Nosaukumu automātiskās koriģēšanas opciju iestatīšana

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Nosaukumu automātiskās koriģēšanas palīdz uzturēt savas Access datora datu bāzes atdalīšanu, kad tiek mainīts datu bāzes noformējumu. Nosaukumu automātiskās koriģēšanas veikt šādas darbības:

 • Noteikt, kad datu bāzes objekta nosaukuma maiņas gadījumā var tikt bojāti citi objekti

 • Automātiski izlabot šo problēmu

 • Reģistrēt veiktos labojumus žurnālā

Pēc noklusējuma ir iestatīta nosaukuma automātisko koriģēšanu, lai konstatētu un labotu problēmas, bet ne reģistrēt labojumus. Nosaukumu automātiskās koriģēšanas mazliet kavēt sistēmas veiktspēju un jūs, iespējams, vēlēsities izslēgtu šo opciju, ja datu bāzes noformējuma nav jāmaksā neplānota noformējuma izmaiņas. Vai jūs varat piekļūt, lai izsekotu labojumus žurnālā. Varat iestatīt nosaukumu automātiskās koriģēšanas opcijas katram datora datu bāzē.

Piezīme : Nosaukumu automātiskā koriģēšana palīdz sinhronizēt datu bāzes objektu nosaukumus. Nosaukumu automātiskā koriģēšana nav paredzēta citu potenciālu noformējuma izmaiņu radītu problēmu risināšanai, piemēram, problēmu risināšanai, ko rada datu bāzes objektu dzēšana.

Piezīme : Funkcionalitāte, kas aprakstīts šajā rakstā neattiecas uz Access tīmekļa lietojumprogrammās — veida datu bāzi, jums ar piekļuvi noformētu un publicētu tiešsaistē. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstā Access lietojumprogrammas izveide .

Šajā rakstā

Kāpēc izmantot nosaukumu automātisko koriģēšanu?

Kā darbojas nosaukumu automātiskā koriģēšana

Nosaukumu automātiskās korekcijas opciju iespējošana un atspējošana

Kāpēc izmantot nosaukumu automātisko koriģēšanu?

Ja strādājat ar datu bāzi, kuras noformējumu lietotāji bieži maina, tās objekti var pārtraukt darboties, ja tiek mainīts citu datu bāzes objektu noformējums. Šī problēma var rasties, ja tiek mainīts objekta nosaukums, bet šīm izmaiņām neseko atbilstošas izmaiņas mainītajam objektam pakārtotajos objektos.

Piemēram, ja veidojat vaicājumu, kura pamatā ir tabula ar nosaukumu Klienti, un vēlāk tabulas nosaukums tiek mainīts uz Klients, vaicājums šīs nosaukuma maiņas dēļ vairs nedarbosies. Citu problēmu vaicājumā nav, un, ja vaicājuma noformējumā izlabosit tabulas nosaukumu, tas atkal darbosies.

Nosaukumu automātiskās koriģēšanas līdzekli var izmantot, lai sekotu nosaukumu izmaiņām, un šis līdzeklis var automātiski izlabot formu, atskaišu, tabulu, vaicājumu, lauku vai vadīklu, piemēram, tekstlodziņu, nosaukumus.

Nosaukumu automātiskā koriģēšana un informācija par objektu atkarību

Nosaukumu automātiskās koriģēšanas līdzeklis izveido tabulu, vaicājumu, formu un atskaišu nosaukumu kartējumus ar objektu atkarības informāciju. Šie kartējumi nodrošina iespēju izmantot uzdevumrūti Objekta atkarības, lai skatītu no atlasītās tabulas vai formas atkarīgo objektu sarakstu, kā arī skatītu objektus, no kuriem ir atkarīga konkrētā tabula vai forma. Objekta nosaukumu kartējums tiek atjaunināts ikreiz, kad saglabājat un aizverat objektu.

Piezīme : Pēc noklusējuma nosaukumu izmaiņu reģistrēšana nav iespējots datu bāzēs, kas ir izveidotas, izmantojot programmu Access 97 vai vecākas versijas Access, pat tad, kad ir pārvērsti par šīm datu bāzēm jaunākā datu bāzes faila formāta. Tomēr iespējojiet nosaukumu izmaiņu reģistrēšana pēc šādas datu bāzes konvertēšana jaunākā formātā.

Kad nav ieteicams izmantot nosaukumu automātisko koriģēšanu?

Neizmantojiet nosaukumu automātisko koriģēšanu šādos gadījumos:

 • Ja datu bāzes noformējums netiek mainīts.    Ja datu bāzes noformējums netiek mainīts, tad, izslēdzot nosaukumu automātisko koriģēšanu, var uzlabot sistēmas veiktspēju.

 • Ja vēlaties samazināt datu bāzes faila lielumu un jums nav iebildumu manuāli pārvaldīt objektu nosaukumu izmaiņas.    Ja datu bāzei ir iespējota nosaukumu automātiskā koriģēšana, iespējams, ievērosit, ka pieaug datu bāzes lielums. Šo lieluma izmaiņu cēlonis ir nosaukumu kartējumi, ko izveido nosaukumu automātiskā koriģēšana, ja šis līdzeklis ir iespējots. Ja nosaukumu automātiskā koriģēšana ir atspējota, nosaukumu kartējumi tiek noņemti, tādējādi datu bāzes lielums samazinās.

Izmaiņas, kuras nelabo nosaukumu automātiskās koriģēšanas līdzeklis

Nosaukumu automātiskā koriģēšana neveic šādas darbības:

 • Formu, atskaišu vai vadīklu nosaukumu izmaiņas netiek reģistrētas.

 • Makro vai kodā ietvertie tabulu, vaicājumu vai lauku nosaukumi netiek koriģēti.

Uz lapas sākumu

Kā darbojas nosaukumu automātiskā koriģēšana

Nosaukumu automātiskās koriģēšanas līdzeklim ir trīs opcijas: Reģistrēt informāciju par nosaukuma automātisko koriģē&šanu, Veikt nosaukuma automātisko koriģēšanu un Reģistrēt žurnālā nosaukuma automātiskās koriģēšanas izmaiņas. Divu pēdējo opciju pieejamība ir atkarīga no tā, vai ir iespējota iepriekšējā opcija.

Reģistrēt informāciju par nosaukuma automātisko koriģē&šanu

Ja iespējosit nosaukumu automātiskās koriģēšanas līdzekli, lai tas reģistrētu nosaukumu izmaiņas datu bāzē, Access veic šādas darbības:

 1. Mēģina iegūt ekskluzīvu piekļuvi datu bāzei.

 2. Meklē atvērtos objektus.

 3. Aptaujā un aizver atvērtos objektus.

 4. Atjaunina nosaukumu kartējumus, atverot, saglabājot un aizverot visas tabulas, vaicājumus, formas un atskaites.

 5. Atjauno datu bāzi tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms atvēršanas ekskluzīvā režīmā.

Nosaukumu kartēšanas pārtraukšana

Nosaukumu kartējumu izveide var prasīt vairākas minūtes. Lai atceltu šo darbību, nospiediet taustiņu ESC. Taču dažu objektu nosaukumu kartējumi būs novecojuši, un, kamēr tie netiks atjaunināti, informāciju par šo objektu atkarību nevarēsit skatīt.

Piezīme : Ja nosaukumu kartējumu atjaunināšanas laikā programmas Access darbība tiek pārtraukta (nospiežot taustiņu ESC), opcija Reģistrēt informāciju par nosaukuma automātisko koriģē&šanu netiek atspējota. Opcija Reģistrēt informāciju par nosaukuma automātisko koriģē&šanu paliek atlasīta, pat ja visi nosaukumu kartējumi nav atjaunināti. Lai restartētu nosaukumu kartējumu atjaunināšanu, rīkojieties šādi:

 1. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Fails. Tiek atvērts Backstage skats.

 2. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Opcijas. Tiek atvērts dialoglodziņš Access opcijas.

 3. Dialoglodziņa Access opcijas kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Pašreizējā datu bāze.

 4. Notīriet izvēles rūtiņu Reģistrēt informāciju par nosaukuma automātisko koriģē&šanu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Programma Access brīdinās jūs, ka, lai izmaiņas stātos spēkā, ir jāaizver visi atvērtie datu bāzu objekti.

 5. Aizveriet un vēlreiz atveriet datu bāzi.

 6. Vēlreiz atveriet dialoglodziņu Access opcijas, kategorijā Pašreizējā datu bāze atzīmējiet izvēles rūtiņu Reģistrēt informāciju par nosaukuma automātisko koriģē&šanu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Lai manuāli atjauninātu kāda noteikta objekta nosaukumu kartējumu, atveriet objektu noformējuma skatā un pēc tam saglabājiet objektu.

Kas notiek, ja tiek atspējota opcija Reģistrēt informāciju par nosaukuma automātisko koriģē&šanu

Ja iestatīsit, lai nosaukumu automātiskās koriģēšanas līdzeklis pārtrauktu reģistrēt nosaukumu izmaiņas, programma Access veic šādas darbības:

 1. Mēģina iegūt ekskluzīvu piekļuvi datu bāzei.

 2. Meklē atvērtos objektus.

 3. Aptaujā un aizver atvērtos objektus.

 4. Noņem visu tabulu, vaicājumu, formu un atskaišu nosaukumu kartējumus.

 5. Atjauno datu bāzi tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms atvēršanas ekskluzīvā režīmā.

Ja programma Access nepabeidz izmaiņu reģistrēšanas vai nosaukumu kartējumu noņemšanas procesu, tā reģistrē kļūdu tabulā Nosaukumu automātiskās koriģēšanas saglabāšanas kļūmes.

Veikt nosaukuma automātisko koriģēšanu

Lai iespējotu opciju Veikt nosaukuma automātisko koriģēšanu, vispirms ir jāiespējo opcija Reģistrēt informāciju par nosaukuma automātisko koriģē&šanu.

Ja ir iespējota opcija Veikt nosaukuma automātisko koriģēšanu, programma Access izmanto nosaukumu kartējumus, lai noteiktu, vai nosaukuma maiņa ietekmēs citus datu bāzes objektus, un pēc tam koriģē mainīto nosaukumu citos objektos.

Reģistrēt žurnālā nosaukuma automātiskās koriģēšanas izmaiņas

Lai iespējotu opciju Reģistrēt žurnālā nosaukuma automātiskās koriģēšanas izmaiņas, vispirms ir jāiespējo opcija Reģistrēt informāciju par nosaukuma automātisko koriģē&šanu un opcija Veikt nosaukuma automātisko koriģēšanu.

Ja opcija Reģistrēt žurnālā nosaukuma automātiskās koriģēšanas izmaiņas ir iespējota, programma Access reģistrē korekcijas, kuras tiek veiktas objektu nosaukumu mainīšanas dēļ. Katra korekcija tiek ievietota tabulā Nosaukumu automātiskās koriģēšanas žurnāls kā atsevišķs ieraksts.

Uz lapas sākumu

Nosaukumu automātiskās korekcijas opciju iespējošana un atspējošana

Visas trīs nosaukumu automātiskās koriģēšanas opcijas var iespējot dialoglodziņā Access opcijas. Nosaukuma automātiskās koriģēšanas opcijas var iespējot vai atspējot tikai pašreizējai datu bāzei.

 1. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Fails . Tiek atvērts Backstage skats .

 2. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Opcijas. Tiek atvērts dialoglodziņš Access opcijas.

 3. Dialoglodziņa Access opcijas kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Pašreizējā datu bāze.

 4. Sadaļā Nosaukuma automātiskās koriģēšanas opcijas atzīmējiet vai notīriet nepieciešamās izvēles rūtiņas:

  • Reģistrēt informāciju par nosaukuma automātisko koriģē&šanu.    Ja šī opcija tiek atlasīta, programma Access reģistrē objektu nosaukumu izmaiņas datu bāzē. Reģistrētā informācija tiek glabāta nosaukumu kartējumos. Pirmajā šīs opcijas iespējošanas reizē programma Access izveido katram esošajam datu bāzes objektam nosaukumu kartējumu. Kamēr šī opcija ir atlasīta, nosaukumu kartējums tiek regulāri atjaunināts. Nosaukumu kartējumi tiek izmantoti, lai izlabotu pārdēvēšanas dēļ radušās kļūdas un lai ģenerētu informāciju par objektu atkarību. Nosaukumu kartējumiem nevar piekļūt tieši.

   Šī opcija ir jāatlasa, lai varētu atlasīt citas nosaukumu automātiskās koriģēšanas opcijas.

   Piezīme : Iespējojot šo opciju, nosaukumu izmaiņas netiek automātiski koriģētas. Tiek tikai izveidoti nosaukumu kartējumi, kas tiks izmantoti turpmākām korekcijām.

  • Veikt nosaukuma automātisko koriģēšanu.    Ja tiek atlasīta šī opcija, programma Access veic automātiskas korekcijas nosaukumu izmaiņu gadījumā. Šo opciju var atlasīt tikai tad, ja ir atlasīta opcija Reģistrēt informāciju par nosaukuma automātisko koriģē&šanu. Lai veiktu nosaukumu automātisko koriģēšanu, programma Access izmanto nosaukumu kartējumus, kas tiek izveidoti, iespējojot opciju Reģistrēt informāciju par nosaukuma automātisko koriģē&šanu.

   Šī opcija jāatlasa, lai varētu atlasīt opciju Reģistrēt žurnālā nosaukuma automātiskās koriģēšanas izmaiņas.

  • Reģistrēt žurnālā nosaukuma automātiskās koriģēšanas izmaiņas.    Access uztur nosaukumu automātiskās korekcijas līdzekļa veikto korekciju žurnālu. Katra korekcija tiek pievienota kā ieraksts tabulā Nosaukumu automātiskās koriģēšanas žurnāls.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×