Office 365 apgūšanas satura pakotnes datu modelis

Piezīme.: Šī ir publiska priekšskatījuma pirmsizlaides dokumentācija, kas var mainīties turpmākajos laidienos.

Dati Office 365 apgūšanas satura pakotnes tabulām

Office 365 apgūšanas satura pakotne izveido savienojumu ar API, kas parāda daudzdimensiju datu modeli. API ir priekšskatījuma statusā un ir pieejami vietnē https://reports.office.com/pbi/v1.0/<nomnieka id> (aizstājiet <nomnieka id> ar sava nomnieka GUID).

Piezīme.: Papildinformāciju, skatiet rakstā Darbs ar Office 365 lietojuma atskaitēm programmā Microsoft Graph.

Šis API ir sniedz informācija par dažādu Office 365 pakalpojumu ikmēneša lietošanas tendencēm. Precīzus API atgrieztos datus skatiet tabulā nākamajā sadaļā.

Office 365 atskaišu API atgriezto datu tabulas

Tabulas nosaukums

Informācija tabulā

Datumu diapazons

Nomnieka produkta lietojums

Satur iespējoto aktīvo lietotāju, mēnešu gaitā paturēto lietotāju, pirmreizējo lietotāju un kumulatīvo aktīvo lietotāju mēneša kopsummas.

Ietilpst ikmēneša apkopotie dati par pašreizējo 12 mēnešu periodu, tostarp pašreizējo daļējo mēnesi.

Nomnieka produktu aktivitāte

Satur ikmēneša kopsummas attiecībā uz darbībām un aktīvo lietotāju skaitu attiecībā uz dažādām darbībām produktos.

Informāciju par darbībām produktā, kas tiek atgriezta šajā datu tabulā, skatiet aktīvo lietotāju definīcijā.

Ietilpst ikmēneša apkopotie dati par pašreizējo 12 mēnešu periodu, tostarp pašreizējo daļējo mēnesi.

Nomnieka Office licences

Satur datus par lietotājiem piešķirto Microsoft Office abonentu skaitu

Ietilpst stāvokļa mēneša beigās dati par pašreizējo 12 mēnešu periodu, tostarp pašreizējo daļējo mēnesi.

Nomnieka pastkastes lietojums

Satur datus par lietotāja pastkasti, tostarp kopējo pastkastes apjomu un to, kā tiek izmantota krātuve.

Ietilpst stāvokļa mēneša beigās dati par pašreizējo 12 mēnešu periodu, tostarp pašreizējo daļējo mēnesi.

Nomnieka klienta lietojums

Satur datus par to, cik lietotāji aktīvi izmanto konkrētus klientus/ierīces, lai izveidotu savienojumu ar Exchange Online, Skype darbam un Yammer.

Ietilpst ikmēneša apkopotie dati par pašreizējo 12 mēnešu periodu, tostarp pašreizējo daļējo mēnesi.

Nomnieka SharePoint Online lietojums

Satur datus par SharePoint vietnēm, kas aptver grupas vietnes, piemēram, vietņu kopskaitu, cik dokumenti atrodas vietnē, failu skaitu pēc darbības veida un izmantoto krātuvi.

Ietilpst stāvokļa mēneša beigās dati par pašreizējo 12 mēnešu periodu, tostarp pašreizējo daļējo mēnesi.

Nomnieka OneDrive darbam lietojums

Satur datus par OneDrive kontiem, piemēram, kontu skaitu, dokumentu skaitu OneDrives krātuvēs, izmantoto krātuves vietu un failu skaitu pēc darbības veida.

Ietilpst stāvokļa mēneša beigās dati par pašreizējo 12 mēnešu periodu, tostarp pašreizējo daļējo mēnesi.

Nomnieka Office aktivizācija

Satur datus par Office abonementa aktivizāciju skaitu, aktivizāciju skaitu vienai ierīcei (Android/iOS/Mac/personālajam datoram), aktivizācijas pēc pakalpojumu plāna, piemēram, Office Proplus, Visio, Project.

Ietilpst stāvokļa mēneša beigās dati par pašreizējo 12 mēnešu periodu, tostarp pašreizējo daļējo mēnesi.

Lietotāja stāvoklis

Satur metadatus par lietotājiem, tostarp lietotāja parādāmo vārdu, piešķirtos produktus, atrašanās vietu, nodaļu, amatu un uzņēmumu. Šie dati ir par lietotājiem, kuriem tika piešķirtās licences pēdējā pilnā mēneša laikā. Katram lietotājam ir piešķirts unikāls lietotāja ID.

Šie dati ir par lietotājiem, kuriem tika piešķirtas licences pēdējā pilnā mēneša laikā.

Lietotāja darbības

Satur lietotāja līmeņa informāciju par licencēto lietotāju veiktajām darbībām.

Informāciju par darbībām produktā, kas tiek atgriezta šajā datu tabulā, skatiet aktīvo lietotāju definīcijā.

Šie dati ir par lietotājiem, kas veica darbības kādā no pakalpojumiem pēdējā pilnā mēneša laikā.

Izvērsiet nākamās sadaļas, lai skatītu detalizētu informāciju par katru datu tabulu.

Šajā tabulā ir lietotāja līmeņa dati par lietotājiem, kuriem tika piešķirtas licences pēdējā pilnā mēneša laikā. Tā piegādā datus no Azure Active Directory.

Kolonnas nosaukums

Kolonnas apraksts

Lietotāja ID

Unikāls lietotāja id, kas apzīmē lietotāju un iespējo savienošanu ar citām datu tabulām datu kopā.

Laika periods

Mēneša vērtība, kurai šajā tabulā ir dati.

UPN

Lietotāja pamatnosaukums unikāli identificē lietotāju, lai tas varētu pievienot citiem ārējiem datu avotiem.

DisplayName

Lietotāja parādāmais vārds.

IDType

ID tips ir iestatīts uz 1, ja lietotājs ir Yammer lietotājs, kas izveido savienojumu, izmantojot savu Yammer ID, vai 0, ja tiek izveidots savienojums ar Yammer, izmantojot savu Office 365 ID.

Vērtība 1 norāda, ka šis lietotājs izveido savienojumu ar Yammer, izmantojot savu Yammer ID, nevis savu Office 365 ID

HasLicenseEXO

Iestatiet kā Patiess, ja lietotājam ir piešķirta licence un iespējota Exchange lietošana.

HasLicenseODB

Iestatiet kā Patiess, ja lietotājam ir piešķirta licence un iespējota OneDrive darbam lietošana.

HasLicenseSPO

Iestatiet kā Patiess, ja lietotājam ir piešķirta licence un iespējota SharePoint Online lietošana.

HasLicenseYAM

Iestatiet kā Patiess, ja lietotājam ir piešķirta licence un iespējota Yammer lietošana.

HasLicenseSFB

Iestatiet kā Patiess, ja lietotājam ir piešķirta licence un iespējota Skype darbam lietošana.

Uzņēmums

Uzņēmuma dati, kas attēloti Azure Active Directory šim lietotājam.

Nodaļa

Nodaļas dati, kas attēloti Azure Active Directory šim lietotājam.

LocationCity

Pilsētas dati, kas attēloti Azure Active Directory šim lietotājam.

LocationCountry

Valsts/reģiona dati, kas attēloti Azure Active Directory šim lietotājam.

LocationState

Novada dati, kas attēloti Azure Active Directory šim lietotājam.

LocationOffice

Lietotāja birojs.

Amats

Amata dati, kas attēloti Azure Active Directory šim lietotājam.

Izdzēsta

TRUE, ja lietotājs ir izdzēsts no Office 365 pagājušajā pilnajā mēnesī.

DeletedDate

Datums, kad lietotājs tika izdzēsts no Office 365.

YAM_State

Lietotāja stāvoklis Yammer sistēmā var būt aktīvs, izdzēsts vai apturēts.

YAM_ActivationDate

Datums, kad lietotājs kļuva aktīvs pakalpojumā Yammer.

YAM_DeletionDate

Datums, kad lietotājs tika izdzēsts pakalpojumā Yammer.

YAM_SuspensionDate

Datums, kad lietotājs tika apturēts pakalpojumā Yammer.

Šajā tabulā ir dati par ikvienu lietotāju, kas veica kādu darbību jebkurā pakalpojumu pagājušajā mēnesī.

Kolonnas nosaukums

Kolonnas apraksts

Lietotāja ID

Unikāls lietotāja id, kas apzīmē lietotāju un iespējo savienošanu ar citām datu tabulām datu kopā.

IDType

ID tips ir iestatīts uz 1, ja lietotājs ir Yammer lietotājs, kas izveido savienojumu, izmantojot savu Yammer ID, vai 0, ja tiek izveidots savienojums ar Yammer, izmantojot savu Office 365 ID.

Vērtība 1 norāda, ka šis lietotājs izveido savienojumu ar Yammer, izmantojot savu Yammer ID, nevis savu Office 365 ID

Laika periods

Mēneša vērtība, kurai šajā tabulā ir norādīti dati.

EXO_EmailSent

Nosūtīto e-pasta ziņojumu skaits.

EXO_EmailReceived

Saņemto e-pasta ziņojumu skaits.

EXO_EmailRead

Lietotāja veikto e-pasta ziņojumu lasīšanas darbību skaits; tajā var ietilpt jau lasīta e-pasta ziņojuma lasīšana vairākas reizes vai iepriekš saņemta e-pasta ziņojuma lasīšana.

ODB_FileViewedModified

To failu skaits, ar kuriem šis lietotājs ir mijiedarbojies jebkurā OneDrive darbam (piemēram, izveidoja, atjaunināja, izdzēsa, skatīja vai lejupielādēja).

ODB_FileSynched

To failu skaits, kurus šis lietotājs sinhronizēja jebkurā OneDrive darbam.

ODB_FileSharedInternally

To failu skaits, kurus šis lietotājs iekšēji kopīgoja no jebkura OneDrive darbam.

ODB_FileSharedExternally

To failu skaits, kurus šis lietotājs ārēji kopīgoja no jebkura OneDrive darbam.

ODB_AccessByOwner

To failu skaits, ar kuriem šis lietotājs miiedarbojās un kuri atrodas lietotāja OneDrive darbam.

ODB_AccessOthers

To failu skaits, ar kuriem šis lietotājs miiedarbojās un kuri atrodas cita lietotāja OneDrive darbam.

SPO_GroupFileViewedModified

To failu skaits, ar kuriem šis lietotājs mijiedarbojās jebkurā grupas vietnē.

SPO_GroupFileSynched

To failu skaits, kurus šis lietotājs sinhronizēja jebkurā grupas vietnē.

SPO_GroupFileSharedInternally

To failu skaits, kurus šis lietotājs iekšēji kopīgoja jebkurā grupas vietnē.

SPO_GroupFileSharedExternally

To failu skaits, kurus šis lietotājs ārēji kopīgoja jebkurā grupas vietnē.

SPO_GroupAccessByOwner

To failu skaits, ar kuriem šis lietotājs mijiedarbojās un kuri atrodas tam piederošā grupas vietnē.

SPO_GroupAccessByOthers

To failu skaits, ar kuriem šis lietotājs mijiedarbojās un kuri atrodas citam lietotājam piederošā grupas vietnē.

SPO_TeamFileViewedModified

To failu skaits, ar kuriem šis lietotājs mijiedarbojās kādā grupas vietnē.

SPO_TeamFileSynched

To failu skaits, kurus šis lietotājs sinhronizēja kādā grupas vietnē.

SPO_TeamFileSharedInternally

To failu skaits, kurus šis lietotājs iekšēji kopīgoja kādā grupas vietnē.

SPO_TeamFileSharedExternally

To failu skaits, kurus šis lietotājs ārēji kopīgoja kādā grupas vietnē.

SPO_TeamAccessByOwner

To failu skaits, ar kuriem šis lietotājs mijiedarbojās un kuri atrodas tam piederošā grupas vietnē.

SPO_TeamAccessByOthers

To failu skaits, ar kuriem šis lietotājs mijiedarbojās un kuri atrodas citam lietotājam piederošā grupas vietnē.

YAM_MessagePost

Šī lietotāja publicēto Yammer ziņojumu skaits.

YAM_MessageLiked

Yammer ziņojumu skaits, kurus šis lietotājs atzīmēja ar Patīk.

YAM_MessageRead

Šī lietotāja lasīto Yammer ziņojumu skaits.

SFB_P2PSummary

Vienādranga sesiju skaits, kurās piedalījās šis lietotājs.

SFB_ConfOrgSummary

Konferences sesiju skaits, kuras organizēja šis lietotājs.

SFB_ConfPartSummary

Konferences sesiju skaits, kurās piedalījās šis lietotājs.

Šajā tabulā norādīti ikmēneša apgūšanas dati par iespējotiem, aktīviem, atkārtotiem un pirmreizējiem lietotājiem katra produkta lietotākiem Office 365. Office 365 vērtība norāda aktīvo lietojumu kādā no produktiem.

Kolonnas nosaukums

Kolonnas apraksts

Produkts

Produktu nosaukumi, par kuriem ir apkopota lietojuma informācija. Office 365 vērtība produkta kolonnā norāda aktivitāti kādā no produktiem.

Laika periods

Mēneša vērtība. Būs viena rinda katram produktam katrā mēnesī pēdējo 12 mēnešu laikā, tostarp pašreizējā nepilnajā mēnesī.

EnabledUsers

Lietotāju skaits, kuri ir iespējoti izmantot produktu atbilstoši laika perioda vērtībai; ja lietotājs bija iespējots mēneša daļā, tas joprojām tiek pieskaitīts.

ActiveUsers

Lietotāju skaits, kuri veikusi apzinātas aktivitātes produktā attiecīgajā laika periodā.

Lietotājs tiek uzskaitīts kā aktīvs attiecībā uz kādu produktu konkrētā mēnesī, ja produktā ir veicis kādu no pamatdarbībām. Galvenās darbības ir pieejamas nomnieka produkta darbību tabulā.

CumulativeActiveUsers

Lietotāju skaits, kuri ir iespējoti lietot produktu un ir izmantojuši produktu līdz laika perioda mēnesim vismaz reizi kopš datu apkopošanas uzsākšanas jaunajā lietošanas sistēmā.

MoMReturningUsers

Lietotāju skaits, kuri bija aktīvi laika perioda mēnesī un arī bija aktīvi iepriekšējā mēnesī.

FirstTimeUsers

Lietotāju skaits, kuri pirmo reizi kļuva aktīvi laika periodā kopš datu vākšanas jaunajā lietojuma sistēmā.

Lietotājs tiek pieskaitīts kā pirmreizējs lietotājs konkrētā mēnesī, ja tiek konstatēta lietotāja aktivitāte pirmo reizi kopš datu vākšanas šajā jaunajā atskaišu izveides sistēmā. Ja lietotājs ir ticis uzskaitīts kā pirmreizējs lietotājs, arī pēc ilga aktivitātes pauzes perioda šis lietotājs vairs netiks uzskaitīts kā pirmreizējs lietotājs

Satura datums

Ja laika periodā tiek rādīts pašreizējais mēnesis, šī vērtība ir pēdējais datums pašreizējā mēnesī, par kuru ir pieejami dati.

Ja laika periodu tiek rādīts iepriekšējais mēnesis, šī vērtība ir pēdējais datums laika perioda mēnesī.

Šajā tabulā norādītas ikmēneša kopsummas attiecībā uz aktivitātēm un aktīvo lietotāju skaitu attiecībā uz dažādām aktivitātēm produktos.

Kolonnas nosaukums

Kolonnas apraksts

Laika periods

Mēneša vērtība. Būs viena rinda katram produktam katrā mēnesī pēdējo 12 mēnešu laikā, tostarp pašreizējā nepilnajā mēnesī.

Produkts

Produkta nosaukums pakalpojumā Office 365, kura lietojuma dati ir pieejami.

Aktivitāte

Aktivitātes produktā nosaukums, kas tiek izmantots, lai parādītu produkta aktīvu izmantošanu.

ActivityCount

Tas ir darbību kopskaits par katru aktivitāti, ko produktā veic visi aktīvie lietotāji.

Piezīme. SharePoint Online un OneDrive darbam aktivitātēm šī vērtība attiecas uz atsevišķu dokumentu skaitu, ar kuriem mijiedarbojas lietotāji.

ActiveUserCount

Lietotāju skaits, kuri veica attiecīgo aktivitāti produktā.

TotalDurationInMinute

Ilguma kopsumma minūtēs attiecībā uz visiem aktīvajiem lietotājiem, kuri izmantoja audio vai video sesiju attiecīgā Skype darbam aktivitātē.

Satura datums

Ja laika periodā tiek rādīts pašreizējais mēnesis, šī vērtība ir pēdējais datums pašreizējā mēnesī, par kuru ir pieejami dati.

Ja laika periodu tiek rādīts iepriekšējais mēnesis, šī vērtība ir pēdējais datums laika perioda mēnesī.

Šajā tabulā ir kopsavilkuma dati par visiem licencētajiem Exchange Online lietotājiem, kuriem ir lietotāju pastkastes. Tajā ietverts visu lietotāja pastkastu stāvoklis mēneša beigās . Šajā tabulā esošie datiem nesummējas starp vairākiem mēnešiem. Pēdējā mēneša dati šajā tabulā norāda pēdējo stāvokli.

Kolonnas nosaukums

Kolonnas apraksts

TotalMailboxes

Office 365 abonementa lietotāju pastkastu skaits.

IssueWarningQuota

Izsniegšanas kopējās kvotas brīdinājums attiecībā uz visām lietotāju pastkastēm.

ProhibitSendQuota

Sūtīšanas aizliegšanas kopējās kvotas brīdinājums attiecībā uz visām lietotāju pastkastēm.

ProhibitSendReceiveQuota

Sūtīšanas/saņemšanas aizliegšanas kopējās kvotas brīdinājums attiecībā uz visām lietotāju pastkastēm.

TotalItemBytes

Visām lietotāju pastkastēm izmantotā krātuves vieta baitos.

MailboxesNoWarning

Lietotāju pastkastu skaits, kuras nebija sasniegušas krātuves brīdinājuma ierobežojumu.

MailboxesIssueWarning

Lietotāju pastkastu skaits, kuras saņēma brīdinājumu par krātuves kvotu.

MailboxesExceedSendQuota

Lietotāju pastkastu skaits, kuras ir pārsniegušas sūtīšanas kvotu.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Lietotāju pastkastu skaits, kuras ir pārsniegušas sūtīšanas/saņemšanas kvotu.

DeletedMailboxes

Lietotāju pastkastu skaits, kuras dotajā laika periodā ir izdzēstas.

Laika periods

Mēneša vērtība.

Satura datums

Ja laika periodā tiek rādīts pašreizējais mēnesis, šī vērtība ir pēdējais datums pašreizējā mēnesī, par kuru ir pieejami dati.

Ja laika periodu tiek rādīts iepriekšējais mēnesis, šī vērtība ir pēdējais datums laika perioda mēnesī.

Šajā tabulā mēnešu kopsavilkuma dati par klientiem, kurus lietotāji izmanto, lai izveidotu savienojumu ar Exchange Online, Skype darbam un Yammer. Šajā tabulā vēl nav klientu lietojuma datu par SharePoint Online un OneDrive darbam.

Kolonnas nosaukums

Kolonnas apraksts

Produkts

Produkta nosaukums pakalpojumā Office 365, kura klienta lietojuma dati ir pieejami.

ClientId

Katras ierīces nosaukums, kura tikusi izmantota, lai veidotu savienojumu ar produktu.

UserCount

Lietotāju skaits, kuri izmantoja katru klientu ar katru produktu.

Laika periods

Mēneša vērtība

Satura datums

Ja laika periodā tiek rādīts pašreizējais mēnesis, šī vērtība ir pēdējais datums pašreizējā mēnesī, par kuru ir pieejami dati.

Ja laika periodu tiek rādīts iepriekšējais mēnesis, šī vērtība ir pēdējais datums laika perioda mēnesī.

Šajā tabulā ietilpst mēnešu kopsavilkuma dati par SharePoint Online vietņu lietojumu vai aktivitāti. Tas attiecas tikai uz grupas vietnēm. Šajā kolonnā tiek norādīts SharePoint Online vietņu stāvoklis mēneša beigās, piemēram, ja lietotājs ir izveidojis 5 dokumentus, kas izmanto 10 MB krātuves vietas un pēc tam izdzēsis dažus failus un pievienojis vairākus failus, kā rezultātā mēneša beigās kopā ir 7 faili, kas izmanto 5 MB krātuves vietas, šajā tabulā parādītā vērtība ir stāvoklis mēneša beigās. Šī tabula ir paslēpta, lai izvairītos no apkopojumu dublikātiem un tiek izmantota kā avots divu atsauču tabulu izveidei.

Kolonnas nosaukums

Kolonnas apraksts

SiteType

Vietnes tipa vērtība (jebkura/darba grupa/grupa) (jebkura attēlo vienu no šiem 2 vietnes tipiem).

TotalSites

Vietņu skaits, kuras pastāvēja laika perioda beigās.

DocumentCount

Dokumentu kopskaits, kuri pastāvēja vietnē laika perioda beigās.

DiskQuota

Kopējās piešķirtās krātuves kvotas kopsumma visās vietnēs laika perioda beigās.

DiskUsed

Izmantotās krātuves vietas kopsumma visās vietnēs laika perioda beigās.

ActivityType

Vietņu skaits, kuras reģistrēja dažādus failu aktivitāšu veidus (jebkāda/aktīvi faili/koplietoti faili EXT/INT/sinhronizēti faili).

„Jebkāda“ norāda, ka tika veikta jebkura failu aktivitāte.

SitesWithOwnerActivities

Aktīvo vietņu skaits, kurās vietnes īpašnieks veica konkrētas failu aktivitātes savā kontā.

SitesWithNonOwnerActivities

Aktīvo vietņu kopsumma mēnesī, kurās lietotāji, kuri nav vietnes īpašnieks, veica konkrētas failu aktivitātes.

ActivityTotalSites

Vietņu skaits, kurās reģistrēta jebkāda aktivitāte laika periodā. Ja vietnē bija aktivitāte iepriekš laika periodā un tika izdzēsta līdz laika perioda beigām, tā tiek pieskaitīta pie aktīvajām vietnēm šī laika perioda kopsummā.

Laika periods

Šajā kolonnā ir datuma vērtība. Izmantota kā relācijas daudzi pret vienu kalendāra tabulā.

Satura datums

Ja laika periodā tiek rādīts pašreizējais mēnesis, šī vērtība ir pēdējais datums pašreizējā mēnesī, par kuru ir pieejami dati.

Ja laika periodu tiek rādīts iepriekšējais mēnesis, šī vērtība ir pēdējais datums laika perioda mēnesī.

Šajā tabulā ir nodrošināti dati par OneDrive kontiem, piemēram, kontu skaitu, dokumentu skaitu OneDrive kontos, izmantoto krātuves vietu un failu skaitu pēc darbības veida. Šajā tabulā tiek attēlots OneDrive darbam kontu statuss mēneša beigās. Piemēram, ja lietotājs izveidoja 5 dokumentus, kas izmanto 10 MB lielu krātuvi, un pēc tam izdzēsa dažus failus un pievienoja vairākus failus, kā rezultātā mēneša beigās viņam ir 7 faili, kas izmanto-5 MB krātuves vietas, vērtība mēneša beigās tiek parādīta šajā tabulā.

Kolonnas nosaukums

Kolonnas apraksts

SiteType

Vērtība ir "OneDrive".

TotalSites

OneDrive darbam kontu skaits, kuri pastāvēja laika perioda beigās.

DocumentCount

Dokumentu kopskaits, kuri pastāvēja visos OneDrive darbam kontos laika perioda beigās.

DiskQuota

Kopējā visiem OneDrive darbam kontiem piešķirtā krātuves kvota laika perioda beigās.

DiskUsed

Izmantotās krātuves vietas kopsumma visos OneDrive kontos laika perioda beigās.

ActivityType

Kontu skaits, kuri reģistrēja dažādus failu aktivitāšu veidus (jebkāda/aktīvi faili/koplietoti faili EXT/INT/sinhronizēti faili).

„Jebkāda“ norāda, ka tika veikta jebkura failu aktivitāte.

SitesWithOwnerActivities

Aktīvo OneDrive darbam kontu skaits, kuros konta īpašnieks veica konkrētas failu aktivitātes savā kontā.

SitesWithNonOwnerActivities

OneDrive darbam kontu skaits, kuros failu aktivitātes veica lietotāji, kas nav konta īpašnieks.

ActivityTotalSites

OneDrive darbam kontu skaits, kuros reģistrēta jebkāda aktivitāte laika periodā. Ja OneDrive darbam kontā bija aktivitāte iepriekš laika periodā un tika izdzēsta līdz laika perioda beigām, tā tiek pieskaitīta pie aktīvajiem OneDrive darbam kontiem šī laika perioda kopsummā.

Laika periods

Šajā kolonnā ir datuma vērtība. Izmantota kā relācijas daudzi pret vienu kalendāra tabulā.

Satura datums

Ja laika periodā tiek rādīts pašreizējais mēnesis, šī vērtība ir pēdējais datums pašreizējā mēnesī, par kuru ir pieejami dati.

Ja laika periodu tiek rādīts iepriekšējais mēnesis, šī vērtība ir pēdējais datums laika perioda mēnesī.

Tabula nodrošina datus par Office abonementa aktivizāciju skaitu, aktivizāciju skaitu pēc pakalpojumu plāna, piemēram, Office Proplus, Visio, Project. Tā arī nodrošina datus par aktivizēšanu attiecībā uz katru ierīci (Android/iOS/Mac/PC).

Kolonnas nosaukums

Kolonnas apraksts

ServicePlanName

Pakalpojumu plānu nosaukumu vērtību sarakstus un aktivizācijas skaitliskie rādītāji pēc ierīcēm, kā attēlots kolonnās zemāk.

TotalEnabled

Iespējoto lietotāju skaits pēc pakalpojumu plāna nosaukuma laika perioda beigās.

TotalActivatedUsers

To lietotāju skaits, kuri ir aktivizējuši katra pakalpojuma plānu līdz laika perioda beigām.

AndroidCount

Aktivizēšanu skaits katram pakalpojumu plānam Android ierīcei līdz laika perioda beigām.

iOSCount

Aktivizēšanu skaits katram pakalpojumu plānam iOS ierīcei līdz laika perioda beigām.

MacCount

Aktivizēšanu skaits katram pakalpojumu plānam MAC ierīcei līdz laika perioda beigām.

PcCount

Aktivizēšanu skaits katram pakalpojumu plānam PC ierīcei līdz laika perioda beigām.

WinRtCount

Aktivizēšanu skaits katram pakalpojumu plānam Windows Mobile ierīcei līdz laika perioda beigām.

Laika periods

Šajā kolonnā ir datuma vērtība. Izmantota kā relācijas daudzi pret vienu kalendāra tabulā.

Satura datums

Ja laika periodā tiek rādīts pašreizējais mēnesis, šī vērtība ir pēdējais datums pašreizējā mēnesī, par kuru ir pieejami dati.

Ja laika periodu tiek rādīts iepriekšējais mēnesis, šī vērtība ir pēdējais datums laika perioda mēnesī.

Skatiet arī

Office 365 apgūšanas satura pakotne

Power BI apgūšanas satura pakotnes iespējošana pakalpojumam Office 365

Darbs ar atskaitēm Office 365 apgūšanas satura pakotnē

Office 365 apgūšanas satura pakotnes pielāgošana

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×