Pievienošana, mainīšana vai noņemšana kļūdu stabiņu pievienošana diagrammai

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Kļūdu stabiņi diagrammās, ko veidojat, var palīdzēt skatīt kļūdas robežas un standartnovirzes uzreiz. Tās var tikt attēlotas visos datu punktos vai datu marķieros kā standarta kļūdu apjoms, procentuālā vērtība vai standartnovirze. Varat iestatīt savas vērtības, lai attēlotu precīzus vajadzīgos kļūdu apjomus. Piemēram, zinātniskā eksperimenta rezultātos var parādīt 10 procentus pozitīvā un negatīvā kļūdu daudzuma šādi:

Līniju diagramma ar 10% kļūdas stabiņiem

Kļūdu stabiņus varat izmantot divdimensiju apgabalā, joslu, stabiņu, līniju, xy (izkliedes) un burbuļu diagrammās. Izkliedes un burbuļu diagrammās varat attēlot kļūdu stabiņus x un y vērtībām.

Noklikšķiniet uz šādi virsraksti, lai iegūtu papildinformāciju.

 1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

 2. Noklikšķiniet uz Diagrammas elementi poga poga diagrammas elementi blakus diagrammai un pēc tam atzīmējiet rūtiņu Kļūdu stabiņi . (Notīriet rūtiņu, lai noņemtu kļūdu stabiņi.)

 3. Lai mainītu parādīto kļūdu apjomu, noklikšķiniet uz bultiņas blakus opcijai Kļūdu stabiņiun pēc tam izvēlieties kādu opciju.

  Attēls

  • Atlasiet iepriekš definētu kļūdas stabiņa opciju, piemēram, Standarta kļūda, Procentuālā vērtība vai Standartnovirze.

  • Atlasiet Papildu opcijas, lai iestatītu savus kļūdu stabiņu apjomus, un pēc tam sadaļā Vertikālā kļūdu josla vai Horizontālā kļūdu josla izvēlieties vajadzīgās opcijas. Šeit arī varat mainīt kļūdu stabiņu virzienu un beigu stilu vai izveidot pielāgotus kļūdu stabiņus.

   Excel 2010 migrēšanas ceļvedis

Piezīme : Kļūdu stabiņu virziens ir atkarīgs no izmantotās diagrammas veida. Izkliedes diagrammās var tikt radīti gan horizontāli, gan vertikāli kļūdu stabiņi. Jebkuru no šiem kļūdu stabiņiem varat noņemt, to atlasot un nospiežot taustiņu Delete.

Uz lapas sākumu

Lietotāji bieži interesējas, kā programma Excel aprēķina kļūdu apjomus. Excel izmanto tālāk norādītos vienādojumus, lai aprēķinātu vērtības Standarta kļūda un Standartnovirze, kas tiek rādītas diagrammā.

Šai opcijai

Tiek izmantots šāds vienādojums

Standarta kļūda

Vienādojums

Kur:

s = sērijas numurs

i = punkta numurs sērijā s

m = sērijas numurs diagrammas punktam y

n = punktu skaits katrā sērijā

yis = sērijas s datu vērtība un i-ais punkts

ny = kopējais datu vērtību skaits visās sērijās

Standartnovirze

Vienādojums

Kur:

s = sērijas numurs

i = punkta numurs sērijā s

m = sērijas numurs diagrammas punktam y

n = punktu skaits katrā sērijā

yis = sērijas s datu vērtība un i-ais punkts

ny = kopējais datu vērtību skaits visās sērijās

M = vidējais aritmētiskais

Uz lapas sākumu

Noklikšķiniet uz šādi virsraksti, lai iegūtu papildinformāciju.

Programmā Excel var parādīt kļūdu stabiņus, kas izmanto standarta kļūdu daudzumu, vērtību (5 %) vai standartnovirze procentuālajā vērtībā.

Standarta kļūdu un standartnovirzei izmanto šādu vienādojumu, lai aprēķinātu kļūdas summas, kas tiek parādīti diagrammā.

Šai opcijai

Tiek izmantots šāds vienādojums

Kur

Standarta kļūda

Vienādojums

s = sērijas numurs

i = punkta numurs sērijā s

m = sērijas numurs diagrammas punktam y

n = punktu skaits katrā sērijā

yis = sērijas s datu vērtība un i-ais punkts

ny = kopējais datu vērtību skaits visās sērijās

Standartnovirze

Vienādojums

s = sērijas numurs

i = punkta numurs sērijā s

m = sērijas numurs diagrammas punktam y

n = punktu skaits katrā sērijā

yis = sērijas s datu vērtība un i-ais punkts

ny = kopējais datu vērtību skaits visās sērijās

M = vidējais aritmētiskais

Uz lapas sākumu

 1. 2 D apgabalu, joslu, kolonnu, rindu, xy (izkaisītās) vai burbuļu diagrammu, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu diagrammas visām datu sērijām kļūdu stabiņus, noklikšķiniet uz diagrammas apgabala.

  • Kļūdu stabiņu pievienošana atlasīto datu punktu vai datu sēriju, noklikšķiniet uz datu punktu vai datu sērijas, kas, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu to diagrammas elementu sarakstā:

   1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

    Tiek parādīta kontekstcilne Diagrammu rīki, kurā ir pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

   2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas blakus lodziņam Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgā diagrammas elementa.

    Rūts Datu etiķešu formatēšana cilne Efekti

 2. Cilnes izkārtojums grupā analīze noklikšķiniet uz Kļūdu stabiņi.

  Excel lentes attēls

 3. Veicamās darbības:

  1. Noklikšķiniet uz iepriekš definētu kļūdas stabiņa opciju, piemēram, Kļūdu stabiņi ar standarta kļūda, Kļūdu stabiņi ar procentuvai Kļūdu stabiņi ar standartnovirzi.

  2. Noklikšķiniet uz Papildu kļūdu joslas opcijasun pēc tam sadaļā Vertikālā kļūdu stabiņi vai Horizontālās kļūdu stabiņus, noklikšķiniet uz displeja un kļūdu apjomu opcijas, kuras vēlaties izmantot.

   Piezīme : Kļūdu stabiņi virzienā atkarībā no jūsu diagrammas tipu. Izkaisītās diagrammas pēc noklusējuma tiek parādīti abu horizontālās un vertikālās kļūdu stabiņi. Varat noņemt kādu no šiem kļūdu stabiņus, atlasot tos un pēc tam nospiežot taustiņu DELETE.

Uz lapas sākumu

 1. 2 D apgabalu, joslu, kolonnu, rindu, xy (izkaisītās) vai burbuļu diagrammu, noklikšķiniet uz kļūdu stabiņus, datu punktu vai datu sērija, kas ir kļūdu stabiņus, kuru vēlaties mainīt, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu to diagrammas elementu sarakstā:

  1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

   Tiek parādīta kontekstcilne Diagrammu rīki, kurā ir pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

  2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas blakus lodziņam Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgā diagrammas elementa.

   Rūts Datu etiķešu formatēšana cilne Efekti

 2. Cilnes izkārtojums grupā analīze noklikšķiniet uz Kļūdu stabiņiun pēc tam noklikšķiniet uz Papildu kļūdu joslas opcijas.

  Excel lentes attēls

 3. Sadaļā Rādītnoklikšķiniet uz kļūdas joslu virzienā un beigu stila, kuru vēlaties izmantot.

Uz lapas sākumu

 1. 2 D apgabalu, joslu, kolonnu, rindu, xy (izkaisītās) vai burbuļu diagrammu, noklikšķiniet uz kļūdu stabiņus, datu punktu vai datu sērija, kas ir kļūdu stabiņus, kuru vēlaties mainīt, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu to diagrammas elementu sarakstā:

  1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

   Tiek parādīta kontekstcilne Diagrammu rīki, kurā ir pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

  2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas blakus lodziņam Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgā diagrammas elementa.

   Rūts Datu etiķešu formatēšana cilne Efekti

 2. Cilnes izkārtojums grupā analīze noklikšķiniet uz Kļūdu stabiņiun pēc tam uz Papildu kļūdu joslas opcijas.

  Excel lentes attēls

 3. Sadaļā Kļūdu apjomu, veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  1. Izmantot dažādas metodes, lai noteiktu kļūdu apjomu, noklikšķiniet uz metodi, kuru vēlaties izmantot, un pēc tam norādiet kļūdu apjomu.

  2. Lai izmantotu pielāgotu vērtības kļūdu daudzuma aprēķināšanai, noklikšķiniet uz Pielāgotaun pēc tam rīkojieties šādi:

   1. Noklikšķiniet uz norādīt vērtību.

   2. Lodziņos Pozitīva kļūdas vērtība un Negatīva kļūdas vērtība norādiet darblapas diapazonu, kuru vēlaties izmantot kā kļūdu apjomu vērtības vai ierakstiet vērtības, kuras vēlaties izmantot, atdalot tās ar komatu. Piemēram, ierakstiet 0,4, 0,3 0,8.

    Padoms : Lai norādītu darblapas diapazonu, noklikšķiniet uz pogas Sakļaut dialogu Programma Vietnes pastkaste un pēc tam atlasiet datus, kurus vēlaties izmantot darblapā. Noklikšķiniet uz pogas Sakļaut dialogu , vēlreiz, lai atgrieztos dialoglodziņā.

    Piezīme : Microsoft Office Word 2007 vai Microsoft Office PowerPoint 2007dialoglodziņu Pielāgots kļūdu stabiņus , iespējams, neparādīs pogas Sakļaut dialogu un var ievadīt kļūdu apjomu vērtības, kuras vēlaties izmantot.

Uz lapas sākumu

 1. 2 D apgabalu, joslu, kolonnu, rindu, xy (izkaisītās) vai burbuļu diagrammu, noklikšķiniet uz kļūdu stabiņus, datu punktu vai datu sērija, kas ir kļūdu stabiņus, kuru vēlaties noņemt, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu to diagrammas elementu sarakstā:

  1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

   Tiek parādīta kontekstcilne Diagrammu rīki, kurā ir pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

  2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas blakus lodziņam Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgā diagrammas elementa.

   Rūts Datu etiķešu formatēšana cilne Efekti

 2. Veicamās darbības:

  1. Cilnes izkārtojums grupā analīze noklikšķiniet uz Kļūdu stabiņiun pēc tam noklikšķiniet uz nav.

   Excel lentes attēls

  2. Nospiediet taustiņu DELETE.

Padoms : Uzreiz pēc pievienošanas diagrammai, noklikšķinot uz AtsauktĀtrās piekļuves rīkjoslā vai nospiežot taustiņu kombināciju CTRL + Z, varat noņemt kļūdu stabiņi.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×