Power View jaunumi programmā Excel 2013 un SharePoint Server

Svarīgi!    Šis līdzeklis nav pieejams sistēmā Office, ja izmantojat datoru ar Windows RT. Power Pivot ir pieejams Office Professional Plus un Office 365 Professional Plus izdevumos un savrupajā Excel 2013 laidienā. Skatiet tēmu Excel 2010 darbgrāmatas ar Power Pivot nedarbojas dažās Excel 2013 versijās . Vai vēlaties noskaidrot, kādu Office versiju izmantojat?

Līdzeklis Power View programmā Excel 2013 un SharePoint Server nodrošina iespējas interaktīvi skatīt, vizualizēt un prezentēt datus neatkarīgi no lietotāja prasmju līmeņa. Apvienojiet datus tabulās, matricās, kartēs un dažādās diagrammās, izmantojot interaktīvo skatu, kas datiem sniedz pavisam jaunas iespējas. Daudzi līdzekļi, kas bija pieejami līdzeklī Power View produktā SharePoint 2010, tagad ir pievienoti līdzeklim Power View programmā Excel 2013, turklāt gan SharePoint 2010, gan Excel 2013 pieejamais līdzeklis Power View ir papildināts ar jauniem līdzekļiem.

Tagad jūs varat izveidot Power View atskaites koplietošanas vidē SharePoint Serve, kuru pamatā ir SQL Server analīdzes pakalpojumu daudzdimensiju modeļi.

Šajā rakstā

Līdzeklis Power View programmā Excel 2013: jaunie līdzekļi

Power View lapu saistīšana ar dažādiem datu modeļiem vienā darbgrāmatā

Iekšējā datu modeļa modificēšana atvērtā Power View lapā

Līdzekļa Power View izmantošana Excel pakalpojumos, Excel Web App un pakalpojumā Office 365

Power View programmā Excel 2013 un SharePoint Server: jaunie līdzekļi

Sektoru diagrammas

Kartes

Izpildes pamatrādītāji (KPI)

Hierarhijas

Rādīšana vispārīgi un rādīšana izklāsta veidā

Atskaišu formatēšana ar stiliem, dizainiem un teksta lieluma maiņu

Foni un fona attēli

Hipersaites

Drukāšana

Atbalsts valodām ar lasīšanas virzienu no labās uz kreiso

Veselu skaitļu jaunā apstrādes kārtība līdzeklī Power View

Līdzekļa Power View atpakaļsaderība un turpsaderība

Līdzeklis Power View un datu modeļi

Līdzeklis Power View un Excel pakalpojumi

Līdzeklis Power View produktā SharePoint Server

Power View atskaites daudzdimensiju modeļos

Līdzeklis Power View programmā Excel 2013: jaunie līdzekļi

Iesācējiem pats līdzeklis Power View programmā Excel 2013 ir jaunums! Lasiet par citām darbībām, ko varat veikt līdzeklī Power View.

Turklāt te ir pieejami arī visi jaunie līdzekļi, kas ir aprakstīti nākamajā sadaļā Power View programmā Excel 2013 un SharePoint Server: jaunie līdzekļi. Papildus ir pieejami daži jaunie līdzekli, kas ir atrodami tikai šeit.

Power View lapu saistīšana ar dažādiem datu modeļiem vienā darbgrāmatā

Katrā Excel 2013 darbgrāmatā varat ietvert iekšējo Datu modelis, kuru varat modificēt programmā Excel, pievienojumprogrammā Power Pivot un pat programmas Excel Power View lapā. Darbgrāmatā varat ietvert tikai vienu iekšējo datu modeli, un varat izveidot Power View lapu, kuras pamatā ir šajā darbgrāmatā ietvertais datu modelis vai ārējā datu avotā saglabāts datu modelis. Vienā Excel darbgrāmatā varat ietvert vairākas Power View lapas, un katru šādu lapu varat izveidot, izmantojot dažādus datu modeļus.

Katrā Power View lapā ir savstarpēji nesaistītas diagrammas, tabulas un citi vizualizācijas elementi. Lapā varat kopēt diagrammu vai citu vizualizācijas elementu un ielīmēt to citā lapā, taču šo darbību varat veikt tikai gadījumā, ja abas lapas ir ietvertas vienā un tajā pašā datu modelī.

Papildinformācija par tādas Power View lapas izveidi programmā Excel, kas ir saistīta ar ārēju datu modeli.

Iekšējā datu modeļa modificēšana atvērtā Power View lapā

Kad esat iemācījies Excel 2013 darbgrāmatā veidot Power View lapas un iekšējo datu modeli, atvērtajā Power View lapā varat ievest izmaiņas datu modelī. Šo darbību varat veikt, ja Power View lapa ir ievietota datu modelī. Skatiet piemēru tālāk.

  • Programmas Excel līdzekļa Power View lauku sarakstā varat izveidot relācijas starp dažādām darbgrāmatas tabulām.

  • Ja programmas Excel datu modelī ir iekļauti aprēķinātie lauki, pamatojoties uz tiem, varat izveidot izpildes pamatrādītājus (KPI), kurus varat pievienot Power View atskaitei.

Līdzekļa Power View izmantošana Excel pakalpojumos, Excel Online un pakalpojumā Office 365

Ja programmā Excel esat izveidojis Power View lapas, varat tās lokāli skatīt un lietot Excel pakalpojumos un pakalpojumu komplektā Office 365. Ja klienta datorā izmantojat programmu Excel 2013, Power View lapas varat tikai rediģēt.

Pakalpojumu komplektā Office 365 Power View lapas tiek skatītas, izmantojot Excel Online Data Center (kas ir programmatūras SharePoint Online daļa), nevis Excel pakalpojumus.

Papildinformācija par programmas Excel līdzekli Power View sistēmas Office 365 programmā SharePoint Server vai SharePoint Online.

Piezīmes   

Power View programmā Excel 2013 un SharePoint Server: jaunie līdzekļi

Sektoru diagrammas

Līdzeklī Power View varat veidot gan vienkāršas, gan sarežģītas sektoru diagrammas. Varat izveidot diagrammu ar sektoriem, kas tiek izvērsti, kad veicāt dubultklikšķi uz tiem, vai arī diagrammu ar sektoriem, kuros ir redzami apakšssektori ar lielākiem krāsu sektoriem. Varat arī šķērsfiltrēt sektoru diagrammu, izmantojot citu diagrammu. Pieņemsim, ka noklikšķināt uz kādas no joslu diagrammas joslām. Tiek iezīmēta ar šo joslu saistītā sektoru diagrammas daļa — pārējā daļa tiek pelēkota.

Power View sektoru diagramma ar pārdošanas datiem pa kontinentiem; diagrammā ir atlasīti 2007. gada dati.

Papildinformācija par sektoru diagrammām līdzeklī Power View.

Kartes

Līdzeklī Power View pieejamajās kartēs tiek izmantots Bing karšu mozaīkas skats, lai Power View kartēs lietotu tālummaiņas un panorāmas līdzekļus tāpat kā citās Bing kartēs. Kartēs atrašanās vietas un lauki tiek atzīmēti ar punktiem: jo lielāka vērtība, jo treknāks punkts. Pievienojot vairākvērtību sērijas, kartē tiek parādītas sektoru diagrammas.

ASV karte ar sektoru diagrammām līdzeklī Power View

Papildinformācija par kartēm līdzeklī Power View.

Izpildes pamatrādītāji (KPI)

Lai apskatītu progresu mērķa sasniegšanā, Power View atskaitēm varat pievienot izpildes pamatrādītājs (KPI), ja Power View atskaite ir izveidota, izmantojot datu modeli ar noteiktajiem mērķiem.

Power View tabula ar KPI; tabulā ir redzami aizkavētie lidojumi

Papildinformācija par izpildes pamatrādītājiem (KPI) līdzeklī Power View.

Hierarhijas

Ja datu modelī ir ietverta hierarhija, varat izmantot to līdzeklī Power View. Piemēram, pieņemsim, ka datu modelī ir iekļauta hierarhija Atrašanās vieta, kurā ir lauki Kontinents > Valsts/reģions > Rajons > Pilsēta. Līdzeklī Power View varat šos laukus pa vienam pievienot noformēšanas virsmai, vai arī varat pievienot hierarhiju Atrašanās vieta, lai vienlaicīgi pievienotu visus tajā iekļautos laukus.

Ja datu modelī nav ietverta hierarhija, varat izveidot to līdzeklī Power View. Hierarhijas laukus varat kārtot jebkādā secībā.

Varat lietot arī SQL Server analīzes pakalpojumu tabulveida modeļos iekļautās hierarhijas.

Papildinformācija par hierarhijām līdzeklī Power View.

Rādīšana vispārīgi un rādīšana izklāsta veidā

Līdzeklī Power View diagrammai vai matricai var pievienot iespējas rādīšanai vispārīgi un rādīšanai izklāsta veidā, tādējādi attēlojot datus pa vienam līmenim. Atskaites lasītāji var izmantot rādīšanu izklāsta veidā, lai skatītu detalizētu informāciju, vai rādīšanu vispārīgi, lai skatītu kopsavilkuma datus.

Ja matricas rindās vai kolonnās ir vairāki lauki, varat matricai iestatīt līmeņu rādīšanu — matrica tiek sakļauta, un tiek rādīts tikai augšējais vai ārējais līmenis. Attiecīgajā līmenī veiciet dubultklikšķi uz kādas vērtības, lai izvērstā veidā skatītu šī konkrētā līmeņa vērtības šajā hierarhijā. Lai atgrieztos vispārīgas rādīšanas režīmā, noklikšķiniet uz augšup vērstās bultiņas.

To pašu var izdarīt arī ar joslu, stabiņu un sektoru diagrammām. Ja diagrammas lodziņā Ass ir vairāki lauki, varat iestatīt līmeņu rādīšanu — dati tiek rādīti pa vienam līmenim, sākot ar augšējo. Noklikšķinot uz stūrī esošās augšup vērstās bultiņas, varat atgriezties iepriekšējā līmenī.

Power View stabiņu diagramma ar Eiropas valstu/reģionu izklāsta skatu

Piezīme    Rādot diagrammu vai matricu izklāsta veidā, šis objekts tiek filtrēts. Filtra rūtī var redzēt, ka, rādot datus izklāsta veidā, tiek filtrētas objekta vērtības, bet, atkal rādot datus vispārīgi, filtrs tiek noņemts.

Papildinformācija par Power View diagrammas vai matricas rādīšanu vispārīgi vai izklāsta veidā.

Atskaišu formatēšana ar stiliem, dizainiem un teksta lieluma maiņu

Līdzeklī Power View ir pieejami jauni atskaišu dizaini. Pēc dizaina maiņas jaunais dizains tiek lietots visos Power View skatos, kas ir pieejami darbgrāmatā ietvertajās atskaitēs vai lapās.

Līdzeklī Power View programmatūrā SharePoint Server 2010 bija pieejami astoņi diagrammas krāsu pamatdizaini.

Programmas Excel 2013 un programmatūras SharePoint Server līdzeklī Power View ir iekļauti 39 papildu dizaini ar daudzveidīgākām krāsu paletēm, fontiem un fona krāsām.

Turklāt varat mainīt teksta lielumu visos atskaišu elementos.

Papildinformācija par Power View atskaišu formatēšanu.

Foni un fona attēli

Katrā skatā varat iestatīt fona krāsu diapazonā no baltas līdz melnai krāsai, izmantojot vairākas gradienta opcijas. Tumšākos fonos teksta krāsa tiek mainīta no melnas uz baltu, lai labāk izceltu tekstu.

Turklāt katrai lapai vai skatam var pievienot fona attēlus. Pārlūkojiet līdz attēla failam lokālajā datorā vai kādā citā vietā un lietojiet to kā lapas vai skata fona attēlu. Pēc tam varat attēlu ietilpināt, izstiept, mozaīkot vai centrēt, kā arī iestatīt tā caurspīdīgumu diapazonā no 0% (neredzams) līdz 100% (necaurspīdīgs). Darbgrāmatā vai atskaitē tiek saglabāta attēla kopija.

Varat apvienot fonu un attēlu, lai veidotu papildu efektus.

Lasiet vairāk par attēlu lietošanu līdzeklī Power View.

Hipersaites

Pievienojiet hipersaiti lapā vai skatā iekļautam tekstlodziņam. Ja kādā no datu modeļa laukiem ir iekļauta hipersaite, pievienojiet šo lauku lapai vai skatam. Šī saite var norādīt uz jebkuru interneta vai e-pasta adresi.

Izmantojot līdzekli Power View programmā Excel vai rediģēšanas režīmā izmantojot Power View atskaiti programmatūrā SharePoint, noklikšķiniet uz hipersaites, turot nospiestu taustiņu Ctrl.

Ja strādājat ar Excel darbgrāmatu Excel pakalpojumos vai pakalpojumu komplektā Office 365 vai programmatūras SharePoint līdzekļa Power View atskaiti lasīšanas vai pilnekrāna režīmos, uz saites ir vienkārši jānoklikšķina.

Drukāšana

Programmā Excel var drukāt Power View lapas, bet programmatūrā SharePoint — Power View skatus. Abos gadījumos tiek drukāts saturs, kas ir redzams lapā vai skatā brīdī, kad dati tiek nosūtīti uz printeri. Ja lapā vai skatā ir iekļauts reģions ar ritjoslu, izdrukātajā lapā ir ietverta ekrānā redzamā reģiona daļa. Ja lapā vai skatā ir iekļauts reģions ar mozaīkas elementiem, tiek izdrukāts tikai atlasītais mozaīkas elements.

Atbalsts valodām ar lasīšanas virzienu no labās uz kreiso

Tagad gan programmas Excel, gan programmatūras SharePoint līdzeklī Power View tiek atbalstītas valodas ar lasīšanas virzienu no labās uz kreiso pusi.

Programmatūras SharePoint līdzeklī Power View   tagad ir pieejamas opcijas noklusējuma lasīšanas virziena iestatīšanai jaunos skatos, kā arī konkrētā jau esošā skatā. Ja skats nav mainīts, lasīšanas virziens atbilst programmatūrā SharePoint izmantotajam.

Līdzeklis Power View programmā Excel   tiek lietots programmas Excel noklusējuma lasīšanas virziena iestatījums. Šos iestatījumus varat mainīt. Programmā Excel pārejiet uz Fails > Opcijas > Papildu un skatiet opciju Noklusējuma virziens. Šajā dialoglodziņā varat arī mainīt lasīšanas virzienu konkrētā lapā, nemainot noklusējuma lasīšanas virzienu.

Papildinformācija par atbalstu valodām ar lasīšanas virzienu no labās uz kreiso programmā Excel un programmatūras komplektā Office 2013.

Veselu skaitļu jaunā apstrādes kārtība līdzeklī Power View

Lai līdzeklī Power View tabulu varētu konvertēt par diagrammu, ir jāapkopo vismaz viena datu kolonna

Pēc noklusējuma līdzeklī Power View programmatūrā SharePoint 2010 tika apkopoti decimāldaļskaitli, savukārt veseli skaitļi tika uzskatīti par kategorijām un netika apkopoti. Veselu skaitļu noklusējuma iestatījumus varējāt pielāgot, izmantojot datu modeļa noformētāju pievienojumprogrammā Power Pivot vai programmā SQL Server Data Tools, taču iepriekš aprakstītā izturēšanās bija noklusējuma iestatījumus.

Izmantojot līdzekli Power View programmā Excel 2013 un SharePoint Server, pēc noklusējuma tiek apkopoti gan decimāldaļskaitļi, gan veseli skaitļi. Datu modeļa noformētāju joprojām varat izmantot, lai norādītu cita veida noklusējuma izturēšanos, taču šāda veida izturēšanās ir noklusējuma iestatījums.

Papildinformācija par līdzekļa Power View laukiem ar skaitliskajām vērtībām un vērtībām, kas nav skaitļi.

Līdzekļa Power View atpakaļsaderība un turpsaderība

Power View RDLX faili vidē SharePoint ir atpakaļsaderīgi — ja Power View fails ir saglabāts ar SQL Server 2012 atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogrammu, šo failu var atvērt un saglabāt līdzeklī Power View produktā SharePoint 2010 vai SharePoint 2013, kurā ir instalēta SQL Server 2012 1. servisa pakotnes (SP1) atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogramma. Tas nedarbojas pretējā virzienā: jaunākas versijas Power View RDLX failu nevarat atvērt vecākā SharePoint versijā, kurā ir instalēta vecāka SQL Server atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogrammas versija.

Līdzeklis Power View un datu modeļi

Power View datu modeļi un SQL Server analīzes pakalpojumu datu modeļi ir savstarpēji turpsaderīgi un atpakaļsaderīgi.

Izmantojot SharePoint 2010 paredzēto SQL Server 2012 analīzes pakalpojumu pievienojumprogrammu, Power View failu varat izvietot Excel 2013 datu modelī vai SQL Server 2012 SP 1 analīzes pakalpojumu tabulveida modelī (un otrādi). Tomēr daži līdzekļi, piemēram, hierarhijas un pamatrādītāji KPI, ir pieejami tikai tad, ja Power View atskaite, kas ir izveidota produktā SharePoint 2013, izmantojot SQL Server 2012 SP 1 atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogrammu, tiek ievietota programmas Excel 2013 datu modelī vai SQL Server 2012 SP 1 analīzes pakalpojumu tabulveida modelī.

Līdzeklis Power View un Excel pakalpojumi

Līdzeklis Power View un Excel pakalpojumi ir atpakaļsaderīgi, taču tie nav turpsaderīgi.

  • Programmatūra SharePoint 2013 ir atpakaļsaderīga ar Excel 2010 Power Pivot darbgrāmatām. Ja Excel 2010 Power Pivot darbgrāmata tiek augšupielādēta programmatūrā SharePoint 2013, šo darbgrāmatu var atvērt Excel pakalpojumos, kā arī izmantot Power View atskaites izveidei.

  • Programmatūra SharePoint 2010 nav turpsaderīga ar Excel 2013 darbgrāmatu datu modeļiem. Ja programmatūra SharePoint 2010 augšupielādējat Excel 2013 darbgrāmatu ar datu modeli, darbgrāmata, iespējams, nedarbosies pareizi Excel pakalpojumos, un nevarēsit izveidot Power View atskaiti, izmantojot šo darbgrāmatu.

Papildinformācija par Power Pivot datu modeļu jaunināšanu no iepriekšējas versijas.

Līdzeklis Power View produktā SharePoint Server

Power View atskaites daudzdimensiju modeļos

Tagad līdzekli Power View varat izmantot produktā SharePoint Server, lai interaktīvi analizētu datus un izveidot dinamiskas vizualizācijas no analīzes pakalpojumu daudzdimensiju modeļiem.

Daudzdimensiju modeļu objekti līdzeklī Power View

Iepzīstiet Adventure Works daudzdimensiju modeli, izmantojot līdzekli Power ViewVai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Atbalsta resursi

Mainīt valodu