Līdzekļi valodai ar rakstību no labās puses uz kreiso

Sistēmā Microsoft Office tiek atbalstīta rakstības funkcionalitāte no labās uz kreiso un līdzekļi, kas paredzēti valodām ar rakstību no labās puses uz kreiso vai kombinētu rakstību no labās puses uz kreiso un no kreisās puses uz labo, lai šajās valodās ievadītu, rediģētu un parādītu tekstu. Šajā kontekstā jēdziens "rakstība no labās puses uz kreiso" attiecas uz jebkuru rakstības sistēmu, kurā teksts tiek rakstīts no labās puses uz kreiso, valodām, kurām nepieciešama kontekstuāla simbolu veidošana, piemēram, arābu valodai, kā arī valodām, kurām kontekstuāla simbolu veidošana nav nepieciešama. Attēlojumu var mainīt, lai lasītu no labās puses uz kreiso, kā arī var mainīt atsevišķus failus, lai to saturu lasītu no labās puses uz kreiso.

Ja datorā nav instalēta sistēmas Office versija, kurā ir atbalstītas valodas ar rakstību no labās puses uz kreiso, jāinstalē attiecīgā valodas pakotne. Jāizmanto arī tāda Microsoft Windows operētājsistēma, kurā ir nodrošināts atbalsts rakstībai no labās puses uz kreiso, — piemēram, operētājsistēmas Windows Vista 2. servisa pakotnes arābu valodas versija — un jābūt iespējotai tādai tastatūras valodai ar rakstību no labās puses uz kreiso, kuru vēlaties izmantot.

Piezīmes   

Šajā rakstā

Prasības darbam ar tekstu valodām ar rakstību no labās puses uz kreiso

Operētājsistēmā Windows Vista vai Windows 7

Operētājsistēmā Windows XP

Displeja valodas atlasīšana

Displeja valodas maiņa

Tastatūras valodas

Rakstzīmju kartes un ASCII rakstzīmju kodu izmantošana teksta ievadei

Teksta ar virzienu no labās puses uz kreiso parādīšana

Teksta virziens programmā Access vai Excel

Teksta, aizzīmju un numerācijas iestatīšana valodām ar rakstību no labās puses uz kreiso

Ligatūru un diakritisko zīmju atzīmēšana

Teksta ar virzienu no labās puses uz kreiso saglabāšana HTML formātā

Kārtošanas secība virzienā no labās puses uz kreiso

Kodu lappuses

Arābu

Ebreju

Prasības darbam ar tekstu valodām ar rakstību no labās puses uz kreiso

Operētājsistēmā Windows Vista vai Windows 7

Ja izmantojat operētājsistēmu Windows Vista vai Windows 7, tad, lai programmu komplektā Microsoft Office varētu lietot jebkuru no līdzekļiem, kas paredzēti valodām ar rakstību no labās puses uz kreiso, kā arī lai pareizi tiktu parādīti teksti ar rakstību no labās uz kreiso, jāveic ievades valodas pievienošana un tastatūras izkārtojuma iespējošana attiecīgajai valodai ar rakstību no labās puses uz kreiso.

Operētājsistēmā Windows XP

Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, tad, lai Office produktā varētu lietot jebkuru no līdzekļiem, kas paredzēts valodām ar rakstību no labās puses uz kreiso, kā arī, lai pareizi tiktu parādīti teksti ar rakstību no labās uz kreiso, vispirms operētājsistēmā Windows XP jāatver vadības panelis, lai instalētu nepieciešamo Microsoft Windows salikto rakstību. Kad saliktās rakstības programmatūra ir instalēta, pievienojiet tastatūras valodu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Sistēmas Windows XP iestatīšana vairāku valodu izmantošanai un Tastatūras izkārtojumu iespējošana citām valodām.

Uz lapas sākumu

Displeja valodas atlasīšana

Atkarībā no tā, kā vēlaties pielāgot datoru, varat izmantot vienu displeja valodu (izvēlnēm, dialoglodziņiem un vedņiem) un rakstīt citā valodā, kad nepieciešams. Ja vēlaties gan rakstīt, gan skatīt izvēlnes un tiešsaistes palīdzību valodā ar rakstību no labās puses uz kreiso, Office displejam var iestatīt attiecīgās valodas preferences. Papildinformāciju skatiet sadaļā Rediģēšanas, displeja un palīdzības valodas preferenču iestatīšana.

Vairāki līdzekļi, kas paredzēti valodām ar rakstību no labās puses uz kreiso, sistēmas Office programmās izmanto displeja valodu, lai noteiktu ekrāna izkārtojuma virziens un teksta līdzinājumu dialoglodziņos. Ja dialoglodziņā Office valodu preferenču iestatīšana norādāt lietotāja displeja valodu ar rakstību no labās puses uz kreiso, izvēlnes, dialoglodziņi un vedņi tiek parādīti virzienā no labās uz kreiso, savukārt Microsoft Windows iestatījumi paliek virzienā no kreisās uz labo. Informāciju par displeja valodas maiņu operētājsistēmā Microsoft Windows skatiet sadaļā Displeja valodas maiņa.

Piemēram, ja sistēmā Office (bet ne operētājsistēmā Windows) kā displeja valoda ir atlasīta arābu valoda, displejs izskatās šādi:

Arābu lietotāja interfeisa valoda

Lai gan izvēlņu teksta attēlojums ir no labās puses uz kreiso, virsrakstjosla joprojām ir angļu valodā un pogas Aizvērt, Minimizēt un Maksimizēt joprojām atrodas augšējā labajā stūrī tāpat kā tas ir interfeisā ar teksta virzienu no kreisās uz labo. Ja Windows displejs tiktu iestatīts valodā ar rakstību no labās puses uz kreiso, virsrakstjosla arī būtu tulkota, un pogas Aizvērt, Minimizēt un Maksimizēt atrastos augšējā kreisajā stūrī.

Ja galvenokārt strādājat valodā ar rakstību no kreisās puses uz labo, tomēr dažkārt ir jāievieto teksts valodā ar rakstību no labās puses uz kreiso, vairākumā sistēmas Office programmu jebkurā brīdi kā displeja valodu varat atlasīt angļu valodu (ASV) un rakstīt tekstu valodā ar rakstību no labās puses uz kreiso. Lai to darītu, rediģēšanas apgabalam Teksta, aizzīmju un numerācijas iestatīšana valodām ar rakstību no labās puses uz kreiso un iespējojiet tastatūras izkārtojumu.

Displeja valodas maiņa

Microsoft Office programmas teksta virzienu var mainīt, noklikšķinot uz rindkopas pogas No labās uz kreiso, kas atrodas cilnes Sākums grupā Rindkopa (šī poga tiek parādīta tikai tad, ja ir iespējota valoda ar rakstību no labās puses uz kreiso). Arī pēc tam, kad displejā ir veiktas izmaiņas un tiek parādīta valoda ar rakstību no labās puses uz kreiso, jābūt iespējotam attiecīgam tastatūras izkārtojumam, lai varētu ievadīt tekstu konkrētajā valodā.

Ja parasti kā displeja valodu izmantojat angļu valodu, un vēlaties to mainīt uz arābu valodu, rīkojieties šādi:

 1. Atveriet Office failu, piemēram, Word dokumentu

 2. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.

 3. Noklikšķiniet uz Opcijas.

 4. Noklikšķiniet uz Valoda.

 5. Dialoglodziņa Office valodu preferenču iestatīšana sarakstā Rediģēšanas valoda noklikšķiniet uz Arābu un pēc tam uz Noklusējums.

  Svarīgi!    Tādējādi noklusējuma rediģēšanas valoda tiks mainīta visām Microsoft Office programmām.

Uz lapas sākumu

Tastatūras valodas

Lai rakstītu, izmantojot konkrētas valodas vietējo tastatūru, jāinstalē attiecīgajai valodai atbilstošā valodas pakotne un tastatūras izkārtojums. Kad ir pievienots citai valodai paredzēts tastatūras izkārtojums un valodu josla ir atzīmēta kā Dokota uzdevumjoslā, uzdevumjoslā tiek parādīts valodas indikators Valodu joslas attēls un pašreizējā tastatūras valoda. Piemēram, arābu valodas indikators ir Arābu valodas tastatūras indikators. Papildinformāciju par valodu joslu skatiet sadaļā Valodu josla (pārskats).

Piezīme   Valodas josla tiek parādīta automātiski pēc tam, kad Microsoft Windows dialoglodziņā Teksta pakalpojumi un ievades valodas tiek pievienota tastatūra vismaz vēl vienai valodā papildus angļu valodai.

 • Lai valodu josla tiktu parādīta tad, kad uzdevumjoslā ir redzams valodas indikators, noklikšķiniet uz valodas indikatora un pēc tam uz Rādīt valodu joslu.

 • Lai valodas indikators tiktu parādīts uzdevumjoslā tad, kad ir redzama valodu josla, noklikšķiniet uz pogas Minimizētvalodu joslā.

 • Lai atlasītu citas valodas tastatūru, noklikšķiniet uz attiecīgās valodas nosaukuma (valodu joslā) vai uz valodas indikatora un pēc tam uz šīs valodas nosaukuma.

Instrukcijas par to, kā iespējot valodai raksturīgu tastatūru, skatiet sadaļā Tastatūras izkārtojumu iespējošana citām valodām.

Rakstzīmju kartes un ASCII rakstzīmju kodu izmantošana teksta ievadei

Atkarībā no tā, kādas valodas jums nepieciešamas, tekstu var ievadīt, izmantojot rakstzīmju karti vai ASCII rakstzīmju kodus. Informāciju par rakstzīmju kodiem skatiet sadaļā ¢, £, ¥, ® un citu uz tastatūras neesošu rakstzīmju ievietošana.

Ja vēlaties citā valodā ievadīt nedaudz teksta un nevēlaties pārslēgties uz citu tastatūru, teksta ievadīšanai varat izmantot rakstzīmju karti, kas ir viens no piederumiem operētājsistēmā Microsoft Windows. Kādā no valodām ar rakstību no labās puses uz kreiso vai no kreisās puses uz labo paredzētajām fontu lapām var atlasīt rakstzīmi, kopēt to starpliktuvē un pēc tam ievietot šo rakstzīmi dokumentā. Papildinformāciju par rakstzīmju kartes izmantošanu teksta ievadei skatiet sadaļā Speciālo rakstzīmju lietošana (rakstzīmju karte).

Uz lapas sākumu

Teksta ar virzienu no labās puses uz kreiso parādīšana

Teksta virziens attiecas uz ekrāna elementu lasīšanas secība, līdzinājumu un vispārējo izkārtojumu. Ja vienā teikumā, rindkopā vai vadīklā ir teksts gan virzienā no labās puses uz kreiso, gan no kreisās puses uz labo, šādu kombinētu tekstu sauc par jaukto tekstu.

Kad sistēmas Office programmā ir iestatīta un iespējota teksta rādīšana no labās puses uz kreiso, kursora izskats mainās, lai norādītu teksta virziena no kreisās uz labo palaišana Teksta virziena no kreisās uz labo kursors vai Kursors, kas norāda teksta virziena no kreisās uz labo palaišanu vai teksta virziena no labās uz kreiso palaišanu Teksta virziena no labās uz kreiso kursors. Kursors var pārvietoties vai nu saskaņā ar atpazītās valodas virzienu (loģiskā kustība) vai virzienā uz nākamo vizuāli blakus esošo rakstzīmi (vizuālā kustība).

Uz lapas sākumu

Teksta virziens programmā Access vai Excel

Tekstu, kas atrodas šūna vai lauks var līdzināt pa kreisi, centrēt vai līdzināt pa labi. Dažās programmās, piemēram, programmā Access un Excel, tekstam var arī būt konteksta teksta virziens.

Ja tekstam ir konteksta teksta virziens, teksts un skaitļi tiek līdzināti saskaņā ar pirmās ievadītās rakstzīmes valodu — piemēram, teksts šūnā vai laukā tiks līdzināts pa labi, ja pirmā rakstzīme ir rakstībā no labās uz kreiso, un līdzināts pa kreisi, ja pirmā rakstzīme ir rakstībā no kreisās uz labo. Atsevišķiem objektiem konteksta teksta virzienu var ignorēt un pārslēgties uz līdzināšanu pa kreisi, centrēšanu vai līdzināšanu pa labi.

Daudzās programmās ar teksta virzienu no labās uz kreiso vai kombinēto teksta virzienu lieto konteksta kārtulas, kas kontrolē teksta virzienu un teksta lasīšanas secību. Lauki, saraksti un citi elementi nosaka tajos esošā teksta konteksta kārtulas.

Konteksta kārtulas lasīšanas secībai un teksta virzienam ir šādas:

 • Ja pirmā stipras rakstzīmes ir teksta virzienā no kreisās uz labo, lasīšanas secība arī ir no kreisās puses uz labo, un teksts tiek līdzināts pa kreisi.

 • Ja pirmā stiprā rakstzīme ir teksta virzienā no labās puses uz kreiso, lasīšanas secība arī ir no labās puses uz kreiso, un teksts tiek līdzināts pa labi.

 • Ja ir ievadītas tikai neitrālās rakstzīmes, lasīšanas secība un virziens atbilst rindkopas virziens (var būt no kreisās uz labo vai no labās uz kreiso), līdz tiek ievadīta pirmā stiprā rakstzīme.

Ja maināt pirmo stipro rakstzīmi no rakstības no kreisās uz labo uz rakstību no labās uz kreiso (vai pretēji), atbilstoši mainās arī lasīšanas secība un teksta virziens.

Uz lapas sākumu

Teksta, aizzīmju un numerācijas iestatīšana valodām ar rakstību no labās puses uz kreiso

Ja ir iespējota gan valoda ar rakstību no kreisās puses uz labo, gan valoda ar rakstību no labās puses uz kreiso, vairākumā sistēmas Office programmu lentē ir iespējota rindkopas poga No kreisās uz labo un No labās uz kreiso. Noklikšķinot uz šīm pogām, var mainīt teksta virzienu teksta ievades un taisnošanas laikā.

Piezīme    Programmā Microsoft OneNote poga No kreisās uz labo un No labās uz kreiso ir pieejama, noklikšķinot uz rindkopu līdzinājuma bultiņas.

Uz lapas sākumu

Ligatūru un diakritisko zīmju atzīmēšana

Teksta apstrādes programmās — piemēram, programmā Word — var atlasīt, atrast un aizstāt atsevišķas diakritiskās zīmes un atsevišķas arābu valodas rakstzīmes, arī tad, ja tās ir ligatētas. Katra ligatūra un diakritiskā zīme tiek traktēta kā atsevišķa vienība, kas ietilpst rakstības no labās uz kreiso vārdā.

Šajā piemērā raksturota tāda arābu valodas vārda atzīmēšana, kuram ir trīs rakstzīmju ligatūra (katra rakstzīme ir atzīmēta).

Vārds ar vienu atzīmētu ligatūru

Vārds ar divām atzīmētām ligatūrām

Vārds ar trim atzīmētām ligatūrām

Uz lapas sākumu

Teksta ar virzienu no labās puses uz kreiso saglabāšana HTML formātā

Programmu komplektā Microsoft Office failus var saglabāt HTML formātā, lai publicētu tīmeklī virzienā no labās uz kreiso vai no kreisās uz labo pusi. Tīmekļa lapas ar virzienu no labās uz kreiso HTML failā ir atzīmētas, izmantojot standarta HTML atribūtu DIR. Ja izmantojamā tīmekļa pārlūkprogramma atpazīst atribūtu DIR, lapa tiek parādīta virzienā no labās uz kreiso. Ja tīmekļa pārlūkprogramma neatpazīst atribūtu DIR, lapa tiek parādīta virzienā no kreisās uz labo.

Padoms    Tīmekļa lapu skatīšanai ar teksta virzienu no labās uz kreiso izmantojiet pārlūkprogrammu, kura atpazīst atribūtu DIR, piemēram, vismaz Microsoft Internet Explorer 3.02 Middle East, Microsoft Internet Explorer 4.01 for Complex Scripts vai Microsoft Internet Explorer 5.

Uz lapas sākumu

Kārtošanas secība virzienā no labās puses uz kreiso

Kad vien iespējams tiek lietota kārtošanas secība virzienā no labās uz kreiso. To lieto datu sarakstiem tabulu skatā, kartīšu skatā un ikonu skatā, grupēšanas sarakstos, kontaktpersonu sarakstos, mapju sarakstos un adrešu sarakstos..

Piezīme    Daži servera puses skati, iespējams, nekārto datus saskaņā ar kārtošanas secību virzienā no labās puses uz kreiso, jo tie rīkojas saskaņā ar servera puses atbalstīto kārtošanas secību.

Uz lapas sākumu

Kodu lappuses

Microsoft Office programmās tiek atbalstītas šādas kodu lappuses, kas pieejamas arābu valodu, ivrita un jauktā teksta lietotājiem.

Arābu

Katra kodu lapa ir identificēta ar unikālu koda lappuses numuru. Arābu valodas koda lappuse (CP) ir CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, puštu, persiešu, uiguru un urdu valodā izmanto tās pašas kodu lappuses, ko arābu valodā.

Ebreju

Katra kodu lapa ir identificēta ar unikālu koda lappuses numuru. Ebreju valodas koda lappuse (CP) ir CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jidišā izmanto to pašu kodu lappusi, ko ivritā.

Uz lapas sākumu

Attiecas uz: Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, Office 2010, Visio Standard 2010, Visio Professional 2013, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Professional 2013Vai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Mainīt valodu