Objektu izmantošana un organizēšana, izmantojot navigācijas rūti

Programmā Access 2010 datu bāzes objekti tiek parādīti navigācijas rūtī, kas ir programmā Access 2007 ieviests līdzeklis. Vecākās programmas versijās lietotais datu bāzes logs nav pieejams.

Navigācijas rūtī var pielāgot objektu kategorijas un grupas. Var arī paslēpt objektus, grupas vai visu navigācijas rūti. Programma Access 2010 nodrošina vairākas tūlīt izmantojamas kategorijas, kā arī iespēju izveidot pielāgotas kategorijas un grupas.

Piezīme : Navigācijas rūts nav pieejama, lietojot tīmekļa datu bāzi, kas atvērta pārlūkprogrammā. Tomēr navigācijas rūti var izmantot, ja tīmekļa datu bāze ir atvērta programmā Access.

Šajā rakstā

Pārskats

Kategorijas atlasīšana

Objektu parādīšana un kārtošana

Objektu meklēšana datu bāzē

Pielāgotu kategoriju un grupu izveidošana un modificēšana

Objektu pievienošana pielāgotai grupai

Pielāgotu grupu īsceļu noņemšana un atjaunošana

Objektu un grupu paslēpšana

Paslēpto objektu un grupu parādīšana

Pārskats

Navigācijas rūts ir centrālā vieta, no kuras var ērti skatīt visus datu bāzes objekti, kā arī piekļūt tiem. Kad datu bāze ir atvērta programmā Access 2010, navigācijas rūts pēc noklusējuma ir redzama darbvietas kreisajā pusē.

Visas navigācijas rūts pielāgošana

Navigācijas rūts attēlojumu var pielāgot šādi:

Lai

Veiciet šo darbību

Mainītu navigācijas rūts platumu

Novietojiet rādītāju virs navigācijas rūts labās malas un, kad tas pārvēršas par divpusēju bultiņu, pavelciet malu, lai palielinātu vai samazinātu platumu.

Atvērtu vai aizvērtu navigācijas rūti

Noklikšķiniet uz pogas Atvērt/aizvērt slēga joslu Shutter bar open/close button for Navigation Pane in Access vai nospiediet taustiņu F11, lai atvērtu vai aizvērtu navigācijas rūti.

Navigācijas rūts, atvērta un aizvērta

Datu bāzes objektu izmantošana

Jebkuru navigācijas rūtī pieejamo objektu var izmantot, veicot uz tā dubultklikšķi. Ar peles labo pogu noklikšķinot uz objekta, tiek parādīta īsinājumizvēlne, kas nodrošina iespēju izmantot dažādas funkcijas, piemēram, atvērt objektu noformējuma skatā.

Kategorijas un grupas

Datu bāzes objektus var organizēt kategorijās un grupās. Izmantojot kategorijas, var sakārtot navigācijas rūtī pieejamos objektus, bet izmantojot grupas, var filtrēt kategorijās sakārtotos objektus.

Piemēram, iepriekšējā attēlā Visi Access objekti ir kategorija, bet Tabulas, Vaicājumi, Formas un Atskaites ir grupas.

Atlasot kādu kategoriju, tās elementi tiek sakārtoti kategorijā ietilpstošajās grupās. Piemēram, izvēloties kategoriju Tabulas un saistītie skati, tās elementi tiek sakārtoti pa vienai grupai uz katru tabulu, kur katrā grupā ir iekļautas saīsnes uz visiem objektiem, kuri izmanto šo tabulu — vaicājumiem, formām, atskaitēm u.c. Ja kāds objekts izmanto vairākas tabulas, tas tiek parādīts visās atbilstošajās grupās.

Uz lapas sākumu

Kategorijas atlasīšana

Veidojot jaunu datu bāzi, pēc noklusējuma tiek parādīta kategorija Tabulas un saistītie skati un grupa Visas tabulas. Katrā datu bāzē arī ir kategorija ar nosaukumu Pielāgota, kuru var izmantot, lai izveidotu pielāgotu objektu skatu. Turklāt programma Access nodrošina vēl divas iepriekš definētas kategorijas, kuras var izvēlēties atkarībā no tā, kā vēlaties parādīt objektus:

Kategorija

Apraksts

Objekta tips

Apskatiet visus datu bāzes objektus, kas ir sakārtoti pēc to tipa.

Izveides datums

un

Modificēšanas datums

Atrodiet objektus, kas ir izveidoti vai modificēti noteiktā datumā vai periodā. Varat filtrēt pēc parametriem Šodien vai Visi datumi. Šīs kategorijas parāda objektus dilstošā secībā, ņemot vērāt to izveides vai pēdējās modificēšanas datumu.

Piemēram, Northwind parauga datu bāzē, kas instalēta, izmantojot programmu Access, izvēloties parādīt kategoriju Visas tabulas, var apskatīt dažādus ar katru tabulu saistītos objektus. Sarakstā vienmēr vispirms tiek norādīta tabula, pēc kuras ir uzskaitīti visi objekti, kas ir atkarīgi no šīs tabulas datiem. Nākamajā attēlā redzams, ka grupā Darbinieki tiek rādīta tabula Darbinieki, pēc kuras ir uzskaitīti ar tabulu Darbinieki saistītie objekti; tāpat arī tabulās Ekspeditori un Klienti.

Navigācijas rūts, kurā redzamas tabulas grupās un objekti, kas saistīti ar katru tabulu

Ikreiz, kad izvēlaties iepriekšdefinētu kategoriju, programma Access iekļauj globālo grupu, kurā ietverti visi datu bāzes objekti. Kategorijas globālo grupu var ērti atrast, jo grupas nosaukuma sākumā ir vārds Visas. Piemēram, ja izvēlaties kategoriju Tabulas un saistītie skati, globālā grupa saucas Visas tabulas.

Uz lapas sākumu

Objektu parādīšana un kārtošana

Varat izvēlēties, kā datu bāzes objekti tiek parādīti navigācijas rūtī. Piemēram, varat iekļaut izveides vai modificēšanas datumus vai parādīt objektus kā ikonas vai sarakstus. Pēc noklusējuma programma Access objektus navigācijas rūtī kārto pēc objekta tipa alfabēta kārtībā, bet kārtošanu varat pielāgot atbilstoši savām vajadzībām. Lai norādītu, kā objekti tiek parādīti un kārtoti, rīkojieties šādi:

 • Ar peles labo pogu noklikšķiniet navigācijas rūts augšdaļā, lai parādītu īsinājumizvēlni, un pēc tam veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai mainītu objektu parādīšanas secību, norādiet uz Skatīt pēc un pēc tam noklikšķiniet uz Detalizēta informācija, Ikona vai Saraksts.

  • Lai skatītu visas datu bāzes grupas, noklikšķiniet uz Rādīt visas grupas.

  • Lai mainītu objektu kārtošanas secību, norādiet uz Kārtot pēc un pēc tam izvēlieties kārtošanas opciju.

  • Lai kārtotu manuāli un pielāgotu parādīšanas secību, noklikšķiniet uz Kārtot pēc un pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt automātisko kārtošanu.

Uz lapas sākumu

Objektu meklēšana datu bāzē

Kad lodziņā Meklēt tiek ievadīts teksts, programma Access kategorijā meklē grupas, kurās ir meklēšanas kritērijiem atbilstošs objekts vai objekta saīsne. Neatbilstošās grupas tiek sakļautas.

Piezīme : Programma Access meklē objektus tikai tajās kategorijās un grupās, kas šobrīd ir parādītas navigācijas rūtī.

Padoms : Lai noteiktu objektu meklētu visā datu bāzē, navigācijas rūtī izvēlieties kādu no iepriekšdefinētajām kategorijām, piem., Tabulas un saistītie skati vai Objekta tips. Tā var nodrošināt, ka navigācijas rūtī ir redzamas visas grupas.

Meklēšanas lodziņa izmantošana datu bāzes objektu vai saīšņu atrašanai

 1. Ja navigācijas rūts augšdaļā nav redzams lodziņš Meklēšana, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz izvēļņu joslas navigācijas rūts augšdaļā un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēšanas josla.

 2. Lodziņā Meklēšanas josla ievadiet pilnu vai daļu no objekta vai īsceļa nosaukuma.

  Meklēšanas josla navigācijas rūtī

  Kamēr ievadāt rakstzīmes, programma Access veic meklēšanu un izslēdz tos grupu nosaukumus, kas neatbilst pieprasījumam.

 3. Lai veiktu citu meklēšanu, noklikšķiniet uz Notīrīt meklēšanas virkni Poga Notīrīt meklēšanas virkni vai nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu, lai izdzēstu rakstzīmes, un pēc tam ievadiet jaunu tekstu, kuru vēlaties meklēt.

  Piezīme : Notīrot lodziņu Meklēšanas josla, navigācijas rūtī atkal tiek parādīti visi pieejamie objekti.

Uz lapas sākumu

Pielāgotu kategoriju un grupu izveidošana un modificēšana

Ja veidojat jaunu datu bāzi, neizmantojot veidni, datu bāzē pēc noklusējuma ir iekļauta kategorija Pielāgota, kurā tiek parādīta viena grupa, kurā ietilpst visi datu bāzē definētie objekti. Šo pielāgoto kategoriju var pārdēvēt, izveidot tajā citas pielāgotas grupas un šīm grupām piesaistīt objektus. Grupu noklusējuma kārtošanas opcija ir Visas tabulas.

Navigācijas rūtī skatot pielāgotās kategorijas un grupas, vienmēr tiek rādīti objektu īsceļi. Īsceļi var būt apzīmēti ar nelielu bultiņu objekta ikonas kreisajā apakšējā stūrī.

Īsceļi pielāgotas kategorijas skatā

Atverot īsceļu, tiek atvērts objekts, uz kuru tas norāda. Tomēr, ja izdzēšat īsceļu, programmā Office Access 2007 netiek izdzēsts datu bāzes objekts, uz kuru norāda šis saīsne. Īsceļus varat arī paslēpt un pārdēvēt, nemainot datu bāzes datus, uz kuriem norāda šis saīsne.

Viens no paņēmieniem, kā pielāgot datu bāzes objektus, ir pielāgotu kategoriju izveidošana. Piemēram, varat izveidot pielāgotu kategoriju, ja vēlaties izveidot veidlapu ar noteikta tipa pogām vai saitēm, kuras izmantosit navigācijai datu bāzē. Izveidojot pielāgotu kategoriju, tā attiecas tikai uz šobrīd atvērto datu bāzi. Pielāgotās kategorijas un grupas nevar pārsūtīt uz citu datu bāzi. Pielāgotu kategoriju var izveidot, pārdēvējot programmas Access nodrošināto noklusējuma kategoriju Pielāgota vai izveidojot jaunu pielāgotu kategoriju. Ierobežojot pielāgoto kategoriju un grupu skaitu datu bāzē, var atvieglot datu atrašanu.

Piezīme :  Lai gan varat noņemt objektus no pielāgotas kategorijas vai grupas, tos nevar noņemt no iepriekšdefinētas kategorijas vai grupas.

Pielāgoto kategoriju un grupu veidošanai un pārvaldīšanai izmantojiet dialoglodziņu Navigācijas opcijas. Šajā dialoglodziņā tiek parādīts visu datu bāzē definēto kategoriju saraksts, kā arī izvēlētās kategorijas grupas.

Pielāgotas kategorijas izveide

Veidojot jaunu pielāgotu kategoriju, šai kategorijai tiek izveidotas grupas Nepiešķirti objekti un 1. pielāgotā grupa. Pēc noklusējuma programma Office Access 2007 grupā Nepiešķirti objekti neievieto nevienu objektu. Tā vietā visi kategorijas objekti, kas nav piešķirti nevienai grupai, navigācijas rūtī tiek parādīti grupā Nepiešķirti objekti.

 1. Lai izveidotu jaunu kategoriju, navigācijas rūts augšdaļā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz izvēlnes un pēc tam uz Navigācijas opcijas.

 2. Sadaļā Kategorijas noklikšķiniet uz Pievienot vienumu.

  Dialoglodziņa Navigācijas opcijas sadaļā Kategorijas tiek parādīta jauna kategorija.

 3. Ierakstiet jaunās kategorijas nosaukumu un nospiediet taustiņu ENTER.

Pielāgotas kategorijas pārdēvēšana

Ja ir pieejama neizmantota pielāgota kategorija, varat nepievienot jaunu pielāgotu kategoriju, bet pārdēvēt esošo.

 1. Lai pārdēvētu pielāgotu kategoriju, navigācijas rūts augšdaļā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz izvēlnes un pēc tam uz Navigācijas opcijas.

 2. Sadaļā Kategorijas noklikšķiniet uz Pielāgota un pēc tam uz Pārdēvēt vienumu.

 3. Ierakstiet jauno kategorijas nosaukumu un nospiediet taustiņu ENTER.

Pēc tam kad esat izveidojis vai pārdēvējis pielāgotu kategoriju, katrai pielāgotai kategorijai ir jāizveido pielāgotas grupas.

Programma Access automātiski katrai jaunajai kategorijai izveido grupas 1. pielāgotā grupa un Nepiešķirti objekti. Objekti, kas nav piešķirti grupām, automātiski tiek ievietoti grupā Nepiešķirti objekti. Varat izveidot jaunu pielāgotu grupu vai grupai 1. pielāgotā grupa piešķirt vajadzīgo nosaukumu.

Pielāgotas grupas izveide

 1. Lai izveidotu jaunu pielāgotu grupu, navigācijas rūts augšdaļā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz izvēlnes un pēc tam uz Navigācijas opcijas.

 2. Sadaļā Kategorijas nosaukums grupas noklikšķiniet uz Pievienot grupu.

 3. Ierakstiet jaunās grupas nosaukumu un nospiediet taustiņu ENTER.

Pielāgotas grupas pārdēvēšana

 1. Lai pārdēvētu pielāgotu grupu, navigācijas rūts augšdaļā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz izvēlnes un pēc tam uz Navigācijas opcijas.

 2. Sadaļā Kategorijas nosaukums grupas noklikšķiniet uz pielāgotas grupas un pēc tam uz Pārdēvēt grupu.

 3. Ierakstiet jauno grupas nosaukumu un nospiediet taustiņu ENTER.

Pēc pielāgotas grupas izveidošanas pielāgotā kategorijā, pielāgotajā grupā varat pievienot vai pārvietot objektus, piem., tabulas.

Uz lapas sākumu

Objektu pievienošana pielāgotai grupai

Objektus pielāgotai grupai var pievienot dažādi, piem., velkot objektu, lai izveidotu īsceļu, kopējot un ielīmējot, kā arī importējot objektus no ārējiem avotiem. Ja izvēlaties objektu izgriezt no grupas, ievērojiet, ka tas var radīt problēmas. Objektu izgriešana nav ieteicama, jo datu bāze ir komponentu kopa, kas darbojas kopā, un, ja kāds no objektiem tiek izdzēsts no komponentu kopas, var tikt daļēji vai pilnīgi izjaukta datu bāzes funkcionalitāte.

 • Lai datu bāzes objektus pievienotu vai pārvietotu uz pielāgotu grupu, navigācijas rūts augšdaļā noklikšķiniet uz nolaižamās bultiņas un pēc tam noklikšķiniet uz izveidotās pielāgotās grupas.

 • Grupā Nepiešķirti objekti ar peles labo pogu noklikšķiniet uz objekta, kuru vēlaties pievienot vai pārvietot.

 • Īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pievienot grupai un pēc tam noklikšķiniet uz pielāgotās grupas, kurai vēlaties pievienot šo objektu.

Objektu kopēšana un ielīmēšana

 • Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz objekta, kas jākopē, un pēc tam noklikšķiniet uz Kopēt.

 • Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz grupas, kurā vēlaties ielīmēt objektu, un pēc tam noklikšķiniet uz Ielīmēt. Navigācijas rūtī var ielīmēt arī objektu no citas datu bāzes, kas ir atvērta programmā Access 2010.

Objektus datu bāzei var pievienot arī, importējot tabulas no citām datu bāzēm vai datus (piem., teksta failus vai Microsoft Office Excel darbgrāmatas) no citām programmām. Papildinformāciju par ārējo datu importēšanu skatiet saitēs šī raksta sadaļā Skatiet arī.

Uz lapas sākumu

Pielāgotu grupu īsceļu noņemšana un atjaunošana

Navigācijas rūtī skatot pielāgotos objektus, jūs faktiski skatāties uz šo objektu īsceļiem. Objekta ikona ar mazu bultiņu tās kreisajā apakšējā stūrī norāda, ka tas ir saīsne vai rādītājs uz faktisko objektu.

Īsceļi pielāgotas kategorijas skatā

Noņemot vai izdzēšot īsceļu no navigācijas rūts, tiek noņemts tikai rādītājs uz objektu — pats objekts no datu bāzes netiek izņemts. Ja objekta saīsne tiek noņemts no pielāgotas grupas navigācijas rūtī, no pielāgotās grupas tiek noņemta atsauce uz šo objektu, bet pats objekts navigācijas rūtī tiek rādīts grupā Nepiešķirti objekti.

 • Lai noņemtu īsceļu, navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz objekta un pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt.

 • Lai atjaunotu objekta īsceļu, pārvelciet objektu no navigācijas rūts grupas Nepiešķirti objekti uz pielāgoto grupu.

Svarīgi! : Lai gan var izdzēst (tas ir, pilnībā noņemt) iepriekšdefinētās un pielāgotās grupas, nav ieteicams tā rīkoties, jo tas var radīt problēmas datu bāzē. Datu bāzes ir komponentu kopas, kas darbojas kopā, un, ja no komponentu kopas tiek izdzēsts kāds objekts, tas var pilnīgi vai daļēji sabojāt datu bāzes funkcionalitāti.

Uz lapas sākumu

Objektu un grupu paslēpšana

Ja nevēlaties tieši piekļūt vai ja vēkaties ierobežot piekļuvi objektam vai grupai, ieteicams to nevis izdzēst, bet paslēpt. Paslēpjot objektu, netiek veiktas izmaiņas datu bāzē, savukārt izdzēšot objektu vai grupu (pat ja tas šķiet dublikāts), var tikt pilnīgi vai daļēji bojāta datu bāzes funkcionalitāte.

Lai navigācijas rūtī paslēptu objektu vai grupu, veiciet vienu no šīm darbībām:

 • Lai paslēptu objektu, noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu un pēc tam noklikšķiniet uz Paslēpt šajā grupā.

 • Lai paslēptu visu grupu, noklikšķiniet uz tās ar peles labo pogu un pēc tam noklikšķiniet uz Paslēpt.

Lai paslēptu objektu vai grupu, kas navigācijas rūtī ir pelēkota, rīkojieties šādi:

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz izvēlnes joslas navigācijas rūts augšdaļā un pēc tam noklikšķiniet uz Navigācijas opcijas.

 2. Dialoglodziņā Navigācijas opcijas notīriet izvēles rūtiņu Parādīt paslēptus objektus un noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Paslēpto objektu un grupu parādīšana

Lai parādītu paslēptos objektus vai grupas, bet neļautu tiem piekļūt, rīkojieties šādi:

 • Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz izvēlnes joslas navigācijas rūts augšdaļā un pēc tam noklikšķiniet uz Navigācijas opcijas.

 • Dialoglodziņā Navigācijas opcijas atzīmējiet izvēles rūtiņu Parādīt paslēptus objektus un noklikšķiniet uz Labi.

Ja paslēptie objekti un grupas navigācijas rūtī ir pelēkoti, tie nav iespējoti. Lai šos pelēkotos objektus vai grupas padarītu pieejamus navigācijas rūtī, rīkojieties šādi:

 • Lai iespējotu objektu, noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu un pēc tam noklikšķiniet uz Parādīt paslēpto šajā grupā.

 • Lai parādītu paslēpto grupu, noklikšķiniet uz tās ar peles labo pogu un pēc tam noklikšķiniet uz Parādīt paslēpto.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×