Pieejamības līdzekļi

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 vai Microsoft Office Forms Server 2007 vietnēs vairākumu uzdevumu var veikt, izmantojot pieejamības līdzekļus, piemēram, tastatūras īsinājumtaustiņus. Papildus Microsoft Windows nodrošinātajiem pieejamības līdzekļiem un utilītām šajā rakstā aprakstītie līdzekļi padara vietnes pieejamākas lietotājiem ar īpašām vajadzībām.

Piezīme : Šajā tēmā esošā informācija attiecas tikai uz tiem lietotājiem, kuri licencē Microsoft produktus Amerikas Savienotajās valstīs. Ja esat iegādājies šo produktu ārpus Amerikas Savienotajām valstīm, komplektācijā ietilpst papildinformācijas karte, kurā norādīti Microsoft atbalsta dienestu tālruņu numuri un adreses. Jūs varat sazināties ar jūsu filiāli, lai uzzinātu, vai kāda veida šeit aprakstītie produkti un pakalpojumi ir pieejami jūsu reģionā. Lai iegūtu papildinformāciju, kas ir pieejama citās valodās, tostarp japāņu un franču valodā, skatiet rakstu http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

Tēmas šajā rakstā

Pieejamāks režīms

Tastatūras īsinājumtaustiņi

Navigācija

Virsraksti

Attēlu alternatīvais teksts un displeja iestatījumi

Izmantojot pieejamības rīkus

Palīdzības izmantošana

Tīmekļa pārlūkprogrammas nodrošinātie līdzekļi

Papildinformācijas par pieejamību saņemšana

Pieejamāks režīms

Office SharePoint Server 2007 vai Office Forms Server 2007 vietnē vairākums lietotāja interfeisa (User Interface — UI) elementu, piemēram, saišu, veidlapu vadīklu un pogu, ir veidotas tā, lai ļautu izmantot Microsoft Active Accessibility (MSAA). MSAA ļauj lietotājiem ar īpašām vajadzībām izmantot saturu, lietojot tādus pieejamības rīkus kā ekrāna nolasītāji — ierīces, kas nodrošina runas sintezatoru vai Braila aprakstu tam, ko akls vai vājredzīgs lietotājs nevar redzēt datora ekrānā vai vietnē. Tā kā daži pielāgoti UI elementi neizmanto MSAA rekvizītus, varat ieslēgt uzlabotas pieejamības režīmu. Šajā režīmā pielāgotās vadīklas tiek renderētas kā ekvivalentas standarta HTML vadīklas. Šī renderēšana nodrošina to, ka pieejamības rīku lietotāji var izmantot arī pielāgotās vadīklas.

Piezīme : Uzlabotās pieejamības režīms neiespējo visu UI elementu alternatīvās versijas. Piemēram, ja kāds jūsu uzņēmumā pielāgo SharePoint vietni, pievienojot pielāgotu vadīklu, uzlabotās pieejamības režīma iespējošana neizveido automātiski šīs vadīklas alternatīvo versiju.

Pieejamāku režīmu ieslēdz vai izslēdz, nospiežot tabulācijas taustiņu tūlīt pēc tam, kad lapa pārlūkprogrammā ir fokusā. Turiet nospiestu tabulācijas taustiņu, līdz redzat saiti Ieslēgt pieejamāku režīmu vai Izslēgt pieejamāku režīmu. Pat ja saite Ieslēgt pieejamāku režīmu ir pirmais elements tabulācijas secībā, kas nozīmē, ka tā ir pirmā opcija lappusē, uz kuru iedarbojaties, iespējams, lai aktivizētu šo līdzekli, tabulācijas taustiņš jānospiež vairākas reizes. Tas tāpēc, ka ir iespējams: aktīvais fokuss ir pārlūkprogrammas izvēlnēm vai rīkjoslām. Pieejamāks režīms maina to, kā lappuse tiek atveidota jūsu datorā, bet ne citu vietnes lietotāju datoros. Tā kā tas ir lokāls iestatījums, tad neviens cits, izņemot jūs, nezina, ka esat iespējojis šo iestatījumu. Pieejamāks režīms paliek iespējots līdz brīdim, kad to izslēdzat vai aizverat pārlūkprogrammu. Pieejamāks režīms iespējo šādu elementu atveidošanu, optimizējot to sadarbību ar pieejamības rīkiem, piem., ekrāna nolasītājiem:  

 • Izvēlnes.     Dokumentu bibliotēkas failiem pieejamo opciju izvēlne netiek rādīta kā nolaižamā opciju izvēlne, bet jauns pārlūkprogrammas logs, kurā visi izvēlnes elementi ir atveidoti kā hipersaites. Šo formātu pieejamības rīkiem ir vieglāk interpretēt.

 • Optimizētie lauki.    Dažus laukus pieejamības rīkiem ir grūti interpretēt. Ja ir iespējots pieejamāks režīms, šie lauki tiek aizstāti ar laukiem, kas ir optimizēti pieejamības rīkiem. Piem., daži SharePoint saraksti atbalsta uzlabotus teksta laukus, kas ļauj lietotājiem pievienot formatētu tekstu, attēlus, tabulas un hipersaites. Šo lauku atveides dēļ pārlūkprogrammā daži pieejamības rīki tos nevar nolasīt. Ja ir iespējots pieejamāks režīms, šādi lauki tiek aizstāti ar parastiem vienkārša teksta laukiem, kas pakļaujas pieejamības rīkiem.

  Papildus uzlabota teksta laukiem pieejamākā režīmā ar alternatīviem laukiem tiek aizstāti vairāki citi lauku tipi.

  Lauku saraksts un pieejamākā režīma alternatīvie lauki

  Lauki standarta režīmā

  Alternatīvais lauks pieejamākā režīmā

  Uzlabots teksta lauks

  Vairākrindu teksta lauks

  Grafiskas kopsavilkuma diagrammas (aptaujā

  Tabula ar tabulas virsrakstiem

  Ganta shēma (projektu sarakstā)

  Tabula ar tabulas virsrakstiem

  Tabula ar tabulas virsrakstiem ir redzama arī zem Ganta shēmas standarta režīmā.

  Kontaktpersonu atlasītājs

  Teksta lauks

Piezīme : Pieejamāks režīms neierobežo funkcionalitāti, bet iespējo alternatīvas lappuses elementu atveidošanas metodes, lai tie būtu saderīgi ar pieejamības rīkiem.

Uz lapas sākumu

Tastatūras īsinājumtaustiņi

Daudzi līdzekļi un komandas ir pieejami tieši, izmantojot tastatūru. Varat nospiest taustiņu TAB un SHIFT + TAB, lai pārvietotu starp elementiem jebkurā lapā. Varat arī atrast tastatūras saīsnes daudzas komandas. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu īsinājumtaustiņi.

Uz lapas sākumu

Navigācija

Lapas un navigācijas elementi vietnē seko loģiskā un intuitīvā tabulēšanas secībā. Tabulēšanas secība ir secība, kādā, spiežot taustiņu TAB, fokuss tiek pārvietots no viena UI elementa uz nākamo. Turklāt tabulēšanas secībā pirmās divas ir ļoti svarīgas opcijas — saite Ieslēgt uzlabotās pieejamības režīmu un saite Pāriet uz pamata saturu. Ja vēlaties ieslēgt uzlabotās pieejamības režīmu, to var izdarīt, nospiežot taustiņu TAB, kad lapai pārlūkprogrammā ir aktīvais fokuss. Turklāt, ja vēlaties izlaist atkārtotās navigācijas saites un pāriet tieši uz lapas pamata saturu, to var izdarīt, spiežot taustiņu TAB, līdz tiek sasniegta saite  Pāriet uz pamata saturu.

Turklāt Office SharePoint Server 2007 vai Office Forms Server 2007 vietnes lapas izmanto atpakaļceļa navigācijas saites, kas identificē, kur vietnē vai vietņu kolekcijā iederas pašreizējā lapa vai vietne. Šīs navigācijas saites vairākumā lapu tiek parādītas augšdaļā zem lapas nosaukuma. Piemēram, ja Contoso vietnes bibliotēkā Shared Documents pārejat uz mapi Reports, navigācijas saitēs var tikt parādīts Contoso > Shared Documents > Reports.

Uz lapas sākumu

Virsraksti

Tabulu virsraksti.    Tabulveida datu tabulām tiek izmantotas tabulu virsrakstu šūnas (TH tagi). Piem., lapā Sludinājumi noklusējuma skatā Visi vienumi, tabulas virsrakstu šūnās ir kolonnu virsraksti Virsraksts un Modificēts. Tabulu virsrakstu šūnas palīdz lietotājiem izprast tabulas struktūru un atvieglot lasīšanu lietotājiem, kas izmanto pieejamības rīkus.

Virsrakstu tagi.    Tagus izmanto vietnēs, lai palīdzētu ilustrēt lapas struktūru pieejamības rīku lietotājiem. Virsrakstu tagi (H1, H2, H3 un H4) veido loģisku lapas satura struktūru. Ja izmantojat pieejamības rīku, piem., ekrāna nolasītāju, varat konfigurēt, lai tas lasītu tikai lapas virsrakstu tagus. Šī virtuālā virsrakstu tagu struktūra palīdz skaidrāk uztvert lapas saturu. Piem., vietnes sākumlapā ir H1 tags, kurā ir vietnes nosaukums, viens H2 tags, kurā ir lapas nosaukums, H3 tags ap saiti Skatīt visu vietnes saturu un H3 tagi ap katru Web daļas nosaukumu. Dažu pieejamības rīku lietotāji var izgūt struktūru, pamatojoties uz šiem tagiem, un izmantot to, lai viegli orientētos lapas izkārtojumā un pārlēktu uz tiem nepieciešamo virsrakstu.

Uz lapas sākumu

Attēli, alternatīvais teksts un displeja iestatījumi

Alternatīvais teksts un attēlu nosaukumi.    Lietotāji ar redzes traucējumiem neredz attēlus (piem., JPEG, GIF vai PNG formāta failus) un paļaujas tikai uz vietnes attēlu alternatīvo tekstu. Attēlu alternatīvo tekstu iestata ar ALT atribūtu IMG tagā. Bez saprotami uzrakstīta un informējoša alternatīvā teksta lietotāji ar redzes traucējumiem nekādi nesapratīs, ko nozīmē lapā esošie attēli. Alternatīvais teksts tiek parādīts arī vizuālajās pārlūkprogrammās, ja attēls netiek ielādēts vai attēlu atveide pārlūkprogrammā nav iespējota. SharePoint vietnēs tiek izmantots aprakstošs alternatīvais teksts tiem attēliem, kas lietotājiem atklāj lapas nozīmi vai sniedz svarīgu informāciju. Attēli, kas tiek uzskatīti par vietas aizpildītājiem vai kuriem nav informatīvas nozīmes, alternatīvā teksta vērtība ir ALT="", kas informē pieejamības rīkus, ka attēliem nav saturiskas vai informatīvas nozīmes.

Turklāt, augšupielādējot vietnē attēla failu, varat šim attēlam pievienot alternatīvo tekstu, kam ir būtiska nozīme pieejamas vietnes izveidē. Piem., vietnes attēla Web daļā ir lauks, kurā, pievienojot attēlu, var ievadīt pielāgotu ALT tekstu. Pievienojot attēlus attēlu bibliotēkai, varat definēt šiem attēliem pielāgotu ALT tekstu.

Reizēm, noklikšķinot uz elementa, tiek atvērts jauns pārlūkprogrammas logs. To attēlu, kā arī to hipersaišu nosaukumu atribūtu ALT tekstā, kas tiek atvērtas jaunā logā, ir papildinformācija, lai palīdzētu lietotājam saprast, ka tiks atvērts jauns logs. Piem., jaunā logā atvērtas hipersaites nosaukuma atribūtā ietilpst (new window).

Augsta kontrasta krāsu shēmu atbalsts.    SharePoint vietnes lapas ir noformētas tā, lai tiktu pareizi parādītas, ja datorā tiek izmantota augsta kontrasta krāsu shēma.

Uz lapas sākumu

Pieejamības rīku lietošana

Daži pieejamības rīki var nedarboties pareizi ar konkrētiem vietnes lapu elementiem. Ja rodas problēmas, iespējamos risinājumus meklējiet šeit sniegtajā informācijā un resursos.

Piezīme : Ieteicams, lai lietotāji, kas izmanto pieejamības rīkus, aktivizētu uzlabotās pieejamības režīmu. Šis režīms ļauj lietotājiem izmantot Office SharePoint Server 2007 vai Office Forms Server 2007 vietnes elementus, lietojot tādus pieejamības rīkus kā ekrāna nolasītāji.

Darbs ar Windows runas atpazīšanu sistēmā Windows Vista

Windows runas pazīšana ir pieejamības rīks, kas izmanto runu un ir pieejams sistēmā Windows Vista. Windows runas pazīšana lietotājiem ļauj veikt darbības, tās izrunājot, nevis lietojot tastatūru vai peli.

Ir zināms problēmām, kas saistītas ar Windows runas pazīšana glabātām dažas izvēlnes Office SharePoint Server 2007 vai Office Forms Server 2007 lapā, tostarp izvēlnes Jaunsaugšupielāde, Welcome lietotāju un nolaižamo izvēlni, kādas opcijas ir pieejamas failiem dokumentu bibliotēkā.

Lai piekļūtu šīm izvēlnēm, izmantojot Windows runas pazīšanu, aktivizējiet pieejamāku režīmu, veicot kādu no šīm darbībām:

 1. Atveriet vietnes sākumlapu pārlūkprogrammā un pēc tam sakiet “Press TAB”, līdz tiek parādīta saite Ieslēgt uzlabotās pieejamības režīmu.

 2. Sakiet: “Press ENTER”.

 3. Lai izmantotu salikto pogu izvēlni, piem., saraksta rīkjoslas pogu Jauns vai Augšupielādēt, vai lai izmantotu izvēlni dokumentu bibliotēkas dokumentiem pieejamajām opcijām, vispirms fokusējiet elementu sakot: “Press TAB”, un pēc tam sakiet: “Press ALT DOWN ARROW.”

  Tiks atvērts jauns pārlūkprogrammas logs, kurā ir saites uz izvēlnes opcijām.

Piezīme : Ja izvēlnei ir vairākas komandas, sakiet: "Press ALT DOWN ARROW."

Uz lapas sākumu

Palīdzības izmantošana

Daži pieejamības rīki, piemēram, ekrāna lasītāju, izmantošanai var nedarboties ar tiešsaistes palīdzības izvēršamā saitēm. Ja rodas problēmas, mēģiniet instalēt Microsoft Internet Explorer 5 vai Internet Explorer 6. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet Internet Explorer tīmekļa vietne.

Piezīme : Šī temata hipersaites pāriet uz tīklu Web. Jebkurā laikā iespējams pārslēgties atpakaļ uz palīdzību.

Uz lapas sākumu

Jūsu Web pārlūkprogrammas nodrošinātie līdzekļi

Web pārlūkprogrammai ir līdzekļi, kas uzlabo lapu salasāmību. Lai saņemtu informāciju par Web pārlūkprogrammas nodrošinātajiem pieejamības līdzekļiem, pārlūkprogrammas palīdzībā skatiet informāciju par to, kā pielāgot, lai pārlūkprogramma rādītu jūsu norādītos fontus un krāsas. Ja izmantojat pārlūkprogrammu Internet Explorer, palīdzības satura rādītājā sk. tēmu Pieejamība.

Uz lapas sākumu

Papildinformācijas saņemšana par pieejamību

Microsoft pieejamības tīmekļa vietnē Microsoft pieejamības sniedz informāciju par palīgtehnoloģiju uzlabot cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem dzīvi. Informācija šajā vietnē noderēs cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un saviem draugiem un ģimenes locekļiem, personām palīdzības organizācijās, mācībspēkiem, un atbalsta.

Bezmaksas mēneša elektronisko biļetenu ir pieejama, lai palīdzētu jums atjaunināt ar pieejamības tēmas par Microsoft produktiem. Lai abonētu, apmeklējiet Bezmaksas pieejamības atjauninājumu biļetena abonements.

Lai iegūtu informāciju par pieejama satura izveidi tīmekļa lapām, skatiet pieejamības standartiem, ko izstrādājis Globālā tīmekļa konsorcijs.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×