Pielāgota skaitļu formāta izveide vai dzēšana

Pielāgota skaitļu formāta izveide vai dzēšana

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Programma Excel nodrošina daudzas iespējas skaitļu attēlošanai procentuālās vērtības, valūtas, datuma un citos veidos. Ja šie iebūvētie formāti neatbilst jūsu vajadzībām, varat pielāgot kādu iebūvēto skaitļu formātu, lai izveidotu savu formātu. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā mainīt skaitļu formātu kodus, pirms darba sākšanas varat pārskatīt skaitļu formāta pielāgošanas norādījumus.

Iespējamās darbības

Skaitļu formāta pielāgošanas norādījumu pārskatīšana

Pielāgota skaitļu formāta izveide

Pielāgota skaitļu formāta dzēšana

Skaitļu formāta pielāgošanas norādījumu pārskatīšana

Lai izveidotu pielāgotu skaitļu formātu, jāsāk ar kāda iebūvētā skaitļu formāta izvēlēšanos. Pēc tam var mainīt jebkuru no šī formāta koda sadaļām, lai izveidotu pielāgotu skaitļu formātu.

Skaitļu formātā var būt līdz četrām kodu sadaļām, kas atdalītas ar semikolu. Šīs kodu sadaļas definē pozitīvo skaitļu, negatīvo skaitļu, nulles vērtības un teksta formātu (tieši šādā secībā).

<POSITIVE>;<NEGATIVE>;<ZERO>;<TEXT>

Piemēram, šīs koda sadaļas var izmantot, lai izveidotu šādu pielāgotu formātu:

[Zils]#,##0,00_);[Sarkans](#,##0,00);0,00;"pārdošana "@

Pielāgotajā skaitļu formātā nav jāiekļauj visas koda sadaļas. Ja pielāgotajam skaitļu formātam tiek norādītas tikai divas koda sadaļas, pirmā tiek izmantota pozitīviem skaitļiem un nullei, bet otrā — negatīviem skaitļiem. Ja tiek norādīta tikai viena koda sadaļa, tā tiek izmantota visiem skaitļiem. Ja vēlaties izlaist kādu koda sadaļu un iekļaut tai sekojošu koda sadaļu, ir jāiekļauj izlaistās sadaļas beigu semikols.

Šie norādījumi noderēs, pielāgojot jebkuru no šīm skaitļu formāta koda sadaļām.

Norādījumi par teksta ievietošanu un atstarpju pievienošanu

 • Gan teksta, gan skaitļu rādīšana.    Lai šūnā rādītu gan tekstu, gan skaitļus, teksta rakstzīmes iekļaujiet pēdiņās (" ") vai arī pirms atsevišķas rakstzīmes pievienojiet atpakaļvērsto slīpsvītru (\). Rakstzīmes iekļaujiet atbilstošajā formāta koda sadaļā. Piemēram, rakstiet formātu "Ls "0,00" — atlikums";"Ls "-0,00" — iztrūkums", lai pozitīvu summu rādītu kā "Ls 125,74 — atlikums", bet negatīvu summu rādītu kā "Ls -125,74 — iztrūkums". Ievērojiet, ka katrā koda sadaļā pirms "— atlikums" un "— iztrūkums" ir atstarpe.

  Šīs rakstzīmes tiek rādītas, nelietojot pēdiņas.

$

Dolāra zīme

+

Pluszīme

(

Kreisā iekava

:

Kols

^

Cirkumflekss akcents (jumtiņa rakstzīme)

'

Apostrofs

{

Kreisā kvadrātiekava

<

Zīme mazāk nekā

=

Vienādības zīme

-

Mīnuszīme

/

Slīpsvītra

)

Labā iekava

!

Izsaukuma zīme

&

& zīme

~

Zīme tilde

}

Labā kvadrātiekava

>

Zīme lielāks nekā

Atstarpes rakstzīme

 • Teksta ieraksta sadaļas iekļaušana.    Ja iekļauta, teksta sadaļa vienmēr ir skaitļu formāta pēdējā sadaļa. Sadaļā iekļaujiet rakstzīmi @ tur, kur jārāda šūnā ierakstītais teksts. Ja rakstzīme @ teksta sadaļā tiek izlaista, šūnā rakstītais teksts netiks rādīts. Ja vēlaties, lai kopā ar rakstīto tekstu vienmēr tiktu rādītas noteiktas teksta rakstzīmes, papildu tekstu iekļaujiet pēdiņās (" "). Piemēram, "čeks par "@

  Ja formātā nav iekļauta teksta sadaļa, šis formatējums neietekmē nevienu vērtību, kas nav skaitlis un kas tiek rakstīta šūnā, kurai lietots šis formatējums. Turklāt visa šūna tiek pārvērsta par tekstu.

 • Atstarpju pievienošana.    Lai skaitļu formātā izveidotu vienu rakstzīmi platu atstarpi, ievadiet pasvītrojuma rakstzīmi (_), pēc kuras ir vajadzīgā rakstzīme. Piemēram, ja pēc pasvītrojuma zīmes uzrakstāt aizverošo iekavu _), pozitīvie skaitļi tiek rādīti izlīdzināti atbilstoši iekavās iekļautajiem negatīvajiem skaitļiem.

 • Atkārtotas rakstzīmes.    Lai formātā atkārtotu nākamo rakstzīmi, aizpildot kolonnas platumu, skaitļu formātā iekļaujiet zvaigznīti (*). Piemēram, rakstiet 0*-, lai aiz skaitļa iekļautu tik defišu, cik nepieciešams šūnas aizpildīšanai, vai pirms jebkura formāta ierakstiet *0, lai sākumā iekļautu nulles.

Norādījumi par decimāldaļu vietu, atstarpju, krāsu un nosacījumu izmantošanu

 • Decimāldaļu vietu un zīmīgo skaitļu iekļaušana.    Lai formatētu daļskaitļus vai skaitļus ar decimālzīmēm, iekļaujiet tālāk minētos skaitļu vietturus, decimālzīmes un tūkstošu atdalītājus sadaļā.

0 (nulle)

Šis cipara vietturis parāda nenozīmīgās nulles, ja skaitlim ir mazāk ciparu nekā formātā norādīts nuļļu. Piemēram, ja ierakstāt 8,9 un vēlaties, lai tas tiktu parādīts kā 8,90, izmantojiet formātu #,00.

#

Šis cipara vietturis atbilst tām pašām kārtulām kā 0 (nulle). Tomēr programma Excel nerāda papildu nulles, ja ierakstītajam skaitlim jebkurā decimāldaļskaitļa pusē ir mazāk ciparu nekā # simbolu formātā. Piemēram, ja pielāgotais formāts ir #,## un šūnā ierakstāt 8,9, tiek rādīts skaitlis 8,9.

?

Šis cipara vietturis atbilst tām pašām kārtulām kā 0 (nulle). Tomēr programma Excel nenozīmīgo nuļļu vietā jebkurā decimāldaļskaitļa pusē pievieno atstarpes tā, lai kolonnā decimālzīmes būtu izlīdzinātas. Piemēram, pielāgotais formāts 0,0? kolonnā līdzina skaitļu 8,9 un 88,99 decimālzīmes.

. (punkts)

Šis cipara vietturis parāda skaitļa decimālzīmi.

 • Ja skaitlim decimālzīmes labajā pusē ir vairāk ciparu nekā formātā vietturu, skaitlis tiek noapaļots līdz tik cipariem aiz komata, cik ir vietturu. Ja skaitlim decimālzīmes kreisajā pusē ir vairāk ciparu nekā formātā vietturu, tiek rādīti papildu cipari. Ja formātā pa kreisi no decimālzīmes ir tikai numura zīmes (#), skaitļi, kas mazāki par 1, sākas ar decimālzīmi, piemēram, ,47.

Lai parādītu

Izmantojiet šo kodu

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12
1234,568   

12,0
1234,57

#,0#

44,398
102,65
2,8

  44,398
102,65
    2,8
(ar līdzinātām decimāldaļām)

???.???

5,25
5,3

5 1/4
5 3/10
(ar līdzinātiem daļskaitļiem)

# ???/???

 • Rādīt tūkstošu atdalītāju    Lai atstarpi parādītu kā tūkstošu atdalītāju vai mērogotu skaitli pēc viena tūkstoša daudzkārtņa, skaitļu formātā iekļaujiet atstarpi.

, (komats)

Rāda skaitļos tūkstošu atdalītāju. Excel atdala tūkstošus ar atstarpi, ja formātā ir komats, kas ir iekļauts starp numura zīmēm (#) vai nullēm. Atstarpe, kas ir aiz cipara viettura, mērogo skaitli pēc 1000. Piemēram, ja formāts ir #,0 un šūnā ierakstāt 12 200 000, tiks parādīts skaitlis 12,200,0.

Lai parādītu

Izmantojiet šo kodu

12000

12,000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2

0,0,,

 • Krāsu norādīšana.    Lai formāta sadaļai norādītu krāsu, sadaļā ierakstiet kādu no šiem astoņiem krāsas nosaukumiem, iekļaujot to kvadrātiekavās. Krāsas kodam jābūt kā pirmajam sadaļas elementam.

[Melna]

[Zaļa]

[Balta]

[Zila]

[Fuksīna]

[Dzeltena]

[Ciāna]

[Sarkana]

 • Vērtību norādīšana.    Lai norādītu skaitļu formātu, kas tiek lietots tikai tad, ja skaitlis atbilst norādītajam nosacījumam, iekļaujiet nosacījumu kvadrātiekavās. Nosacījums sastāv no salīdzināšanas operators un vērtības. Piemēram, šajā formātā ar sarkanu fontu tiek rādīti skaitļi, kas mazāki vai vienādi ar 100, bet ar zilu fontu — skaitļi, kas lielāki par 100.

  [Sarkana][<=100];[Zila][>100]

  Lai lietotu nosacījuma formātus šūnām (piemēram, nokrāsu atkarībā no šūnas vērtības), cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz Nosacījumformatēšana.

Vadlīnijas valūtai, procentiem un zinātniskajiem notāciju formātiem

 • Valūtas simbolu iekļaušana    Lai ierakstītu kādu no šiem valūtas simboliem skaitļu formātā, nospiediet taustiņu NUM LOCK un lietojiet cipartastatūru. Varēsit ierakstīt ANSI kodu kā simbolu.

Lai ievadītu

Izmantojiet šādu kodu

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

eiro

ALT+0128

 • Piezīme : Pielāgotie formāti tiek saglabāti darbgrāmatā. Lai programma Excel vienmēr lietotu noteiktu valūtas simbolu, tas ir jāmaina vadības paneļa reģionālajos iestatījumos, pirms startējat programmu Excel.

 • Procentu parādīšana.    Lai parādītu skaitļus kā procentus no 100 — piemēram, lai parādītu ,08 kā 8% vai 2,8 kā 280% — iekļaujiet procentu zīmi (%) skaitļa formātā.

 • Zinātnisko notāciju parādīšana.    Lai parādītu skaitļus zinātniskā (eksponenciālā) formātā, sadaļā lietojiet šādus eksponentu kodus:

E (E-, E+, e-, e+)

Parāda skaitli zinātniskā (eksponenciālā) formātā. Programma Excel pa labi no "E" vai "e" rāda skaitli, kas atbilst vietu skaitam, par kādu tika pārvietota decimālzīme. Piemēram, ja formāts ir 0,00E+00 un šūnā tiek ierakstīts 12 200 000, tiek rādīts skaitlis 1,22E+07. Ja šis skaitļu formāts tiek mainīts uz #0,0E+0, tiek rādīts skaitlis 12,2E+6.

Vadlīnijas datuma un laika formātiem

 • Dienu, mēnešu un gadu parādīšana   . Lai rādītu skaitļus datuma formātā (dienas, mēneši un gadi), sadaļā lietojiet šādus kodus:

m

Parāda mēnesi kā skaitli bez vadošās nulles.

mm

Parāda mēnesi kā skaitli ar vadošo nulli, kad vajadzīgs.

mmm

Parāda mēnesi kā saīsinājumu (no Jan līdz Dec).

mmmm

Parāda mēnesi kā pilnu vārdu (no janvāra līdz decembrim).

mmmmm

Parāda mēnesi kā vienu burtu (no J līdz D).

d

Parāda dienu kā skaitli bez vadošās nulles.

dd

Parāda dienu kā skaitli ar vadošo nulli, kad vajadzīgs.

ddd

Parāda dienu kā saīsinājumu (no Pr līdz Sv).

dddd

Parāda dienu kā pilnu vārdu (no pirmdienas līdz svētdienai).

yy

Parāda gadu kā divciparu skaitli.

yyyy

Parāda gadu kā četrciparu skaitli.

Lai parādītu

Izmantojiet šo kodu

Mēneši

1–12

m

Mēneši

01-12

mm

Mēneši

Jan-Dec

mmm

Mēneši

Janvāris-Decembris

mmmm

Mēneši

J-D

mmmmm

Dienas

1–31

d

Dienas

01–31

dd

Dienas

Pr–Sv

ddd

Dienas

Pirmdiena–Svētdiena

dddd

Gadi

00–99

gg

gadi

1900–9999

yyyy

 • Stundu, minūšu un sekunžu parādīšana.    Lai parādītu laika formātus (stundas, minūtes un sekundes), sadaļā lietojiet šādus kodus:

h

Parāda stundu kā skaitli bez vadošās nulles.

[h]

Parāda pagājušo laiku stundās. Ja strādājat ar laika atskaites formulu, kurā stundu skaits lielāks par skaitli 24, lietojiet skaitļu formātu, kas līdzinās [h]:mm:ss.

hh

Parāda stundu kā skaitli ar nulli sākumā, kad tas iespējams. Ja formātā iekļauts AM vai PM, stunda tiek rādīta pēc 12 stundu pulksteņa. Pretējā gadījumā stunda tiek rādīta pēc 24 stundu pulksteņa.

m

Parāda minūti kā skaitli bez vadošās nulles.

Piezīme : Kodam m vai mm jābūt uzreiz pēc koda h vai hh vai tieši pirms koda ss. Pretējā gadījumā Excel parāda mēnesi, nevis minūtes.

[m]

Parāda pagājušo laiku minūtēs. Ja strādājat ar laika atskaites formulu, kurā minūšu skaits lielāks par skaitli 60, lietojiet skaitļu formātu, kas līdzinās [mm]:ss.

mm

Parāda minūti kā skaitli ar vadošo nulli, kad vajadzīgs.

Piezīme : Kodam m vai mm jābūt uzreiz pēc koda h vai hh vai tieši pirms koda ss. Pretējā gadījumā Excel parāda mēnesi, nevis minūtes.

s

Parāda sekundi kā skaitli bez vadošās nulles.

[s]

Parāda pagājušo laiku sekundēs. Ja strādājat ar laika atskaites formulu, kurā sekunžu skaits lielāks par skaitli 60, lietojiet skaitļu formātu, kas līdzinās [ss].

ss

Parāda sekundi kā skaitli ar vadošo nulli, kad vajadzīgs. Ja vēlaties, lai tiktu parādītas sekundes simtdaļas, izmantojiet formātu, kas līdzinās h:mm:ss.00.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Rāda stundas pēc 12 stundu pulksteņa. Excel rāda AM, am, A vai a laikam no pusnakts līdz dienas vidum, bet PM, pm, P, vai p rāda laikam no dienas vidus līdz pusnaktij.

Lai parādītu

Izmantojiet šo kodu

Stundas

0–23

h

Stundas

00–23

hh

Minūtes

0–59

m

Minūtes

00–59

mm

Sekundes

0–59

s

Sekundes

00–59

ss

Laiks

04:00:00

h AM/PM

Laiks

16:36:00

h:mm AM/PM

Laiks

4:36:03 P

h:mm:ss A/P

Laiks

4:36:03.75

h:mm:ss,00

Pagājušais laiks (stundas un minūtes)

01:02:00

[h]:mm

Pagājušais laiks (minūtes un sekundes)

62:16

[mm]:ss

Pagājušais laiks (sekundes un simtdaļas)

3735,80

[ss],00

Uz lapas sākumu

Pielāgota skaitļu formāta izveide

 1. Atveriet darbgrāmatu, kurā vēlaties izveidot un saglabāt pielāgotu skaitļu formātu.

 2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas, kas atrodas blakus sadaļai Skaitlis.

  lentes attēls

 3. Lodziņā Kategorija noklikšķiniet uz Pielāgota.

 4. Sarakstā Tips atlasiet skaitļu formātu, ko vēlaties pielāgot.

  Atlasītais skaitļu formāts tiek rādīts lodziņā Tips virs saraksta Tips.

  Piezīme : Ja sarakstā Tips tiek atlasīts kāds iebūvēts skaitļu formāts, programma Excel izveido šī skaitļu formāta kopiju, kas pēc tam tiek pielāgota. Sākotnējo sarakstā Tips iekļauto skaitļu formātu nevar ne mainīt, ne izdzēst.

 5. Lodziņā Tips veiciet nepieciešamās atlasītā skaitļu formāta izmaiņas.

  Padoms : Papildinformāciju par iespējamajām izmaiņām skatiet šī raksta sadaļā Skaitļu formāta pielāgošanas norādījumu pārskatīšana.

Piezīme : Pielāgots skaitļu formāts tiek glabāts darbgrāmatā, kurā tas tika izveidots, un tas nav pieejams citās darbgrāmatās. Lai pielāgotu skaitļu formātu izmantotu jaunā darbgrāmatā, pašreizējo darbgrāmatu var saglabāt kā Excel veidni, kuru var izmantot par jaunas darbgrāmatas pamatu.

Uz lapas sākumu

Pielāgota skaitļu formāta dzēšana

 1. Atveriet darbgrāmatu, kurā ir dzēšamais pielāgotais skaitļu formāts.

 2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas, kas atrodas blakus sadaļai Skaitlis.

  lentes attēls

 3. Lodziņā Kategorija noklikšķiniet uz Pielāgota.

 4. Sarakstā Tips atlasiet pielāgoto skaitļu formātu, kas jādzēš.

  Piezīme : Sarakstā Tips iekļautos iebūvētos skaitļu formātus nevar izdzēst.

 5. Noklikšķiniet uz Dzēst.

  Piezīme : Visas darbgrāmatas šūnas, kas tika formatētas ar izdzēsto pielāgoto formātu, tiks rādītas noklusējuma formātā Vispārīgi.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Kopīgot Facebook Facebook Twitter Twitter E-pasts E-pasts

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×