Praktiski padomi par klātbūtni

Šeit sniegti praktiski padomi par klātbūtni. Tie ietver pamatinformāciju, kas nepieciešams, lai saprastu, kas ir klātbūtne, kādas ir tās funkcijas un kā jūs to varat izmantot savā labā, lai sazinātos ar citiem, ļautu citiem sazināties ar jums, kontrolētu pārtraukumus un strādātu produktīvāk.

Šajā tēmā

Pārskats par klātbūtni

Pieci veidi, kā jums var palīdzēt klātbūtne

Ko nozīmē klātbūtnes pogas?

Kādi ir visi klātbūtnes atribūti, kas apraksta kontaktpersonu?

Kā manuāli mainīt klātbūtnes informāciju

Kā tiek atjaunināta klātbūtne, izmantojot Outlook kalendāru

Kā klātbūtne tiek atjaunināta atkarībā no jūsu aktivitātes

Kā klātbūtne tiek atjaunināta atkarībā no jūsu neaktivitātes

Kā kontrolēt klātbūtnes informāciju, lai padarītu to redzamu dažiem, bet citiem nē

Kā citi redz jūsu klātbūtnes informāciju

Pārskats par klātbūtni

Personas klātbūtni nosaka atribūtu kopums, kas apraksta personas statusu, aktivitāti, atrašanās vietu, vēlēšanos sazināties un kontaktinformāciju. Klātbūtnes informācija palīdz sazināties ar citiem un palīdz citiem jūs sasniegt.

A person's presence is determined by a collection of attributes.

Office Communicator nodrošina visus iespējamos personas klātbūtnes atribūtus, kurus varat pielāgot un padarīt pieejamus citām kontaktpersonām, lai palīdzētu tām ar jums sazināties. Daži klātbūtnes atribūti, ko var iestatīt, ietver klātbūtnes statusu, atrašanās vietu, personisko komentāru un mobilā tālruņa numuru.

Presence attributes include status, location, note, and mobile phone number. To enter your phone numbers, click the Menu button, then click Tools > Options > Phones tab.

Klātbūtnes informācija nodrošina kontaktpersonai kontekstu un palīdz izvēlēties piemērotāko veidu, kā sazināties ar kontaktpersonu. Piemēram, pieņemsim, ka jums jāapspriež ar kolēģi piedāvājums. Jūs apskatāt viņas statusu kontaktpersonu sarakstā un redzat, ka viņa ir pieejama. Jūs varētu aiziet līdz gaiteņa otram galam un parunāt ar kolēģi personiski, taču jūs pamanāt, ka personas atrašanās vietas indikators un personiskais komentārs norāda, ka šī persona strādā mājās, tādēļ jūs nolemjat kontaktpersonai nosūtīt tūlītējo ziņojumu.

Communicator rāda dažādas informācijas daļas par katru kontaktpersonu, lai jūs varētu redzēt kontaktpersonas kontekstu - tā var būt pieejama, atrasties sapulcē, būt brīva pēc stundas, strādāt mājās - un jūs varat šo kontekstu izmantot, lai pieņemtu lēmumu, kā vislabāk sazināties ar minēto kontaktpersonu. Piemēram, ja kontaktpersona piedalās sapulcē un jums ir steidzamas darīšanas ar šo kontaktpersonu, varat tai nosūtīt tūlītējo ziņojumu.

Communicator displays various bits of information about each contact.

Uz lapas sākumu

Pieci veidi, kā jums var palīdzēt klātbūtne

 • Jūs varat noteikt, vai kontaktpersona ir pieejama un vai saņemsiet tūlītēju atbildi.

 • Jūs varat noteikt personas statusu (Pieejams, aizņemts, prombūtnē utt.), lai varētu izvēlēties labāko saziņas veidu.

 • Jūs varat ātri atrast papildinformāciju par kontaktpersonu, piemēram, mobilā vai cita tālruņa numuru.

 • Jūs varat apskatīt kontaktpersonas pieejamības/aizņemtības informāciju, lai uzzinātu, kad tā būs pieejama.

 • Jūs varat iestatīt sev statusu Netraucēt, lai kontrolētu pārtraukumus un paveiktu darbu laikus.

Uz lapas sākumu

Ko nozīmē klātbūtnes pogas?

Katrai kontaktpersonai ir klātbūtnes poga, kas atspoguļo tās statusu. Kontaktpersonas klātbūtnes pogai mainās krāsa atkarībā no dažādiem faktoriem, kas aprakstīti turpmāk redzamajā tabulā.

Klātbūtnes poga

Statusa teksts

Apraksts

Available

Pieejams

Kontaktpersona ir tiešsaistē un var piedalīties sarunās. Šo statusu var iestatīt lietotājs manuāli.

Busy

Aizņemts
Piedalās sarunā
Konferencē
Sapulcē

Kontaktpersona ir pieejama, taču ir aizņemta kādā citā pasākumā. Šie pasākumi var būt:

 • Piedalās sarunā    Kontaktpersona piedalās tālruņa, balss vai video sarunā.

 • Konferencē     Kontaktpersona piedalās vairāku personu sarunā, izmantojot tālruni, balsi vai video.

 • Sapulcē     Office Outlook kalendārs rāda, ka kontaktpersonai ir ieplānota sapulce.


Šo klātbūtnes līmeni var iestatīt lietotājs manuāli.

Do not disturb

Netraucēt

Šo statusu jūs redzēsiet, ja kontaktpersona piešķirs jums nevis Darba grupa, bet citu piekļuves līmeni, un būs spēkā šis nosacījums:

 • Kontaktpersona ir manuāli iestatījusi sev klātbūtnes statusu Netraucēt.

Urgent interruptions only

Tikai neatliekamos gadījumos

Šādu kontaktpersonas statusu redzat, ja kontaktpersona ir piešķīrusi jums piekļuves līmeni Darba grupa un ir spēkā šis nosacījums:

 • Kontaktpersona ir manuāli iestatījusi sev klātbūtnes statusu Netraucēt.

Away

Prombūtnē
Ārpus biroja

Kontaktpersona, visticamāk, nav pieejama. Šis statuss tiek rādīts šādu iemeslu dēļ:

 • Kontaktpersonas dators ir bijis dīkstāvē ilgāk par dīkstāves laikposma iestatījumu, kurš pēc noklusējuma ir 15 minūtes.

  Piezīme : Pēc noklusējuma pāreja no Pieejams uz Neaktīvs notiek pēc piecām minūtēm. Tad, pēc vēl 15 minūtēm, statuss tiek mainīts uz Prombūtnē, ja ar datoru joprojām nekas netiek darīts.

 • Kontaktpersonas Office Outlook kalendārs vai ārpus biroja palīgs norāda, ka tā atrodas ārpus biroja.

 • Kontaktpersona īslaicīgi nav pieejama. Līdzko kontaktpersonas datorā tiek konstatēta aktivitāte, Communicator 2007 automātiski atiestata attiecīgo klātbūtnes statusu.

 • Kontaktpersona ir manuāli iestatījusi sev klātbūtnes statusu Prombūtnē.

Inactive

Neaktīvs

Iespējams, ka kontaktpersona ir pieejama, taču tās dators ir bijis dīkstāvē ilgāk par dīkstāves laikposma iestatījumu, kurš pēc noklusējuma ir piecas minūtes. Šajā stāvoklī kontaktpersona ir tiešsaistē un pāriet no stāvokļa Pieejams, kā to norāda pa pusei zaļā, pa pusei dzeltenā poga. Šo statusu iestata programma Communicator.

Busy Inactive

Aizņemts (Neaktīvs)

Šī kontaktpersona ir aizņemta un piedalās sapulcē vai arī tai ir ieplānota sapulce (kā norādīts Outlook kalendārā), taču tās dators ir bijis neaktīvs ilgāk par dīkstāves laikposmu, kurš pēc noklusējuma ir 5 minūtes. Šo statusu iestata programma Communicator.

Offline

Bezsaistē

Kontaktpersona nav pieejama. Šis statuss tiek rādīts šādu iemeslu dēļ:

 • Kontaktpersona ir manuāli iestatījusi sev klātbūtnes statusu Rādīt, ka esmu bezsaistē. (Rādīt, ka esmu bezsaistē, pēc noklusējuma nav pieejams. Sistēmas administratoram tas jāiespējo organizācijai, izmantojot grupas politiku: EnableAppearOffline.)

 • Kontaktpersonas datorā nedarbojas Communicator vai kontaktpersona nav pierakstījusies.

 • Kontaktpersona jums ir bloķējusi iespēju redzēt viņa vai viņas klātbūtnes statusu.

Presence unknown

Klātbūtne nav zināma

Programma Communicator nevar noteikt kontaktpersonas statusu. Šis statuss parasti tiek rādīts, jo kontaktpersonas klātbūtnes statuss tiek glabāts citā datorsistēmā, piemēram, organizācijā, kura nav ārējais partneris.

Blocked

Bloķēts

Šī poga ir redzama jūsu kontaktpersonu sarakstā blakus bloķētu kontaktpersonu vārdiem. Personai, kuru esat bloķējis, tiek rādīts, ka esat bezsaistē.

Uz lapas sākumu

Kādi ir visi klātbūtnes atribūti, kas apraksta kontaktpersonu?

Klātbūtnes informācijā ietilpst dažādi atribūti, kas apraksta kontaktpersonas pieejamību, aktivitāti, kontaktinformāciju, grafiku, atrašanās vietu un piezīmes - gan personiskas, gan ārpus biroja. Šajā tabulā redzams Communicator klātbūtnes atribūtu pilns saraksts. Kreisajā tabulas pusē redzami klātbūtnes informācijas atribūti, labajā - vai atribūts ir pieejams noteiktam piekļuves līmenim, kuri ir apskatīti turpmāk šajā sadaļā.

Klātbūtnes informācija

Bloķētās

Publiskās

Uzņēmums

Darba grupa

Personiskās

Bezsaistes klātbūtne

Klātbūtne

Parādāmais vārds

E-pasta adrese

Uzruna *

Tālrunis darbā *

Mobilais tālrunis *

Tālrunis mājās *

Cits tālrunis

Uzņēmums *

Birojs *

Darba vietas adrese *

Sharepoint vietne *

Sapulces norises vieta

Sapulces tēma

Brīvs Aizņemts

Darba laiks

Galapunkta atrašanās vieta

Piezīmes (ārpus biroja piezīme)

Piezīmes (personiskas)

Pēdējā aktivitāte

Piezīme : *Ja šie atribūti ir definēti Microsoft Active Directory, tie ir redzami visām kontaktpersonām jūsu uzņēmumā neatkarīgi no piekļuves līmeņa. Tie ir redzami arī integrētām kontaktpersonām atkarībā no to piekļuves līmeņa. Tie nav redzami publiskām tūlītējās ziņojumapmaiņas kontaktpersonām.

Uz lapas sākumu

Kā manuāli mainīt klātbūtnes informāciju

Communicator nodrošina klātbūtnes atribūtu kopumu, ko var mainīt manuāli. Piemēram, tālruņu numurus var rediģēt un publicēt, lai izpaustu citiem; var pievienot personisku piezīmi, ja visu dienu piedalīsieties apmācībā. Ja jums ir jāievēro svarīgs darba nodošanas termiņš, varat arī nomainīt klātbūtnes statusu uz Netraucēt, lai kontrolētu pārtraukumus.

Klātbūtnes statusa mainīšana

 • Noklikšķiniet uz savas klātbūtnes pogas un tad atlasiet statusu nolaižamajā izvēlnē.

Set your presence status from the Presence button drop-down menu.

Mobilā un/vai cita tālruņa numura rediģēšana vai pievienošana

 1. Noklikšķiniet uz izvēlnes pogas, norādiet uz Rīki un tad noklikšķiniet uz Opcijas.

 2. Noklikšķiniet uz cilnes Tālruņi un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Tālrunis pie numura, ko vēlaties pievienot.

 3. Kad būsiet pievienojis tālruņa numuru, noklikšķiniet uz Publicēt šo tālruņa numuru. Pēc tālruņa numuru pievienošanas jāiestata piekļuves līmeņi tām kontaktpersonām, kurām vēlaties numurus izpaust. Skatiet šī raksta turpinājumā sadaļu "Kā kontrolēt klātbūtnes informāciju, lai padarītu to redzamu dažiem, bet citiem nē".

Personiskās piezīmes izveidošana

 • Noklikšķiniet lodziņā Uzrakstiet piezīmi un uzrakstiet tajā piezīmi. Kad būsiet pabeidzis rakstīt piezīmi, noklikšķiniet ārpus lodziņa.

  Personiskā piezīme būs redzama visām jūsu kontaktpersonām, kuru piekļuves līmeņi ir Uzņēmums, Darba grupa vai Personiskās.

Ārpus biroja piezīmes pievienošana

 • Noklikšķiniet programmā Office Outlook uz Rīki un pēc tam noklikšķiniet uz Ārpus biroja palīgs.

 • Atzīmējiet opciju Ārpus biroja, uzrakstiet ārpus biroja paziņojumu un tad noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme : Piezīme Ārpus biroja aizstās jebkuru personisko piezīmi, ko esat to ievadījis iepriekš. Bet piezīme Ārpus biroja netiks atjaunināta, pirms nebūsiet izrakstījies no programmas Communicator un atkal pierakstījies tajā. Kad to būsiet izdarījis, piezīmei būs nepieciešams līdz 30 minūtēm, lai izplatītos sistēmā Klātbūtne. Bez tam, ierīcē, kas var pieslēgties Exchange, lai šī informācija izplatītos, jādarbojas Communicator klientam.

Atrašanās vietas norādīšana

Communicator ļauj norādīt atrašanās vietu kā klātbūtnes informācijas daļu. Varat norādīt savu pašreizējo atrašanās vietu kā Mājās vai Birojā, kā arī varat izveidot pielāgotu atrašanās vietu.

 • Noklikšķiniet uz savas klātbūtnes pogas, norādiet uz Pašreizējā atrašanās vieta un tad atlasiet atrašanās vietu vai noklikšķiniet uz Izveidot pielāgotu atrašanās vietu.

Jūsu atrašanās vietas informācija ir redzama tikai tām kontaktpersonām, kam esat piešķīris piekļuves līmeni Darba grupa vai Personiskās. Papildinformāciju par piekļuves līmeņu piešķiršanu kontaktpersonām skatiet sadaļā Kā klātbūtnes informāciju redz citi atkarībā no piekļuves līmeņa tālāk šajā rakstā.

Uz lapas sākumu

Kā tiek atjaunināta klātbūtne, izmantojot Outlook kalendāru

Pēc noklusējuma jūsu klātbūtnes statuss ir saistīts ar jūsu Outlook kalendāru. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja jūsu Outlook kalendārā pašreiz ir ieplānota sapulce, programmā Communicator jūsu statuss būs redzams kā Sapulcē, kā parādīts attēlā zemāk. Papildinformāciju skatiet rakstā Personisko opciju iestatīšana.

If a meeting is scheduled in your Outlook calendar, your status in Communicator is set to: In a meeting.

Uz lapas sākumu

Kā klātbūtne tiek atjaunināta atkarībā no jūsu aktivitātes

Kamēr jūs piedalāties audiozvanā, videozvanā vai konferencē, Communicator atjaunina jūsu klātbūtni. Jūsu klātbūtnes poga norāda, ka esat aizņemts un statusa teksta virkne tiek atjaunināta uz Piedalās sarunā vai Konferencē.

Your status string automatically updates when you are in an audio or video call, or conference.

Uz lapas sākumu

Kā klātbūtne tiek atjaunināta atkarībā no jūsu neaktivitātes

Communicator lietotāji bieži nevar saprast, ko nozīmē klātbūtnes poga, kuras viena puse ir dzeltena un otra - oranža vai arī poga, kuras viena puse ir zaļa un otra - dzeltena.

Klātbūtnes poga

Apraksts

Busy Inactive

Klātbūtnes poga Aizņemts (Neaktīvs)     ir redzama, kad Communicator lietotājs piedalās sapulcē vai manuāli ir savu statusu iestatījis uz Aiznemts un programma Communicator pēdējo piecu minūšu laikā nav konstatējusi datorā ievadi (nevienā no lietotāja datoriem, kuros tiek lietota programma Communicator). Ja lietotājs pakustina savu peli vai nospiež tastatūras taustiņu, piemēram, tiek atjaunots statuss Aizņemts.

Inactive

Klātbūtnes poga Neaktīvs     tiek rādīts, kad kontaktpersona ir pieejama, taču tās dators ir bijis dīkstāvē ilgāk par dīkstāves laikposma iestatījumu, kurš pēc noklusējuma ir piecas minūtes. Šajā stāvoklī kontaktpersona ir tiešsaistē un pāriet no stāvokļa Pieejams, kā to norāda pa pusei zaļā, pa pusei dzeltenā poga. Šo statusu iestata programma Communicator.

Away

Klātbūtnes poga Prombūtnē tiek iestatīta, ja programma Communicator lietotāja datorā, kurā tā darbojas, nekonstatē nekādu ievadi 15 minūšu laikā. Kad lietotāja datorā tiek veikta ievade, tiek atjaunota iepriekšējā klātbūtnes poga un stāvoklis.

Uz lapas sākumu

Kā kontrolēt klātbūtnes informāciju, lai padarītu to redzamu dažiem, bet citiem nē

Communicator nodrošina piekļuves līmeņus, ko var piešķirt kontaktpersonām, lai noteiktu, cik liela apjoma un kāda veida klātbūtne informācija būs tiem pieejama. Piemēram, droši vien vēlaties, lai jūsu mobilā tālruņa numurs būtu redzams jūsu tuvākajiem kolēģiem, taču nevēlaties, lai to redzētu viss uzņēmums. Turklāt varbūt vēlaties, lai jūsu darba grupas locekļi zinātu jūsu atrašanās vietu, taču nevēlaties to izpaust visam uzņēmumam. Lai kontrolētu piekļuvi jūsu klātbūtnes informācijai, programmā Communicator ir nodrošināti piekļuves līmeņi. Piekļuves līmeņus var piešķirt, izmantojot kādu no šīm metodēm:

 • Noklikšķiniet kontaktpersonu sarakstā uz kontaktpersonas, kam vēlaties piešķirt piekļuves līmeni, norādiet uz Mainīt piekļuves līmeni un tad atlasiet piekļuves līmeni šai kontaktpersonai.

  To control access to your presence information, Communicator provides access levels.

 • Noklikšķiniet uz pogas Mainīt kontaktpersonu skatīšanas veidu un tad noklikšķiniet uz Piekļuves līmeņi. Šeit varat norādīt kontaktpersonām piekļuves līmeņus, velkot un nometot kontaktpersonu uz vajadzīgā piekļuves līmeņa.

 • Kad kāds jūs pievieno savam kontaktpersonu sarakstam, jūs saņemat brīdinājumu, kurā varat apstiprināt vai noraidīt personas pieprasījumu pievienot jūs savam kontaktpersonu sarakstam. Lai piešķirtu piekļuves līmeni no brīdinājuma, atlasiet piekļuves līmeni lodziņā Šīs personas piekļuves līmenis un tad izvēlieties Labi.

When someone adds you to their Contact List, you receive an alert.

Uz lapas sākumu

Kā citi redz jūsu klātbūtnes informāciju

Turpmāk sniegtie piemēri ir nodrošināti, lai palīdzētu jums saprast, kā jūsu klātbūtnes informāciju redz citi un kā piekļuves līmeņi var noteikt kontktpersonām pieejamo klātbūtnes informāciju.

Jūs maināt savu statusu no Pieejams uz Prombūtnē

Jūsu klātbūtnes poga izskatās šādi

Change your status from Available to Away.

Kontaktpersona, kam esat piešķīris piekļuves līmeni Uzņēmums, redz

Company access level

Kontaktpersona, kam esat piešķīris piekļuves līmeni Darba grupa, redz

Team access level

Jūs publicējat savu mobilā tālruņa numuru

Jūsu mobilā tālruņa numurs ir publicēts cilnē Tālruņi

Your mobile number is published in the Phones tab.

Kontaktpersona, kam esat piešķīris piekļuves līmeni Uzņēmums, redz

Company access level

Kontaktpersona, kam esat piešķīris piekļuves līmeni Darba grupa, redz

Team access level

Jūs iestatāt sev statusu Netraucēt

Jūsu klātbūtnes poga izskatās šādi

Set your status to Do not disturb

Kontaktpersona, kam esat piešķīris piekļuves līmeni Uzņēmums, redz

Company access level

Kontaktpersona, kam esat piešķīris piekļuves līmeni Darba grupa, redz

Team access level

Jūs atrodaties sapulcē, kas ieplānota jūsu Outlook kalendārā

Jūsu klātbūtnes statuss automātiski tiek atjaunināts uz Aizņemts - Sapulcē

Set to Busy - In a meeting

Kontaktpersona, kam esat piešķīris piekļuves līmeni Uzņēmums, redz

Company access level

Kontaktpersona, kam esat piešķīris piekļuves līmeni Darba grupa, redz

Team access level

Jūs esat tiešsaistē, taču pēdējo piecu minūšu laikā neesat veicis datorā ievadi

Jūsu klātbūtnes statuss automātiski tiek atjaunināts uz Neaktīvs

Inactive status

Kontaktpersona, kam esat piešķīris piekļuves līmeni Uzņēmums, redz

Company access level

Kontaktpersona, kam esat piešķīris piekļuves līmeni Darba grupa, redz

Team access level

Jūs esat sapulcē, taču pēdējo piecu minūšu laikā neesat veicis datorā ievadi

Jūsu klātbūtnes poga automātiski tiek atjaunināta uz Aizņemts (Neaktīvs)

Inactive - In a meeting

Kontaktpersona, kam esat piešķīris piekļuves līmeni Uzņēmums, redz

Company access level

Kontaktpersona, kam esat piešķīris piekļuves līmeni Darba grupa, redz

Team access level

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×