OneNote Mobile darbam ar Windows Phone: lietošana

Izmantojiet Microsoft OneNote Mobile teksta, attēlu vai audio iespējas, lai sekotu norisēm mājās, darbā vai mācībās. Saraksts ar iepirkumiem, kas jāiegādājas mājupceļā, sapulces vai nodarbības piezīmju pārskatīšana, notikumu plānošana — organizējiet un paveiciet lietas, tālrunī izmantojot programmu OneNote.

Atvērts OneNote fails

Jaunas piezīmes izveide

 1. Programmu sarakstā pieskarieties pie OneNote Ikona OneNote.

 2. Pieskarieties pie Jauns Ikona Jauns dokuments.

 3. Ja vēlaties ievadīt nosaukumu, pieskarieties pie Ievadīt nosaukumu un pēc tam ierakstiet to.

 4. Pieskarieties zem nosaukuma un pēc tam ierakstiet savas piezīmes.

 5. Kad tas ir izdarīts, divreiz nospiediet pogu Atpakaļ Pogas Atpakaļ ikona, lai atgrieztos pie savām piezīmēm un saglabātu izmaiņas.

  Ja tālrunī ir iestatīts Microsoft konts, izmaiņas tiks saglabātas jūsu OneDrive noklusējuma piezīmju grāmatiņā. Ja pakalpojumā OneDrive nav noklusējuma piezīmju grāmatiņas, tiks izveidota jauna piezīmju grāmatiņa Mana piezīmju grāmatiņa, un tajā tiks saglabātas jūsu piezīmes. Papildinformāciju skatiet rakstā Dokumentu sinhronizēšana ar OneDrive.

  Ja tālrunī nav iestatīts Microsoft konts, izmaiņas tiks saglabātas tālruņa sadaļā Ātrās piezīmes.

  Piezīmes   

  • Līdzīgi kā datora programmā Microsoft OneNote arī programmā OneNote Mobile izmaiņas tiek saglabātas automātiski, kad izejat no programmas, piemēram, tālrunī nospiežat pogu Atpakaļ Pogas Atpakaļ ikona vai Sākt Aparatūras poga Sākt.

  • Ja neievadāt nosaukumu, pirmā piezīmes rindiņa tiks izmantota kā nosaukums.

  Padomi   

  • Vai piezīmi vēlaties ierakstīt ar balsi? Nospiediet un turiet Sākt Aparatūras poga Sākt, lai startētu runas funkciju, un pēc tam sakiet “Piezīme” un piezīmes tekstu. Piemēram, “Piezīme: neaizmirst pienu un maizi”.

Piezīmes atvēršana

 1. Programmu sarakstā pieskarieties pie OneNote Ikona OneNote.

 2. Pieskarieties piezīmei, lai to atvērtu. Ja piezīme nav redzama, veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām.

  • Pieskarieties pie Meklēt Ikona Meklēt, ierakstiet vienu vai divus vārdus, kas varētu būt piezīmē, un pēc tam pieskarieties pie Ievadīt Ikona Ievadīt. Pieskarieties lapai, lai to atvērtu.

  • Ja OneNote ekrānā ir redzams piezīmju grāmatiņu saraksts, pieskarieties tai piezīmju grāmatiņai, kurā ir piezīme, naviģējiet uz šo lapu un pēc tam pieskarieties, lai to atvērtu. Parādītā piezīmju grāmatiņa var atrasties tālrunī, pakalpojumā OneDrive, Microsoft SharePoint 2010 vai jaunākas versijas vietnē vai SharePoint Online vietnē, kas ir pieejama, izmantojot pakalpojumu Microsoft Office 365.

  • Pieskarieties pie Pēdējie Ikona Pēdējās piezīmes, lai skatītu nesen atvērto piezīmju sarakstu, un pēc tam pieskarieties lapai, lai to atvērtu.

 3. Lai skatītu dažādas piezīmes daļas, tuviniet un tāliniet, sakļaujot un izvēršot pirkstus, un ritiniet, pārvelkot uz augšu vai uz leju.

  Padomi   

  • Programma OneNote Mobile neatbalsta visus Microsoft OneNote Online vai Microsoft OneNote 2010 vai jaunākas versijas līdzekļus. Ja piezīmē ir saturs, ko neatbalsta OneNote Mobile, joprojām varat atvērt piezīmi un skatīt to savā tālrunī, taču neatbalstītais saturs netiks rādīts.

  • Ja atverat OneNote failu, kas bija pievienots e-pasta ziņojumam, šo failu nevar saglabāt vai rediģēt tālrunī.

  • Ja piezīme, kuru vēlaties atvērt, ir aizvērtā piezīmju grāmatiņā, pieskarieties piezīmju grāmatiņai sadaļā Aizvērtās piezīmju grāmatiņas, lai to atvērtu, un pēc tam naviģējiet uz piezīmi vai meklējiet to.

  Padomi   

  • Vai ir kāda piezīme, kuru bieži izmantojat, piemēram, piezīme ar uzdevumu sarakstu? Piespraudiet to sākuma ekrānam, lai varētu to ātri atvērt. Programmā OneNote pieskarieties un turiet piezīmi un pēc tam pieskarieties Piespraust sākuma ekrānam.

  • Varat kopēt piezīmes saturu un ielīmēt to citos tālruņa failos, programmās vai ziņojumos.

Uzdevumu saraksta izveide

 1. Pieskarieties piezīmes pamattekstam, pieskarieties pie Veicamie darbi Ikona Veicamie darbi un pēc tam ierakstiet pirmo vienumu.

 2. Pieskarieties pie Ievadīt Ikona Ievadīt un pēc tam ierakstiet otro vienumu.

 3. Lai pabeigtu uzdevumu sarakstu, divreiz pieskarieties pie Ievadīt Ikona Ievadīt.

Citu veidu sarakstu izveide

 1. Lai izveidotu sarakstu ar aizzīmēm, piezīmē pieskarieties pie Saraksts Ikona Saraksts ar aizzīmēm un pēc tam ierakstiet pirmo vienumu.

 2. Pieskarieties pie Ievadīt Ikona Ievadīt un pēc tam ierakstiet otro vienumu.

 3. Lai pabeigtu sarakstu ar aizzīmēm, divreiz pieskarieties pie Ievadīt Ikona Ievadīt.

 4. Lai izveidotu jaunu numurētu sarakstu, pieskarieties pie Vēl Ikona Vairāk> Numurēts saraksts un pēc tam ierakstiet pirmo vienumu.

Attēla ievietošana piezīmē

 1. Piezīmē pieskarieties pie Attēls Ikona Attēla ievietošana.

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai uzņemtu jaunu attēlu un to ievietotu, pieskarieties pie Kamera Ikona Kamera, nospiediet kameras pogu vai pieskarieties ekrānam, lai fotografētu, un pēc tam pieskarieties pie Akceptēt.

  • Lai ievietotu esošu attēlu, pieskarieties albumam, kurā ir ievietojamais attēls, pieskarieties attēlam (vai attēliem) un pēc tam pieskarieties pie Gatavs Ikona Gatavs.

Padoms    Vai vēlaties izveidot jaunu piezīmi, kurā ir daži ar tālruni uzņemti attēli? Sākuma ekrānā Aparatūras poga Sākt pieskarieties pie Fotoattēli Ikona Fotoattēli> Fotoattēli no kameras > Atlasīt Ikona Atlasīt> pieskarieties attēliem, kurus vēlaties iekļaut savā piezīmē, > Kopīgot Ikona Kopīgot>OneNote.

Audio pievienošana piezīmei

 1. Piezīmē pieskarieties pie Audio Ikona Ierakstīt audio.

 2. Runājiet un ierakstiet vajadzīgo tekstu.

 3. Kad tas ir izdarīts, pieskarieties pie Apturēt.

 4. Lai atskaņotu audio, pieskarieties pie Audiopiezīmes Ikona Audiopiezīme.

Piezīmes teksta formatēšana

 1. Piezīmē pieskarieties vārdam un pēc tam velciet apļus katrā atlasītā teksta galā, lai iekļautu pirmo un pēdējo formatējamā teksta vārdu.

 2. Pieskarieties pie Vēl Ikona Vairāk> Formatēt.

 3. Sadaļā Formatēšana pieskarieties teksta formatējumam, kuru vēlaties izmantot.

  Ir pieejamas šādas teksta formatēšanas opcijas: Treknraksts Ikona Treknraksts, Slīpraksts Ikona Slīpraksts, Pasvītrojums Ikona Pasvītrojums un Pārsvītrojums Ikona Pārsvītrojums.

 4. Lai beigtu formatēt tekstu, pieskarieties aiz atlasītā teksta, pieskarieties pie Vēl Ikona Vairāk> Formatēt un pēc tam pieskarieties pie pašlaik izmantotās formatēšanas ikonas, lai to izslēgtu.

Padoms    Varat lietot vairākas formatēšanas opcijas. Lai to izdarītu, atlasiet formatējamo tekstu, pieskarieties pie Vēl Ikona Vairāk> Formatēt un pēc tam izvēlieties pirmo formatēšanas opciju. Pēc tam vēlreiz pieskarieties pie Vēl Ikona Vairāk> Formatēt un izvēlieties citu formatēšanas opciju.

Jaunas lapas sākšana noteiktā piezīmju grāmatiņā

 1. Ekrānā OneNote pieskarieties piezīmju grāmatiņai (tā var būt atvērta vai aizvērta), pieskarieties sadaļai un pēc tam pie Jauns Ikona Jauns dokuments.

Lapas dzēšana

 1. Programmā OneNote atveriet piezīmju grāmatiņas sadaļu, kurā ir dzēšamā lapa.

 2. Pieskarieties un turiet lapu un pēc tam pieskarieties pie Dzēst.

 3. Ziņojuma lodziņā Vai dzēst lapu? pieskarieties pie .

  Ja piezīmju grāmatiņa atrodas pakalpojumā OneDrive vai SharePoint, lapa tiks izdzēsta gan tālrunī, gan serverī.

 4. Lai izdzēstu pašlaik atvērtu lapu, pieskarieties pie Vēl Ikona Vairāk> Dzēst > , lai apstiprinātu.

Padoms    Vienlaikus varat arī izdzēst vairāk nekā vienu lapu. Sadaļā, kurā ir dzēšamās lapas, pieskarieties pie Vēl Ikona Vairāk> Atlasīt lapas > pieskarieties dzēšamajām lapām > Dzēst Ikona Dzēst> Dzēst, lai apstiprinātu.

Piezīmes nosūtīšana e-pastā

 1. Programmā OneNote atveriet piezīmi, kuru vēlaties sūtīt kā e-pasta pielikumu.

 2. Pieskarieties pie Vēl Ikona Vairāk> Kopīgot un pēc tam pieskarieties e-pasta kontam, kuru vēlaties izmantot, lai nosūtītu piezīmi.

 3. E-pasta ziņojumam pievienojiet adresātu un jebkādu informāciju un pēc tam pieskarieties pie Sūtīt Ikona Sūtīt e-pastu.

Attiecas uz: Office Mobile for Windows PhoneVai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Atbalsta resursi

Mainīt valodu