

Uz iepriekšējo rindas šūnu

SHIFT+TAB

Uz pirmo rindas šūnu

ALT+HOME

Uz pēdējo rindas šūnu

ALT+END

Uz pirmo šūnu kolonnā

ALT+PAGE UP

Uz pēdējo šūnu kolonnā

ALT+PAGE DOWN

Uz iepriekšējo rindu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Uz nākamo rindu

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Vienu rindu uz augšu

ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Vienu rindu uz leju

ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Rindkopu un tabulēšanas rakstzīmju ievietošana tabulā

Lai ievietotu

Nospiediet

Jaunas rindkopas šūnā

ENTER

Tabulācijas rakstzīmes šūnā

CTRL+TAB

Pārrakstīšanas režīma izmantošana

Lai mainītu pārrakstīšanas iestatījumus tā, lai pārrakstīšanas režīmam varētu piekļūt, nospiežot taustiņu INSERT, rīkojieties šādi:

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F, T, lai atvērtu Word opcijas.

 2. Nospiediet taustiņu A, lai izvēlētos PAPILDU, un pēc tam nospiediet taustiņu TAB.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+O, lai pārvietotos uz izvēles rūtiņu Pārrakstīšanas režīma kontrolei izmantot taustiņu Insert.

 4. Nospiediet atstarpes taustiņu, lai atzīmētu izvēles rūtiņu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu pārrakstīšanas režīmu, nospiediet taustiņu INSERT.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana

Formatējuma kopēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Formatējuma kopēšana no teksta

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma lietošana tekstam

CTRL+SHIFT+V

Fonta vai tā lieluma mainīšana

Piezīme   Šie īsinājumtaustiņi pilnekrāna lasīšanas režīmā nedarbojas.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt dialoglodziņu Fonts, lai mainītu fontu

CTRL+SHIFT+F

Palielināt fonta lielumu

CTRL+SHIFT+>

Samazināt fonta lielumu

CTRL+SHIFT+<

Palielināt fonta lielumu par 1 punktu

CTRL+]

Samazināt fonta lielumu par 1 punktu

CTRL+[

Rakstzīmju formatējuma lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt dialoglodziņu Fonts, lai mainītu rakstzīmju formatējumu

CTRL+D

Burtu reģistra maiņa

SHIFT+F3

Visu burtu formatēšana par lielajiem burtiem

CTRL+SHIFT+A

Treknraksta formatējuma lietošana

CTRL+B

Pasvītrojuma lietošana

CTRL+U

Vārdu, nevis atstarpju pasvītrošana

CTRL+SHIFT+W

Teksts ar dubulto pasvītrojumu

CTRL+SHIFT+D

Paslēpta teksta formatējuma lietošana

CTRL+SHIFT+H

Slīpraksta formatējuma lietošana

CTRL+I

Burtu formatēšana par kapiteļiem

CTRL+SHIFT+K

Apakšraksta formatējuma lietošana (automātiska atstarpe)

CTRL+VIENĀDĪBAS ZĪME

Augšraksta formatējuma lietošana (automātiska atstarpe)

CTRL+SHIFT+PLUSZĪME

Noņemt manuālu rakstzīmju formatējumu

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Mainīt atlasi uz simbolu fontu

CTRL+SHIFT+Q

Teksta formātu skatīšana un kopēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rādīt nedrukājamās rakstzīmes

CTRL+SHIFT+* (cipartastatūras zvaigznīte nedarbojas)

Pārskatīt teksta formatējumu

SHIFT+F1 (pēc tam noklikšķiniet uz teksta ar formatējumu, kuru vēlaties pārskatīt)

Kopēt formatējumu

CTRL+SHIFT+C

Ielīmēt formatējumu

CTRL+SHIFT+V

Rindstarpu iestatīšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienas rindiņas atstarpes

CTRL+1

Divu rindiņu atstarpes

CTRL+2

1,5 rindiņu atstarpju iestatīšana

CTRL+5

Vienas rindiņas atstarpes pievienošana vai noņemšana pirms rindkopas

CTRL+0 (nulle)

Rindkopu līdzināšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgt rindkopu no centrētas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

CTRL+E

Pārslēgt rindkopu no taisnotas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

CTRL+J

Pārslēgt rindkopu no līdzinātas pa labi uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

CTRL+R

Rindkopas līdzināšana pa kreisi

CTRL+L

Izveidot rindkopai atkāpi no kreisās puses

CTRL+M

Noņemt rindkopas atkāpi no kreisās puses

CTRL+SHIFT+M

Pārkaru atkāpes izveide

CTRL+T

Pārkaru atkāpes samazināšana

CTRL+SHIFT+T

Rindkopas formatējuma noņemšana

CTRL+Q

Rindkopas stilu lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt uzdevumrūti Lietot stilus

CTRL+SHIFT+S

Atvērt uzdevumrūti Stili

ALT+CTRL+SHIFT+S

Automātiska formatējuma sākšana

ALT+CTRL+K

Parastā stila lietošana

CTRL+SHIFT+N

1. virsraksta stila lietošana

ALT+CTRL+1

2. virsraksta stila lietošana

ALT+CTRL+2

3. virsraksta stila lietošana

ALT+CTRL+3

Uzdevumrūts Stili aizvēršana

 1. Ja uzdevumrūts Stili nav atlasīta, nospiediet F6, lai to atlasītu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērt, un pēc tam nospiediet ENTER.

Objektu ievietošana un rediģēšana

Objekta ievietošana

 1. Nospiediet ALT, N, J un pēc tam J, lai atvērtu dialoglodziņu Objekts.

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu objekta tipu, un pēc tam nospiediet ENTER, lai izveidotu objektu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TAB, lai pārslēgtos uz cilni Izveide no faila, nospiediet taustiņu TAB un ierakstiet tā objekta faila nosaukumu, kuru vēlaties ievietot, vai pārlūkojot atrodiet failu.

Objekta rediģēšana

 1. Ar kursoru, kas novietots pa kreisi no objekta dokumentā, atlasiet objektu, nospiežot SHIFT+labā bultiņa.

 2. Nospiediet SHIFT+F10.

 3. Nospiediet taustiņu TAB, lai nonāktu pie objekta nosaukums, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam vēlreiz nospiediet taustiņu ENTER.

SmartArt grafikas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, N un pēc tam M, lai atlasītu SmartArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo grafikas tipu.

 3. Nospiediet TAB un pēc tam spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu grafiku, kuru vēlaties ievietot.

 4. Nospiediet taustiņu ENTER.

WordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, N un pēc tam W, lai atlasītu WordArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo WordArt stilu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

 4. Nospiediet taustiņu ESC, lai atlasītu WordArt objektu, un izmantojiet bulttaustiņus, lai to pārvietotu.

 5. Vēlreiz nospiediet taustiņu ESC, lai atgrieztos dokumentā.

Pasta sapludināšana un lauki

Pasta sapludināšanas veikšana

Piezīme   Lai izmantotu šīs tastatūras īsinājumtaustiņi, jums jāatrodas cilnē Pasta sūtījumi.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Priekšskatīt pasta sapludināšanu

ALT+SHIFT+K

Sapludināt dokumentu

ALT+SHIFT+N

Drukāt sapludinātu dokumentu

ALT+SHIFT+M

Rediģēt pasta sapludinātu datu dokumentu

ALT+SHIFT+E

Ievietot sapludinātu lauku

ALT+SHIFT+F

Darbs ar laukiem

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot lauku DATUMS

ALT+SHIFT+D

Ievietot lauku SARAKSTA NUM

ALT+CTRL+L

Ievietot lauku LAPPUSE

ALT+SHIFT+P

Ievietot lauku LAIKS

ALT+SHIFT+T

Ievietot tukšu lauku

CTRL+F9

Atjaunināt saistītu informāciju programmas Microsoft Word avota dokumentā

CTRL+SHIFT+F7

Atjaunināt atlasītos laukus

F9

Noņemt lauka saiti

CTRL+SHIFT+F9

Pārslēgties starp atlasītā lauka kodu un tā rezultātu

SHIFT+F9

Pārslēgšana starp visu lauku kodiem un to rezultātiem

ALT+F9

Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti

ALT+SHIFT+F9

Doties uz nākamo lauku

F11

Doties uz iepriekšējo lauku

SHIFT+F11

Aizslēgt lauku

CTRL+F11

Atslēgt lauku

CTRL+SHIFT+F11

Valodu josla

Rokraksta pazīšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties starp valodām vai tastatūras izkārtojumiem

Kreisais ALT+SHIFT

Parādīt korekciju alternatīvu sarakstu

Windows logotipa taustiņš+C

Ieslēgt vai izslēgt rokrakstu

Windows logotipa taustiņš+H

Ieslēgt vai izslēgt japāņu valodas Ievades metodes redaktoru (IME) 101 tastatūrā

ALT+~

Ieslēgt vai izslēgt korejiešu valodas IME 101 tastatūrā

Labais ALT

Ieslēgt vai izslēgt ķīniešu valodas IME 101 tastatūrā

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Padomi

 • Dialoglodziņā Papildu taustiņu iestatījums var izvēlēties taustiņu kombināciju, lai pārslēgtos starp valodām vai tastatūras izkārtojumiem. Lai atvērtu dialoglodziņu Papildu taustiņu iestatījums, Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz joslas Valoda un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi. Zem Preferences noklikšķiniet uz Taustiņu iestatījumi.

 • Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš vairumā tastatūru ir pieejams apakšējā taustiņu rindā.

Uz lapas sākumu

Funkciju taustiņu atsauce

Funkciju taustiņi

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Saņemt palīdzību vai apmeklēt Microsoft Office.com

F1

Pārvietot tekstu vai grafiku

F2

Atkārtot pēdējo darbību

F4

Izvēlēties komandu Doties uz (cilne Sākums)

F5

Doties uz nākamo rūti vai rāmi

F6

Izvēlēties komandu Pareizrakstība (cilne Pārskatīšana)

F7

Izvērst atlasi

F8

Atjaunināt atlasītos laukus

F9

Rādīt taustiņu padomus

F10

Doties uz nākamo lauku

F11

Izvēlēties komandu Saglabāt kā

F12

SHIFT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Sākt kontekstam atbilstošu palīdzību vai atklāt formatējumu

SHIFT+F1

Kopēt tekstu

SHIFT+F2

Burtu reģistra maiņa

SHIFT+F3

Atkārtot darbību Meklēt vai Doties uz

SHIFT+F4

Pāriet pie pēdējām izmaiņām

SHIFT+F5

Doties uz iepriekšējo rūti vai rāmi (pēc F6 nospiešanas)

SHIFT+F6

Izvēlēties komandu Tēzaurs (cilnes Pārskatīšana grupa Koriģēšana).

SHIFT+F7

Samazināt atlases lielumu

SHIFT+F8

Pārslēgties starp lauka kodu un tā rezultātu

SHIFT+F9

Parādīt īsinājumizvēlni

SHIFT+F10

Doties uz iepriekšējo lauku

SHIFT+F11

Izvēlēties komandu Saglabāt

SHIFT+F12

CTRL+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izvērst vai sakļaut lenti

CTRL+F1

Izvēlēties komandu Drukas priekšskatījums

CTRL+F2

Izgriezt un novietot savāktuvē

CTRL+F3

Aizvērt logu

CTRL+F4

Doties uz nākamo logu

CTRL+F6

Ievietot tukšu lauku

CTRL+F9

Maksimizēt dokumenta logu

CTRL+F10

Aizslēgt lauku

CTRL+F11

Izvēlēties komandu Atvērt

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot savāktuves saturu

CTRL+SHIFT+F3

Rediģēt grāmatzīmi

CTRL+SHIFT+F5

Doties uz iepriekšējo logu

CTRL+SHIFT+F6

Atjaunināt saistītu informāciju Word 2010 avota dokumentā.

CTRL+SHIFT+F7

Izvērst atlasi vai bloku

CTRL+SHIFT+F8 un pēc tam nospiediet bulttaustiņu

Noņemt lauka saiti

CTRL+SHIFT+F9

Atslēgt lauku

CTRL+SHIFT+F11

Izvēlēties komandu Drukāt

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz nākamo lauku

ALT+F1

Izveidot jaunu Veidošanas bloku

ALT+F3

Iziet no Word 2010.

ALT+F4

Atjaunot programmas loga izmērus

ALT+F5

Pārvietoties no atvērta dialoglodziņa atpakaļ dokumentā (dialoglodziņiem kas atbalsta šo darbību)

ALT+F6

Atrast nākamo pareizrakstības vai gramatikas kļūdu

ALT+F7

Palaist makro

ALT+F8

Pārslēgšana starp visu lauku kodiem un to rezultātiem

ALT+F9

Parādīt uzdevumrūti Atlasīšana un redzamība

ALT+F10

Parādīt Microsoft Visual Basic kodu

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz iepriekšējo lauku

ALT+SHIFT+F1

Izvēlēties komandu Saglabāt

ALT+SHIFT+F2

Parādīt uzdevumrūti Izpēte

ALT+SHIFT+F7

Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti

ALT+SHIFT+F9

Parādīt pieejamās darbības izvēlni vai ziņojumu

ALT+SHIFT+F10

Satura rādītāja konteinerā izvēlēties pogu Satura rādītājs, ja konteiners ir aktīvs

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Parādīt Microsoft System Information

CTRL+ALT+F1

Izvēlēties komandu Atvērt

CTRL+ALT+F2

Uz lapas sākumu

Attiecas uz: Word 2010, Word Starter, Word Starter 2010Vai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Mainīt valodu