Nosacījumformātu pievienošana, mainīšana atrašana un notīrīšana

Lietojiet nosacījumformatējumu, lai atvieglotu vizuālo uztveri un datu analīzi, problēmjautājumu noteikšanu un modeļu un tendenču identificēšanu.

Iespējamās darbības

Papildinformācija par nosacījumformatēšanu

Visu šūnu formatēšana, izmantojot divkrāsu skalu

Visu šūnu formatēšana, izmantojot trīskrāsu skalu

Visu šūnu formatēšana, izmantojot datu joslas

Visu šūnu formatēšana, izmantojot ikonu kopu

Tikai to šūnu formatēšana, kas satur tekstu, skaitliskas, datuma vai laika vērtības

Tikai augstākā vai zemākā ranga vērtību formatēšana

Tikai to vērtību formatēšana, kas ir lielākas vai mazākas par vidējo

Tikai unikālo vai dublēto vērtību formatēšana

Formulu lietošana, lai noteiktu formatējamās šūnas

Nosacījuma formāta šūnu atrašana

Nosacījumformātu notīrīšana

Papildinformācija par nosacījumformatējumu

Nosacījumformatēšana ļauj vizuāli rast atbildes uz noteiktiem jautājumiem par datiem. Nosacījumformatēšanu varat lietot šūnu diapazonam, Excel tabulai vai PivotTable atskaitei. Lietojot nosacījumformatēšanu PivotTable atskaitē, ir jāizprot būtiskas atšķirības.

Nosacījumformatēšanas priekšrocības

Analizējot datus, bieži jāuzdod jautājumi, piemēram:

 • Kur ir pēdējo piecu gadu peļņas kopsavilkuma izņēmumi?

 • Kādas ir pēdējo divu gadu mārketinga aptauju rezultātu tendences?

 • Kurš šomēnes pārdevis preces par vairāk nekā 50 000 latu?

 • Kāds ir kopējais darbinieku vecuma sadalījums?

 • Kuru produktu ieņēmumu pieaugums gadu no gada ir lielāks par 10%?

 • Kuram pirmā kursa studentam ir labākās un kuram sliktākās sekmes?

Nosacījumformatēšana palīdz atbildēt uz šādiem jautājumiem, atvieglojot nepieciešamo šūnu vai šūnu diapazonu marķēšanu, neparasto vērtību izcelšanu un datu vizualizāciju ar datu joslām, krāsu skalām un ikonu kopām. Nosacījumformatējums maina šūnu diapazona izskatu, balstoties uz nosacījumu (vai kritērijiem). Ja nosacījums ir patiess, šūnu diapazons, balstoties uz nosacījumu, tiek formatēts, ja nosacījums ir aplams, šūnu diapazons netiek formatēts.

Varat kārtot un filtrēt pēc formāta, tostarp pēc šūnas un fonta krāsas, neatkarīgi no tā, vai šūnas ir formatētas manuāli vai izmantojot nosacījumformatēšanu.

datu kārtošana un filtrēšana pēc krāsas ar apzīmējumu

Piezīme.: Izveidojot nosacījumformātu, kā atsauces varat norādīt tikai citas šūnas tajā pašā darblapā vai, atsevišķos gadījumos, šūnas darblapās tajā pašā atvērtajā darbgrāmatā. Nosacījumformatēšanu nevar izmantot ārējām atsaucēm citā darbgrāmatā.

Nosacījumformatēšana PivotTable atskaitei

Nosacījumformatēšana PivotTable atskaitē atšķiras no šūnu diapazona vai Excel tabulas nosacījumformatēšanas vairākos veidos.

 • Ja mainīsit PivotTable atskaites izkārtojumu, izmantojot filtrēšanu, līmeņu paslēpšanu, līmeņu sakļaušanu un izvēršanu vai lauka pārvietošanu, nosacījumformāts tiek saglabāts, kamēr lauki pamata datos netiek noņemti.

 • Nosacījumformāta apmērs laukiem apgabalā Vērtības var tikt pamatots uz datu hierarhiju, un šis apmērs tiek noteikts, izmantojot visus redzamos vecākelementa (nākamais augstākais līmenis hierarhijā) bērnelementus (nākamais zemākais līmenis hierarhijā) rindās vienai vai vairākām kolonnām, vai kolonnās vienai vai vairākām rindām.

  Piezīme.: Datu hierarhijā bērnelementi nepārmanto nosacījumformatējumu no vecākelementa, un vecākelements nepārmanto nosacījumformatējumu no bērnelementiem.

 • Pastāv trīs metodes, kā noteikt lauku nosacījumformātu apgabalā Vērtības: veicot atlasi, pēc atbilstošā lauka un pēc vērtības lauka.

Noklusējuma metode lauku noteikšanai apgabalā Vērtības ir atlases veikšana. Noteikšanas metodi var mainīt uz atbilstošo lauku vai vērtības lauku, izmantojot opcijas pogu Lietot formatēšanas kārtulu šeit dialoglodziņā Jauna formatēšanas kārtula vai dialoglodziņā Formatēšanas kārtulas rediģēšana. Šīs trīs noteikšanas metodes (cilnes Sākums grupa Stili, komanda Nosacījumformatēšana) nodrošina lielāku elastīgumu atbilstoši jūsu vajadzībām.

Noteikšana, izmantojot atlasi    Lietojiet šo metodi, ja vēlaties atlasīt:

 • blakusesošu lauku kopu apgabalā Vērtības, piemēram, visas produktu kopsummas vienam reģionam;

 • blakus neesošas lauku kopas apgabalā Vērtības, piemēram, produktu kopsummas dažādiem reģioniem dažādos datu hierarhijas līmeņos.

Noteikšana pēc vērtības lauka    Lietojiet šo metodi, ja:

 • nevēlaties veikt daudzas blakus neesošas atlases;

 • vēlaties izmantot nosacījumformatēšanu lauku kopai apgabalā Vērtības visos datu hierarhijas līmeņos;

 • vēlaties ietvert starpsummas un gala summas.

Noteikšana pēc atbilstošā lauka    Lietojiet šo metodi, ja:

 • nevēlaties veikt daudzas blakus neesošas atlases;

 • vēlaties izmantot nosacījumformatēšanu lauku kopai apgabalā Vērtības vienā datu hierarhijas līmenī;

 • nevēlaties ietvert starpsummas.

Ja veicat nosacījumformatēšanu laukiem apgabalā Vērtības augstākajām, zemākajām vērtībām vai vērtībām, kas augstākas vai zemākas par vidējo, kārtula pēc noklusējuma tiek pamatota uz visām redzamajām vērtībām. Taču, ja noteikšanu veiksit pēc atbilstošā lauka, nevis izmantojot visas redzamās vērtības, varat lietot arī nosacījumformātu katrai kombinācijai ar:

 • kolonnu un tās vecākelementa rindas lauku;

 • rindu un tās vecākelementa kolonnas lauku.

Nosacījumformatēšana vairākās darblapās

Varat lietot nosacījumformatēšanu šūnām, uz kurām ir norādīta atsauce citā darblapā tajā pašā darbgrāmatā. Šāda iespēja nav pieejama starp dažādām darbgrāmatām.

Uz lapas sākumu

Visu šūnu formatēšana, izmantojot divkrāsu skalu

Krāsu skalas ir vizuāli palīglīdzekļi, kas ļauj izprast datu sadali un variāciju. Divkrāsu skala ļauj salīdzināt šūnu diapazonu, izmantojot divu krāsu gradāciju. Krāsas tonis norāda lielākas vai mazākas vērtības. Piemēram, zaļās un sarkanās krāsas skalā varat norādīt, ka šūnām ar lielāku vērtību ir vairāk zaļās krāsas, bet šūnām ar mazāku vērtību ir vairāk sarkanās krāsas.

Ja vienā vai vairākās šūnās diapazonā ir norādīta formula, kas atgriež kļūdu, nosacījumformatēšana netiek lietota visā diapazonā. Lai nosacījumformatēšana tiktu lietota visam diapazonam, izmantojiet funkciju IS vai IFERROR, lai tiktu atgriezta cita vērtība, nevis kļūdas vērtība.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatējums un pēc tam uz Krāsu skalas.

  cilnes sākums grupa stili

 3. Atlasiet divkrāsu skalu.

  Norādiet ar kursoru uz krāsu skalas ikonām, lai skatītu, kura ikona ir divtoņu skala. Augšējā krāsa norāda lielākas vērtības, apakšējā norāda mazākas vērtības.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Lietot formatēšanas kārtulu šeit.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula.

   Tiek parādīts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu.

    Tiek parādīts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase, noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Visas šūnas etiķetei Vērtība, noklikšķiniet uz Visas šūnas, kurās parādītas <etiķetes Vērtība> vērtības.

  • Visas etiķetes Vērtība šūnas, izņemot starpsummas un gala summu, noklikšķiniet uz Visas šūnas, kurās parādītas <etiķetes Vērtība> vērtības šim: <rindas etiķete>.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt visas šūnas, pamatojoties uz to vērtībām.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt stilu atlasiet Divkrāsu skala.

 7. Lodziņā Tips atlasiet tipu vērtībām Minimums un Maksimums. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Mazāko un lielāko vērtību formatēšana.     Atlasiet Mazākā vērtība un Lielākā vērtība.

   Šajā gadījumā nav jāievada VērtībaMinimums un Maksimums.

  • Skaitļu, datuma vai laika vērtību formatēšana.     Atlasiet Skaitlis un lodziņā Vērtība ievadiet vērtību Minimums un Maksimums.

  • Procentu formatēšana.     Atlasiet Procenti un lodziņā Vērtība ievadiet vērtību Minimums un Maksimums.

   Derīgas ir vērtības no 0 (nulle) līdz 100. Neievadiet procentu zīmi.

   Izmantojiet procentus, kad vēlaties attēlot visas vērtības proporcionāli, jo vērtību izkliede ir proporcionāla.

  • Procentiļu formatēšana.     Atlasiet Procentiles un lodziņā Vērtība ievadiet vērtību Minimums un Maksimums.

   Derīgas ir procentiles no 0 (nulle) līdz 100.

   Lietojiet procentiles, lai attēlotu lielo vērtību grupu (piemēram, divdesmit lielāko vērtību procentili) vienas krāsas toņos un mazo vērtību grupu (piemēram, divdesmit mazāko vērtību procentili) citas krāsas toņos, jo tās norāda uz galējām vērtībām, kas, iespējams, rada nobīdi datu attēlojumā.

  • Formulas rezultāta formatēšana.     Atlasiet Formula un pēc tam ievadiet vērtības Minimums un Maksimums.

   Formulai jāatgriež skaitlis, datums vai laika vērtība. Formula sākas ar vienādības zīmi (=). Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots. Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

   Piezīmes   

   • Pārliecinieties, vai vērtība Minimums ir mazāka par vērtību Maksimums.

   • Vērtībām Minimums un Maksimums varat izvēlēties dažādus vērtību tipus. Piemēram, varat izvēlēties skaitli vērtībai Minimums un procentus vērtībai Maksimums.

 8. Lai vērtībām Minimums un Maksimums izvēlētos krāsu skalu, noklikšķiniet katrai uz Krāsa un atlasiet krāsu.

  Ja vēlaties lietot papildu krāsas vai izveidot pielāgotu krāsu, noklikšķiniet uz Citas krāsas. Atlasītā krāsu skala tiek rādīta lodziņā Priekšskatījums.

Uz lapas sākumu

Visu šūnu formatēšana, izmantojot trīskrāsu skalu

Krāsu skalas ir vizuāli palīglīdzekļi, kas ļauj izprast datu sadali un variāciju. Trīskrāsu skala ļauj salīdzināt šūnu diapazonu, izmantojot trīs krāsu gradāciju. Krāsas tonis norāda lielākas, vidējas vai mazākas vērtības. Piemēram, zaļās, dzeltenās un sarkanās krāsas skalā varat norādīt, ka šūnas ar lielāku vērtību ir zaļā krāsā, ar vidēju vērtību ir dzeltenā krāsā un šūnas ar mazāku vērtību ir sarkanā krāsā.

Ja vienā vai vairākās šūnās diapazonā ir norādīta formula, kas atgriež kļūdu, nosacījumformatēšana netiek lietota visā diapazonā. Lai nosacījumformatēšana tiktu lietota visā diapazonā, izmantojiet funkciju IS vai IFERROR, lai tiktu atgriezta jūsu norādīta vērtība (piemēram, 0 vai “N/A”), nevis kļūdas vērtība.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatējums un pēc tam uz Krāsu skalas.

  cilnes sākums grupa stili

 3. Atlasiet trīskrāsu skalu. Augšējā krāsa norāda lielākās vērtības, vidējā — vidējās, un zemākā norāda mazākās vērtības.

  Norādiet ar kursoru uz krāsu skalas ikonām, lai skatītu, kura ikona ir trīstoņu skala.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Lietot formatēšanas kārtulu šeit.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula.

   Tiek parādīts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu.

    Tiek parādīts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase, noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks, noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks, noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt visas šūnas, pamatojoties uz to vērtībām.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt stilu atlasiet Trīskrāsu skala.

 7. Atlasiet tipu, kādā tiks rādītas vērtības Minimums, Viduspunkts un Maksimums. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Mazāko un lielāko vērtību formatēšana.    Atlasiet vērtību Viduspunkts.

   Šajā gadījumā lodziņā Vērtība nav jāievada Mazākā un Lielākā vērtība.

  • Skaitļu, datuma vai laika vērtību formatēšana.    Atlasiet Skaitlis un pēc tam ievadiet vērtību Minimums, Viduspunkts un Maksimums.

  • Procentu formatēšana.    Atlasiet Procenti un pēc tam ievadiet vērtību Minimums, Viduspunkts un Maksimums.

   Derīgas ir vērtības no 0 (nulle) līdz 100. Neievadiet procentu (%) zīmi.

   Izmantojiet procentus, ja vēlaties atainot visas vērtības proporcionāli, jo šādi tiek nodrošināta proporcionāla vērtību sadale.

  • Procentiļu formatēšana.    Atlasiet Procentile un pēc tam ievadiet vērtību Minimums, Viduspunkts un Maksimums.

   Derīgas ir procentiles no 0 (nulle) līdz 100.

   Lietojiet procentiles, lai attēlotu lielo vērtību grupu (piemēram, divdesmit lielāko vērtību procentili) vienas krāsas toņos un mazo vērtību grupu (piemēram, divdesmit mazāko vērtību procentili) citas krāsas toņos, jo tās norāda uz galējām vērtībām, kas, iespējams, rada nobīdi datu attēlojumā.

  • Formulas rezultātu formatēšana.    Atlasiet Formula un pēc tam ievadiet vērtību Minimums, Viduspunkts un Maksimums.

   Formulai jāatgriež skaitlis, datums vai laika vērtība. Formula sākas ar vienādības zīmi (=). Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots. Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

   Piezīmes   

   • Šūnu diapazonam varat iestatīt minimālo, viduspunkta un maksimālo vērtību. Pārliecinieties, vai vērtība Minimums ir mazāka nekā vērtība Viduspunkts, kura, savukārt, ir mazāka nekā vērtība Maksimums.

   • Varat izvēlēties tipu, kādā rādīt vērtības Minimums, Viduspunkts un Maksimums. Piemēram, varat izvēlēties skaitli vērtībai Minimums, procentili vērtībai Viduspunkts un procentus vērtībai Maksimums.

   • Bieži vispiemērotākā ir vērtības Viduspunkts noklusējuma vērtība 50%, bet varat arī pielāgot šo vērtību atbilstoši konkrētajām vajadzībām.

 8. Lai vērtībām Minimums, Viduspunkts un Maksimums izvēlētos krāsu skalu, noklikšķiniet katrai uz Krāsa un atlasiet krāsu.

  Ja vēlaties lietot papildu krāsas vai izveidot pielāgotu krāsu, noklikšķiniet uz Citas krāsas.

  Atlasītā krāsu skala tiek parādīta lodziņā Priekšskatījums.

Uz lapas sākumu

Visu šūnu formatēšana, izmantojot datu joslas

Datu josla ļauj skatīt šūnas vērtību attiecībā pret citām šūnām. Datu joslas garums ataino šūnas vērtību. Garāka josla atbilst lielākai vērtībai, īsāka josla — mazākai vērtībai. Datu joslas lieto, lai saskatītu lielākus un mazākus skaitļus, it īpaši gadījumos, kad ir daudz datu, piemēram, vislabāk un vissliktāk pārdotās rotaļlietas brīvdienu pārdošanas atskaitē.

Padoms.: Ja vienā vai vairākās šūnās diapazonā ir norādīta formula, kas atgriež kļūdu, nosacījumformatēšana netiek lietota visā diapazonā. Lai nosacījumformatēšana tiktu lietota visā diapazonā, izmantojiet funkciju IS vai IFERROR, lai tiktu atgriezta vērtība (piemēram, 0 vai “N/A”), nevis kļūdas vērtība.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana, uz Datu joslas un pēc tam atlasiet datu joslas ikonu.

  cilnes sākums grupa stili

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Lietot formatēšanas kārtulu šeit.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula.

   Tiek parādīts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu.

    Tiek parādīts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase, noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks, noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks, noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt visas šūnas, pamatojoties uz to vērtībām.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt stilu atlasiet Datu josla.

 7. Sadaļā Tips atlasiet veidu, kādā parādīt vērtības Minimums un Maksimums. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Mazāko un lielāko vērtību formatēšana.    Atlasiet Mazākā vērtība un Lielākā vērtība.

   Šajā gadījumā nav jāievada vērtības Minimums un Maksimums.

  • Skaitļu, datuma vai laika vērtību formatēšana.    Atlasiet Skaitlis un pēc tam lodziņā Vērtība ievadiet vērtību Minimums un Maksimums.

  • Procentu formatēšana.    Atlasiet Procenti un pēc tam ievadiet vērtības Minimums un Maksimums.

   Derīgas ir vērtības no 0 (nulle) līdz 100. Neievadiet procentu (%) zīmi.

   Izmantojiet procentus, ja vēlaties atainot visas vērtības proporcionāli, jo šādi tiek nodrošināta proporcionāla vērtību sadale.

  • Procentiļu formatēšana.    Atlasiet Procentile un pēc tam ievadiet vērtību Minimums un Maksimums.

   Derīgas ir procentiles no 0 (nulle) līdz 100.

   Lietojiet procentiles, lai attēlotu lielo vērtību grupu (piemēram, divdesmit lielāko vērtību procentili) vienā datu joslas proporcijā un mazo vērtību grupu (piemēram, divdesmit mazāko vērtību procentili) citā joslas proporcijā, jo tās norāda uz galējām vērtībām, kas, iespējams, rada nobīdi datu attēlojumā.

  • Formulas rezultātu formatēšana.     Atlasiet Formula un pēc tam ievadiet vērtības Minimums un Maksimums.

   Formulai jāatgriež skaitlis, datums vai laika vērtība. Formula sākas ar vienādības zīmi (=). Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots. Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

   Piezīmes   

   • Pārliecinieties, vai vērtība Minimums ir mazāka par vērtību Maksimums.

   • Vērtībām Minimums un Maksimums varat izvēlēties dažādus vērtību tipus. Piemēram, varat izvēlēties skaitli vērtībai Minimums un procentus vērtībai Maksimums.

 8. Lai krāsu skalai izvēlētos vērtības Minimums un Maksimums, noklikšķiniet uz Joslas krāsa.

  Ja vēlaties lietot papildu krāsas vai izveidot pielāgotu krāsu, noklikšķiniet uz Citas krāsas. Atlasītā joslas krāsa tiek rādīta lodziņā Priekšskatījums.

 9. Lai šūnā rādītu tikai datu joslu, bet nerādītu vērtību, atlasiet Rādīt tikai joslu.

 10. Lai datu joslām lietotu nepārtrauktas apmales, sarakstlodziņā Apmale atlasiet Nepārtraukta apmale un izvēlieties apmales krāsu.

 11. Lai izvēlētos starp nepārtrauktu joslu un gradientu joslu, sarakstlodziņā Aizpildījums izvēlieties Tīrtoņa aizpildījums vai Gradients aizpildījums.

 12. Lai formatētu negatīvās joslas, noklikšķiniet uz Negatīva vērtība un ass un pēc tam dialoglodizņā Negatīvas vērtības un ass iestatījumi izvēlieties opcijas negatīvās joslas aizpildījuma un apmaļu krāsām. Varat izvēlēties ass pozīcijas iestatījumus un krāsu. Kad opciju atlase ir pabeigta, noklikšķiniet uz Labi.

 13. Varat mainīt joslu virzienu, izvēloties iestatījumu sarakstlodziņā Joslas virziens. Pēc noklusējuma tas ir iestatīts uz Konteksts, taču varat izvēlēties virzienu no kreisās puses uz labo vai no labās puses uz kreiso, atkarībā no datu prezentēšanas veida.

Uz lapas sākumu

Visu šūnu formatēšana, izmantojot ikonu kopu

Izmantojiet ikonu kopu, lai pievienotu datiem anotācijas un klasificētu tos 3-5 kategorijās, kas atdalītas ar sliekšņvērtību. Katrai ikonai atbilst vērtību diapazons. Piemēram, 3 bultiņu ikonu kopā zaļā augšupvērstā bultiņa norāda augstākas vērtības, dzeltenā sānis vērstā bultiņa norāda vidējās vērtības, un sarkanā lejupvērstā bultiņa norāda zemākas vērtības.

Varat izvēlēties rādīt ikonas tikai tām šūnām, kas atbilst konkrētam nosacījumam, piemēram, rādīt brīdinājuma ikonu tām šūnām, kuru vērtība ir zemāka par kritisko vērtību, un nerādīt nevienu ikonu tām šūnām, kuru vērtība pārsniedz šo kritisko vērtību. Lai to izdarītu, ir jāpaslēpj ikonas, ikonu nolaižamajā sarakstā blakus attiecīgajai ikonai atlasot Bez šūnas ikonas, iestatot nosacījumus. Varat izveidot arī personīgās ikonu kopu kombinācijas, piemēram, zaļu “simbola” atzīmi, dzeltenu “luksofora gaismas signālu” un sarkanu “karodziņu”.

Problēma: netiek rādīts nevienas diapazona šūnas nosacījumformatējums    

Ja vienā vai vairākās šūnās diapazonā ir norādīta formula, kas atgriež kļūdu, nosacījumformatēšana netiek lietota visā diapazonā. Lai nosacījumformatēšana tiktu lietota visā diapazonā, izmantojiet funkciju IS vai IFERROR, lai tiktu atgriezta vērtība (piemēram, 0 vai “N/A”), nevis kļūdas vērtība.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana, uz Ikonu kopa un pēc tam atlasiet ikonu kopu.

  cilnes sākums grupa stili

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Lietot formatēšanas kārtulu šeit.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula.

   Tiek parādīts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu.

    Tiek parādīts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase, noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks, noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks, noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt visas šūnas, pamatojoties uz to vērtībām.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt stilu atlasiet Ikonu kopa.

  1. Atlasiet ikonu kopu. Noklusējuma kopa ir 3 luksofora gaismas signāli (bez ietvara). Ikonu skaits, noklusējuma salīdzinājuma operatori un sliekšņa vērtības katrai ikonu kopai atšķiras.

  2. Ja vēlaties, salīdzinājuma operatorus un sliekšņa vērtības var pielāgot. Noklusējuma vērtību diapazons visām ikonām ir vienāda lieluma, bet to var pielāgot atbilstoši konkrētajām vajadzībām. Pārliecinieties, vai sliekšņa vērtības ir loģiskā secībā no lielākās uz mazāko, no augšas uz leju.

  3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

   • Skaitļu, datuma vai laika vērtības formatēšana.    Atlasiet Skaitlis.

   • Procentu formatēšana.    Atlasiet Procenti.

    Derīgas ir vērtības no 0 (nulle) līdz 100. Neievadiet procentu (%) zīmi.

    Izmantojiet procentus, ja vēlaties atainot visas vērtības proporcionāli, jo šādi tiek nodrošināta proporcionāla vērtību sadale.

   • Procentiļu formatēšana.    Atlasiet Procentiles.

    Derīgas ir procentiles no 0 (nulle) līdz 100.

    Lietojiet procentiles, lai attēlotu lielo vērtību grupu (piemēram, divdesmit lielāko vērtību procentili), izmantojot noteiktu ikonu, un mazo vērtību grupu (piemēram, divdesmit mazāko vērtību procentili), izmantojot citu ikonu, jo tās norāda uz galējām vērtībām, tādējādi, iespējams, sagrozot datu attēlojumu.

   • Formulas rezultāta formatēšana.    Atlasiet Formula un katrā lodziņā Vērtība ievadiet formulu.

    Formulai jāatgriež skaitlis, datums vai laika vērtība. Formula sākas ar vienādības zīmi (=). Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots. Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

  4. Lai pirmā ikona norādītu zemākas vērtības un pēdējā ikona norādītu augstākas vērtības, atlasiet Apgrieztā ikonu secība.

  5. Lai šūnā rādītu tikai ikonu un nerādītu vērtību, atlasiet Rādīt tikai ikonu.

   Piezīmes.: 

   1. Iespējams, ka jāpielāgo kolonnu platumi, lai tajās ietilptu ikonas.

   2. Ikonām ir trīs lielumi. Redzamais ikonas lielums ir atkarīgs no attiecīgajā šūnā lietotā fonta lieluma.

Uz lapas sākumu

Tikai to šūnu formatēšana, kas satur tekstu, skaitliskas, datuma vai laika vērtības

Lai šūnu diapazonā ērtāk atrastu konkrētas šūnas, šīs šūnas varat formatēt, lietojot salīdzinājuma operatoru. Piemēram, inventāra darblapā, kas sakārtota pēc kategorijām, varat dzeltenā krāsā iezīmēt tos produktus, kuriem pieejamais skaits ir mazāks par 10. Vai mazumtirdzniecības veikalu kopsavilkuma darblapā varat atrast visus tos veikalus, kuru peļņa ir lielāka par 10%, tirdzniecības apgrozījums mazāks par Ls 100 000 un kas atbilst reģionam “Dienvidaustrumi”.

Piezīme.: Nosacījumformatēšanu pēc teksta vai datuma vai tikai pēc skaitļa nevar veikt laukiem, kas atrodas PivotTable atskaites apgabalā Vērtības.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana un uz Šūnu marķēšanas kārtulas.

  cilnes sākums grupa stili

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Starp, Vienāds ar tekstu, kas satur vai Notikuma datums.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības un atlasiet formatējumu.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Lietot formatēšanas kārtulu šeit.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula.

   Tiek parādīts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā vai citās darblapās atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu.

    Tiek parādīts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase, noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks, noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks, noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt tikai šūnas, kas satur.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt tikai šūnas, kurās veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Skaitļu, datuma vai laika formatēšana.     Atlasiet Šūnas vērtība, pēc tam salīdzinājuma operatoru un ievadiet skaitli, datumu vai laiku.

   Piemēram, atlasiet Starp un pēc tam ievadiet 100 un 200 vai atlasiet Vienāds ar un pēc tam ievadiet 1/1/2009.

   Varat ievadīt arī formulu, kura atgriež skaitli, datumu vai laika vērtību. Formulai jāsākas ar vienādības zīmi (=). Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots. Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

  • Formatējums pēc teksta.    Atlasiet Noteikts teksts, izvēlieties salīdzinājuma operatoru un pēc tam ievadiet tekstu.

   Piemēram, atlasiet Satur un ievadiet Sudrabs vai atlasiet Sākas ar un ievadiet Tri.

   Pēdiņas tiek iekļautas meklēšanas virknē, un jūs varat lietot aizstājējzīmes. Maksimālais virknes garums ir 255 rakstzīmes.

   Varat ievadīt arī formulu, kas atgriež tekstu. Formulai jāsākas ar vienādības zīmi (=). Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots. Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

  • Formatējums pēc datuma.    Atlasiet Rādītie datumi un pēc tam atlasiet datuma salīdzinājumu.

   Piemēram, atlasiet Vakar vai Nākamnedēļ.

  • Šūnu formatēšana ar vai bez tukšām šūnām.    Atlasiet Tukšās šūnas vai Nav tukšumu.

   Tukša vērtība ir šūna, kurā nav datu un kura atšķiras no šūnas, kurā ir viena vai vairākas atstarpes (atstarpes tiek uzskatītas par tekstu).

  • Šūnu formatēšana ar vai bez kļūdu vērtībām.    Atlasiet Kļūdas vai Kļūdu nav.

   Kļūdu vērtības ir šādas: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM! un #NULL!.

 7. Lai norādītu formatējumu, noklikšķiniet uz Formatēt.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

 8. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

  Var izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītais formatējums tiek parādīts lodziņā Priekšskatījums.

Uz lapas sākumu

Tikai augstākā vai zemākā ranga vērtību formatēšana

Lai atrastu lielākās un mazākās vērtības šūnu diapazonā, izmantojiet jūsu norādīto starpības vērtību. Piemēram, reģionālajā atskaitē varat atrast 5 pārdotākos produktus, 15% klientu aptaujās vissliktāk novērtētos produktus vai 25 lielākās algas departamenta personāla analīzē.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana un uz Pirmo/pēdējo kārtulas.

  cilnes sākums grupa stili

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Pirmie 10 vai Pēdējie 10%.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības un atlasiet formatējumu.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Lietot formatēšanas kārtulu šeit.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula.

   Tiek parādīts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu.

    Tiek parādīts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase, noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks, noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks, noklikšķiniet uz Visas “vērtību lauka” šūnas.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt tikai augšējā vai apakšējā ranga vērtības.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt vērtības, kas atrodas rangā atlasiet Pirmie vai Pēdējie.

 7. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai noteiktu lielāko vai mazāko vērtību, ievadiet skaitli un notīriet izvēles rūtiņu % no atlasītā diapazona. Derīgas ir vērtības no 1 līdz 1000.

  • Lai noteiktu lielāko vai mazāko procentuālo vērtību, ievadiet skaitli un atzīmējiet izvēles rūtiņu % no atlasītā diapazona. Derīgas ir vērtības no 1 līdz 100.

 8. Varat arī mainīt veidu, kā formāts tiek lietots laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, kas tiek noteiktas pēc atbilstošā lauka.

  Pēc noklusējuma nosacījumformāta pamatā ir visas redzamās vērtības. Taču, ja noteikšanu veiksit pēc atbilstošā lauka, nevis izmantojot visas redzamās vērtības, varat lietot nosacījumformātu katrai kombinācijai ar:

  • kolonnu un tās vecākelementa rindas lauku, atlasot katra kolonnu grupu;

  • rindu un tās vecākelementa kolonnu lauku, atlasot katra rindu grupu.

 9. Lai norādītu formatējumu, noklikšķiniet uz Formatēt.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

 10. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

  Var izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītais formatējums tiek parādīts lodziņā Priekšskatījums.

Uz lapas sākumu

Tikai to vērtību formatēšana, kas ir lielākas vai mazākas par vidējo

Var atrast vērtības, kas ir lielākas vai mazākas par šūnu diapazona vidējo vērtību vai standartnovirzi. Piemēram, ikgadējā darbības pārskatā var atrast darbiniekus, kuru izpildījums ir virs vidējā, vai kvalitātes vērtējumā atrast saražoto produkciju, kas ir zem divām standartnovirzēm.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana un uz Pirmo/pēdējo kārtulas.

  cilnes sākums grupa stili

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Virs vidējā vai Zem vidējā.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības un atlasiet formatējumu.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Lietot formatēšanas kārtulu šeit.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula.

   Tiek parādīts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu.

    Tiek parādīts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase, noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks, noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks, noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt tikai vērtības, kas ir lielākas vai mazākas par vidējo.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt vērtības, kas ir veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai formatētu šūnas, kuru vērtība ir virs vai zem visu šūnu diapazona vidējās vērtības, atlasiet Virs vai Zem.

  • Lai formatētu šūnas, kuras ir virs vai zem vienas, divām vai trim visu šūnu diapazona vērtību standartnovirzēm, atlasiet standartnovirzi.

 7. Varat arī mainīt veidu, kā formāts tiek lietots laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, kas tiek noteiktas pēc atbilstošā lauka.

  Pēc noklusējuma nosacījumformāta pamatā ir visas redzamās vērtības. Taču, ja noteikšanu veiksit pēc atbilstošā lauka, nevis izmantojot visas redzamās vērtības, varat lietot nosacījumformātu katrai kombinācijai ar:

  • kolonnu un tās vecākelementa rindas lauku, atlasot katra kolonnu grupu;

  • rindu un tās vecākelementa kolonnu lauku, atlasot katra rindu grupu.

 8. Noklikšķiniet uz Formatēt, lai tiktu parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

 9. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

  Var izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītais formatējums tiek parādīts lodziņā Priekšskatījums.

Uz lapas sākumu

Tikai unikālo vai dublēto vērtību formatēšana

Piezīme.: Nosacījumformatēšanu pēc unikālām vērtībām vai vērtību dublikātiem nevar veikt laukiem, kas atrodas PivotTable atskaites apgabalā Vērtības.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana un uz Šūnu marķēšanas kārtulas.

  cilnes sākums grupa stili

 3. Atlasiet Dublētās vērtības.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības un atlasiet formatējumu.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula.

   Tiek parādīts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa vai tabula.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu.

    Tiek parādīts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt tikai unikālās vai dublētās vērtības.

 5. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt visu atlasiet unikālās vai dublētās.

 6. Noklikšķiniet uz Formatēt, lai tiktu parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

 7. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

  Var izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītais formatējums tiek parādīts lodziņā Priekšskatījums.

Uz lapas sākumu

Formulu lietošana, lai noteiktu formatējamās šūnas

Ja jāveic sarežģītāka nosacījumformatēšana, var lietot loģiskās formulas, lai norādītu formatēšanas kritērijus. Piemēram, iespējams, vēlaties salīdzināt vērtības ar kādas funkcijas atgriezto rezultātu vai novērtēt datus, kas atrodas šūnās ārpus atlasītā diapazona, kurš var būt citā tās pašas darbgrāmatas darblapā.

 1. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas.

cilnes sākums grupa stili

Tiek parādīts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

 1. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula.

   Tiek parādīts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat arī mainīt šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā vai citās darblapās atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu Pogas attēls .

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu.

    Tiek parādīts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 2. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase, noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks: noklikšķiniet uz Visas šūnas, kurās parādītas vērtības <Vērtību lauks>.

  • Vērtību lauks: visas šūnas, kurās parādītas vērtības <Vērtību lauks> šim: <Rinda>.

 3. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Lietot formulu, lai noteiktu formatējamās šūnas.

  1. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt vērtības, ja ir spēkā šāda formula ievadiet formulu.

   Formula jāsāk ar vienādības zīmi (=), un tai jāatgriež loģiskā vērtība TRUE (1) vai FALSE (0).

   1. piemērs. Nosacījumformatējuma ar vairākiem kritērijiem un atsaucēm uz šūnām ārpus diapazona lietošana    

   Šajā formulā ir lietots viens nosacījumformāts ar vairākiem kritērijiem, kas piemērots diapazonam A1:A5, un tas formatē šūnas zaļā krāsā, ja vidējā visu šūnu diapazona vērtība ir lielāka par šūnas F1 vērtību un jebkuras diapazona šūnas minimālā vērtība ir lielāka par vai vienāda ar šūnas G1 vērtību. Šūnas F1 un G1 atrodas ārpus tā šūnu diapazona, kuram tiek lietots nosacījumformāts. Funkcijā AND ir apvienoti vairāki kritēriji, un ar funkcijām AVERAGE un MIN tiek aprēķinātas vērtības.

Formula

Formāts

=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Zaļa šūna

2. piemērs. Katras otrās rindas ēnojums, izmantojot funkcijas MOD un ROW    

Ar šo formulu katra otrā šūnu diapazona rinda tiek iekrāsota zilā krāsā. Izmantojot funkciju MOD, tiek atgriezts atlikums pēc skaitļa (pirmais arguments) dalīšanas ar dalītāju (otrais arguments). Izmantojot funkciju ROW, tiek atgriezts attiecīgās rindas numurs. Dalot pašreizējo rindas numuru ar 2, pārskaitļiem vienmēr tiks iegūts atlikums 0 un nepāra skaitļiem — 1. Skaitlis 0 atbilst FALSE un 1 atbilst TRUE, tāpēc katra nepāra rinda tiek formatēta.

Formula

Formāts

=MOD(ROW(),2)=1

Zila šūna

 1. Noklikšķiniet uz Formatēt, lai tiktu parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

 2. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

  Var izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītais formatējums tiek parādīts lodziņā Priekšskatījums.

  Formulā varat ievadīt šūnu atsauces, šūnas atlasot tieši darblapā vai citās darblapās. Atlasot šūnas darblapā, tiek ievietotas absolūtās šūnu atsauces. Ja programmā Excel atlasītajā diapazonā nepieciešams koriģēt atsauces katrai šūnai, izmantojiet relatīvās šūnu atsauces.

Uz lapas sākumu

Nosacījumformāta šūnu atrašana

Ja darblapā ir viena vai vairākas šūnas ar nosacījumformātu, varat ātri tās atrast, lai kopētu, mainītu vai dzēstu nosacījumformātus. Varat izmantot komandu Doties uz īpašiem vienumiem, lai atrastu tikai šūnas ar konkrētu nosacījumformātu vai visas šūnas ar nosacījumformātiem.

Visu šūnu ar nosacījuma formātu atrašana

 1. Noklikšķiniet uz jebkuras šūnas bez nosacījumformāta.

 2. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz bultiņas, kas atrodas blakus Atrast un atlasīt, un pēc tam noklikšķiniet uz Nosacījumformatēšana.

Tikai tādu šūnu atrašana, kurām ir vienāds nosacījumformāts

 1. Noklikšķiniet uz šūnas, kurai ir atrodamais nosacījumformāts.

 2. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz bultiņas pie Atrast un atlasīt, pēc tam noklikšķiniet uz Došanās uz īpašiem vienumiem.

 3. Noklikšķiniet uz Nosacījumformāti.

 4. Sadaļā Datu validācija noklikšķiniet uz Tāda pati.

Uz lapas sākumu

Nosacījumformatējuma notīrīšana

 • Veiciet kādu no šīm darbībām:

  Darblapā    

  1. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Notīrīt kārtulas.

  2. Noklikšķiniet uz Visa lapa.

   Šūnu diapazonā, tabulā vai rakurstabulā    

  3. Atlasiet šūnu diapazonu, tabulu vai rakurstabulu, kurai vēlaties noņemt nosacījumformatējumu.

  4. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Notīrīt kārtulas.

  5. Atkarībā no tā, kas atlasīts, noklikšķiniet uz Atlasītās šūnas, Šī tabula vai Šī rakurstabula.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×