Pamatuzdevumi programmā OneNote izmantojot ekrāna lasītāju

Pamatuzdevumi programmā OneNote izmantojot ekrāna lasītāju

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Varat izmantot OneNote elektronisko piezīmju grāmatiņu ar iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai veiktu pamata piezīmju veikšanas uzdevumus, piemēram, atvērtu piezīmju grāmatiņu, pievienotu lapas un sadaļas un rakstītu tekstu. Kad būsit sācis darbu, iespējams, vēlēsities arī pievienot tekstam formatējumu, pārbaudīt pareizrakstību vai izdrukāt lapas.

Piezīmes : 

Šajā tēmā

OneNote atvēršana

Lai atvērtu OneNote, nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotipa taustiņš+Shift+N.

Pierakstīšanās programmā OneNote

Pēc atvēršanas OneNote, iespējams, būs jāpierakstās.

 1. Lai pārietu uz izvēlni Fails, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F. Līdzeklī Diktors tiek atskaņots “File menu” (Izvēlne Fails). JAWS atskaņo “Backstage view. File info tab” (Backstage skats. Cilne Faila informācija).

 2. Lai pārietu uz izvēlni Konti, nospiediet Y2. Līdzeklī Diktors tiek atskaņots “Selected. Account tab item” (Atlasīts. Cilnes Konts vienums). JAWS atskaņo “File. “Account tab” (Fails. Cilne Konts).

 3. Lai pierakstītos savā kontā, nospiediet taustiņu S. Diktors atskaņo “Accounts window. Type your email or phone number” (Logs Konti. Ierakstiet e-pasta adresi vai tālruņa numuru). JAWS atskaņo “Account. Sign in to Office” (Konts. Pierakstīšanās pakalpojumā Office).

 4. Ierakstiet savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Līdzeklī Diktors tiek atskaņots “Sign in PIN. “Password, editing text” (Pierakstīšanās PIN. Parole, teksta rediģēšana). JAWS atskaņo “Password, edit. Type in text” (Parole, rediģēt. Ierakstiet tekstu).

 5. Ierakstiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.

Piezīmju grāmatiņas atvēršana programmā OneNote

 1. OneNote nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G, lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju.

 2. Lai pārvietotos starp piezīmju grāmatiņām, izmantojiet bulttaustiņus uz augšu un uz leju. Lai atlasītu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms : Lai izveidotu jaunu piezīmju grāmatiņu, piezīmju grāmatiņas navigācijā atkārtoti nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Tab, līdz atskan: “Add Notebook button” (Poga Pievienot piezīmju grāmatiņu).

Sadaļas izveide

 1. Piezīmju grāmatiņā, lai izveidotu jaunu sadaļu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+T.

 2. Sadaļa tiek izveidota, kursors tiek novietots uz sadaļas cilnes, un varat ierakstīt sadaļas nosaukumu.

 3. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Sadaļai tiek piešķirts nosaukums un kursors tiek pārvietots uz lapas virsraksta lauku.

Lappuses pievienošana

 1. Ja piezīmju grāmatiņā ir vairākas sadaļas, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G, lai pārietu uz sadaļu navigāciju. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos starp sadaļām. Pārvietošanās laikā Diktors nosauc sadaļu nosaukumus. Nospiediet taustiņu Enter, lai pārietu uz sadaļu.

 2. Lai pievienotu lapu sadaļas beigās, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+N.

 3. Tiek izveidota jauna lapa, kursors tiek novietots lapas virsraksta laukā un jūs varat ierakstīt virsrakstu.

Teksta pievienošana

Piezīmju grāmatiņā pievienojiet vai atveriet sadaļu vai lapu un sāciet rakstīt.

Padoms : Lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G. Lai atvērtu sadaļu navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G. Lai atvērtu lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+G. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos starp vienumiem, un nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu.

Teksta rediģēšana

Formatēts teksts satur papildinformāciju un bieži vien ir vieglāk lasāms nekā vienkāršs teksts. Tālāk norādītajos uzdevumos ir izskaidrots, kā varat izmantot pamata teksta formatēšanas opcijas programmā OneNote, kā novērst pareizrakstības kļūdas tekstā un kuras tastatūras komandas izmantot vienkāršiem teksta rediģēšanas uzdevumiem.

Formatētu tekstu

 1. Programmā OneNote atlasiet fragmentu, ko vēlaties formatēt.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, lai atvērtu izvēlni Sākums.

 3. Atlasiet formatēšanas opciju, piemēram:

  • FF fontam

  • FS fonta lielumam

  • FC fonta krāsai

  • P rindkopu formatējumam, piemēram, teksta līdzinājumam un atstarpju opcijām

  • 1 treknrakstam

  • 2 slīprakstam

  • 3 pasvītrojumam

  • L rindkopu vai virsrakstu stiliem

  Lai pārlūkotu opcijas, izmantojiet bulttaustiņus. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

Darbības atsaukšana vai atsaukšanas atcelšana

Lai atsauktu darbību, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Z.

Lai atceltu darbības atsaukšanu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Y.

Satura kopēšana un ielīmēšana

 1. Programmā OneNote atlasiet satura fragmentu, ko vēlaties kopēt.

 2. Lai kopētu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+C.

 3. Lai ielīmētu nokopēto saturu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+V.

Pareizrakstības kļūdu labošana

 1. Programmā OneNote nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, lai atvērtu izvēlni Pārskatīšana, un pēc tam S, lai atvērtu pareizrakstības rūti.

 2. Pareizrakstības rūtī vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Tab, līdz atskan: a spelling suggestion (pareizrakstības ieteikums).

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārlūkotu pareizrakstības ieteikumus. Pārvietošanās laikā Diktors nosauc ieteikumus.

 4. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter. Nepareizi uzrakstītais vārds tiek izlabots, un jūs pārejat uz nākamo nepareizi uzrakstīto vārdu, ja tāds ir.

 5. Kad pareizrakstības pārbaude ir pabeigta, Diktors paziņo “Microsoft OneNote dialog, Yes button” (Microsoft OneNote dialogs, poga Jā), ja vēl ir teksts, kam jāveic pareizrakstības pārbaude, vai “Microsoft OneNote dialog, OK button” (Microsoft OneNote dialogs, poga Labi), ja pareizrakstības pārbaude ir pabeigta. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

Lapas drukāšana

 1. Drukājamajā lapā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+P.

 2. Tiek atvērts dialogs Drukāt, un diktors paziņo pašreizējo printera opciju. Lai mainītu printeri, izmantojiet bulttaustiņus.

  Padoms : Lai mainītu drukas iestatījumus, piemēram, abpusējo druku vai drukas izkārtojumu vai orientāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, lai atvērtu dialogu Drukāšanas preferences.

 3. Lai sāktu drukāt, dialogā Drukāt nospiediet taustiņu kombināciju Alt+P.

  Ja atlasījāt printera ierīci, lapa tiek izdrukāta.

  Ja esat atlasījis drukāšanu failā, tiek atvērts dialogs Saglabāt drukas izvadi kā. Kursors ir novietots laukā Faila nosaukums.

  • Ierakstiet drukas izvades faila nosaukumu.

  • Lai mainītu drukas izvades saglabāšanas vietu, izmantojiet taustiņu kombināciju Shift+Tab un Tab, lai dialogā pārvietotos atpakaļ un uz priekšu.

   Lai atvērtu mapi vai dialogā atlasītu atrašanās vietu vai pogu, nospiediet taustiņu Enter.

  • Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S, lai saglabātu. Lapa tiek drukāta failā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Kā naviģēt programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Varat izmantot OneNote elektronisko piezīmju grāmatiņu ar Diktoru (iebūvēto Windows ekrāna lasītāju), lai veiktu pamata piezīmju veikšanas uzdevumus, piemēram, atvērtu piezīmju grāmatiņu, pievienotu lapas un sadaļas un rakstītu tekstu. Kad būsit sācis darbu, iespējams, vēlēsities arī pievienot tekstam formatējumu vai izdrukāt lapas.

Piezīmes : 

Šajā tēmā

OneNote atvēršana

 1. Pārliecinieties, vai pierakstāties ar savu Microsoft kontu savā ierīcē.

 2. Lai atvērtu OneNote darbam ar Windows 10, nospiediet Windows logotipa taustiņu un ierakstiet onenote. Pēc tam nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz jūs dzirdēt: "OneNote. Uzticamu Microsoft Store programmu." Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Piezīmju grāmatiņas atvēršana

 1. OneNote nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G, lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju.

 2. Lai pārvietotos starp piezīmju grāmatiņām, izmantojiet bulttaustiņus uz augšu un uz leju. Lai atlasītu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms : Lai izveidotu jaunu piezīmju grāmatiņu, piezīmju grāmatiņas navigācijā atkārtoti nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Tab, līdz atskan: “New Notebook button” (Poga Jauna piezīmju grāmatiņa).

Sadaļas izveide

 1. Piezīmju grāmatiņā, lai izveidotu jaunu sadaļu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G, lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+T.

 2. Sadaļa tiek izveidota. Kursors tiek novietots jaunās sadaļas nosaukuma laukā. Diktors atskaņo: “Section name textbox” (Sadaļas nosaukuma tekstlodziņš). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Section name textbox, edit” (Sadaļas nosaukuma tekstlodziņš, rediģēt).

 3. Ierakstiet sadaļas nosaukumu.

 4. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Sadaļai tiek piešķirts nosaukums un kursors tiek pārvietots uz lapas navigāciju.

Lappuses pievienošana

 1. Ja piezīmju grāmatiņā ir vairākas sadaļas, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G, lai pārietu uz sadaļu navigāciju. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots sadaļas nosaukums. Pēc tam izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos starp sadaļām. Sadaļu nosaukumi tiek atskaņoti pārvietojoties.

 2. Lai pievienotu lapu sadaļas beigās, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+N. Tiek izveidota jauna nenosaukta lapa.

 3. Lai pārietu uz lapas virsraksta lauku un ierakstītu lapas virsrakstu, divreiz nospiediet taustiņu Enter. Diktors atskaņo: “Page title, editing” (Lapas virsraksts, rediģēšana). Lasītājā JAWS tiek atskaņots lapas nosaukums, kam seko “Page title” (Lapas virsraksts).

Teksta pievienošana

Piezīmju grāmatiņā pievienojiet vai atveriet sadaļu vai lapu un sāciet rakstīt.

Piezīme : Lapās virsraksts ir atzīmēts kā “lapas virsraksts” un tālāk esošās piezīmes ir atzīmētas kā “satura bloks”.

Padoms : Lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G. Lai atvērtu sadaļu navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G. Lai atvērtu lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+G. Izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos starp vienumiem, un nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu. Varat arī izmantot taustiņu F6, lai pārvietotos starp apgabaliem OneNote logā.

Teksta rediģēšana

Formatēts teksts satur papildinformāciju un bieži vien ir vieglāk lasāms nekā vienkāršs teksts. Tālāk norādītajos uzdevumos ir izskaidrots, kā varat izmantot pamata teksta formatēšanas opcijas programmā OneNote darbam ar Windows 10 un kuras tastatūras komandas izmantot vienkāršiem teksta rediģēšanas uzdevumiem.

Formatētu tekstu

 1. Programmā OneNote atlasiet fragmentu, ko vēlaties formatēt. Lai atlasītu tekstu, turiet nospiestu taustiņu Shift un, izmantojot bulttaustiņus, pārvietojiet kursoru.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, lai atvērtu izvēlni Sākums.

 3. Lai atlasītu formatēšanas opciju, nospiediet lejupvērstās bultiņas taustiņu un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus, lai pārlūkotu opcijas. Lai izvērstu opciju vai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

  • Sadaļā Font (Fonts) ir norādīti fonti, kurus varat izmantot

  • Sadaļā Font size (Fonta lielums) ir norādīti fontu lielumi, kurus varat izmantot

   • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+>, lai palielinātu

   • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+<, lai samazinātu

  • Bold (Treknraksts) treknrakstam (Ctrl+B)

  • Italic (Slīpraksts) slīprakstam (Ctrl+I)

  • Underline (Pasvītrojums) pasvītrojumam (Ctrl+U)

  • Highlight (Iezīmēt) teksta iezīmēšanai dzeltenā krāsā (Ctrl+Shift+H)

  • Font Color (Fonta krāsa) teksta krāsas formatēšanai

  • Font Formatting (Fontu formatējums) apakšraksta, augšraksta (Ctrl+Shift+=) vai pārsvītrojuma formatējuma lietošanai

  • Paragraph Formatting (Rindkopu formatējums) rindkopu līdzinājuma formatēšanai (Align Left (Līdzināt pa kreisi) (Ctrl+L), Center (Centrēt) vai Align Right ( Līdzināt pa labi) (Ctrl+R))

Padoms : Lai notīrītu visu formatējumu atlasītajā teksta daļā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+N.

Darbības atsaukšana

Lai atsauktu darbību, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Z.

Satura kopēšana un ielīmēšana

 1. Programmā OneNote atlasiet satura fragmentu, ko vēlaties kopēt.

 2. Lai kopētu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+C.

 3. Lai ielīmētu nokopēto saturu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+V.

Lapas drukāšana

 1. Drukājamajā lapā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+P.

 2. Tiek atvērts dialogs Drukāt un tiek paziņota pašreizējā printera opcija. Lai mainītu printeri, izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu.

 3. Lai mainītu drukas izkārtojumu portreta vai ainavas, nospiediet tabulēšanas taustiņu un izmantojiet augšup vai lejup vērsto bulttaustiņu.

 4. Lai sāktu drukāt, dialogā Drukāt nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: “Print button” (Poga Drukāt). Pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

 5. Ja atlasījāt printera ierīci, lapa tiek izdrukāta.

  Ja esat atlasījis drukāšanu failā, tiek atvērts dialogs Saglabāt drukas izvadi kā. Kursors ir novietots laukā Faila nosaukums.

  • Ierakstiet drukas izvades faila nosaukumu.

  • Lai mainītu drukas izvades saglabāšanas vietu, izmantojiet taustiņu kombināciju Shift+Tab un Tab, lai dialogā pārvietotos atpakaļ un uz priekšu. Lai atvērtu mapi vai dialogā atlasītu atrašanās vietu vai pogu, nospiediet taustiņu Enter.

  • Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S, lai saglabātu. Lapa tiek drukāta failā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāju izmantošana koplietošana un sadarbība, strādājot ar piezīmju grāmatiņām programmā OneNote

Ekrāna lasītāju izmantošana, lai ievietotu satura piezīmju grāmatiņām programmā OneNote

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows 10

Informācija par to, kā naviģēt programmu OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļi

OneNote Online varat izmantot tīmekļa pārlūkprogrammā, lai izveidotu, atvērtu, rediģētu un formatētu OneNote piezīmju grāmatiņas, kuras izveidojāt mākoņa serverī kādā no savām ierīcēm. Ja jūsu organizācijai vai mācību iestādei ir Office 365 plāns vai SharePoint vietne, sāciet lietot OneNote Online, izveidojot vai koplietot piezīmju grāmatiņas savas vietnes bibliotēkās.

Programma OneNote Online ir īpaši veidota personām, kas izmanto ekrāna lasītājus. Jaunais izskats un darbība nodrošina iespēju naviģēt piezīmju grāmatiņās, sadaļās un lapās vieglāk un efektīvāk.

Piezīmes : 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Lai uzzinātu īsinājumtaustiņus, dodieties uz sadaļu Īsinājumtaustiņi programmā OneNote Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Darba sākšana ar līdzekli Diktors.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat OneNote Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. OneNote Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis OneNote Online.

 • Kā saīsni uz komandām, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Q, lai pārlēktu uz Priekšāteikšanas meklēšanu, un pēc tam ierakstiet nepieciešamo komandu (pieejams tikai rediģēšanas skatā). Lai naviģētu meklēšanas rezultātu sarakstā, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, un, lai atlasītu komandu, nospiediet taustiņu Enter.

Šajā tēmā

OneNote atvēršana

Izpētiet un iepazīstiet OneNote Online, lai ņemtu savas piezīmes vienmēr līdzi un saglabātu lieliskās idejas uzreiz, kad tās rodas.

 1. Lai atvērtu OneNote Online, pārlūkprogrammā atveriet onenote.com.

 2. Pierakstīšanās lapā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Sign in” (Pierakstīties), un nospiediet taustiņu Enter. Pierakstieties ar saviem darba vai mācību akreditācijas datiem vai izmantojiet savu Microsoft kontu.

 3. Lai pierakstītos ar savu Microsoft kontu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+A. Lai pierakstītos ar darba vai mācību kontu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N.

Piezīmju grāmatiņas atvēršana

Varat ātri atvērt nesen lietotās piezīmju grāmatiņas, lai turpinātu darbu, kur to pārtraucāt. Varat arī izpētīt un atvērt privātas un koplietojamas piezīmju grāmatiņas.

Kad pierakstāties programmā OneNote Online, lietojumprogramma tiek atvērta skatā Piezīmju grāmatiņas un tiek parādīts jūsu nesen lietoto piezīmju grāmatiņu saraksts.

 • Lai atvērtu nesenās piezīmju grāmatiņas, nospiediet Caps Lock+labo vai kreiso bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tās piezīmju grāmatiņas nosaukums, kuru vēlaties atvērt. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 • Lai atvērtu koplietojamu piezīmju grāmatiņu, spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labais vai kreisais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņots “Shared with me” (Man ir atļauts koplietot). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 • Lai atvērtu privātu piezīmju grāmatiņu, spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labais vai kreisais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņots “My notebooks” (Manas piezīmju grāmatiņas). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Padoms : Lai izveidotu jaunu piezīmju grāmatiņu, skatā Piezīmju grāmatiņas nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labais vai kreisais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņots “My notebooks” (Manas piezīmju grāmatiņas), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Sadaļā Manas piezīmju grāmatiņas spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labais vai kreisais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņots “Add a new notebook” (Pievienot jaunu piezīmju grāmatiņu). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Rediģēšanas skatā, lai naviģētu uz skatu Piezīmju grāmatiņas nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labais vai kreisais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņots “Notebooks” (Piezīmju grāmatiņas), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Sadaļas izveide

Lai kārtotu saturu vai izveidotu jaunu piezīmju bloku jūsu piezīmju grāmatiņā, varat izveidot jaunu sadaļu.

 1. Piezīmju grāmatiņā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Notebooks” (Piezīmju grāmatiņas).

 2. Spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labais vai kreisais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņots: “Add a new section” (Pievienot jaunu sadaļu). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots: “Dialog focus on enter a section name, editing” (Dialoga fokuss uz sadaļas nosaukuma ievadi, rediģēšana).

 3. Ierakstiet jaunās sadaļas nosaukumu un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “OK button” (Poga Labi). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Sadaļai tiek piešķirts nosaukums un kursors ir uz jaunā lapas virsraksta. Tiek atskaņots: “Desktop editing area, editing” (Darbvirsmas rediģēšanas apgabals, rediģēšana).

Lappuses pievienošana

Lai pierakstītu jaunās idejas vai piezīmes, varat pievienot tām lapu.

 1. Lai naviģētu uz sadaļu, kur vēlaties pievienot jaunu lapu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Notebooks” (Piezīmju grāmatiņas).

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labais vai kreisais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņots tās sadaļas nosaukums, kurai vēlaties pievienot jaunu lapu. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Sadaļā spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labais vai kreisais bulttaustiņš, līdz atskan “Add a new page” (Pievienot jaunu lapu), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek izveidota jauna lapa bez nosaukuma un fokuss tiek pārvietots uz lapas virsraksta lauku.

 4. Ierakstiet jaunās lapas virsrakstu.

Teksta pievienošana

Pētot lapas, Diktors atskaņo virsrakstu kā “page title” (lapas virsraksts) un tālāk esošo saturu kā “content block” (satura bloks).

 1. Lai naviģētu uz lapu, kur vēlaties pievienot tekstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Notebooks” (Piezīmju grāmatiņas).

 2. Spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labais vai kreisais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņots lapas nosaukums. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Editing area, editing, main landmark” (Rediģēšanas apgabals, rediģēšana, galvenais orientieris), un ierakstiet tekstu.

Teksta rediģēšana un formatēšana

Lai teksts būtu vieglāk lasāms, varat izmantot pamata teksta formatēšanas opcijas programmā OneNote Online ar tastatūru.

 1. Lai atlasītu tekstu, kuru vēlaties formatēt, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu Shift un spiediet bulttaustiņus, lai pārvietotu kursoru.

 2. Lai ātri lietotu formatēšanas opciju, izmantojiet tālāk norādītos tastatūras īsinājumtaustiņus.

  • Lai lietotu treknrakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+B.

  • Lai lietotu slīprakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+I.

  • Lai lietotu pasvītrojumu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+U.

  • Lai izveidotu sarakstu ar aizzīmēm, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+punkts.

  • Lai izveidotu numurētu sarakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+slīpsvītra vai Ctrl+Shift+O.

  • Lai līdzinātu tekstu pa kreisi, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+L.

  • Lai līdzinātu tekstu pa labi, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+R.

  • Lai palielinātu teksta atkāpi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Shift+labā bultiņa.

  • Lai samazinātu teksta atkāpi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Shift+kreisā bultiņa.

 3. Lai meklētu papildu formatēšanas opcijas, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Home tab item” (Sākuma cilnes vienums). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta cilne Sākums.

  Lai pārlūkotu cilnes opcijas, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labais vai kreisais bulttaustiņš. Diktors nosauc opcijas. Lai izvērstu opcijas ar apakšizvēlnēm, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstais bulttaustiņš. Lai pārvietotu opciju apakšizvēlnes, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labais vai kreisais bulttaustiņš.

  Cilnē Sākums varat, piemēram, mainīt fonta tipu, fonta krāsu vai pievienot tekstā iepriekš formatētus stilus.

Darbības atsaukšana vai atsaukšanas atcelšana

Varat vienkārši atsaukt darbību vai atcelt darbības atsaukšanu, izmantojot tastatūru. Piemēram, ja esat vienkārši formatējis tekstu, bet esat pārdomājis, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Z, lai atsauktu formatējumu. Lai atceltu darbības atsaukšanu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Y.

Satura kopēšana un ielīmēšana

Ja vēlaties pārvietot teksta daļu uz citu atrašanās vietu, varat kopēt tekstu un ielīmēt to citur.

 1. OneNote lapā atlasiet satura fragmentu, ko vēlaties kopēt, kā norādīts sadaļā Teksta rediģēšana un formatēšana.

 2. Lai kopētu atlasi, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+C.

 3. Lai ielīmētu nokopēto saturu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+V.

Pārbaudīt pareizrakstību

Varat ātri pamanīt un labot pareizrakstības kļūdas, kā arī pārliecināties, vai lapas ir gatavas koplietošanai ar citiem.

 1. OneNote lapā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F7. Kļūdainais vārds tekstā tiek iezīmēts. Fokuss tiek pārvietots uz kontekstizvēlni ar ieteikumu(iem) par pareizrakstību.

 2. Nospiediet tabulēšanas, lai pārvietotos pa ieteikumiem. Kad tiek atskaņots ieteikums, kuru vēlaties lietot, nospiediet taustiņu Enter.

  Ja nevēlaties mainīt pašreizējo rakstību, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Ignore” (Ignorēt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Lai pārietu pie nākamā kļūdainā vārda, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F7.

Lapas drukāšana

Ja vēlaties paliekošu lapas kopiju, varat to izdrukāt. Varat arī lapu izdrukāt failā un saglabāt failu savā ierīcē.

 1. Drukājamajā lapā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+P.

 2. Tiek atvērts dialogs Drukāt un tiek paziņota pašreizējā printera opcija. Lai mainītu printeri, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu.

 3. Lai mainītu lappuses orientāciju uz portreta vai ainavas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Orientation” (Orientācija), un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa.

  Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota opcija, ko vēlaties atlasīt.

 4. Lai sāktu drukāt, dialogā Drukāt nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: “Print button” (Poga Drukāt). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Ja atlasījāt printera ierīci, lapa tiek izdrukāta.

  Ja esat atlasījis drukāšanu failā, tiek atvērts dialogs Saglabāt drukas izvadi kā. Kursors ir novietots laukā Faila nosaukums. Ierakstiet drukas izvades faila nosaukumu. Lai mainītu drukas izvades saglabāšanas vietu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Tab un Tab, lai dialogā pārvietotos atpakaļ un uz priekšu. Lai atvērtu mapi vai dialogā atlasītu atrašanās vietu vai pogu, nospiediet taustiņu Enter. Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S, lai saglabātu. Lapa tiek drukāta failā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote Online

Kā naviģēt programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×