Kas jauns programmā Microsoft Office Word 2007

Kas jauns programmā Microsoft Office Word 2007

Programma Microsoft Office Word 2007 nodrošina daudzveidīgu rīku komplektu, kas palīdz izveidot un formatēt profesionāla izskata dokumentus, izmantojot jauno Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss. Plašas iespējas pārskatīšanai, komentāriem un salīdzināšanai, kas vienkāršo darbabiedru atsauksmju ātru savākšanu un apstrādāšanu. Papildu datu integrācija nodrošina dokumentu stabilu saistību ar nozīmīgiem darba informācijas avotiem.

Iespējamās darbības

Profesionāla izskata dokumentu izveidošana

Droša dokumentu koplietošana

Plašākas iespējas darbā ar dokumentiem

Datora problēmu atkopšana

Profesionāla izskata dokumentu izveidošana

Elegantu dokumentu izveidei programma Office Word 2007 nodrošina nepieciešamos rediģēšanas un pārskatīšanas rīkus, kuru lietošana ir daudz vieglāka nekā jebkad agrāk.

Vienkārši formatējami dokumenti un vairāk laika rakstīšanai

Jaunā lente, kas ir Office Fluent lietotāja interfeiss komponents, grupē rīkus pēc uzdevumiem, un visbiežāk izmantojamās komandas atrodas pa rokai.

Word sākuma cilnes attēls

1. Cilnes ir veidotas, lai būtu atbilstošas uzdevumiem.

2. Katrā cilnē grupas uzdevumus sadala apakšuzdevumos.

3. Komandu pogas katrā grupā izpilda kādu komandu vai atver komandu izvēlni.

Jaunais, uz rezultātu orientētais Office Fluent lietotāja interfeiss piedāvā rīkus tieši vajadzīgajā brīdī un viegli uztveramā un sakārtotā veidā:

 • No galerijām atlasot iepriekš definētos stilus, tabulu un sarakstu formātus, grafiskos efektus u.c., taupiet laiku un pilnībā izmantojiet plašās programmas Word iespējas.

 • Formatējot dokumentu, Fluent lietotāja interfeiss samazina minējumu skaitu. Formatēšanas izvēļu galerijas sniedz tiešu vizuālu formatējuma priekšskatījumu, pirms nolemjat veikt konkrētās izmaiņas dokumentā.

Iepriekš formatētu elementu pievienošana ar pāris klikšķiem

titullapu galerija

Lai dokumentam pievienotu iepriekš formatētu saturu, programma Office Word 2007 piedāvā veidošanas blokus:

 • Veidojot dokumentu no noteikta veidnes tipa, piemēram, atskaiti, no galerijas var atlasīt iepriekš formatētu titullapu, pēdiņu paraugu, galvenes un kājenes, lai dokuments izskatītos vēl elegantāks.

 • Ja iepriekš formatēto saturu jāpielāgo vai uzņēmums bieži lieto vienu un to pašu satura elementu, piemēram, likumīgas atteikšanās tekstu vai klientu kontaktinformāciju, var izveidot savus veidošanas blokus, kurus var izvēlēties no galerijas ar vienu peles klikšķi.

Daudz efektīvāka informācijas sniegšana ar iespaidīgu grafisko izpildījumu

SmartArt grafika ar slaidu tekstu un izkārtojuma galeriju

Jaunie diagrammu un shēmu līdzekļi ietver trīsdimensiju formas, caurspīdīgumu, ēnas un citus efektus.

Dokumenta jauna izskata un noskaņas tūlītēja piemērošana

Uzņēmumam atjauninot savu tēlu, varat tūlīt sekot šīm izmaiņām dokumentos. Lietojot ātro stilu izvēli un dokumentu dizainu, var ātri mainīt teksta, tabulu un grafisko attēlojumu visā dokumentā, lai tas atbilstu izvēlētajam stilam vai krāsu shēmai.

Viegla izvairīšanās no pareizrakstības kļūdām

Rakstot kādu dokumentu, ko skatīs citi lietotāji, jūs noteikti nevēlaties, lai pareizrakstības kļūdas novērstu uzmanību no jūsu ziņas vai liktu apšaubīt jūsu profesionalitāti. Jaunie pareizrakstības pārbaudītāja līdzekļi dod iespēju izplatīt savus darbus ar lielāku pārliecību:

 • Microsoft Office 2007. gada sistēma nodrošina savās programmās daudz saskaņotāku pareizrakstības pārbaudītāju. Šo izmaiņu piemēri:

 • Microsoft Office 2007. gada sistēma nodrošina, ka pareizrakstības pārbaudītājā ir pēcreformas franču valodas vārdnīca. Programmu produktā Microsoft Office 2003 tā ir pievienojumprogramma, kas jāinstalē atsevišķi. Papildinformāciju skatiet sadaļā Izmaiņu veikšana pareizrakstības un gramatikas pārbaudītāja darbībā.

 • Pirmo reizi lietojot kādu valodu, tai tiek automātiski izveidota izņēmumu vārdnīca. Izņēmumu vārdnīcas ļauj pareizrakstības pārbaudītājam likt atzīmēt vārdus, no kuru lietošanas vēlaties izvairīties. Tās noder, lai izvairītos no vārdiem, kas ir nepieklājīgi vai neatbilst jūsu stilam. Papildinformāciju skatiet sadaļā Izņēmumu vārdnīcu lietošana, lai norādītu vēlamo vārda pareizrakstību.

 • Pareizrakstības pārbaudītājs var atrast un atzīmēt dažas kontekstuālas pareizrakstības kļūdas. Vai kādreiz gadījies ierakstīt vārdu kļūdaini, līdzīgi kā šajā piemērā? Es redzēšu jūs viņu. Programmā Office Word 2007 var iespējot opciju Lietot pareizrakstības pārbaudi kontekstā, lai saņemtu palīdzību šādu kļūdu atrašanā un izlabošanā. Minētā opcija ir pieejama, pārbaudot tekstu pareizrakstību angliski, vāciski vai spāniski. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pareizrakstības un gramatikas pārbaudes opciju izvēle.

 • Pareizrakstības un gramatikas pārbaudi var atspējot noteiktam dokumentam vai visiem dokumentiem, ko veidosit.

Uz lapas sākumu

Droša dokumentu koplietošana

Nosūtot dokumenta melnrakstu darbabiedriem datu ievadīšanai, programma Office Word 2007 palīdz efektīvi apkopot un pārvaldīt viņu pārskatījumus un komentārus. Kad dokuments ir gatavs publicēšanai, programma Office Word 2007 palīdz nodrošināties, lai kādi nenoskaidroti pārskatījumi vai komentāri nepaliktu publicētajā dokumentā.

Ātra divu dokumenta versiju salīdzināšana

dokumentu salīdzināšana un kombinēšana

Lietojot programmu Office Word 2007, var viegli atrast dokumentā veiktās izmaiņas. Salīdzinot un kombinējot dokumentus, var redzēt abas dokumenta versijas — ar izdzēsto, ievietoto un pārvietoto tekstu, kas tiek skaidri iezīmēts dokumenta trešajā versijā.

Slēpto metadatu un personiskās informācijas atrašana un noņemšana dokumentos

Pirms koplietojat dokumentu ar citām personām, var lietot dokumentu kontrolieri, lai pārbaudītu, vai dokumentā nav slēptu metadatu, personiskās informācijas vai satura, kas var būt saglabāts dokumentā. Dokumentu kontrolieris atrod un noņem informāciju, piemēram, komentārus, versijas, reģistrētās izmaiņas, anotācijas ar tinti, dokumenta rekvizītus, dokumenta pārvaldības servera informāciju, slēpto tekstu, pielāgotus XML datus, kā arī galveņu un kājeņu informāciju. Dokumentu kontrolieris palīdz pārliecināties, ka ar citām personām koplietojamos dokumentos nav nekādas slēptās personiskās informācijas vai jebkāda slēptā satura, kuru jūsu uzņēmums nevēlas izplatīt. Turklāt uzņēmums var pielāgot dokumentu kontrolieri, pievienojot slēptā satura papildu tipu pārbaudes.

Ciparparaksta vai paraksta rindiņas pievienošana dokumentos

Dokuments ar parakstītām paraksta rindiņām

Pārliecību par dokumenta autentiskumu, integritāti un izcelsmi var sniegt, pievienojot dokumentam ciparparakstu. Programmā Office Word 2007 dokumentam var pievienot neredzamu ciparparakstu vai arī var dokumentā ievietot Microsoft Office paraksta rindiņu, lai paraksta attēlojumu parādītu vienlaikus ar ciparparakstu.

Ciparparakstu tveršanas spēja Office dokumentos, lietojot paraksta rindiņas, sniedz iespēju uzņēmumiem elektroniski parakstīt dokumentus, piemēram, līgumus un citas vienošanās. Atšķirībā no parakstiem uz papīra ciparparaksti nodrošina parakstītā teksta precīzu reģistrāciju un sniedz iespēju pārbaudīt parakstu arī turpmāk.

Word dokumentu konvertēšana uz PDF vai XPS

Programma Office Word 2007 atbalsta faila eksportēšanu uz šādiem formātiem:

 • Portatīvais dokumentu formāts (PDF).    PDF ir fiksēta izkārtojuma elektroniskais faila formāts, kurā tiek saglabāts dokumenta formatējums un iespējama failu koplietošana. PDF formāts nodrošina izvēlētā formāta precīzu saglabāšanu, kad fails tiek apskatīts tiešsaistē vai drukāts, faila datus nevar viegli izmainīt. PDF formāts ir noderīgs arī tādiem dokumentiem, kas tiek pavairoti, lietojot komerciālās drukāšanas metodes.

 • XML papīra specifikācija (XPS).    XPS ir elektroniskais faila formāts, kurā tiek saglabāts dokumenta formatējums un iespējama failu koplietošana. XPS formāts nodrošina izvēlētā formāta precīzu saglabāšanu, kad fails tiek apskatīts tiešsaistē vai drukāts, faila datus nevar viegli izmainīt.

Papildinformāciju skatiet kādā no šiem rakstiem:

Dokumentu ar iegultām makro funkcijām tūlītēja noteikšana

Programma Office Word 2007 lieto atsevišķu faila formātu (.docm) makro funkcijām iespējotiem dokumentiem, tādējādi iespējams tūlīt noteikt, vai fails var izpildīt iegultās makro funkcijas.

Izmaiņu novēršana dokumenta galīgajā versijā

Lai iespējotu rediģēšanu, notīriet komandu Atzīmēt kā galīgo variantu

Pirms dokumenta galīgā versija tiek koplietota ar citām personām, var lietot komandu Atzīmēt kā galīgo variantu, lai dokumentu padarītu par tikai lasāmu un paziņotu citām personām, ka tiek koplietota dokumenta galīgā versija. Atzīmējot dokumentu kā galīgo variantu, tiek atspējotas rakstīšanas, rediģēšanas komandas un korektūras atzīmes, līdz ar to personas, kuras skata dokumentu, nevar netīši izmainīt dokumentu. Komanda Atzīmēt kā galīgo variantu nav drošības līdzeklis. Ikviens var rediģēt kā galīgo variantu atzīmētu dokumentu, izslēdzot komandu Atzīmēt kā galīgo variantu.

Uz lapas sākumu

Plašākas iespējas darbā ar dokumentiem

Datori un faili tagad ir savstarpēji savienoti, tāpēc vairāk nekā jebkad agrāk ir svarīgi glabāt dokumentus nelielos, stabili funkcionējošos failos, kuri atbalsta plašu platformu spektru. Lai atbilstu šai prasībai, Office 2007. gada laidiens ir sasniegusi jaunu pakāpi tās XML atbalsta attīstībā. Jaunais XML failu formāts sniedz iespēju programmas Office Word 2007 failus veidot mazākus, stabilāk funkcionējošus un dziļi integrētus ar informācijas sistēmām un ārējiem datu avotiem.

Failu lieluma samazināšana un bojājumu atkopšanas uzlabošana

Jaunais Word XML formāts ir saspiests segmentēts faila formāts ar būtisku faila lieluma samazinājumu, tas nodrošina arī bojātu failu vieglu atkopšanu.

Dokumentu savienošana ar darba informāciju

Uzņēmumā dokumenti tiek veidoti, lai informētu par darbā svarīgiem datiem. Varat ietaupīt laiku un samazināt risku kļūdīties, šīs informācijas nodošanu padarot automātisku. Veidojiet dinamiskus "gudrus" dokumentus, kas atjauninās paši, lietojot jaunu dokumentu kontroles sistēmu un datu saistīšanu, izveidojot savienojumu ar servera puses sistēmām.

Dokumentu rekvizītu pārvaldīšana dokumenta informācijas panelī

Strādājot ar programmas Word dokumentu, dokumenta informācijas panelis atvieglo dokumentu rekvizītu skatīšanu un rediģēšanu. Dokumenta informācijas panelis tiek parādīts programmas Word dokumenta augšdaļā. Dokumenta informācijas paneli lieto, lai skatītu un rediģētu gan standarta Microsoft Office dokumentu rekvizītus, gan rekvizītus failiem, kas ir saglabāti dokumentu pārvaldības serverī. Lietojot dokumenta informācijas paneli, lai rediģētu dokumenta rekvizītus servera dokumentam, atjauninātie rekvizīti tiek saglabāti tieši serverī.

Piemēram, serveris uztur sekojuma informāciju par dokumenta rediģēšanas statusu. Veicot galīgās izmaiņas dokumentā, var atvērt dokumenta informācijas paneli, lai mainītu dokumenta rediģēšanas statusu no melnraksta uz galīgo variantu. Saglabājot dokumentu serverī, tajā tiek atjauninātas izmaiņas rediģēšanas statusā.

Ja dokumentu veidnes tiek glabātas Windows SharePoint Services 3.0 servera bibliotēkā, tajā var iekļaut pielāgotus rekvizītus, lai glabātu informāciju par veidnēm. Piemēram, uzņēmumam bibliotēkas dokumenti jāsakārto pēc kategorijām, aizpildot rekvizītu Kategorija. Izmantojot dokumenta informācijas paneli, šādi var rediģēt rekvizītus tieši programmas Word vidē.

Uz lapas sākumu

Datora problēmu atkopšana

Microsoft Office 2007. gada sistēma nodrošina uzlabotus rīkus jūsu darba atkopšanai, ja rodas kāda ar programmu Office Word 2007 saistīta problēma.

Office diagnostika

Microsoft Office diagnostika ir diagnostikas testu sērija, kas palīdz atklāt datora avāriju cēloņus. Diagnostikas testi var tieši novērst dažas problēmas, kā arī identificēt veidus, kā novērst citas problēmas. Microsoft Office diagnostika aizstāj šādus Microsoft Office 2003 līdzekļus: Noteikt un izlabot un Microsoft Office lietojumprogrammu atkopšana.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Avarējušu Office programmu diagnostika un izlabošana, lietojot Office diagnostiku.

Programmu atkopšana

Programmā Office Word 2007 ir uzlabotas iespējas, kas lietotājam palīdz izvairīties no darba rezultātu zaudēšanas gadījumos, kad programma tiek aizvērta anormāli. Ja iespējams, programma Word mēģina atkopt dažus programmas stāvokļa aspektus pēc tās restartēšanas.

Piemēram, lietotājs strādā ar vairākiem failiem vienlaikus. Katrs fails ir atvērts citā logā, lai redzētu specifiskus datus katrā logā. Programma Word avarē. Restartējot programmu Word, tā atver failus un atjauno logus tādus, kādi tie bija, pirms programma avarēja.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Izvairīšanās no darba rezultātu zaudēšanas, kad kāda no Office programmām aizveras anormāli.

Uz lapas sākumu

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×