Lauka vai grupas pievienošana, pārvietošana vai dzēšana

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Datu avots, kurā saglabāti visi veidlapās ievadītie lietotāju dati, sastāv no laukiem un grupām. Tāpat kā cietajā diskā mapes satur un organizē failus, laukos ir dati, ko lietotāji ievada veidlapā, savukārt, grupas apvieno laukus un organizē tos. Piemēram, ja veidlapas datu avotā ir vārda, otrā vārda un uzvārda lauki, tos var apvienot grupā Pilns vārds.

Šajā rakstā

Pirms sākat darbu

Lauka pievienošana

Grupas pievienošana

Atsauces lauka pievienošana

Atsauces grupas pievienošana

Lauka vai grupas pārvietošana uz citu datu avota vietu

Lauka vai grupas dzēšana

Pirms izveides sākšanas

Laukus vai grupas var pievienot tikai veidlapas veidnes galvenajam datu avotam. Laukus vai grupas nevar pievienot sekundāram datu avotam vai datu bāzē, Web pakalpojumā, esošā XML shēma vai XML dokumentos pamatotiem laukiem vai grupām.

Padoms : Ja redzat šo bloķēts laukā ikonas Bloķēta lauka ikona. vai tas bloķēta grupas ikona Bloķētas grupas ikona. uzdevumrūtī datu avots , lauku vai grupu nevar mainīt.

Katram laukam vai grupai datu avotā jābūt unikālam nosaukumam. Ja jāizmanto esoša lauka vai grupas nosaukums citā laukā vai grupā, veidlapas veidnei var pievienot atsauces lauks vai atsauces grupa.

Veidlapas veidni var atjaunināt, datu avotā dzēšot laukus vai grupas. Pārvietot vai dzēst var tikai tos laukus vai grupas, kas pievienoti galvenajam datu avotam. Laukus vai grupas, kas pamatotas XML shēmā, datu bāzē, Web pakalpojumā vai sekundāra datu avota laukos un grupās, nevar ne pārvietot, ne dzēst.

Piezīme : Lauka dzēšana un vadīkla ir saistīta ar šo lauku, vadīklu nevar saglabāt datus, jo lauka, kurā glabāt datus vairs nepastāv. Tālāk, ja lietotāji ir jau ir aizpildītas veidlapas, kuru pamatā ir veidlapas veidne, dzēšot lauku var izraisīt datu zudumu šīs aizpildītās veidlapas. Ja lauka dzēšana un vadīkla ir saistīta ar šo lauku, ir jābūt vadīklu uz citu lauku vai dzēst vadīklu. Dzēšot grupu izdzēš visi lauki šajā grupā. Vadīklas, kas ir saistītas ar izdzēstiem grupas laukiem ir jābūt saistītām ar citiem laukiem vai jāizdzēš.

Uz lapas sākumu

Lauka pievienošana

Galvenajā datu avotā grupai var pievienot elementa vai atribūta lauku. Atribūta lauku galvenajā datu avotā var pievienot arī esošam elementa laukam. Tomēr atribūta laukam nevar pievienot lauku.

Lauka pievienošana grupai

 1. Ja uzdevumrūts Datu avots nav redzama, izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Datu avots .

 2. Ja veidlapas veidnē izmanto vairāk nekā vienu datu avotu, atlasiet galvenāsdatu avota saraksta.

 3. Uzdevumrūtī Datu avots noklikšķiniet ar peles labo pogu uz grupas, kurai jāpievieno lauks, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pievienot.

 4. Dialoglodziņa lauka vai grupas pievienošana lodziņā nosaukums ierakstiet jaunā lauka nosaukumu. Nosaukumiem jāsākas ar alfabēta rakstzīmi vai pasvītrojuma zīmi (_) un var būt tikai burtciparu rakstzīmes, pasvītrojumus, pārnesumzīmes (-) un periodu (.). Nosaukumi nedrīkst būt atstarpju.

  Izmantojiet nosaukumu, kas atbilst lauka saturam. Piemēram, lauku, kurā ir izdevumu summa, nosauciet izdevumi.

 5. Sarakstā Tips atlasiet opciju Lauks (elements) vai Lauks (atribūts).

 6. Sarakstā Datu tips atlasiet laukā izmantojamo datu tipu.

  Lauku datu tipu saraksts

  Datu tips

  Kad lietot

  Teksts

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Šo datu tipu lietojiet elementa vai atribūta laukam, kas satur skaitli bez decimāldaļām.

  Decimal

  Šo datu tipu lietojiet elementa vai atribūta laukam, kas satur valūtas vērtību vai skaitli ar decimāldaļām.

  Patiess/Aplams

  Šo datu tipu lietojiet elementa vai atribūta laukam, kas satur datus, kam var būt tikai viena no divām vērtībām.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Šo datu tipu lietojiet elementa vai atribūta laukam, kas satur kalendāro datumu.

  Laiks

  Šo datu tipu lietojiet elementa vai atribūta laukam, kas satur 24 stundu laiku.

  Datums un laiks

  Šo datu tipu lietojiet elementa vai atribūta laukam, kas satur gan kalendāro datumu, gan 24 stundu laiku.

  Attēls vai faila pielikums

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. Lai norādītu lauka sākotnējo vērtību, kas redzama, lietotājam pirmo reizi atverot veidlapu, lodziņā Noklusējuma vērtība ievadiet vērtību. Saites uz papildinformāciju par lauka noklusējuma vērtību meklējiet sadaļā Skatiet arī.

 8. Lai elementa lauku pārvērstu par atkārtotu lauku, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atkārtots.

 9. Lai pieprasītu lauks satur vērtību, atzīmējiet izvēles rūtiņu nedrīkst būt tukšas . Ja atzīmēsit šo izvēles rūtiņu, vadīklas, kas ir saistīts ar lauku, kurā nav ievadīts to vērtību tiks atzīmēts ar sarkanu zvaigznīti vai pārtrauktu sarkanu apmali.

Atribūta lauka pievienošana elementa laukam

Tā kā elementa laukam var pievienot tikai atribūta lauku, dialoglodziņa Lauka vai grupas pievienošana saraksts Tips ir atspējots.

 1. Ja uzdevumrūts Datu avots nav redzama, izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Datu avots .

 2. Ja veidlapas veidnē izmanto vairāk nekā vienu datu avotu, atlasiet galvenāsdatu avota saraksta.

 3. Uzdevumrūtī Datu avots ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lauka, kuram jāpievieno lauks, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pievienot.

 4. Dialoglodziņa lauka vai grupas pievienošana lodziņā nosaukums ierakstiet jaunā lauka nosaukumu. Nosaukumiem jāsākas ar alfabēta rakstzīmi vai pasvītrojuma zīmi (_) un var būt tikai burtciparu rakstzīmes, pasvītrojumus, pārnesumzīmes (-) un periodu (.). Nosaukumi nedrīkst būt atstarpju.

  Izmantojiet nosaukumu, kas atbilst lauka saturam. Piemēram, lauku, kurā ir izdevumu summa, nosauciet izdevumi.

 5. Sarakstā Datu tips atlasiet laukā izmantojamo datu tipu.

  Lauku datu tipu saraksts

  Datu tips

  Kad lietot

  Teksts

  Šo datu tipu lietojiet elementu vai atribūtu laukiem, kas satur neformatētu tekstu.

  Vesels skaitlis

  Šo datu tipu lietojiet elementa vai atribūta laukam, kas satur skaitli bez decimāldaļām.

  Decimal

  Šo datu tipu lietojiet elementa vai atribūta laukam, kas satur valūtas vērtību vai skaitli ar decimāldaļām.

  Patiess/Aplams

  Šo datu tipu lietojiet elementa vai atribūta laukam, kas satur datus, kam var būt tikai viena no divām vērtībām.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Šo datu tipu lietojiet elementa vai atribūta laukam, kas satur kalendāro datumu.

  Laiks

  Šo datu tipu lietojiet elementa vai atribūta laukam, kas satur 24 stundu laiku.

  Datums un laiks

  Šo datu tipu lietojiet elementa vai atribūta laukam, kas satur gan kalendāro datumu, gan 24 stundu laiku.

  Attēls vai faila pielikums

  Šo datu tipu lietojiet elementa vai atribūta laukam, kas satur binārus datus, piemēram, attēlu vai fotoattēlu.

  Šajā tabulā redzami tikai bieži lietotie XML datu tipi, ko izmanto veidlapu veidnē. Programmā Microsoft Office InfoPath var izmantot jebkuru XML 1.0 datu tipu no W3C rekomendācijām. Lai izmantotu datu tipu, kas nav minēts tabulā, veidlapas veidnei jāizgūst veidlapas faili un jārediģē shēmas fails (.xsd). Saites uz papildinformāciju par veidlapas failu izgūšanu veidlapas veidnei meklējiet sadaļā Skatiet arī.

 6. Lai norādītu lauka sākotnējo vērtību, kas redzama, lietotājam pirmo reizi atverot veidlapu, lodziņā Noklusējuma vērtība ievadiet vērtību. Saites uz papildinformāciju par lauka noklusējuma vērtību meklējiet sadaļā Skatiet arī.

 7. Lai elementa lauku pārvērstu par atkārtotu lauku, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atkārtots.

 8. Lai pieprasītu laukā vērtību, atzīmējiet izvēles rūtiņu Nedrīkst atstāt tukšu. Ja šī izvēles rūtiņa atzīmēta, visas vadīklas, kas ir saistītas ar lauku, kurā nav ievadīta vērtība, tiek atzīmētas ar sarkanu zvaigznīti vai sarkanu pārtrauktu apmali.

Uz lapas sākumu

Grupas pievienošana

 1. Ja uzdevumrūts Datu avots nav redzama, izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Datu avots .

 2. Ja veidlapas veidnē izmanto vairāk nekā vienu datu avotu, atlasiet galvenāsdatu avota saraksta.

 3. Uzdevumrūtī Datu avots ar peles labo pogu noklikšķiniet uz grupas, kurai jāpievieno grupa, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pievienot.

 4. Dialoglodziņa lauka vai grupas pievienošana lodziņā nosaukums ierakstiet jaunās grupas nosaukumu. Nosaukumiem jāsākas ar alfabēta rakstzīmi vai pasvītrojuma zīmi (_) un var būt tikai burtciparu rakstzīmes, pasvītrojumus, pārnesumzīmes (-) un periodu (.). Nosaukumi nedrīkst būt atstarpju.

  Izmantojiet nosaukumu, kas atbilst grupas saturam. Piemēram, grupu, kurā ir detalizētas izdevumu pozīcijas, nosauciet izdevumi pa pozīcijām.

 5. Sarakstā Tips veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu grupu, kurā var būt citas grupas vai lauki, atlasiet Grupa.

  • Lai pievienotu grupu, kurā ir divas vai vairāk grupas vai lauki, bet tikai viena grupa vai lauks tiek parādīta veidlapā, atlasiet Grupa (izvēle).

 6. Lai grupu pārvērstu par atkārtotu grupu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atkārtots.

Uz lapas sākumu

Atsauces lauka pievienošana

Ja esošu lauka nosaukumu vēlaties izmantot citas grupas laukam veidlapas veidnē, var veidot atsauces lauku. Veidojot atsauces lauku, programma InfoPath veidlapas veidnē izveido jaunu lauku, kura rekvizīti ir saistīti un saskaņoti ar sākotnējā lauka rekvizītiem, ieskaitot nosaukumu un datu tipu. Abi lauki kļūst par atsauces laukiem, un visas izmaiņas, kas tiek veiktas vienā no tiem, automātiski atjaunina otru lauku.

Piezīme : Divi atsauces lauki nevar būt vienas grupas sastāvdaļas. Atsauces lauku var pievienot tikai grupai. Atsauces lauku nevar pievienot citam laukam.

 1. Ja uzdevumrūts Datu avots nav redzama, izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Datu avots .

 2. Ja veidlapas veidnē izmanto vairāk nekā vienu datu avotu, atlasiet galvenāsdatu avota saraksta.

 3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lauka, kurā vēlaties pamatot atsauces lauku, un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Atsauce.

 4. Dialoglodziņā Atsauces lauks vai grupa atlasiet grupu, kurā būs jaunais atsauces lauks.

Uz lapas sākumu

Atsauces grupas pievienošana

Ja esošu grupas nosaukumu vēlaties izmantot citai grupai veidlapas veidnē, var veidot atsauces grupu. Veidojot atsauces grupu, programma InfoPath veidlapas veidnē izveido jaunu grupu, kuras rekvizīti ir saistīti un saskaņoti ar sākotnējās grupas rekvizītiem. Visi lauki no pirmās grupas tiek kopēti atsauces grupā. Abas grupas kļūst par atsauces grupām, un visas izmaiņas, kas tiek veiktas vienā no tām, ieskaitot grupas lauku izmaiņas, automātiski atjaunina otru grupu.

Piezīme : Divas atsauces grupas nevar būt vienas grupas sastāvdaļas.

 1. Ja uzdevumrūts Datu avots nav redzama, izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Datu avots .

 2. Ja veidlapas veidnē izmanto vairāk nekā vienu datu avotu, atlasiet galvenāsdatu avota saraksta.

 3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz grupas, kurā vēlaties pamatot atsauces grupu, un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Atsauce.

 4. Dialoglodziņā Atsauces lauks vai grupa atlasiet grupu, kurā būs jaunā atsauces grupa.

Uz lapas sākumu

Lauka vai grupas pārvietošana uz citu datu avota vietu

 1. Ja uzdevumrūts Datu avots nav redzama, izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Datu avots .

 2. Ja veidlapas veidnē izmanto vairāk nekā vienu datu avotu, atlasiet galvenāsdatu avota saraksta.

 3. Uzdevumrūtī Datu avots ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lauka vai grupas, kuru vēlaties pārvietot, un pēc tam veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pārkārtotu lauku vai grupu secību grupā, īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Uz augšu vai Uz leju.

  • Lai pārvietotu lauku vai grupu uz citu lauku vai grupu, īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pārvietot un pēc tam dialoglodziņā Lauka vai grupas pārvietošana atlasiet lauka vai grupas jauno atrašanās vietu.

Uz lapas sākumu

Lauka vai grupas dzēšana

Piezīme : Lauka vai grupas dzēšana rada kļūdu visās ar šo lauku vai grupu saistītajās veidlapas veidnes vadīklās. Turklāt, ja lietotāji jau aizpildījuši veidlapas, kas pamatotas veidlapas veidnē, dzēšot lauku vai grupu, aizpildīto veidlapu dati var pazust.

 1. Ja uzdevumrūts Datu avots nav redzama, izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Datu avots .

 2. Ja veidlapas veidnē izmanto vairāk nekā vienu datu avotu, atlasiet galvenāsdatu avota saraksta.

 3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz grupas, kuru vēlaties dzēst, un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Dzēst.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×