Pasts programmā Outlook Web App

Pirmā sadaļa, ko redzēsit, atverot programmu Outlook Web App, būs iesūtne. Šeit tiek piegādāti jums nosūtītie ziņojumi, un šo sadaļu, iespējams, lietosit visvairāk, lasot ziņojumus un atbildot uz tiem.

Tēmas šajā rakstā

Pastā redzamā informācija

Jauna ziņojuma izveide

Darbs ar melnrakstiem

Lasīšanas rūts

Ziņojuma atvēršana atsevišķā logā

Izdzēstie ziņojumi

Mapju saraksts

Ziņojumu saraksts

Meklēšana un iebūvētie filtri

Outlook Web App izmantošana mobilajā ierīcē

Kas vēl būtu jāzina?

Tiem, kas vēlas uzzināt vairāk

Pastā redzamā informācija

Pasts programmā Outlook Web App Outlook Web App

 1. Izveidojiet jaunu ziņojumu, noklikšķinot uz jauns Jauns pasts.

 2. Mapju saraksts. Mapju sarakstā ir jūsu pastkastes mapes. Tajā var būt citas mapes, piemēram, izlases un arhīva mapes. Varat sakļaut šo rūti, tās augšdaļā noklikšķinot uz ikonas Bultiņa pa kreisi. Šī skata mapes varat izvērst un sakļaut, noklikšķinot uz trīsstūra ikonām blakus mapju nosaukumiem.

 3. Meklēšanas logs. Ierakstiet meklējamo tekstu, piemēram, tās personas vārdu, kuras ziņojumus vēlaties atrast, vai tekstu, kas jāmeklē, lai atrastu konkrētu ziņojumu.

 4. Ziņojumu sarakstā tiek rādīti pašreizējā mapē esošie ziņojumi.

 5. Lasīšanas rūts ir vieta, kurā tiek rādīta jūsu atlasītā saruna vai ziņojums. Varat atbildēt uz jebkuru sarunas ziņojumu, izmantojot opciju atbildēt Atbildēt, atbildēt visiem Atbildēt visiem vai pārsūtīt Pārsūtīt ziņojuma augšdaļā.

 6. Informāciju par to, kā atbildēt uz saņemtajiem ziņojumiem, skatiet rakstā Atbildēšana uz ziņojumiem. Informāciju par drukāšanu skatiet rakstā Ziņojumu drukāšana.

Informāciju par to, kā mainīt ziņojumu parādīšanas veidu, skatiet sadaļā Pasta parādīšanas iestatījumi.

Uz lapas sākumu

Jauna ziņojuma izveide

Lai izveidotu jaunu ziņojumu:
 1. Virs mapju saraksta noklikšķiniet uz jaunsJauns pasts. Lasīšanas rūtī tiks atvērta jauna ziņojuma veidlapa.

 2. Lai pievienotu adresātus, laukā Kam vai Kopija varat ierakstīt e-pasta adresi vai jebkuru personas vārdu, kas norādīts jūsu kontaktpersonu mapē vai iekļauts organizācijas adrešu sarakstā. Kad pirmo reizi ievadāt kādas personas vārdu, Outlook Web App meklē šīs personas adresi. Turpmāk šis vārds tiek glabāts kešatmiņā, lai ātri noskaidrotu adresātu.

 3. Pievienojiet tēmu.

 4. Uzrakstiet ziņojumu, ko vēlaties nosūtīt. Informāciju par ziņojuma formatēšanu skatiet rakstā Ziņojumu formatēšana Outlook Web App.

 5. Lai pievienotu pielikumu, noklikšķiniet uz ievietotIevietot, pēc tam ekrāna augšpusē uz Pielikums un pārlūkojiet līdz failam, kuru vēlaties pievienot. Papildinformāciju skatiet rakstā Darbs ar pielikumiem.

 6. Lai ziņojumā iegultu attēlu, kas adresātam tiek rādīts bez nepieciešamības to atvērt, noklikšķiniet uz ievietotIevietot, Attēls un pēc tam pārlūkojot norādiet ziņojumam pievienojamo attēlu.

 7. Ziņojuma pievienošana ziņojumam

  1. Saraksta skatā atlasiet ziņojumu, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+C, lai kopētu to.

  2. Atveriet jaunu ziņojumu vai atbildiet uz esošu ziņojumu vai pārsūtiet esošu ziņojumu.

  3. Lasīšanas rūtī atverot jauno ziņojumu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+V, lai pievienot kopēto ziņojumu.

 8. Varat izveidot parakstu un to automātiski pievienot visiem ziņojumiem vai kādam atsevišķam ziņojumam. Papildinformāciju skatiet rakstā E-pasta paraksta izveide un pievienošana programmā Outlook Web App

 9. Kad esat beidzis darbu un ziņojums ir gatavs nosūtīšanai, noklikšķiniet uz Opcija NosūtītNosūtīt.

Uz lapas sākumu

Darbs ar melnrakstiem

Ja nevarat uzreiz pabeigt rakstīt ziņojumu vai vēlaties pirms ziņojuma nosūtīšanas brīdi nogaidīt, noklikšķiniet ārpus ziņojuma un vēlāk to atkal atveriet, lai pabeigtu. Outlook Web App automātiski saglabā ziņojumu tā izveides brīdī un pievieno to melnrakstu mapei.

Melnraksta ziņojuma pabeigšana
 1. Mapju sarakstā atrodiet mapi Melnraksti un noklikšķiniet uz tās.

 2. Noklikšķiniet uz iesāktā ziņojuma, lai skatītu to lasīšanas rūtī.

 3. Noklikšķiniet uz rediģētTurpināt rediģēšanu vai, ja esat nolēmis ziņojumu nesūtīt, noklikšķiniet uz dzēstAtmest.

 4. Ja tomēr vēlaties nosūtīt ziņojumu, pabeidziet to rediģēt un noklikšķiniet uz Opcija NosūtītNosūtīt.

Uz lapas sākumu

Lasīšanas rūts

Lasīšanas rūtī tiek rādīti ziņojumi. Lasīšanas rūtī varat ne tikai lasīt ziņojumus, bet arī atbildēt uz tiem, neatverot tos jaunā logā.

ziņojumu lasīšanas rūts

 • Atlasiet atbildētAtbildēt, atbildēt visiem Atbildēt visiem vai pārsūtīt Pārsūtīt ziņojuma augšdaļā, lai uz to atbildētu. Lasīšanas rūtī sarunas augšdaļā tiks parādīts tukšs ziņojums.

 • Izmantojiet Atzīmēt kā lasītu un Atzīmēt kā nelasītu, lai mainītu ziņojuma lasīšanas statusu.

 • Skatiet papildu opciju izvēlni, atlasot paplašinātās izvēlnes ikonu paplašinātā izvēlne.

Lasīšanas rūts atrašanās vietas mainīšana
 1. Outlook Web App loga augšdaļā atlasiet zobrata ikonu Ikona Iestatījumi.

 2. Atlasiet Displeja iestatījumi > Lasīšanas rūts

 3. Izvēlieties vajadzīgo.

 4. Noklikšķiniet uz Labi, lai saglabātu atlasi, un aizveriet displeja iestatījumu logu.

Uz lapas sākumu

Ziņojuma atvēršana atsevišķā logā

Pēc noklusējuma ziņojumus lasa un izveido lasīšanas rūtī, bet ne vienmēr tas ir nepieciešams. Dažkārt ziņojumi ir jālasa atsevišķā logā.

Veidojot jaunu ziņojumu, atbildot uz saņemtu ziņojumu vai pārsūtot to, varat pārcelt ziņojumu uz jaunu uznirstošo logu, ziņojuma augšējā stūrī noklikšķinot uz ikonas Atvērt jaunā logā, kas ļauj pārcelt uz jaunu uznirstošo logu.

Lai atvērtu ziņojumu, ko pašlaik lasāt atsevišķā logā, noklikšķiniet uz paplašinātās izvēlnes ikonas paplašinātā izvēlne un atlasiet Atvērt atsevišķā logā.

Uz lapas sākumu

Izdzēstie ziņojumi

Izdzēšot ziņojumu, tas tiek nosūtīts uz izdzēsto vienumu mapi. Izdzēsto vienumu mapē esošos ziņojumus var izdzēst, izmantojot palīdzības dienesta iestatītu automātisku politiku. Ziņojumi tiek izdzēsti, atlasot tos mapē un izdzēšot vai iztukšojot izdzēsto vienumu mapi. Informāciju par izdzēsto ziņojumu atkopšanu skatiet rakstā Izdzēsto vienumu atkopšana programmā Outlook Web App.

Mapes Izdzēstie vienumi iztukšošana.
 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes Izdzēstie vienumi.

 2. Noklikšķiniet uz Iztukšot.

 3. Noklikšķiniet uz Labi, lai apstiprinātu, ka vēlaties neatgriezeniski izdzēst mapē Izdzēstie vienumi esošos vienumus.

Uz lapas sākumu

Mapju saraksts

Mapju sarakstā ir redzamas noklusējuma mapes, kas tiek izveidotas visām pastkastēm, un visas jūsu izveidotās mapes. Atkarībā no jūsu uzņēmuma iestatījumiem, var būt pieejamas arī izlases un arhīva mapes.

OWA_mailfolderlist

Varat aizvērt mapju sarakstu, noklikšķinot uz skujiņas saraksta augšdaļā. Noklikšķiniet uz jebkuras saraksta mapes, lai skatītu tās saturu.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet mapju sarakstā, lai skatītu izvēlni, kurā norādītas ar mapēm veicamās darbības, piemēram, jaunas mapes izveide, esošas mapes dzēšana vai mapes iztukšošana.

Jaunas mapes izveide
 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jebkuras mapju sarakstā esošās mapes un atlasiet jaunas mapes izveides opciju. Mapei, kur kuras noklikšķinājāt ar peles labo pogu, kā apakšmape tiks pievienota jauna mape bez nosaukuma.

  Lai izveidotu tādu mapi, kas nav apakšmape, tieši virs savas iesūtnes mapes ar peles labo pogu noklikšķiniet uz sava vārda.

 2. Ierakstiet jaunās mapes nosaukumu, pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Uz lapas sākumu

Ziņojumu saraksts

Ziņojumu sarakstā tiek parādīti pašreizējā mapē esošie ziņojumi. Tajā parādītos ziņojumus var pārvaldīt, atlasot filtru vai izmantojot meklēšanu. Ziņojumu sarakstā ir rīki, kas nodrošina iespēju ātri veikt vairākus uzdevumus.

 • Noklikšķinot uz ikonām ziņojumu saraksta labajā pusē, varat izdzēst ziņojumu vai sarunu vai pievienot karodziņu. Noklikšķinot uz citām ikonām, tiks parādīts, kuriem ziņojumiem ir pielikumi, kāds ir ziņojuma svarīgums (augsts vai zems) un nelasīto vienumu skaits sarunā.

 • Noklikšķinot uz ziņojuma ar peles labo pogu, tiek parādīta izvēlne ar opcijām, piemēram, atzīmēt ziņojumu kā lasītu vai nelasītu, pārvietot to uz citu mapi vai izveidot uz šo ziņojumu pamatotu kārtulu.

 • Noklikšķinot uz trīsstūra pa kreisi no ziņojuma, varat izvērst sarunu, lai skatītu visus šīs sarunas ziņojumus.

 • Izmantojiet ziņojumu saraksta augšdaļā esošo etiķeti, lai pārslēgtu skatus Sarunas pēc datuma un Vienumi pēc datuma.

outlook ziņojumu saraksts

Uz lapas sākumu

Meklēšana un iebūvētie filtri

Ziņojumu saraksta augšdaļā ir pieejams meklēšanas lodziņš un iebūvētie filtri.

OWA_mailsearchandfilters

 • Lai meklētu, noklikšķiniet meklēšanas logā un sāciet rakstīt meklējamo tekstu. Tiks parādīts ieteikumu saraksts, jūs varat noklikšķināt uz kāda no ieteikumiem, lai to meklētu, vai arī pabeigt sava meklējamā teksta ievadi un pēc tam nospiest taustiņu Enter, lai sāktu meklēšanu. Lai notīrītu meklēšanas lodziņu, noklikšķiniet uz ikonas meklēšanas lodziņa labajā pusē.

 • Iebūvētie filtri Visi, Nelasīts, Man un Ar karodziņu nodrošina veidu, kā ātri izvēlēties ziņojumu sarakstā parādāmos ziņojumus. Lietojot filtru Visi, tiek parādīti visi ziņojumi, filtru Nelasīts — ziņojumi, kas nav atzīmēti kā izlasīti, filtru Man — visi ziņojumi, kuros jūsu vārds ir sarakstā Kam vai Kopija, bet filtru Ar karodziņu — visi ziņojumi, kas atzīmēti ar karodziņu.

Papildinformāciju par meklēšanu skatiet sadaļā Meklēšana programmā Outlook Web App.

Uz lapas sākumu

Outlook Web App izmantošana mobilajā ierīcē

Ja izmantojat Outlook Web App mobilajā ierīcē, piemēram, planšetdatorā vai viedtālrunī, redzamie attēli var atšķirties no iepriekš norādītajiem attēliem.

Pasts

Lielākā daļa līdzekļu darbojas tāpat, kā, izmantojot Outlook Web App datorā vai klēpjdatorā, tomēr daži uzdevumi ir veicami nedaudz savādāk.

Lai pārslēgtos starp pastu, kalendāru un personām, pieskarieties pie kreisajā stūrī esošās navigācijas ikonas Navigācija.

Lai meklētu, pieskarieties pie meklēšanas ikonas Meklēt. Lai lasītu ziņojumu pilnekrāna režīmā, pieskarieties pie lasīšanas ikonas Skatīt pilnekrāna režīmā. Pieskaroties pie papildu opciju ikonas Papildopcijas, tiek parādītas papildu atlases iespējas.

Tā vietā, lai skatītu ekrāna izvēlni, noklikšķinot ar peles labo pogu, varat to skatīt, pieskaroties un turot. Lai ziņojumu sarakstā atlasītu vairākus vienumus, pavelciet katru vienumu, ko vēlaties pievienot. Lai noņemtu vienuma atlasi, pavelciet to vēlreiz.

Lai izveidotu jaunu vienumu, pieskarieties pie jauna vienuma ikonas Jauns. Pieskarieties pie bultiņas ikonām Bultiņa pa kreisi Bultiņa uz augšu, lai izvērstu vai sakļautu ekrāna daļu, kur tās tiek rādītas.

Lai piekļūtu opcijām, kad izmantojat mobilo ierīci, pieskarieties pie papildopciju ikonas Papildopcijas, pēc tam pieskarieties pie Opcijas. Papildinformāciju skatiet rakstā Opcijas mobilajā ierīcē.

Papildinformāciju par OWA ierīcēmskatiet rakstā OWA iPad ierīcēm un OWA iPhone ierīcēm.

Uz lapas sākumu

Kas vēl būtu jāzina?

 • Outlook Web App izmanto jūsu pārlūkprogrammas pareizrakstības pārbaudes rīku. Tas notiek automātiski. To var konfigurēt tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos.

 • Saites uz iestatījumiem var atrast, noklikšķinot uz Outlook Web App loga augšpusē esošās zobrata ikonas Ikona Iestatījumi. Piemēram:

  • Jūsu konta iestatījumi, ieskaitot paroli.

  • Automātiskās atbildes.

  • Ziņojumu displeja iestatījumi.

  • Bezsaistes iestatījumi.

  • Tēma.

  • Pasta, kalendāra un citu līdzekļu opcijas.

Uz lapas sākumu

Tiem, kas vēlas uzzināt vairāk

Uz lapas sākumu

Attiecas uz: Office 365 Admin, Outlook Web App, Office 365 operated by 21Vianet - End User, Office 365 End User, Microsoft Outlook Web App for Office 365 operated by 21Vianet - Small Business, Outlook Web App for Office 365, Outlook Web App for Office 365 operated by 21Vianet, Office 365 Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Outlook Web App for Office 365 Small BusinessVai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Mainīt valodu