Programmas Access tastatūras saīsnes

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Tastatūras īsinājumtaustiņi var lietot, lai ātri piekļūtu bieži izmantotām komandām vai darbībām. Šajās sadaļās ir uzskaitītas tastatūras īsinājumtaustiņi, kuras ir pieejamas programmā Microsoft Office Access 2007. Tastatūras īsinājumtaustiņi var izmantot, lai fokusu pārvietotu uz izvēlni, komandu vai vadīklu, neizmantojot peli.

Vispārīgie saīšņu taustiņi

Access globālie īsinājumtaustiņi

Datu bāzu atvēršana

Veicamā darbība

Nospiediet

Atvērt jaunu datu bāzi

CTRL+N

Atvērt esošu datu bāzi

CTRL+O

Drukāšana un saglabāšana

Veicamā darbība

Nospiediet

Drukāt pašreizējo vai atlasīto objektu

CTRL+P

Atvērt dialoglodziņu Drukāšana no sadaļas Drukas priekšskatījums

P vai CTRL+P

Atvērt dialoglodziņu Lappuses iestatīšana no sadaļas Drukas priekšskatījums

S

Atcelt drukas priekšskatījumu vai izkārtojuma priekšskatījumu

C vai ESC

Saglabāt datu bāzes objektu

CTRL+S vai SHIFT+F12

Atvērt dialoglodziņu Saglabāt kā

F12

Kombinētā lodziņa vai sarakstlodziņa izmantošana

Veicamā darbība

Nospiediet

Atvērt kombinēto lodziņu

F4 vai ALT+ lejupvērstā bultiņa

Atsvaidzināt sarakstlodziņa Uzmeklēšanas lauks vai kombinētā lodziņa saturu

F9

Pārvietot par vienu rindu uz leju

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietot par vienu lappusi uz leju

PAGE DOWN

Pārvietot par vienu rindu uz augšu

Augšupvērstā bultiņa

Pārvietot par vienu lappusi uz augšu

PAGE UP

Iziet no kombinētā lodziņa vai sarakstlodziņa

TAB

Teksta vai datu atrašana vai aizstāšana

Veicamā darbība

Nospiediet

Atvērt cilni Atrast dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana (tikai datu lapas skatā un formas skatā)

CTRL+F

Atvērt cilni Aizstāt dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana (tikai datu lapas skatā un formas skatā)

CTRL+H

Atrast nākamo teksta gadījumu, kas norādīts dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana, ja dialoglodziņš ir aizvērts (tikai datu lapas skatā un formas skatā)

SHIFT+F4

Darbs noformējuma skatā

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārslēgties datu lapā starp rediģēšanas režīmu (ar parādītu ievietošanas punktu) un Navigācijas režīms. Strādājot formā vai atskaitē, nospiediet ESC, lai izietu no navigācijas režīma

F2

Pārslēgties uz rekvizītu lapu (noformējuma skats formās un atskaitēs Access datu bāzēs un Access projektos)

F4

Pārslēgties uz formas skatu no noformējuma skata formas

F5

Pārslēgties starp augšējo un apakšējo loga daļu (vaicājumu noformējuma skats un logs Detalizētā filtrēšana/kārtošana)

F6

Cikliski pagriezt lauka režģi, lauka rekvizītus, navigācijas rūti, piekļuves atslēgas tastatūras piekļuves sistēmā, tālummaiņas vadīklās un drošības joslā (tabulu noformējuma skats)

F6

Atvērt dialoglodziņu Veidotāja izvēlēšanās (noformējuma skata formu un atskaišu logs)

F7

Atvērt Visual Basic redaktoru no atlasītā rekvizīta rekvizītu lapā formai vai atskaitei

F7

Pārslēgties no Visual Basic redaktora uz formas vai atskaites noformējuma skatu

SHIFT+F7 vai ALT+F11

Vadīklu rediģēšana formu un atskaišu noformējuma skatā

Veicamā darbība

Nospiediet

Kopēt atlasīto vadīklu starpliktuvē

CTRL+C

Izgriezt atlasīto vadīklu un kopēt to starpliktuvē

CTRL+X

Ielīmēt starpliktuves saturu atlasītās sadaļas augšējā kreisajā stūrī

CTRL+V

Pārvietot atlasīto vadīklu pa labi (izņemot vadīklas, kuras ir izkārtojuma daļa)

Labā bultiņa vai CTRL + labā bultiņa

Pārvietot atlasīto vadīklu pa kreisi (izņemot vadīklas, kuras ir izkārtojuma daļa)

Kreisā bultiņa vai CTRL + kreisā bultiņa

Pārvietot atlasīto vadīklu augšup

Augšupvērstā bultiņa vai CTRL + augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasīto vadīklu lejup

Lejupvērstā bultiņa vai CTRL + lejupvērstā bultiņa

Palielināt atlasītās vadīklas augstumu

SHIFT + lejupvērstā bultiņa

Palielināt atlasītās vadīklas platumu

Piezīme : Ja lieto ar izkārtojumā esošajām vadīklām, tiek mainīts visa izkārtojuma lielums

SHIFT + labā bultiņa

Samazināt atlasītās vadīklas augstumu

SHIFT + augšupvērstā bultiņa

Samazināt atlasītās vadīklas platumu

Piezīme : Lietojot ar izkārtojumā esošajām vadīklām, tiek mainīts visa izkārtojuma lielums

SHIFT + kreisā bultiņa

Loga darbības

Piezīme : Pēc noklusējuma datu bāzes Microsoft Office Access 2007 Rādīt kā dokumenti ar cilnēm. Lai izmantotu windowed dokumentu, noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Access opcijas. Dialoglodziņā Access opcijas noklikšķiniet uz Pašreizējā datu bāze un sadaļā Dokumenta loga opcijasnoklikšķiniet uz Logi, kuri pārklājas.

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārslēgt navigācijas rūti

F11

Cikliski pa atvērtiem logiem

CTRL+F6

Atjaunot atlasīto minimizēto logu, ja visi logi ir minimizēti

ENTER

Ieslēgt izmēru mainīšanas režīmu aktīvajam logam, ja tas nav maksimizēts; nospiediet bulttaustiņus, lai mainītu loga izmērus

CTRL+F8

Rādīt vadīklu izvēlni

ALT + atstarpes taustiņš

Rādīt īsinājumizvēlni

SHIFT+F10

Aizvērt aktīvo logu

CTRL+W vai CTRL+F4

Pārslēgties starp Visual Basic redaktoru un iepriekšējo aktīvo logu

ALT+F11

Darbs ar vedņiem

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārslēgt fokusu uz priekšu starp vadīklām vednī

TAB

Pārvietoties uz nākamo vedņa lapu

ALT+N

Pārvietoties uz iepriekšējo vedņa lapu

ALT+B

Pabeigt vedni

ALT+F

Dažādi

Veicamā darbība

Nospiediet

Rādīt pilnu hipersaites adresi atlasītajai hipersaitei

F2

Pārbaudīt pareizrakstību

F7

Atvērt lodziņu Tālummaiņa, lai ērti ievadītu izteiksmes un citu tekstu nelielos ievadnes apgabalos

SHIFT+F2

Rādīt rekvizītu lapu noformējuma skatā

ALT+ENTER

Iziet no programmas Access

ALT+F4

Aktivizēt veidotāju

CTRL+F2

Pārslēgt uz priekšu starp skatiem tabulā, vaicājumā, formā, atskaitē, lappusē, rakurstabulas sarakstā, rakursdiagrammas atskaitē, saglabātā procedūrā vai Access projekta (.adp) funkcijā. Ja ir pieejami papildu skati, secīgie taustiņsitieni tiks pārvietoti uz nākamo pieejamo skatu.

CTRL + labā bultiņa vai CTRL + komats (,)

Pārslēgt atpakaļ starp skatiem tabulā, vaicājumā, formā, atskaitē, lappusē, rakurstabulas sarakstā, rakursdiagrammas atskaitē, saglabātā procedūrā vai .adp funkcijā. Ja nav pieejami papildu skati, secīgie taustiņsitieni tiks pārvietoti uz iepriekšējo skatu.

Piezīme : CTRL + punkts (.) nedarbojas visos apstākļos ar visiem objektiem.

CTRL + kreisā bultiņa vai CTRL + punkts (.)

Navigācijas rūts īsinājumtaustiņi

Objektu saraksta rediģēšana un navigācija

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārdēvēt atlasīto objektu

F2

Pārvietoties par vienu rindu uz leju

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties par vienu logu uz leju

PAGE DOWN

Pārvietoties uz pēdējo objektu

END

Pārvietoties par vienu rindu uz augšu

Augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties par vienu logu uz augšu

PAGE UP

Pārvietoties uz pirmo objektu

HOME

Objektu navigācija un atvēršana

Veicamā darbība

Nospiediet

Atvērt atlasīto tabulu vai vaicājumu datu lapas skatā

ENTER

Atvērt atlasīto formu vai atskaiti

ENTER

Palaist atlasīto makro

ENTER

Atvērt atlasīto tabulu, vaicājumu, formu, atskaiti, datu piekļuves lapu, makro vai moduli noformējuma skatā

CTRL+ENTER

Rādīt logu Tūlītējs Visual Basic redaktorā

CTRL+G

Darbs ar izvēlnēm

Veicamā darbība

Nospiediet

Rādīt īsinājumizvēlni

SHIFT+F10

Rādīt piekļuves taustiņus

ALT vai F10

Rādīt programmas ikonas izvēlni (programmas virsrakstjoslā)

ALT + atstarpes taustiņš

Redzamā izvēlnē vai apakšizvēlnē atlasīt nākamo vai iepriekšējo komandu

Lejupvērstā bultiņa vai augšupvērstā bultiņa

Atlasīt izvēlni pa kreisi vai pa labi; ja redzama apakšizvēlne, pārslēgties starp galveno izvēlni un apakšizvēlni

Kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Atlasīt pirmo vai pēdējo komandu izvēlnē vai apakšizvēlnē

HOME vai END

Vienlaikus aizvērt redzamo izvēlni un apakšizvēlni

ALT

Aizvērt redzamo izvēlni; ja redzama apakšizvēlne, aizvērt tikai apakšizvēlni

ESC

Darbs logos un dialoglodziņos

Programmas loga izmantošana

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārslēgties uz nākamo programmu

ALT+TAB

Pārslēgties uz iepriekšējo programmu

ALT+SHIFT+TAB

Rādīt Windows izvēlni Sākt

CTRL+ESC

Aizvērt datu bāzes aktīvo logu

CTRL+W

Pārslēgties uz datu bāzes nākamo logu

CTRL+F6

Pārslēgties uz datu bāzes iepriekšējo logu

CTRL+SHIFT+F6

Atjaunot atlasīto minimizēto logu, ja visi logi ir minimizēti

ENTER

Dialoglodziņa izmantošana

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārslēgties uz dialoglodziņa nākamo cilni

CTRL+TAB

Pārslēgties uz dialoglodziņa iepriekšējo cilni

CTRL+SHIFT+TAB

Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu

TAB

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

SHIFT+TAB

Pārvietoties starp opcijām atlasītajā nolaižamajā sarakstlodziņā vai pārvietoties starp vairākām opcijām opciju grupā

Bulttaustiņi

Veikt darbību, kas piešķirta atlasītajai pogai; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu

Atstarpes taustiņš

Pārvietoties uz opciju pēc opcijas nosaukuma pirmā burta nolaižamajā sarakstlodziņā

Burta taustiņš pirmajam burtam vajadzīgajā opcijas nosaukumā (ja atlasīts nolaižamais sarakstlodziņš)

Atlasīt opciju vai arī atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu pēc burta, kas pasvītrots opcijas nosaukumā

ALT+ burta taustiņš

Atvērt atlasīto nolaižamo sarakstlodziņu

ALT+ lejupvērstā bultiņa

Aizvērt atlasīto nolaižamo sarakstlodziņu

ESC

Veikt darbību, kas piešķirta noklusētajai pogai dialoglodziņā

ENTER

Atcelt komandu un aizvērt dialoglodziņu

ESC

Rediģēšana tekstlodziņā

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties uz ievadnes sākumu

HOME

Pārvietoties uz ievadnes beigām

END

Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi

Kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Pārvietoties par vienu vārdu pa kreisi vai pa labi

CTRL + kreisā bultiņa vai CTRL + labā bultiņa

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ievadnes sākumam

SHIFT+HOME

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ievadnes beigām

SHIFT+END

Mainīt atlases lielumu par vienu rakstzīmi pa kreisi

SHIFT + kreisā bultiņa

Mainīt atlases lielumu par vienu rakstzīmi pa labi

SHIFT + labā bultiņa

Mainīt atlases lielumu par vienu vārdu pa kreisi

CTRL+SHIFT + kreisā bultiņa

Mainīt atlases lielumu par vienu vārdu pa labi

CTRL+SHIFT + labā bultiņa

Darbs ar dialoglodziņu atvēršana, Faila jaunā datu bāzeun Saglabāt kā

Veicamā darbība

Nospiediet

Lai dotos uz iepriekšējo mapi ( Poga Mapju saraksts navigācijas rūtī )

ALT+1

Atvērt mapi vienu līmeni augstāk no atvērtā mapē ( Pogas attēls pogaVienu līmeni augstāk )

ALT+2

Dzēst atlasīto mapi vai failu (Dzēst pogas Pogas attēls )

DEL

Izveidot jaunu apakšmapi atvērtā mapē ( Pogas attēls pogaIzveidot jaunu mapi )

ALT+4

Pārslēgties starp sīktēlu, mozaīkas, ikonu, saraksta, detaļu, rekvizītu un priekšskatījuma skatu

ALT+5

Rādīt izvēlni Rīki (poga Rīki)

ALT+L

Darbs ar rekvizītu lapām

Rekvizītu lapas izmantošana ar formu vai atskaiti

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārslēgt rekvizītu lapas cilni

F4

Pārvietoties starp izvēlēm vadīklu nolaižamajā sarakstā vienlaikus par vienu vienumu

Lejupvērstā bultiņa vai augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties starp izvēlēm vadīklu nolaižamajā sarakstā vienlaikus par pieciem vienumiem

PAGE DOWN vai PAGE UP

Pārvietoties uz rekvizītu lapas cilnēm no vadīklu nolaižamā saraksta

TAB

Pārvietot starp rekvizītu lapas cilnēm ar atlasītu cilni, bet neatlasītu rekvizītu

Kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Pēc rekvizīta atlasīšanas pārvietoties par vienu rekvizītu cilnē uz leju

TAB

Pēc rekvizīta atlasīšanas pārvietoties par vienu rekvizītu cilnē uz augšu; ja tas jau ir augšdaļā, pārvietoties uz vadīklu nolaižamo sarakstu

SHIFT+TAB

Pārslēgt uz priekšu starp cilnēm, ja atlasīts rekvizīts

CTRL+TAB

Pārslēgt atpakaļ starp cilnēm, ja atlasīts rekvizīts

CTRL+SHIFT+TAB

Rekvizītu lapas izmantošana ar tabulu vai vaicājumu

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārslēgt rekvizītu lapas cilni

F4

Pārvietoties starp rekvizītu lapas cilnēm ar atlasītu cilni, bet neatlasītu rekvizītu

Kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Pārvietoties uz rekvizītu lapas cilnēm, ja atlasīts rekvizīts

CTRL+TAB

Pārvietoties uz cilnes pirmo rekvizītu, ja rekvizīts nav atlasīts

TAB

Pārvietoties par vienu rekvizītu cilnē uz leju

TAB

Pārvietoties par vienu rekvizītu cilnē uz augšu; ja jau atrodas augšdaļā, atlasīt pašu cilni

SHIFT+TAB

Pārslēgt uz priekšu starp cilnēm, ja atlasīts rekvizīts

CTRL+TAB

Pārslēgt atpakaļ starp cilnēm, ja atlasīts rekvizīts

CTRL+SHIFT+TAB

Darbs ar rūti Lauku saraksts

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārslēgt rūti Lauku saraksts

ALT+F8

Pievienot atlasīto lauku formai vai atskaites detaļu sadaļai

ENTER

Pārvietot rūti Lauku saraksts augšup vai lejup

Augšupvērstā bultiņa vai lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties no apakšējās rūts uz augšējo rūti Lauku saraksts

SHIFT+TAB

Pārvietoties no augšējās rūts uz apakšējo rūti Lauku saraksts

TAB

Īsinājumtaustiņi palīdzības loga izmantošanai

Veicamā darbība

Nospiediet

Atlasīt nākamo paslēpto tekstu vai hipersaiti, vai Rādīt visu, vai Paslēpt visu tēmas sākumā

TAB

Atlasīt iepriekšējo paslēpto tekstu vai hipersaiti, vai pogu Pārlūkprogrammas skats Microsoft Office vietnes raksta sākumā

SHIFT+TAB

Veikt darbību atlasītajiem Rādīt visus, Paslēpt visus, paslēptajam tekstam vai hipersaitei

ENTER

Pārvietoties atpakaļ uz iepriekšējo palīdzības tēmu

ALT + kreisā bultiņa

Pārvietoties uz priekšu uz nākamo palīdzības tēmu

ALT + labā bultiņa

Atvērt dialoglodziņu Drukāšana.

CTRL+P

Ritināt attiecīgi nelielus daudzumus uz augšu un uz leju pašlaik parādītajā palīdzības tēmā

Augšupvērstā un lejupvērstā bultiņa

Ritināt attiecīgi lielākus daudzumus uz augšu un uz leju pašlaik parādītajā palīdzības tēmā

PAGE UP un PAGE DOWN

Rādīt komandu izvēlni palīdzības logam; palīdzības logam ir jābūt aktīvam fokusam (noklikšķiniet uz vienuma palīdzības logā)

SHIFT+F10

Sūtīt e-pasta ziņojumus

Veicamā darbība

Nospiediet

Sūtīt aktīvu datu bāzes objektu (navigācijas rūtī atlasītu objektu) kā e-pasta ziņojumu

ALT+F+E

Atvērt adrešu grāmatu no Outlook

CTRL+SHIFT+B

Pārbaudīt vārdus lodziņā Kam, Kopija un Diskrētā kopija pēc adrešu grāmatas

ALT+K vai CTRL+K

Atlasīt nākamo lodziņu e-pasta sākumā vai ziņojuma pamattekstā, ja pēdējais lodziņš e-pasta sākumā ir aktīvs

TAB

Atlasīt iepriekšējo lauku vai pogu e-pasta sākumā

SHIFT+TAB

Taustiņi darbam ar tekstu un datiem

Teksta un datu atlasīšana

Teksta atlasīšana laukā

Veicamā darbība

Nospiediet

Mainīt atlases lielumu par vienu rakstzīmi pa labi

SHIFT + labā bultiņa

Mainīt atlases lielumu par vienu vārdu pa labi

CTRL+SHIFT + labā bultiņa

Mainīt atlases lielumu par vienu rakstzīmi pa kreisi

SHIFT + kreisā bultiņa

Mainīt atlases lielumu par vienu vārdu pa kreisi

CTRL+SHIFT + kreisā bultiņa

Lauka vai ieraksta atlasīšana

Lai atceltu atlasi, izmantojiet pretējo bulttaustiņu.

Veicamā darbība

Nospiediet

Atlasīt nākamo lauku

TAB

Pārslēgties datu lapā starp rediģēšanas režīmu (ar parādītu ievietošanas punktu) un Navigācijas režīms. Izmantojot formu vai atskaiti, nospiediet ESC, lai izietu no navigācijas režīma

F2

Pārslēgties starp pašreizējā ieraksta atlasīšanu un pašreizējā ieraksta pirmo lauku navigācijas režīmā

SHIFT + atstarpes taustiņš

Izvērst atlasi uz iepriekšējo ierakstu, ja atlasīts pašreizējais ieraksts

SHIFT + augšupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi uz nākamo ierakstu, ja atlasīts pašreizējais ieraksts

SHIFT + lejupvērstā bultiņa

Atlasīt visus ierakstus

CTRL+A vai CTRL+SHIFT + atstarpes taustiņš

Atlases izvēršana

Veicamā darbība

Nospiediet

Ieslēgt paplašinājuma režīmu (datu lapas skatā Paplašināta atlase tiek parādīta loga apakšējā labajā stūrī); nospiežot taustiņu F8, atlase tiek atkārtoti izvērsta uz vārdu, lauku, ierakstu un visiem ierakstiem

F8

Izvērst atlasi uz blakus esošajiem laukiem datu lapas skatā tajā pašā rindā

Kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Izvērst atlasi uz blakus esošajām rindām datu lapas skatā

Augšupvērstā vai lejupvērstā bultiņa

Atsaukt iepriekšējo paplašinājumu

SHIFT+F8

Atcelt paplašinājuma režīmu

ESC

Kolonnas atlasīšana un pārvietošana datu lapas skatā

Veicamā darbība

Nospiediet

Atlasīt pašreizējo kolonnu vai atcelt kolonnas atlasi tikai Navigācijas režīms

CTRL + atstarpes taustiņš

Atlasīt kolonnu pa labi, ja atlasīta pašreizējā kolonna

SHIFT + labā bultiņa

Atlasīt kolonnu pa kreisi, ja atlasīta pašreizējā kolonna

SHIFT + kreisā bultiņa

Ieslēgt Pārvietošanas režīms; pēc tam nospiest labo bultiņu vai kreiso bultiņu, lai atlasīto(ās) kolonnu(as) pārvietotu pa labi vai pa kreisi

CTRL+SHIFT+F8

Teksta un datu rediģēšana

Ja ievietošanas punkts nav redzams, nospiediet taustiņu F2, lai to parādītu.

Ievietošanas punkta pārvietošana laukā

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietot ievietošanas punktu vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Pārvietot ievietošanas punktu vienu vārdu pa labi

CTRL + labā bultiņa

Pārvietot ievietošanas punktu vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietot ievietošanas punktu vienu vārdu pa kreisi

CTRL + kreisā bultiņa

Pārvietot ievietošanas punktu līdz lauka galam vienas rindiņas laukos vai pārvietot to līdz rindiņas galam daudzrindiņu laukos

END

Pārvietot ievietošanas punktu līdz lauka beigām daudzrindiņu laukos

CTRL+END

Pārvietot ievietošanas punktu līdz lauka sākumam vienas rindiņas laukos vai pārvietot to līdz rindiņas sākumam daudzrindiņu laukos

HOME

Pārvietot ievietošanas punktu līdz lauka sākumam daudzrindiņu laukos

CTRL+HOME

Teksta kopēšana, pārvietošana vai dzēšana

Veicamā darbība

Nospiediet

Kopēt atlasi starpliktuvē

CTRL+C

Izgriezt atlasi un kopēt to starpliktuvē

CTRL+X

Ielīmēt starpliktuves saturu ievietošanas punktā

CTRL+V

Izdzēst atlasi vai rakstzīmi pa kreisi no ievietošanas punkta

Atpakaļatkāpes taustiņš

Izdzēst atlasi vai rakstzīmi pa labi no ievietošanas punkta

DELETE

Izdzēst visas rakstzīmes pa labi no ievietošanas punkta

CTRL+DELETE

Izmaiņu atsaukšana

Veicamā darbība

Nospiediet

Atsaukt rakstīšanu

CTRL+Z vai ALT + atpakaļatkāpes taustiņš

Atsaukt izmaiņas pašreizējā laukā vai pašreizējā ierakstā; ja abos veiktas izmaiņas, divreiz nospiest ESC, lai atsauktu izmaiņas, vispirms pašreizējā laukā un pēc tam pašreizējā ierakstā

ESC

Datu ievadīšana datu lapas vai formas skatā

Veicamā darbība

Nospiediet

Ievietot pašreizējo datumu

CTRL + semikols (;)

Ievietot pašreizējo laiku

CTRL+SHIFT + kols (:)

Ievietot noklusēto lauka vērtību

CTRL+ALT + atstarpes taustiņš

Ievietot vērtību no tā paša lauka iepriekšējā ierakstā

CTRL + apostrofs (')

Pievienot jaunu ierakstu

CTRL + pluszīme (+)

Datu lapā izdzēst pašreizējo ierakstu

CTRL + mīnuszīme (-)

Saglabāt izmaiņas pašreizējā ierakstā

SHIFT+ENTER

Pārslēgties starp izvēles rūtiņas vai opcijas pogas vērtībām

Atstarpes taustiņš

Ievietot jaunu rindu

CTRL+ENTER

Lauku atsvaidzināšana ar pašreizējiem datiem

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārrēķināt laukus logā

F9

Atkārtot vaicājumu par pamatā esošajām tabulām; apakšformā šis jautājums tiek atkārtots tikai apakšformas pamatā esošajai tabulai

SHIFT+F9

Atsvaidzināt sarakstlodziņa Uzmeklēšanas lauks vai kombinētā lodziņa saturu

F9

Ierakstu navigācijas taustiņi

Navigācija noformējuma skatā

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārslēgties starp rediģēšanas režīmu (ar parādītu ievietošanas punktu) un navigācijas režīmu.

F2

Pārslēgt rekvizītu lapu

F4

Pārslēgties uz formas skatu no noformējuma skata formas

F5

Pārslēgt starp loga augšējo un apakšējo daļu (makro, vaicājumu un loga Detalizētā filtrēšana/kārtošana noformējuma skats.) Izmantot F6, ja ar taustiņu TAB nevar nokļūt vajadzīgajā ekrāna sadaļā

F6

Pārslēgt uz priekšu starp noformējuma rūti, rekvizītiem, navigācijas rūti, piekļuves taustiņiem un tālummaiņas vadīklām (tabulu, formu un atskaišu noformējuma skats)

F6

Atvērt Visual Basic redaktoru no atlasītā rekvizīta formas vai atskaites rekvizītu lapā

F7

Atver rūti Lauku saraksts formas, atskaites vai datu piekļuves lapā. Ja rūts Lauku saraksts ir jau atvērta, fokuss tiek pārvietots uz rūti Lauku saraksts

ALT+F8

Pēc koda moduļa atvēršanas pārslēgties no Visual Basic redaktora uz formas vai atskaites noformējuma skatu

SHIFT+F7

Pārslēgties no vadīklas rekvizītu lapas formas vai atskaites noformējuma skatā uz noformējuma virsmu, nemainot vadīklas fokusu

SHIFT+F7

Rādīt rekvizītu lapu

ALT+ENTER

Kopēt atlasīto vadīklu starpliktuvē

CTRL+C

Izgriezt atlasīto vadīklu un kopēt to starpliktuvē

CTRL+X

Ielīmēt starpliktuves saturu atlasītās sadaļas augšējā kreisajā stūrī

CTRL+V

Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli pa labi gar lappuses režģi

Labā bultiņa

Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli pa kreisi gar lappuses režģi

Kreisā bultiņa

Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli uz augšu gar lappuses režģi

Piezīme : Vadīklām grēdas izkārtojumā tiek pārslēgta atlasītās vadīklas pozīcija ar vadīklu tieši virs tās, ja tā jau nav pati augstākā vadīkla izkārtojumā.

Augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli uz leju gar lappuses režģi

Piezīme : Grēdas izkārtojuma vadīklām tiek pārslēgta atlasītās vadīklas pozīcija ar vadīklu tieši zem tās, ja tā jau nav viszemākā vadīkla izkārtojumā.

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli pa labi (neatkarīgi no lappuses režģa)

CTRL + labā bultiņa

Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli pa kreisi (neatkarīgi no lappuses režģa)

CTRL + kreisā bultiņa

Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli uz augšu (neatkarīgi no lappuses režģa)

Piezīme : Grēdas izkārtojuma vadīklām tiek pārslēgta atlasītās vadīklas pozīcija ar vadīklu tieši virs tās, ja tā nav visaugstākā izkārtojuma vadīkla.

CTRL + augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli uz leju (neatkarīgi no lappuses režģa)

Piezīme : Grēdas izkārtojuma vadīklām tiek pārslēgta atlasītās vadīklas pozīcija ar vadīklu tieši zem tās, ja tā nav viszemākā izkārtojuma vadīkla.

CTRL + lejupvērstā bultiņa

Palielināt atlasītās vadīklas platumu par pikseli (pa labi)

Piezīme : Grēdas izkārtojuma vadīklām tiek palielināts visa izkārtojuma platums.

SHIFT + labā bultiņa

Samazināt atlasītās vadīklas platumu par pikseli (pa labi)

Piezīme : Grēdas izkārtojuma vadīklām tiek samazināts visa izkārtojuma platums.

SHIFT + kreisā bultiņa

Samazināt atlasītās vadīklas augstumu par pikseli (no apakšas)

SHIFT + augšupvērstā bultiņa

Palielināt atlasītās vadīklas augstumu par pikseli (no apakšas)

SHIFT + lejupvērstā bultiņa

Navigācija datu lapas skatā

Došanās uz konkrētu ierakstu

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties uz ierakstu numuru lodziņš; pēc tam ierakstīt ieraksta numuru un nospiest ENTER

F5

Navigācija starp laukiem un ierakstiem

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties uz nākamo lauku

TAB vai labā bultiņa

Pārvietoties uz pašreizējā ieraksta pēdējo lauku navigācijas režīmā

END

Pārvietoties uz iepriekšējo lauku

SHIFT+TAB vai kreisā bultiņa

Pārvietoties uz pašreizējā ieraksta pirmo lauku navigācijas režīmā

HOME

Pārvietoties uz pašreizējo lauku nākamajā ierakstā

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz pēdējā ieraksta pašreizējo lauku navigācijas režīmā

CTRL + lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz pēdējā ieraksta pēdējo lauku navigācijas režīmā

CTRL+END

Pārvietoties uz iepriekšējā ieraksta pašreizējo lauku

Augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz pirmā ieraksta pašreizējo lauku navigācijas režīmā

CTRL + augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz pirmā ieraksta pirmo lauku navigācijas režīmā

CTRL+HOME

Navigācija uz citu datu ekrānu

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties par vienu ekrānu uz leju

PAGE DOWN

Pārvietoties par vienu ekrānu uz augšu

PAGE UP

Pārvietoties par vienu ekrānu pa labi

CTRL+PAGE DOWN

Pārvietoties par vienu ekrānu pa kreisi

CTRL+PAGE UP

Navigācija sekundārajās datu lapās

Došanās uz konkrētu ierakstu

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties no sekundārās datu lapas, lai pārvietotos uz ieraksta numura lodziņu; pēc tam ierakstīt ieraksta numuru un nospiest taustiņu ENTER

ALT+F5

Sekundārās datu lapas izvēršana un sakļaušana

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties no datu lapas, lai izvērstu ieraksta sekundāro datu lapu

CTRL+SHIFT + lejupvērstā bultiņa

Sakļaut sekundāro datu lapu

CTRL+SHIFT + augšupvērstā bultiņa

Navigācija starp datu lapu un sekundāro datu lapu

Veicamā darbība

Nospiediet

Ievadīt sekundāro datu lapu no iepriekšējā ieraksta pēdējā lauka datu lapā

TAB

Ievadīt sekundāro datu lapu no nākamā ieraksta pirmā lauka datu lapā

SHIFT+TAB

Iziet no sekundārās datu lapas un pārvietoties uz nākamā ieraksta pirmo lauku datu lapā

CTRL+TAB

Iziet no sekundārās datu lapas un pārvietoties uz iepriekšējā ieraksta pēdējo lauku datu lapā

CTRL+SHIFT+TAB

No sekundārās datu lapas pēdējā lauka ievadīt nākamo lauku datu lapā

TAB

No datu lapas neizmantot sekundāro datu lapu un pārvietoties uz nākamo ierakstu datu lapā

Lejupvērstā bultiņa

No datu lapas neizmantot sekundāro datu lapu un pārvietoties uz iepriekšējo ierakstu datu lapā

Augšupvērstā bultiņa

Varat naviģēt starp laukiem un ierakstiem sekundārajā datu lapā ar tiem pašiem īsinājumtaustiņiem, kas tiek izmantoti datu lapas skatā.

Navigācija formas skatā

Došanās uz konkrētu ierakstu

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties uz ieraksta numura lodziņu; pēc tam ierakstīt ieraksta numuru un nospiest taustiņu ENTER

F5

Navigācija starp laukiem un ierakstiem

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties uz nākamo lauku

TAB

Pārvietoties uz iepriekšējo lauku

SHIFT+TAB

Pārvietoties uz formas pēdējo vadīklu un palikt pašreizējā ierakstā navigācijas režīmā

END

Pārvietoties uz formas pēdējo vadīklu un iestatīt fokusu pēdējā ierakstā navigācijas režīmā

CTRL+END

Pārvietoties uz formas pirmo vadīklu un palikt pašreizējā ierakstā navigācijas režīmā

HOME

Pārvietoties uz formas pirmo vadīklu un iestatīt fokusu pirmajā ierakstā navigācijas režīmā

CTRL+HOME

Pārvietoties uz nākamā ieraksta pašreizējo lauku

CTRL+PAGE DOWN

Pārvietoties uz iepriekšējā ieraksta pašreizējo lauku

CTRL+PAGE UP

Navigācija formās ar vairākām lappusēm

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties vienu lappusi uz leju; ieraksta beigās notiek pārvietošanās uz ekvivalentu lappusi nākamajā ierakstā

PAGE DOWN

Pārvietoties vienu lappusi uz augšu; ieraksta beigās notiek pārvietošanās uz ekvivalentu lappusi iepriekšējā ierakstā

PAGE UP

Navigācija starp galveno formu un apakšformu

Veicamā darbība

Nospiediet

Ievadīt apakšformu no iepriekšējā lauka galvenajā formā

TAB

Ievadīt apakšformu no nākamā lauka galvenajā formā

SHIFT+TAB

Iziet no apakšformas un pārvietoties uz nākamo lauku šablona formā vai uz nākamo ierakstu

CTRL+TAB

Iziet no apakšformas un pārvietoties uz iepriekšējo lauku galvenajā formā vai uz iepriekšējo ierakstu

CTRL+SHIFT+TAB

Navigācija drukas priekšskatījumā un izkārtojuma priekšskatījumā

Dialoglodziņa un loga darbības

Veicamā darbība

Nospiediet

Atvērt dialoglodziņu Drukāšana.

P (formām un atskaitēm) vai CTRL+P (datu lapām, formām un atskaitēm)

Atvērt dialoglodziņu Lappuses iestatīšana (tikai formām un atskaitēm)

S

Tuvināt vai tālināt lappuses daļu

Z

Atcelt drukas priekšskatījumu vai izkārtojuma priekšskatījumu

C vai ESC

Dažādu lappušu skatīšana

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties uz lappuses numura lodziņu; pēc tam ierakstīt lappuses numuru un nospiest taustiņu ENTER

ALT+F5

Skatīt nākamo lappusi (ja atlasīts Ietilpināt logā)

PAGE DOWN vai lejupvērstā bultiņa

Skatīt iepriekšējo lappusi (ja atlasīts Ietilpināt logā)

PAGE UP vai augšupvērstā bultiņa

Navigācija drukas un izkārtojuma priekšskatījumā

Veicamā darbība

Nospiediet

Ritināt uz leju nelieliem soļiem

Lejupvērstā bultiņa

Ritināt uz leju par vienu pilnu ekrānu

PAGE DOWN

Pārvietoties uz lappuses beigām

CTRL + lejupvērstā bultiņa

Ritināt uz augšu nelieliem soļiem

Augšupvērstā bultiņa

Ritināt par vienu pilnu ekrānu uz augšu

PAGE UP

Pārvietoties uz lappuses sākumu

CTRL + augšupvērstā bultiņa

Ritināt pa labi nelieliem soļiem

Labā bultiņa

Pārvietoties uz lappuses labo malu

END

Pārvietoties uz lappuses apakšējo labo stūri

CTRL+END

Ritināt pa kreisi nelieliem soļiem

Kreisā bultiņa

Pārvietoties uz lappuses kreiso malu

HOME

Pārvietoties uz lappuses augšējo labo stūri

CTRL+HOME

Navigācija Access projekta datu bāzes diagrammas logā

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties no tabulas šūnas uz tabulas virsrakstjoslu

ESC

Pārvietoties no tabulas virsrakstjoslas uz pēdējo rediģēto šūnu

ENTER

Pārvietoties no tabulas virsrakstjoslas uz tabulas virsrakstjoslu vai
tabulā no šūnas uz šūnu

TAB

Izvērst sarakstu tabulā

ALT + lejupvērstā bultiņa

Ritināt vienumus nolaižamajā sarakstā no augšas līdz lejai

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz iepriekšējo vienumu sarakstā

Augšupvērstā bultiņa

Atlasīt vienumu sarakstā un pārvietoties uz nākamo šūnu

ENTER

Mainīt iestatījumu izvēles rūtiņā

Atstarpes taustiņš

Doties uz rindas pirmo šūnu vai uz
pašreizējās šūnas sākumu

HOME

Doties uz rindas pēdējo šūnu vai uz
pašreizējās šūnas beigām

END

Ritināt uz nākamo tabulas “lappusi” vai
uz nākamo diagrammas “lappusi”

PAGE DOWN

Ritināt uz iepriekšējo tabulas “lappusi” vai
uz iepriekšējo diagrammas “lappusi”

PAGE UP

Navigācija vaicājuma veidotājā Access projektā

Jebkura rūts

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties starp vaicājuma veidotāja rūtīm

F6, SHIFT+F6

Diagrammas rūts

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties starp tabulām, skatiem un funkcijām (un pievienotajām rindām, ja tās ir pieejamas)

TAB vai SHIFT+TAB

Pārvietoties starp kolonnām tabulā, skatā vai funkcijā

Bulttaustiņi

Izvēlēties atlasīto datu kolonnu izvadei

Atstarpes vai pluszīmes taustiņš

Noņemt atlasīto datu kolonnu no vaicājuma izvades

Atstarpes vai mīnuszīmes taustiņš

Noņemt no vaicājuma atlasīto tabulu, skatu, funkciju vai pievienoto rindu

DELETE

Piezīme : Ja atlasīti vairāki vienumi, nospiežot atstarpes taustiņu, tiek ietekmēti visi atlasītie vienumi. Atlasiet vairākus vienumus, turot nospiestu taustiņu SHIFT un noklikšķinot uz tiem. Pārslēdziet atsevišķa vienuma atlasīto stāvokli, turot nospiestu taustiņu CTRL un noklikšķinot uz šī vienuma.

Režģa rūts

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties starp šūnām

Bulttaustiņi vai TAB, vai SHIFT+TAB

Pārvietoties uz pašreizējās kolonnas pēdējo rindu

CTRL + lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz pašreizējās kolonnas pirmo rindu

CTRL + augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz augšējo kreiso šūnu režģa redzamajā daļā

CTRL+HOME

Pārvietoties uz apakšējo labo šūnu

CTRL+END

Pārvietoties nolaižamajā sarakstā

Augšupvērstā vai lejupvērstā bultiņa

Atlasīt visu režģa kolonnu

CTRL + atstarpes taustiņš

Pārslēgties starp rediģēšanas režīmu un šūnas atlasīšanas režīmu

F2

Kopēt šūnā atlasīto tekstu starpliktuvē (rediģēšanas režīmā)

CTRL+C

Izgriezt šūnā atlasīto tekstu un novietot to starpliktuvē (rediģēšanas režīmā)

CTRL+X

Ielīmēt tekstu no starpliktuves (rediģēšanas režīmā)

CTRL+V

Pārslēgties starp ievietošanas un pārrakstīšanas režīmu, rediģējot šūnā

INS

Pārslēgt izvēles rūtiņu izvades kolonnāPiezīme    ja atlasīti vairāki vienumi, nospiežot šo taustiņu ietekmē visi atlasītie vienumi.

Atstarpes taustiņš

Notīrīt visu šūnas atlasīto saturu

DELETE

Noņemt rindas, kas satur atlasīto datu kolonnu no vaicājuma piezīmi    , ja atlasīti vairāki vienumi, nospiežot šo taustiņu ietekmē visas atlasīto vienumu.

DELETE

Notīrīt visas vērtības atlasītajā režģa kolonnā

DELETE

Ievietot rindu starp esošajām rindām

INS (pēc režģa rindas atlasīšanas)

Pievienot Or … kolonnu

INS (pēc kādas Or ... kolonnas atlasīšanas)

SQL rūts

Strādājot SQL rūtī, lai pārvietotos starp vārdiem, var izmantot Windows standarta rediģēšanas taustiņus, piemēram, CTRL + bulttaustiņus, un izvēlnes Rediģēt komandu Izgriezt, Kopēt un Ielīmēt.

Piezīme : Var ievietot tikai tekstu; nav pārrakstīšanas režīma.

Darbs ar rakurstabulas skatiem

Rakurstabulas skata

Taustiņi elementu atlasīšanai rakurstabulas skatā

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietot atlasi no kreisās uz labo pusi un pēc tam uz leju

Taustiņš TAB

Pārvietot atlasi no augšas uz leju un pēc tam pa labi

ENTER

Atlasīt šūnu pa kreisi. Ja pašreizējā šūna ir pēdējā kreisā, ar SHIFT+TAB tiek atlasīta pēdējā šūna iepriekšējā rindā

SHIFT+TAB

Atlasīt šūnu virs šīs šūnas. Ja pašreizējā šūna ir pēdējā šūna, nospiežot taustiņu kombināciju SHIFT+ENTER, tiek atlasīta pēdējā šūna iepriekšējā kolonnā.

SHIFT+ENTER

Atlasīt detaļu šūnas nākamajam vienumam rindas apgabalā

CTRL+ENTER

Atlasīt detaļu šūnas iepriekšējam vienumam rindas apgabalā

SHIFT+CTRL+ENTER

Pārvietot atlasi bulttaustiņa virzienā. Ja atlasīts rindas vai kolonnas lauks, nospiest lejupvērsto bultiņu, lai pārvietotos uz pirmo datu vienumu laukā, un pēc tam nospiest bulttaustiņu, lai pārvietotos uz nākamo vai iepriekšējo vienumu vai arī atpakaļ laukā. Ja atlasīts detaļu lauks, nospiest lejupvērsto bultiņu vai labo bultiņu, lai pārvietotos uz pirmo šūnu detaļu apgabalā.

Bulttaustiņi

Izvērst vai samazināt atlasi bulttaustiņa virzienā

SHIFT + bulttaustiņi

Pārvietot atlasi uz pēdējo šūnu bulttaustiņa virzienā

CTRL + bulttaustiņi

Pārvietot atlasīto vienumu bulttaustiņa virzienā

SHIFT+ALT + bulttaustiņi

Atlasīt pašreizējā rindā pēdējo kreiso šūnu

HOME

Atlasīt pašreizējā rindā pēdējo labo šūnu

END

Atlasīt pirmajā rindā pēdējo kreiso šūnu

CTRL+HOME

Atlasīt pēdējā rindā pēdējo šūnu

CTRL+END

Izvērst atlasi līdz pirmās rindas pēdējai kreisajai šūnai

SHIFT+CTRL+HOME

Izvērst atlasi līdz pēdējās rindas pēdējai šūnai

SHIFT+CTRL+END

Atlasīt lauku pašlaik atlasītajam datu vienumam, kopsummai vai detaļām

CTRL + atstarpes taustiņš

Atlasīt visu rindu, kurā ir pašlaik atlasītā šūna

SHIFT + atstarpes taustiņš

Atlasīt visu Rakurstabulas skats

CTRL+A

Rādīt nākamo ekrānu

PAGE DOWN

Rādīt iepriekšējo ekrānu

PAGE UP

Izvērst atlasi vienu ekrānu uz leju

SHIFT+PAGE DOWN

Samazināt atlasi par vienu ekrānu

SHIFT+PAGE UP

Rādīt nākamo ekrānu pa labi

ALT+PAGE DOWN

Rādīt iepriekšējo ekrānu pa kreisi

ALT+PAGE UP

Izvērst atlasi uz lapu pa labi

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Izvērst atlasi uz lapu pa kreisi

SHIFT+ALT+PAGE UP

Taustiņi komandu izpildīšanai

Veicamā darbība

Nospiediet

Rādīt palīdzības tēmas

F1

Rādīt īsinājumizvēlni rakurstabulas skata atlasītajam elementam. Lai izpildītu komandas rakurstabulas skatā, izmantojiet īsinājumizvēlnes

SHIFT+F10

Izpildīt komandu īsinājumizvēlnē

Pasvītrotais burts

Aizvērt īsinājumizvēlni, neizpildot komandu

ESC

Rādīt dialoglodziņu Rekvizīti

ALT+ENTER

Atcelt notiekošu atsvaidzināšanas darbību

ESC

Kopēt atlasītos datus no rakurstabulas skata starpliktuvē

CTRL+C

Eksportēt rakurstabulas skata saturu programmā Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007

CTRL+E

Atslēgas rādīšanu, paslēpšanu, filtrēšana vai datu kārtošana

Veicamā darbība

Nospiediet

Rādīt vai paslēpt izvēršanas indikatori ( lodziņš ar pluszīmi un lodziņš ar mīnuszīmi lodziņos) blakus vienumiem

CTRL+8

Izvērst pašlaik atlasīto vienumu

CTRL + pluszīme (skaitļu tastatūrā)

Paslēpt pašlaik atlasīto vienumu

CTRL + mīnuszīme (skaitļu tastatūrā)

Atvērt pašlaik atlasītā lauka sarakstu

ALT + lejupvērstā bultiņa

Alternatīvi pārvietoties uz pēdējo atlasīto vienumu, pogu Labi un pogu Atcelt lauka nolaižamajā sarakstā

Taustiņš TAB

Pārvietoties uz nākamo vienumu lauka nolaižamajā sarakstā

Bulttaustiņi

Atzīmēt vai notīrīt pašreizējā vienuma izvēles rūtiņu lauka nolaižamajā sarakstā

Atstarpes taustiņš

Aizvērt lauka nolaižamo sarakstu un lietot veiktās izmaiņas

ENTER

Aizvērt lauka nolaižamo sarakstu, nelietojot izmaiņas

ESC

Ieslēgt vai izslēgt automātisko filtru

CTRL+T

Kārtot datus augošā secībā (A–Z, 0–9) atlasītajā laukā vai kopsummā

CTRL+SHIFT+A

Kārtot datus dilstošā secībā (A–Z, 9–0) atlasītajā laukā vai kopsummā

CTRL+SHIFT+Z

Pārvietot atlasīto dalībnieku uz augšu vai pa kreisi

ALT+SHIFT + augšupvērstā bultiņa vai ALT+SHIFT + kreisā bultiņa

Pārvietot atlasīto dalībnieku uz leju vai pa labi

ALT+SHIFT + lejupvērstā bultiņa vai ALT+SHIFT + labā bultiņa

Pievienojot laukus un kopsummas un rakurstabulas skata izkārtojuma maiņa taustiņi

Taustiņi darbam ar rūti Lauku saraksts

Veicamā darbība

Nospiediet

Rādīt rūti Lauku saraksts vai aktivizēt to, ja tā tiek rādīta

CTRL+L

Pārvietoties uz nākamo vienumu rūtī Lauku saraksts

Bulttaustiņi

Pārvietoties uz iepriekšējo vienumu un iekļaut to atlasē

SHIFT + augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz nākamo vienumu un iekļaut to atlasē

SHIFT + lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz iepriekšējo vienumu, bet neiekļaut to atlasē

CTRL + augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz nākamo vienumu, bet neiekļaut to atlasē

CTRL + lejupvērstā bultiņa

Noņemt vienumu no atlases, ja vienums, kuram ir fokuss, ir iekļauts atlasē, un pretēji

CTRL + atstarpes taustiņš

Izvērst pašreizējo vienumu rūtī Lauku saraksts, lai rādītu tā saturu. Vai arī izvērst Kopsummas, lai rādītu pieejamos kopsummu laukus

Pluszīme (skaitļu tastatūra)

Sakļaut pašreizējo vienumu rūtī Lauku saraksts, lai paslēptu tā saturu. Vai arī sakļaut Kopsummas, lai paslēptu pieejamos kopsummu laukus

Mīnuszīme (skaitļu tastatūra)

Alternatīvi pārvietoties uz pēdējo atlasīto vienumu, pogu Pievienot šim un sarakstu blakus pogai Pievienot šim rūtī Lauku saraksts

Taustiņš TAB

Atvērt nolaižamo sarakstu blakus pogai Pievienot šim rūtī Lauku saraksts. Izmantot bulttaustiņus, lai pārvietotos uz nākamo vienumu sarakstā, un pēc tam nospiest taustiņu ENTER, lai atlasītu vienumu

ALT + lejupvērstā bultiņa

Pievienot rūts Lauku saraksts iezīmēto lauku rakurstabulas skata apgabalā, kas tiek rādīts sarakstā Pievienot šim

ENTER

Taustiņus, lai pievienotu laukus un kopsummas

Veicamā darbība

Nospiediet

Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Summa

CTRL+SHIFT+S

Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Skaitlis:

CTRL+SHIFT+C

Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Minimums

CTRL+SHIFT+M

Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Maksimums

CTRL+SHIFT+X

Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Vidējais

CTRL+SHIFT+E

Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Standartnovirze

CTRL+SHIFT+D

Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Standartnovirzes populācija

CTRL+SHIFT+T

Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Dispersija

CTRL+SHIFT+V

Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Dispersijas populācija

CTRL+SHIFT+R

Ieslēgt vai izslēgt starpsummas un gala summas atlasītajam laukam rakurstabulas skatā

CTRL+SHIFT+B

Pievienot aprēķināto detaļu lauku

CTRL+F

Taustiņi izkārtojuma mainīšanai

Piezīme : Šīs četras saīsnes nedarbojas, ja nospiesti taustiņi 1, 2, 3 vai 4 skaitļu tastatūrā.

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietot rakurstabulas skata atlasīto lauku rindas apgabalā

CTRL+1

Pārvietot rakurstabulas skata atlasīto lauku kolonnas apgabalā

CTRL+2

Pārvietot rakurstabulas skata atlasīto lauku filtra apgabalā

CTRL+3

Pārvietot rakurstabulas skata atlasīto lauku detaļu apgabalā

CTRL+4

Pārvietot rakurstabulas skata atlasīto rindas vai kolonnas lauku augstākā līmenī

CTRL + kreisā bultiņa

Pārvietot rakurstabulas skata atlasīto rindas vai kolonnas lauku zemākā līmenī

CTRL + labā bultiņa

Taustiņi elementu formatēšanai rakurstabulas skatā

Lai izmantotu šīs saīsnes, vispirms atlasiet detaļu lauku vai datu šūnu kopsummas laukam.

Pirmās septiņas tastatūras saīsnes maina atlasītā lauka skaitļu formātu.

Veicamā darbība

Nospiediet

Lietot vispārīgo skaitļu formātu vērtībām atlasītajā kopsummas vai detaļu laukā

CTRL+SHIFT+~ (tilde)

Lietot pašreizējo formātu ar divām decimāldaļu vietām un negatīviem skaitļiem iekavās vērtībām atlasītajā kopsummas vai detaļu laukā

CTRL+SHIFT+$

Lietot procentuālo vērtību formātu bez decimāldaļu vietām vērtībām atlasītajā kopsummas vai detaļu laukā

CTRL+SHIFT+%

Lietot eksponenciālu skaitļa formātu ar divām decimāldaļu vietām vērtībām atlasītajā kopsummas vai detaļu laukā

CTRL+SHIFT+^

Lietot vērtībām datumu formātu ar dienu, mēnesi un gadu atlasītajā kopsummas vai detaļu laukā

CTRL+SHIFT+#

Lietot vērtībām laika formātu ar stundām un minūtēm atlasītajā kopsummas vai detaļu laukā

CTRL+SHIFT+@

Lietot vērtībām skaitlisko formātu ar divām decimāldaļu vietām, tūkstošu atdalītāju un mīnuszīmi negatīvajām vērtībām atlasītajā kopsummā vai detaļu laukā

CTRL+SHIFT+!

Pārveidot tekstu treknrakstā rakurstabulas skata atlasītajā laukā

CTRL+B

Pārveidot tekstu kā pasvītrotu rakurstabulas skata atlasītajā laukā

CTRL+U

Pārveidot tekstu slīprakstā rakurstabulas skata atlasītajā laukā

CTRL+I

Rakursdiagrammas skata

Taustiņi vienumu atlasīšanai diagrammā

Veicamā darbība

Nospiediet

Atlasīt nākamo vienumu diagrammā

Labā bultiņa

Atlasīt iepriekšējo vienumu diagrammā

Kreisā bultiņa

Atlasīt nākamo vienumu grupu

Lejupvērstā bultiņa

Atlasīt iepriekšējo vienumu grupu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Taustiņi darbam ar rekvizītiem un opcijām

Veicamā darbība

Nospiediet

Rādīt dialoglodziņu Rekvizīti

ALT+ENTER

Ja dialoglodziņš Rekvizīti ir aktīvs, atlasīt nākamo vienumu aktīvajā cilnē

Taustiņš TAB

Ja cilne dialoglodziņā Rekvizīti ir aktīva, atlasīt nākamo cilni

Labā bultiņa

Ja cilne dialoglodziņā Rekvizīti ir aktīva, atlasīt iepriekšējo cilni

Kreisā bultiņa

Rādīt sarakstu vai paleti, ja atlasīta poga, kurā ir saraksts vai palete

Lejupvērstā bultiņa

Rādīt īsinājumizvēlni

SHIFT+F10

Izpildīt komandu īsinājumizvēlnē

Pasvītrotais burts

Aizvērt īsinājumizvēlni, neizpildot komandu

ESC

Taustiņi darbam ar laukiem

Veicamā darbība

Nospiediet

Atvērt pašlaik atlasītā lauka sarakstu

ALT + lejupvērstā bultiņa

Lauka nolaižamajā sarakstā alternatīvi pārvietoties uz pēdējo atlasīto vienumu, pogu Labi un pogu Atcelt

Taustiņš TAB

Pārvietoties uz nākamo vienumu lauka nolaižamajā sarakstā

Bulttaustiņi

Atzīmēt vai notīrīt pašreizējā vienuma izvēles rūtiņu lauka nolaižamajā sarakstā

Atstarpes taustiņš

Aizvērt lauka nolaižamo sarakstu un lietot veiktās izmaiņas

ENTER

Aizvērt lauka nolaižamo sarakstu, nelietojot izmaiņas

ESC

Taustiņi darbam ar rūti Lauku saraksts

Veicamā darbība

Nospiediet

Rādīt rūti Lauku saraksts vai aktivizēt to, ja tā tiek rādīta

CTRL+L

Pārvietoties uz nākamo vienumu rūtī Lauku saraksts

Bulttaustiņi

Pārvietoties uz iepriekšējo vienumu un iekļaut to atlasē

SHIFT + augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz nākamo vienumu un iekļaut to atlasē

SHIFT + lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz iepriekšējo vienumu, bet neiekļaut to atlasē

CTRL + augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz nākamo vienumu, bet neiekļaut to atlasē

CTRL + lejupvērstā bultiņa

Noņemt vienumu no atlases, ja vienums ar fokusu ir iekļauts atlasē, un pretēji

CTRL + atstarpes taustiņš

Izvērst pašreizējo vienumu rūtī Lauku saraksts, lai rādītu tā saturu, vai arī izvērst Kopsummas, lai rādītu pieejamos kopsummu laukus

Pluszīme (skaitļu tastatūra)

Sakļaut pašreizējo vienumu rūtī Lauku saraksts, lai paslēptu tā saturu, vai arī sakļaut Kopsummas, lai paslēptu pieejamos kopsummu laukus

Mīnuszīme (skaitļu tastatūra)

Alternatīvi pārvietoties uz pēdējo atlasīto vienumu, pogu Pievienot šim un sarakstu blakus pogai Pievienot šim rūtī Lauku saraksts

Taustiņš TAB

Atvērt nolaižamo sarakstu blakus pogai Pievienot šim rūtī Lauku saraksts. Izmantot bulttaustiņus, lai pārvietotos uz nākamo vienumu sarakstā, un pēc tam nospiest taustiņu ENTER, lai atlasītu vienumu

ALT + lejupvērstā bultiņa

Pievienot rūts Lauku saraksts iezīmēto lauku nomešanas apgabalā, kas tiek rādīts sarakstā Pievienot šim

ENTER

Microsoft Office Fluent lente

Office Fluent lenti

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

  Taustiņu padomi tiek rādīti virs katra pašreizējā skatā pieejamā līdzekļa. Šis piemērs ir no programmas Office Word 2007.

 2. Nospiediet burtu, kas parādīts taustiņu padomā virs līdzekļa, kuru vēlaties izmantot.

 3. Atbilstoši tam, kurš burts tiek nospiests, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva, nospiežot burtu I, tiek parādīta cilne Ievietot kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.

 4. Turpiniet nospiest burtus, līdz nospiežat izmantojamās komandas vai vadīklas burtu. Dažos gadījumos vispirms ir jānospiež tās grupas burts, kura satur komandu.

  Lai atceltu notiekošo darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet taustiņu ALT.

Tiešsaistes palīdzība

Īsinājumtaustiņi palīdzības loga izmantošanai

Palīdzības logā var piekļūt Office palīdzības saturam. Palīdzības logā redzamas rakstu tēmas un cits palīdzības saturs.

Palīdzības logā

Veicamā darbība

Nospiediet

Atvērt palīdzības logu.

F1

Pārslēgties no palīdzības loga uz aktīvo programmu.

ALT+TAB

Atgriezties Programmas nosaukums sākumlapā

ALT+HOME

Palīdzības logā tiek atlasīts nākamais vienums.

TAB

Palīdzības logā tiek atlasīts iepriekšējais vienums.

SHIFT+TAB

Atlasītajam vienumam paredzētās darbības veikšana.

ENTER

Palīdzības loga sadaļas Pārlūkot Programmas nosaukums palīdzību atbilstīgi atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu.

Tabulēšanas taustiņš vai SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Palīdzības loga sadaļas Pārlūkot Programmas nosaukums palīdzību atbilstīgi izvērst vai sakļaut atlasīto vienumu.

ENTER

Atlasīt nākamo slēpto tekstu vai hipersaiti, ieskaitot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas sākumā.

TAB

Atlasīt iepriekšējo slēpto tekstu vai hipersaiti.

SHIFT+TAB

Veikt darbību atlasītajam Rādīt visu, Paslēpt visu, slēpts teksts vai hipersaite.

ENTER

Pāriet atpakaļ uz iepriekšējo palīdzības tēmu (poga Atpakaļ).

ALT+KREISĀ BULTIŅA vai ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Pāriet uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu).

ALT+labā bultiņa

Ritināt nelielu apjomu augšup vai lejup pašreiz rādītajā palīdzības tēmā.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināt lielāku apjomu augšup vai lejup pašreiz rādītajā palīdzības tēmā.

PAGE UP, PAGE DOWN

Palīdzības loga komandu izvēlnes parādīšana. Palīdzības logā jābūt aktīvam fokusam (noklikšķiniet palīdzības logā uz kāda vienuma).

SHIFT+F10

Pārtraukt pēdējo darbību (poga Pārtraukt).

ESC

Atsvaidzināt logu (poga Atsvaidzināt).

F5

Drukāt pašreizējo palīdzības tēmu.

Piezīme : Ja kursors neatrodas pašreiz atvērtajā palīdzības tēmā, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

CTRL+P

Mainīt savienojuma stāvokli

F6 un pēc tam nospiest ENTER, lai atvērtu izvēļu sarakstu

Pārslēgties starp apgabaliem palīdzības logā; piemēram, pārslēgties starp rīkjoslu un sarakstu Meklēšana

F6

Attiecīgi nākamā vai iepriekšējā vienuma atlasīšana satura rādītāja koka skatā.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Attiecīgi nākamā vai iepriekšējā vienuma izvēršana vai sakļaušana satura rādītāja koka skatā.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Microsoft Office pamati

Logu rādīšana un lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz nākamo logu

ALT+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

ALT+SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Aizvērt aktīvo logu

CTRL+W vai CTRL+F4

Pārvietoties uz uzdevumrūti no citas šīs programmas loga rūts (pulksteņrādītāja virzienā). Iespējams, ka taustiņu F6 vajadzēs nospiest vairākas reizes.

Piezīme : Ja, nospiežot taustiņu F6, netiek parādīta vajadzīgā uzdevumrūts, mēģiniet, nospiežot taustiņu ALT, novietot fokusu izvēlņu joslā vai uz Microsoft Office Fluent lentes, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TAB, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

F6

Ja atvērts vairāk nekā viens logs, pārslēgties uz nākamo logu

CTRL+F6

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

CTRL+SHIFT+F6

Ja dokumenta logs nav maksimizēts, izpildīt komandu Lielums (loga izvēlnē Vadīkla). Nospiest bulttaustiņus, lai mainītu loga lielumu, un pēc pabeigšanas nospiest taustiņu ENTER

CTRL+F8

Loga minimizēšana par ikonu (darbojas tikai dažās Microsoft Office programmās).

CTRL+F9

Maksimizēt vai atjaunot atlasīto logu.

CTRL+F10

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē

PRINT SCREEN

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

ALT+PRINT SCREEN

Pārvietošanās tekstā vai šūnās

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi.

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindu augstāk.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindu zemāk.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz rindas beigām.

END

Pārvietošanās uz rindas sākumu.

HOME

Pārvietošanās vienu rindkopu augstāk.

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Pārvietošanās vienu rindkopu zemāk.

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārvietošanās uz tekstlodziņa beigām.

CTRL+END

Pārvietošanās uz tekstlodziņa sākumu.

CTRL+HOME

Programmā Microsoft Office PowerPoint 2007 pārvietoties uz nākamo virsraksta vai pamatteksta vietturi. Ja tas ir pēdējais slaida vietturis, tiks ievietots jauns slaids ar tādu pašu slaida izkārtojumu kā oriģinālajam slaidam

CTRL+ENTER

Pēdējās darbības Meklēt atkārtošana.

SHIFT+F4

Pārvietošanās un darbs tabulās

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietošanās uz nākamo šūnu.

TAB

Pārvietošanās uz iepriekšējo šūnu.

SHIFT+TAB

Pārvietošanās uz nākamo rindu.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās uz iepriekšējo rindu.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Tabulatora ievietošana šūnā.

CTRL+TAB

Sākšana jaunā rindkopā.

ENTER

Jaunas rindas pievienošana tabulas apakšā.

TAB pēdējās rindas beigās

Piekļūšana uzdevumrūtīm un to lietošana

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (iespējams, taustiņš F6 būs jānospiež vairāk nekā vienu reizi).

Piezīme : Ja, nospiežot taustiņu F6, netiek parādīta vajadzīgā uzdevumrūts, mēģiniet nospiest taustiņu ALT, lai fokusu novietotu izvēlņu joslā, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TAB, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

F6

Ja izvēlne vai rīkjosla ir aktīva, pārvietoties uz uzdevumrūti (iespējams, taustiņu kombinācija CTRL+TAB būs jānospiež vairāk nekā vienu reizi)

CTRL+TAB

Ja uzdevumrūts ir aktīva, atlasīt nākamo vai iepriekšējo opciju uzdevumrūtī.

Tabulēšanas taustiņš vai SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Uzdevumrūts izvēlnē parādīt pilnu komandu kopu

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārvietošanās pa atlasītās apakšizvēlnes izvēlēm; pārvietošanās starp noteiktām opciju grupas opcijām dialoglodziņā.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasītās izvēlnes atvēršana vai atlasītajai pogai piešķirtās darbības veikšana.

Atstarpes taustiņš vai ENTER

Īsinājumizvēlnes vai atlasītā galerijas vienuma nolaižamās izvēlnes atvēršana.

SHIFT+F10

Ja izvēlne vai apakšizvēlne, atlasīt pirmās vai pēdējās izvēlnes komandu

HOME vai END

Ritināt uz augšu un uz leju atlasītajā galerijas sarakstā.

PAGE UP vai PAGE DOWN

Pārvietoties uz atlasītā galerijas saraksta sākumu vai beigām

CTRL+HOME vai CTRL+END

Piekļuve viedtagiem un to izmantošana

Veicamā darbība

Nospiediet

Viedtaga izvēlnes vai ziņojuma parādīšana. Ja dokumentā ir vairāki viedtagi, notiek pārslēgšanās uz nākamo viedtagu un tiek parādīta tā izvēlne vai ziņojums.

ALT+SHIFT+F10

Atlasīt nākamo vienumu viedtagu izvēlnē.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīt iepriekšējo vienumu viedtagu izvēlnē.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Veikt darbību atlasītajam vienumam viedtagu izvēlnē.

ENTER

Aizvērt viedtagu izvēlni vai ziņojumu.

ESC

Padomi

 • Varat pieprasīt brīdinājumu ar skaņu, ja parādās viedtags. Lai dzirdētu audio norādes, ir jābūt skaņas kartei. Datorā ir jābūt instalētai arī programmai Microsoft Office Sounds.

 • Ja jums ir Web piekļuve, varat lejupielādēt programmu Microsoft Office Sounds no vietnes Microsoft Office Online. Pēc skaņas failu instalēšanas programmā Access, Office Excel 2007 un Office Word 2007 veiciet šādas darbības:

  1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Programmas opcijas.

  2. Noklikšķiniet uz Papildu.

  3. Sadaļā Vispārīgi atzīmējiet izvēles rūtiņu Reaģēt ar skaņu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

   Piezīme : Atzīmējot vai notīrot šo izvēles rūtiņu, iestatījums ietekmē visas skaņu atbalstošās Office programmas.

Izmēru maiņa un pārvietot rīkjoslas, izvēlnes un uzdevumrūtīm

 1. Nospiest taustiņu ALT, lai atlasītu izvēlņu joslu

 2. Atkārtoti nospiest taustiņus CTRL+TAB, lai atlasītu vajadzīgo rīkjoslu vai uzdevumrūti

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  Rīkjoslas izmēru

  1. Rīkjoslā nospiest taustiņus CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu izvēlni Rīkjoslas opcijas.

  2. Noklikšķināt uz komandas Lielums un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  3. Lai mainītu rīkjoslas izmērus, izmantojiet bultiņas. Nospiediet taustiņu CTRL+ bultiņas, lai mainītu pa vienam pikselim.

  Rīkjoslas pārvietošana

  1. Rīkjoslā nospiediet taustiņus CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu izvēlni Rīkjoslas opcijas.

  2. Noklikšķiniet uz komandas Pārvietot un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  3. Lai pārvietotu rīkjoslu, izmantojiet bulttaustiņus. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + bulttaustiņi, lai pārvietotu par vienu pikseli vienā reizē. Lai atdokotu rīkjoslu, atkārtoti nospiediet lejupvērsto bultiņu. Lai rīkjoslu atdokotu vertikāli kreisajā vai labajā pusē, nospiediet atbilstīgi kreiso vai labo bultiņu, ja rīkjosla ir pārvietota līdz galam kreisajā vai labajā pusē.

  Uzdevumrūts izmēru mainīšana

  1. Uzdevumrūtī nospiediet taustiņus CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai tiktu parādīta papildu komandu izvēlne.

  2. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU, lai atlasītu komandu Lielums, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus. Izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš, lai izmēru mainītu pa vienam pikselim.

  Uzdevumrūts pārvietošana

  1. Uzdevumrūtī nospiediet taustiņus CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai tiktu parādīta papildu komandu izvēlne.

  2. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU, lai atlasītu komandu Pārvietot, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  3. Uzdevumrūts novietošanai izmantojiet bultiņas. Nospiediet taustiņu CTRL+ bultiņas, lai vienā reizē pārvietotu par vienu pikseli.

 4. Kad pārvietošana vai izmēru mainīšana ir pabeigta, nospiediet taustiņu ESC.

Dialoglodziņu izmantošana

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietot uz nākamo opciju vai opciju grupu.

TAB

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz nākamo cilni dialoglodziņā

CTRL+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā

CTRL+SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Pārvietot starp opcijām atvērtā nolaižamā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā.

Bulttaustiņi

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību; atzīmēt vai notīrīt atzīmēto izvēles rūtiņu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Atvērt sarakstu, ja tas ir aizvērts, un pārvietoties uz sarakstā esošo opciju

Nolaižamā saraksta opcijas pirmais burts

Atlasīt opciju; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu

ALT+ opcijā pasvītrotais burts

Atvērt atlasītu nolaižamo sarakstu.

ALT+lejupvērstā bultiņa

Aizvērt atlasīto nolaižamo sarakstu; atcelt komandu un aizvērt dialoglodziņu

ESC

Veikt darbību noklusējuma komandas pogai dialoglodziņā

ENTER

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā ieraksta vai ielīmē ierakstu, piemēram, lietotājvārdu vai ceļu uz mapi.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz ieraksta sākumu.

HOME

Pāriet uz ieraksta beigām.

END

Pārvietot vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi.

Kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Pārvietot vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Vienas rakstzīmes pa kreisi atlasīšana vai atlases atcelšana.

SHIFT+kreisā bultiņa

Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana vai atlases atcelšana.

SHIFT+labā bultiņa

Viena vārda pa kreisi atlasīšana vai atlases atcelšana.

CTRL+SHIFT+kreisā bultiņa

Viena vārda pa labi atlasīšana vai atlases atcelšana.

CTRL+SHIFT+labā bultiņa

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ieraksta sākumam.

SHIFT+HOME

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ieraksta beigām.

SHIFT+END

Dialoglodziņu Atvēršana un Saglabāšana kā izmantošana

Veicamā darbība

Nospiediet

Doties uz iepriekšējo mapi. Pogas attēls

ALT+1

Vienu līmeni augstāk Pogas attēls poga: atveriet mapi vienu līmeni virs atvērtās mapes.

ALT+2

Meklēt tīmeklī Pogas attēls poga: aizvērt dialoglodziņu un atvērt Web meklēšanas lapa

ALT+3

Dzēst Pogas attēls poga: dzēst atlasīto mapi vai failu.

ALT+3

Izveidot jaunu mapi Pogas attēls poga: izveidot jaunu mapi.

ALT+4

Skati Pogas attēls poga: pārslēgties starp pieejamiem mapes skatiem.

ALT+5

Poga Rīki: parāda izvēlni Rīki.

ALT+L

Parādīt atlasītā vienuma, piemēram, mapes vai faila, īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10

Pārvietot starp opcijām vai apgabaliem dialoglodziņā.

TAB

Atvērt sarakstu Skatīt.

F4 vai ALT+I

Failu saraksta atsvaidzināšana.

F5

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×