Lietotāju pārvaldības scenārijus Office 365 PowerShell

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Izmantojiet šos PowerShell scenārijus, lai ātri pievienot lietotāju kontus no faila, piešķirt licences, adresātu grupas dalības pārvaldība un iestatīt paroles.

Automatizēt vairāku lietotāju importēšana

Var automatizēt importēšanu Office 365 vairāku lietotāju un saglabāt daudz laika. Lai importētu liela lietotāju skaita, jums vispirms sagatavojiet komatatdalīto vērtību (CSV) failu ar informāciju par attiecīgo lietotāju. Minimālā informācija, kas nepieciešama, lai izveidotu lietotāja kontu ir parādāmais vārds un lietotāja pamatsummas nosaukums (UPN).

UPN ir lietotājvārds, e-pasta adresi formātā. Lietotāja vārdu (vai "username") seko "ar zīmi", kam seko no Office 365 abonementa interneta domēna nosaukumu. Piemērs UPN ir belindan@contoso.com. Var arī sniegt datus meklē jebkuru ierakstāmu lietotāja konta rekvizītu, piemēram, atrašanās vietu, kontaktpersonu numurus un adreses.

Pamata lietotāja konta rekvizīti, piemēram, UPN un parādāmo vārdu, sagatavojiet uz. CSV failu ar šādiem diviem kolonnu virsrakstiem:

 • UserPrincipalName parādāmais vārds

Pēc tam pievienojiet jaunu lietotāja kontu katrā rindā CSV, ierakstot UPN un parādāmais vārds, atdalot tos ar komatu.

Piezīme : Office 365 radīs, jo jums nav norādot paroli katram jaunam kontam.

Saglabāt CSV faila atrašanās vietā, kurai var piekļūt, piemēram, C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Tagad esat gatavs izveidot lietotāju kontus.

Lai sāktu, jums vajadzēs izveidot savienojumu ar Office 365 ar Windows Azure Active Directory moduļa čaulai Windows PowerShell. Norādījumus skatiet rakstā savienojuma izveide ar Office 365 PowerShell .

Pēc tam ievadiet ceļu un faila nosaukumu starp dubultpēdiņas, noņemot instrukciju tekstu un < un > rakstzīmes.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Palaidiet iegūtās komandas no loga Windows Azure Active Directory moduļa čaulai Windows PowerShell.

Detalizētāku lietotāja konta informāciju, sagatavojiet CSV failu ar šādu kolonnu galvenēm un aizpildītu tik daudz lietotāja rindas pēc vajadzības:

 • UserPrincipalName, parādāmais vārds, vārds, uzvārds, virsrakstu, parole, UsageLocation, Office, nodaļas, MobilePhone, StreetAddress, pilsētas, valsts, pasta indekss, valsts/reģiona

Piezīme : Kolonnu galvenes ir jābūt bez atstarpēm, kā katrā jābūt $_ atsaukties. komandu Importēt Csv elements. Tikai UserPrincipalName un DisplayName lauki ir nepieciešami un tukšas vērtības tiek izlaistas. UsageLocation kods ir divu rakstzīmju ISO kods lietotāja reģionam.

Saglabāt CSV faila atrašanās vietā, kurai var piekļūt, piemēram, C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Tagad esat gatavs importēt tos kā lietotāju konti.

Aizpildiet CSV faila nosaukumu un pēc tam palaidiet iegūtās komandas.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Piešķirt licences pakalpojumā Office 365

Lietotājiem, lai iegūtu pilnu piekļuvi Office 365, tie ir piešķirti Office 365 licence. Šajā scenārijā jūs piešķirt licences lietotāju kontiem.

Lai sāktu, jums vajadzēs izveidot savienojumu ar Office 365 ar Windows Azure Active Directory moduļa čaulai Windows PowerShell. Norādījumus skatiet rakstā savienojuma izveide ar Office 365 PowerShell .

Pirms lietotājam var piešķirt licences, jums ir jāiestata izmantošanas vietas šī lietotāja kontu, ņemot vērā sava reģiona divu rakstzīmju ISO kods. Izmantošanas vieta norāda valsts/reģions, kurā pakalpojums tiek izmantota un nosaka, kuri licencēts līdzekļi ir pieejami šai reģionam. Piemēram, ASV ir Amerikas Savienotajās valstīs. Lūk, piemērs iestatījumu izmantošanas vieta, pamatojoties uz lietotāja kontu UPN:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Lai skatītu pieejamo licenču, savu kontu produktos un atlikumu uzdevumu sarakstu, izpildiet šādu komandu:

Get-MsolAccountSku

Pēc tam aizpildiet licences un UPN lietotāja kontu un pēc tam palaidiet iegūtās komandas no loga Windows Azure Active Directory moduļa čaulai Windows PowerShell.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Licenču piešķiršana vairākiem lietotājiem

Iepriekšējā scenārijā viena lietotāja konta piešķirta licence. Licenču piešķiršana vairākiem lietotājiem ir nepieciešama dažas papildu darbības, bet laiku, kas pavadīts ir vērts daudzu lietotāju kontus.

Lai sāktu, jums vajadzēs izveidot savienojumu ar Office 365 ar Windows Azure Active Directory moduļa čaulai Windows PowerShell. Norādījumus skatiet rakstā savienojuma izveide ar Office 365 PowerShell .

Vispirms tiek parādīts pieejamo licenču, savu kontu produktos un atlikumu piešķiršanai ar šo komandu saraksts:

Get-MsolAccountSku

Lai parādītu nelicencētu lietotāju saraksta skatīšana, izmantojiet šo komandu:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Lai saglabātu nelicencētu lietotāju saraksta skatīšana CSV failu, no kuras varat izmantot, lai izvēlēties lietotāju kontus, lai piešķirtu licences, ievadiet ceļu un faila nosaukumu un pēc tam palaidiet iegūtās komandas.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Ja komandu var arī izmantot, lai parādītu sarakstu ar nelicencētu lietotāju kontus, pamatojoties uz kādu konkrētu kritērijiem, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs. Lūk, piemērs:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Izmantojiet šīs komandas, lai norādītu lietotāja konta rekvizītu un tās vajadzīgo vērtību un parādītu noteiktu dokumentu kopu nelicencētu lietotāju un pēc tam palaidiet iegūtās komandas.:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Lai iegūtu lietotāja konta rekvizītu sarakstu, aizpildiet jebkuru lietotāja kontu UPN un pēc tam palaidiet iegūtās komandas.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Šajā piemērā tiek parādīts visu nelicencētu lietotāju Londonā pilsēta:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Kad esat norādījis lietotāju kontus kopu, tiek apvienoti ar Kopas MsolUserLicense cmdlet, lai piešķirtu licences katru no tiem. Aizpildiet šo licenci, rekvizīta nosaukumu un tās vale un pēc tam palaidiet iegūtās komandas.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Lūk, piemērs, kas piešķir Contoso Office 365 E5 licences visu nelicencētu lietotāju kontus Londonā pilsēta:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Pārvaldītu adresātu grupas adresātiem

Adresātu grupas var izmantot, lai izveidotu e-pasta adresātu saraksti. Adresātu grupas var izmantot tikai ar e-pasta programmas, piemēram, Microsoft Outlook sūtīt e-pasta ziņojumus uz kolekcijas lietotājiem. Šajā scenārijā jūs PowerShell izmantošana, lai pārvaldītu adresātu grupas adresātiem.

Lai sāktu, jums vajadzēs izveidot savienojumu ar Exchange Online. Lai izveidotu savienojumu ar Exchange Online, izmantojot konta lietotājvārdu un paroli, skatiet rakstā savienojuma izveide ar Exchange Online PowerShell. Lai instalētu Microsoft Exchange Online Remote PowerShell moduli un izveidot savienojumu ar MFA, skatiet rakstā savienojuma izveide ar Exchange Online PowerShell izmantojot daudzfaktoru autentifikācijas.

Lai pievienotu adresātu adresātu grupu, ierakstiet adresātu grupas nosaukumu un UPN lietotāja kontu un pēc tam palaidiet iegūtās komandas.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Lai noņemtu adresāts adresātu grupas, ierakstiet adresātu grupas nosaukumu un UPN lietotāja kontu un pēc tam palaidiet iegūtās komandas.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Iestatiet vairākus lietotāju kontus paroles

Izmantojiet šajā scenārijā, lai iestatītu paroli lietotāja kontu grupu. Piemēram, jums ir jauna grupa brīvprātīgajiem, kas nonāk reizi nedēļā, lai palīdzētu vai esat norādījis demonstrācija darbstacijas lietošanai konferencē.

Lielapjoma paroles maiņa var noderēt atkārtoti kontos regulāri paroļu atiestatīšanu. Norādot lietotāju grupai, nodaļas vai citiem kritērijiem, varat veikt lielapjoma Paroļu atiestatīšana, ņemot vērā šo kritēriju. Pirmais solis ir Office 365 lietotāju kontu nosaukumus eksportēšana uz. CSV failu.

Lai eksportētu saraksts, kura pamatā ir lietotāja konta rekvizītu un noteiktas vērtības uz. CSV failu, aizpildiet rekvizīta nosaukumu, tās vērtību un CSV faila nosaukumu un pēc tam palaidiet iegūtās komandas.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Lūk, piemērs, kas eksportē visas brīvprātīgajiem nodaļas darbiniekiem fails ar nosaukumu c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Pārskatiet ietvertajiem CSV failu, lai nodrošinātu pareizu lietotājiem esat norādījis pirms jebkādas paroles atiestatīšanas nosaukumiem. Kad mēs apstiprinātu lietotāju saraksta skatīšana CSV formātā, pastāv trīs vienkāršas metodes, lai izveidotu un piešķirt katram lietotājam jaunu paroli.

 1. Norādiet jaunu paroli un tā pati parole piešķiršana visiem lietotājiem CSV failā.

  Ierakstiet jauno paroli un CSV faila nosaukumu un pēc tam palaidiet iegūtās komandas.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Manuāli, definējiet jaunu paroli katram lietotājam CSV failā.

  Šī opcija ir jāmodificē CSV failu. Pievienot kolonnas blakus UserPrincipalName etiķeti paroli un pēc tam piešķiriet paroles visiem lietotājiem sarakstā. Aizpildiet CSV faila nosaukumu un pēc tam palaidiet iegūtās komandas.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Ir Office 365 automātiski ģenerētu paroli katra lietotāja kontam CSV failā.

  Aizpildiet CSV faila nosaukumu un pēc tam palaidiet iegūtās komandas.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Piezīme : Šīs opcijas visiem trim ieviest paroles maiņa pirmā reize, kad lietotājs paraksta ar lietotāja kontu. Lai to novērstu, noņemiet komandu Kopas MSolUserPassword-ForceChangePassword $True .

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Skatiet arī

PowerShell Office 365 administratoriem

Office 365 PowerShell scenāriji

Iestatīšana Office 365 PowerShell scenāriji

Atskaišu scenārijos Office 365 PowerShell

Papildu funkcionalitāte scenāriji Office 365 PowerShell

Office 365 PowerShell Kopienas resursi

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×