Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar kalendāru programmā Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar kalendāru programmā Outlook

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai Outlook 2016 kalendārā izpildītu pamatuzdevumus. Varat arī izmantot ekrāna lasītāju JAWS. Varat izveidot jaunus kalendāra pasākumus, lasīt un atbildēt uz sapulču pieprasījumiem, pievienoties tiešsaistes sapulcēm un veikt citus darbus.

Piezīmes : 

Šajā tēmā

Kalendāra skata iestatīšana

Kalendāru var iestatīt, lai tiktu rādīts izvēlēts dienu skaits, darba nedēļa, pilna nedēļa vai mēnesis — atkarībā no jūsu darba stila.

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+2, lai atvērtu kalendāru. Tiek atskaņots pašreizējā skata nosaukums, piemēram, "Work week view" (Darba nedēļas skats).

 2. Lai atlasītu kalendāra skatu, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus:

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+cipara taustiņš, lai parādītu dienu skaitu no 1 līdz 10, sākot no šodienas. Piemēram, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+0, lai rādītu 10 dienas.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+2, lai rādītu darba nedēļas skatu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+3, lai rādītu pilnas nedēļas skatu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+4, lai rādītu mēneša skatu.

Kalendāra notikumu lasīšana un rediģēšana

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+2, lai atvērtu kalendāru. Tiek atskaņots pašreizējā skata nosaukums, piemēram, "Work week view" (Darba nedēļas skats), pēc tam tiek nosaukts notikumu skaits skatā.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+punkts (.), lai pārlūkotu notikumus pašreizējā skatā. Katram notikumam tiek atskaņots nosaukums, laiks un rīkotājs. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+komats (,), lai pārietu uz iepriekšējo notikumu.

 3. Lai pārvietotos kalendārā, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus:

  • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo dienu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+labais vai kreisais bulttaustiņš.

  • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo nedēļu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+augšupvērstais vai lejupvērstais bulttaustiņš.

  • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo mēnesi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Page Down vai Page Up.

 4. Ja vēlaties rediģēt atlasīto pasākumu, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam izmantojiet tālāk norādītos īsinājumtaustiņus, lai mainītu informāciju:

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+U, lai pārvietotu fokusu uz lauku Tēma, pēc tam izmantojiet tastatūru, lai rediģētu tekstu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+I, lai pārvietotu fokusu uz lauku Atrašanās vieta, pēc tam izmantojiet tastatūru, lai rediģētu tekstu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+T, lai pārvietotu fokusu uz rindu Sākuma laiks. Lai mainītu sākuma datumu, nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotu datumu par dienu uz priekšu vai atpakaļ. Lai mainītu laiku, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Start time" (Sākuma laiks), pēc tam nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārceltu laiku uz priekšu vai atpakaļ par pusstundu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+D, lai pārvietotu fokusu uz rindu Beigu laiks. Lai mainītu beigu datumu, nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotu datumu par dienu uz priekšu vai atpakaļ. Lai mainītu laiku, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "End time" (Beigu laiks), pēc tam nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārceltu laiku uz priekšu vai atpakaļ par pusstundu.

 5. Lai rediģētu notikuma aprakstu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Message, editing" (Ziņojums, rediģēšana), pēc tam izmantojiet tastatūru, lai rediģētu tekstu. Ekrāna lasītājs JAWS atskaņo "Notes, edit" (Piezīmes, rediģēšana).

 6. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, A un pēc tam V. Notikuma logs tiek aizvērts, un fokuss atgriežas kalendārā.

Sapulču pieprasījumu lasīšana un atbildēšana uz tiem

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+1, lai atvērtu pasta skatu.

 2. Ziņojumu sarakstā naviģējiet uz sapulces pieprasījumu.

 3. Lai lasītu sapulces pieprasījumu, nospiediet taustiņu F6. Fokuss tiek pārvietots uz lasīšanas rūti. Nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+M, lai noklausītos Diktora lasīto ziņojumu. Rīkā JAWS nospiediet taustiņu kombināciju Insert+lejupvērstais bulttaustiņš.

 4. Lai akceptētu sapulces pieprasījumu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Accept button" (Poga Akceptēt), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Ekrāna lasītājs JAWS atskaņo "Toolbar, Accept button" (Rīkjosla, poga Akceptēt). Pieprasījumu var akceptēt 3 dažādos veidos:

  • Lai rediģētu atbildi pirms sūtīšanas, nospiediet taustiņu E. Tiek atskaņots "Message compatibility mode, editing" (Ziņojuma saderības režīms, rediģēšana). Ierakstiet atbildi un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S, lai nosūtītu.

  • Lai nosūtītu atbildi bez rediģēšanas, nospiediet taustiņu S.

  • Lai izvēlētos nesūtīt atbildi, nospiediet taustiņu D.

Padoms : Lai noraidītu sapulces pieprasījumu, kad atskan "Accept button" (Poga Akceptēt), nospiediet labo bulttaustiņu, līdz atskan "Decline button" (Poga Noraidīt), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Pieejamas identiskas atbildes opcijas.

Pievienošanās Skype darbam sapulcei no Outlook kalendāra

Piezīme : Lai pievienotos Skype darbam sapulcei, kā aprakstīts tālāk, pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēts Skype darbam un esat pierakstījies ar savu darba vai mācību kontu.

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+2, lai atvērtu kalendāra skatu.

 2. Ekrāna lasītājs nosauc atvērto skatu (piemēram, darba nedēļas skats vai mēneša skats) un skatā esošo vienumu skaitu. Fokuss ir vērsts uz šodienu.

  Piezīme : Mēneša skatā nevar pārvietoties šodienas kalendāra pasākumos, tāpēc, ja esat atvēris mēneša skatu, vispirms pārejiet uz citu skatu. Lai pārietu uz, piemēram, darba nedēļas skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+2.

 3. Lai pārvietotos šodien gaidāmajos kalendāra pasākumos, spiediet tabulēšanas taustiņu. Lai pārietu uz iepriekšējiem vienumiem, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš.

 4. Kad tiek nosaukta sapulce, kurai vēlaties pievienoties, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+O. Tiek atvērts kalendāra vienums.

 5. Lai pievienotos sapulcei, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, Y. Tiek atvērts Skype darbam sapulces logs. Lai pievienotos sapulcei ar pilnu audio un video funkcionalitāti, nospiediet taustiņu Enter.

  Padomi : 

  • Lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu, nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotipa taustiņš+F4.

  • Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Enter.

Sapulces plānošana

Kad veidojat sapulces programmā Outlook, varat pārbaudīt, vai personas, kuras vēlaties uzaicināt, ir pieejamas jūsu izvēlētajā laikā, lai zinātu, vai jāizvēlas cits laiks. Varat arī izveidot periodisku sapulci, piemēram, nelielu projekta sapulci katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Jaunas sapulces izveide

 1. Lai izveidotu uzaicinājumu uz sapulci no jebkuras vietas programmā Outlook, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+Q. Tiek atskaņots "Untitled, meeting, to, Editing" (Bez nosaukuma, sapulce, kam, rediģēšana), un fokuss tiek pārvietots uz jaunā uzaicinājuma adresāta lauku. Ekrāna lasītājs JAWS atskaņo "Untitled, dash, meeting, to edit" (Bez nosaukuma, domuzīme, sapulce, adresāta rediģēšana).

 2. Lai uzaicinātu personas uz sapulci, ierakstiet viņu e-pasta adreses. Ja vēlaties uzaicināt vairākas personas, lai atdalītu adreses, izmantojiet semikolu.

 3. Lai pārbaudītu, vai uzaicinātās personas ir pieejamas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam nospiediet taustiņu U, lai atvērtu plānošanas palīgu. Tiek atskaņots "All attendees, list box" (Visi dalībnieki, sarakstlodziņš). Izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu dalībniekus un noklausītos informāciju par viņu pieejamību, piemēram, "Free" (Brīvs). Lai atgrieztu fokusu sapulces uzaicinājumā pēc pieejamības pārbaudes, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, P un pēc tam P.

  Piezīmes : 

  • Ja pēc dalībnieka e-pasta adreses atskan "No information" (Nav informācijas), tas nozīmē, ka Outlook nevar izgūt personas kalendāra informāciju. Tā var notikt, ja persona ir piederīga citai organizācijai.

  • Plānošanas palīgs darbojas tikai ar ekrāna lasītāju Diktors.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz tēmas lauku, un pēc tam ierakstiet sapulces tēmu.

 5. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz atrašanās vietas lauku, un pēc tam ierakstiet atrašanās vietu.

 6. Lai norādītu sapulces ilgumu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Start date" (Sākuma datums), ierakstiet sanāksmes datumu, piemēram, 2017. gada 15. jūnijs, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme :  Programmai Outlook, iespējams, nepieciešams brīdis laika, lai konvertētu ierakstīto datumu savā formātā. Kad atskan "Start time" (Sākuma laiks), varat turpināt.

 7. Ierakstiet sapulces sākuma laiku un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Lai izlaistu beigu datuma opciju (pēc noklusējuma ir tāds pats kā sapulces sākuma datums), divreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots "End time" (Beigu laiks).

 8. Ierakstiet sapulces beigu laiku un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 9. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Message, editing" (Ziņojums, rediģēšana), pēc tam izmantojiet tastatūru, lai rakstītu uzaicinājumu. Ekrāna lasītājs JAWS atskaņo "Notes, edit" (Piezīmes, rediģēšana).

 10. Lai pievienotu Skype darbam saiti uz sapulci, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, O un pēc tam M. Saite tiek ievietota zem kursora pašreizējās pozīcijas.

  Piezīme :  Pirms varat pievienot saiti, jābūt startētai programmai Skype darbam.

 11. Lai nosūtītu sapulces uzaicinājumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S. Logs tiek aizvērts, un fokuss atgriežas iepriekšējā skatā.

Periodiskas sapulces izveide

 1. Kad sapulces uzaicinājums ir atvērts, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, E, lai atvērtu dialoglodziņu Atkārtota tikšanās. Tiek atskaņots "Appointment recurrence, start" (Atkārtota tikšanās, sākums). Tiek atskaņots arī sapulces sākuma laiks.

 2. Lai fokusu pārvietotu uz apgabalu Atkārtošanās shēma dialoglodziņā Atkārtota tikšanās, trīs reizes nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots atlasītās shēmas nosaukums, piemēram, "Weekly" (Katru nedēļu).

 3. Lai atlasītu atkārtošanās shēmu, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus:

  • Lai atlasītu opciju Katru dienu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+D. Ja vēlaties atkārtot sapulci katru nedēļas dienu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+K.

  • Lai atlasītu opciju Katru nedēļu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W.

  • Lai atlasītu opciju Katru mēnesi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+M.

  • Lai atlasītu opciju Katru gadu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Y.

 4. Nospiediet taustiņu Enter, lai aizvērtu dialoglodziņu Atkārtota tikšanās.

 5. Lai nosūtītu sapulces uzaicinājumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S. Logs tiek aizvērts, un fokuss atgriežas iepriekšējā skatā.

Tikšanās ieplānošana

Jaunas tikšanās izveide

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+2, lai atvērtu kalendāru. Tiek atskaņots pašreizējā skata nosaukums, piemēram, "Work week view" (Darba nedēļas skats), pēc tam tiek nosaukts notikumu skaits skatā.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + H un pēc tam nospiediet N, lai atvērtu tukšu tikšanās logu. Ekrāna lasītājā JAWS nospiediet taustiņu 1 pēc tam, kad esat nospiedis N. Fokuss atrodas laukā Tēma.

 3. Ierakstiet tikšanās tēmu un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotu fokusu uz lauku Atrašanās vieta.

 4. Ierakstiet tikšanās vietu un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotu fokusu uz lauku Sākuma datums.

 5. Lai mainītu sākuma datumu, nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotu datumu par dienu uz priekšu vai atpakaļ. Lai mainītu laiku, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Start time" (Sākuma laiks), pēc tam nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārceltu laiku uz priekšu vai atpakaļ par pusstundu.

 6. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "End date" (Beigu datums). Lai mainītu beigu datumu, nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotu datumu par dienu uz priekšu vai atpakaļ. Lai mainītu laiku, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "End time" (Beigu laiks), pēc tam nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārceltu laiku uz priekšu vai atpakaļ par pusstundu.

 7. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Message, editing" (Ziņojums, rediģēšana), pēc tam izmantojiet tastatūru, lai ierakstītu sapulcei nepieciešamo informāciju. Ekrāna lasītājs JAWS atskaņo "Notes, edit" (Piezīmes, rediģēt).

 8. Lai saglabātu tikšanos, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, A un pēc tam V. Tikšanās logs tiek aizvērts, un fokuss atgriežas kalendārā.

Informēšana par savu pieejamību

Pie savas tikšanās varat pievienot statusa indikatoru, lai informētu citus par savu pieejamību. Ja kāds mēģina ieplānot sapulci ar jums, viņi zinās, vai esat pieejams vai aizņemts.

 1. Ja jums ir atvērta tikšanās, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, B, lai atvērtu izvēlni Rādīt kā.

 2. Lai pārlūkotu pieejamības opcijas, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu.

  • Brīvs

  • Strādā citur

  • Varbūtēji

  • Aizņemts

  • Ārpus biroja

  Nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu opciju, un aizveriet izvēlni Rādīt kā.

 3. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, nospiediet taustiņu A un pēc tam V. Tikšanās logs tiek aizvērts, un fokuss atgriežas kalendārā.

Notikuma drukāšana

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+2, lai atvērtu kalendāru. Tiek atskaņots pašreizējā skata nosaukums, piemēram, "Work week view" (Darba nedēļas skats), pēc tam tiek nosaukts notikumu skaits skatā.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+punkts (.), lai pārlūkotu notikumus pašreizējā skatā. Katram notikumam tiek atskaņots nosaukums, laiks un rīkotājs. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+komats (,), lai pārietu uz iepriekšējo notikumu.

 3. Lai pārvietotos kalendārā, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus:

  • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo dienu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+labais vai kreisais bulttaustiņš.

  • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo nedēļu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+augšupvērstais vai lejupvērstais bulttaustiņš.

  • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo mēnesi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Page Down vai Page Up.

 4. Lai atvērtu atlasīto notikumu, nospiediet taustiņu Enter.

 5. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F un pēc tam nospiediet taustiņu P. Tiek atvērta izvēlne Drukāšana.

 6. Lai atlasītu printeri, kuru vēlaties izmantot, nospiediet taustiņu I, atrodiet vajadzīgo printeri, izmantojot augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, un pēc tam nospiediet Enter.

 7. Lai drukātu notikumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+P un pēc tam nospiediet taustiņu P.

 8. Ja drukājat uz failu, piemēram, lai notikumu pārvērstu PDF formātā, ierakstiet faila nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter, lai izveidotu failu.

  Izvēlne Drukāšana tiek aizvērta, un fokuss atgriežas notikuma logā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu tikšanos programmā Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Īsinājumtaustiņi navigācijai kalendārā programmā Outlook

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Kā pārvietoties programmā Outlook, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai Outlook operētājsistēmai Android kalendārā izpildītu pamatuzdevumus. Varat izveidot jaunus kalendāra pasākumus, lasīt un atbildēt uz sapulču pieprasījumiem, pievienoties tiešsaistes sapulcēm un veikt citus darbus.

Piezīmes : 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Kalendāra skata iestatīšana

Varat izvēlēties kādu no trīs opcijām, lai skatītu kalendāru: Dienas kārtība, Diena vai 3 dienas. Noklusējuma opcija ir Dienas kārtība.

 1. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Switch away from <current view>” (Pārslēgt no <pašreizējais skats>), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Tiek atvērts skata opciju saraksts. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota nepieciešamā opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Kalendāra notikumu atvēršana, lasīšana un rediģēšana

Lai pielāgotos darbīgajam grafikam, varat ātri lasīt un rediģēt notikumu informāciju.

Piezīme : Varat rediģēt tikai paša izveidotos notikumus. Piemēram, nevarat rediģēt sapulču pieprasījumus, ko saņemat no kādas citas personas.

 1. Jebkurā skatā slidiniet pirkstu pāri visam ekrānam, līdz atskan tā notikuma nosaukums, ko vēlaties atvērt, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Notikums tiek atvērts jaunā logā, parādot informāciju par notikumu.

 2. Lai tiktu atskaņots notikuma nosaukums, diena, datums, laiks, atrašanās vieta un cita informācija, pavelciet pa kreisi vai pa labi vai slidiniet pirkstu uz leju notikuma detalizētās informācijas logā.

 3. Lai rediģētu notikumu, notikuma detalizētās informācijas logā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan "Edit" (Rediģēt), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts logs Edit Event (Rediģēt notikumu), kurā atvērta ekrāntastatūra.

  Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota notikuma informācija, ko vēlaties rediģēt, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Veiciet vajadzīgās izmaiņas. Kad esat pabeidzis, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Save” (Saglabāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Lai aizvērtu notikuma detalizētās informācijas logu, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan "Back button" (Poga Atpakaļ), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Sapulču pieprasījumu lasīšana un atbildēšana uz tiem

Varat akceptēt, varbūtēji akceptēt vai noraidīt uzaicinājumu tieši no kalendāra programmā Outlook operētājsistēmai Android. Tiek atskaņota skaņa, saņemot jaunu sapulces pieprasījumu.

 1. Atveriet un lasiet notikumu, kā tas ir aprakstīts sadaļā Kalendāra notikumu atvēršana, lasīšana un rediģēšana.

 2. Lai atbildētu uz uzaicinājumu, notikuma detalizētās informācijas logā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan "RSVP button" (Poga Lūgums atbildēt), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts atbilžu opciju saraksts.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota nepieciešamā opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Lai mainītu atbildi, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit RSVP button” (Poga Rediģēt lūgumu atbildēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet līdz jaunajai opcijai un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Pievienošanās Skype darbam sapulcei no Outlook kalendāra

Piezīme : Lai pievienotos Skype darbam sapulcei, kā aprakstīts tālāk, pārliecinieties, vai jūsu tālrunī ir instalēta programma Skype darbam Android ierīcēm, vai tā ir atvērta un vai esat pierakstījies programmā Skype darbam Android ierīcēm ar savu darba vai mācību kontu. Lai pievienotos sapulcei bez darba vai mācību konta, skatiet rakstu Pievienošanās sapulcei kā viesim.

 1. Dodieties uz savu Outlook kalendāru. Fokuss ir vērsts uz šodienu, un šodienas pasākumi atrodas apmēram ekrāna vidū. Ja pasākumu ir daudz, varat tos pārlūkot, pavelkot uz augšu vai uz leju ar diviem pirkstiem. Lai pārietu pie kāda pasākuma, novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet, līdz tiek nosaukts vajadzīgais pasākums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts sapulces detalizētās informācijas skats.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Join, button” (Poga Pievienoties). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Tiek atvērts Skype darbam, TalkBack atskaņo “Skype for Business” (Skype darbam), un jūs tiekat pievienots sapulcei.

  Padoms : Lai pārvietotos pa sapulces loga pogām, pavelciet pa labi vai pa kreisi. Lai nospiestu pogu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Pievienošanās sapulcei kā viesim

Varat pievienoties Skype darbam sapulcei kā viesis, kas nozīmē, ka nav jāpierakstās programmā Skype darbam ar darba vai mācību konta akreditācijas datiem, taču jūsu tālrunī jābūt instalētai programmai Skype darbam.

 1. Dodieties uz savu Outlook kalendāru. Fokuss ir vērsts uz šodienu, un pašreizējais vai nākamais pasākums atrodas ekrāna vidū. Lai pārietu pie konkrēta pasākuma, novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet, līdz tiek nosaukta šī sapulce. Ja sapulču ir daudz, ar diviem pirkstiem pavelciet uz augšu, lai sapulču sarakstu ritinātu uz leju. Kad esat nonācis pie sapulces, kurai vēlaties pievienoties, veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu sapulces detalizētās informācijas skatu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Join, button” (Poga Pievienoties). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Tiek atvērts Skype darbam. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Join meeting, button” (Poga Pievienoties sapulcei), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Ar ekrāntastatūru ierakstiet savu vārdu, ar kādu vēlaties pievienoties sapulcei. Kad tas ir paveikts, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Continue, button” (Poga Turpināt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. TalkBack atskaņo “Skype for Business” (Skype darbam), un jūs tiekat pievienots sapulcei.

  Padoms : Lai pārvietotos pa Skype darbam sapulces loga pogām, pavelciet pa labi vai pa kreisi. Lai nospiestu pogu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Jaunas tikšanās vai sapulces plānošana

Izmantojiet savu ekrāna lasītāju, lai ieplānotu tikšanos vai sapulci.

 1. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Add new event button” (Poga Pievienot jaunu notikumu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts logs Jauns notikums, fokuss ir virsraksta teksta laukā, bet ekrāntastatūra atrodas ekrāna apakšdaļā.

 2. Ierakstiet notikuma nosaukumu.

 3. Lai iestatītu notikuma sākuma un beigu datumu un laiku, pavelciet pa kreisi, līdz atskan noklusējuma vērtības. Lai mainītu vērtības, veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota nepieciešamā opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai apstiprinātu atlasi, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “OK button” (Poga Labi), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Padoms : Lai izveidotu visas dienas notikumu, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan "All day event" (Visas dienas notikums), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Lai iestatītu sapulces atrašanās vietu, pavelciet pa labi, līdz atskan "Location" (Atrašanās vieta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai ierakstītu nepieciešamās atrašanās vietas nosaukumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna un sāciet rakstīt. Ieteikto atrašanās vietu saraksts tiek atjaunināts rakstīšanas laikā. Lai atlasītu atrašanās vietu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota vajadzīgā atrašanās vieta, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Ja izmantojat vairākus kalendārus, varat norādīt, kurā kalendārā pievienojat jauno notikumu. Pavelciet pa labi, līdz atskan "Calendar, <the current calendar account>" (Kalendārs, <pašreizējais kalendāra konts>), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukts nepieciešamais kalendārs, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Lai iestatītu notikuma brīdinājumu laiku, pavelciet pa labi, līdz atskan "Alert, <current alert value>" (Brīdinājums, <pašreizējā brīdinājuma vērtība>), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta nepieciešamā opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Lai pievienotu papildu informāciju par notikumu, piemēram, sapulces darba kārtību, pavelciet pa labi, līdz atskan "Description" (Apraksts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Ekrāntastatūra atrodas ekrāna apakšdaļā. Ierakstiet informāciju un, kad esat pabeidzis, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Done” (Gatavs), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 8. Kad esat pabeidzis pievienot notikuma informāciju, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Save” (Saglabāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Citu lietotāju uzaicināšana, lai izveidotu sapulci

Uzaiciniet citas personas pievienoties, lai tikšanos pārvērstu par sapulci.

 1. Kad rediģējat vai izveidojat notikumu, logā Rediģēt pasākumu vai Jauns pasākums pavelciet pa labi, līdz atskan "People" (Personas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Tiek atvērts logs Pievienot personas, fokuss ir rediģējamā teksta laukā, bet ekrāntastatūra atrodas ekrāna apakšdaļā.

 2. Sāciet rakstīt kontaktpersonas vārdu. Ieteikto kontaktpersonu saraksts tiek atjaunināts, kamēr rakstāt. Lai atlasītu kontaktpersonu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vajadzīgais vārds, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Atkārtojiet to visām kontaktpersonām, kuras vēlaties uzaicināt.

 3. Kad esat pabeidzis, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Done” (Gatavs), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skype sapulces izveide

Varat viegli pārvērst sapulci par tiešsaistes Skype sapulci.

 1. Kad rediģējat vai izveidojat notikumu, logā Rediģēt pasākumu vai Jauns pasākums, pavelciet pa labi, līdz atskan "Skype," "Skype meeting" (Skype sapulce) vai "Off switch" (Izslēgšanas slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai saglabātu izmaiņas, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Save” (Saglabāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Outlook pievieno tiešsaistes sapulces informāciju un saiti apraksta laukā.

 3. Lai pievienotos Skype sapulcei, atveriet pasākumu un pēc tam pavelciet pa labi, līdz atskan apraksts un Skype sapulces vietrādis URL, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai formatētu e-pasta tekstu programmā Outlook

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook ievietotu fotoattēlu vai attēlu

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Kā pārvietoties programmā Outlook, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai programmā Outlook kalendārs izpildītu pamatuzdevumus. Varat izveidot jaunus kalendāra pasākumus, lasīt un atbildēt uz sapulču pieprasījumiem, pievienoties tiešsaistes sapulcēm un veikt citus darbus.

Piezīmes : 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Darba sākšana ar līdzekli Diktors.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Windows tālrunī. Izmantojot planšetdatoru vai PC datoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Kalendāra skata iestatīšana

Varat izvēlēties kādu no piecām opcijām, lai skatītu kalendāru: Dienas kārtība, Diena, Nedēļa, Mēnesis vai Gads. Noklusējuma opcija ir Dienas kārtība.

 1. Ar pirkstu ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz atskan “Items” (Vienumi), un pēc tam pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan “View button collapsed” (Skata poga sakļauta), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Tiek atvērts skata opciju saraksts. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta nepieciešamā opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Kalendāra notikumu atvēršana, lasīšana un rediģēšana

Lai pielāgotos darbīgajam grafikam, varat ātri lasīt un rediģēt notikumu informāciju.

Piezīme : Varat rediģēt tikai paša izveidotos notikumus. Piemēram, nevarat rediģēt sapulču pieprasījumus, ko saņemat no kādas citas personas.

 1. Skatā Dienas kārtība ar pirkstu ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz atskan “Items” (Vienumi), un pēc tam pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots pirmais notikums. Lai pārietu uz turpmākiem notikumiem, pavelciet pa labi. Diktors paziņo notikuma nosaukumu, datumu un laiku, atrašanās vietu un rīkotāju, kad jūs pārslēdzaties starp notikumiem.

 2. Lai pārskatītu notikuma detalizētu informāciju, veiciet dubultskārienu pie ekrāna, kad notikums ir atvērts. Notikums tiek atvērts jaunā logā.

 3. Lai uzzinātu informāciju par notikumu, pavelciet pa labi vai pa kreisi.

 4. Lai rediģētu notikumu, notikuma detalizētās informācijas logā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan "Edit button" (Poga Rediģēt), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņota notikuma informācija, ko vēlaties rediģēt, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna un veiciet nepieciešamās izmaiņas.

 5. Kad esat pabeidzis, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ja rediģējat sapulci, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Send Update button” (Poga Sūtīt atjauninājumu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Ja rediģējat tikšanos, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save and close button” (Poga Saglabāt un aizvērt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Notikums ir mainīts, notikuma logs tiek aizvērts, un fokuss tiek pārvietots uz dienas kārtības skatu.

Sapulču pieprasījumu lasīšana un atbildēšana uz tiem

Varat akceptēt, varbūtēji akceptēt vai noraidīt uzaicinājumu tieši programmā Outlook kalendārs.

 1. Atveriet un lasiet notikumu, kā tas ir aprakstīts sadaļā Kalendāra notikumu atvēršana, lasīšana un rediģēšana.

 2. Lai atbildētu uz uzaicinājumu, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pieņemtu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Accept button collapsed” (Poga Akceptēt sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai noraidītu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Decline button collapsed” (Poga Noraidīt sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Ja neesat pārliecināts, vai varat ierasties, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Tentative button collapsed” (Poga Varbūtēji sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai sūtītu atbildi, pavelciet pa labi, līdz atskan "Send the response now" (Sūtīt atbildi tūlīt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Atbilde ir nosūtīta, notikuma logs tiek aizvērts, un fokuss tiek pārvietots uz dienas kārtības skatu.

Pievienošanās Skype darbam sapulcei no Outlook kalendāra

Piezīme : Lai pievienotos Skype darbam sapulcei, kā aprakstīts tālāk, pārliecinieties, vai jūsu tālrunī ir instalēta programma Skype darbam, vai tā ir atvērta un vai esat pierakstījies programmā Skype darbam ar savu darba vai mācību kontu. Lai pievienotos sapulcei bez darba vai mācību konta, skatiet rakstu Pievienošanās sapulcei kā viesim.

 1. Dodieties uz tālruņa programmu Outlook kalendārs.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots šodienas datums, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta tā sapulce, kuru vēlaties atvērt, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Tiek atvērts pasākuma detalizētās informācijas skats, un tiek atskaņots “Details tab, item selected” (Cilne Detalizēta informācija, atlasīts vienums). Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Join online, link” (Pievienoties tiešsaistē, saite), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Tiek atvērts Skype darbam. Tiek atskaņots “Skype for Business, transition frame pane” (Skype darbam, pārejas rāmja rūts), kam seko zvana skaņa, un jūs tiekat pievienots sapulcei.

  Padoms : Lai pārvietotos pa sapulces loga pogām, piemēram, izslēgt skaņu, ieslēgt skaņu un beigt zvanu, pavelciet pa labi. Lai nospiestu pogu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Pievienošanās sapulcei kā viesim

Varat pievienoties Skype darbam sapulcei kā viesis, kas nozīmē, ka nav jāpierakstās programmā Skype darbam ar darba vai mācību konta akreditācijas datiem, taču jūsu tālrunī jābūt instalētai programmai Skype darbam.

 1. Atveriet tālruņa programmu Outlook kalendārs.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots šodienas datums, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta tā sapulce, kuru vēlaties atvērt, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Tiek atvērts pasākuma detalizētās informācijas skats, un tiek atskaņots “Details tab, item selected” (Cilne Detalizēta informācija, atlasīts vienums). Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Join online meeting, link” (Pievienoties tiešsaistes sapulcei, saite), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Tiek atvērts Skype darbam. Tiek atskaņots “Skype for Business, transition frame pane” (Skype darbam, pārejas rāmja rūts). Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Join as a guest, button” (Poga Pievienoties kā viesim), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “File name” (Faila nosaukums), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Ar ekrāntastatūru ierakstiet savu vārdu, ar kādu vēlaties pievienoties sapulcei.

 7. Kad tas ir paveikts, pārejiet pie pogas enter tastatūras apakšējā labajā stūrī un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Transition frame” (Pārejas rāmis), kam seko zvana skaņa, un jūs tiekat pievienots sapulcei.

  Padoms : Lai pārvietotos pa sapulces loga pogām, pavelciet pa labi vai pa kreisi. Lai nospiestu pogu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Jaunas tikšanās vai sapulces plānošana

Izmantojiet savu ekrāna lasītāju, lai ieplānotu tikšanos vai sapulci.

 1. Jebkurā skatā ar pirkstu ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz atskan “Items” (Vienumi), un pēc tam pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz atskan “New button” (Poga Jauns), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts jauna notikuma logs.

 2. Lai piešķirtu notikumam nosaukumu, pavelciet pa labi, līdz atskan "Event name" (Notikuma nosaukums), veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam ierakstiet notikuma nosaukumu, izmantojot ekrāntastatūru.

  Padoms : Tastatūru varat atrast, izpētot vienumus ekrānā. Lai pārlūkotu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet to pa ekrānu. Diktors nosauc vienumus, kad pieskaraties tiem. Lai atlasītu vienumu, noņemiet pirkstu un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai iestatītu sapulces atrašanās vietu, pavelciet pa labi, līdz atskan "Location editable text" (Atrašanās vieta, rediģējams teksts), veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam ierakstiet atrašanās vietu, izmantojot ekrāntastatūru.

 4. Lai iestatītu notikuma sākuma un beigu datumu un laiku, pavelciet pa kreisi, līdz atskan noklusējuma datums vai laiks. Lai mainītu vērtības, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi vai kreisi, līdz atskan vēlamais datums vai laiks, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Padoms : Lai izveidotu visas dienas notikumu, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan "Unchecked All-day checkbox" (Neatzīmēta izvēles rūtiņa Visas dienas notikums), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Lai pievienotu papildu informāciju par notikumu, pavelciet pa labi, līdz atskan "Event description, editable text" (Notikuma apraksts, rediģējams teksts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pēc tam ierakstiet papildinformāciju, izmantojot ekrāntastatūru.

 6. Ja veidojat sapulci, lai uzaicinātu dalībniekus, pavelciet pa labi, līdz atskan "Invite someone, editable text" (Uzaicināt personu, rediģējams teksts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai pievienotu kontaktpersonu, ierakstiet kontaktpersonas vārdu, izmantojot ekrāntastatūru, pēc tam pavelciet pa labi, līdz atskan "Enter" (Ievadīt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Lai iestatītu notikuma brīdinājuma laiku, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More options, button collapsed” (Citas opcijas, poga sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz atskan "Reminder button" (Poga Atgādinājums), veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz atskan nepieciešamā opcija. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai veiktu atlasi.

 8. Kad esat pabeidzis pievienot informāciju par notikumu, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ja veidojat tikšanos, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save and close button” (Poga Saglabāt un aizvērt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Ja veidojat sapulci, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Send button” (Poga Sūtīt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 9. Jaunā notikuma logs tiek aizvērts, un fokuss atgriežas kalendāra skatā.

Periodiska notikuma izveide

Ja plānojat, piemēram, iknedēļas sapulci, varat viegli padarīt sapulci par periodisku sapulci. Tādējādi jums nav jāpievieno sapulce katru nedēļu atsevišķi.

 1. Notikuma logā pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots “More options button collapsed” (Poga Papildopcijas sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Off, repeat button” (Izslēgts, atkārtošanas poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta jauna cilne, kurā var atlasīt opcijas periodiskam notikumam.

 2. Lai atlasītu sapulces biežumu, pavelciet pa labi, līdz atskan "Repeat pattern weekly" (Atkārtot shēmu katru nedēļu). Ja vēlaties citu biežuma iestatījumu, nevis Katru nedēļu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz atskan vēlamais sapulces biežums. Lai atlasītu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai pārlūkotu citas opcijas, pavelciet pa labi vai pa kreisi. Opcijas Diktors nosauc, kad uz tām pārejat.

Rādīt pieejamību

Parādiet citiem informāciju par savu pieejamību notikuma laikā.

 1. Notikuma logā pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots “More options button collapsed” (Poga Papildopcijas sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz atskan “Show as button” (Poga Rādīt kā), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Rādīt kā.

 2. Lai atlasītu pieejamību, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz atskan nepieciešamā pieejamība. Lai atlasītu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Citu lietotāju uzaicināšana, lai izveidotu sapulci

Uzaiciniet citas personas pievienoties, lai tikšanos pārvērstu par sapulci.

 1. Kad rediģējat vai izveidojat notikumu, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz atskan, līdz atskan "Invite someone, editable text" (Uzaicināt personu, rediģējams teksts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai pievienotu kontaktpersonu, ierakstiet kontaktpersonas vārdu, izmantojot ekrāntastatūru, pēc tam pavelciet pa labi, līdz atskan "Enter" (Ievadīt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Ja vēlaties pievienot citas kontaktpersonas, atkārtojiet šo darbību citām uzaicinātajām personām.

 3. Lai nosūtītu uzaicinājumu, pavelciet pa labi, līdz atskan “Send, button” (Poga Nosūtīt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Kalendāra drukāšana

Izdrukājiet atlasītu dienu, nedēļu vai kalendāra mēnesi programmā Outlook kalendārs.

 1. Jebkurā kalendāra skatā ar pirkstu ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz atskan “Items” (Vienumi), un pēc tam pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz atskan “More options button collapsed” (Poga Papildopcijas sakļauta), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Print button” (Poga Drukāt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Drukas skatā tiek atvērts dialoglodziņš ar fokusu uz drukāšanas skata opciju. Tiek atskaņots "<current view selection>, read-only combobox" (<pašreizējais atlasītais skats>, tikai lasāms kombinētais lodziņš).

 3. Lai izvēlētos drukas skatu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam pavelciet pa labi, līdz atskan nepieciešamais skats, pēc tam veiciet dubultskārienu, lai atlasītu.

 4. Lai atlasītu datumus, kad sākas skats, pavelciet pa labi, līdz atskan "From" (No) un noklusējuma datums, pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu nolaižamo kalendāru. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, lai pārlūkotu datumus, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 5. Lai atvērtu drukāšanas dialoglodziņu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Preview” (Priekšskatījums), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Pavelciet pa labi, lai pārlūkotu drukāšanas opcijas. Kad esat pabeidzis, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Print button” (Poga Drukāt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Kalendārs tiek izdrukāts.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook pārbaudītu pareizrakstību un gramatiku

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Uzziniet, kā naviģēt programmā Outlook, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai Outlook Web App kalendārā izpildītu pamatuzdevumus. Varat izveidot jaunus kalendāra pasākumus, lasīt un atbildēt uz sapulču pieprasījumiem, pievienoties tiešsaistes sapulcēm un veikt citus darbus.

Piezīmes : 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Lai uzzinātu īsinājumtaustiņus, dodieties uz tēmu Īsinājumtaustiņi programmā Outlook tīmeklī.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Darba sākšana ar līdzekli Diktors.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat Outlook Web App, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. Outlook Web App darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Outlook Web App.

Šajā tēmā

Kalendāra skata iestatīšana

Kalendāru var iestatīt, lai tiktu rādīta izvēlēta diena, darba nedēļa, pilna nedēļa vai mēnesis — atkarībā no jūsu darba stila.

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+2, lai atvērtu kalendāru. Diktors atskaņo "Loaded <number of events> events in one selected calendar" (Ielādēti <notikumu skaits> notikumi vienā atlasītajā kalendārā).

 2. Lai atlasītu kalendāra skatu, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus:

  • Lai parādītu dienas skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Alt+1.

  • Lai parādītu darba nedēļas skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Alt+2.

  • Lai parādītu pilnas nedēļas skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Alt+3.

  • Lai parādītu mēneša skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Alt+4.

Kalendāra notikumu atvēršana, lasīšana un rediģēšana

Lai pielāgotos darbīgajam grafikam, varat ātri lasīt un rediģēt notikumu informāciju.

Piezīme : Varat rediģēt tikai paša izveidotos notikumus. Piemēram, nevarat rediģēt sapulču pieprasījumus, ko saņemat no kādas citas personas.

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+2, lai atvērtu kalendāru. Tiek atskaņots "Loaded <number of events> events in one selected calendar" (Ielādēti <notikumu skaits> notikumi vienā atlasītajā kalendārā).

 2. Atkarībā no skata veiciet kādu no šīm darbībām, lai pārvietotos kalendārā:

  • Lai pārietu uz nākamo dienu, nedēļu vai mēnesi, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+labais bulttaustiņš.

  • Lai pārietu uz iepriekšējo dienu, nedēļu vai mēnesi, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+kreisais bulttaustiņš.

 3. Jebkurā skatā nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, lai pārlūkotu notikumus parādītajā laika periodā. Pārvietošanās laikā Diktors paziņo notikumus kā "Event from <date>, <hours>, <event title>, <event location>, <organizer>" (Notikums no <datums>, <laiks>, <notikuma nosaukums>, <notikuma atrašanās vieta>, <rīkotājs>).

 4. Lai pārskatītu detalizētu informāciju par notikumu vai atvērtu notikumu, lai to rediģētu, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts notikuma detalizētas informācijas logs. Tiek atskaņots "Add a title for the event" (Pievienojiet notikuma nosaukumu).

 5. Lai pārlūkotu notikuma informāciju un opcijas, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Pārvietošanās laikā Diktors atskaņo detalizētu informāciju un opcijas.

 6. Kad esat pabeidzis, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ja rediģējat sapulci, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots “Send button” (Poga Sūtīt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Ja rediģējat tikšanos, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

   Ja neveicāt izmaiņas notikumā, nospiediet taustiņu Esc, lai aizvērtu notikuma detalizētās informācijas logu.

 7. Notikums tiek mainīts, un fokuss tiek pārvietots uz kalendāru.

Sapulču pieprasījumu lasīšana un atbildēšana uz tiem

Varat akceptēt, varbūtēji akceptēt vai noraidīt uzaicinājumu tieši no kalendāra programmā Outlook Web App.

 1. Pārlūkojiet līdz sapulcei, kā norādīts sadaļā Kalendāra notikumu atvēršana, lasīšana un rediģēšana, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts sapulces detalizētas informācijas logs.

 2. Lai atbildētu uz uzaicinājumu, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai akceptētu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots “Accept button collapsed” (Poga Akceptēt sakļauta), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Send the response now” (Sūtīt atbildi tūlīt), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

  • Lai noraidītu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, un pēc tam nospiediet labo bulttaustiņu, līdz atskan "Decline button collapsed" (Poga Noraidīt sakļauta). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Pēc tam nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Send the response now” (Sūtīt atbildi tūlīt), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

  • Ja neesat pārliecināts, vai varat apmeklēt, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš un pēc tam labo bulttaustiņu. Tiek atskaņots “Tentative button collapsed” (Poga Varbūtēji sakļauta). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Send the response now” (Sūtīt atbildi tūlīt), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

  • Lai sūtītu detalizētu atbildi, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, pēc tam nospiediet labo bulttaustiņu, līdz atskan "Reply button collapsed" (Poga Atbildēt sakļauta). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērts atbildes logs ar fokusu ziņojuma pamatteksta laukā. Ierakstiet ziņojumu, ko vēlaties nosūtīt, pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Send button" (Poga Sūtīt), un nospiediet atstarpes taustiņu.

 3. Atbilde tiek nosūtīta, un fokuss tiek pārvietots atpakaļ kalendāra.

Pievienošanās Skype darbam sapulcei no Outlook kalendāra

 1. Programmā Outlook tīmeklī nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+2, lai atvērtu kalendāru.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots tas pasākums, kuram vēlaties pievienoties, un nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu notikumu.

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Join online meeting, link” (Pievienoties tiešsaistes sapulcei, saite), un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Tiek atvērts dialoglodziņš Pievienošanās sapulces audiosaturam.

  Lai pievienotos sapulcei ar pilnu audio un video funkcionalitāti, nospiediet taustiņu Enter. Tiek aizvērts dialoglodziņš Pievienošanās sapulces audiosaturam, un jūs tiekat pievienots sapulcei.

  Padoms : Lai sapulces laikā ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu, nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotipa taustiņš+F4. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Enter.

Jaunas tikšanās vai sapulces plānošana

Izmantojiet savu ekrāna lasītāju, lai ieplānotu tikšanos vai sapulci.

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+2, lai atvērtu kalendāru. Tiek atskaņots "Loaded <number of events> events in one selected calendar" (Ielādēti <notikumu skaits> notikumi vienā atlasītajā kalendārā).

 2. Lai izveidotu jaunu notikumu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+N. Tiek atvērts jauna notikuma detalizētās informācijas logs ar fokusu uz notikuma virsraksta teksta lauku. Tiek atskaņots "Add a title for the event" (Pievienojiet notikuma nosaukumu).

 3. Lai pārlūkotu notikuma opcijas, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš.

  • Lai piešķirtu notikumam nosaukumu, ierakstiet nosaukumu virsraksta teksta laukā.

  • Ja izveidojat sapulci, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots "Add people, editing" (Pievienot personas, rediģēšana). Lai pievienotu kontaktpersonu, ierakstiet kontaktpersonas vārdu un nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai iestatītu sapulces atrašanās vietu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Editing" (Rediģēšana), un pēc tam ierakstiet vajadzīgo atrašanās vietu.

  • Lai iestatītu notikuma sākuma un beigu datumu un laiku, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan noklusējuma vērtības. Lai mainītu datumu, kad atvērts sākuma vai beigu datums, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu nolaižamo kalendāru, pēc tam izmantojiet bulttaustiņus, lai pārlūkotu nolaižamo kalendāru, un nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu. Lai mainītu laiku, ievadiet jaunās vērtības.

  • Lai pievienotu papildinformāciju par notikumu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Event body, editing" (Notikuma pamatteksts, rediģēšana), un pēc tam ievadiet nepieciešamo informāciju.

 4. Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Send button" (Poga Sūtīt) (ja tā ir sapulce) vai "Save button" (Poga Saglabāt) (ja tā ir tikšanās), pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

 5. Jaunā notikuma logs tiek aizvērts, un fokuss tiek pārvietots uz kalendāru.

Citu personu uzaicināšana uz sapulci

Uzaiciniet citas personas pievienoties, lai tikšanos pārvērstu par sapulci.

 1. Tikšanās detalizētās informācijas logā nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Add people, editing" (Pievienot personas, rediģēšana).

 2. Lai pievienotu kontaktpersonu, ierakstiet vai ielīmējiet dalībnieka e-pasta adresi un nospiediet taustiņu Enter. Atkārtojiet šīs darbības citiem dalībniekiem.

Uzaicinātās personas pieejamības pārbaude

Pēc tam, kad ievadāt vārdus sapulces uzaicinājumā, programma Outlook var palīdzēt izvēlēties laiku, kad katra uzaicinātā persona ir pieejama.

 1. Sapulces detalizētās informācijas logā nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan sapulces laika ieteikums. Diktors atskaņo "Suggested meeting time on <event date>, from <hours>" (Ieteicamais sapulces laiks <notikuma datums>, no <laiks>).

 2. Lai meklētu citu ieteicamo laiku, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan vēlamais laika periods. Pārvietošanās laikā Diktors nosauc ieteicamos laika periodus. Lai atlasītu laiku, nospiediet atstarpes taustiņu.

 3. Ja nevarat atrast pieejamu laiku konkrētajā dienā, varat pārbaudīt uzaicinātās personas pieejamību citā dienā. Lai pārlūkotu citas dienas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan “Open month picker, button collapsed” (Atvērt mēnešu atlasītāju, poga sakļauta), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņota pašreiz atlasītā diena, pēc tam izmantojiet bulttaustiņus, lai pārlūkotu dienas. Lai atlasītu dienu, nospiediet taustiņu Enter.

Skype sapulces izveide

Varat viegli pārvērst sapulci par tiešsaistes Skype sapulci.

 1. Sapulces detalizētās informācijas logā nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Send button" (Poga Sūtīt).

 2. Nospiediet labo bulttaustiņu, līdz atskan "Add Skype meeting button" (Poga Pievienot Skype sapulci). Lai izveidotu Skype sapulci, nospiediet atstarpes taustiņu.

 3. Outlook pievieno tiešsaistes sapulces informāciju un saiti notikuma pamattekstā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas.

Kalendāra opciju iestatīšana

Kalendāra iestatījumu sadaļā varat mainīt kalendāra izskatu vai izvēlēties saņemt paziņojumus. Varat arī modificēt ziņojumus par atrašanos ārpus biroja un to nosūtīšanas veidu.

 1. Programmā Outlook, lai atvērtu rūti Iestatījumi, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan “Use the Down arrow to use the Settings pane” (Izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai izmantotu iestatījumu rūti), un nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu.

 2. Lai naviģētu starp pieejamajiem iestatījumiem rūtī, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Kamēr pārvietojaties pa rūti, Diktors paziņo iestatījumus.

 3. Lai atlasītu iestatījumu vai atvērtu papildu opcijas no iestatījuma, nospiediet taustiņu Enter. Lai pārvietotos starp iestatījumiem, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš.

 4. Kad esat pabeidzis, lai aizvērtu rūti Iestatījumi, nospiediet taustiņu Esc.

Kalendāra drukāšana

Izdrukājiet atlasītu dienu, nedēļu vai kalendāra mēnesi programmā Outlook.

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+2, lai atvērtu kalendāru.

 2. Atlasiet drukājamo kalendāra skatu.

 3. Kalendāra galvenajā logā nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan “New button collapsed” (Poga Jauns sakļauta). Pēc tam nospiediet labo bultiņu, līdz atskan "Print button" (Poga Drukāt), pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērts drukas priekšskatījums, un tiek atskaņots "Print" (Drukāt).

 4. Lai atvērtu drukāšanas dialoglodziņu, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērts dialoglodziņš ar fokusu uz printera kombinēto lodziņu.

 5. Lai izvēlētos printeri, nospiediet atstarpes taustiņu un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan tā printera nosaukums, kuru vēlaties izmantot. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 6. Lai pārlūkotu citas drukas opcijas, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Kad esat pabeidzis, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots paziņojums “Print button” (Poga Drukāt), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Kalendārs tiek izdrukāts.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook pārbaudītu pareizrakstību un gramatiku

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai formatētu e-pasta tekstu programmā Outlook

Īsinājumtaustiņi programmā Outlook tīmeklī

Kā pārvietoties programmā Outlook, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×