Programmas Microsoft Office Word Viewer 2003 palīdzība

Skatīt lietotāja licences līgumu


Microsoft Office Word Viewer 2003 ļauj atvērt Microsoft Office Word 2003 dokumentus, kā arī ar visām iepriekšējām programmu Microsoft Word for Windows® un Microsoft Word for Macintosh versijām izveidotus dokumentus. Var atvērt arī tādus failus, kas saglabāti bagātinātā teksta formātā (.rtf), Web lappušu formātos (.htm, .html, .mht, .mhtml), kā XML (.xml), teksts (.txt), WordPerfect 5.x, WordPerfect 6.x (.doc, .wpd) vai Works 6.0 un Works 7.0 (.wps) formātos. Izmantojot programmu Word Viewer 2003, varat skatīt, drukāt un kopēt informāciju uz citām programmām. Tomēr programmā Word Viewer 2003 atvērto dokumentu nevar ne rediģēt, ne saglabāt, kā arī šajā programmā nav iespējams izveidot jaunu dokumentu.

Korporācija Microsoft jums iesaka programmu Word Viewer 2003 nosūtīt kopā ar saviem Word dokumentiem tiem lietotājiem, kuriem nav programmas Microsoft Word. Microsoft Word Viewer 2003 aizstāj programmu Word Viewer 97, kā arī iepriekšējās programmas Word Viewer versijas.

Programmas Word Viewer 2003 palīdzība ir pieejama tikai tad, ja ir izveidots savienojums ar internetu. Ja vēlaties izdrukāt šo lappusi, noklikšķiniet uz Rādīt visu (augšpusē pa labi), lai izvērstu visas sadaļas, un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+P.

Piezīme   Programma Word Viewer 2003 neatbalsta Visual Basic for Applications (VBA) makro izpildi.

Darba sākšana ar programmu Word Viewer 2003

Kas jauns programmā Word Viewer 2003?

Programmā Word Viewer 2003 var izmantot šādus programmas Microsoft Office Word 2003 līdzekļus:

 • Informācijas piekļuves tiesību pārvaldība (Information Rights Management — IRM)    Microsoft Office 2003 piedāvā jaunu līdzekli — informācijas piekļuves tiesību pārvaldība (IRM) —, kas palīdz nepieļaut konfidenciālas informācijas nonākšanu tādu cilvēku rokās, kuriem tā nebūtu jāsaņem. Programmā Word Viewer 2003 var atvērt dokumentu, kuram ir ar IRM ierobežota piekļuve, ja vien jums ir atļauja skatīt šo dokumentu. Ja jums ir atbilstošas drukāšanas un kopēšanas atļaujas, ierobežotā dokumenta saturu var arī drukāt un kopēt, turklāt pastāv iespēja apskatīt, kādas atļaujas jums ir piešķirtas.

 • Skats Lasīšanas izkārtojums    Jauns Microsoft Office Word 2003 līdzeklis — lasīšanas izkārtojuma skats — optimizē lasīšanas iespējas. Programmā Word Viewer 2003 uz lasīšanas izkārtojuma skatu var pārslēgties, izvēlnē Skats noklikšķinot uz Lasīšanas izkārtojums. Lasīšanas izkārtojuma skatā redzamās lappuses ir noformētas tā, lai būtu atbilstošas ekrānam; tās nav lappuses, kas tiek iegūtas, dokumentu izdrukājot.

 • Paplašināmās iezīmēšanas valodas (Extensible Markup Language — XML) failu atbalsts     Programma Word 2003 atbalsta Paplašināmā iezīmēšanas valoda (XML), tāpēc varat organizēt un strādāt ar dokumentiem un tajos iekļautajiem datiem tādos veidos, kā iepriekš to bija gandrīz neiespējami izdarīt. Programmā Word Viewer 2003 var atvērt un skatīt XML failus.

 • Ciparparaksta validācija    Produktā Microsoft Office 2003 var izmantot tehnoloģiju Microsoft Authenticode®, lai, izmantojot ciparsertifikāts, failam pievienotu ciparparaksts. Programmā Word Viewer 2003 var atvērt dokumentus ar tiem pievienotu ciparparakstu, kā arī pārskatīt faila ciparsertifikātus. Sertifikāts apstiprina to, ka dokumentu ir izveidojis parakstītājs, bet paraksts apliecina to, ka dokuments nav modificēts.

Programmas Word Viewer 2003 startēšanas veida pielāgošana

Lai mainītu veidu, kā programma Word Viewer 2003 tiek startēta, Microsoft Windows® komandai Izpildīt (izvēlne Sākt) var pievienot slēdžus, kā arī Windows darbvirsmā var izveidot saīsni, kurā ir iekļauti nepieciešamie slēdži.

faila ceļš

Startēt programmu Word Viewer 2003 un atvērt norādīto failu. Piemēram: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Wordview.exe" C:\Mans_dokuments.doc

/z

Startēt programmu Word Viewer 2003, neparādot dialoglodziņu Atvēršana. Dialoglodziņam Atvēršana var piekļūt jebkurā brīdī, izvēlnē Fails noklikšķinot uz Atvērt. Piemēram: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Wordview.exe" /z

Dokumenta atvēršana

Faila atvēršana

Lai programmā Word Viewer 2003 atvērtu kādu failu, dariet šādi:

 1. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Sarakstā Skatīt noklikšķiniet uz diska, mapes vai interneta atrašanās vietas, kur ir atveramais fails.

 3. Mapju sarakstā atrodiet failu vai atrodiet un atveriet mapi, kurā ir iekļauts nepieciešamais fails.

 4. Noklikšķiniet uz faila un pēc tam uz Atvērt.

  Piezīme   Lai pirms noklikšķināšanas uz Atvērt iegūtu faila satura priekšskatījumu, izvēlnē Skati noklikšķiniet uz Priekšskatījums.

tiplist

 • Lai no Windows darbvirsmas vai no programmas Windows Explorer (Microsoft Windows® 2000 vai jaunākā sistēmā) programmā Word Viewer 2003 atvērtu .doc, .dot, .rtf, .html vai .xml failu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz faila, norādiet uz Atvērt ar un pēc tam noklikšķiniet uz Microsoft Office Word Viewer.

 • Izvēlnē Fails tiek rādīts pēdējo četru atvērto failu saraksts. Lai ātri atvērtu kādu no šiem failiem, var noklikšķināt uz atbilstošā faila nosaukuma.

Piezīme   

 • Mēģinot atvērt failu, kura tips netiek atbalstīts, programma Word Viewer 2003 to atver kā .txt failu. Tiek atvērts dialoglodziņš Failu konvertēšana, un varat izvēlēties kādu no opcijām Teksta kodējums.

 • Failu ar ierobežotām atļaujām programmā Word Viewer 2003 var atvērt un skatīt tikai tad, ja autors jums ir piešķīris tiesības lasīt vai mainīt šo failu. Lai dokumentam ar ierobežotām atļaujām skatītu jums piešķirtās tiesības, statusa josla veiciet dubultklikšķi uz ikonas Atļauja.

Faila atvēršana rediģēšanai

Ja atvērtā failā vēlaties veikt izmaiņas un datorā ir instalēta programma Word, varat izmantot programmas Word Viewer 2003 izvēlnes Fails komandu Atvērt failu rediģēšanai, lai šo failu atvērtu programmā Word.

Dokumenta skatīšana

Dokumenta skata izvēlēšanās

 • Izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Normālskats, Web izkārtojums, Drukas izkārtojums, Lasīšanas izkārtojums, Struktūrskats vai Pilnekrāna režīms.

Piezīme   

 • Programmā Word Viewer 2003 dokumenti (.doc, .dot, .rtf, .txt, .xml, .wpd, .wps) pēc noklusējuma tiek atvērti Drukas izkārtojuma skats. Web lappuses (.htm, .html, .mht, .mhtml) pēc noklusējuma tiek atvērtas tīmekļa izkārtojuma skats.

 • Lai pilnekrāna režīmā izvēlētos izvēlņu komandas, novietojiet peles rādītāju ekrāna augšdaļā, līdz tiek parādīta izvēlņu josla. Lai izslēgtu pilnekrāna režīmu un atgrieztos iepriekšējā skatā, rīkjoslaPilnekrāna režīms noklikšķiniet uz Aizvērt pilnekrāna režīmu vai nospiediet taustiņu ESC.

 • Lai lasīšanas izkārtojuma skatā vienlaikus skatītu divas lappuses vai ekrānus, izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Atļaut vairākas lappuses.

Dokumenta tuvināšana vai tālināšana

Dokumentu var tuvināt, lai gūtu labāku skatu, vai tālināt, lai skatītu lielāku lappuses daļu vai vairākas mazāku izmēru lappuses.

 1. Izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Tālummainīt.

 2. Sadaļā Tālummaiņa izvēlieties kādu iestatījumu vai lodziņā Procentuāli ievadiet skaitli diapazonā no 10 līdz 500.

Piezīme    lasīšanas izkārtojuma skats dokumentu nevar ne tuvināt, ne tālināt.

Mērjoslu vai statusa joslas parādīšana vai paslēpšana

 • Lai parādītu vai paslēptu horizontālo mērjoslu, izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Mērjosla.

Vertikālo mērjoslu var skatīt tikai Drukas izkārtojuma skats.

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Opcijas un pēc tam uz zīmnes Skats.

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai parādītu vai paslēptu vertikālo mērjoslu, sadaļā Drukas un Web izkārtojuma opcijas atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Vertikālā mērjosla (tikai drukas skatā).

  • Lai parādītu vai paslēptu statusa joslu, sadaļā Rādīt atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Statusa joslu.

Dokumenta rekvizītu skatīšana

Dokumenta rekvizītus var skatīt pašreizējā atvērtajā dokumentā vai dialoglodziņa Atvēršana failu sarakstā.

 • Lai pašreizējā dokumentā skatītu dokumenta rekvizītus, izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Rekvizīti.

Lai dokumenta rekvizītus skatītu dialoglodziņā Atvēršana, dariet šādi:

 1. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet dokumentu, kuram vēlaties skatīt rekvizītus.

 3. Izvēlnē Skati veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai skatītu tādus rekvizītus kā faila lielums un pēdējo izmaiņu veikšanas datums, noklikšķiniet uz Detalizēti.

  • Lai skatītu visus dokumenta rekvizītus, noklikšķiniet uz Rekvizīti.

Pārvietošanās dokumentā

Dokumenta ritināšana

Lai ritinātu dokumentu, ir jābūt redzamai horizontālajai un vertikālajai ritjoslai.

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Opcijas un pēc tam uz zīmnes Skats.

 2. Sadaļā Rādīt atzīmējiet izvēles rūtiņu Horizontālo ritjoslu un Vertikālo ritjoslu.

Lai

Dariet šādi

Ritinātu vienu rindiņu uz augšu

Noklikšķiniet uz augšupvērstās ritināšanas bultiņas.

Ritinātu vienu rindiņu uz leju

Noklikšķiniet uz lejupvērstās ritināšanas bultiņas.

Ritinātu vienu ekrānu uz augšu

Noklikšķiniet virs ritlodziņa.

Ritinātu vienu ekrānu uz leju

Noklikšķiniet zem ritlodziņa.

Ritinātu uz noteiktu lappusi

Velciet ritlodziņu.

Ritinātu pa kreisi

Noklikšķiniet uz pa kreisi vērstās ritināšanas bultiņas.

Ritinātu pa labi

Noklikšķiniet uz pa labi vērstās ritināšanas bultiņas.

normālskats ritinātu uz leju aiz piemales

Turiet nospiestu taustiņu SHIFT un noklikšķiniet uz pa kreisi vērstās ritināšanas bultiņas.

Došanās uz noteiktu lappusi, tabulu vai citu objektu

 1. Izvēlnē Rediģēt noklikšķiniet uz Doties uz.

 2. Lodziņā Kurp doties noklikšķiniet uz nepieciešamā objekta veida.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai dotos uz noteiktu objektu, lodziņā Ievadiet ierakstiet šī objekta nosaukumu vai numuru un noklikšķiniet uz Doties uz.

  • Lai dotos uz nākamo vai iepriekšējo tā paša veida objektu, dzēsiet lodziņā Ievadiet esošo tekstu un noklikšķiniet uz Nākamais vai Iepriekšējais.

Hipersaites izmantošana

Ja Word dokumentā ir iekļautas hipersaites uz citām atrašanās vietām (piemēram, uz atrašanās vietām tajā pašā failā vai uz failiem tīklā vai internetā), uz tām var doties, turot nospiestu taustiņu CTRL un noklikšķinot uz hipersaites parādāmā teksta vai attēla. Lai izmantotu hipersaiti uz atrašanās vietu internetā, ir nepieciešama piekļuve internetam, izmantojot modemu vai tīkla savienojumu, kas nodrošina interneta piekļuvi.

Dokumenta drukāšana

Dokumenta drukāšana

 • Lai drukātu aktīvais dokuments, izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt.

  Piezīme   Failu ar ierobežotām atļaujām var drukāt tikai tad, ja jums ir īpaša drukas atļauja. Lai skatītu, kādas atļaujas jums ir piešķirtas dokumentam ar ierobežotām atļaujām, statusa josla veiciet dubultklikšķi uz ikonas Atļauja.

Noteiktu lappušu un sekciju drukāšana

Pastāv iespēja izdrukāt noteiktas lappuses, vienu vai vairākas sadaļa, kā arī vairākās sekcijās iekļautu lappušu diapazonu.

 1. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt.

 2. Sadaļā Lappušu diapazons noklikšķiniet uz Lappuses.

 3. Lodziņā Lappuses ierakstiet drukāšanas instrukcijas:

  Lappuses, kas nav secīgas lappuses, vai lappušu diapazons

  Rakstiet lappušu numurus, tos atdalot ar komatiem. Rakstiet lappušu diapazonu, norādot diapazona sākuma un beigu lappuses numurus, kas atdalīti ar pārnesumzīmi.

  Piemēram, lai drukātu 2., 4., 5., 6. un 8. lappusi, rakstiet 2,4-6,8

  Sekcijas lappušu diapazons

  Rakstiet plappuses numurs s sekcijas numurs.

  Piemēram, lai drukātu 3. sekcijas 5.–7. lappusi, rakstiet p5s3-p7s3

  Visa sekcija

  Rakstiet ssekcijas numurs.

  Piemēram, rakstiet s3

  Sekcijas, kas neseko cita citai

  Rakstiet sekciju numurus, tos atdalot ar komatiem.

  Piemēram, rakstiet s3,s5

  Lappušu diapazons vairākās sekcijās

  Rakstiet lappušu numuru diapazonu un sekcijas, kurās šīs lappuses ir iekļautas, diapazona sākuma un beigu numuru atdalot ar pārnesumzīmi.

  Piemēram, rakstiet p2s2-p3s5

Piezīme   Var izdrukāt atlasīto dokumenta daļu. Atlasiet drukājamo dokumenta daļu, izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt un pēc tam uzAtlasi.

Tikai pāra vai nepāra lappušu drukāšana

 1. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt.

 2. Sarakstā Drukāt noklikšķiniet uz Nepāra lappuses vai Pāra lappuses.

Drukāšana apgrieztā secībā

Programmā Word Viewer 2003 dokumentu var izdrukāt apgrieztā secībā, sākot ar pēdējo lappusi.

 1. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt.

 2. Dialoglodziņā Drukāšana noklikšķiniet uz Opcijas.

 3. Sadaļā Drukāšanas opcijas atzīmējiet izvēles rūtiņu Drukāt, sākot no beigām.

Piezīme   Drukājot aploksni, neatzīmējiet šo opciju.

Vairāku eksemplāru izdrukāšana uzreiz

 1. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt.

 2. Lodziņā Eksemplāru skaits norādiet drukājamo eksemplāru skaitu.

Piezīme   Lai pirms nākamā eksemplāra pirmās lappuses drukāšanas izdrukātu pilnu dokumentu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Sašķirot komplektos. Ja vēlaties vispirms izdrukāt visu eksemplāru pirmo lappusi, un tikai pēc tam drukāt nākamo, notīriet izvēles rūtiņu Sašķirot komplektos.

Drukas problēmu novēršana

Drukāšanu no datora galvenokārt kontrolē sistēmas Microsoft Windows iestatījumi. To, vai printera iestatījumi sistēmā Windows ir pareizi, nosakiet, izmantojot Windows drukas problēmu novērsēju.

Operētājsistēmā Microsoft Windows® XP dariet šādi:

 1. Noklikšķiniet uz Start un pēc tam uz Help and Support.

 2. Lodziņā Search rakstiet Windows Print Troubleshooter un noklikšķiniet uz bultiņas, lai sāktu meklēšanu.

 3. Lodziņā Suggested Topics noklikšķiniet uz List of troubleshooters.

 4. Problēmu novērsēju sarakstā noklikšķiniet uz Printing.

 5. Izpildiet drukas problēmu novērsēja norādījumus.

Operētājsistēmā Windows 2000 dariet šādi:

 1. Noklikšķiniet uz Start un pēc tam uz Help.

 2. Noklikšķiniet uz zīmnes Search.

 3. Lodziņā Type in the word(s) to search for ierakstiet Windows Print Troubleshooter un pēc tam noklikšķiniet uz List Topics.

 4. Tēmu sarakstā noklikšķiniet uz Troubleshooters un pēc tam uz Display.

 5. Problēmu novērsēju sarakstā noklikšķiniet uz Print.

 6. Izpildiet drukas problēmu novērsēja norādījumus.

Darbs ar dokumentu

Teksta un grafikas atlasīšana

Lai atlasītu tekstu un grafiku (ieskaitot objektus, kas neatrodas blakus), var izmantot peli vai tastatūru. Piemēram, var atlasīt kādu rindkopu 1. lappusē un teikumu 3. lappusē.

Blakus neesošu objektu atlasīšana

 1. Atlasiet pirmo nepieciešamo objektu, piemēram, tabulas šūna vai rindkopu.

 2. Turiet nospiestu taustiņu CTRL.

 3. Joprojām turot nospiestu taustiņu CTRL, atlasiet visus pārējos nepieciešamos objektus.

Piezīme   Atlasot objektus, kas nav blakus, var atlasīt tikai viena veida objektus, piemēram, divas vai vairāk teksta atlases vai divas vai vairāk peldošs objekts grafikas.

Teksta un grafikas atlasīšana ar peli

Lai atlasītu

Dariet šādi

Jebkādu teksta apjomu

Velciet peles rādītāju pāri tekstam.

Vārdu

Veiciet dubultklikšķi uz nepieciešamā vārda.

Teksta rindiņu

Pārvietojiet peles rādītāju uz rindiņas sākumu, līdz tas tiek mainīts uz bultiņu, un noklikšķiniet.

Teikumu

Turiet nospiestu taustiņu CTRL un noklikšķiniet jebkurā teikuma vietā.

Rindkopu

Pārvietojiet peles rādītāju pa kreisi no rindkopas, līdz tas tiek mainīts uz bultiņu, kas vērsta pa labi, un veiciet dubultklikšķi. Vai veiciet trīskāršu klikšķi jebkurā rindkopas vietā.

Vairākas rindkopas

Pārvietojiet peles rādītāju pa kreisi no rindkopām, līdz tas tiek mainīts uz bultiņu, kas vērsta pa labi, un noklikšķinot velciet to uz augšu vai uz leju.

Lielu teksta bloku

Noklikšķiniet atlases sākumā, ritiniet uz atlases beigām un noklikšķiniet, turot nospiestu taustiņu SHIFT.

Tabulu

Noklikšķiniet tabulas augšējā kreisajā stūrī un velciet peles rādītāju uz apakšējo labo stūri.

Visu dokumentu

Pārvietojiet peles rādītāju jebkurā vietā pa kreisi no dokumenta teksta, līdz tas tiek mainīts uz bultiņu, kas vērsta pa labi, un veiciet trīskāršu klikšķi.

Teksta atlasīšana ar tastatūru

Atlasiet tekstu, turot nospiestu taustiņu SHIFT un spiežot iespraušanas punkta pārvietošanas taustiņu.

Lai paplašinātu atlasi

Nospiediet

Vienu rakstzīmi pa labi

SHIFT+PA LABI VĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Vienu rakstzīmi pa kreisi

SHIFT+PA KREISI VĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Līdz vārda beigām

CTRL+SHIFT+PA LABI VĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Līdz vārda sākumam

CTRL+SHIFT+PA KREISI VĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Līdz rindiņas beigām

SHIFT+END

Līdz rindiņas sākumam

SHIFT+HOME

Vienu rindiņu uz leju

SHIFT+UZ LEJU VĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Vienu rindiņu uz augšu

SHIFT+UZ AUGŠU VĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Līdz dokumenta beigām

CTRL+SHIFT+END

Līdz dokumenta sākumam

CTRL+SHIFT+HOME

Līdz loga beigām

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Lai iekļautu visu dokumentu

CTRL+A

Teksta un grafikas kopēšana citā programmā

Piezīme   Faila ar ierobežotām atļaujām saturu var kopēt tikai tad, ja jums ir īpaša kopēšanas atļauja. Lai skatītu, kādas atļaujas jums ir piešķirtas dokumentam ar ierobežotām atļaujām, statusa josla veiciet dubultklikšķi uz ikonas Atļauja.

 1. Atlasiet kopējamo tekstu vai grafiku.

 2. Izvēlnē Rediģēt noklikšķiniet uz Kopēt.

 3. Pārslēdzieties uz programmu, kurā vēlaties kopēt šo informāciju, un pēc tam izmantojiet šīs programmas komandu Ielīmēt.

tip

Ja Microsoft Office starpliktuve tiek rādīta jebkuras atvērtās Office programmas uzdevumrūts vai ir ieslēgta opcija Savākt, neparādot Office starpliktuvi, var kopēt vairākus objektus. Vienkārši turpiniet objektu kopēšanu, līdz tiek savākti visi nepieciešamie objekti (ne vairāk par 24 objektiem).

Teksta atrašana

 1. Izvēlnē Rediģēt noklikšķiniet uz Atrast.

 2. Lodziņā Ko atrast ierakstiet meklējamo tekstu.

 3. Atlasiet visas nepieciešamās opcijas.

  Lai vienlaikus atlasītu visus noteikta vārda vai frāzes gadījumus, atzīmējiet izvēles rūtiņu Marķēt visus vienumus, kuri atrasti, pārmeklējot un, noklikšķinot sarakstā Marķēt visus vienumus, kuri atrasti, pārmeklējot, atlasiet, kurā dokumenta daļā meklēt.

 4. Noklikšķiniet uz Atrast nākamo vai Atrast visus.

Piezīme   Lai atceltu notiekošu meklēšanu, nospiediet taustiņu ESC.

Faila ciparsertifikātu skatīšana

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Rādīt parakstu.

 2. Lai skatītu detalizētu informāciju par noteiktu sertifikātu, atlasiet parakstītāja nosaukumu un noklikšķiniet uz Skatīt sertifikātu.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai noteiktu, vai uzticēties ciparsertifikāta avotam, skatiet laukus Izdots un Izdevējs.

  • Lai noteiktu, vai sertifikāts nav vecs, skatiet lauku Derīgs no.

Attiecas uz: Office 2007Vai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Atbalsta resursi

Mainīt valodu