Pieejamības līdzekļi

Strādājot Microsoft SharePoint Foundation 2010 vietnē, vairākumu uzdevumu var paveikt, izmantojot pieejamības līdzekļus, piemēram, īsinājumtaustiņus. Papildus Microsoft Windows nodrošinātajiem pieejamības līdzekļiem un utilītām šajā rakstā aprakstītie līdzekļi padara vietnes pieejamākas lietotājiem ar īpašām vajadzībām.

Piezīme : Informācija šajā tematā attiecas tikai uz lietotājiem, kuri licencē Microsoft produktus Amerikas Savienotajās Valstīs. Ja esat ieguvis šo produktu ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, iepakojumā ir karte ar informāciju par filiālēm, kurā ir Microsoft atbalsta dienestu tālruņa numuri un adreses. Varat sazināties ar vietējo filiāli, lai uzzinātu, vai šeit aprakstītā tipa produkti un pakalpojumi ir pieejami jūsu reģionā. Lai saņemtu papildinformāciju, kas ir citās valodās, tostarp japāņu un franču valodā, skatiet http://www.microsoft.com/enable/worldwide/.

Šajā rakstā

Pieejamāks režīms

Īsinājumtaustiņi

Navigācija

Virsraksti

Attēli, alternatīvais teksts un displeja iestatījumi

Palīdzības tehnoloģiju lietošana

Palīdzības lietošana

Tīmekļa pārlūkprogrammas nodrošinātie līdzekļi

Papildinformācijas par pieejamību saņemšana

Pieejamāks režīms

SharePoint vietnē lielākā daļa lietotāja interfeisa elementu, piemēram, saites, veidlapu vadīklas un pogas, ir projektēta izmantot Microsoft Active Accessibility (MSAA). MSAA ļauj cilvēkiem ar īpašām vajadzībām strādāt ar saturu, izmantojot palīgtehnoloģijas, piemēram, ekrāna lasītājus jeb ierīces, kas sintezē runu vai sniedz aprakstu Braila rakstā tam, ko neredzīgi vai vājredzīgi lietotāji nevar redzēt datora ekrānā vai tīmekļa vietnē. Tā kā daži pielāgoti lietotāja interfeisa elementi neizmanto MSAA rekvizītus, varat ieslēgt pieejamāku režīmu. Šajā režīmā pielāgotas vadīklas tiek atveidotas kā tām atbilstošas standarta HTML vadīklas. Šāda atveidošana palīgtehnoloģiju lietotājiem nodrošina iespēju strādāt ar pielāgotām vadīklām.

Piezīme : Pieejamāks režīms neiespējo visu lietotāja interfeisa elementu alternatīvas versijas. Piem., ja kāds jūsu uzņēmuma darbinieks pielāgo SharePoint vietni, pievienojot tai pielāgotu vadīklu, tad, iespējojot pieejamāku režīmu, šīs vadīklas alternatīva versija vēl netiek automātiski izveidota.

Pieejamāku režīmu ieslēdz vai izslēdz, nospiežot tabulācijas taustiņu uzreiz pēc pārlūkprogrammas fokusēšanas uz lapu. Turiet nospiestu tabulācijas taustiņu, līdz tiek sasniegta saite Ieslēgt pieejamāku režīmu vai Izslēgt pieejamāku režīmu, un tad nospiediet taustiņu ENTER. Pat tad, ja saite Ieslēgt pieejamāku režīmu ir pirmais tabulācijas secības elements, tas ir, tā ir šīs lapas pirmā opcija, šī līdzekļa aktivizēšanai tabulācijas taustiņš, iespējams, ir jānospiež vairākkārt. Tas ir tāpēc, ka aktīvais fokuss var būt pārlūkprogrammas izvēlnēm vai rīkjoslām. Pieejamāks režīms maina lapas atveidošanu jūsu datorā, bet ne citu vietnes lietotāju datoros. Tā kā tas ir lokāls iestatījums, tad neviens cits, izņemot jūs, nezina, ka esat iespējojis šo iestatījumu. Pieejamāks režīms paliek iespējots līdz brīdim, kad to izslēdzat vai aizverat pārlūkprogrammu. Pieejamāks režīms iespējo šādu elementu atveidošanu, optimizējot to sadarbību ar palīgtehnoloģijām, piemēram, ekrāna lasītājiem:  

 • Izvēlnes.    Dokumentu bibliotēkas failiem pieejamo opciju izvēlne netiek rādīta kā nolaižamā izvēlne, bet tiek atvērts jauns pārlūkprogrammas logs, kurā visi izvēlnes elementi ir atveidoti kā hipersaites. Šo formātu palīgtehnoloģijām ir vieglāk interpretēt.

 • Optimizētie lauki.    Dažus laukus palīgtehnoloģijām ir grūti interpretēt. Ja ir iespējots pieejamāks režīms, šie lauki tiek aizstāti ar laukiem, kas ir optimizēti palīgtehnoloģiju izmantošanai. Piemēram, daži SharePoint saraksti atbalsta uzlabotus teksta laukus, kas lietotājiem ļauj pievienot formatētu tekstu, attēlus, tabulas un hipersaites. Pārlūkprogrammā šie lauki tiek atveidoti tā, ka dažas palīdzības tehnoloģijas tos nevar izlasīt. Ja ir iespējots pieejamāks režīms, šādi lauki tiek aizstāti ar parastiem vienkārša teksta laukiem, kas ir saderīgi ar palīdzības tehnoloģijām.

  Papildus uzlabotajiem teksta laukiem pieejamākajā režīmā ar alternatīvajiem laukiem tiek aizstāti vairāki citi lauku tipi.

  Lauku saraksts un pieejamākā režīma alternatīvie lauki

  Standarta režīma lauki

  Pieejamākā režīma alternatīvais lauks

  Uzlabots teksta lauks

  Vairākrindu teksta lauks

  Grafiskas kopsavilkuma diagrammas (aptaujām)

  Tabula ar tabulas galvenēm

  Ganta shēma (projektu sarakstā)

  Tabula ar tabulas galvenēm

  Standarta režīmā tabula ar tabulas galvenēm ir redzama arī zem Ganta shēmas.

  Kontaktpersonu atlasītājs

  Teksta lauks

Piezīme : Pieejamākais režīms neierobežo funkcionalitāti, bet iespējo alternatīvas lapas elementu atveidošanas metodes, lai elementi būtu saderīgi ar palīdzības tehnoloģijām.

Uz lapas sākumu

Īsinājumtaustiņi

Daudzi līdzekļi un komandas pieejami tieši, izmantojot tastatūru. Varat nospiest tabulācijas taustiņu un taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai pārvietotos uz priekšu un atpakaļ jebkuras lappuses elementos. Varat atrast arī daudzu komandu tastatūras īsinājumtaustiņus. Papildinformāciju sk. Tastatūras īsinājumtaustiņi.

Uz lapas sākumu

Navigācija

Vietnes lapa un navigācijas elementi, ieskaitot lenti, ievēro loģisku un intuitīvu tabulācijas secību. Tabulācijas secība ir secība, kādā mainās fokuss no viena lietotāja interfeisa elementa uz citu, ja tiek nospiests tabulācijas taustiņš. Turklāt trīs svarīgas opcijas — saites Ieslēgt pieejamāku režīmu, Izlaist lentes komandas un Pāriet uz galveno saturu — ir pirmās tīrs tabulācijas secības opcijas. Ja vēlaties ieslēgt pieejamāku režīmu, to var izdarīt, nospiežot tabulācijas taustiņu, kad pārlūkprogrammas aktīvais fokuss ir uz lapu, un pēc tam nospiežot taustiņu ENTER, lai aktivizētu šo komandu. Turklāt, ja vēlaties izlaist lenti un pāriet tieši uz navigācijas saitēm vai izlaist navigācijas saites un pāriet tieši uz lapas pamatsatura apgabalu, to var paveikt, spiežot tabulācijas taustiņu, līdz tiek sasniegta atbilstošā saite Izlaist lentes komandas vai Pāriet uz galveno saturu, un nospiežot taustiņu ENTER, lai aktivizētu izvēlēto komandu.

Turklāt SharePoint vietnes lapām ir lapas atrašanās vietas izvēlne, kas tiek aktivizēta, lentē noklikšķinot uz pogas Naviģēt augšup, lai parādītu, kur tā atrodas vietnes vai vietņu kolekcijas hierarhijā. Vairākumā lapu poga Naviģēt augšup tiek rādīta augšdaļā blakus izvēlnei Vietnes darbības. Piemēram, ja Contoso vietnes koplietojamo dokumentu bibliotēkā atvērsit mapi Atskaites, atrašanās vietas izvēlnes augšpusē, iespējams, tiks rādīts Contoso, nākamajā rindā — Koplietotie dokumenti, bet nākamajā rindā pēc tās — Atskaites.

Uz lapas sākumu

Virsraksti

Tabulu virsraksti.    Tabulveida datu tabulām tiek izmantotas tabulu galveņu šūnas (TH tagi). Piemēram, noklusējuma skata Visi vienumi lapas Paziņojumi tabulas galveņu šūnās ir kolonnu galvenes Virsraksts un Modificēts. Tabulu galveņu šūnas lietotājiem palīdz izprast tabulas struktūru, kā arī atvieglo lasīšanu lietotājiem, kas izmanto palīdzības tehnoloģijas.

Virsrakstu tagi.    Tagus izmanto vietnēs, lai palīdzības tehnoloģiju lietotājiem palīdzētu izprast lapas struktūru. Virsrakstu tagi (H1, H2, H3 un H4) veido loģisku lapas satura struktūru. Ja izmantojat pieejamības rīku, piemēram, ekrāna lasītāju, to var konfigurēt, lai tas lasītu tikai lapas virsrakstu tagus. Šī virtuālā virsrakstu tagu struktūra palīdz skaidrāk uztvert lapas saturu. Piemēram, vietnes sākumlapā ir tags H1, kurā ir vietnes nosaukums, viens tags H2, kurā ir lapas nosaukums, saiti Skatīt visu vietnes saturu ietver tags H3, turklāt katru tīmekļa daļas nosaukumu ietver tagi H3. Dažu palīdzības tehnoloģiju lietotāji var izgūt struktūru, pamatojoties uz šiem tagiem, un izmantot to, lai viegli orientētos lapas izkārtojumā un pārlēktu uz tiem nepieciešamo virsrakstu.

Uz lapas sākumu

Attēli, alternatīvais teksts un displeja iestatījumi

Alternatīvais teksts un attēlu nosaukumi.    Lietotāji ar redzes traucējumiem neredz attēlus (piemēram, JPEG, GIF vai PNG formāta failus) un paļaujas tikai uz vietnes attēlu alternatīvo tekstu. Attēlu alternatīvo tekstu iestata tagā IMG ar atribūtu ALT. Bez saprotami uzrakstīta un informējoša alternatīvā teksta lietotāji ar redzes traucējumiem nekādi nesapratīs, ko nozīmē lapā esošie attēli. Alternatīvais teksts tiek rādīts arī vizuālajās pārlūkprogrammās, ja attēls netiek ielādēts vai attēlu atveide pārlūkprogrammā nav iespējota. SharePoint vietnēs tiek izmantots aprakstošs alternatīvais teksts tiem attēliem, kas lietotājiem atklāj attēla nozīmi vai sniedz svarīgu informāciju. Attēlu, kuri tiek uzskatīti par vietas aizpildītājiem vai kuriem nav informatīvas nozīmes, alternatīvā teksta vērtība ir ALT="", kas palīdzības tehnoloģijas informē par to, ka attēlam nav saturiskas vai informatīvas nozīmes.

Turklāt, augšupielādējot vietnē attēla failu, varat šim attēlam pievienot alternatīvo tekstu, kam ir būtiska nozīme pieejamas vietnes izveidē. Piem., vietnes attēla Web daļā ir lauks, kurā, pievienojot attēlu, var ievadīt pielāgotu ALT tekstu. Pievienojot attēlus attēlu bibliotēkai, varat definēt šiem attēliem pielāgotu ALT tekstu.

Reizēm, noklikšķinot uz elementa, tiek atvērts jauns pārlūkprogrammas logs. To attēlu, kā arī to hipersaišu nosaukumu atribūtu ALT tekstā, kas tiek atvērtas jaunā logā, ir papildinformācija, lai palīdzētu lietotājam saprast, ka tiks atvērts jauns logs. Piem., jaunā logā atvērtas hipersaites nosaukuma atribūtā ietilpst (new window).

Augsta kontrasta krāsu shēmu atbalsts.    SharePoint vietnes lapas ir noformētas tā, lai tiktu pareizi parādītas, ja datorā tiek izmantota augsta kontrasta krāsu shēma.

Uz lapas sākumu

Palīdzības tehnoloģiju lietošana

Dažas palīdzības tehnoloģijas var nedarboties pareizi ar noteiktiem vietnes lapas elementiem. Ja rodas problēmas, iespējamos risinājumus meklējiet šeit sniegtajā informācijā un resursos.

Piezīme : Lietotājiem, kas izmanto palīdzības tehnoloģijas, ieteicams aktivizēt pieejamāku režīmu. Šis režīms lietotājiem ļauj strādāt ar SharePoint vietnes elementiem, izmantojot palīdzības tehnoloģijas, piemēram, ekrāna lasītājus.

Darbs ar Windows runas pazīšanu sistēmā Windows Vista vai Windows 7

Windows runas pazīšana ir pieejamības rīks, kas izmanto runu un ir pieejams sistēmā Windows Vista. Windows runas pazīšana lietotājiem ļauj veikt darbības, tās izrunājot, nevis lietojot tastatūru vai peli.

Pastāv dažas zināmas problēmas, kas saistītas ar Windows runas pazīšanu dažās SharePoint lapas izvēlnēs, tostarp izvēlnēs Jauns, Augšupielādēt, Esiet sveicināts, lietotājs!, kā arī dokumentu bibliotēkas failiem pieejamo opciju nolaižamajās izvēlnēs.

Lai piekļūtu šīm izvēlnēm, izmantojot Windows runas pazīšanu, aktivizējiet pieejamāku režīmu, veicot kādu no šīm darbībām:

 1. Pārlūkprogrammā atveriet vietnes sākumlapu un sakiet “Press TAB”, līdz tiek rādīta saite Ieslēgt pieejamāku režīmu.

 2. Sakiet: “Press ENTER”.

 3. Lai izmantotu salikto pogu izvēlni, piem., saraksta rīkjoslas pogu Jauns vai Augšupielādēt, vai lai izmantotu izvēlni dokumentu bibliotēkas dokumentiem pieejamajām opcijām, vispirms fokusējiet elementu sakot: “Press TAB”, un pēc tam sakiet: “Press ALT DOWN ARROW.”

  Tiks atvērts jauns pārlūkprogrammas logs, kurā ir izvēlnes elementu saites.

Piezīme : Ja izvēlnē ir vairākas komandas, sakiet: "Press ALT DOWN ARROW".

Uz lapas sākumu

Palīdzības lietošana

Dažas palīgtehnoloģijas, piemēram, ekrāna lasītāji, var nedarboties ar izvēršamām tiešsaistes palīdzības saitēm. Ja rodas problēmas, mēģiniet instalēt programmu Microsoft Internet Explorer 7 vai Internet Explorer 8. Lai saņemtu papildinformāciju, apmeklējiet Internet Explorer vietni.

Piezīme : Šī temata hipersaites pāriet uz tīklu Web. Jebkurā laikā iespējams pārslēgties atpakaļ uz palīdzību.

Uz lapas sākumu

Tīmekļa pārlūkprogrammas nodrošinātie līdzekļi

Web pārlūkprogrammai ir līdzekļi, kas uzlabo lapu salasāmību. Lai saņemtu informāciju par Web pārlūkprogrammas nodrošinātajiem pieejamības līdzekļiem, pārlūkprogrammas palīdzībā skatiet informāciju par to, kā pielāgot, lai pārlūkprogramma rādītu jūsu norādītos fontus un krāsas. Ja izmantojat pārlūkprogrammu Internet Explorer, palīdzības satura rādītājā sk. tēmu Pieejamība.

Uz lapas sākumu

Papildinformācijas par pieejamību saņemšana

Microsoft pieejamības Web vietnē Microsoft pieejamība sniegta informācija par palīgtehnoloģijām dzīves uzlabošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šajā vietnē esošā informācija noderēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, viņu draugiem vai ģimenes locekļiem, sociāli aktīvo organizāciju dalībniekiem, pasniedzējiem un interešu aizstāvjiem.

Ir pieejams bezmaksas ikmēneša informatīvais izdevums, kas sniegs jums visjaunāko informāciju par pieejamības tēmu saistībā ar Microsoft produktiem. Lai to abonētu, apmeklējiet vietni Bezmaksas pieejamības informatīvā izdevuma abonements.

Lai uzzinātu, kā tīmekļa lapās izveidot pieejamu saturu, skatiet pieejamības standartus, ko izstrādājis globālā tīmekļa konsorcijs.

Uz lapas sākumu

Kopīgot Facebook Facebook Twitter Twitter E-pasts E-pasts

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×