Pieejamu Excel izklājlapu izveide

Pieejamu Excel izklājlapu izveide

Šajā tēmā sniegtas detalizētas instrukcijas, kā izveidot Excel izklājlapas, kas būtu pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Excel izklājlapa, kurā ir iekļauts ienākumu aprēķins un joslu diagramma

Neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem būs vieglāk saprast jūsu datus, ja programmas Excel darbgrāmatas un diagrammas veidosit, paturot prātā pieejamības aspektus.

Windows. Kā vislabāk Excel izklājlapas padarīt pieejamas

Tālāk piedāvātajā tabulā sniegti ieteikumi, kā vislabāk izveidot tādas Excel izklājlapas, kas ir pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kas ir jālabo?

Kā to atrast?

Kāpēc to labot

Kā to labot?

Iekļaujiet alternatīvo tekstu ar visiem attēliem un tabulām.

Vizuālais saturs ietver attēlus, klipkopas, SmartArt grafikas, formas, grupas, diagrammas, iegultus objektus, rokrakstus un videoklipus.

Lai atrastu visas instances, kur izklājlapā trūkst alternatīvā teksta, izmantojiet Pieejamības pārbaudītāju.

Alternatīvais teksts palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem saprast svarīgāko saturu attēlos un citos vizuālajos materiālos.

Izvairieties lietot tekstu attēlos kā vienīgo metodi svarīgas informācijas pasniegšanai. Ja jāizmanto attēls, kurā ir teksts, atkārtojiet šo tekstu dokumentā. Alternatīvajā tekstā īsi aprakstiet attēlu un pieminiet teksta pastāvēšanu un tā nolūku.

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem

Alternatīvā teksta pievienošana SmartArt grafikām

Alternatīvā teksta pievienošana formām

Alternatīvā teksta pievienošana rakursdiagrammām

Alternatīvā teksta pievienošana tabulām

Pievienojiet jēgpilnu hipersaites tekstu un ekrāna padomus.

Lai noteiktu, vai hipersaites teksts funkcionē kā savrupa informācija un vai tas sniedz lasītājiem precīzu informāciju par mērķi, vizuāli pārskatiet darbgrāmatu.

Cilvēki, kas izmanto ekrāna lasītājus, dažreiz pārskata saišu sarakstu. Saitēs jābūt ietvertai skaidrai un precīzai informācijai par mērķi. Piemēram, tā vietā lai izveidotu saiti uz tekstu Noklikšķiniet šeit, iekļaujiet pilnu mērķa lapas nosaukumu.

Padoms : Varat arī pievienot ekrāna padomus, kas parādās, kad kursors tiek novietots virs šūnas, kas ietver hipersaiti.

Hipersaites teksta un ekrāna padomu pievienošana

Piešķiriet unikālus nosaukumus visām lapas cilnēm un noņemiet tukšas lapas.

Lai uzzinātu, vai visām darbgrāmatas lapām, kurās ir saturs, ir aprakstošs nosaukums, un vai darbgrāmatā ir tukšas lapas, izmantojiet Pieejamības pārbaudītāju.

Ekrāna lasītāji lasa lapu nosaukumus, kas sniedz informāciju par to, kas ir atrodams darblapā; tā ir vieglāk uztvert darbgrāmatas saturu un tajā pārvietoties.

Lapu ciļņu pārdēvēšana

Lapu ciļņu dzēšana

Izmantojiet vienkāršu tabulas struktūru un norādiet kolonnas galvenes informāciju.

Lai nodrošinātu, ka tabulās nav iekļautas sadalītas šūnas, sapludinātas šūnas, ligzdotas šūnas vai pilnīgi tukšas rindas vai kolonnas, izmantojiet rīku Pieejamības pārbaudītājs.

Ekrāna lasītāji seko līdzi savai atrašanās vietai tabulā, skaitot tabulas šūnas. Ja tabula tiek ligzdota citā tabulā vai ja šūna ir sapludināta vai sadalīta, ekrāna lasītājs zaudē skaitu un nevar sniegt noderīgu informāciju par tabulu pēc šī punkta. Tukšas tabulas šūnās var arī maldināt lietotājus, kas izmanto ekrāna lasītāju, liekot tiem domāt, ka tabula šajā vietā beidzas.

Ekrāna lasītāji izmanto arī galvenes informāciju, lai noteiktu rindas un kolonnas.

Galveņu pievienošana jaunā tabulā

Galveņu izmantošana esošā tabulā

Alternatīvā teksta pievienošana vizuālajai informācijai un tabulām

Turpmākajās darbībās ir aprakstīts, kā pievienot alternatīvo tekstu attēliem un tabulām Excel izklājlapās.

Piezīme : Ieteicams ievietot tekstu apraksta laukā un atstāt virsrakstu tukšu. Tādējādi tiks nodrošināta vislabākā pieredze darbā ar lielāko daļu ekrāna lasītāju, tostarp Diktoru. Audio un video satura gadījumā papildus alternatīvajam tekstam iekļaujiet slēptos titrus cilvēkiem, kas ir nedzirdīgi vai vājdzirdīgi.

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem

Pievienojiet alternatīvo tekstu attēliem, piemēriem, attēliem, klipkopām un ekrānuzņēmumiem, lai ekrāna lasītāji varētu nolasīt tekstu un aprakstīt attēlu tiem lietotājiem, kas to neredz.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz attēla.

 2. Atlasiet Formatēt attēlu > Izmēri un rekvizīti.

 3. Atlasiet Alternatīvais teksts.

 4. Ievadiet aprakstu un virsrakstu.

  Padoms : Svarīgāko informāciju iekļaujiet pirmajā rindiņā, formulējiet to iespējami kodolīgi.

Ekrānuzņēmums ar rūts Attēla formatēšana alternatīvā teksta apgabalu, kurā aprakstīts atlasītais attēls

Alternatīvā teksta pievienošana SmartArt grafikām

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz SmartArt grafikas.

 2. Atlasiet Formas formatēšana > Formas opcijas > Izmēri un rekvizīti.

 3. Atlasiet Alternatīvais teksts.

 4. Ievadiet aprakstu un virsrakstu.

  Padoms : Svarīgāko informāciju iekļaujiet pirmajā rindiņā, formulējiet to iespējami kodolīgi.

Ekrānuzņēmums ar rūts Formas formatēšana alternatīvā teksta apgabalu, kurā aprakstīta atlasītā SmartArt grafika

Alternatīvā teksta pievienošana formām

Pievienojiet alternatīvo tekstu formām, tostarp formām SmartArt grafikā.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz formas.

 2. Atlasiet Formas formatēšana > Formas opcijas > Izmēri un rekvizīti.

 3. Atlasiet Alternatīvais teksts.

 4. Ievadiet aprakstu un virsrakstu.

  Padoms : Svarīgāko informāciju iekļaujiet pirmajā rindiņā, formulējiet to iespējami kodolīgi.

Ekrānuzņēmums ar rūts Formas formatēšana alternatīvā teksta apgabalu, kurā aprakstīta atlasītā forma

Alternatīvā teksta pievienošana rakursdiagrammām

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz rakursdiagrammas.

 2. Atlasiet Formatēt diagrammas apgabalu > Diagrammas opcijas > Izmēri un rekvizīti.

 3. Atlasiet Alternatīvais teksts.

 4. Ievadiet aprakstu un virsrakstu.

  Padoms : Svarīgāko informāciju iekļaujiet pirmajā rindiņā, formulējiet to iespējami kodolīgi.

Ekrānuzņēmums ar rūts Diagrammas apgabala formatēšana alternatīvā teksta apgabalu, kurā aprakstīta atlasītā rakursdiagramma

Alternatīvā teksta pievienošana tabulām

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas.

 2. Atlasiet Tabula > Alternatīvais teksts.

 3. Ievadiet aprakstu un virsrakstu.

  Padoms : Svarīgāko informāciju iekļaujiet pirmajā rindiņā, formulējiet to iespējami kodolīgi.

Ekrānuzņēmums ar dialoglodziņu Alternatīvais teksts

Pieejamu hipersaišu, tabulu un lapu ciļņu izveide

Turpmākajās darbībās ir aprakstīts, kā hipersaites, tabulas un lapu cilnes programmas Excel izklājlapās padarīt pieejamas.

Hipersaites teksta un ekrāna padomu pievienošana

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šūnas.

 2. Atlasiet Hipersaite.

 3. Lodziņā Parādāmais teksts ierakstiet hipersaites tekstu.

 4. Lodziņā Adrese ievadiet hipersaites mērķa adresi.

 5. Atlasiet pogu Ekrāna padoms un lodziņā Ekrāna padoma teksts ierakstiet ekrāna padomu.

Padoms : Ja hipersaites mērķa lapas nosaukumā ir pietiekami precīzi apkopots lapas satura apraksts, izmantojiet to kā hipersaites tekstu. Piemēram, šis hipersaites teksts atbilst mērķa lapas nosaukumam: Office Online veidnes un dizaini.

Ekrānuzņēmums ar dialoglodziņu Hipersaites ievietošana

Galveņu izmantošana esošā tabulā

Šūnu blokā, kas atzīmēts kā tabula, norādiet galvenes rindu.

 1. Novietojiet kursoru jebkurā vietā tabulā.

 2. Cilnes Tabulu rīki, Noformējums grupā Tabulas stila opcijas atzīmējiet izvēles rūtiņu Galvenes rinda.

 3. Ierakstiet kolonnu virsrakstus.

Ekrānuzņēmums ar grupu Tabulu stilu opcijas, kurā ir atzīmētas izvēles rūtiņas

Galveņu pievienošanā jaunā tabulā

Jaunā šūnu blokā, ko atzīmējat kā tabulu, norādiet galvenes rindu.

 1. Atlasiet šūnas, ko iekļausit tabulā.

 2. Cilnes Ievietošana grupā Tabulas atlasiet Tabula.

 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Manā tabulā ir galvenes.

 4. Atlasiet Labi.
  Programma Excel izveido galvenes rindu ar noklusējuma nosaukumiem Kolonna1, Kolonna2 utt.

 5. Ierakstiet jaunus, aprakstošus nosaukumus katrai tabulas kolonnai.

Ekrānuzņēmums, kurā redzams dialoglodziņš Tabulas izveide ar atzīmētu izvēles rūtiņu Manā tabulā ir galvenes>>

Lapu ciļņu pārdēvēšana

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lapas cilnes un atlasiet Pārdēvēt.

 2. Ierakstiet īsu, unikālu lapas nosaukumu.

Ekrānuzņēmums ar izvēlnes vienumu Pārdēvēt

Lapu ciļņu dzēšana

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lapas cilnes.

 2. Atlasiet Dzēst.

Ekrānuzņēmums ar izvēlnes vienumu Dzēst

Skatiet arī

Android. Kā vislabāk Excel izklājlapas padarīt pieejamas

Tālāk piedāvātajā tabulā sniegti ieteikumi, kā vislabāk izveidot tādas Excel izklājlapas, kas ir pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kas ir jālabo?

Kāpēc to labot

Kā to labot?

Iekļaujiet alternatīvo tekstu ar visiem attēliem un tabulām.

Vizuālais saturs ietver attēlus, klipkopas, SmartArt grafikas, formas, grupas, diagrammas, iegultus objektus, rokrakstus un videoklipus.

Alternatīvais teksts palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem saprast svarīgāko saturu attēlos un citos vizuālajos materiālos.

Izvairieties lietot tekstu attēlos kā vienīgo metodi svarīgas informācijas pasniegšanai. Ja jāizmanto attēls, kurā ir teksts, atkārtojiet šo tekstu dokumentā. Alternatīvajā tekstā īsi aprakstiet attēlu un pieminiet teksta pastāvēšanu un tā nolūku.

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem

Alternatīvā teksta pievienošana formām

Alternatīvā teksta pievienošana diagrammām

Unikāla nosaukuma piešķiršana visām lapu cilnēm

Ekrāna lasītāji lasa lapu nosaukumus, kas sniedz informāciju par to, kas ir atrodams darblapā; tā ir vieglāk uztvert darbgrāmatas saturu un tajā pārvietoties.

Lapu ciļņu pārdēvēšana

Izmantojiet vienkāršu tabulas struktūru un norādiet kolonnas galvenes informāciju.

Ekrāna lasītāji seko līdzi savai atrašanās vietai tabulā, skaitot tabulas šūnas. Ja tabula tiek ligzdota citā tabulā vai ja šūna ir sapludināta vai sadalīta, ekrāna lasītājs zaudē skaitu un nevar sniegt noderīgu informāciju par tabulu pēc šī punkta. Tukšas tabulas šūnās var arī maldināt lietotājus, kas izmanto ekrāna lasītāju, liekot tiem domāt, ka tabula šajā vietā beidzas.

Ekrāna lasītāji izmanto arī galvenes informāciju, lai noteiktu rindas un kolonnas.

Galveņu pievienošana jaunās tabulās

Galveņu izmantošana esošās tabulās

Alternatīvā teksta pievienošana vizuālajai informācijai

Turpmākajās darbībās ir aprakstīts, kā pievienot alternatīvo tekstu vizuālajai informācijai Excel izklājlapās.

Piezīme : Audio un video satura gadījumā papildus alternatīvajam tekstam iekļaujiet slēptos titrus cilvēkiem, kas ir nedzirdīgi vai vājdzirdīgi.

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem

Pievienojiet alternatīvo tekstu attēliem, piemēriem, attēliem, klipkopām un ekrānuzņēmumiem, lai ekrāna lasītāji varētu nolasīt tekstu un aprakstīt attēlu tiem lietotājiem, kas to neredz.

 1. Atlasiet attēlu.

 2. Lai atvērtu cilni Attēls, ekrāna apakšā rīkjoslas beigās pieskarieties pie augšupvērstās bultiņas.

 3. Ritiniet uz leju līdz komandai Alternatīvais teksts, pēc tam pieskarieties pie tās.

 4. Ievadiet aprakstu un virsrakstu. Izmaiņas tiek automātiski saglabātas.

  Padoms : Svarīgāko informāciju iekļaujiet pirmajā rindiņā, formulējiet to iespējami kodolīgi.

Komanda Alternatīvais teksts cilnē Attēls

Alternatīvā teksta pievienošana formām

Pievienojiet alternatīvo tekstu formām, tostarp formām SmartArt grafikā.

 1. Atlasiet formu.

 2. Lai atvērtu cilni Forma, ekrāna apakšā rīkjoslas beigās pieskarieties pie augšupvērstās bultiņas.

 3. Ritiniet uz leju līdz komandai Alternatīvais teksts, pēc tam pieskarieties pie tās.

 4. Ievadiet aprakstu un virsrakstu. Izmaiņas tiek automātiski saglabātas.

  Padoms : Svarīgāko informāciju iekļaujiet pirmajā rindiņā, formulējiet to iespējami kodolīgi.

Komanda Alternatīvais teksts cilnē Forma

Alternatīvā teksta pievienošana diagrammām

 1. Atlasiet diagrammu.

 2. Lai atvērtu cilni Diagramma, ekrāna apakšā rīkjoslas beigās pieskarieties pie augšupvērstās bultiņas.

 3. Ritiniet uz leju līdz komandai Alternatīvais teksts, pēc tam pieskarieties pie tās.

 4. Ievadiet aprakstu un virsrakstu. Izmaiņas tiek automātiski saglabātas.

  Padoms : Svarīgāko informāciju iekļaujiet pirmajā rindiņā, formulējiet to iespējami kodolīgi.

Komanda Alternatīvais teksts cilnē Diagramma

Pieejamu tabulu un lapu ciļņu izveide

Turpmākajās darbībās ir aprakstīts, kā tabulas un lapu cilnes programmas Excel izklājlapās padarīt pieejamas.

Galveņu izmantošana esošās tabulās

Šūnu blokā, kas atzīmēts kā tabula, norādiet galvenes rindu.

 1. Novietojiet kursoru jebkurā vietā tabulā.

 2. Lai atvērtu cilni Tabula, ekrāna apakšā rīkjoslas beigās pieskarieties pie lejupvērstās bultiņas.

 3. Lai atlasītu opciju Galvenes rinda, pieskarieties pie tās.

  Padoms : Ja šī opcija ir atlasīta, tā ir pelēkā krāsā.

 4. Tabulā ievadiet kolonnu virsrakstus.

Cilne Tabula, atlasīta opcija Galvenes rinda

Galveņu pievienošana jaunās tabulās

Jaunā šūnu blokā, ko atzīmējat kā tabulu, norādiet galvenes rindu.

 1. Iezīmējiet šūnas, ko vēlaties iekļaut tabulā.

 2. Lai atvērtu cilni Sākums, ekrāna apakšā rīkjoslas beigās pieskarieties pie augšupvērstās bultiņas.

 3. Pieskarieties pie Sākums > Ievietošana.

 4. Pieskarieties pie komandas Tabula.

 5. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Tabulā ir galvenes.

Tabula; atzīmēta izvēles rūtiņa Tabulai ir galvenes

Lapu ciļņu pārdēvēšana

 1. Pieskarieties un turiet lapas cilni un atlasiet Pārdēvēt.

 2. Ierakstiet īsu, unikālu lapas nosaukumu.

Atlasītās lapas cilne, kurā ir komanda Pārdēvēt

Skatiet arī

Office Online. Kā vislabāk Excel Online izklājlapas padarīt pieejamas

Tālāk piedāvātajā tabulā sniegti ieteikumi, kā vislabāk izveidot tādas Excel Online izklājlapas, kas ir pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kas ir jālabo?

Kā to atrast?

Kāpēc to labot

Kā to labot?

Iekļaujiet alternatīvo tekstu ar visiem attēliem un tabulām.

Lai atrastu instances, kur izklājlapā trūkst alternatīvā teksta, programmā Excel Online izmantojiet pieejamības pārbaudītāju.

Alternatīvais teksts palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem saprast svarīgāko saturu tabulās.

Izvairieties tabulās lietot tekstu kā vienīgo svarīgas informācijas pasniegšanas veidu. Alternatīvajā tekstā īsi raksturojiet tabulas saturu un tās izveides nolūku.

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem

Alternatīvā teksta pievienošana diagrammām

Pievienojiet jēgpilnu hipersaites tekstu.

Lai noteiktu, vai hipersaites teksts funkcionē kā savrupa informācija un vai tas sniedz lasītājiem precīzu informāciju par mērķi, vizuāli pārskatiet darbgrāmatu.

Cilvēki, kas izmanto ekrāna lasītājus, dažreiz pārskata saišu sarakstu. Saitēs jābūt ietvertai skaidrai un precīzai informācijai par mērķi. Piemēram, tā vietā lai izveidotu saiti uz tekstu Noklikšķiniet šeit, iekļaujiet pilnu mērķa lapas nosaukumu.

Hipersaites teksta pievienošana

Piešķiriet unikālus nosaukumus visām lapas cilnēm un noņemiet tukšas lapas.

Lasiet darbgrāmatas lapu ciļņu nosaukumus un pārliecinieties, vai katrā lapā ir saturs.

Ekrāna lasītāji lasa lapu nosaukumus, kas sniedz informāciju par to, kas ir atrodams darblapā; tā ir vieglāk uztvert darbgrāmatas saturu un tajā pārvietoties.

Jēgpilna nosaukuma piešķiršana darbgrāmatai

Lapu ciļņu pārdēvēšana

Lapu ciļņu dzēšana

Izmantojiet vienkāršu tabulas struktūru un norādiet kolonnas galvenes informāciju.

Lai nodrošinātu, ka tabulās nav iekļautas sadalītas šūnas, sapludinātas šūnas, ligzdotas šūnas vai pilnīgi tukšas rindas vai kolonnas, programmā Excel Online izmantojiet pieejamības pārbaudītāju.

Ekrāna lasītāji seko līdzi savai atrašanās vietai tabulā, skaitot tabulas šūnas. Ja tabula tiek ligzdota citā tabulā vai ja šūna ir sapludināta vai sadalīta, ekrāna lasītājs zaudē skaitu un nevar sniegt noderīgu informāciju par tabulu pēc šī punkta. Tukšas tabulas rindas un kolonnas var arī maldināt lietotājus, kas izmanto ekrāna lasītāju, liekot tiem domāt, ka tabula šajā vietā beidzas.

Ekrāna lasītāji izmanto arī galvenes informāciju, lai noteiktu rindas un kolonnas.

Galveņu izmantošana tabulā

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem un diagrammām

Turpmākajās darbībās ir aprakstīts, kā pievienot alternatīvo tekstu attēliem un diagrammām Excel Online izklājlapās. Lai tabulām pievienotu alternatīvo tekstu, izmantojiet programmas Excel datora versiju.

Piezīme : Ieteicams ievietot tekstu apraksta laukā un atstāt virsrakstu tukšu. Tādējādi tiek nodrošināta vislabākā pieredze darbā ar lielāko daļu būtiskāko ekrāna lasītāju, tostarp Diktoru.

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz attēla un pēc tam atlasiet Alternatīvais teksts, lai atvērtu dialoglodziņu Alternatīvais teksts.

 2. Pārskatiet tekstu, kas atrodams tekstlodziņā Apraksts.

 3. Atlasiet Labi.

Ekrānuzņēmums ar dialoglodziņu Alternatīvais teksts ar laukiem Nosaukums un Apraksts.

Alternatīvā teksta pievienošana diagrammām

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz diagrammas un pēc tam atlasiet Alternatīvais teksts, lai atvērtu dialoglodziņu Alternatīvais teksts.

 2. Pievienojiet tekstu tekstlodziņā Apraksts.

 3. Atlasiet Labi.

Pieejamu hipersaišu, tabulu un lapu ciļņu izveide

Turpmākajās darbībās ir aprakstīts, kā hipersaites, tabulas un lapu cilnes programmas Excel Online izklājlapās padarīt pieejamas.

Hipersaites teksta pievienošana

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šūnas.

 2. Atlasiet Hipersaite.

 3. Lodziņā Parādīt tekstu ierakstiet tekstu, uz kura lietotāji klikšķinās. Pēc tam atkarībā no tā, kādu saiti vēlaties izmantot, veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lodziņā URL ierakstiet vai ielīmējiet adresi.

  • Lodziņā vieta šajā dokumentā ierakstiet tās šūnas atrašanās vietu, ar kuru jāizveido saite. Piemēram, A6.

  • Lodziņā E-pasta adrese ierakstiet e-pasta adresi šādā formātā: persona@paraugs.com.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Padoms : Ja hipersaites mērķa lapas nosaukums sniedz precīzu kopsavilkumu par lapas saturu, izmantojiet to kā hipersaites tekstu. Piemēram, šis hipersaites teksts atbilst mērķa lapas nosaukumam: Office Online veidnes un dizaini.

Ekrānuzņēmums ar dialoglodziņu Hipersaites ievietošana, kur var ievietot parādāmo tekstu un URL, norādīt vietu dokumentā vai e-pasta adresi.

Galveņu izmantošana tabulā

 1. Atlasiet šūnas, ko iekļausit tabulā.

 2. Cilnes Ievietošana grupā Tabulas atlasiet Tabula.

 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Manā tabulā ir galvenes.

 4. Atlasiet Labi.
  Programma Excel Online izveido galvenes rindu ar noklusējuma nosaukumiem Kolonna1, Kolonna2 utt.

 5. Ierakstiet jaunus, aprakstošus nosaukumus katrai tabulas kolonnai.

Piezīme : Veicot tādas pašas darbības, pievienojiet galveni esošas tabulas šūnām.

Ekrānuzņēmums, kurā redzams dialoglodziņš Tabulas izveide ar atzīmētu izvēles rūtiņu “Manā tabulā ir galvenes”.

Jēgpilna nosaukuma piešķiršana darbgrāmatai

 1. Atlasiet Fails > Saglabāt kā.

 2. Atlasiet Saglabāt kā un pēc tam ierakstiet faila nosaukumu. Izveidojiet nosaukumu, kas norāda uz to, kāda veida dati ir failā. Ja iespējams, nosaukumā iekļaujiet arī datumu.

 3. (Nav obligāti) Atzīmējiet izvēles rūtiņu Aizstāt esošo failu.

 4. Atlasiet Labi.

Piezīme : Lai pārdēvētu failu, atlasiet Pārdēvēt, ierakstiet faila nosaukumu un atlasiet Labi.

Ekrānuzņēmums ar dialoglodziņu Saglabāt kā, kur var ievadīt faila nosaukumu un aizstāt esošo failu.

Lapu ciļņu pārdēvēšana

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lapas cilnes un atlasiet Pārdēvēt.

 2. Ierakstiet īsu, unikālu cilnes nosaukumu, kas raksturo tās saturu.

 3. Atlasiet Labi.

Ekrānuzņēmums ar izvēlnes opcijām Ievietot, Dzēst, Pārdēvēt, Pārkārtot, Paslēpt vai Rādīt paslēpto, kuras tiek parādītas pēc tam, kad ar peles labo pogu tiek noklikšķināts uz lapas cilnes.

Lapu ciļņu dzēšana

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lapas cilnes.

 2. Atlasiet Dzēst.

 3. Atlasiet Labi.

Pieejamības pārbaudītāja lietošana programmā Excel Online

 1. Atlasiet cilni Pārskatīšana.

 2. Atlasiet Pieejamības pārbaudītājs.

 3. Pārskatiet rezultātus rīkā Pieejamības pārbaudītājs. Rezultāti tiek sadalīti kategorijās, pamatojoties uz atrastās problēmas pakāpi, šādā veidā:

  • Kļūdas. Ietver saturu, kuru lietotāji ar funkcionāliem traucējumiem nevar saprast vai kuru ir sarežģīti izprast.

  • Brīdinājumi. Lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem ir grūti saprast saturu.

  • Padomi. Padomi norāda, ka pat tad, ja lietotāji ar funkcionāliem traucējumiem var saprast saturu, to varētu labāk izkārtot vai prezentēt, lai uzlabotu lietošanas pieredzi.

 4. Problēmu novēršana.

Piezīme : Pieejamības pārbaudītājs pārbauda dokumentu, lai atrastu visas problēmas, kuras iespējams novērst pārlūkprogrammā. Lai veiktu pilnu pārbaudi, atveriet dokumentu datora programmā un izmantot datora pieejamības pārbaudītāju sistēmā Windows vai Mac.

Ekrānuzņēmums ar cilni Pārskatīšana, un kursors ir novietots uz opcijas Pieejamības pārbaudītājs.

Skatiet arī

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×