Papildinformācija par SmartArt grafiku

Šajā rakstā

SmartArt grafikas pārskats

Apsvērumi, izvēloties izkārtojumu

Par teksta rūti

SmartArt grafiku stils, krāsa un efekti

SmartArt grafiku animācija

SmartArt grafikas pārskats

SmartArt grafika ir informācijas un ideju vizuāls attēlojums. SmartArt grafiku var izveidot, izvēloties no daudziem dažādiem izkārtojumiem, lai ātri, viegli un efektīvi izplatītu savu ziņojumu.

Vairums cilvēku izveido saturu, kas satur tikai tekstu, kaut arī ilustrācijas un grafikas palīdz auditorijai saprast un atcerēties informāciju labāk nekā teksts. Dizainera kvalitātes ilustrāciju izveidošana var būt pievilcīga, it īpaši, ja neesat profesionāls dizainers vai nevarat atļauties noalgot profesionālu dizaineru. Ja izmantojat vecākas Microsoft Office versijas, varat pavadīt daudz laika, vienlaikus veidojot formas vienā lielumā un tās pareizi līdzinot, lai iegūtu pareizu teksta izskatu, un manuāli formatējot formas atbilstīgi dokumenta vispārējam stilam tā vietā, lai koncentrētos uz saturu. Ar SmartArt grafiku un citiem jauniem līdzekļiem, piemēram, dizains, var izveidot dizainera kvalitātes ilustrācijas, tikai dažas reizes noklikšķinot ar peles pogu.

SmartArt grafiku var izveidot Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 vai Microsoft Office Outlook 2007 e-pasta ziņojumā. Kaut arī SmartArt grafiku nevar izmantot citās produkta Microsoft Office 2007. gada sistēma programmās, SmartArt grafikas šajās programmās var kopēt un ielīmēt kā attēlus.

Tā kā Office PowerPoint 2007 prezentācijas bieži satur slaidus ar aizzīmētiem sarakstiem, var ātri konvertēt slaida tekstu par SmartArt grafiku. Turklāt var pievienot animāciju SmartArt grafikaiOffice PowerPoint 2007 prezentācijās.

Veidojot SmartArt grafiku, tiek parādīta uzvedne izvēlēties tipu, piemēram, Process, Hierarhija, Cikls vai relācija. Tips ir līdzīgs SmartArt grafikas kategorijai, un katrs tips satur vairākus atšķirīgus izkārtojumus.

Papildinformācija par SmartArt grafikas izveidošanu.

Uz lapas sākumu

Apsvērumi, izvēloties izkārtojumu

Izvēloties SmartArt grafikas izkārtojumu, apsveriet, ko vēlaties izteikt un vai vēlaties, lai informācija tiktu parādīta noteiktā veidā. Tā kā varat ātri un viegli pārslēgt izkārtojumus, izmēģiniet dažādus izkārtojumus (vairākos tipos), līdz atrodat to, kurš vislabāk ilustrē ziņojumu. Eksperimentējiet ar dažādiem tipiem un izkārtojumiem, izmantojot šo tabulu kā starta punktu.

Ja pārslēdzat izkārtojumus, vairums teksta un cita satura, krāsu, stilu, efektu un teksta formatēšanas tiek automātiski pārcelts uz jauno izkārtojumu.

Piezīme   Šī tabula ir paredzēta, lai labāk sāktu darbu, un nav vispusīgs saraksts.

Lai to paveiktu

Izmantojiet šo tipu

Rādīt nesecīgu informāciju.

Saraksts

Rādīt sdarbības procesā vai laika skalā.

Process

Rādīt vienlaidu procesu.

Cikls

Izveidot organizācijas diagrammu.

Hierarhija

Rādīt lēmumu koku.

Hierarhija

Ilustrēt savienojumus.

Relācija

Rādīt daļu saistību ar kopumu.

Matrica

Rādīt proporcionālās relācijas ar vislielāko komponentu sākumā vai beigās.

Piramīda

Apsveriet arī sava teksta apjomu, jo vajadzīgais teksta apjoms un formu skaits bieži nosaka izkārtojumu, kas izskatīsies vislabāk. Vai detaļas ir svarīgākas nekā kopsavilkuma punkti vai arī pretēji? Kopumā SmartArt grafikas ir visefektīvākās, ja formu skaitu un teksta apjomu ierobežo galvenie punkti. Lielāks teksta apjoms var izjaukt SmartArt grafikas vizuālo pievilcību un apgrūtināt ziņojuma vizuālo izteiksmi. Tomēr daži izkārtojumi, piemēram, tipa Saraksts izkārtojums Trapeces saraksts labi darbojas ar lielāku teksta apjomu.

Daži SmartArt grafiku izkārtojumi satur ierobežotu formu skaitu. Piemēram, tipa Relācija izkārtojums Līdzsvara bultiņas ir izveidots, lai rādītu divas pretējas idejas vai jēdzienus. Tikai divas formas var ietvert tekstu, un izkārtojumu nevar mainīt, lai rādītu papildu idejas vai jēdzienus. Ja izvēlaties izkārtojumu ar ierobežotu formu skaitu teksta rūtī blakus saturam, kas netiks parādīts SmartArt grafikā, tiek parādīts sarkans X.

Izkārtojums Līdzsvara bultiņas

Ja jāizsaka vairāk nekā divas idejas, pārslēdzieties uz citu izkārtojumu, kurā tekstam ir vairāk nekā divas formas, piemēram, uz tipa Piramīda izkārtojumu Pamata piramīda. Atcerieties, ka, mainot izkārtojumus vai tipus, var mainīties informācijas nozīme. Piemēram, izkārtojumam ar bultiņām, kas vērstas pa labi, piemēram, tipa Process izkārtojumam Pamatprocess, ir cita nozīme nekā SmartArt grafikai ar bultiņām, kuras iet pa apli, piemēram, Vienlaidu cikls tipā Cikls. Bultiņām ir tendence norādīt plūsmu vai norisi noteiktā virzienā, bet līdzīgs izkārtojums ar savienojošām līnijām, nevis bultiņām, norāda savienojumus, bet ne plūsmu.

Ja nevarat atrast precīzu vajadzīgo izkārtojumu, varat pievienot un noņemt formas SmartArt grafikā, lai pielāgotu izkārtojuma struktūru. Piemēram, tipa Process izkārtojums Pamatprocess tiek parādīts ar trim formām, bet procesam, iespējams, ir vajadzīgas tikai divas formas vai arī tam varbūt ir vajadzīgas piecas formas. Pievienojot vai noņemot formas un rediģējot tekstu, formu izkārtojums un teksta apjoms šajās formās tiek atjaunināts automātiski — saglabājot SmartArt grafikas oriģinālo noformējumu un izkārtojuma apmali.

Atlasot izkārtojumu, tiek parādīts viettura teksts (piemēram, [Text]). Viettura teksts netiek drukāts un netiek parādīts Office PowerPoint 2007 prezentācijas laikā. Viettura tekstu var aizstāt ar savu saturu. Ievērojiet, ka formas, kas satur viettura tekstu, vienmēr tiek rādītas un drukātas, ja tās neizdzēšat.

Padoms   Ja uzskatāt, ka SmartArt grafika izskatās garlaicīga, pārslēdzieties uz citu izkārtojumu, kurš satur apakšformas, vai arī lietojiet citu SmartArt stilu vai krāsas variāciju.

Uz lapas sākumu

Par teksta rūti

Teksta rūts ir rūts, kuru var izmantot, lai ievadītu un rediģētu tekstu, kas tiek parādīts SmartArt grafikā. Teksta rūts tiek parādīta pa kreisi no SmartArt grafikas. Pievienojot un rediģējot saturu teksta rūtī, SmartArt grafika tiek automātiski atjaunināta — formas pēc nepieciešamības tiek pievienotas vai noņemtas.

Veidojot SmartArt grafiku, SmartArt grafika un tās teksta rūts tiek aizpildīta ar viettura tekstu, kuru var aizstāt ar informāciju. Teksta rūts sākumā var rediģēt tekstu, kas tiks parādīts SmartArt grafikā. Teksta rūts lejasdaļā var skatīt papildu informāciju par SmartArt grafiku.

Teksta rūts attēls, kas rāda 1. līmeņa un 2. līmeņa tekstu

SmartArt grafikās, kas satur fiksētu formu skaitu, teksta rūtī SmartArt grafikā tiek parādīta tikai daļa teksta. Teksts, attēli vai cits saturs, kas netiek parādīts, teksta rūtī tiek identificēts ar sarkanu X. Saturs, kas netiek parādīts, joprojām ir pieejams, pārslēdzoties uz citu izkārtojumu, bet, paturot un aizverot šo pašu izkārtojumu, informācija netiek saglabāta, lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti.

Teksta rūts ar sarkaniem X

Teksta rūts darbojas kā kontūra vai aizzīmēts saraksts, kas kartē informāciju tieši SmartArt grafikā. Katra SmartArt grafika definē kartēšanu starp aizzīmēm teksta rūtī un formu kopu SmartArt grafikā.

Lai teksta rūtī izveidotu jaunu aizzīmēta teksta rindiņu, nospiediet taustiņu ENTER. Lai teksta rūtī izveidotu atkāpi rindiņai, atlasiet rindiņu, kurai jāizveido atkāpe, un pēc tam sadaļas SmartArt rīki cilnes Noformējums grupā Grafika izveidošana noklikšķiniet uz Pazemināt. Lai rindiņai izveidotu negatīvu atkāpi, noklikšķiniet uz Paaugstināt. Varat nospiest arī taustiņu TAB, lai izveidotu atkāpi, vai taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai izveidotu negatīvu atkāpi, sākot no teksta rūts. Šīs manipulācijas atjaunina kartēšanu starp aizzīmēm teksta rūtī un formām SmartArt grafikas izkārtojumā. Nav iespējams pazemināt tekstu vairāk nekā par vienu līmeni no teksta, kas atrodas par rindiņu augstāk, kā arī nevar pazemināt augstākā līmeņa formu.

Piezīme   Atbilstīgi izvēlētajam izkārtojumam katra aizzīme teksta rūtī tiek attēlota SmartArt grafikā kā jauna forma vai aizzīme formā. Piemēram, ievērojiet, kā divās šajās SmartArt grafikās tas pats teksts tiek kartēts dažādi. Pirmajā piemērā apakšaizzīmes tiek attēlotas kā atsevišķas formas. Otrajā piemērā apakšaizzīmes tiek attēlotas kā aizzīmes formā.

Hierarhiju saraksta SmartArt grafika, kas rāda aizzīmes teksta rūtī, bet ne formās

Pamata procesa SmartArt grafika, kas rāda aizzīmes teksta rūtī kā aizzīmes formā.

Ja izmantojat organizācijas diagrammas izkārtojumu ar formu Asistents, aizzīme ar pievienoto līniju norāda formu Palīgs.

Teksta rūts, kas rāda aizzīmes vadītāja, padotā un asistenta formām.

Padoms   Ja nevēlaties, lai viss teksts būtu atsevišķās formās, pārslēdzieties uz citu izkārtojumu, kas rāda visu tekstu kā aizzīmes.

Kaut arī rakstzīmju formatēšanu, piemēram, fontu, fonta lielumu, treknrakstu, slīprakstu un pasvītrojumu var lietot tekstam teksta rūtī, rakstzīmju formatēšana netiek rādīta teksta rūtī. Tomēr visas formatēšanas izmaiņas tiek atspoguļotas SmartArt grafikā.

Ja fonta lielums vienā formā samazinās tāpēc, ka formai tiek pievienots papildu teksts, viss pārējais teksts pārējās SmartArt grafikas formās arī tiek samazināts tādā pašā lielumā, lai saglabātu vienotu un profesionālu SmartArt grafikas izskatu. Pēc izkārtojuma izvēlēšanās peles rādītāju var novietot virs dažādiem izkārtojumiem, kas tiek rādīti lentē (tā ir Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss daļa), lai skatītu, kā saturs izskatīsies kopā ar izmantoto izkārtojumu.

Uz lapas sākumu

SmartArt grafiku stils, krāsa un efekti

Cilnes Noformējums sadaļā SmartArt rīki ir divas galerijas, lai varētu ātri mainīt SmartArt grafikas izskatu — SmartArt stili un Mainīt krāsas. Novietojot peles rādītāju virs sīktēla kādā no šīm galerijām, var skatīt, kā SmartArt stils vai krāsu variants ietekmē SmartArt grafiku, faktiski to nelietojot.

Ātrs un viegls veids, kā SmartArt grafikai pievienot profesionāli noformētu efektu kombināciju, ir SmartArt stila lietošana. Ātrie stili iekļauj formas aizpildījumus, malas, ēnas, līniju stilus, gradientus un telpiskas perspektīvas un tiek lietoti visai SmartArt grafikai. Var arī lietot individuālu formas stilu vienai vai vairākām formām SmartArt grafikā.

Otra galerija Mainīt krāsas sniedz dažādu krāsu opciju diapazonu SmartArt grafikai, un katra no tām SmartArt grafikas formām lieto vienu vai vairākas dizaina krāsas atšķirīgā veidā.

SmartArt stili un krāsu kombinācijas ir izveidotas satura izcelšanai.

Piemēram, izmantojot telpisku SmartArt stilu ar perspektīvu, var skatīt visu vienā līmenī.

Organizācijas diagrammas izkārtojums ar baltu kontūru

Var izmantot arī telpisku SmartArt stilu ar perspektīvu, lai izceltu laika skalu, kura ieiet nākotnē.

Pamata laika grafiks ar putna acs ainu

Padoms   Telpiski SmartArt stili, it īpaši 3-D ar saskaņotu skatu, var bieži novirzīt no ziņojuma, kuru vēlaties izteikt, ja nelietojat tos piesardzīgi. Telpiskie SmartArt stili bieži vien labi darbojas dokumenta pirmajā lappusē vai prezentācijas pirmajā slaidā. Vienkāršāki telpiskie efekti, piemēram, slīpi griezumi, nav tik novirzoši, bet arī ir jāizmanto atturīgi.

Lai izceltu īpašas darbības SmartArt grafikā ar tipu Process, var izmantot jebkuru kombināciju sadaļā Krāsains.

Izkārtojums Pamata process ar krāsu diapazona akcentētajām krāsām no 5 līdz 6

Ja SmartArt grafikai ir tips Cikls, var izmantot kādu no opcijām Gradients diapazons — izcēlumsn krāsas, lai izceltu riņķveida kustību. Šīs krāsas pārvietojas pa gradientu uz vidējo formu un pēc tam atpakaļ uz pirmo formu.

Vienlaidu cikla izkārtojums ar gradienta diapazonu – izcēlums 3

Izvēloties krāsas, ir arī jāapsver, vai vēlaties, lai auditorija drukātu SmartArt grafiku vai skatītu to tiešsaistē. Piemēram, krāsas Primārais dizains ir paredzētas melnbaltai drukāšanai.

Padoms   Krāsu kombinācijas ar Caurspīdīga nosaukumā darbojas vislabāk, ja ir fona slaids ar attēlu vai citu izvirzītu efektu, lai parādītu rafinētāku dokumenta noformējumu.

Ja SmartArt grafiku ievietojat dokumentā, tā būs atbilstīga pārējam dokumenta saturam. Mainot dokumenta dizains, SmartArt grafikas izskats tiek atjaunināts automātiski.

Ja iebūvētās galerijas nav pietiekamas, lai piešķirtu vajadzīgo izskatu, gandrīz visas SmartArt grafikas daļas ir pielāgojamas. Ja SmartArt stila galerijai nav pareizās aizpildījumu, līniju un efektu kombinācijas, var lietot atsevišķu formas stilu vai pilnīgi pielāgot formu. Ja formas lielums un pozīcija nav vajadzīgais veids, var pārvietot formu apkārt vai mainīt tās lielumu. Pielāgošanas opciju lielāko daļu var atrast cilnes Formatēšana sadaļā SmartArt rīki.

Pat pēc SmartArt grafikas pielāgošanas var mainīt citu izkārtojumu, un tiks saglabāts vairums pielāgojumu. Var arī cilnē Noformējums noklikšķināt uz pogas Atiestatīt grafiku, lai noņemtu visas formatēšanas izmaiņas un sāktu vēlreiz.

Poga Atiestatīt grafiku

SmartArt grafikas izskatu var mainīt, mainot tās formas aizpildījumu vai tekstu; pievienojot efektus, piemēram, ēnas, svelmes vai nestingras malas vai pievienojot telpiskus efektus, piemēram, slīpus griezumus vai pagriešanas.

Uz lapas sākumu

SmartArt grafiku animācija

Piezīme   Animācija ir pieejama tikai SmartArt grafikām, kas izveidotas, izmantojot Office PowerPoint 2007.

Lai sniegtu papildu izcēlumu vai rādītu informāciju posmos, animāciju var pievienot SmartArt grafikai vai atsevišķai SmartArt grafikas formai. Piemēram, var izveidot formu, kas ātri ielido no vienas ekrāna puses vai lēnām iegaismojas.

Pieejamās animācijas ir atbilstīgas izkārtojumam, kuru izvēlaties SmartArt grafikai, bet visas šīs formas vienmēr var animēt vienlaikus vai pa vienai formai.

Papildinformāciju par animācijas pievienošanu SmartArt grafikai Office PowerPoint 2007 prezentācijā skatiet rakstā SmartArt grafikas animēšana.

Uz lapas sākumu

Attiecas uz: PowerPoint 2010, Excel 2010, Excel 2007, Word 2010, Word 2007, PowerPoint 2007Vai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Mainīt valodu