Nosacījumformatējuma pievienošana, mainīšana vai notīrīšana

Lietojiet nosacījumformatējumu, lai atvieglotu vizuālo uztveri un datu analīzi, problēmjautājumu noteikšanu un modeļu un tendenču identificēšanu.

Nosacījumformatēšana atvieglo nepieciešamo šūnu vai šūnu diapazonu marķēšanu, neparasto vērtību izcelšanu un datu vizualizāciju ar datu joslām, krāsu skalām un ikonu kopām. Nosacījumformatējums maina šūnu diapazona izskatu, balstoties uz nosacījumu (vai kritērijiem). Ja nosacījums ir patiess, šūnu diapazons, balstoties uz nosacījumu, tiek formatēts, ja nosacījums ir aplams, šūnu diapazons netiek formatēts.

Varat kārtot un filtrēt pēc formāta, tostarp pēc šūnas fona un fonta krāsas, neatkarīgi no tā, vai šūnas ir formatētas manuāli vai izmantojot nosacījumformatēšanu. Piemērā parādīta nosacījumformatēšana, kurā izmantotas šūnu fona krāsas, 3 bultu ikonu komplekts un datu joslas.

Šūnu fons, ikonu komplekti un datu joslas nosacījumformatēšanā

Nosacījumformatēšanu varat lietot šūnu diapazonam, Excel tabulai vai PivotTable atskaitei. Lietojot nosacījumformatēšanu PivotTable atskaitē, ir jāizprot būtiskas atšķirības.

Piezīme.: Izveidojot nosacījumformātu, kā atsauces varat norādīt tikai citas šūnas tajā pašā darblapā vai — atsevišķos gadījumos — šūnas darblapās tajā pašā atvērtajā darbgrāmatā. Nosacījumformatēšanu nevar izmantot ārējām atsaucēm citā darbgrāmatā.

Nosacījumformatēšana PivotTable atskaitei

Nosacījumformatēšana PivotTable atskaitē atšķiras no šūnu diapazona vai Excel tabulas nosacījumformatēšanas vairākos veidos.

 • Ja mainīsit PivotTable atskaites izkārtojumu, izmantojot filtrēšanu, līmeņu paslēpšanu, līmeņu sakļaušanu un izvēršanu vai lauka pārvietošanu, nosacījumformāts tiek saglabāts, kamēr lauki pamata datos netiek noņemti.

 • Nosacījumformāta apmērs laukiem apgabalā Vērtības var tikt pamatots uz datu hierarhiju, un šis apmērs tiek noteikts, izmantojot visus redzamos vecākelementa (nākamais augstākais līmenis hierarhijā) bērnelementus (nākamais zemākais līmenis hierarhijā) rindās vienai vai vairākām kolonnām, vai kolonnās vienai vai vairākām rindām.

  Piezīme.: Datu hierarhijā bērnelementi nepārmanto nosacījumformatējumu no vecākelementa, un vecākelements nepārmanto nosacījumformatējumu no bērnelementiem.

 • Pastāv trīs metodes, kā noteikt lauku nosacījumformātu apgabalā Vērtības: veicot atlasi, pēc atbilstošā lauka un pēc vērtības lauka.

Noklusējuma metode lauku noteikšanai apgabalā Vērtības ir atlases veikšana. Noteikšanas metodi var mainīt uz atbilstošo lauku vai vērtības lauku, izmantojot opcijas pogu Lietot formatēšanas kārtulu, dialoglodziņu Jauna formatēšanas kārtula vai dialoglodziņu Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

Metode

Lietojiet šo metodi, ja vēlaties atlasīt

Noteikšana, izmantojot atlasi

 • blakusesošu lauku kopu apgabalā Vērtības, piemēram, visas produktu kopsummas vienam reģionam;

 • blakus neesošas lauku kopas apgabalā Vērtības, piemēram, produktu kopsummas dažādiem reģioniem dažādos datu hierarhijas līmeņos.

Noteikšana pēc vērtības lauka

 • nevēlaties veikt daudzas blakus neesošas atlases;

 • vēlaties izmantot nosacījumformatēšanu lauku kopai apgabalā Vērtības visos datu hierarhijas līmeņos;

 • vēlaties ietvert starpsummas un gala summas.

Noteikšana pēc atbilstošā lauka

 • nevēlaties veikt daudzas blakus neesošas atlases;

 • vēlaties izmantot nosacījumformatēšanu lauku kopai apgabalā Vērtības vienā datu hierarhijas līmenī;

 • nevēlaties ietvert starpsummas.

Ja veicat nosacījumformatēšanu laukiem apgabalā Vērtības augstākajām, zemākajām vērtībām vai vērtībām, kas augstākas vai zemākas par vidējo, kārtula pēc noklusējuma tiek pamatota uz visām redzamajām vērtībām. Taču, ja noteikšanu veiksit pēc atbilstošā lauka, nevis izmantojot visas redzamās vērtības, varat lietot nosacījumformātu katrai kombinācijai ar:

 • kolonnu un tās vecākelementa rindas lauku;

 • rindu un tās vecākelementa kolonnas lauku.

Piezīme.: Ātrā analīze nav pieejama programmā Excel 2010 un vecākās versijās.

Izmantojiet ātrās analīzes pogu Poga Ātrā analīze , lai lietotu atlasīto nosacījumformatējumu atlasītajiem datiem. Ātrās analīzes poga parādās automātiski, kad atlasāt datus savā izklājlapā.

 1. Atlasiet datus savā izklājlapā. Atlases labajā apakšējā stūrī tiek parādīta poga Ātrā analīze.

  Atlasītie dati ar pogu Ātrā analīze

 2. Noklikšķiniet uz pogas Ātrā analīze Poga Ātrā analīze vai nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Q.

 3. Pēc tam cilnē Formatējums novietojiet peles rādītāju virs dažādajām opcijām, lai skatītu datu tiešo priekšskatījumu, un pēc tam noklikšķiniet uz formatēšanas opcijas.

  Cilne Formatējums ātrās analīzes galerijā

  Piezīmes.: 

  • Formatēšanas opcijas, kas parādās cilnē Formatēšana, ir atkarīgas no atlasītajiem datiem. Ja jūsu atlase satur tikai tekstu, pieejamās opcijas ir Teksts, Dublēt, Unikāls, Vienāds ar un Notīrīt. Ja atlase satur tikai skaitļus vai tekstu un skaitļus, pieejamās opcijas ir Datu joslas, Krāsas, Ikonu kopas, Lielāks, Pirmie 10% un Notīrīt.

  • Priekšskatījums reāllaikā tiks atveidots tikai tām formatēšanas opcijām, ko iespējams izmantot jūsu datiem. Piemēram, ja atlasītās šūnas nesatur atbilstošus datus un atlasāt Dublēt, priekšskatījums reāllaikā nedarbojas.

 4. Ja parādās dialoglodziņš Teksts, kas satur, ievadiet formatēšanas opciju, ko vēlaties lietot, un noklikšķiniet uz Labi.

Ja jāveic sarežģītāka nosacījumformatēšana, var lietot loģiskās formulas, lai norādītu formatēšanas kritērijus. Piemēram, iespējams, vēlaties salīdzināt vērtības ar kādas funkcijas atgriezto rezultātu vai novērtēt datus, kas atrodas šūnās ārpus atlasītā diapazona, kurš var būt citā tās pašas darbgrāmatas darblapā.

 1. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas.

  Nosacījumformatēšana

  Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat arī mainīt šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā vai citās darblapās atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 3. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase:    Atlase: noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks:    Noklikšķiniet uz Visas šūnas, kurās parādītas vērtības <Vērtību lauks>.

  • Vērtības lauks:    Noklikšķiniet uz Visas šūnas, kurās parādītas vērtības <Vērtību lauks> šim: <Rinda>.

 4. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Lietot formulu, lai noteiktu formatējamās šūnas.

  1. Sadaļas Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt vērtības, ja ir spēkā šāda formula, ievadiet formulu.

   Formula jāsāk ar vienādības zīmi (=), un tai jāatgriež loģiskā vērtība TRUE (1) vai FALSE (0).

  2. Noklikšķiniet uz Formatēt, lai tiktu parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

  3. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

   Varat izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītie formatējumi tiek parādīti lodziņā Priekšskatījums.

   1. piemērs: divu nosacījumformātu lietošana ar kritērijiem, kas izmanto testus AND un OR    

   Šajā piemērā pirmā kārtula formatē divas šūnas zaļā krāsā, ja abi nosacījumi ir patiesi. Ja šī testa rezultāts nav Patiess un ja kāds no nosacījumiem ir Aplams, otrā kārtula formatē abas šūnas sarkanā krāsā.

   Šūnas B4 un B5 atbilst nosacījumiem, tāpēc tiek noformētas zaļas.

   Mājas pircējs ir ieplānojis nepārsniegt 75 000 EUR pirmajai iemaksai un 1500 EUR hipotekārā kredīta ikmēneša maksājumam. Ja gan pirmā iemaksa, gan ikmēneša maksājums atbilst šīm prasībām, šūnas B4 un B5 tiek formatētas zaļas.

   Ja pircēja budžetam atbilst tikai pirmā iemaksa vai mēneša maksājums, šūnas B4 un B5 tiek formatētas sarkanas. Mainiet dažas vērtības, piemēram, likmi, aizdevuma termiņu, pirmo iemaksu un pirkuma summu, lai redzētu, kas notiek ar nosacījumformatējuma šūnām.

   Pirmā noteikuma formula (lieto zaļu krāsu)

   ==AND(IF($B$4<=75000,1),IF(ABS($B$5)<=1500,1))

   Otrā noteikuma formula (lieto sarkanu krāsu)

   =OR(IF($B$4>=75000,1),IF(ABS($B$5)>=1500,1))

   2. piemērs. Katras otrās rindas ēnojums, izmantojot funkcijas MOD un ROW    

   Ar šo nosacījumformātu, kas lietots katrai šīs darblapas šūnai, katra otrā šūnu diapazona rinda tiek iekrāsota zilā krāsā. Varat atlasīt visas šūnas darblapā, noklikšķinot uz kvadrāta virs 1. rindas un pa kreisi no kolonnas A. Izmantojot funkciju MOD, tiek atgriezts atlikums pēc skaitļa (pirmais arguments) dalīšanas ar dalītāju (otrais arguments). Funkcija ROW atgriež attiecīgās rindas numuru. Dalot pašreizējo rindas numuru ar 2, pārskaitļiem vienmēr tiks iegūts atlikums 0 un nepāra skaitļiem — 1. Skaitlis 0 atbilst FALSE un 1 atbilst TRUE, tāpēc katra nepāra rinda tiek formatēta. Kārtula izmanto šādu formulu: =MOD(ROW(),2)=1.

   Katra otrā rinda tiek iekrāsota zila

   Piezīme.: Varat ievadīt šūnu atsauces formulā, atlasot šūnas tieši darblapā vai citās darblapās. Atlasot šūnas darblapā, tiek ievietotas absolūtās šūnu atsauces. Ja vēlaties, lai Excel pielāgo atsauces katrai šūnai atlasītajā diapazonā, izmantojiet relatīvās šūnu atsauces.

Lai iegūtu papildinformāciju par formulu izmantošanu nosacījumformatēšanā, skatiet tēmu Formulas izmantošana, lai lietotu nosacījumformatēšanu.

Krāsu skalas ir vizuāli palīglīdzekļi, kas ļauj izprast datu sadali un variāciju. Izmantojot divkrāsu skalas divu krāsu gradāciju, var salīdzināt šūnu diapazonu. Krāsas tonis norāda lielākas vai mazākas vērtības. Piemēram, zaļās un dzeltenās krāsas skalā, kā redzams tālāk, varat norādīt, ka šūnām ar lielāku vērtību ir vairāk zaļās krāsas, bet šūnām ar mazāku vērtību — dzeltenās krāsas.

Visu šūnu formatēšana, izmantojot divkrāsu skalu

Padoms.: Ja kādā no šūnām diapazonā ir norādīta formula, kas atgriež kļūdu, šīm šūnām nosacījumformatēšana netiek lietota. Lai nosacījumformatēšana tiktu lietota šīm šūnām, izmantojiet funkciju IS vai IFERROR, lai tiktu atgriezta cita vērtība, nevis kļūdas vērtība.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatējums un pēc tam uz Krāsu skalas.

  Nosacījumformatēšana

 3. Atlasiet divkrāsu skalu.

  Norādiet ar kursoru uz krāsu skalas ikonām, lai skatītu, kura ikona ir divtoņu skala. Augšējā krāsa norāda lielākas vērtības, apakšējā norāda mazākas vērtības.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Formatēšanas opcijas.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase: noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Visas šūnas etiķetei Vērtība: noklikšķiniet uz Visas šūnas, kurās parādītas <etiķetes Vērtība> vērtības.

  • Visas etiķetes Vērtība šūnas, izņemot starpsummas un gala summu: noklikšķiniet uz Visas šūnas, kurās parādītas <etiķetes Vērtība> vērtības šim: <rindas etiķete>.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt visas šūnas, pamatojoties uz to vērtībām.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt stilu atlasiet Divkrāsu skala.

 7. Lodziņā Tips atlasiet tipu vērtībām Minimums un Maksimums. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Mazāko un lielāko vērtību formatēšana    Atlasiet Mazākā vērtība un Lielākā vērtība.

   Šajā gadījumā nav jāievada VērtībaMinimums un Maksimums.

  • Skaitļu, datuma vai laika vērtības formatēšana    Atlasiet Skaitlis un pēc tam lodziņā Vērtība ievadiet vērtību Minimums un Maksimums.

  • Procentu formatēšana    Ievadiet vērtībuMinimums un Maksimums.

   Derīgas ir vērtības no 0 (nulle) līdz 100. Neievadiet procentu zīmi.

   Izmantojiet procentus, kad vēlaties attēlot visas vērtības proporcionāli, jo vērtību izkliede ir proporcionāla.

  • Procentiles formatēšana    Atlasiet Procentile un pēc tam lodziņā Vērtība ievadiet vērtību Minimums un Maksimums. Derīgas ir procentiles no 0 (nulle) līdz 100.

   Lietojiet Procentile, lai attēlotu lielo vērtību grupu (piemēram, divdesmit lielāko vērtību procentili) vienas krāsas toņos un mazo vērtību grupu (piemēram, divdesmit mazāko vērtību procentili) citas krāsas toņos, jo tās norāda uz galējām vērtībām, kas, iespējams, rada nobīdi datu attēlojumā.

  • Formulas rezultāta formatēšana     Atlasiet Formula un pēc tam ievadiet vērtības Minimums un Maksimums.

   • Formulai jāatgriež skaitlis, datums vai laika vērtība.

   • Formula sākas ar vienādības zīmi (=).

   • Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots.

   • Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

    Piezīmes.: 

    • Pārliecinieties, vai vērtība Minimums ir mazāka par vērtību Maksimums.

    • Vērtībām Minimums un Maksimums varat izvēlēties dažādus vērtību tipus. Piemēram, varat izvēlēties skaitli vērtībai Minimums un procentus vērtībai Maksimums.

 8. Lai vērtībām Minimums un Maksimums izvēlētos krāsu skalu, noklikšķiniet katrai uz Krāsa un atlasiet krāsu.

  Ja vēlaties lietot papildu krāsas vai izveidot pielāgotu krāsu, noklikšķiniet uz Citas krāsas. Atlasītā krāsu skala tiek rādīta lodziņā Priekšskatījums.

Krāsu skalas ir vizuāli palīglīdzekļi, kas ļauj izprast datu sadali un variāciju. Trīskrāsu skala ļauj salīdzināt šūnu diapazonu, izmantojot trīs krāsu gradāciju. Krāsas tonis norāda lielākas, vidējas vai mazākas vērtības. Piemēram, zaļās, dzeltenās un sarkanās krāsas skalā varat norādīt, ka šūnas ar lielāku vērtību ir zaļā krāsā, ar vidēju vērtību ir dzeltenā krāsā un šūnas ar mazāku vērtību ir sarkanā krāsā.

Padoms.: Ja kādā no šūnām diapazonā ir norādīta formula, kas atgriež kļūdu, šīm šūnām nosacījumformatēšana netiek lietota. Lai nosacījumformatēšana tiktu lietota šīm šūnām, izmantojiet funkciju IS vai IFERROR, lai tiktu atgriezta jūsu norādīta vērtība (piemēram, 0 vai “N/A”), nevis kļūdas vērtība.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatējums un pēc tam uz Krāsu skalas.

  Nosacījumformatēšana

 3. Atlasiet trīskrāsu skalu. Augšējā krāsa norāda lielākās vērtības, vidējā — vidējās, un zemākā norāda mazākās vērtības.

  Norādiet ar kursoru uz krāsu skalas ikonām, lai skatītu, kura ikona ir trīstoņu skala.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Formatēšanas opcijas.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase:    Noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt visas šūnas, pamatojoties uz to vērtībām.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt stilu atlasiet Trīskrāsu skala.

 7. Atlasiet tipu, kādā tiks rādītas vērtības Minimums, Viduspunkts un Maksimums. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Mazāko un lielāko vērtību formatēšana    Atlasiet vērtību Viduspunkts.

   Šajā gadījumā lodziņā Vērtība nav jāievada Mazākā un Lielākā vērtība.

  • Skaitļu, datuma vai laika vērtības formatēšana:    Atlasiet Skaitlis un pēc tam ievadiet vērtību Minimums, Viduspunkts un Maksimums.

  • Procentu formatēšana    Atlasiet Procenti un pēc tam ievadiet vērtību Minimums, Viduspunkts un Maksimums. Derīgas ir vērtības no 0 (nulle) līdz 100. Neievadiet procentu (%) zīmi.

   Izmantojiet procentus, ja vēlaties atainot visas vērtības proporcionāli, jo šādi tiek nodrošināta proporcionāla vērtību sadale.

  • Procentiles formatēšana    Atlasiet Procentile un pēc tam ievadiet vērtību Minimums, Viduspunkts un Maksimums.

   Derīgas ir Procentile no 0 (nulle) līdz 100.

   Lietojiet Procentile, lai attēlotu lielo vērtību grupu (piemēram, divdesmit lielāko vērtību procentili) vienas krāsas toņos un mazo vērtību grupu (piemēram, divdesmit mazāko vērtību procentili) citas krāsas toņos, jo tās norāda uz galējām vērtībām, kas, iespējams, rada nobīdi datu attēlojumā.

  • Formulas rezultāta formatēšana    Atlasiet Formula un pēc tam ievadiet vērtību Minimums, Viduspunkts un Maksimums.

   Formulai jāatgriež skaitlis, datums vai laika vērtība. Formula sākas ar vienādības zīmi (=). Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots. Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

   Piezīmes.: 

   • Šūnu diapazonam varat iestatīt minimālo, viduspunkta un maksimālo vērtību. Pārliecinieties, vai vērtība Minimums ir mazāka nekā vērtība Viduspunkts, kura, savukārt, ir mazāka nekā vērtība Maksimums.

   • Varat izvēlēties tipu, kādā rādīt vērtības Minimums, Viduspunkts un Maksimums. Piemēram, varat izvēlēties skaitli vērtībai Minimums, procentili vērtībai Viduspunkts un procentus vērtībai Maksimums.

   • Bieži vispiemērotākā ir vērtības Viduspunkts noklusējuma vērtība 50%, bet varat arī pielāgot šo vērtību atbilstoši konkrētajām vajadzībām.

 8. Lai vērtībām Minimums, Viduspunkts un Maksimums izvēlētos krāsu skalu, noklikšķiniet katrai uz Krāsa un atlasiet krāsu.

  • Lai lietotu papildu krāsas vai izveidot pielāgotu krāsu, noklikšķiniet uz Citas krāsas.

  • Atlasītā krāsu skala tiek rādīta lodziņā Priekšskatījums.

Datu josla ļauj skatīt šūnas vērtību attiecībā pret citām šūnām. Datu joslas garums ataino šūnas vērtību. Garāka josla atbilst lielākai vērtībai, īsāka josla — mazākai vērtībai. Datu joslas lieto, lai saskatītu lielākus un mazākus skaitļus, it īpaši gadījumos, kad ir daudz datu, piemēram, vislabāk un vissliktāk pārdotās rotaļlietas brīvdienu pārdošanas atskaitē.

Šeit parādītajā piemērā izmantotas datu joslas, lai izceltu izteikti pozitīvas un negatīvas vērtības. Datu joslu var formatēt tā, lai joslas sākums būtu šūnas vidū un negatīvajām vērtībām tā stieptos uz kreiso pusi.

Datu joslas, kas izceļ pozitīvās un negatīvās vērtības

Padoms.: Ja kādā no šūnām diapazonā ir norādīta formula, kas atgriež kļūdu, šīm šūnām nosacījumformatēšana netiek lietota. Lai nosacījumformatēšana tiktu lietota visām šūnām, izmantojiet funkciju IS vai IFERROR, lai tiktu atgriezta vērtība (piemēram, 0 vai “N/A”), nevis kļūdas vērtība.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana, uz Datu joslas un pēc tam atlasiet datu joslas ikonu.

  Nosacījumformatēšana

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Formatēšanas opcijas.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase:    Noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt visas šūnas, pamatojoties uz to vērtībām.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt stilu atlasiet Datu josla.

 7. Sadaļā Tips atlasiet veidu, kādā parādīt vērtības Minimums un Maksimums. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Mazāko un lielāko vērtību formatēšana    Atlasiet Mazākā vērtība un Lielākā vērtība.

   Šajā gadījumā nav jāievada vērtības Minimums un Maksimums.

  • Skaitļu, datuma vai laika vērtības formatēšana:    Atlasiet Skaitlis un pēc tam lodziņā Vērtība ievadiet vērtību Minimums un Maksimums.

  • Procentu formatēšana    Atlasiet Procenti un pēc tam ievadiet vērtības Minimums un Maksimums.

   Derīgas ir vērtības no 0 (nulle) līdz 100. Neievadiet procentu (%) zīmi.

   Izmantojiet procentus, ja vēlaties atainot visas vērtības proporcionāli, jo šādi tiek nodrošināta proporcionāla vērtību sadale.

  • Procentiļu formatēšana.    Atlasiet Procentile un pēc tam ievadiet vērtību Minimums un Maksimums.

   Derīgas ir Procentile no 0 (nulle) līdz 100.

   Lietojiet Procentile, lai attēlotu lielo vērtību grupu (piemēram, divdesmit lielāko vērtību procentili) vienā datu joslas proporcijā un mazo vērtību grupu (piemēram, divdesmit mazāko vērtību procentili) citā joslas proporcijā, jo tās norāda uz galējām vērtībām, kas, iespējams, rada nobīdi datu attēlojumā.

  • Formulas rezultātu formatēšana.     Atlasiet Formula un pēc tam ievadiet vērtības Minimums un Maksimums.

   • Formulai jāatgriež skaitlis, datums vai laika vērtība.

   • Formula sākas ar vienādības zīmi (=).

   • Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots.

   • Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

  Piezīmes.: 

  • Pārliecinieties, vai vērtība Minimums ir mazāka par vērtību Maksimums.

  • Vērtībām Minimums un Maksimums varat izvēlēties dažādus vērtību tipus. Piemēram, varat izvēlēties skaitli vērtībai Minimums un procentus vērtībai Maksimums.

 8. Lai krāsu skalai izvēlētos vērtības Minimums un Maksimums, noklikšķiniet uz Joslas krāsa.

  Ja vēlaties lietot papildu krāsas vai izveidot pielāgotu krāsu, noklikšķiniet uz Citas krāsas. Atlasītā joslas krāsa tiek rādīta lodziņā Priekšskatījums.

 9. Lai šūnā rādītu tikai datu joslu, bet nerādītu vērtību, atlasiet Rādīt tikai joslu.

 10. Lai datu joslām lietotu nepārtrauktas apmales, sarakstlodziņā Apmale atlasiet Tīrtoņa apmale un izvēlieties apmales krāsu.

 11. Lai izvēlētos starp nepārtrauktu joslu un gradientu joslu, sarakstlodziņā Aizpildījums izvēlieties Tīrtoņa aizpildījums vai Gradienta aizpildījums.

 12. Lai formatētu negatīvās joslas, noklikšķiniet uz Negatīva vērtība un ass un pēc tam dialoglodizņā Negatīvas vērtības un ass iestatījumi izvēlieties opcijas negatīvās joslas aizpildījuma un apmaļu krāsām. Varat izvēlēties ass pozīcijas iestatījumus un krāsu. Kad opciju atlase ir pabeigta, noklikšķiniet uz Labi.

 13. Varat mainīt joslu virzienu, izvēloties iestatījumu sarakstlodziņā Joslas virziens. Pēc noklusējuma tas ir iestatīts uz Konteksts, taču varat izvēlēties virzienu no kreisās puses uz labo vai no labās puses uz kreiso, atkarībā no datu prezentēšanas veida.

Izmantojiet ikonu kopu, lai pievienotu datiem anotācijas un klasificētu tos 3-5 kategorijās, kas atdalītas ar sliekšņvērtību. Katrai ikonai atbilst vērtību diapazons. Piemēram, 3 bultiņu ikonu kopā zaļā augšupvērstā bultiņa norāda augstākas vērtības, dzeltenā sānis vērstā bultiņa norāda vidējās vērtības, un sarkanā lejupvērstā bultiņa norāda zemākas vērtības.

Parādītais piemērs der vairākiem nosacījumformatēšanas ikonu kopu piemēriem.

Vienādu datu atšķirīgās ikonu kopas

Varat izvēlēties rādīt ikonas tikai tām šūnām, kas atbilst konkrētam nosacījumam, piemēram, rādīt brīdinājuma ikonu tām šūnām, kuru vērtība ir zemāka par kritisko vērtību, un nerādīt nevienu ikonu tām šūnām, kuru vērtība pārsniedz šo kritisko vērtību. Lai to izdarītu, ir jāpaslēpj ikonas, ikonu nolaižamajā sarakstā blakus attiecīgajai ikonai atlasot Bez šūnas ikonas, iestatot nosacījumus. Varat izveidot arī personīgās ikonu kopu kombinācijas, piemēram, zaļu “simbola” atzīmi, dzeltenu “luksofora gaismas signālu” un sarkanu “karodziņu”.

Padoms.: Ja kādā no šūnām diapazonā ir norādīta formula, kas atgriež kļūdu, šīm šūnām nosacījumformatēšana netiek lietota. Lai nosacījumformatēšana tiktu lietota visām šūnām, izmantojiet funkciju IS vai IFERROR, lai tiktu atgriezta vērtība (piemēram, 0 vai “N/A”), nevis kļūdas vērtība.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana, uz Ikonu kopa un pēc tam atlasiet ikonu kopu.

  Nosacījumformatēšana

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Formatēšanas opcijas.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase:    Noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt visas šūnas, pamatojoties uz to vērtībām.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt stilu atlasiet Ikonu kopa.

  1. Atlasiet ikonu kopu. Noklusējuma kopa ir 3 luksofora gaismas signāli (bez ietvara). Ikonu skaits, noklusējuma salīdzinājuma operatori un sliekšņa vērtības katrai ikonu kopai atšķiras.

  2. Salīdzinājuma operatorus un sliekšņa vērtības var pielāgot. Noklusējuma vērtību diapazons visām ikonām ir vienāda lieluma, bet to var pielāgot atbilstoši konkrētajām vajadzībām. Pārliecinieties, vai sliekšņa vērtības ir loģiskā secībā no lielākās uz mazāko, no augšas uz leju.

  3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

   • Skaitļu, datuma vai laika vērtības formatēšana    Atlasiet Skaitlis.

   • Procentu formatēšana    Atlasiet Procenti.

    Derīgas ir vērtības no 0 (nulle) līdz 100. Neievadiet procentu (%) zīmi.

    Izmantojiet procentus, ja vēlaties atainot visas vērtības proporcionāli, jo šādi tiek nodrošināta proporcionāla vērtību sadale.

   • Procentiles formatēšana    Atlasiet Procentiles. Derīgas ir procentiles no 0 (nulle) līdz 100.

    Lietojiet Procentile, lai attēlotu lielo vērtību grupu (piemēram, divdesmit lielāko vērtību procentili), izmantojot noteiktu ikonu, un mazo vērtību grupu (piemēram, divdesmit mazāko vērtību procentili), izmantojot citu ikonu, jo tās norāda uz galējām vērtībām, tādējādi, iespējams, sagrozot datu attēlojumu.

   • Formulas rezultāta formatēšana    Atlasiet Formula un katrā lodziņā Vērtība ievadiet formulu.

    • Formulai jāatgriež skaitlis, datums vai laika vērtība.

    • Formula sākas ar vienādības zīmi (=).

    • Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots.

    • Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

  4. Lai pirmā ikona norādītu zemākas vērtības un pēdējā ikona norādītu augstākas vērtības, atlasiet Apgrieztā ikonu secība.

  5. Lai šūnā rādītu tikai ikonu un nerādītu vērtību, atlasiet Rādīt tikai ikonu.

   Piezīmes.: 

   1. Iespējams, ka jāpielāgo kolonnu platumi, lai tajās ietilptu ikonas.

   2. Redzamais ikonas lielums ir atkarīgs no attiecīgajā šūnā lietotā fonta lieluma. Palielinot fonta lielumu, proporcionāli palielinās ikonas lielums.

Lai šūnu diapazonā ērtāk atrastu konkrētas šūnas, šīs šūnas varat formatēt, lietojot salīdzinājuma operatoru. Piemēram, inventāra darblapā, kas sakārtota pēc kategorijām, varat dzeltenā krāsā iezīmēt tos produktus, kuriem pieejamais skaits ir mazāks par 10. Vai mazumtirdzniecības veikalu kopsavilkuma darblapā varat atrast visus tos veikalus, kuru peļņa ir lielāka par 10%, tirdzniecības apgrozījums mazāks par 100 000 EUR un kas atbilst reģionam “Dienvidaustrumi”.

Piemērs der tādiem iebūvēto nosacījumformatēšanas kritēriju piemēriem kā Lielāks nekā un Lielākais %. Tas formatē pilsētas ar iedzīvotāju skaitu, kas pārsniedz 2 000 000, ar zaļu fonu un 30 % augstāko temperatūru ar oranžu fonu.

Formatējums rāda pilsētas ar vairāk nekā 2 miljoniem iedzīvotāju un 30% augstāko temperatūru

Piezīme.: Nosacījumformatēšanu pēc teksta vai datuma vai tikai pēc skaitļa nevar veikt laukiem, kas atrodas PivotTable atskaites apgabalā Vērtības.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana un uz Šūnu marķēšanas kārtulas.

  Nosacījumformatēšana

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Starp, Vienāds ar tekstu, kas satur vai Notikuma datums.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības un atlasiet formatējumu.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Formatēšanas opcijas.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā vai citās darblapās atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase:    Noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt tikai šūnas, kas satur.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt tikai šūnas, kurās veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Skaitļu, datuma vai laika formatēšana    Atlasiet Šūnas vērtība, pēc tam salīdzinājuma operatoru un ievadiet skaitli, datumu vai laiku.

   Piemēram, atlasiet Starp un pēc tam ievadiet 100 un 200 vai atlasiet Vienāds ar un pēc tam ievadiet 1/1/2009.

   Varat ievadīt arī formulu, kura atgriež skaitli, datumu vai laika vērtību.

   • Formulai jāsākas ar vienādības zīmi (=).

   • Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots.

   • Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

  • Formatējums pēc teksta    Atlasiet Noteikts teksts, izvēloties salīdzinājuma operatoru un pēc tam ievadiet tekstu.

   Piemēram, atlasiet Satur un ievadiet Sudrabs vai atlasiet Sākas ar un ievadiet Tri.

   Pēdiņas tiek iekļautas meklēšanas virknē, un jūs varat lietot aizstājējzīmes. Maksimālais virknes garums ir 255 rakstzīmes.

   Varat ievadīt arī formulu, kas atgriež tekstu.

   • Formulai jāsākas ar vienādības zīmi (=).

   • Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots.

   • Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

  • Formatējums pēc datuma    Atlasiet Rādītie datumi un pēc tam atlasiet datuma salīdzinājumu.

   Piemēram, atlasiet Vakar vai Nākamnedēļ.

  • Šūnu formatēšana ar vai bez tukšām šūnām    Atlasiet Tukšās šūnas vai Nav tukšumu.

   Tukša vērtība ir šūna, kurā nav datu un kura atšķiras no šūnas, kurā ir viena vai vairākas atstarpes (atstarpes tiek uzskatītas par tekstu).

  • Šūnu formatēšana ar vai bez kļūdu vērtībām    Atlasiet Kļūdas vai Kļūdu nav.

   Kļūdu vērtības ir šādas: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM! un #NULL!.

 7. Lai norādītu formatējumu, noklikšķiniet uz Formatēt. Tiek atvērts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

 8. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

  Var izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītais formatējums tiek rādīts lodziņā Priekšskatījums.

Lai atrastu lielākās un mazākās vērtības šūnu diapazonā, izmantojiet jūsu norādīto starpības vērtību. Piemēram, reģionālajā atskaitē varat atrast 5 pārdotākos produktus, 15% klientu aptaujās vissliktāk novērtētos produktus vai 25 lielākās algas departamentā.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana un uz Pirmo/pēdējo kārtulas.

  Nosacījumformatēšana

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Pirmie 10 vai Pēdējie 10%.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības un atlasiet formatējumu.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Formatēšanas opcijas.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase:    Noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt tikai augšējā vai apakšējā ranga vērtības.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt vērtības, kas atrodas rangā atlasiet Pirmie vai Pēdējie.

 7. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai noteiktu lielāko vai mazāko vērtību, ievadiet skaitli un notīriet rūtiņu % no atlasītā diapazona. Derīgas ir vērtības no 1 līdz 1000.

  • Lai noteiktu lielāko vai mazāko procentuālo vērtību, ievadiet skaitli un atzīmējiet izvēles rūtiņu % no atlasītā diapazona. Derīgas ir vērtības no 1 līdz 100.

 8. Varat arī mainīt veidu, kā formāts tiek lietots laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, kas tiek noteiktas pēc atbilstošā lauka.

  Pēc noklusējuma nosacījumformāta pamatā ir visas redzamās vērtības. Taču, ja noteikšanu veiksit pēc atbilstošā lauka, nevis izmantojot visas redzamās vērtības, varat lietot nosacījumformātu katrai kombinācijai ar:

  • kolonnu un tās vecākelementa rindas lauku, atlasot katra kolonnu grupu;

  • rindu un tās vecākelementa kolonnu lauku, atlasot katra rindu grupu.

 9. Lai norādītu formatējumu, noklikšķiniet uz Formatēt. Tiek atvērts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

 10. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

  Var izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītais formatējums tiek parādīts lodziņā Priekšskatījums.

Var atrast vērtības, kas ir lielākas vai mazākas par šūnu diapazona vidējo vērtību vai standartnovirzi. Piemēram, ikgadējā darbības pārskatā var atrast darbiniekus, kuru izpildījums ir virs vidējā, vai kvalitātes vērtējumā atrast saražoto produkciju, kas ir zem divām standartnovirzēm.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana un uz Pirmo/pēdējo kārtulas.

  Nosacījumformatēšana

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Virs vidējā vai Zem vidējā.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības un atlasiet formatējumu.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Formatēšanas opcijas.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase:    Noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt tikai vērtības, kas ir lielākas vai mazākas par vidējo.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt vērtības, kas ir veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai formatētu šūnas, kuru vērtība ir virs vai zem visu šūnu diapazona vidējās vērtības, atlasiet Virs vai Zem.

  • Lai formatētu šūnas, kuras ir virs vai zem vienas, divām vai trim visu šūnu diapazona vērtību standartnovirzēm, atlasiet standartnovirzi.

 7. Varat arī mainīt veidu, kā formāts tiek lietots laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, kas tiek noteiktas pēc atbilstošā lauka.

  Pēc noklusējuma nosacījumformāta pamatā ir visas redzamās vērtības. Taču, ja noteikšanu veiksit pēc atbilstošā lauka, nevis izmantojot visas redzamās vērtības, varat lietot nosacījumformātu katrai kombinācijai ar:

  • kolonnu un tās vecākelementa rindas lauku, atlasot katra kolonnu grupu;

  • rindu un tās vecākelementa kolonnu lauku, atlasot katra rindu grupu.

 8. Noklikšķiniet uz Formatēt, lai tiktu parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

 9. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

  Var izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītais formatējums tiek rādīts lodziņā Priekšskatījums.

Piezīme.: Nosacījumformatēšanu pēc unikālām vērtībām vai vērtību dublikātiem nevar veikt laukiem, kas atrodas rakurstabulas atskaites apgabalā Vērtības.

Šajā piemērā nosacījumformatēšana tiek izmantota kolonnā Instruktors, lai atrastu instruktorus, kas apmāca vairāk nekā vienu klasi (dublēti instruktoru vārdi ir izcelti rozā krāsā). Novērtējuma vērtības, kas tikai vienu reizi tiek rādītas kolonnā Novērtējums (unikālas vērtības), ir izceltas zaļā krāsā.

Vērtības kolonnā C, kas nav unikālas, tiek iekrāsotas rozā, unikālās vērtības kolonnā D ir zaļas.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana un uz Šūnu marķēšanas kārtulas.

  Nosacījumformatēšana

 3. Atlasiet Dublētās vērtības.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības un atlasiet formatējumu.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa vai tabula.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt tikai unikālās vai dublētās vērtības.

 5. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt visu atlasiet unikālās vai dublētās.

 6. Noklikšķiniet uz Formatēt, lai tiktu parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

 7. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

  Var izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītais formatējums tiek rādīts lodziņā Priekšskatījums.

Ja vēlaties lietot esošu formatēšanas stilu jaunos vai citos savas darblapas datos, varat izmantot formāta kopētāju, lai šajos datos nokopētu nosacījumformatējumu.

 1. Noklikšķiniet uz šūnas, kurai ir kopējamais nosacījumformatējums.

 2. Noklikšķiniet uz Sākums > Formāta kopētājs.

  Cilnes Sākums pogas Kopēt un Ielīmēt

  Rādītājs pārvēršas par otu.

  Padoms.:  Varat veikt dubultklikšķi uz formāta kopētājs, ja vēlaties turpināt izmantot otu, lai ielīmētu nosacījumformatējumu citās šūnās.

 3. Lai ielīmētu nosacījumformatējumu, velciet otu pāri šūnām vai šūnu diapazoniem, ko vēlaties formatēt.

 4. Lai pārtrauktu izmantot otu, nospiediet taustiņu Esc.

Piezīme.:  Ja kārtulā, kas lieto nosacījumformatējumu, esat izmantojis formulu, pēc nosacījumformatējuma ielīmēšanas, iespējams, būs jāpielāgo formulas relatīvās un absolūtās atsauces. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pārslēgšanās starp relatīvām, absolūtām un jauktām šūnu atsaucēm.

Ja darblapā ir viena vai vairākas šūnas ar nosacījumformātu, varat ātri tās atrast, lai kopētu, mainītu vai dzēstu nosacījumformātus. Varat izmantot komandu Doties uz īpašiem vienumiem, lai atrastu tikai šūnas ar konkrētu nosacījumformātu vai visas šūnas ar nosacījumformātiem.

Visu šūnu ar nosacījuma formātu atrašana

 1. Noklikšķiniet uz jebkuras šūnas, kurai nav nosacījumformatējuma.

 2. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz bultiņas, kas atrodas blakus Atrast un atlasīt, pēc tam noklikšķiniet uz Nosacījumformatēšana.

Tikai tādu šūnu atrašana, kurām ir vienāds nosacījumformāts

 1. Noklikšķiniet uz jebkuras šūnas, kurai ir meklētais nosacījumformāts.

 2. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz bultiņas pie Atrast un atlasīt, pēc tam noklikšķiniet uz Došanās uz īpašiem vienumiem.

 3. Noklikšķiniet uz Nosacījumformāti.

 4. Sadaļā Datu validācija noklikšķiniet uz Tāda pati.

Nosacījumformatējuma notīrīšana darblapā    

 • Cilnē Sākums noklikšķiniet uz Nosacījumformatēšana > Notīrīt kārtulas > Notīrīt kārtulas visā lapā.

Nosacījumformatējuma notīrīšana diapazonā, tabulā vai rakurstabulā    

 1. Atlasiet šūnu diapazonu, tabulu vai rakurstabulu, kurai vēlaties noņemt nosacījumformatējumu.

 2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz Nosacījumformatēšana > Notīrīt kārtulas.

 3. Atkarībā no tā, kas atlasīts, noklikšķiniet uz Atlasītās šūnas, Šī tabula vai Šī rakurstabula.

Krāsu skalas ir palīglīdzekļi, kas palīdz izprast datu sadalījumu un variantus. Pastāv divu veidu krāsu skalas — divkrāsu skalas un trīskrāsu skalas.

Divkrāsu skala ļauj salīdzināt šūnu diapazonu, izmantojot divu krāsu gradāciju. Krāsas tonis norāda lielākas vai mazākas vērtības. Piemēram, zaļās un dzeltenās krāsas skalā varat norādīt, ka šūnas ar lielāku vērtību ir zaļā krāsā un šūnas ar mazāku vērtību ir dzeltenā krāsā.

Trīskrāsu skala ļauj salīdzināt šūnu diapazonu, izmantojot trīs krāsu gradāciju. Krāsas tonis norāda lielākas, vidējas vai mazākas vērtības. Piemēram, zaļās, dzeltenās un sarkanās krāsas skalā varat norādīt, ka šūnas ar lielāku vērtību ir zaļā krāsā, ar vidēju vērtību ir dzeltenā krāsā un šūnas ar mazāku vērtību ir sarkanā krāsā.

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai rakurs​​​tabulas šūnas.

 2. Noklikšķiniet uz Sākums > Tabulas > Nosacījumformatēšana > Krāsu skalas un pēc tam atlasiet krāsu skalu.

Datu josla ļauj skatīt šūnas vērtību attiecībā pret citām šūnām. Datu joslas garums ataino šūnas vērtību. Garāka josla atbilst lielākai vērtībai, īsāka josla — mazākai vērtībai. Datu joslas lieto, lai saskatītu lielākus un mazākus skaitļus, it īpaši gadījumos, kad ir daudz datu, piemēram, vislabāk un vissliktāk pārdotās rotaļlietas brīvdienu pārdošanas atskaitē.

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai rakurs​​​tabulas šūnas.

 2. Noklikšķiniet uz Sākums > Tabulas > Nosacījumformatēšana > Datu joslas un pēc tam atlasiet datu joslu.

Izmantojiet ikonu kopu, lai pievienotu datiem anotācijas un klasificētu tos 3-5 kategorijās, kas atdalītas ar sliekšņvērtību. Katrai ikonai atbilst vērtību diapazons. Piemēram, 3 bultiņu ikonu kopā zaļā augšupvērstā bultiņa norāda augstākas vērtības, dzeltenā sānis vērstā bultiņa norāda vidējās vērtības, un sarkanā lejupvērstā bultiņa norāda zemākas vērtības.

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai rakurs​​​tabulas šūnas.

 2. Noklikšķiniet uz Sākums > Tabulas > Nosacījumformatēšana > Ikonu kopas un pēc tam atlasiet ikonu kopu.

Lai šūnu diapazonā ērtāk atrastu konkrētas šūnas, šīs šūnas varat formatēt, lietojot salīdzinājuma operatoru. Piemēram, inventāra darblapā, kas sakārtota pēc kategorijām, varat dzeltenā krāsā iezīmēt tos produktus, kuriem pieejamais skaits ir mazāks par 10. Vai mazumtirdzniecības veikalu kopsavilkuma darblapā varat atrast visus tos veikalus, kuru peļņa ir lielāka par 10%, tirdzniecības apgrozījums mazāks par 100 000 EUR un kas atbilst reģionam “Dienvidaustrumi”.

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai rakurs​​​tabulas šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Tabulas noklikšķiniet uz Iezīmēt šūnu kārtulas.

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Starp, Vienāds ar tekstu, kas satur vai Notikuma datums.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības, pēc tam atlasiet formatējumu (aizpildījuma, teksta vai apmales krāsa) un noklikšķiniet uz Labi.

Lai atrastu lielākās un mazākās vērtības šūnu diapazonā, izmantojiet jūsu norādīto starpības vērtību. Piemēram, reģionālajā atskaitē varat atrast 5 pārdotākos produktus, 15% klientu aptaujās vissliktāk novērtētos produktus vai 25 lielākās algas departamentā.

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai rakurs​​​tabulas šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Tabulas noklikšķiniet uz Sākuma/beigu kārtulas.

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Pirmie 10 vai Pēdējie 10%.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības, pēc tam atlasiet formatējumu (aizpildījuma, teksta vai apmales krāsa) un noklikšķiniet uz Labi.

Var atrast vērtības, kas ir lielākas vai mazākas par šūnu diapazona vidējo vērtību vai standartnovirzi. Piemēram, ikgadējā darbības pārskatā var atrast darbiniekus, kuru izpildījums ir virs vidējā, vai kvalitātes vērtējumā atrast saražoto produkciju, kas ir zem divām standartnovirzēm.

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai rakurs​​​tabulas šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Tabulas noklikšķiniet uz Sākuma/beigu kārtulas.

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Virs vidējā vai Zem vidējā.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības, pēc tam atlasiet formatējumu (aizpildījuma, teksta vai apmales krāsa) un noklikšķiniet uz Labi.

Varat atrast unikālās vai dublētās vērtības šūnu diapazonā.

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai rakurs​​​tabulas šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Tabulas noklikšķiniet uz Iezīmēt šūnu kārtulas un pēc tam atlasiet Dublēt vērtības.

 3. Ievadiet vajadzīgās vērtības, pēc tam atlasiet formatējumu (aizpildījuma, teksta vai apmales krāsa) un noklikšķiniet uz Labi.

Pieejami divi veidi, lai kopētu un ielīmētu nosacījumformatējumu:

 • Izmantojiet formāta kopētāju, lai nokopētu nosacījumformatējumu un ievietotu citos datos.

 • Nokopējiet formatējumu šūnās ar nosacījumformatējumu un ielīmējiet citās šūnās. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Atlasiet šūnas ar nosacījumformatējumu, kuru vēlaties kopēt citās šūnās.

  2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atlases > Kopēt vai nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+C.

  3. Atlasiet pirmo šūnu mērķa apgabalā, kur vēlaties ielīmēt nosacījumformatējumu.

   Piezīme.: Tā kā vēlaties ielīmēt tikai formatējumu, neveiciet klikšķi ar peles labo pogu > Ielīmēt un nespiediet taustiņu kombināciju Ctrl+V. Turklāt, ja kopējāt datus, kuru skaitļu formāts atšķiras no mērķa apgabalā esošajiem datiem, pielāgojiet skaitļu formātu mērķa apgabalā pēc formatējuma ielīmēšanas.

Varat notīrīt nosacījumformatējumu atlasītajās šūnās vai visā darblapā.

 • Lai notīrītu atlasīto šūnu nosacījumformatējumu:

  1. Atlasiet šūnas darblapā.

  2. Noklikšķiniet uz cilnes Sākums > Nosacījumformatējums > Notīrīt kārtulas > Notīrīt kārtulas atlasītajās šūnās.

 • Lai noņemtu nosacījumformatējumu visā darblapā, noklikšķiniet uz cilnes Sākums > Nosacījumformatēšana > Notīrīt kārtulas > Notīrīt kārtulas no visas lapas.

Vai jums ir jautājums par kādu konkrētu funkciju?

Jautājuma publicēšana Excel kopienas forumā

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat pajautāt speciālistiem Excel Tech kopienā, saņemt atbalstu Answers kopienā vai ieteikt jaunu līdzekli vai uzlabojumu vietnē Excel User Voice.

Skatiet arī

Formulas izmantošana, lai lietotu nosacījumformatēšanu

Nosacījumformatēšanas kārtulas prioritātes pārvaldīšana

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×