Pamatuzdevumi ar ekrāna lasītāju programmā Excel Online

Pamatuzdevumi ar ekrāna lasītāju programmā Excel Online

Piezīme.: Šis raksts ir novecojis, un tas drīzumā tiks izņemts. Lai novērstu kļūdu “Lapa nav atrasta”, mēs noņemat mums zināmās saites. Ja esat izveidojis saites uz šo lapu, lūdzu, noņemiet tās, un kopā mēs uzturēsim tīmekli savienotu.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Programmas Excel Online pamatuzdevumus, piemēram, datu ievadīšanu, saskaitīšanu un formatēšanu, var viegli paveikt, izmantojot ekrāna lasītāju, piemēram, Windows iebūvēto ekrāna lasītāju Diktors.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office Online. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Informāciju par īsinājumtaustiņiem skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi programmā Excel Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Darba sākšana ar līdzekli Diktors.

 • Šajā tēmā tiek pieminēta arī JAWS funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju par JAWS darbam ar Windows, skatiet sadaļu JAWS darbam ar Windows īsā lietošanas pamācība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat Excel Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. Excel Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Excel Online.

Šajā tēmā

Jaunas darbgrāmatas izveide

Varat izveidot jaunu darbgrāmatu no veidnes vai pilnībā no jauna.

Darbgrāmatas izveide, startējot Excel Online

Pirmoreiz startējot Excel Online, kreisajā rūtī redzamas nesen lietotās darbgrāmatas un labajā rūtī redzamas veidnes. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan nesen lietotas darbgrāmatas nosaukums. Lai dzirdētu citu darbgrāmatu nosaukumus, turpiniet spiest tabulēšanas taustiņu. Lai atvērtu veidnes rūti, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Kad spiežat tabulēšanas taustiņu veidņu rūtī, ekrāna lasītājs nolasa pieejamo veidņu nosaukumus, tostarp New Blank Workbook (Jauna tukša darbgrāmata).

Lai atlasītu darbgrāmatu vai atlasītu veidni un izveidotu jaunu darbgrāmatu, kuras pamatā ir šī veidne, nospiediet atstarpes taustiņu.

Darbgrāmatas izveide, strādājot programmā Excel Online

Lai izveidotu jaunu darbgrāmatu, jābūt atvērtam rediģēšanas režīmam. Varat noteikt, vai esat rediģēšanas režīmā, pamatojoties uz opcijām izvēlnē Fails. Tās ir pieejamas tikai rediģēšanas režīmā. Varat pārslēgties uz rediģēšanas režīmu, atlasot Rediģēt programmas Excel ciļņu joslā.

 1. Lai atvērtu meklēšanas dialoglodziņu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Q. Atskan “Tell me what you want to do” (Pastāstiet, ko vēlaties darīt).

 2. Ierakstiet Jauns un nospiediet taustiņu Enter. Tiek parādīts rezultātu saraksts.

 3. Nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots "New" (Jauns) (pirmais elements sarakstā), un pēc tam nospiediet labo bultiņu. Tiek parādīta apakšizvēlne.

  • Lai izveidotu jaunu, tukšu darbgrāmatu, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Atskan “Blank Workbook button” (Poga Tukša darbgrāmata). Nospiediet taustiņu kombināciju Control+atstarpes taustiņš.

  • Lai izveidotu jaunu darbgrāmatu no veidnes, turpiniet spiest tabulēšanas taustiņu. Atskan pieejamo veidņu apraksti. Lai atlasītu veidni jaunajai darbgrāmatai, nospiediet taustiņu kombināciju Control+atstarpes taustiņš.

Datu ievadīšana

Padoms.: Ja izklājlapa tiek atvērta Excel Online lasīšanas skatā, rediģēšanas komandas nedarbojas. Lai pārslēgtos uz rediģēšanas skatu, pārvietojiet fokusu no darblapas, nospiežot taustiņu F6 vai taustiņu kombināciju Ctrl+F6. Pārlūkprogrammā Internet Explorer spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Toolbar” (Rīkjosla), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atverat darbgrāmatas rediģēšanas sarakstu. Nospiediet atstarpes taustiņu, lejupvērsto bultiņu un pēc tam atstarpes taustiņu, lai atlasītu Rediģēt programmā Excel Online.

 1. Lai pārvietotos starp šūnām, spiediet bulttaustiņus. Ekrāna lasītājs nolasa šūnu nosaukumus, kad pārvietojaties starp tām. Šūnas tiek identificētas pēc to rindu un kolonnu atrašanās vietas darblapā, piemēram, šūna A1 atrodas kolonnas A pirmajā rindā. Ja šūnā ir teksts, ekrāna lasītājs nolasa tekstu.

 2. Lai ievadītu vai aizstātu tekstu šūnā, ierakstiet tekstu, skaitli vai formulu.

 3. Lai pārvietotos uz nākamo šūnu, nospiediet taustiņu Enter vai tabulēšanas taustiņu.

Funkcijas Sum izmantošana datu saskaitīšanai

Pēc skaitļu ievadīšanas lapā, iespējams, vēlēsities tos saskaitīt.

 1. Pārejiet uz šūnu, kura atrodas pa labi no vai tieši zem skaitļiem, kurus vēlaties summēt.

 2. Ierakstiet =Sum( un pēc tam, lai pārietu uz pirmo šūnu, kas satur kopsummā iekļaujamo skaitli, nospiediet kreiso vai augšupvērsto bultiņu.

 3. Atlasiet pilnu šūnu kopu, kuras vēlaties saskaitīt. Lai atlasītu šūnas, spiediet taustiņu kombināciju Shift+bulttaustiņš, līdz sasniegtas kopas beigas. (Citus veidus, kā atlasīt šūnas, skatiet tēmā Īsinājumtaustiņi programmā Excel Online.)

 4. Lai veiktu aprēķinu, nospiediet taustiņu Enter.

Excel Online summē skaitļus un parāda rezultātu atlasītajā šūnā.

Vienkāršas formulas izveide

Programmā Excel Online varat veikt daudz citu matemātisku darbību, ne tikai pievienot skaitļus. Šeit sniegti norādījumi vienkāršu formulu izveidošanai, lai pievienotu, atņemtu, reizinātu vai dalītu skaitļus.

 1. Pārejiet uz šūnu, kura atrodas pa labi no vai tieši zem skaitļiem, kurus vēlaties aprēķināt.

 2. Ierakstiet vienādības zīmi (=). (JAWS saka “Plus”, nevis “equals” (Vienāds ar).) Tas norāda programmai Excel Online, ka šī šūna saturēs formulu.

 3. Lai izveidotu formulu, ierakstiet kombināciju no skaitļiem un aprēķinu operatoriem, piemēram, pluszīmes (+) saskaitīšanai, mīnus zīmes (-) atņemšanai, zvaigznītes (*) reizināšanai vai uz priekšu vērsto slīpsvītru (/) dalīšanai. Piemēram, ievadiet =2+4, =4-2, =2*4 vai =4/2.

 4. Nospiediet taustiņu Enter.

Excel Online veic aprēķinu un parāda rezultātu šūnā.

Numerācijas formāta lietošana

Varat parādīt dažādu veidu skaitļus programmā Excel Online, lietojot formātu šūnā, piemēram, valūtu, procentuālo vērtību vai datumu.

 1. Atlasiet formatējamo šūnu vai šūnas. (Lai atlasītu šūnu secību, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+bulttaustiņš).

 2. Lai pārvietotu fokusu no darblapas uz lenti Sākums, nospiediet taustiņu F6 vai taustiņu kombināciju Ctrl+F6. Pārlūkprogrammā Internet Explorer tiek nolasīts vietrādis URL. Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan “Home tab” (Cilne Sākums). Nospiediet atstarpes taustiņu.

 3. Lai atvērtu šūnu formatēšanas izvēlni, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Number edit, Number format" (Skaitļu rediģēšana, skaitļu formāts). Nospiediet lejupvērsto bultiņu.

 4. Lai atlasītu formātu, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Ekrāna lasītājs nolasa pieejamos formātus, piemēram, Valūta vai Datums. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

Datu ievade tabulā

Vienkāršs veids, kā izmantot Excel Online sniegtās iespējas, ir datu ievietošana tabulā. Tas ļauj ātri filtrēt vai kārtot datus.

 1. Programmā Excel Online iezīmējiet šūnas, ko vēlaties iekļaut tabulā. (Lai atlasītu šūnu secību, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+bulttaustiņš).

 2. Lai atvērtu tabulas izveides dialoglodziņu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+L.

 3. Lai pārietu uz izvēles rūtiņu Manā tabulā ir galvenes, tabulas izveides dialoglodziņā nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš.

 4. Lai atzīmētu vai notīrītu izvēles rūtiņu (atkarībā no tā, vai vēlaties, lai augšējā rinda tiktu izmantota kā tabulas galvene), nospiediet atstarpes taustiņu.

  Svarīgi!: Tabulas galvenes ir nepieciešamas, lai padarītu tabulu pieejamu ekrāna lasītājiem. Ekrāna lasītāji izmanto galveņu informāciju, lai saprastu, kā atrast tabulas šūnas.

 5. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz nokļūstat pie pogas Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Tabulas kārtošana un filtrēšana

Piezīme.: Šī procedūra darbojas ar ekrāna lasītāju Diktors, bet pašlaik nedarbojas ar JAWS ekrāna lasītāju.

 1. Lai atvērtu filtra nolaižamo izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa. Lai pārvietotos pa laukiem un lietotu kārtošanu vai filtrēšanu, spiediet lejupvērsto bulttaustiņu.

  • Lai kārtotu datus, pārvietojieties pa elementiem, līdz atskan Sort Ascending (Kārtot augošā secībā) vai Sort Descending (Kārtot dilstošā secībā), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai lietotu vienkāršu filtru, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan "Filter" (Filtrs), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš Filtrs. Lai atlasītu vienumus filtrēšanai, nospiediet lejupvērsto bultiņu un pēc tam, lai atlasītu vienumu, nospiediet atstarpes taustiņu.

  • Lai lietotu sarežģītu filtru, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan "Text filters" (Teksta filtri), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek parādīta filtru izvēlne. Lai klausītos filtru nosaukumus, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Pēc tam, lai atlasītu filtru, nospiediet taustiņu Enter. Ievadiet informāciju parādītajā dialoglodziņā, spiediet tabulēšanas taustiņu, lai nokļūtu pie pogas Labi, pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Excel Online lieto jūsu izvēlēto kārtojumu vai filtru.

Skaitļu aprēķinu attēlošana

Piezīme.: Šī procedūra darbojas ar ekrāna lasītāju Diktors, bet pašlaik nedarbojas ar JAWS ekrāna lasītāju.

 1. Šūnā, kur vēlaties redzēt kopsummu, ierakstiet vienādības zīmi (=).

 2. Sāciet rakstīt formulu vai funkciju, kuru vēlaties lietot. Fokuss tiek pārvietots uz formulu joslu.

  • Lai lietotu funkciju, ierakstiet šīs funkcijas pirmos burtus, piemēram, "S" funkcijai SUM vai "A" funkcijai AVERAGE. Tiek atvērta funkciju izvēlne un atskaņots pirmās funkcijas nosaukums. Lai klausītos citu funkciju nosaukumus, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Lai atlasītu funkciju, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

  Programmā Excel Online tiek atvērts teksta lauks un automātiski iekļauts paredzamais šūnu diapazons (šūnas, kuras visdrīzāk vēlēsities saskaitīt).

 3. Lai pabeigtu funkciju, ierakstiet nepieciešamo šūnu diapazonu vai citus nepieciešamos skaitļus un nospiediet taustiņu Enter.

Fokuss atgriežas lapā un šūnā, kurā ir funkcija, kuru tikko pievienojāt.

Darba saglabāšana

Programma Excel Online automātiski saglabā jūsu darbu, bet jūs varat mainīt faila atrašanās vietu vai nosaukumu un lejupielādēt faila kopiju.

 1. Lai pārvietotu fokusu no darblapas uz lenti Fails, nospiediet taustiņu F6 vai taustiņu kombināciju Ctrl+F6. Pārlūkprogrammā Internet Explorer tiek nolasīts vietrādis URL. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots paziņojums “File tab” (Cilne Fails), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērta izvēlne Fails.

 2. Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan "Save As tab selected" (Atlasīta cilne Saglabāt kā), un pēc tam nospiediet labo bulttaustiņu. Fokuss atrodas izvēlnē Saglabāt kā.

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan nepieciešamās saglabāšanas opcijas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Opcija Saglabāt kopiju tiešsaistē sniedz iespēju saglabāt failu citā vietā un, ja vēlaties, ar citu nosaukumu. Tiek atvērts dialoglodziņš. Lai pārvietotos pa dialoglodziņu un aizpildītu laukus, izmantojiet tabulēšanas taustiņu un nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Pēc tam ar tabulēšanas taustiņu pārejiet līdz pogai Saglabāt un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Opcija Pārdēvēt šo darbgrāmatu sniedz iespēju pārdēvēt failu, saglabājot tajā pašā vietā. Ja atlasāt šo opciju, tiek parādīts dialoglodziņš. Lai pārvietotos pa dialoglodziņu un aizpildītu laukus, izmantojiet tabulēšanas taustiņu un nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Pēc tam ar tabulēšanas taustiņu pārejiet līdz pogai Saglabāt un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Opcija Lejupielādēt kopiju ļauj saglabāt faila kopiju lokālajā datorā. Fails tiek lejupielādēts mapē Lejupielādes jūsu datorā, un pārlūkprogrammā tiek atvērta paziņojumu josla. Lai pārietu uz paziņojumu joslu, nospiediet taustiņu F6, un pēc tam, lai pārvietotos starp pogām (Atvērt, Saglabāt, Atcelt vai Aizvērt), nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Lai atlasītu pogu, nospiediet taustiņu Enter.

Darba drukāšana

 1. Lai pārvietotu fokusu no darblapas uz lenti Fails, nospiediet taustiņu F6 vai taustiņu kombināciju Ctrl+F6. Pārlūkprogrammā Internet Explorer tiek nolasīts vietrādis URL. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots paziņojums “File tab” (Cilne Fails), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērta izvēlne Fails.

 2. Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan "Print tab selected" (Atlasīta cilne Drukāšana), un pēc tam nospiediet labo bulttaustiņu. Atskan “Print, Show a print-friendly view” (Drukāt, rādīt drukāšanai draudzīgu skatu) un fokuss atrodas uz pogu Drukāt.

 3. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš Drukas opcijas, un fokuss ir uz pogas Drukāt dialoglodziņā.

 4. Pēc noklusējuma programma Excel Online drukā visu lapu. Ja esat drukāšanai atlasījis daļu no lapas, lai pārietu uz drukas opcijām, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, pēc tam, lai atlasītu Pašreizējā atlase, nospiediet augšupvērsto bultiņu. Ar tabulēšanas taustiņu pārejiet līdz pogai Drukāt un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 5. Tiek atvērts jauns logs drukāšanai. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Print button” (Poga Drukāt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts standarta dialoglodziņš Drukāšana.

 6. Lai pabeigtu drukāšanu, izmantojiet dialoglodziņu, lai mainītu nepieciešamos iestatījumus, un pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, lai nokļūtu pie pogas Drukāt, un nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Pieejamu Excel izklājlapu izveide

Īsinājumtaustiņi programmā Excel Online

Navigācija programmā Excel, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×