Pasta svītrkodu pievienošana uzlīmēm vai aploksnēm programmā Publisher

Amerikas Savienoto Valstu Pasta dienests (United States Postal Service, USPS) ir izstrādājis piegādes vietas svītrkodu (Delivery Point Barcode, DPBC), lai palīdzētu automatizēt vēstuļu pasta šķirošanu vairāk nekā 100 miljoniem unikālu piegādes vietu Amerikas Savienotajās Valstīs. Pievienojot pasta svītrkodus katrai sūtījuma aploksnei vai uzlīmei, iespējams, jums būs tiesības saņemt automatizācijas atlaidi.

Address label with barcode

Šajā rakstā

Prasības pasta svītrkodiem

Pasta svītrkodu pievienošana saņēmēju sarakstam

Aplokšņu vai uzlīmju publikācijas atvēršana vai izveidošana

Pasta sapludināšanas izmantošana, lai pievienotu publikācijai svītrkodus

Aplokšņu vai uzlīmju priekšskatīšana un drukāšana

Prasības pasta svītrkodiem

Pirms varat pievienot uzlīmēm un aploksnēm pasta svītrkodus, datorā jāinstalē pasta svītrkodu fonts. Svītrkodu fontus var iegādāties dažādos uzņēmumos. Lai atrastu uzņēmumu, kas piedāvā svītrkodu fontus, meklējiet vārdus "svītrkodu fonts" vai "barcode font" Microsoft Office tirgus laukumā, vietnē Office Online vai interneta meklētājprogrammā.

Uzmanīgi izlasiet dokumentāciju, ko saņēmāt kopā ar iegādāto svītrkodu fontu. Dokumentācijā jābūt precīzai informācijai, kuras rakstzīmes un skaitļi jāievada, lai izveidotu derīgu svītrkodu, kā arī par izmantojamo fonta lielumu, ja vēlaties ievērot USPS prasības, kā izveidot garās svītras, kas apzīmē svītrkoda sākumu un beigas, un par daudz ko citu.

USPS vadlīnijas pasta svītrkodiem atšķiras atkarībā no sūtījuma veida (vēstule, atbildes sūtījums, periodisks izdevums utt.). Noteikti iepazīstieties ar šo prasību vadlīnijām saistībā ar konkrēto izmantošanas veidu. Lai varētu saņemt lielapjoma sūtīšanas likmes, jāievēro noteiktas apstrādes un sūtīšanas procedūras. Turklāt USPS periodiski maina pasta svītrkodu aprēķināšanas veidu. Šo iemeslu dēļ noteikti sadarbojieties ar vietējo pasta biroju un pārskatiet pašreizējo Amerikas Savienoto Valstu Pasta dienesta informāciju par svītrkodiem.

Uz lapas sākumu

Pasta svītrkodu pievienošana saņēmēju sarakstam

Svītrkodus pievieno uzlīmēm vai aploksnēm tāpat, kā pievieno vārdus un adreses: sagatavojot datu avotu un izmantojot pasta sapludināšanu.

Datu avots ir Microsoft Office Publisher saņēmēju saraksts, Microsoft Office Access datu bāzes tabula, Microsoft Office Excel darblapa, Microsoft Office Outlook kontaktpersonu saraksts vai cits strukturēts fails, kurā saglabāti vārdi un adreses, ko vēlaties sapludināt uz uzlīmēm vai aploksnēm.

Šajā datu avotā jāizveido svītrkodu kolonna. Katrā svītrkodu kolonnas rindā jābūt rakstzīmju un skaitļu kombinācijai, kuru izdrukās pasta svītrkodu fontā kā divas garās svītras, kas nodala svītrkodu, pasta indeksam + 4, piegādes vietas kodam un koriģēšanas rakstzīmei.

Excel worksheet containing Barcode column

1. Katra datu avota kolonna atbilst kādai informācijas kategorijai. Katrā kolonnas rindā saglabāto konkrēto informāciju var pievienot drukātajām uzlīmēm un aploksnēm, ievietojot kolonnas vietturi (ko sauc arī par datu lauku) uzlīmju vai aplokšņu sākotnējā publikācijā.

2. Šajā šūnā esošās rakstzīmes un skaitļi definē pasta svītrkodu adresei, kas atrodas tajā pašā rindā. Šajā piemērā iekavas atbilst garajām svītrām, kas nodala svītrkodu. Lai uzzinātu, kuras rakstzīmes jāizmanto, iepazīstieties ar dokumentāciju, ko saņēmāt kopā ar svītrkodu fontu.

3. Katrā rindā esošā informācija atbilst informācijai, kas būs redzama uz vienas uzlīmes vai aploksnes.

Svītrkodu pievienošana datu avotam

Ja jums vēl nav adresātu saraksta, kuru varētu izmantot kā datu avotu, tad saraksts ir jāizveido. Informāciju par adresātu sarakstu skatiet sadaļā Padomi par adresātu sarakstiem.

Ja jums jau ir adresātu saraksts, tad katrai ievadnei jāpievieno svītrkoda skaitļi. Šos skaitļus varat ievadīt tā datu avota kolonnā, kuru plānojat izmantot pasta sapludināšanai.

Ja datu avots izveidots programmā Publisher, datu avota atjaunināšanai varat izmantot šo procedūru. Ja datu avots izveidots programmā Access, Excel, Outlook vai kādā citā programmā, datu avotu vislabāk atjaunināt tajā pašā programmā, kuru izmantojāt tā veidošanai. Jebkurā no šīm programmām izveidotu datu avotu var rediģēt arī pēc tam, kad ir izveidots savienojums ar adresātu sarakstu, veicot pasta sapludināšanu programmā Publisher.

Datu avota atjaunināšana

 1. Programmas Publisher izvēlnē Rīki norādiet uz Pasta sūtījumi un katalogi un noklikšķiniet uz Rediģēt adrešu sarakstu.

 2. Dialoglodziņā Atvērt adrešu sarakstu atlasiet datu avotu un noklikšķiniet uz Atvērt.

 3. Dialoglodziņā Datu avota rediģēšana noklikšķiniet uz Pielāgot kolonnas.

 4. Dialoglodziņā Adrešu saraksta pielāgošana noklikšķiniet uz Pievienot.

 5. Dialoglodziņā Lauka pievienošana ievadiet lauka nosaukumu (vai kolonnas virsrakstu), piemēram, Svītrkods, noklikšķiniet uz Labi un pēc tam vēlreiz noklikšķiniet uz Labi.

 6. Dialoglodziņā Datu avota rediģēšana noklikšķiniet uz pirmās šūnas jaunajā kolonnā, kurā vēlaties ievadīt datus.

 7. Ievadiet svītrkodu un nospiediet LEJUPVĒRSTĀS BULTIŅAS taustiņu, lai pārietu uz nākamo rindu.

 8. Atkārtojiet šo darbību, līdz esat norādījis visus svītrkodus, kurus plānojat izmantot.

 9. Noklikšķiniet uz Labi, lai saglabātu un aizvērtu failu.

  Piezīme : Pat ja datu avotā ir svītrkodu kolonna, tomēr būs nepieciešama arī atsevišķa pasta indeksu kolonna, ja vēlaties, lai izdrukāto uzlīmju vai aplokšņu adreses zonā būtu redzams pasta indekss.

Uz lapas sākumu

Aplokšņu vai uzlīmju publikācijas atvēršana vai izveidošana

Kad datu avots ir iestatīts, varat atvērt aplokšņu vai uzlīmju publikāciju. Ja ir jau izveidota publikācija, kuru jau iepriekš esat izmantojis pasta sūtījumu veidošanai, varat vienkārši atvērt šo publikāciju. Ja sākat veidot publikāciju no sākuma, atveriet kādu publikāciju, kas atbilst to aplokšņu vai uzlīmju izmēram, uz kurām plānojat drukāt vārdus, adreses un svītrkodus. Ja drukājat uzlīmes, pievērsiet uzmanību produkta numuram, piemēram, 5160 vai L7163, kas atbilst iegādāto uzlīmju iepakojumam. Šis numurs būs vajadzīgs, lai atvērtu pareizo publikāciju.

Izveidotas publikācijas atvēršana

 1. Palaidiet programmu Publisher.

 2. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Atvērt.

 3. Dialoglodziņā Atvērt publikāciju atrodiet vajadzīgo aplokšņu vai uzlīmju publikāciju un noklikšķiniet uz Atvērt.

Aplokšņu veidošana no sākuma

 1. Palaidiet programmu Publisher.

 2. Sarakstā Publikāciju tipi rīkojieties šādi:

  • Lai sāktu ar vienkāršu, tukšu aploksni, noklikšķiniet uz Tukšas lappuses izmēri un uz Aploksnes.

  • Lai sāktu ar iepriekš noformētu aploksni, sadaļā Publikāciju tipi noklikšķiniet uz Aploksnes un pēc tam pielāgojiet publikāciju, veicot tajā vajadzīgās izmaiņas.

   Sadaļā Pielāgot var pielāgot noformējumam lietotās krāsu un fontu shēmas un darba informācijas kopu.

 3. Noklikšķiniet uz Izveidot.

Uzlīmju veidošana no sākuma

Daudzas publikācijas var iestatīt drukāšanai uz kāda konkrēta ražotāja uzlīmēm. Piemēram, var noformēt uzlīmes, izmantojot vienu no programmas Publisher noformējumiem, un pēc tam izdrukāt publikāciju uz kāda konkrēta ražotāja uzlīmju papīra, piemēram, Avery, NCR vai Printec.

 1. Palaidiet programmu Publisher.

 2. Sarakstā Publikāciju tipi noklikšķiniet uz Tukšas lappuses izmēri un pēc tam noklikšķiniet uz Pasta sūtījumu etiķetes, Datu nesēju etiķetes vai Citas uzlīmes.

  Sadaļā Pielāgot var pielāgot noformējumam lietotās krāsu un fontu shēmas un darba informācijas kopu.

 3. Atrodiet uzlīmju ražotāja nosaukumu un izvērsiet sarakstu.

 4. Ritiniet uzlīmju publikācijas, noklikšķiniet uz produkta numura un izmēriem, kas atbilst uz uzlīmju iepakojuma norādītajiem, un noklikšķiniet uz Izveidot.

  Padoms : Ja nav redzams publikācijas numurs, kas precīzi atbilst norādītajam uz iepakojuma, apskatiet iepakojumu un informāciju, ko saņēmāt kopā ar uzlīmēm. Iespējams, ir norādīti citi produkta numuri, kas pieejami programmā Publisher un kuru izmēri un izkārtojums atbilst iegādātajā iepakojumā esošajām uzlīmēm. Piemēram, lai drukātu uz Avery 8163, programmā Publisher varat atlasīt Avery 8463, 8663, 15163 vai 18163.

Uz lapas sākumu

Pasta sapludināšanas izmantošana svītrkodu pievienošanai publikācijai

Kad uzlīmju vai aplokšņu publikācija ir atvērta, varat savienot to ar datu avotu jeb failu, kurā ir pievienojamie vārdi, adreses un svītrkodi. Pēc savienojuma izveidošanas varēsit pievienot vietturus (sapludināšanas laukus) sākotnējai publikācijai, lai norādītu, kurā vietā uz drukātajām uzlīmēm vai aploksnēm būs redzama adrese un svītrkods.

Piezīme : Ja publikācijas lappusēs vēlaties sapludināt attēlus — piemēram, lai pievienotu uzņēmuma logotipu, — datu avotā jābūt vai nu sapludināmo attēlu failu nosaukumiem, vai arī to ceļš. Neiekļaujiet datu avotā faktiskos attēlus.

Savienojuma izveidošana ar datu avotu

 1. Izvēlnē Rīki norādiet uz Pasta sūtījumi un katalogi un noklikšķiniet uz Pasta sapludināšana.

 2. Uzdevumrūts Pasta sapludināšana sadaļā Veidot adresātu sarakstu noklikšķiniet uz Lietot esošu sarakstu un pēc tam uz Tālāk: izveidot adresātu sarakstu vai izveidot savienojumu ar to.

 3. Dialoglodziņā Atlasiet datu avotu noklikšķiniet uz datu avota, kurā ir svītrkodi.

  Microsoft Publisher pēc noklusējuma glabā datu avotus mapē Mani datu avoti. Iespējams, datu avota atrašanās vieta būs jānorāda.

 4. Noklikšķiniet uz Atvērt.

  Atkarībā no atlasītā datu avota var parādīties citi dialoglodziņi ar lūgumu ievadīt specifisku informāciju. Piemēram, ja datu avots ir Microsoft Office Excel darbgrāmata, kurā informācija ir vairākās darblapās, tad jāatlasa darblapa, kurā ietverta vajadzīgā informācija, un jānoklikšķina uz Labi.

 5. Dialoglodziņš Sapludinātā pasta adresāti sniedz iespēju sašaurināt vai kārtot datu faila ievadnes. Iespējams, vēlaties adresēt sūtījumus tikai klientiem, kas dzīvo kādā noteiktā pilsētā. Ja nevēlaties sašaurināt vai kārtot informāciju, noklikšķiniet uz Labi. Ja vēlaties sašaurināt vai kārtot informāciju, varat veikt dažas vai visas turpmāk norādītās darbības, pirms noklikšķināt uz Labi.

  • Ja nevēlaties, lai uz uzlīmes vai aploksnes ir redzama kādas noteiktas rindas informācija, noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas šīs rindas sākumā, lai notīrītu to.

  • Lai kārtotu rindas augošā vai krītošā secībā pēc kādā noteiktā kolonnā ietvertās informācijas, noklikšķiniet uz kolonnas virsraksta.

  • Lai sašaurinātu rindu sarakstu pēc konkrētiem kritērijiem, noklikšķiniet uz bultiņas blakus kolonnas virsrakstam.

   Piezīme : Ja kā datu avotu esat izmantojis programmas Outlook kontaktpersonu failu un saglabājis svītrkodus vienā no lietotāja laukiem, piemēram, Lietotāja lauks 1), dialoglodziņā Sapludinātā pasta adresāti būs jāritina liels attālums pa labi, lai redzētu šo lauku. Lauka izvietojumu dialoglodziņā var mainīt, velkot lauka kolonnas virsrakstu pa kreisi vai pa labi.

 6. Noklikšķiniet uz Labi, lai atgrieztos uzdevumrūtī Pasta sapludināšana.

Vietturu pievienošana un formatēšana

Vietturi jeb datu lauki atbilst datu avota kolonnu virsrakstiem. Ievietojot uzlīmju vai aplokšņu publikācijā svītrkoda datu lauku, norāda, kurā izdrukāto eksemplāru vietā jābūt redzamai svītrkodu kolonnas informācijai. Laukus var formatēt, lai informācija uz izdrukātajām uzlīmēm vai aploksnēm izskatītos tieši tā, kā vēlaties. Svītrkoda lauks ir jāformatē, lai šī lauka informāciju izdrukātu pasta svītrkodu fontā.

Vietturu pievienošana aploksnēm un formatēšana

 1. Ja esat izveidojis darba informācijas kopu, tā tiek ievietota kā atpakaļadrese. Ja tā nav un ja nedrukājat uz aploksnēm, uz kurām jau ir nodrukāta jūsu atpakaļadrese, vai ja aplokšņu publikācijas veidošanu esat sācis ar tukšas lappuses izmēriem, pievienojiet atpakaļadresi.

  • Ja atpakaļadreses vietā ir teksta paraugs, noklikšķiniet uz tā un ievadiet atpakaļadresi.

  • Ja atpakaļadreses tekstlodziņa nav, rīkjoslā Objekti noklikšķiniet uz Tekstlodziņš Pogas attēls . Aploksnē diagonāli velciet rādītāju, lai izveidotu atpakaļadreses tekstlodziņu, un pēc tam ievadiet atpakaļadresi.

 2. Tagad pievienojiet adreses un svītrkoda laukus.

  • Ja uz aploksnes ir adreses teksta paraugs, pārejiet uz nākamo soli.

  • Ja adreses tekstlodziņa nav, rīkjoslā Objekti noklikšķiniet uz Tekstlodziņš Pogas attēls . Aploksnē diagonāli velciet rādītāju, lai izveidotu adreses tekstlodziņu.

 3. Rīkjoslā Objekti vēlreiz noklikšķiniet uz Tekstlodziņš Pogas attēls . Aploksnē diagonāli velciet rādītāju virs adreses tekstlodziņa, lai izveidotu vēl vienu tekstlodziņu svītrkodam. Zīmējiet tekstlodziņu, ievērojot USPS svītrkodu vadlīnijās norādīto nobīdi. Piemēram, svītrkodam, visticamāk, jāatrodas vismaz 0,04 collu attālumā no adreses tekstlodziņa augšmalas, svītrkodu tekstlodziņa apakšmalas un aploksnes malas. Visticamāk, tekstlodziņam jābūt vismaz 3 collas garam, lai tajā ietilptu viss drukātais svītrkods.

  Piezīme : Noteikti iepazīstieties ar USPS vadlīnijām par to, kā mērīt nobīdi no citiem aploksnes elementiem.

 4. Noklikšķiniet uz adreses tekstlodziņa.

 5. Uzdevumrūts Pasta sapludināšana sadaļā Citi elementi noklikšķiniet uz Adreses bloks.

 6. Dialoglodziņā Adreses bloka ievietošana izvēlieties adresātu vārdu formātu un noklikšķiniet uz Lauku saskaņošana.

 7. Pārliecinieties, ka dialoglodziņā Lauku saskaņošana katrs kreisajā pusē norādītais adrešu komponents, kuru izmantojat adresēs, atbilst kādai datu avota kolonnai labajā pusē. Noklikšķiniet uz Labi un pēc tam vēlreiz noklikšķiniet uz Labi.

  Aplokšņu publikācijā parādās lauks «Adreses bloks».

 8. Noklikšķiniet uz svītrkoda tekstlodziņa. Uzdevumrūts Pasta sapludināšana sadaļā Sagatavot savu publikāciju noklikšķiniet sarakstā uz svītrkoda datu lauka, lai pievienotu aplokšņu publikācijai lauku «Svītrkods».

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Piezīme : Ja sapludināt svītrkodus no programmas Outlook kontaktpersonu faila, tad lauku, kurā ir svītrkodi, visticamāk, sauc Lietotāja lauks 1, Lietotāja lauks 2, Lietotāja lauks 3 vai Lietotāja lauks 4.

 9. Atlasiet lauku «Svītrkods» vai «Lietotāja lauks», kuru tikko pievienojāt, ieskaitot V veida bultiņas (« »).

 10. Izvēlnē Formāts noklikšķiniet uz Fonts.

 11. Dialoglodziņa Fonts sadaļā Fonts izvēlieties pasta svītrkoda fontu. Lodziņā Lielums atlasiet fonta lielumu, kas saskaņā ar jūsu fontu dokumentāciju atbilst USPS prasībām.

 12. Noklikšķiniet uz Labi.

  Laukam «Svītrkods» vai «Lietotāja lauks», iespējams, mainīsies izmēri un izskats.

  Piezīme : Varat mainīt arī adreses teksta fontu, lielumu, krāsu un daudz ko citu. Vienkārši atlasiet lauku «Adreses bloks», ieskaitot V veida bultiņas (« »), un lietojiet vajadzīgo formatējumu.

Vietturu pievienošana uzlīmēm un formatēšana

 1. Pievienojiet adreses un svītrkoda laukus, veicot vienu no šīm darbībām:

  • Ja uz uzlīmes ir teksta paraugs, noklikšķiniet uz tā. Novietojiet rādītāju virs tīrā, apaļā aplīša, kas atrodas tekstlodziņa augšmalā. Velciet to lejup, lai samazinātu tekstlodziņu līdz aptuveni divām trešdaļām vai pusei tā sākotnējā izmēra. Noklikšķiniet ārpus tekstlodziņa, lai atceltu tekstlodziņa atlasi.

  • Ja uz uzlīmes nav teksta parauga, rīkjoslā Objekti noklikšķiniet uz Tekstlodziņš Pogas attēls . Uzlīmē diagonāli velciet rādītāju, lai izveidotu adreses tekstlodziņu, kura izmēri ir šādi: aptuveni puse līdz divas trešdaļas no uzlīmes augstuma un gandrīz pilns tās garums, izņemot aptuveni 0,25 collas katrā galā. Noteikti atstājiet aptuveni 0,125 collas brīvas vietas arī uzlīmes apakšdaļā.

 2. Rīkjoslā Objekti noklikšķiniet uz Tekstlodziņš Pogas attēls .

 3. Diagonāli veiciet rādītāju, lai uzlīmes tukšajā augšmalā izveidotu svītrkoda tekstlodziņu. Izveidojiet šo tekstlodziņu aptuveni tikpat garu, cik garš ir otrs uzlīmes tekstlodziņš, un atstājiet vismaz 0,04 collas vietas starp tekstlodziņa augšmalu un uzlīmes augšmalu, kā arī starp svītrkoda tekstlodziņa apakšmalu un zem tās esošo tekstlodziņu.

 4. Noklikšķiniet uz uzlīmes adreses tekstlodziņa. Uzdevumrūts Pasta sapludināšana sadaļā Citi elementi noklikšķiniet uz Adreses bloks.

 5. Dialoglodziņā Adreses bloka ievietošana izvēlieties adresātu vārdu formātu un noklikšķiniet uz Lauku saskaņošana.

 6. Pārliecinieties, ka dialoglodziņā Lauku saskaņošana katrs kreisajā pusē norādītais adrešu komponents, kuru izmantojat adresēs, atbilst kādai datu faila kolonnai labajā pusē. Noklikšķiniet uz Labi un pēc tam vēlreiz noklikšķiniet uz Labi.

  Uzlīmju publikācijā parādās lauks «Address Block».

 7. Noklikšķiniet uz svītrkoda tekstlodziņa. Uzdevumrūts Pasta sapludināšana sadaļā Sagatavot savu publikāciju noklikšķiniet sarakstā uz svītrkoda datu lauka, lai pievienotu aplokšņu publikācijai lauku «Svītrkods».

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Piezīme : Ja sapludināt svītrkodus no programmas Outlook kontaktpersonu faila, tad lauku, kurā ir svītrkodi, visticamāk, sauc Lietotāja lauks 1, Lietotāja lauks 2, Lietotāja lauks 3 vai Lietotāja lauks 4.

 8. Atlasiet lauku «svītrkods» vai «lietotāja lauks», kuru tikko pievienojāt, ieskaitot V veida bultiņas (« »).

 9. Izvēlnē Formāts noklikšķiniet uz Fonts.

 10. Dialoglodziņa Fonts sadaļā Fonts izvēlieties pasta svītrkoda fontu. Lodziņā Lielums atlasiet fonta lielumu, kas saskaņā ar jūsu fontu dokumentāciju atbilst USPS prasībām. Noklikšķiniet uz Labi.

  Laukam «Svītrkods» vai «Lietotāja lauks», iespējams, mainīsies izmēri un izskats.

  Piezīme : Varat mainīt arī adreses teksta fontu, lielumu, krāsu un daudz ko citu. Vienkārši atlasiet lauku «Adreses bloks» un lietojiet vajadzīgo formatējumu.

Uz lapas sākumu

Aplokšņu un uzlīmju priekšskatīšana un drukāšana

Tagad esat sagatavojies sapludināt informāciju no datu faila publikācijā, lai izveidotu jaunu uzlīmi vai aploksni katrai informācijas rindai, kuru esat izvēlējies sapludināt. Priekšskatot publikācijas, varat identificēt problēmas, kas pirms publikāciju drukāšanas ir jāatrisina.

Adrešu un svītrkodu priekšskatīšana

 1. Lai priekšskatītu ievadnes pēc kārtas, klikšķiniet uz naviģēšanas pogām Poga Uz priekšu Poga Atpakaļ , lai redzētu, kā katra ievadne izskatīsies sapludinātajā publikācijā.

  Lūk, kā varētu izskatīties viena sapludināta publikācija:

  Preview of label with barcode

 2. Ja ir redzamas problēmas, tās jānovērš tagad. Problēmu piemēri, ar ko var būt jāsastopas:

 3. Ja esat apmierināts ar priekšskatījumu, uzdevumrūts apakšdaļā noklikšķiniet uz Tālāk: sagatavot sapludināto publikāciju.

Trūkst daļa svītrkoda

Iespējams, svītrkoda tekstlodziņš ir pārāk īss, lai tajā varētu parādīt visu svītrkodu. Noklikšķiniet uz tekstlodziņa apmales un velciet balto turi, līdz tekstlodziņš ir pietiekami garš.

Adreses netiek rādītas pareizi

Iespējams, adreses netiek rādītas pareizi. Uzdevumrūtī Pasta sapludināšana noklikšķiniet uz saites Adreses bloks. Pārvietojiet rādītāju uz tekstlodziņa, kurā ir adreses bloks, augšējo kreiso stūri, noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Sapludināšanas lauks Merge Field options un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt adreses bloku. Dialoglodziņā Mainīt adreses bloku noklikšķiniet uz Lauku saskaņošana. Pārliecinieties, ka dialoglodziņā Lauku saskaņošana katrs kreisajā pusē norādītais adrešu komponents, kuru izmantojat adresēs, atbilst kādai datu avota kolonnai labajā pusē. Noklikšķiniet uz Labi un pēc tam vēlreiz noklikšķiniet uz Labi.

Teksta formatējums neizskatās pareizi

Iespējams, vēlaties mainīt adrešu bloka teksta fontu, fonta lielumu un krāsu. Atlasiet lauciņu «Adreses bloks», ieskaitot V veida bultiņas (« »). Izvēlnē Formāts noklikšķiniet uz Fonts, lai atvērtu dialoglodziņu Fonts, un pēc tam veiciet vajadzīgās izmaiņas.

Sapludinātās publikācijas drukāšana

Tagad esat sagatavojies drukāšanai. Ja drukāsit adreses un svītrkodus uz aploksnēm, tad izdrukāsit publikācijas kā atsevišķas lapas. Ja drukāsit adreses un svītrkodus uz uzlīmēm, varat vai nu izdrukāt vairākas adreses un ar tām saistītos svītrkodus uz vienas uzlīmju lapas, vai arī izdrukāt vairākus vienas un tās pašas adreses un ar to saistītā svītrkoda eksemplārus uz visām lapas uzlīmēm.

Adrešu un svītrkodu drukāšana uz aploksnēm

Kad esat izveidojis aploksni un atlasījis vajadzīgos lappuses izmērus, esat sagatavojies aploksnes drukāšanai.

 1. Uzdevumrūtī Pasta sapludināšana noklikšķiniet uz Drukāt un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Publikācijas un papīra iestatījumi.

 2. Apskatiet lodziņu Priekšskatījums. Ja neesat pārliecināts, kā jāievieto aploksne, noklikšķiniet uz Rādīt, kā ievietot papīru un pēc tam uz Atveriet dialoglodziņu Aploksnes iestatīšana.

 3. Dialoglodziņā Aploksnes iestatīšana attēls ar biezo zilo līniju apzīmē printerim ieteicamo opciju.
  Aploksnes iestatīšanas ilustrācija

  Piezīme : Tekņu un opciju skaits atšķiras atkarībā no izmantotā printera ražotāja, tipa un modeļa.

 4. Noklikšķiniet uz Labi un pēc tam noklikšķiniet uz Drukāt.

 5. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt, lai saglabātu publikāciju.

  Piezīme : Paturiet prātā, ka jūs nesaglabājat izdrukāto aplokšņu kopu. Tā vietā jūs saglabājat publikāciju un tās savienojumu ar datu avotu un vietturu laukiem. Saglabājot publikāciju, var ātri izveidot vēl vienu aplokšņu kopu, ja rodas tāda nepieciešamība. Publikācija saglabā saiti ar datu avotu, ar kuru ir izveidots savienojums, lai jūs varētu ātri pāriet pie priekšskatīšanas soļa.

Adrešu un svītrkodu drukāšana uz uzlīmēm

 1. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukas iestatīšana.

 2. Dialoglodziņā Drukas iestatīšana veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai iestatītu uzlīmes tā, lai lapā uz katras uzlīmes drukātu atšķirīgu adresi un ar to saistīto svītrkodu, sadaļā Drukas opcijas noklikšķiniet uz Vairākas lappuses loksnē un uz Labi.

  • Lai iestatītu uzlīmes tā, lai lapā uz visām uzlīmēm drukātu vairākus vienas un tās pašas adreses un ar to saistītā svītrkoda eksemplārus, sadaļā Drukas opcijas noklikšķiniet uz Vairāki eksemplāri loksnē un uz Labi.

 3. Priekšskatiet drukāšanas rezultātu, lai pārliecinātos, ka uzlīmju informācija uzlīmju lapā ir izlīdzināta pareizi. Uzdevumrūts Pasta sapludināšana sadaļā Sagatavot sapludinātās publikācijas noklikšķiniet uz Drukas priekšskatījums. Ja nepieciešams, veiciet izmaiņas, lai uzlīmēs izlīdzinātu adreses un svītrkodus.

  Kā?

  1. Noklikšķiniet uz Aizvērt, lai aizvērtu drukas priekšskatījuma logu.

  2. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Lappuses iestatīšana.

  3. Dialoglodziņā Lappuses iestatīšana noklikšķiniet uz Papildu. Dialoglodziņā Pielāgoti lappuses izmēri veiciet nepieciešamās izmaiņas piemalēs un atstarpēs un pēc tam divreiz noklikšķiniet uz Labi.

  4. Uzdevumrūts Pasta sapludināšana sadaļā Sagatavot sapludinātās publikācijas vēlreiz noklikšķiniet uz Drukas priekšskatījums, lai apskatītu veiktos pielāgojumus.

 4. Noklikšķiniet uz Aizvērt, lai aizvērtu drukas priekšskatījuma logu.

 5. Uzdevumrūts Pasta sapludināšana sadaļā Sagatavot sapludinātās publikācijas noklikšķiniet uz Drukāt. Izvēlieties vajadzīgās drukas opcijas un noklikšķiniet uz Labi.

 6. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt, lai saglabātu publikāciju.

  Piezīme : Paturiet prātā, ka jūs nesaglabājat izdrukāto aplokšņu kopu. Tā vietā jūs saglabājat publikāciju un tās savienojumu ar datu avotu un vietturu laukiem. Saglabājot publikāciju, var ātri izveidot vēl vienu aplokšņu kopu, ja rodas tāda nepieciešamība. Publikācija saglabā saiti ar datu avotu, ar kuru ir izveidots savienojums, lai jūs varētu ātri pāriet pie priekšskatīšanas soļa.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×