OneNote 2010 īsinājumtaustiņi

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Šajā palīdzības rakstā ir aprakstīti programmas Microsoft OneNote 2010 bieži veicamo uzdevumu īsinājumtaustiņi. Šie īsinājumtaustiņi ir norādīti ASV tastatūras izkārtojumam. Citu tastatūras izkārtojumu taustiņi var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

Norādot īsinājumtaustiņus, kur vienlaikus ir jānospiež vismaz divi taustiņi, tie tiek atdalīti ar pluszīmi (+). Norādot īsinājumtaustiņus, kur taustiņi jāspiež cits pēc cita, tie tiek atdalīti ar komatu ( , ).

Piezīme : Iespējams, pašlaik redzamā nav pati jaunākā šī raksta versija. Ja loga apakšpusē esošajā statusa joslā ir rakstīts Bezsaistē, izveidojiet datora savienojumu ar internetu, Palīdzības skatītājā noklikšķiniet uz pogas Bezsaistē un tad īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Rādīt saturu no Office.com. Varat arī apmeklēt vietni Office.com un jaunāko dokumentāciju meklēt lapā Microsoft OneNote 2010 palīdzība un lietošana.

Ātrās saites

Piezīmju veikšana un formatēšana

Savas piezīmju grāmatiņas organizēšana un pārraudzīšana

Piezīmju koplietošana

Piezīmju aizsardzība

Piezīmju veikšana un formatēšana

Piezīmju rakstīšana un rediģēšana

Veicamās darbības

Īsinājumtaustiņi

Atvērt jaunu OneNote logu.

CTRL+M

Atvērt nelielu OneNote logu, lai izveidotu sānpiezīmi.

CTRL+SHIFT+M

Dokot OneNote logu.

CTRL+ALT+D

Atsaukt pēdējo darbību.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Pašreizējā lapā atlasīt visus vienumus.

Piezīme : Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A

Izgriezt atlasīto tekstu vai vienumu.

CTRL+X

Starpliktuvē kopēt atlasīto tekstu vai vienumu.

CTRL+C

Ielīmēt starpliktuves saturu.

CTRL+V

Pārvietoties uz rindiņas sākumu.

HOME

Pārvietoties uz rindiņas beigām.

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABĀ BULTIŅA

Pārvietot vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Dzēst vienu rakstzīmi pa labi.

DELETE

Dzēst vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Dzēst vienu vārdu pa labi.

CTRL+DELETE

Iespraust rindiņas pārtraukumu, nesākot jaunu rindkopu.

SHIFT+ENTER

Pārbaudīt pareizrakstību.

F7

Atvērt pašlaik atlasītā vārda tēzauru.

SHIFT+F7

Izsaukt kontekstizvēlni jebkurai piezīmei, cilnei vai jebkuram citam objektam, kas pašlaik atrodas fokusā.

SHIFT+F10

Ja lappuses augšā tiek parādīta informācijas josla, izpildīt tajā ieteikto darbību.

CTRL+SHIFT+W

Piezīmju formatēšana

Veicamās darbības

Nospiediet

Izcelt atlasīto tekstu dzeltenā krāsā.

CTRL+SHIFT+H
vai CTRL+ALT+H

Ievietot hipersaiti.

CTRL+K

Kopēt atlasītā teksta formatējumu (Formāta kopētājs).

CTRL+SHIFT+C

Ielīmēt formatējumu atlasītajam tekstam (Formāta kopētājs).

CTRL+SHIFT+V

Atvērt hipersaiti.

Piezīme : Kursors jānovieto jebkurā formatētā hipersaites teksta vietā.

ENTER

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt treknraksta formatējumu.

CTRL+B

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt slīpraksta formatējumu.

CTRL+I

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pasvītrojumu.

CTRL+U

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pārsvītrojuma formatējumu.

CTRL+pārnesumzīme

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt augšraksta formatējumu.

CTRL+SHIFT+=

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt apakšraksta formatējumu.

CTRL+=

Atlasītajai rindkopai lietot vai noņemt saraksta ar aizzīmēm formatējumu.

CTRL+PUNKTS

Atlasītajai rindkopai lietot vai noņemt numurēta saraksta formatējumu.

CTRL+SLĪPSVĪTRA

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 1.

CTRL+ALT+1

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 2.

CTRL+ALT+2

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 3.

CTRL+ALT+3

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 4.

CTRL+ALT+4

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 5.

CTRL+ALT+5

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 6.

CTRL+ALT+6

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Parastais.

CTRL+SHIFT+N

Izveidot rindkopai atkāpi no kreisās puses.

ALT+SHIFT+labā bultiņa

Noņemt rindkopas atkāpi no kreisās puses.

ALT+SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīto rindkopu līdzināt pa labi.

CTRL+R

Atlasīto rindkopu līdzināt pa kreisi.

CTRL+L

Palielināt atlasītā teksta fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+>

Samazināt atlasītā teksta fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+<

Notīrīt visu atlasītajam tekstam lietoto formatējumu.

CTRL+SHIFT+N

Rādīt vai slēpt pašreizējās lapas mērjoslas līnijas.

CTRL+SHIFT+R

Vienumu pievienošana lapai

Veicamās darbības

Īsinājumtaustiņi

Pašreizējā lapā ievietot dokumentu vai failu.

ALT+N, F

Pašreizējā lapā kā izdruku ievietot dokumentu vai failu.

ALT+N, O

Pašreizējā lapā parādīt vai paslēpt dokumentu izdrukas (programmu OneNote izmantojot režīmā Augsts kontrasts).

ALT+SHIFT+P

Ievietot attēlu no faila.

ALT+N, P

Ievietot attēlu no skenera vai kameras.

ALT+N, S

Ievietot ekrāna izgriezumu.

Piezīme : Paziņojumu apgabalā (sistēmas Windows uzdevumjoslas labajā malā) jābūt aktīvai OneNote ikonai.

Windows logotipa taustiņš+S

Ievietot pašreizējo datumu.

ALT+SHIFT+D

Ievietot pašreizējo datumu un laiku.

ALT+SHIFT+F

Ievietot pašreizējo laiku.

ALT+SHIFT+T

Ievietot rindiņu pārtraukumu.

SHIFT+ENTER

Sākt matemātisko vienādojumu vai atlasīto tekstu konvertēt par matemātisko vienādojumu.

ALT+=

Izveidot tabulu, pievienojot jau uzrakstītajam tekstam otru kolonnu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Tabulā ar vienu rindu izveidot jaunu kolonnu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Esot tabulas pēdējā šūnā, izveidot jaunu rindu.

Piezīme : Lai pabeigtu tabulu, otro reizi nospiediet taustiņu ENTER.

ENTER

Izveidot tabulā rindu zem pašreizējās rindas.

CTRL+ENTER

Izveidot jaunu rindkopu tajā pašā tabulas šūnā.

ALT+ENTER

Izveidot tabulā kolonnu pa labi no pašreizējās kolonnas.

CTRL+ALT+R

Izveidot tabulā kolonnu pa kreisi no pašreizējās kolonnas.

CTRL+ALT+E

Izveidot tabulā rindu virs pašreizējās (ja kursors atrodas jebkuras rindas sākumā).

ENTER

Dzēst tabulā pašreizējo tukšo rindu (ja kursors atrodas rindas sākumā).

DEL (nospiediet divreiz)

Piezīmju un objektu atlasīšana

Veicamās darbības

Īsinājumtaustiņi

Pašreizējā lapā atlasīt visus vienumus.

Piezīme : Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A

Atlasīt līdz rindiņas beigām.

SHIFT+END

Atlasīt visu rindu (ja kursors atrodas rindas sākumā).

SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pāriet uz lapas virsrakstu un atlasīt to.

CTRL+SHIFT+T

Atcelt atlasīto strukturējumu vai lapu.

ESC

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas uz augšu.

ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas uz leju.

ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas pa kreisi (atkāpes samazināšana).

ALT+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas pa labi (atkāpes palielināšana).

ALT+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt pašreizējo rindkopu un visas tai padotās rindkopas.

CTRL+SHIFT+PĀRNESUMZĪME

Dzēst atlasīto piezīmi vai objektu.

DELETE

Pārvietoties uz rindiņas sākumu.

HOME

Pārvietoties uz rindiņas beigām.

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABĀ BULTIŅA

Atgriezties pēdējā apmeklētajā lapā.

ALT+kreisā bultiņa

Pārvietoties uz nākamo apmeklēto lapu.

ALT+LABĀ BULTIŅA

Sākt atlasītā audio vai video ieraksta atskaņošanu.

CTRL+ALT+P

Sākt atlasītā audio vai video ieraksta atskaņošanu.

CTRL+ALT+S

Attīt pašreizējo audio vai video ierakstu par dažām sekundēm atpakaļ.

CTRL+ALT+Y

Patīt pašreizējo audio vai video ierakstu par dažām sekundēm uz priekšu.

CTRL+ALT+U

Atzīmju pievienošana piezīmēm

Veicamās darbības

Īsinājumtaustiņi

Lietot, atzīmēt vai notīrīt atzīmi Veicamie darbi.

CTRL+1

Lietot vai notīrīt atzīmi Svarīgs.

CTRL+2

Lietot vai notīrīt atzīmi Jautājums.

CTRL+3

Lietot vai notīrīt atzīmi Atcerēties vēlākam laikam.

CTRL+4

Lietot vai notīrīt atzīmi Definīcija.

CTRL+5

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+6

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+7

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+8

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+9

Atlasītajās piezīmēs noņemt visas piezīmju atzīmes.

CTRL+0

Struktūru izmantošana

Veicamās darbības

Īsinājumtaustiņi

Rādīt līdz 1. līmenim.

ALT+SHIFT+1

Izvērst līdz 2. līmenim.

ALT+SHIFT+2

Izvērst līdz 3. līmenim.

ALT+SHIFT+3

Izvērst līdz 4. līmenim.

ALT+SHIFT+4

Izvērst līdz 5. līmenim.

ALT+SHIFT+5

Izvērst līdz 6. līmenim.

ALT+SHIFT+6

Izvērst līdz 7. līmenim.

ALT+SHIFT+7

Izvērst līdz 8. līmenim.

ALT+SHIFT+8

Izvērst līdz 9. līmenim.

ALT+SHIFT+9

Izvērst visus līmeņus.

ALT+SHIFT+0

Palielināt atkāpi par vienu līmeni.

TAB

Samazināt atkāpi par vienu līmeni.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Izvērst savērsto strukturējumu.

ALT+SHIFT+PLUSZĪME

Savērst izvērsto strukturējumu.

ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME

Valodas iestatījumu norādīšana

Piezīme : Lai mainītu piezīmju rakstīšanas virzienu, vispirms rīkā Microsoft Office 2010 valodu preferences ir jāiespējo valodas ar rakstību no labās puses uz kreiso pusi.

Veicamās darbības

Īsinājumtaustiņi

Iestatīt rakstīšanas virzienu no kreisās puses uz labo pusi.

CTRL+kreisais SHIFT

Iestatīt rakstīšanas virzienu no labās puses uz kreiso pusi.

CTRL+labais SHIFT

Tekstā ar rakstību no labās puses uz kreiso pusi palielināt atkāpi par vienu līmeni.

TAB

Tekstā ar rakstību no labās puses uz kreiso pusi samazināt atkāpi par vienu līmeni.

SHIFT+TAB

Uz lapas sākumu

Savas piezīmju grāmatiņas organizēšana un pārraudzīšana

Darbs ar lapām un sānpiezīmēm

Veicamās darbības

Īsinājumtaustiņi

Iespējot vai atspējot pilnas lapas skatu.

F11

Atvērt jaunu OneNote logu.

CTRL+M

Atvērt nelielu OneNote logu, lai izveidotu sānpiezīmi.

CTRL+SHIFT+M

Izvērst vai savērst lapu grupas cilnes.

CTRL+SHIFT+*

Drukāt pašreizējo lapu.

CTRL+P

Atlasītās sadaļas beigās pievienot jaunu lapu.

CTRL+N

Palielināt lapu ciļņu joslas platumu.

CTRL+SHIFT+[

Samazināt lapu ciļņu joslas platumu.

CTRL+SHIFT+]

Zem pašreizējās lapas cilnes izveidot jaunu lapu tajā pašā līmenī.

CTRL+ALT+N

Samazināt pašreizējās lapas cilnes etiķetes atkāpes līmeni.

CTRL+ALT+[

Palielināt pašreizējās lapas cilnes etiķetes atkāpes līmeni.

CTRL+ALT+]

Zem pašreizējās lapas izveidot jaunu apakšlapu.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Atlasīt visus vienumus.

Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A

Atlasīt pašreizējo lapu.

CTRL+SHIFT+A
Ja atlasītā lapa ir iekļauta grupā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A, lai atlasītu visas šīs grupas lapas.

Pārvietot atlasīto lapas cilni uz augšu.

ALT+SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Atlasīto lapas cilni pārvietot lejup.

ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ievietošanas punktu pārvietot uz lapas virsrakstu.

CTRL+SHIFT+T

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pirmo lapu.

ALT+PAGE UP

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pēdējo lapu.

ALT+PAGE DOWN

Ritināt pašreizējā lapā uz augšu.

PAGE UP

Ritināt pašreizējā lapā uz leju.

PAGE DOWN

Ritināt uz pašreizējās lapas sākumu.

CTRL+HOME

Ritināt uz pašreizējās lapas beigām.

CTRL+END

Doties uz nākamo rindkopu.

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Doties uz iepriekšējo rindkopu.

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā augšup vai paplašināt lapu augšup.

CTRL+ALT+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā lejup vai paplašināt lapu lejup.

CTRL+ALT+lejupvērstā bultiņa

Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā pa kreisi vai paplašināt lapu pa kreisi.

CTRL+ALT+kreisā bultiņa

Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā pa labi vai paplašināt lapu pa labi.

CTRL+ALT+labā bultiņa

Doties uz nākamo piezīmju konteineri.

ALT+lejupvērstā bultiņa

Doties uz rindiņas sākumu.

HOME

Doties uz rindiņas beigām.

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABĀ BULTIŅA

Atgriezties pēdējā apmeklētajā lapā.

ALT+kreisā bultiņa

Pārvietoties uz nākamo apmeklēto lapu.

ALT+labā bultiņa

Tuvināt.

ALT+CTRL+pluszīme (cipartastatūrā)
–VAI–
ALT+CTRL+SHIFT+pluszīme

Tālināt.

ALT+CTRL+mīnuszīme (cipartastatūrā)
–VAI–
ALT+CTRL+SHIFT+pārnesumzīme

Saglabāt izmaiņas.

Kamēr programma OneNote darbojas, jūsu piezīmes tiek automātiski saglabātas ikreiz, kad tās maināt. Manuāla piezīmju saglabāšana nav nepieciešama.

CTRL+S

Darbs ar piezīmju grāmatiņām un sadaļām

Veicamās darbības

Nospiediet

Izveidot jaunu sadaļu.

CTRL+T

Atvērt piezīmju grāmatiņu.

CTRL+O

Atvērt sadaļu.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Doties uz nākamo sadaļu.

CTRL+TAB

Doties uz iepriekšējo sadaļu.

CTRL+SHIFT+TAB

Doties uz sadaļas nākamo lapu.

CTRL+PAGE DOWN

Doties uz sadaļas iepriekšējo lapu.

CTRL+PAGE UP

Doties uz sadaļas pirmo lapu.

ALT+HOME

Doties uz sadaļas pēdējo lapu.

ALT+END

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pirmo lapu.

ALT+PAGE UP

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pēdējo lapu.

ALT+PAGE DOWN

Pārvietot vai kopēt pašreizējo lapu.

CTRL+ALT+M

Fokusēt pašreizējo lapas cilni.

CTRL+ALT+G

Atlasīt pašreizējo lapas cilni.

CTRL+SHFT+A

Fokusēt pašreizējo sadaļas cilni.

CTRL+SHIFT+G

Pārvietot pašreizējo sadaļu.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Pārslēgt navigācijas joslā uz citu piezīmju grāmatiņu.

CTRL+G, tad nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU vai AUGŠUPVĒRSTO BULTIŅU, lai atlasītu citu piezīmju grāmatiņu, un nospiediet ENTER

Meklēšana piezīmēs

Veicamās darbības

Nospiediet

Pārvietot ievietošanas punktu uz lodziņu Meklēt, lai meklētu visās piezīmju grāmatiņās.

CTRL+E

Meklējot visās piezīmju grāmatiņās, priekšskatīt nākamo rezultātu.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Meklējot visās piezīmju grāmatiņās, pāriet uz atlasīto rezultātu un pārtraukt meklēšanu.

ENTER

Mainīt meklēšanas tvērumu.

CTRL+E, TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, ATSTARPE

Atvērt rūti Meklēšanas rezultāti.

ALT+O pēc meklēšanas

Meklēt tikai pašreizējā lapā.

Piezīme : Jebkurā laikā var pārslēgt no meklēšanas visur uz meklēšanu tikai pašreizējā lapā un otrādi, nospiežot CRTL+E vai CTRL+F.

CTRL+F

Meklējot pašreizējā lapā, pāriet uz nākamo rezultātu.

ENTER vai F3

Meklējot pašreizējā lapā, pāriet uz iepriekšējo rezultātu.

SHFT+F3

Pārtraukt meklēšanu un atgriezties lapā.

ESC

Uz lapas sākumu

Piezīmju koplietošana

Piezīmju koplietošana ar citiem lietotājiem

Veicamās darbības

Īsinājumtaustiņi

Nosūtīt atlasītās lapas e-pasta ziņojumā.

CTRL+SHIFT+E

Piezīmju koplietošana ar citām programmām

Veicamās darbības

Īsinājumtaustiņi

Nosūtīt atlasītās lapas e-pasta ziņojumā.

CTRL+SHIFT+E

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Šodien.

CTRL+SHIFT+1

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Rīt.

CTRL+SHIFT+2

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Šonedēļ.

CTRL+SHIFT+3

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Nākamnedēļ.

CTRL+SHIFT+4

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Bez datuma.

CTRL+SHIFT+5

Atvērt atlasīto Outlook uzdevumu.

CTRL+SHIFT+K

Atlasīto Outlook uzdevumu atzīmēt kā pabeigtu.

CTRL+SHIFT+9

Dzēst atlasīto Outlook uzdevumu.

CTRL+SHIFT+0

Sinhronizēt pašlaik koplietojamā piezīmju grāmatiņā veiktās izmaiņas.

SHIFT+F9

Sinhronizēt visās koplietojamās piezīmju grāmatiņās veiktās izmaiņas.

F9

Atzīmēt pašreizējo lapu kā Nelasīts.

CTRL+Q

Uz lapas sākumu

Piezīmju aizsardzība

Ar paroli aizsargātas sadaļas

Veicamās darbības

Nospiediet

Slēgt visas ar paroli aizsargātās sadaļas.

CTRL+ALT+L

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×