Lapu skatītāja Web daļa

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Varat lietot lapu skatītāja Web daļu, lai parādītu Web lapu, failu vai mapi Web daļas lapā. Ievadiet hipersaiti, faila ceļu vai mapes nosaukumu, lai izveidotu saistījumu ar saturu.

Piezīmes : 

 • Lapu skatītāja Web daļu var lietot tikai pārlūkprogrammā, kas atbalsta HTML IFRAME elementu.

 • Faila vai mapes parādīšanai ir nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer.

Tēmas šajā rakstā

Lapu skatītāja tīmekļa daļas izmantošanas veidi

Kā lapu skatītāja tīmekļa daļa tīmekļa daļu lapā parāda tīmekļa lapu

Lapu skatītāja tīmekļa daļas pielāgotie rekvizīti

Tīmekļa daļu kopējie rekvizīti

Veidi, kādos var lietot lapu skatītāja Web daļu

Var lietot lapu skatītāja Web daļu:

 • Lai parādītu izlases interneta ziņu avotu Web daļas lapā atvēlētajā ziņu apkopojuma daļā.

 • Lai tīkla serverī parādītu aktīvu darba grupu failu sarakstu, kuru vēlaties regulāri skatīt.

 • Lai parādītu bieži lietotu dokumentu vai izklājlapu.

Uz lapas sākumu

Kā lapu skatītāja Web daļa parāda Web lapu Web daļas lapā

Lapu skatītāja Web daļas saistītais saturs ir izolēts no cita satura Web daļas lapā, lietojot HTML IFRAME elementu. Šis elements nodrošina, ka jebkurš HTML elements, kas lapu skatītāja Web daļā tiek parādīts kā saturs, nerada konfliktu ar citiem HTML elementiem Web daļas lapā. Piemēram, Web daļas lapā var jau būt HTML FORM elements, un lapu var parādīt nepareizi, ja arī saistītajā saturā ir HTML FORM elements, kas neatradās HTML IFRAME elementā.

Lapu skatītāja Web daļa parāda saturu asinhroni no pārējās lapas. Tas nozīmē, ka varat skatīt un lietot citas Web daļas lapā, ja saitei vajadzīgs ilgāks laiks, lai atgrieztu saturu.

Uz lapas sākumu

Lapu skatītāja Web daļas pielāgotie rekvizīti

Lapu skatītāja Web daļas pielāgotie rekvizīti ir šādi:

Piezīme : Šos pielāgotos rekvizītus nevar skatīt vai rediģēt personiskajā skatā.

Rekvizīts

Apraksts

Grupa Web lapa, Mape vai Fails

Norāda satura tipu, kas jāparāda lapu skatītāja Web daļā.

Atlasiet kādu no šīm opcijām:

 • Web lapa.     Atlasiet šo opciju, ja jāparāda Web lapa kā lapu skatītāja Web daļas saturs. Šī opcija automātiski ievada hiperteksta pārsūtīšanas protokolu (http://) tekstlodziņā Saite un paslēpj pogu Pārlūkot, ja tā ir redzama. Tā ir noklusējuma vērtība.

 • Mape.     Atlasiet šo opciju, ja jāparāda failu saraksts mapē. Šī opcija paslēpj pogu Pārlūkot, ja tā ir redzama.

 • Fails.     Atlasiet šo opciju, lai parādītu faila saturu. Šī opcija arī parāda pogu Pārlūkot zem tekstlodziņa Saite. Fails tiek atvērts atsevišķā pārlūkprogrammas logā vai Web daļā, ja lietojumprogramma, kas atver failu, failam pārlūkprogrammas logā atbalsta iekļauto aktivizāciju.

Saite.

Norāda hipersaiti, mapi vai failu, lai sasaistītos ar saturu, kas jāparāda lapu skatītāja Web daļā:

 • Ja atlasāt rekvizītu Web lapa, jāievada derīga hipersaite. Divi derīgi hipersaišu protokoli, kurus varat izmantot, ir šādi:

  • hiperteksta pārsūtīšanas protokols (http://),

  • hiperteksta pārsūtīšanas protokols ar konfidencialitāti, kas lieto drošligzdu slāņa (SSL) kodēšanu.

   Var lietot absolūto vietrādi URL vai relatīvo vietrādi URL. Tomēr nevar lietot faila ceļu.

 • Ja atlasāt rekvizītu Mape, jāievada derīga vietējā vai tīkla mape. Lai parādītu mapi, ir nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer.

 • Ja atlasāt rekvizītu Fails, jāievada derīgs faila ceļš. Lai parādītu failu, ir nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer. Var arī noklikšķināt uz Pārlūkot, lai atrastu failu.

Uz lapas sākumu

Kopējie Web daļu rekvizīti

Katrai tīmekļa daļai ir vispārēja rekvizītu kopa, kas nosaka to izskatu, izkārtojumu un papildu īpašības.

Piezīme : Rīku rūtī redzamie tīmekļa daļu kopējie rekvizīti var atšķirties no šajā sadaļā raksturotajiem rekvizītiem, un tam ir vairāki iemesli

 • Lai rīku rūtī skatītu sadaļu Papildu, nepieciešama atbilstoša atļauja.

 • Iespējams, konkrētas tīmekļa daļas izstrādātājs ir izvēlējies neparādīt vienu vai vairākus vispārējos rekvizītus vai ir izvēlējies izveidot un parādīt papildu rekvizītus, kas nav norādīti rīku joslas sadaļā Izskats, Izkārtojums vai Papildu.

 • Iespējams, tīmekļa daļas rekvizītus atspējo vai paslēpj atsevišķi atļauju un rekvizītu iestatījumi.

Izskats

Rekvizīts

Apraksts

Virsraksts.

Norāda tīmekļa daļas virsrakstu, kas redzams tīmekļa daļas virsrakstjoslā.

Augstums

Norāda tīmekļa daļas augstumu.

Platums.

Norāda tīmekļa daļas platumu.

Papildelementu stāvoklis

Norāda, vai, lietotājam atverot tīmekļa daļas lapu, lapā tiek parādīta visa tīmekļa daļa. Pēc noklusējuma papildelementu stāvoklis ir iestatīts uz Parasts, un tiek parādīta visa tīmekļa daļa. Ja statuss ir iestatīts uz Minimizēts, tiek parādīta tikai virsrakstjosla.

Papildelementu tips

Norāda, vai tiks parādīta virsrakstjosla un tīmekļa daļas rāmja apmale.

Izkārtojums

Rekvizīts

Apraksts

Slēpts

Norāda, vai tīmekļa daļa ir redzama, lietotājam atverot tīmekļa daļas lapu. Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tīmekļa daļa ir redzama tikai tad, ja lietotājs izstrādā lapas noformējumu un virsrakstam ir pievienots sufikss (Slēpts).

Tīmekļa daļu var paslēpt, ja to vēlaties izmantot datu nodrošināšanai citas tīmekļa daļas vajadzībām, izmantojot tīmekļa daļu savienojumu, bet pašu tīmekļa daļu nevēlaties parādīt.

Virziens.

Norāda teksta virzienu tīmekļa daļas saturā. Piemēram, arābu valoda ir ar rakstību no labās puses uz kreiso, angļu valoda un lielākā daļa citu Eiropas valodu ir ar rakstību no kreisās uz labo. Šis iestatījums var nebūt pieejamas visām tīmekļa daļām.

Zona

Tīmekļa daļas lapā norāda zonu, kurā atrodas tīmekļa daļa.

Piezīme :  Ja jums nav atļauju modificēt zonu, tīmekļa daļu lapā esošās zonas nav norādītas sarakstlodziņā.

Zonas indekss

Norāda tīmekļa daļas pozīciju zonā, ja zonā ir vairāk par vienu tīmekļa daļu.

Lai norādītu secību, tekstlodziņā ievadiet pozitīvu veselu skaitli.

Ja zonā esošās tīmekļa daļas ir sakārtotas no augšas uz leju, vērtība 1 nozīmē, ka tīmekļa daļa tiek parādīta zonas augšdaļā. Ja zonās esošās tīmekļa daļas ir sakārtotas no kreisās uz labo pusi, vērtība 1 nozīmē, ka tīmekļa daļa tiek parādīta zonas kreisajā pusē.

Piemēram, pievienojot tīmekļa daļu tukšai zonai, kas izkārtota no augšas uz leju, zonas indekss ir 0. Pievienojot otro tīmekļa daļu zonas apakšā, tās zonas indekss būs 1. Lai pārvietotu otro tīmekļa daļu uz zonas augšpusi, ierakstiet 0 un pēc tam ierakstiet 1 pirmajai tīmekļa daļai.

Piezīme : Katrai zonā esošajai tīmekļa daļai ir nepieciešama unikāla zonas indeksa vērtība. Tāpēc, mainot pašreizējās tīmekļa daļas zonas indeksa vērtību, var tikt mainīta arī citu zonā iekļauto tīmekļa daļu zonas indeksa vērtība.

Papildu instalācija

Rekvizīts

Apraksts

Minimizēšanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var minimizēt.

Aizvēršanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var noņemt no tīmekļa daļas lapas.

Paslēpšanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļa var būt slēpta.

Zonas maiņas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var pārvietot uz citu zonu.

Savienojumu atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļa var piedalīties savienojumos ar citām tīmekļa daļām.

Rediģēšanas personiskajā skatā atļaušana

Norāda, vai personiskajā skatā var modificēt tīmekļa daļas rekvizītus.

Eksportēšanas režīms

Norāda datu līmeni, ko atļauts eksportēt no šīs tīmekļa daļas. Atkarībā no konfigurācijas šis iestatījums var nebūt pieejams.

Virsraksta URL

Norāda URL failam, kas satur papildu informāciju par tīmekļa daļu. Noklikšķinot uz tīmekļa daļas virsraksta, fails tiek parādīts atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Apraksts.

Norāda ekrāna padomu, kas tiek parādīts, novietojot peles rādītāju uz tīmekļa daļas virsraksta vai tīmekļa daļas ikonas. Šī rekvizīta vērtību lieto, kad tiek meklētas tīmekļa daļas, izmantojot rīku rūts izvēlnes Atrast tīmekļa daļas komandu Meklēt šādās tīmekļa daļas galerijās: vietnē, virtuālajā serverī un tīmekļa daļas lapā.

Palīdzības URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kas satur palīdzības informāciju par tīmekļa daļu. Tīmekļa daļas izvēlnē noklikšķinot uz komandas Palīdzība, palīdzības informācija tiek parādīta atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Palīdzības režīms

Norāda, kā pārlūkprogramma parādīs tīmekļa daļas palīdzības saturu.

Atlasiet kādu no šīm opcijām:

 • Modāls. Atver atsevišķu pārlūkprogrammas logu, ja pārlūkprogrammai ir šī iespēja. Lai atgrieztos tīmekļa lapa, lietotājam ir jāaizver šis logs.

 • Nemodāls. Atver atsevišķu pārlūkprogrammas logu, ja pārlūkprogrammai ir šī iespēja. Lai atgrieztos tīmekļa lapa, lietotājam šis logs nav jāaizver. Šī ir noklusējuma vērtība.

 • Naviģēt. Atver tīmekļa lapu esošajā pārlūkprogrammas logā.

Piezīme : Arī tad, ja pielāgotajās Microsoft ASP.NET tīmekļa daļās šāds rekvizīts tiek atbalstīts, noklusējuma Windows SharePoint Services 3.0 palīdzības tēmas tiek atvērtas tikai atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Kataloga ikonas attēla URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā atrodas attēls, kas tīmekļa daļu sarakstā ir lietojams kā tīmekļa daļas ikona. Attēla lielumam ir jābūt 16x16 pikseļi.

Virsraksta ikonas attēla URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā atrodas attēls, ko lietot tīmekļa daļas virsrakstjoslā. Attēla lielumam ir jābūt 16x16 pikseļi.

Importēšanas kļūdas ziņojums

Norāda ziņojumu, kas tiek parādīts, ja, importējot tīmekļa daļu, rodas problēma.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×