Lietotāju lomas pievienošana

Izstrādājot veidlapas veidni, var norādīt lietotāju lomas. Lietotāju lomas ir iepriekšdefinētas kategorijas, ko var piešķirt veidlapu lietotājiem, balstoties uz viņu amatu vai dažiem citiem kritērijiem. Lietotāju lomas var lietot, lai dažādu veidu lietotājiem rādītu pielāgotus veidlapas skats, skatā rādītu dažādas sadaļas vai aprēķinātu lauka vai vadīklas noklusējuma vērtību. Piemēram, ja izstrādājat atļauju pieteikuma veidlapas veidni, šai veidlapas veidnei var izveidot dažādus skatus darba uzņēmējiem, saņemošajiem aģentiem un administratoriem un pēc tam katrai lietotāju lomai piešķirt citu skatu. Kad lietotāji atver veidlapu, kas balstīta uz jūsu izveidotu veidlapas veidni, Microsoft Office InfoPath pēc lietotāja vārda nosaka lietotāju lomu un pēc tam atver pareizo skatu, kas izstrādāts šai lietotāju lomai.

Drošības piezīme : Nevajadzētu izmantot lietotāja lomas, lai ierobežotu pieeju precīziem datiem veidlapā. Pat ja jūs veidlapas veidni padarāt par tikai lasāmu, vai paslēpjat atsevišķas vadīklas, kas ir bāzētas uz lietotāju lomām, lietotāji var joprojām izmantot teksta rediģēšanas programmas, tādas kā Microsoft Notepad, lai apskatītos vai izmainītu veidlapas veidni (.xsn) failu un piekļūtu šiem datiem.

Šajā rakstā

Pārskats

Savietojamības apsvērumi

Pirms sākat darbu

Lietotāju lomas pievienošana

Skata atvēršana, balstoties uz lietotāju lomu

Lietotāju lomu pārbaude

Pārskats

Kad jūs radāt jaunu lietotāja lomu, jūs varat nozīmēt lietotājus uz tām sekojošos veidos:

 • Norādot lietotāju vārdus no Microsoft Active Directory direktorijas servisa (piemēram, "sales\andrew"). Lai noradītu lietotāja vārdu Active Directory direktoriju servisā, veidlapas veidnei ir jābūt veidotai un publicētai Microsoft Windows tīklā, kas izmanto Active Directory.

 • Norādot grupas no Active Directory direktoriju servisa. Piemēram, jūs varat norādīt e-pasta adresātu sarakstu, kas satur visu marketinga komandas biedru vārdus. Lai norādītu grupu Active Directory direktoriju servisā, veidlapas veidnei ir jābūt veidotai un publicētai Microsoft Windows tīkla, kas izmanto Active Directory.

 • Norādot vērtību, kas nāk tieši no lauka veidlapā. Lauks var saņemt datus no Active Directory, vai arī lietotājs var ievadīt datus vadīklā, kas ir saistīšana ar šo lauku. Piemēram, ja jūsu formu veidne satur tekstlodziņu Administrators, jūs varat asociēt konkrēta lietotāja lomu ar lauks, ar kuru šis tekstlodziņš ir saistīts.

Pēc tam, kad jūs pievienojiet lietotāja lomu, jūs varat uzstādīt to sekojošos veidos:

Noklusējuma loma    Lietotājiem, kuriem nav piešķirta eksistējoša loma, tiek automātiski piešķirta loma, kas ir noradīta noklusējuma laukā. Noklusējuma loma tiek izmantota arī lietotājiem, kuri ir daļa no grupas, bet strādā bezsaistē. Viena lietotāja loma ir vienmēr noteikta kā noklusējuma.

Iniciatora loma    Ja jūs vēlaties pielietot atsevišķu lietotāja lomu lietotājiem, kuri atver jūsu veidlapu pirmo reizi, jūs varat norādīt iniciatora lomu. Piemēram, jūs varat noteikt iniciatora lomu sauktu par "Darba izpildītājs", kas attiecas uz lietotājiem, kas aizpilda jaunas caurlaižu iesniegumu formas. Lietotājs, kuram ir piešķirta cita lietotāja loma, tiek automātiski pārcelts uz darba izpildītāju lomu, kad viņš vai viņa atver jaunu caurlaižu iesniegumu veidlapu. Tomēr, nākošo reizi, kad lietotājs atvērs to pašu veidlapu, Microsoft Office InfoPath izmantos personas noteikto lomu iniciatora lomas vietā.

Ja jūs esat noteikuši lietotajiem lomas, kas ir bāzētas uz jebkuru lietotāju vārdu, grupu, vai vērtībām no laukiem, tad ja lietotājs atver veidlapu, kas ir bāzēta uz jūsu veidlapas veidnes, InfoPath nosaka kādu lomu piešķirt lietotājam sekojošā secībā:

 1. Lietotāja vārds ir lauka vērtība veidlapas veidnē.

 2. Lietotāja vārds atrodas Active Directory.

 3. Lietotājs ir Active Directory grupas biedrs.

  Piezīme : Ja lietotājs ir vairāku grupu biedrs un jūs piešķiriet lietotāju lomas, kas ir bāzētas uz grupu, InfoPath pārbauda katras grupas biedru sarakstu, lai noteiktu vai grupa ir uzskaitīta dialoglodziņā Vadīt lietotāju lomas. Piemēram, ja lietotājs ir biedrs gan saņemošo aģentu grupā, gan administratora grupā, un administratora grupa ir uzskaitīta pirms saņemošo aģentu grupas, lietotājam tiks piešķirta lietotāja loma administratora grupā.

 4. Ja nekas no augstāk minētā nav spēkā, tiek pielietota noklusējuma loma.

Pēc tam, kad jūs nosakiet lietotāju lomas savai veidlapas veidnei, jūs varat noteiktkārtula, kas automātiski pārslēdz skatus balstoties uz lietotāja lomu. Piemēram, jūs varat izveidot vadītāja lietotāja lomu un pēc tam radīt noteikumu automātiski pārslēgties uz vadītāja skatu, kad lietotājs, kuram jūs esat piešķīris vadītāja lietotāja lomu, atver veidlapu. Līdzīgi, jūs varat radīt vispirms kārtulu un pēc tam noteikt lietotāju lomas kā daļu no kārtulas radīšanas procesa.

Uz lapas sākumu

Savietojamības apsvērumi

Lietotāju lomas nevar izveidot ar pārlūkprogrammu saderīgu veidlapu veidne. Lietotāju lomas veido tikai veidlapas veidnē, kuras veidlapas tiks aizpildītas InfoPath.

Uz lapas sākumu

Pirms sākat darbu

Pirms veidlapas veidnei var pievienot lietotāju lomas, ir nepieciešams:

 • Saraksts ar lietotāju lomām, kas jāpievieno, un katras lietotāju lomas dalībnieki. Dalībnieki var būt lietotāju vārdi vai grupas no direktoriju pakalpojuma Microsoft Active Directory, vai arī vērtība, ko lietotājs ievadījis vadīklā, kas saistīta ar noteiktu lauku veidlapas veidnes datu avotā.

 • Noklusējuma lietotāju loma, kas jāpiešķir lietotājiem, kuri atver uz veidlapas veidni balstītu veidlapu, ja tie nav nevienas lietotāju lomas dalībnieki.

Uz lapas sākumu

Lietotāju lomas pievienošana

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Lietotāja lomas.

 2. Dialoglodziņā Lietotāju lomu pārvaldība noklikšķiniet uz Pievienot.

 3. Lodziņā Lomas nosaukums ierakstiet jaunās lietotāju lomas nosaukumu.

 4. Lai lomai piešķirtu lietotājus vai lietotāju grupas, veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām.

  Norādiet vienu vai vairākus lietotājus, kuri ir daļa no tīkla, kas izmanto direktoriju pakalpojumu Active Directory.

  1. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Lietotājvārdi un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt vienu vai vairākus lietotājus Pogas attēls .

   Piezīme : Ja jau zināt domēna nosaukumu un lietotājvārdu, ierakstiet tos lodziņā Lietotājvārdi. Tiem jābūt formātā domēns\lietotājvārds. Vairākus lietotājvārdus atdaliet ar semikolu (;).

  2. Lodziņā Ievadiet objektu nosaukumus, kas jāatlasa ierakstiet vienu vai vairākus lietotājvārdus un atdaliet tos ar semikolu (;).

   Piezīme : Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā formatēt lietotājvārdus, dialoglodziņā noklikšķiniet uz saites Piemēri.

  3. Lai salīdzinātu ierakstītos lietotājvārdus ar Active Directory esošajiem, noklikšķiniet uz Pārbaudīt vārdus.

  4. Noklikšķiniet uz Labi.

  Norādiet vienu vai vairākas grupas, kuras ir daļa no tīkla, kas izmanto direktoriju pakalpojumu Active Directory.

  1. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Grupu nosaukumi un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt vienu vai vairākas grupas Button image .

   Piezīme : Ja jau zināt grupas nosaukumu, ierakstiet to lodziņā Grupu nosaukumi. Tam jābūt formātā domēns\lietotājvārds. Grupu nosaukumus atdaliet ar semikolu (;).

  2. Lodziņā Ievadiet objektu nosaukumus, kas jāatlasa ierakstiet vienu vai vairākus grupu nosaukumus, ko atdaliet ar semikolu (;).

   Piezīme : Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā formatēt grupu nosaukumus, dialoglodziņā noklikšķiniet uz saites Piemēri.

  3. Lai salīdzinātu ierakstītos grupu nosaukumus ar Active Directory esošajiem, noklikšķiniet uz Pārbaudīt nosaukumus.

  4. Noklikšķiniet uz Labi.

  Norādiet lietotājvārdus, kas nāk tieši no veidlapas lauka.

  1. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Lietotājvārdi no veidlapas un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt datu avota lauku Pogas attēls .

  2. Dialoglodziņā Lauka vai grupas atlase noklikšķiniet uz lauka, kurā ir vērtības, kas nepieciešamas noteiktai lietotāju lomai, un noklikšķiniet uz Labi.

 5. Lai lietotāju lomu iestatītu par iniciatora lomu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Iestatīt par iniciatoru un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  Piezīme : Kad lietotāju lomu esat norādījis par iniciatora lomu, tā kļūst prioritāra attiecībā pret citām lomām, pat ja iniciatora loma atrodas dialoglodziņa Lietotāju lomu pārvaldība saraksta vidū.

 6. Lai norādītu noklusējuma lietotāju lomu lietotājiem, kas nav nevienas lomas dalībnieki, dialoglodziņā Lietotāju lomu pārvaldība atlasiet lomu un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatīt kā noklusējumu.

  Piezīme : Lai noklikšķinātu uz Iestatīt kā noklusējumu, ir jābūt vairākām lietotāju lomām.

Uz lapas sākumu

Skata atvēršana, balstoties uz lietotāju lomu

Ja jūs projektējiet veidlapas veidni, kas iekļauj lietotāja lomas un satur vairākus skatus, var būt noderīgi parādīt skatu, kas ir bāzēts uz lietotāja lomas, kura ir piešķirta lietotājam. Piemēram, jūs varat lietot kārtulu, lai atvērtos specifisks skats, kad lietotājs, kuram ir piešķirta specifiska loma, atver uz jūsu veidlapas veidnes bāzētu veidlapu.

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Veidlapas opcijas.

 2. Sarakstā Kategorija dialoglodziņā Veidlapas opcijas noklikšķiniet uz Atvērt un saglabāt.

 3. Zem Atvērt uzvedību noklikšķiniet uz Kārtulas.

 4. Noklikšķiniet uz Pievienot.

 5. Lodziņā Nosaukums ierakstiet kārtulas nosaukumu.

 6. Noklikšķiniet uz Nosacījuma iestatīšana.

 7. Pirmajā lodziņā noklikšķiniet uz Lietotāja pašreizējā loma.

 8. Otrajā lodziņā noklikšķiniet uz ir vienāda ar.

 9. Trešajā lodziņā noklikšķiniet uz lietotāja lomas nosaukuma, pēc tam uz Labi.

 10. Dialoglodziņā Kārtula noklikšķiniet uz Pievienot darbību.

 11. Sarakstā Darbība noklikšķiniet uz Pārslēgt skatus un pēc tam noklikšķiniet uz skata sarakstā Skats.

Uz lapas sākumu

Lietotāju lomu pārbaude

Ja veidlapai ir vairākas lietotāju lomas, ir ieteicams pārbaudīt katras lomas izskatu un darbību. Kaut arī veidlapas veidni var priekšskatīt, lai pārbaudītu, vai skati darbojas kā paredzēts katrai lietotāju lomai, nevar simulēt lietotāja novērtēšanas procesu pret lietotājam piešķirto lomu. Tas tāpēc, ka InfoPath pārbauda lietotāju lomas, kad tiek aizpildītas veidlapas, nevis kad tās tiek priekšskatītas. Ja vēlaties pilnībā pārbaudīt veidlapas veidnes lietotāju lomas, ir iespējams īslaicīgi sev piešķirt katru pārbaudāmo lietotāju lomu un pēc tam atvērt veidlapu it kā ar mērķi to aizpildīt.

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Formas opcijas.

 2. Sarakstā Kategorija noklikšķiniet uz Priekšskatījums.

 3. Saraksta Priekšskatīt kā sadaļā Lietotāja loma noklikšķiniet uz lomas, kas jāpriekšskata, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 4. Lai pārbaudītu veiktās izmaiņas, rīkjoslā Standarta noklikšķiniet uz Priekšskatījums vai nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+B.

  Priekšskatījuma loga statusa joslas apakšējā labajā stūrī ir redzama pašreizējā lietotāju loma.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×