Lentes pielāgošana

Izmantojiet pielāgojumus, lai pēc nepieciešamības personalizētu lenti. Piemēram, varat izveidot pielāgotas cilnes un grupas un iekļaut tajās bieži lietotās komandas.

  Lentes pielāgošana tiek veikta tikai tajā Microsoft Office programmā, kurā tobrīd strādājat. Lentes pielāgojums netiek lietots visās Office programmās.

Varat pārsaukt un mainīt secību noklusējuma cilnēm un grupām, kas iebūvētas produktā Microsoft Office 2010. Tomēr nav iespējams pārdēvēt noklusējuma komandas, mainīt ar noklusējuma komandām saistītās ikonas vai mainīt šo komandu secību. Noklusējuma komandas tiek rādītas ar pelēkas krāsas tekstu.

Lai kādai grupai pievienotu komandas, noklusējuma vai jaunai pielāgotai cilnei ir jāpievieno pielāgota grupa. Lai palīdzētu noteikt pielāgotu cilni vai grupu un atšķirtu to no noklusējuma cilnes vai grupas, sarakstā Lentes pielāgošana pielāgotām cilnēm un grupām aiz nosaukuma ir rakstīts (pielāgots), bet lentē šis vārds neparādās.

Jaunai grupai pievienotas komandas noklusējuma cilnē

1. Noklusējuma cilne un grupa, kuras komandas nevar mainīt

2. Pielāgota grupa noklusējuma cilnē ar pievienotām jaunām komandām. Šīs jaunās komandas var mainīt.

Lai sāktu lentes pielāgošanu, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

Iespējamās darbības

Video noskatīšanās, kur parādīts, kā pielāgot lenti

Loga Lentes pielāgošana atvēršana

Darbs ar cilnēm

Pielāgotas cilnes pievienošana

Noklusējuma vai pielāgotas cilnes pārdēvēšana

Noklusējuma vai pielāgotas cilnes paslēpšana

Noklusējuma vai pielāgotu ciļņu secības maiņa

Pielāgotas cilnes noņemšana

Darbs ar grupām

Pielāgotas grupas pievienošana cilnei

Noklusējuma vai pielāgotas grupas pārdēvēšana

Noklusējuma un pielāgotu grupu secības maiņa

Noklusējuma vai pielāgotas grupas noņemšana

Noklusējuma grupas aizstāšana ar pielāgotu grupu

Darbs ar komandām

Komandu pievienošana pielāgotai grupai

Komandas noņemšana no pielāgotas grupas

Pielāgotai grupai pievienotas komandas pārdēvēšana

Pielāgotu grupu komandu secības maiņa

Lentes atiestatīšana

Lentes noklusējuma iestatījumu atiestatīšana

Tikai atlasīto ciļņu atiestatīšana

Pielāgotas lentes eksportēšana

Pielāgotas lentes importēšana

Video noskatīšanās, kur parādīts, kā pielāgot lenti

Noskatieties videoklipu sēriju, kurā parādīts, kā pielāgot lenti: Video: lentes pielāgošana.

Uz lapas sākumu

Loga Lentes pielāgošana atvēršana

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.

 2. Sadaļā Palīdzība noklikšķiniet uz Opcijas.

 3. Noklikšķiniet uz Pielāgot lenti.

Padoms    Logu Lentes pielāgošana var atvērt, arī ar peles labo pogu noklikšķinot uz jebkuras lentes cilnes un pēc tam noklikšķinot uz Pielāgot lenti.

Uz lapas sākumu

Darbs ar cilnēm

Pielāgotas cilnes pievienošana

Noklikšķinot uz Jauna cilne, tiek pievienota pielāgota cilne un pielāgota grupa. Pielāgotām grupām var pievienot tikai komandas.

 1. Logā Lentes pielāgošana zem saraksta Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz Jauna cilne.

Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 1. Lai skatītu un saglabātu veiktos pielāgojumus, noklikšķiniet uz Labi.

Kā pielāgotai grupai pievienot komandas, skatiet sadaļā Komandu pievienošana pielāgotai grupai.

Uz lapas sākumu

Noklusējuma vai pielāgotas cilnes pārdēvēšana

 1. Logā Lentes pielāgošana zem saraksta Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz pārdēvējamās cilnes.

Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 1. Noklikšķiniet uz Pārdēvēt un ierakstiet jaunu nosaukumu.

 2. Lai skatītu un saglabātu veiktos pielāgojumus, noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Noklusējuma vai pielāgotas cilnes paslēpšana

Var paslēpt gan pielāgotas, gan noklusējuma cilnes, taču noņemt var tikai pielāgotas cilnes.

Piezīme   Sarakstā Lentes pielāgošana blakus pielāgoto ciļņu un grupu nosaukumam ir uzraksts (pielāgots), taču šis uzraksts nav redzams lentē.

 1. Logā Lentes pielāgošana zem saraksta Lentes pielāgošana notīriet izvēles rūtiņu pie paslēpjamās noklusējuma vai pielāgotās cilnes.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Lai skatītu un saglabātu veiktos pielāgojumus, noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Noklusējuma vai pielāgotu ciļņu secības maiņa

 1. Logā Lentes pielāgošana zem saraksta Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz pārvietojamās cilnes.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Klikšķiniet uz bultiņas Pārvietot augšup vai Pārvietot lejup, līdz ir iestatīta vajadzīgā secība.

 3. Lai skatītu un saglabātu veiktos pielāgojumus, noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Pielāgotas cilnes noņemšana

Var paslēpt gan pielāgotas, gan noklusējuma cilnes, taču noņemt var tikai pielāgotas cilnes.

Piezīme   Sarakstā Lentes pielāgošana blakus pielāgoto ciļņu un grupu nosaukumam ir uzraksts (pielāgots), taču šis uzraksts nav redzams lentē.

 1. Logā Lentes pielāgošana zem saraksta Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz noņemamās cilnes.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Noklikšķiniet uz Noņemt.

 3. Lai skatītu un saglabātu veiktos pielāgojumus, noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Darbs ar grupām

Pielāgotas grupas pievienošana cilnei

Pielāgotu grupu var pievienot gan pielāgotai cilnei, gan noklusējuma cilnei.

 1. Logā Lentes pielāgošana zem saraksta Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz cilnes, kurai jāpievieno grupa.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Noklikšķiniet uz Jauna grupa.

 3. Lai pārdēvētu grupu Jauna grupa (pielāgots), ar peles labo pogu noklikšķiniet uz grupas, noklikšķiniet uz Pārdēvēt un pēc tam ierakstiet jauno nosaukumu.

  Piezīme   Lai pievienotu arī pielāgoto grupu attēlojošu ikonu, noklikšķiniet uz pielāgotās grupas un pēc tam uz Pārdēvēt. Papildinformāciju par ikonu izmantošanas veidiem skatiet rakstā Kāpēc lentē redzama zaļa bumbiņa?.

 4. Lai paslēptu pielāgotajai grupai pievienoto komandu etiķetes, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz grupas un pēc tam noklikšķiniet uz Paslēpt komandu etiķetes.

  Piezīme   Lai skatītu pielāgotajai grupai pievienoto komandu etiķetes pēc to paslēpšanas, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz grupas un pēc tam noklikšķiniet uz Paslēpt komandu etiķetes.

 5. Lai skatītu un saglabātu veiktos pielāgojumus, noklikšķiniet uz Labi.

Kā pielāgotai grupai pievienot komandas, skatiet sadaļā Komandu pievienošana pielāgotai grupai.

Uz lapas sākumu

Noklusējuma vai pielāgotas grupas pārdēvēšana

 1. Logā Lentes pielāgošana zem saraksta Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz pārdēvējamās cilnes vai grupas.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Noklikšķiniet uz Pārdēvēt un ierakstiet jaunu nosaukumu.

  Piezīme    Pārdēvējot pielāgoto grupu, varat arī noklikšķināt uz ikonas, kas attēlos šo grupu tad, kad būs mainīti lentes izmēri.

 3. Lai skatītu un saglabātu veiktos pielāgojumus, noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Noklusējuma un pielāgotu grupu secības maiņa

 1. Logā Lentes pielāgošana zem saraksta Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz pārvietojamās grupas.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Klikšķiniet uz bultiņas Pārvietot augšup vai Pārvietot lejup, līdz ir iestatīta vajadzīgā secība.

 3. Lai skatītu un saglabātu veiktos pielāgojumus, noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Noklusējuma vai pielāgotas grupas noņemšana

 1. Logā Lentes pielāgošana zem saraksta Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz noņemamās grupas.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Noklikšķiniet uz Noņemt.

 3. Lai skatītu un saglabātu veiktos pielāgojumus, noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Noklusējuma grupas aizstāšana ar pielāgotu grupu

Noklusējuma grupas (produktā Microsoft Office iebūvēta grupa) komandas noņemt nevar. Taču var izveidot pielāgotu grupu, kurā ir tikai nepieciešamās komandas un kura aizstās noklusējuma grupu.

 1. Logā Lentes pielāgošana zem saraksta Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz noklusējuma cilnes, kurai jāpievieno pielāgota grupa.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Noklikšķiniet uz Jauna grupa.

 3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jaunās grupas un pēc tam noklikšķiniet uz Pārdēvēt.

 4. Ierakstiet jaunās grupas nosaukumu un atlasiet ikonu, kas norādīs šo jauno grupu, kad būs mainīti lentes izmēri.

 5. Sadaļā Izvēlieties komandas no saraksta noklikšķiniet uz Galvenās cilnes.

 6. Noklikšķiniet uz plusa zīmes (+) blakus noklusējuma cilnei, kurā ir pielāgojamā grupa.

 7. Noklikšķiniet uz plusa zīmes (+) blakus noklusējuma grupai, kuru vēlaties pielāgot.

 8. Noklikšķiniet uz komandas, kuru vēlaties pievienot pielāgotajai grupai, un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot.

Piezīme    Jums nav jāpievieno visas komandas. Varat pievienot tikai nepieciešamās komandas.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz noklusējuma grupas un pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt.

Piezīme    Noklusējuma grupu var atgūt, atiestatot lenti, bet, ja atkal vēlēsities izmantot savus lentes pielāgojumus, tie vispirms ir jāeksportē.

Uz lapas sākumu

Darbs ar komandām

Komandas var pievienot tikai pielāgotai grupai, kas atrodas pielāgotā vai noklusējuma cilnē. Noklusējuma grupai nevar pievienot komandas. Pārdēvēt var tikai pielāgotai grupai pievienotas komandas. Lai uzzinātu, kā atjaunināt noklusējuma grupu, skatiet sadaļu Noklusējuma grupas aizstāšana ar pielāgotu grupu.

Komandu pievienošana pielāgotai grupai

Piezīme   Sarakstā Lentes pielāgošana blakus pielāgoto ciļņu un grupu nosaukumam ir uzraksts (pielāgots), taču šis uzraksts nav redzams lentē.

 1. Logā Lentes pielāgošana zem saraksta Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz pielāgotās grupas, kurai jāpievieno komanda.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Sarakstā Izvēlieties komandas no noklikšķiniet uz tā saraksta, no kura jāpievieno komandas, piemēram, Bieži lietotās komandas vai Visas komandas.

  Izvēlieties komandas no saraksta

 3. Sarakstā noklikšķiniet uz izvēlētās komandas.

 4. Noklikšķiniet uz Pievienot.

 5. Lai skatītu un saglabātu veiktos pielāgojumus, noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme   Lai pārdēvētu komandu un pievienotu to attēlojošu ikonu, noklikšķiniet uz komandas un pēc tam uz Pārdēvēt. Papildinformāciju par ikonu izmantošanas veidiem skatiet rakstā Kāpēc lentē redzama zaļa bumbiņa?.

Uz lapas sākumu

Komandas noņemšana no pielāgotas grupas

Komandas var noņemt tikai no pielāgotas grupas.

 1. Logā Lentes pielāgošana zem saraksta Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz noņemamās komandas.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Noklikšķiniet uz Noņemt.

 3. Lai skatītu un saglabātu veiktos pielāgojumus, noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Pielāgotai grupai pievienotas komandas pārdēvēšana

 1. Logā Lentes pielāgošana zem saraksta Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz pārdēvējamās komandas.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Noklikšķiniet uz Pārdēvēt un ierakstiet jaunu nosaukumu.

  Piezīme   Pārdēvējot pielāgotajai grupai pievienoto komandu, varat arī noklikšķināt uz ikonas, kas to attēlos.

 3. Lai skatītu un saglabātu veiktos pielāgojumus, noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Pielāgotu grupu komandu secības maiņa

 1. Logā Lentes pielāgošana zem saraksta Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz pārvietojamās komandas.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Klikšķiniet uz bultiņas Pārvietot augšup vai Pārvietot lejup, līdz ir iestatīta vajadzīgā secība.

 3. Lai skatītu un saglabātu veiktos pielāgojumus, noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Lentes atiestatīšana

Visām vai tikai atlasītajām lentes cilnēm var atiestatīt to sākotnējo stāvokli. Atiestatot visas lentes cilnes, tiek atiestatīta arī ātrās piekļuves rīkjosla, lai tajā rādītu tikai noklusējuma komandas.

Lentes noklusējuma iestatījumu atiestatīšana

  Noklikšķinot uz Atiestatīt visus pielāgojumus, tiek atiestatīti gan lentes, gan ātrās piekļuves rīkjoslas noklusējuma iestatījumi.

 1. Logā Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz Atiestatīt.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Noklikšķiniet uz Atiestatīt visus pielāgojumus.

Uz lapas sākumu

Tikai atlasīto ciļņu atiestatīšana

Noklusējuma cilnēm var atiestatīt tikai to noklusējuma iestatījumus.

 1. Logā Lentes pielāgošana atlasiet to noklusējuma cilni, kurā vēlaties atiestatīt noklusējuma iestatījumus.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Noklikšķiniet uz Atiestatīt un pēc tam uz Atiestatīt tikai atlasīto lentes cilni.

Uz lapas sākumu

Pielāgotas lentes eksportēšana

Lentes un ātrās piekļuves rīkjoslas pielāgojumus var eksportēt failā, kuru pēc tam var importēt, lai varētu izmantot cits kolēģis vai citā datorā.

 1. Logā Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz Importēt/eksportēt.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Noklikšķiniet uz Eksportēt visus pielāgojumus.

Uz lapas sākumu

Pielāgotas lentes importēšana

Pielāgojumu failus var importēt, lai aizstātu pašreizējo lentes un ātrās piekļuves rīkjoslas izkārtojumu. Pielāgojumu importēšanas iespēja ļauj panākt tādu Microsoft Office programmu izskatu, kāds ir kolēģiem vai citos datoros.

  Importējos lentes pielāgojumu failu, pazūd visi iepriekšējie lentes un ātrās piekļuves rīkjoslas pielāgojumi. Lai vēlāk atgrieztu pašreiz izmantotos pielāgojumus, eksportējiet tos pirms jaunu pielāgojumu importēšanas.

 1. Logā Lentes pielāgošana noklikšķiniet uz Importēt/eksportēt.

  Piezīme    Kā atvērt logu Lentes pielāgošana, skatiet sadaļā Loga Lentes pielāgošana atvēršana.

 2. Noklikšķiniet uz Importēt pielāgojuma failu.

Uz lapas sākumu

Attiecas uz: Visio Standard 2010Vai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Atbalsta resursi

Mainīt valodu